ملیحه  حسن زاده مفرد

 فعالیت های پژوهشی

 

ملیحه حسن زاده مفرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیحه حسن زاده مفرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hasanzademofradm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زنان و زایمانپزشک متخصص1381دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انکولوژی زنانفلوشیپ1383دانشگاه علوم پزشکی تهران
انکولوژی زنانفلوشیپ1390sloan kettering cancer center of America

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشیاربیمارستان قائم1381/08/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941813تبیین زگیل تناسلی از منظر طب سنتی ایرانی وبررسی اثر فراورده گیاهی “مورد” در درمان زگیل های تناسلی زنانمجریدر دست اجرابلي
2940378بررسی میزان تغییر در رویکرد درمانی بیماران با سرطان اندومتر با ریسک پائین بوسیله تعیین نقشه لنفاویمجریدر دست اجرابلي
3940219بررسی مقایسه ای میزان از دست دادن خون و تزریق خون در تجویز تک دوز ترانس هگزامیک اسید و پلاسبوحین جراحی در بیماران مبتلا به کانسر آندومترمجریدر دست اجراخير
4940218 مقایسه نتایج درمان کموتراپی اینتراپریتونئال اولیه با درمان کموتراپی داخل وریدی استاندارد در بیماران مبتلا به کانسرتخمدان اپیتلیال پیشرفته مجریدر دست اجراخير
5940217بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحممجریدر دست اجرابلي
6922622بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان((SLN در بیماران مبتلا به کانسرسرویکس با استفاده از رادیو داروی Tc99m-phytate تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلن مجریپایان یافتهبلي
7921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالمجریپایان یافتهبلي
8911226بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان وولو: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
9910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92مجریپایان یافتهخير
10910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
11901091بررسی اثرات سیتوتوکسیک، مرگ پیش بینی شده سلولی و شناسایی مسیرهای مولکولی احتمالی درگیر شده کرایزین ((Chrysin بر رشد رده سلولهای سرطانی سینه) (MCF-7، رده سلولی سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریه ((A549مجریپایان یافتهخير
12900529بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در مراحل اولیه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
13900277بررسی مقایسه ای سرانجام مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار معتاد به کریستال هرویین و زنان باردار تحت درمان با متادونمجریدر دست اجرابلي
14900189بررسی مقایسه ای سطح سرمی (Heat Shock Protein70) HSP 70 و(Heat Shock Protein90) HSP 90 و اندازه گیری مارکرسرمیCA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانیمجریپایان یافتهبلي
1589918بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال رگی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکسمجریپایان یافتهبلي
1689706بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلنمجریپایان یافتهبلي
1789494بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در زنان باردار بستری در زایشگاه بیمارستان قائم مشهد در سال 1389 و پیگیری نوزادان به دنیا آمده از مادران آلودهمجریپایان یافتهبلي
1889411بررسی نتایج درمانی رژیم MTX عضلانی هفتگی در درمان بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی(GTN) کم خطرمجریپایان یافتهبلي
1989289بررسی میزان پاسخ به درمان جراحی در بیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک حاملگی(GTN)مجریپایان یافتهبلي
2089156بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسمجریپایان یافتهبلي
2188796بررسی تجارب دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش الکترونیکیمجریپایان یافتهخير
2288695بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیونمجریپایان یافتهبلي
2388606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینمجریپایان یافتهبلي
2488467مقایسه میزان یادگیری دانش و نگرش دانشجویان بالینی نسبت به 2 روش سخنرانی و آموزش الکترونیک تحت وب تعاملی در آموزش های تئوریمجریپایان یافتهخير
2588457بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2688444بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2788060بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطرمجریپایان یافتهبلي
2887874بررسی پایلوت شیوع 12 ژنوتیپ پر خطر و 2 ژنوتیپ کم خطر پاپیلوماویروس در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
2987841بررسی مقایسه ای عوامل خطر ساز در زنان مبتلا به سرطان سرویکس ،زنان پر خطر و گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
3087106بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیممجریپایان یافتهبلي
3187024بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P53 و C-erb-2 انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
3286621ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا مجریپایان یافتهبلي
3386490بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون انکوژن ki67 در حاملگی مولار در تشخیص تومور تومورترفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
3486119بررسی مقایسه ای عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان مبتلا به تهوع استفراغ شدید حاملگی و گروه کنترل سال1387-1386بیمارستان قائم ، بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
3585473بررسی مقایسه ای شنوایی در مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEمجریپایان یافتهخير
3685374بررسی سطح گیرنده استروژنی و پروژسترونی و P53 در بیماران با بی اختیاری ادراری و پرولاپس ارگانهای لگنیمجریپایان یافتهبلي
3784448ارزیابی سطح سرمی هموسیستین در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی واکلامپسیمجریپایان یافتهخير
3884360ارزیابی عوارض تاموکسی فن بر روی تخمدان در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
3984339ارزیابی روش رنگ آمیزی سرویکس با استیک اسید برای اسکرینینگ کانسر سرویکسمجریپایان یافتهخير
40960518مقايسه ي يافته هاي حاصل از کولپوسکوپي و يافته هاي هيستولوژيک در نمونه هاي بيوپسي سرويکس در بيماران با پاپ اسمير غيرطبيعيهمکاردر دست اجرابلي
41950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکارعقد قراردادخير
42950061بررسی میزان پاسخ پاتولوژیک وعوارض درمان و بقای بیماران در مبتلایان به سرطان سرویکس موضعی پیشرفته پس از درمان با کموتراپی نئوادجوانتهمکارعقد قراردادبلي
43950022نقش سرطان زایی microRNA-31 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
44940862نقش لنف آدنکتومی پاراائورتیک در1- مرحله بندی و2- جراحی سیتوریداکتیو کانسر تخمدانهمکارعقد قراردادبلي
45940726تعیین میزان عود بیماری، بقا و عوارض، پس از رادیوتراپی ادجوانت در کانسر اپتیلیال تخمدان مرحله III همکاردر دست اجراخير
46940389مقایسه دو روش شیمی درمانی وریدی و اینتراپریتونئال در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان بعد از کموتراپی نئوادجونت و جراحیهمکارعقد قراردادخير
47931605بررسی میزان کمک تشخیصی سونوالاستوگرافی در ضایعات سونوگرافیک مشکوک پستانی BIRADS 3-4همکارپایان یافتهبلي
48931331جستجوی محل غدد پیشاهنگ در تومورهای تخمدان با استفاده از داروی رادیوایزوتوپهمکاردر دست اجرابلي
49930603بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان اندومترهمکارپایان یافتهبلي
50930261بررسی عواقب زودرس مادری و نوزادی در زایمان واژینال پس از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های دانشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
51921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
52921201بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونو گرافی داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی های غیر طبیعی جفت در بیماران پر خطرهمکارپایان یافتهبلي
53920894بررسی آگاهی، عملکرد و موانع انجام خودآزمایی پستان درزنان مراجعه کننده به کلینیک پستان بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد.همکاردر دست اجراخير
54920326بررسی تاثیر ویتامین A در درمان بیماران مبتلا به GTNهمکارپایان یافتهبلي
55920259بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از تزریق قبل از عمل جراحی رادیو داروی Tc-99m-Phytate سرویکال تحت هدایت گاما پروب و متیلن بلومیومتریالهمکارپایان یافتهبلي
56911186مقایسه اثر شیاف مهبلی ویتامین E با کرم مهبلی استروژن کونژوگه در درمان آتروفی مهبلی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
57910318صحت تشخیصی مشاهدات بالینی وبرش منجمد حین عمل جراحی درتشخیص تومرهای تخمدان درمقایسه بابرش پارافینهمکارپایان یافتهبلي
58910186بررسی مقایسه ای نتایج بارداری در حاملگی های سنین نوجوانی با حاملگی های سنین35-20 سال در بیمارستانهای دانشگاهی قائم(عج)،امام رضا (ع)،ام البنین(س) مشهد: شهریور 1391-شهریور 1392همکارپایان یافتهبلي
59900410بررسی مقایسه ای اثر بخشی و ایمن بودن کرایوتراپی با داروی ترکیبی گیاهی چینی در درمان سرویسیت مزمن و اروزیون سرویکالهمکارپایان یافتهبلي
60900375بررسي فراواني ويروسهاي HPV،CMV، EBV و HSV-2 در بيماران مبتلا به سرطان vulvar مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
6189847تهیه نرم افزار کمک تشخیصی جهت ضایعات پستانی با استفاده ازتبدیل تغییرات شدت سیگنال به رنگ در تصاویر ام آر ماموگرافی با ماده حاجبهمکارپایان یافتهبلي
6289124مقایسه میزان تاثیر میزوپروستول به روش رکتال و واژینال در ختم بارداریهای سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمیهمکارپایان یافتهبلي
6388442بررسی تاثیرافزودن"اپی نفرین" به ترکیب "لیدوکائین-فنتانیل اینتراتکال"بر بروز تهوع استفراغ بعد ازعمل سزارین الکتیوهمکارپایان یافتهخير
6487739بررسی میزان تاثیر و ایمنی میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلیهمکارپایان یافتهبلي
6587469بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-2 در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
6687075بررسی سطح سرمی T4 و T3 و TSH در زنان مبتلا به مسمومیت حاملگی در مقایسه با زنان حامله طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
6787044مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی با واژینال جهت القای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم همکارپایان یافتهخير
6885509مقایسه سطح سرمی E. selectin در مبتلایان به پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیهمکارپایان یافتهخير
6985468تعیین فراوانی کاهش شنوایی در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEهمکارپایان یافتهخير
7085256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVهمکارپایان یافتهخير
7184468مقایسه سطح سرمی ملکول اتصالی بین سلولی ICEM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
7284381مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی (VCAM-1) در پلاسمای زناتن با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
7382118بررسی مقایسه ای سیتولوژی سرویکس با روش مرسوم پاپ اسمیر و روش liquid-bassedهمکارپایان یافتهخير
74950431بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از سونوگرافی ترانس واژینال و MRI لگنی با نتایج پاتولوژی در تعیین میزان انوازیون میومتر در بیماران مبتلا به کانسر اندومترناظردر دست اجرابلي
75941789بررسی مقایسه ای ارتباط بین سطح پلاسمایی ریزمغذی‌ها و بروز پره اکلامپسی در زنان مبتلا به دیابتیک تیپ یک و دیابت بارداری با حامله های نرمالناظردر دست اجراخير
76941382بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با مشخصات کلینیکی، پاتولوژیک و میزان بقا دو ساله سرطان پستانناظرعقد قراردادبلي
77940330بررسی اثر سمیت عصارهی دارچین در رده های سلول سرطان دهانه رحم ، سرطان پستان و سرطان کبدناظرپایان یافتهخير
78931363تبیین احتباس طمث در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده ترکیبی بر پایه رازیانه بر درمان اولیگومنوره و آمنوره ثانویه قابل تطبیق با احتباس طمثناظردر دست اجرابلي
79931062ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با نشاسته و مقایسه کشندگی سلولی آن بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سلول های نرمالناظرپایان یافتهخير
80921118ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با اسید اولئیک و سیترات و مقایسه سمیت آنها بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سرطان پستان با سلول های نرمالناظرپایان یافتهخير
81920346بررسی تاثیر متفورمین همراه با کموتراپی درپاسخ به درمان ومیزان بقای یکساله بیماران مبتلا به کانسر تخمدانناظرپایان یافتهبلي
82920259بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از تزریق قبل از عمل جراحی رادیو داروی Tc-99m-Phytate سرویکال تحت هدایت گاما پروب و متیلن بلومیومتریالناظرپایان یافتهبلي
83911003طراحی، اجرا و ارزشیابی (اقدام پژوهی) ژورنال کلاب پزشکی مبتنی بر شواهد در گروه زنان بیمارستان قائم(عج) و ام البنین(س)ناظرپایان یافتهخير
84900987تبیین فرایند جستجوی سلامت در زنان با نشانه های سرطان پستانناظردر دست اجرابلي
85900640مقایسه اثربخشی و عوارض پروپولیس +شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدانناظردر دست اجرابلي
86900506مقایسه فراوانی پاپیلوما ویروس های انسانی در ترشحات سرویکال و ضایعات واژینال و ضایعات پری آنال زنان نابارور با گروه کنترلناظرپایان یافتهخير
87900044بررسی مقایسه ای سن شروع نشانه های پری منوپاز در خانم های پرسنل درمانی با کارمندان دفتریناظرپایان یافتهخير
88900042بررسی مقایسه ای اختلالات تولید مثلی خانم های پرسنل درمانی با کارمندان دفتریناظرپایان یافتهخير
8989149بررسی ارتباط اندازه های فیزیکی و شکل بدن با خطر ابتلا به سرطان پستانناظرپایان یافتهخير
9088250بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی و جراحان زنناظرپایان یافتهبلي
9186682بررسی تاثیر سلنیوم در کاهش ریسک بروز پره اکلامپسی (مارکرهای بیوشیمیایی)ناظرپایان یافتهخير
9286105مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسیناظرپایان یافتهخير
9385433مقایسه میزان IL10 IL2, وTNF alpha در پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962916Comparison of sexual dysfunction in women with breast cancer: Case control studyscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
2962880The effect of para aortic lymph node dissection in staging and complete cytoreductive surgery of ovarian cancerscopusInternational Journal of Cancer Management1395چهارم
3962722Angular Ectopic Pregnancy Presenting as Rupture of Lateral Wall of the Uterus: Late Presentation in Gestation Week 20PMCIranian journal of medical sciences1396اول
4962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
5961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
6961678Three case reports of ovarian neuroendocrine carcinomaISIEUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY1396اول
7960903Clinicopathologic aspects and treatment results in malignant sex cord-stromal tumor of ovaryscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1394مسئول
8954401A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal womenPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1395چهارم
9954400Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal AtrophyCinahlThe Journal of Midwifery & Reproductive health1393پنجم
10954170the role of para aortic lymphadenectomy in early stage of ovarian cancerscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395سوم
11953575A rare presentation of a patient with placental site trophoblastic tumorscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
12953036A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal women.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1395چهارم
13952793Comparison of serum vitamin D levels in women with gestational trophoblastic neoplasia and healthy womenscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
14952435The role of Human Papilloma Virus (HPV) vaccines in prevention of Cervical Cancer, review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
15952407Inhibitory and cytotoxic activities of chrysin on human breast adenocarcinoma cells by induction of apoptosisISIpharmacognosy magazine1395مسئول
16952165Cervical Ectopic Pregnancy with Placenta Percreta and Gross Hematuria: A Case ReportCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395اول
17952164A rare case of vulvar metastatic tumor with renal originscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
18952163Immunohistochemistry Study of P53 and C-erbB-2 Expression in Trophoblastic Tissue and Their Predictive Values in Diagnosing Malignant Progression of Simple Molar PregnancyPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
19952161Fertility sparing surgery in gestational trophoblastic neoplasia: A report of 4 casesPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395اول
20951693Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in ovarian tumors: a study using intra-operative Tc-99m-Phytate and lymphoscintigraphy imagingISIJOURNAL OF OVARIAN RESEARCH1395اول
21951690Comparison of Adnexal Mass in Women Undergoing Mass Excision During the Antepartum Period and Cesarean SectionPMComan medical journal1395چهارم
22951573Successful Repair of Type a Aortic Dissection in a Term Pregnancy: A Case Report.index copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
23941253The Inhibitory Effects of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors of Guinea-Pig Tracheal Smooth MusclePMCJundishapur J Nat Pharm Prod1394چهارم
24940961Evaluation of weekly intramuscular methotrexate in the treatment of low risk gestational trophoblastic neoplasiaISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1393اول
25940960Prolonged survival of a patient with pelvic recurrence of ovarian malignant mixed mullerian tumor after chemoradiotherapyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393سوم
26940959.Inappropriate Intra‐cervical Injection of Radiotracer for Sentinel Lymph Node Mapping in a Uterine Cervix Cancer Patient: Importance of Lymphoscintigraphy and Blue DyeISCasia oceania journal of nuclear medicine & biology1393چهارم
27940958Leiomyosarcoma with Unusual Macroscopic Features: A Case Report.CinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1394مسئول
28940957Clinicopathologic aspects and treatment results in malignant sex cord-stromal tumor of ovary.scopusTehran University Medical Journal1394مسئول
29940956Ectopic pregnancy in the previous cesarean scar (A Case Report).scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
30940778Evaluation of related factors of remained dysplasia after treatment of cervical intraepithelial neoplasia by cold knife conization (longitudinal study)scopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1393دوم
31940626Prevalence of malignant adnexal masses in pregnancy at gynecology and oncology department of Ghaem hospital from 2010 to 2014scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394سوم
32940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393پنجم
33935088Correlation of helicobacter pylori infection seropositivity and hyperemesis gravidarumscopusمجله زنان نازایی و مامایی ایران1394اول
34935025Survey of sexual dysfunction in women with cervical cancer and a history of pelvic radiation therapy in 2009 to 2013 in Ghaem and Omid hospitals, MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
35934848Evaluation of sexual dysfunction in women with ovarian cancer admitted to Ghaem and Omid hospitals in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394مسئول
36934082Sentinel node biopsy for lymph nodal staging of uterine cervix cancer: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIEuropean Journal of Surgical Oncology1393دوم
37933021The Comparison of Clinical and Laboratory Indexes for Diagnosis of Vaginal Atrophy in Postmenopausal WomenscopusIJOGI1393سوم
38932783Comparison of Serum Levels of HSP70 and CA125 in Patients with Epithelial Ovarian Cancer and Patients with Benign Ovarian Massesscopusمجله زنان و مامایی ایران1393دوم
39932782Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy Midwifery Reprod HealthSID/Iranmedex/MagiranMidwifery Reprod Health1393پنجم
40932781Vulvar Carcinoma in Pregnant Women Aged Less than 40 Years: Case ReportPMCIranian journal of cancer prevention1393اول
41932555Importance of Infrastructure and Learners Readiness for Administration of Electronic Learning in Undergraduate Medical EducationEmbaseFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1393اول
42931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388سوم
43931212Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor of the PelvisPMCIranian journal of medical sciences1392سوم
44931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393سوم
45931080Surgeon's Errors in the Management of Patients with Cervical CancerCinahlJournal of Midwifery & Reproductive Health1393مسئول
46931010Study of Osteopontin as the “CA125” Adjunct for Detection of Ovarian Carcinoma in Patients with Pelvic Mass.Chemical AbstractReports of Radiotherapy and Oncology1392اول
47930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387پنجم به بعد
48930835The value of lateral lymphoscintigraphy images of the pelvis for gynecological cancers: Are they necessaryscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393دوم
4992999Good outcome of pregnancy with gynecologic cancer condition.ISIint j gynecol cancer1384مسئول
5092998Long term remission of metastatic placental site trophoblastic tumor (PSTT): Case report and review of literatureISIword journal of surgical oncology1383سوم
5192993Granulosa cell tumor associated with chondrosarcoma of iliac: A case report.ISCفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391اول
5292992The Report of an Ovarian Adenocarcinoma in Pregnancy with Pulmonary Metastasisscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1391اول و مسئول
53925138Female genital tract tuberculosis presenting as ovarian cancerISIJournal of Research in Medical Sciences1392اول
54924830Sentinel lymph node biopsy algorithm: Can it be a universal method for midline tumors?ISIGynecologic Oncology1392دوم
55924752Pelvic kidney visualization on the lymphoscintigraphy images of a patient with uterine cervix cancer: importance of the delayed imagingISIClinical Nuclear Medicine1392چهارم
56924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
57924134Sentinel node biopsy in endometrial cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1392سوم
58923461Diagnostic performance of 18F-FDG PET imaging in uterine sarcomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392مسئول
59923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392چهارم
60922762Less Radical Surgery for Patient With Early-Stage Cervical Cancer .Case ReportPMCIranian Red Crescent Medical Journal1392چهارم
61922585Acute Pancreatitis And Hyperlipidemia During Pregnancy:A Case Report And Review Of Litreatureindex copernicusمجله پزشکی دانشور1384اول و مسئول
62922583Review Article About Gynecological Cancersسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1384اول
63922439Preterm premature rupture of membranes: aggressive tocolysis versus expectant management.SID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی کوثر1384اول و مسئول
64922436vulvar carcinoma in pregnancy:case reportPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1384دوم
65922435Nondysgerminomatous ovarian tumors: Clinical characteristics, treatment, and outcomeISIInt J Surg1387اول و مسئول
66922434Cervical cancer screening:Review Articleسایر سایت‏های تخصصیcancer therapy1384اول و مسئول
67922153Evaluating clinico-pathologic characteristics of genital sarcoma:a retrospective study in MashhadscopusTehran University Medical Journal1389اول
68921426Severe High Anion Gap Metabolic Acidosis in PregnancyISIIranian journal of kidney diseases1392دوم
69921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386سوم
70921335Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in squamous cell carcinoma of the vulva: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIGynecologic Oncology1392اول
71921237A Comparative Study of Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1), Intercellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) and High Sensitive C - reactive protein (hs-CRP) in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesISIIranian journal of basic medical sciences1392سوم
72921113Miliary tuberculosis peritonitis mimicking advanced ovarian cancer: Case ReporPMCcancer tharapy1383اول
73921111Complete Remission of an Unusual Location of Metastatic GTN: A Case ReportPMCcancer tharapy1382دوم
74921110Placental site trophoblastic tumor: Review ArticlePMCcancer tharapy1384دوم
75921109Improper simple hysterectomy in invasive cervical cancer: Case ReportPMCcancer tharapy1384دوم
76921108Radical parametrectomy in the treatment of invasive cervical cancer after simple hysterectomy: Research ArticlePMCcancer tharapy1383چهارم
77921107Spontaneous ovarian hyper stimulation syndrome caused by hypothyroidism.PMCcancer therapy1384سوم
78921106Ovarian mixed germ cell tumor presenting as tuberculosis: Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهcancer therapy1383سوم
79921034Immunohistochemical expression of proliferative marker, Ki67 in Hydatidiform mole and diagnostic value of progression to gestational trophoblastic neoplasiaISIJ Obstet Gynaecol Res1391اول
8092097Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery in Locally Advanced Cervical Cancer During Pregnancy: Case Report and Review of LiteraturePMComan medical journal1391چهارم
8191742A Comparative Study of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and High Sensitive C-reactive protein in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesPMCInterventional medicine and applied sciences1391سوم
8291202Leech Bite: A Rare Cause of Postmenopausal Vaginal BleedingISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
8390763Evaluation of Expression Estrogen Receptor and Progesterone Receptor and P53 in Patients with Stress Urinary Incontinence and Pelvic Organ ProlapsescopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390مسئول
8490549Comparison of B-HCG Regression Curve in Molar Pregnancy and Gestational Trophoblastic Neoplasms ISCScientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences1390مسئول
8590154Evaluation of visual inspection with acetic acid as a feasible screening test for cervical neoplasiaISIThe journal of obstetrics and gynaecology research1390مسئول
8690091Methylene blue as the safest blue dye for sentinel node mapping: Emphasis on anaphylaxis reactionISIActa oncologica1390سوم
8789771Ovarian dermoid cyst: case reportسایر سایت‏های تخصصیThe Professional Medical Journal1389مسئول
8889602Comparison of Vaginal Misoprostol with Foley Catheter for Cervical Ripening and Induction of LaborISIIranian Journal of Pharmaceutical Research 1389چهارم
8989365Centralization of ovarian cancer surgery: Do patients benefit?ISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1389دوم
9089306Role of Frozen Sections in the Evaluation of Moderate to Severe Dysplasia during Uterine Cervix ConizationISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1389مسئول
9189017Evaluation of Visual Inspection with Acetic Acid as a Feasible Screening Test for Cervical Neoplasiaسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
9288517بررسی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سویکس در ارزیابی ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا (Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان1388مسئول
9388516گزارش یک موزد نادر کیست درموئید خوش خیم عفونی در سنین یائسگی(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
9488396سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستولسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388اول
9588308Evaluation of ovarian cysts in breast cancer cases on tamoxifenPMCAsian Pacific journal of cancer prevention 1388مسئول
9688211Metastatic renal cell carcinoma vaginal bleeding as a presentation professional med j 1388مسئول
9788143Comparison of maternal serum tumor necrosis factor-alpha in severe and mild preeclampsia versus normal pregnancyscopusIranian journal of reproductive medicine1388پنجم
9888107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387سوم
9987284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387سوم
10087018Elevated plasma total homocysteine in preeclampsiaISISAUDI MEDICAL JOURNAL1387اول و مسئول
10187017Hearing impairment in pregnancy toxemiaISIOTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY1387دوم
10286133serum level of high sensitive C-Reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies index copernicus 1386دوم
10386088Ovarian preservation with gonadotropin-releasing hormone analog during chemotherapy scopusAsia-Pacific Journal of Clinical oncology1386مسئول
10486036مرکزیت دادن جراحی سرطان تخمدان آیا به نفع بیماران است؟Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386دوم
10585288Protecting female fertility in cancer patientsscopusAsia-Pacific Journal of Clinical Oncology1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953025بررسی خصوصیات بالینی آسیب شناسی و نتایج درمان تومورهای بدخیم استرومای طناب جنسی تخمدان در طی مدت ده سال (86-76) در بیمارستان های قایم و امیدThe first international clinical oncology congress and 11th Iranian annual clinical oncology congressTehranپوستر1395خير
2952470بررسی شیوع 12 ژنوتیپ پر خطر و 2 ژنوتیپ کم خطرپاپیلوماویروس در خراسان رضویاولین کنگره چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازاییتهرانسخنرانی1394بله
3943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
4942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
5941483بررسی عوامل مرتبط با دیسپلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش مخروط برداریESGO 19niceپوستر1394خير
6922869EVALUATION OF VISUAL INSPECTION WITH ACETIC ACID AS A FEASIBLE SCREENING TEST FOR CERVICAL NEOPLASIA16 Eurepean society of gynaecologic cancer congressbelgradeپوستر1388بله
7921906ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
19بیماریهای جفت حاملگی1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1281شياف مهبلي (واژينال) با منشا گياهي مورد ضد ويروس پاپيلوما و ضد پيش بدخيمي( ديسپلازي) دهانه رحم1396/05/2893256nf>, زهره فیض آبادی , زهرا نیک اختر , شکوه سادات حامدی , ملیحه حسن زاده مفرد
2239شیاف گیاهی پاپیلوما nf>, زهره فیض آبادی , زهرا نیک اختر , ملیحه حسن زاده مفرد , شکوه سادات حامدی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه