ملیحه  حسن زاده مفرد

 فعالیت های پژوهشی

 

ملیحه حسن زاده مفرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیحه حسن زاده مفرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hasanzademofradm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زنان و زایمانپزشک متخصص1381دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انکولوژی زنانفلوشیپ1383دانشگاه علوم پزشکی تهران
انکولوژی زنانفلوشیپ1390sloan kettering cancer center of America

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشیاربیمارستان قائم1381/08/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951534بررسی نقش پروگنوستیک واریانت های ژنتیکی در ژنهای CDKN2A/B و "CTNNB1" در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی (تخمدان – آندومتر – سرویکس ) در دست اجراخير
2960682بررسي ارزش تشخيصي MRI در ارزيابي توده هاي لگني در بيمارستان قائممجریدر دست اجرابلي
3960681بررسی مقایسه ای نتایج MRI و پاتولوژی در مرحله بندی سرطان دهانه رحممجریدر دست اجراخير
4960284بررسی نقش بیومارکر rs1800629 در ژن tumor necrosis factor-alpha با ریسک ابتلا به سرطان سرویکسمجریدر دست اجراخير
5951561بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی کالرداپلر و معمولی در تشخیص جفت‌ آکرتا در زنان باردار سزارین قبلی با جفت قدامی و پرویامجریدر دست اجرابلي
6950216بررسي ارزش تشخيصي سطح سرمي تومور مارکرhe4 در ميزان تهاجم به ميومتر در زنان مبتلا به کنسر اندومترمجریدر دست اجرابلي
7950134کارایی مقایسه ای اثربخشی ویتامینD +شیمی درمانی وشیمی درمانی به تنهایی در درمان شیمی درمانی پس از جراحی سرطان تخمدانمجریدر دست اجرابلي
8941813تبیین زگیل تناسلی از منظر طب سنتی ایرانی وبررسی اثر فراورده گیاهی “مورد” در درمان زگیل های تناسلی زنانمجریپایان یافتهبلي
9940378بررسی میزان تغییر در رویکرد درمانی بیماران با سرطان اندومتر با ریسک پائین بوسیله تعیین نقشه لنفاویمجریپایان یافتهبلي
10940219بررسی مقایسه ای میزان از دست دادن خون و تزریق خون در تجویز تک دوز ترانس هگزامیک اسید و پلاسبوحین جراحی در بیماران مبتلا به کانسر آندومترمجریپایان یافتهخير
11940218 مقایسه نتایج درمان کموتراپی اینتراپریتونئال اولیه با درمان کموتراپی داخل وریدی استاندارد در بیماران مبتلا به کانسرتخمدان اپیتلیال پیشرفته مجریدر دست اجراخير
12940217بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحممجریدر دست اجرابلي
13922622بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان((SLN در بیماران مبتلا به کانسرسرویکس با استفاده از رادیو داروی Tc99m-phytate تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلن مجریپایان یافتهبلي
14921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالمجریپایان یافتهبلي
15911226بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان وولو: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
16910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92مجریپایان یافتهخير
17910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
18901091بررسی اثرات سیتوتوکسیک، مرگ پیش بینی شده سلولی و شناسایی مسیرهای مولکولی احتمالی درگیر شده کرایزین ((Chrysin بر رشد رده سلولهای سرطانی سینه) (MCF-7، رده سلولی سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریه ((A549مجریپایان یافتهخير
19900529بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در مراحل اولیه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
20900277بررسی مقایسه ای سرانجام مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار معتاد به کریستال هرویین و زنان باردار تحت درمان با متادونمجریدر دست اجرابلي
21900189بررسی مقایسه ای سطح سرمی (Heat Shock Protein70) HSP 70 و(Heat Shock Protein90) HSP 90 و اندازه گیری مارکرسرمیCA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانیمجریپایان یافتهبلي
2289918بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال رگی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکسمجریپایان یافتهبلي
2389706بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلنمجریپایان یافتهبلي
2489494بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در زنان باردار بستری در زایشگاه بیمارستان قائم مشهد در سال 1389 و پیگیری نوزادان به دنیا آمده از مادران آلودهمجریپایان یافتهبلي
2589411بررسی نتایج درمانی رژیم MTX عضلانی هفتگی در درمان بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی(GTN) کم خطرمجریپایان یافتهبلي
2689289بررسی میزان پاسخ به درمان جراحی در بیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک حاملگی(GTN)مجریپایان یافتهبلي
2789156بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسمجریپایان یافتهبلي
2888796بررسی تجارب دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش الکترونیکیمجریپایان یافتهخير
2988695بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیونمجریپایان یافتهبلي
3088606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینمجریپایان یافتهبلي
3188467مقایسه میزان یادگیری دانش و نگرش دانشجویان بالینی نسبت به 2 روش سخنرانی و آموزش الکترونیک تحت وب تعاملی در آموزش های تئوریمجریپایان یافتهخير
3288457بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3388444بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3488060بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطرمجریپایان یافتهبلي
3587874بررسی پایلوت شیوع 12 ژنوتیپ پر خطر و 2 ژنوتیپ کم خطر پاپیلوماویروس در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
3687841بررسی مقایسه ای عوامل خطر ساز در زنان مبتلا به سرطان سرویکس ،زنان پر خطر و گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
3787106بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیممجریپایان یافتهبلي
3887024بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P53 و C-erb-2 انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
3986621ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا مجریپایان یافتهبلي
4086490بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون انکوژن ki67 در حاملگی مولار در تشخیص تومور تومورترفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
4186119بررسی مقایسه ای عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان مبتلا به تهوع استفراغ شدید حاملگی و گروه کنترل سال1387-1386بیمارستان قائم ، بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
4285473بررسی مقایسه ای شنوایی در مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEمجریپایان یافتهخير
4385374بررسی سطح گیرنده استروژنی و پروژسترونی و P53 در بیماران با بی اختیاری ادراری و پرولاپس ارگانهای لگنیمجریپایان یافتهبلي
4484448ارزیابی سطح سرمی هموسیستین در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی واکلامپسیمجریپایان یافتهخير
4584360ارزیابی عوارض تاموکسی فن بر روی تخمدان در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
4684339ارزیابی روش رنگ آمیزی سرویکس با استیک اسید برای اسکرینینگ کانسر سرویکسمجریپایان یافتهخير
47960518مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعیهمکاردر دست اجرابلي
48951705بررسی کاندیدیازیس در بیوپسی های بدست آمده از دیواره رحم و سرویکس مبتلایان به سرطان رحم و شناسایی جدایه های کاندیدیایی توسط روش مولکولیهمکاردر دست اجراخير
49950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
50950394مقایسه نتایج حاصل ازstaging سرطان اندومتر رحم توسط MRIبا کنتراست با نتایج حاصل از مشاهدات جراح حین عمل و نتایج پاتولوژیهمکاردر دست اجرابلي
51950135بررسی مقایسه ای پاتولوژی دوروش نمونه برداری سوزنی ترانس واژینال تحت هدایت سونوگرافی و لاپاراتومی در کانسر پیشرفته تخمدان(stage 3- 4)همکاردر دست اجرابلي
52950061بررسی میزان پاسخ پاتولوژیک وعوارض درمان و بقای بیماران در مبتلایان به سرطان سرویکس موضعی پیشرفته پس از درمان با کموتراپی نئوادجوانتهمکاردر دست اجرابلي
53950022نقش سرطان زایی microRNA-31 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
54940862نقش لنف آدنکتومی پاراائورتیک در1- مرحله بندی و2- جراحی سیتوریداکتیو کانسر تخمدانهمکارعقد قراردادبلي
55940726تعیین میزان عود بیماری، بقا و عوارض، پس از رادیوتراپی ادجوانت در کانسر اپتیلیال تخمدان مرحله III همکاردر دست اجراخير
56940389مقایسه دو روش شیمی درمانی وریدی و اینتراپریتونئال در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان بعد از کموتراپی نئوادجونت و جراحیهمکارعقد قراردادخير
57931762مطالعه علل ازدياد سميت ناشي از شيمي درماني در بيماران با سرطان اپي تليال تخمدان تحت درمان با کربوپلاتين و پاکلي تاکسولهمکاردر دست اجراخير
58931605بررسی میزان کمک تشخیصی سونوالاستوگرافی در ضایعات سونوگرافیک مشکوک پستانی BIRADS 3-4همکارپایان یافتهبلي
59931331جستجوی محل غدد پیشاهنگ در تومورهای تخمدان با استفاده از داروی رادیوایزوتوپهمکاردر دست اجرابلي
60930603بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان اندومترهمکارپایان یافتهبلي
61930261بررسی عواقب زودرس مادری و نوزادی در زایمان واژینال پس از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های دانشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
62921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
63921201بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونو گرافی داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی های غیر طبیعی جفت در بیماران پر خطرهمکارپایان یافتهبلي
64920326بررسی تاثیر ویتامین A در درمان بیماران مبتلا به GTNهمکارپایان یافتهبلي
65920259بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از تزریق قبل از عمل جراحی رادیو داروی Tc-99m-Phytate سرویکال تحت هدایت گاما پروب و متیلن بلومیومتریالهمکارپایان یافتهبلي
66911186مقایسه اثر شیاف مهبلی ویتامین E با کرم مهبلی استروژن کونژوگه در درمان آتروفی مهبلی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
67910318صحت تشخیصی مشاهدات بالینی وبرش منجمد حین عمل جراحی درتشخیص تومرهای تخمدان درمقایسه بابرش پارافینهمکارپایان یافتهبلي
68910186بررسی مقایسه ای نتایج بارداری در حاملگی های سنین نوجوانی با حاملگی های سنین35-20 سال در بیمارستانهای دانشگاهی قائم(عج)،امام رضا (ع)،ام البنین(س) مشهد: شهریور 1391-شهریور 1392همکارپایان یافتهبلي
69900410بررسی مقایسه ای اثر بخشی و ایمن بودن کرایوتراپی با داروی ترکیبی گیاهی چینی در درمان سرویسیت مزمن و اروزیون سرویکالهمکارپایان یافتهبلي
70900375بررسی فراوانی ویروسهای HPV،CMV، EBV و HSV-2 در بیماران مبتلا به سرطان vulvar مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
7189847تهیه نرم افزار کمک تشخیصی جهت ضایعات پستانی با استفاده ازتبدیل تغییرات شدت سیگنال به رنگ در تصاویر ام آر ماموگرافی با ماده حاجبهمکارپایان یافتهبلي
7289124مقایسه میزان تاثیر میزوپروستول به روش رکتال و واژینال در ختم بارداریهای سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمیهمکارپایان یافتهبلي
7388442بررسی تاثیرافزودن"اپی نفرین" به ترکیب "لیدوکائین-فنتانیل اینتراتکال"بر بروز تهوع استفراغ بعد ازعمل سزارین الکتیوهمکارپایان یافتهخير
7487739بررسی میزان تاثیر و ایمنی میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلیهمکارپایان یافتهبلي
7587469بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-2 در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
7687075بررسی سطح سرمی T4 و T3 و TSH در زنان مبتلا به مسمومیت حاملگی در مقایسه با زنان حامله طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
7787044مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی با واژینال جهت القای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم همکارپایان یافتهخير
7885509مقایسه سطح سرمی E. selectin در مبتلایان به پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیهمکارپایان یافتهخير
7985468تعیین فراوانی کاهش شنوایی در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEهمکارپایان یافتهخير
8085256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVهمکارپایان یافتهخير
8184468مقایسه سطح سرمی ملکول اتصالی بین سلولی ICEM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
8284381مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی (VCAM-1) در پلاسمای زناتن با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
8382118بررسی مقایسه ای سیتولوژی سرویکس با روش مرسوم پاپ اسمیر و روش liquid-bassedهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
2970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
3970025The 9p21 locus: A potential therapeutic target and prognostic marker in breast cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
4963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم به بعد
5963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
6963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
7963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
8962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396چهارم
9962916Comparison of sexual dysfunction in women with breast cancer: Case control studyscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
10962880The effect of para aortic lymph node dissection in staging and complete cytoreductive surgery of ovarian cancerISIInternational Journal of Cancer Management1395چهارم
11962722Angular Ectopic Pregnancy Presenting as Rupture of Lateral Wall of the Uterus: Late Presentation in Gestation Week 20PMCIranian journal of medical sciences1396اول
12962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
13961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
14961678Three case reports of ovarian neuroendocrine carcinomaISIEUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY1396اول
15961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
16961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم
17960903Clinicopathologic aspects and treatment results in malignant sex cord-stromal tumor of ovaryscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1394مسئول
18954400Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal AtrophyCinahlThe Journal of Midwifery & Reproductive health1393پنجم
19954170the role of para aortic lymphadenectomy in early stage of ovarian cancerscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395سوم
20953575A rare presentation of a patient with placental site trophoblastic tumorscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
21953036A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal women.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1395چهارم
22952793Comparison of serum vitamin D levels in women with gestational trophoblastic neoplasia and healthy womenscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
23952435The role of Human Papilloma Virus (HPV) vaccines in prevention of Cervical Cancer, review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
24952407Inhibitory and cytotoxic activities of chrysin on human breast adenocarcinoma cells by induction of apoptosisISIpharmacognosy magazine1395مسئول
25952165Cervical Ectopic Pregnancy with Placenta Percreta and Gross Hematuria: A Case ReportCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395اول
26952164A rare case of vulvar metastatic tumor with renal originscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
27952163Immunohistochemistry Study of P53 and C-erbB-2 Expression in Trophoblastic Tissue and Their Predictive Values in Diagnosing Malignant Progression of Simple Molar PregnancyPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
28952161Fertility sparing surgery in gestational trophoblastic neoplasia: A report of 4 casesPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395اول
29951693Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in ovarian tumors: a study using intra-operative Tc-99m-Phytate and lymphoscintigraphy imagingISIJOURNAL OF OVARIAN RESEARCH1395اول
30951690Comparison of Adnexal Mass in Women Undergoing Mass Excision During the Antepartum Period and Cesarean SectionPMComan medical journal1395چهارم
31951573Successful Repair of Type a Aortic Dissection in a Term Pregnancy: A Case Report.index copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
32941253The Inhibitory Effects of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors of Guinea-Pig Tracheal Smooth MusclePMCJundishapur J Nat Pharm Prod1394چهارم
33940961Evaluation of weekly intramuscular methotrexate in the treatment of low risk gestational trophoblastic neoplasiaISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1393اول
34940960Prolonged survival of a patient with pelvic recurrence of ovarian malignant mixed mullerian tumor after chemoradiotherapyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393سوم
35940959.Inappropriate Intra‐cervical Injection of Radiotracer for Sentinel Lymph Node Mapping in a Uterine Cervix Cancer Patient: Importance of Lymphoscintigraphy and Blue DyeISCasia oceania journal of nuclear medicine & biology1393چهارم
36940958Leiomyosarcoma with Unusual Macroscopic Features: A Case Report.CinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1394مسئول
37940957Clinicopathologic aspects and treatment results in malignant sex cord-stromal tumor of ovary.scopusTehran University Medical Journal1394مسئول
38940956Ectopic pregnancy in the previous cesarean scar (A Case Report).scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
39940778Evaluation of related factors of remained dysplasia after treatment of cervical intraepithelial neoplasia by cold knife conization (longitudinal study)scopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1393دوم
40940626Prevalence of malignant adnexal masses in pregnancy at gynecology and oncology department of Ghaem hospital from 2010 to 2014scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394سوم
41940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393پنجم
42935088Correlation of helicobacter pylori infection seropositivity and hyperemesis gravidarumscopusمجله زنان نازایی و مامایی ایران1394اول
43935025Survey of sexual dysfunction in women with cervical cancer and a history of pelvic radiation therapy in 2009 to 2013 in Ghaem and Omid hospitals, MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
44934848Evaluation of sexual dysfunction in women with ovarian cancer admitted to Ghaem and Omid hospitals in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394مسئول
45934082Sentinel node biopsy for lymph nodal staging of uterine cervix cancer: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIEuropean Journal of Surgical Oncology1393دوم
46933021The Comparison of Clinical and Laboratory Indexes for Diagnosis of Vaginal Atrophy in Postmenopausal WomenscopusIJOGI1393سوم
47932783Comparison of Serum Levels of HSP70 and CA125 in Patients with Epithelial Ovarian Cancer and Patients with Benign Ovarian Massesscopusمجله زنان و مامایی ایران1393دوم
48932782Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy Midwifery Reprod HealthSID/Iranmedex/MagiranMidwifery Reprod Health1393پنجم
49932781Vulvar Carcinoma in Pregnant Women Aged Less than 40 Years: Case ReportPMCIranian journal of cancer prevention1393اول
50932555Importance of Infrastructure and Learners Readiness for Administration of Electronic Learning in Undergraduate Medical EducationEmbaseFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1393اول
51931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388سوم
52931212Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor of the PelvisPMCIranian journal of medical sciences1392سوم
53931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393سوم
54931080Surgeon's Errors in the Management of Patients with Cervical CancerCinahlJournal of Midwifery & Reproductive Health1393مسئول
55931010Study of Osteopontin as the “CA125” Adjunct for Detection of Ovarian Carcinoma in Patients with Pelvic Mass.Chemical AbstractReports of Radiotherapy and Oncology1392اول
56930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387پنجم به بعد
57930835The value of lateral lymphoscintigraphy images of the pelvis for gynecological cancers: Are they necessaryscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393دوم
5892999Good outcome of pregnancy with gynecologic cancer condition.ISIint j gynecol cancer1384مسئول
5992998Long term remission of metastatic placental site trophoblastic tumor (PSTT): Case report and review of literatureISIword journal of surgical oncology1383سوم
6092993Granulosa cell tumor associated with chondrosarcoma of iliac: A case report.ISCفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391اول
6192992The Report of an Ovarian Adenocarcinoma in Pregnancy with Pulmonary Metastasisscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1391اول و مسئول
62925138Female genital tract tuberculosis presenting as ovarian cancerISIJournal of Research in Medical Sciences1392اول
63924830Sentinel lymph node biopsy algorithm: Can it be a universal method for midline tumors?ISIGynecologic Oncology1392دوم
64924752Pelvic kidney visualization on the lymphoscintigraphy images of a patient with uterine cervix cancer: importance of the delayed imagingISIClinical Nuclear Medicine1392چهارم
65924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
66924134Sentinel node biopsy in endometrial cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1392سوم
67923461Diagnostic performance of 18F-FDG PET imaging in uterine sarcomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392مسئول
68923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392چهارم
69922762Less Radical Surgery for Patient With Early-Stage Cervical Cancer .Case ReportPMCIranian Red Crescent Medical Journal1392چهارم
70922585Acute Pancreatitis And Hyperlipidemia During Pregnancy:A Case Report And Review Of Litreatureindex copernicusمجله پزشکی دانشور1384اول و مسئول
71922583Review Article About Gynecological Cancersسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1384اول
72922439Preterm premature rupture of membranes: aggressive tocolysis versus expectant management.SID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی کوثر1384اول و مسئول
73922436vulvar carcinoma in pregnancy:case reportPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1384دوم
74922435Nondysgerminomatous ovarian tumors: Clinical characteristics, treatment, and outcomeISIInt J Surg1387اول و مسئول
75922434Cervical cancer screening:Review Articleسایر سایت‏های تخصصیcancer therapy1384اول و مسئول
76922153Evaluating clinico-pathologic characteristics of genital sarcoma:a retrospective study in MashhadscopusTehran University Medical Journal1389اول
77921426Severe High Anion Gap Metabolic Acidosis in PregnancyISIIranian journal of kidney diseases1392دوم
78921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386سوم
79921335Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in squamous cell carcinoma of the vulva: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIGynecologic Oncology1392اول
80921237A Comparative Study of Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1), Intercellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) and High Sensitive C - reactive protein (hs-CRP) in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesISIIranian journal of basic medical sciences1392سوم
81921113Miliary tuberculosis peritonitis mimicking advanced ovarian cancer: Case ReporPMCcancer tharapy1383اول
82921111Complete Remission of an Unusual Location of Metastatic GTN: A Case ReportPMCcancer tharapy1382دوم
83921110Placental site trophoblastic tumor: Review ArticlePMCcancer tharapy1384دوم
84921109Improper simple hysterectomy in invasive cervical cancer: Case ReportPMCcancer tharapy1384دوم
85921108Radical parametrectomy in the treatment of invasive cervical cancer after simple hysterectomy: Research ArticlePMCcancer tharapy1383چهارم
86921107Spontaneous ovarian hyper stimulation syndrome caused by hypothyroidism.PMCcancer therapy1384سوم
87921106Ovarian mixed germ cell tumor presenting as tuberculosis: Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهcancer therapy1383سوم
88921034Immunohistochemical expression of proliferative marker, Ki67 in Hydatidiform mole and diagnostic value of progression to gestational trophoblastic neoplasiaISIJ Obstet Gynaecol Res1391اول
8992097Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery in Locally Advanced Cervical Cancer During Pregnancy: Case Report and Review of LiteraturePMComan medical journal1391چهارم
9091742A Comparative Study of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and High Sensitive C-reactive protein in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesPMCInterventional medicine and applied sciences1391سوم
9191202Leech Bite: A Rare Cause of Postmenopausal Vaginal BleedingISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
9290763Evaluation of Expression Estrogen Receptor and Progesterone Receptor and P53 in Patients with Stress Urinary Incontinence and Pelvic Organ ProlapsescopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390مسئول
9390549Comparison of B-HCG Regression Curve in Molar Pregnancy and Gestational Trophoblastic Neoplasms ISCScientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences1390مسئول
9490154Evaluation of visual inspection with acetic acid as a feasible screening test for cervical neoplasiaISIThe journal of obstetrics and gynaecology research1390مسئول
9590091Methylene blue as the safest blue dye for sentinel node mapping: Emphasis on anaphylaxis reactionISIActa oncologica1390سوم
9689771Ovarian dermoid cyst: case reportسایر سایت‏های تخصصیThe Professional Medical Journal1389مسئول
9789602Comparison of Vaginal Misoprostol with Foley Catheter for Cervical Ripening and Induction of LaborISIIranian Journal of Pharmaceutical Research 1389چهارم
9889365Centralization of ovarian cancer surgery: Do patients benefit?ISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1389دوم
9989306Role of Frozen Sections in the Evaluation of Moderate to Severe Dysplasia during Uterine Cervix ConizationISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1389مسئول
10089017Evaluation of Visual Inspection with Acetic Acid as a Feasible Screening Test for Cervical Neoplasiaسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
10188517بررسی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سویکس در ارزیابی ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا (Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان1388مسئول
10288516گزارش یک موزد نادر کیست درموئید خوش خیم عفونی در سنین یائسگی(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
10388396سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستولسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388اول
10488308Evaluation of ovarian cysts in breast cancer cases on tamoxifenPMCAsian Pacific journal of cancer prevention 1388مسئول
10588211Metastatic renal cell carcinoma vaginal bleeding as a presentation professional med j 1388مسئول
10688143Comparison of maternal serum tumor necrosis factor-alpha in severe and mild preeclampsia versus normal pregnancyscopusIranian journal of reproductive medicine1388پنجم
10788107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387سوم
10887284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387سوم
10987018Elevated plasma total homocysteine in preeclampsiaISISAUDI MEDICAL JOURNAL1387اول و مسئول
11087017Hearing impairment in pregnancy toxemiaISIOTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY1387دوم
11186133serum level of high sensitive C-Reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies index copernicus 1386دوم
11286088Ovarian preservation with gonadotropin-releasing hormone analog during chemotherapy scopusAsia-Pacific Journal of Clinical oncology1386مسئول
11386036مرکزیت دادن جراحی سرطان تخمدان آیا به نفع بیماران است؟Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386دوم
11485288Protecting female fertility in cancer patientsscopusAsia-Pacific Journal of Clinical Oncology1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953025بررسی خصوصیات بالینی آسیب شناسی و نتایج درمان تومورهای بدخیم استرومای طناب جنسی تخمدان در طی مدت ده سال (86-76) در بیمارستان های قایم و امیدThe first international clinical oncology congress and 11th Iranian annual clinical oncology congressTehranپوستر1395خير
2952470بررسی شیوع 12 ژنوتیپ پر خطر و 2 ژنوتیپ کم خطرپاپیلوماویروس در خراسان رضویاولین کنگره چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازاییتهرانسخنرانی1394بله
3943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
4942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
5941483بررسی عوامل مرتبط با دیسپلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش مخروط برداریESGO 19niceپوستر1394خير
6922869EVALUATION OF VISUAL INSPECTION WITH ACETIC ACID AS A FEASIBLE SCREENING TEST FOR CERVICAL NEOPLASIA16 Eurepean society of gynaecologic cancer congressbelgradeپوستر1388بله
7921906ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
19بیماریهای جفت حاملگی1388تالیف
21739آشنایی با HPVویروس پاپیلومای انسانی پیش ساز سرطان دهانه رحم1397ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1281شياف مهبلي (واژينال) با منشا گياهي مورد ضد ويروس پاپيلوما و ضد پيش بدخيمي( ديسپلازي) دهانه رحم1396/05/2893256nf>, زهره فیض آبادی , زهرا نیک اختر , شکوه سادات حامدی , ملیحه حسن زاده مفرد
2239شیاف گیاهی پاپیلوما nf>, زهره فیض آبادی , زهرا نیک اختر , ملیحه حسن زاده مفرد , شکوه سادات حامدی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه