فریبا  رضائی طلب

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فریبا رضائی طلب

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): فریبا رضائی طلب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصي : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : RezaitalabF@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1950260بررسی وجود پروکلسی تونین در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریدر دست اجراخير
2941492بررسی حجم متوسط پلاکت در حملات حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریهمجریدر دست اجراخير
3941368ارتباط سطح سرمی NT pro –BNPبا شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
4941215بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D بر اساس شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریدر دست اجرابلي
5941044بررسی مقایسه ا ی سندرم پای بیقرار در مصدومین شیمیایی ریه با گروه کنترل بیماریهای انسدادی مزمن ریه و گروه سالممجریدر دست اجرابلي
6930620تغییرات پارامترهای اسپیرومتری و تست راه رفتن شش دقیقه ای بیماران مبتلا به آسم مزمن و رفلاکس گاستروازوفاژیال درمان نشده پس از درمان با رابپرازولمجریپایان یافتهبلي
7921045فراوانی سندرم پای بیقرار و بررسی عوامل مرتبط در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه مجریدر دست اجراخير
8910317بررسی سرمی تعادل اکسیدان وآنتی اکسیدان در بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
9900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیومجریپایان یافتهبلي
10900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyمجریپایان یافتهبلي
1189651مقایسه متغیرهای اسپیرومتری دربیماران دیالیزخونی وصفاقیمجریپایان یافتهبلي
1289593بررسی ارتباط بین کسر دفعی کلیوی سدیم با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1389354بررسی ارتباط بین اختلال تنفسی حین خواب با مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی دربیماران مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریویمجریپایان یافتهبلي
1489275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادممجریپایان یافتهبلي
1589146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD مجریپایان یافتهخير
1689089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویمجریپایان یافتهبلي
1788688 تعیین سطح اسید اوریک سرم ونسبت اسیداوریک به کراتینین سرم در بیماران با انسدادمزمن تنفسی درمرحله تشدید بیماریمجریپایان یافتهبلي
1888663بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتی نین ادرار با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1988516بررسی وجود تروپونینI قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)مجریپایان یافتهبلي
2087750بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد کمی در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیممجریپایان یافتهبلي
2187740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیممجریپایان یافتهبلي
2287162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
2386653بررسی شیوع تدخین سیگار و علل گرایش به سیگار در دانش اموزان دبیرستانهای مشهد در سال تحصیلی 1387-1386مجریپایان یافتهخير
2486323بررسی ارتباط بین سطح CRP کمی سرم با تغییرات فشار شریان ریوی در بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
2586048بررسی تأثیر سطح سرمی منیزیوم برحملات حاد تنگی نفس در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مجریپایان یافتهخير
2685463بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا(hs CRP) در مایع پلور برای افتراق پلورال افوژیون اگزوداتیو از ترانسوداتیومجریپایان یافتهخير
2785453مقایسه تظاهرات رادیولوژیک بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر منفیمجریپایان یافتهخير
28951537مقایسه پلوروسکوپی مدیکال با بیوپسی سوزنی پلور در تشخیص علت پلورال افو‍ژیون اگزوداتیو ناشناختههمکاردر دست اجرابلي
29951413ارزیابی رابطه اندکس آپنه – هیپوپنه با متغیرهای سفالومتریک در بیماران مذکر آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
30941046مقایسه چهار روش کوهن، رگرسیون مرزی، گروه مرزی و هافستی با روش مرسوم تعیین حد نصاب قبولی در آزمون آسکی درس نشانه شناسی یک دانشجویان پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
31940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکارپایان یافتهخير
32931717بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Curcumin)، بر بیماری آسمهمکاردر دست اجراخير
33931461بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی بر بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و انجام فاز یک کارآزمایی بالینی کارواکرولهمکاردر دست اجرابلي
34931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي
35930953بررسی انگیزه انتخاب رشته و برنامه شغلی آینده دستیاران بالینی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93همکارپایان یافتهخير
36930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
37930366بررسی تأثیر تمرین هوازی برنامه ریزی شده بر عملکرد ریه پس از جراحی قسمت فوقانی شکمهمکاردر دست اجرابلي
38930308بررسی ارتباط فانکشن ریه با ضخامت انتیما مدیای کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
39922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPهمکارپایان یافتهخير
40922726اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل شاخص شدت ترمبوآمبولی ریه (PESI) و پیش بینی مورتالیته و موربیدیته آمبولی 3 ماهه در بیماران بستری مشکوک به ترمبوز وریدی و آمبولی ریههمکارپایان یافتهبلي
41922140بررسی محل انسداد راه هوایی فوقانی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب به روش اندوسکوپی حین خواب القا شده به وسیله داروهمکارپایان یافتهبلي
42921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
43921368بررسی اختلالات خواب در جانبازان اعصاب و روان دارای سابقه اختلال استرس پس از سانحه جنگیهمکاردر دست اجراخير
44920537بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده و کارواکرول بر بیماریهای ریوی جانبازان شیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
45910759تشخیص نموسیستیس جیرویسی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز در بیماران دچار اختلال ایمنی مبتلا به عفونت مزمن تنفسی در بیمارستان های آموزشی مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
46910681بررسی اثر پیشگیرنده عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده وکارواکرول بربیماری آسمهمکارپایان یافتهخير
47901068بررسی تاثیر جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس بر کیفیت خواب در بیماران دارای انسداد مزمن بینی ناشی از پولیپوزیس بینیهمکارپایان یافتهبلي
48901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
49900579مقایسه توالی انتهای آمینی پروتئین NS5A ویروس هپاتیت C ژنوتیپ یک در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن حساس و مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
50900567بررسی رابطه میان شاخص برداشت اکسیژن نسجی ونیاز به تزریق خون فشرده در خونریزیهای حاد گوارشی فوقانیهمکارپایان یافتهبلي
51900513مقایسه پلی مورفیسم T/A874ژن اینترفرون -گاما در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
52900510مقایسه توالی ناحیه ژنی انتهای C پروتئین غیر ساختمانی 5A ویروس هپاتیت سی در بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن حساس و مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
53900460مقایسه پلی مورفیسم های پروموتر ژن اینترلوکین-10 در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
5489873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
5589735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
5688677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
5787571مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
5887496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
5987004میزان مطابقت یافته های HRCT در تعیین اختلال عملکردی ریه در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک با یافته های حاصل از PFT همکارپایان یافتهخير
6083207بررسی فراوانی سندرم هپاتوپولمرنر در مبتلایان به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سه ماهه دوم سال 83 همکارپایان یافتهخير
6183191بررسی آلودگی های قارچی در نمونه های کسب شده از طریق برونکوسکوپی در بخش داخلی بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971178The Relationship between Serum N-terminal Pro B-type Natriuretic Peptide Level and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ExacerbationISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
2964337Different polysomnographic patterns in military veterans with obstructive sleep apnea in those with and without post-traumatic stress disorderISISLEEP AND BREATHING1396مسئول
3964336Indication of Flexible Fiberoptic Bronchoscopy and the Histopathological Examination in 500 PatientsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
4964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396سوم
5963567Pulmonary actinomycosis with endobronchial involvement: a case report and literature review.PMCTanaffos1392دوم
6962915Prooxidant - Antioxidant balance in COPD patientsscopusPneumologia1396اول
7962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
8962060Recurrent Venous Thromboembolism as the Initial Clinical Presentation of Gastric Cancer: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول و مسئول
9961202Comparison of Interferon-Gamma (IFNG)+ 874 T/A Single Nucleotide Polymorphism in Hepatitis C Virus Infected Patients and Non-Infected Controls in Mashhad, Iran.PMCIranian Journal of Pathology1396پنجم به بعد
10960850Restless legs syndrome in chronic obstructive pulmonary diseaseindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
11953507Sleep Overlap Syndrome: A Narrative ReviewISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
12952809Endobronchial Tuberculosis in Anthracotic BronchitisPMCPneumologia1394اول و مسئول
13952808Adult Mediastinal Mesenteric Cyst: A Rare Mediastinal Tumorعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAnnals of Clinical Case Reports1395اول و مسئول
14952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394اول و مسئول
15942861Use ofbodyplethysmographytomeasureeffectof bimaxillary orthognathicsurgeryonairwayresistanceand lung volumesISIBr J Oral Maxillofac Surg1394اول
16941793Comparing the lung functional tests and high-resolution computed tomography scan’s results in systemic sclerosisChemical Abstractجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
17940266Molecular detection of Pneumocystis jirovecii using polymerase chain reaction in immunocompromised patients with pulmonary disorders in northeast of IranISCMycology1394چهارم
18940058Molecular Detection of Pneumocystis jirovecii in diabetic Patients with respiratory disorder at Emam Reza Hospitals , Mashhad.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
19935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
20935218Spirometric Parameters: Hemodialysis Compared to Peritoneal DialysisISCJournal of Cardio thoracic Medicine1394اول و مسئول
21931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392اول
22931354Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic viewsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393اول
23931353Comparison anexity and depression in bronchial asthma ,/copdand pulmonary tuberculosisISCمجله اصول بهداشت روانی1392دوم
24931351Multiplanar Reconstructed Thoracic CT Bronchoscopy in Endobronchial TuberculosisISIIranian Journal of Radiology1392اول و مسئول
25931348The effect of smoking by family members and friends on the incidence of smoking among high school studentsPMCPneumologia1391اول
26931347Inhaled steroids reduce apnea-hypopnea index in overlap syndromePMCPneumologia1392اول
27931345The correlation of anxiety and depression with obstructive sleep apnea syndromeISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
28930638Renal Fractional Excretion of Sodium in Relation to Arterial Blood Gas and Spirometric Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
29922302Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392دوم
30922297Evaluation of Serum Cardiac “Troponin I” in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392اول و مسئول
3192042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
3291037Evaluation of Relationship between Apnea-hypopnea Index and Body Mass Index in Chronic Obstructive pulmonary DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391مسئول
3390632Tumor necrosis factor alpha and high sensitivity C-reactive protein in diagnosis of exudative pleural effusionISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
3490132Investigation of Diagnostic Values of hsCRP in Pleural Fluid for Differentiation Tuberculosis and Malignant Pleural EffusionChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
3589770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389پنجم
3688558pulmonary fungal infection in kidney transplant recipients: an 8-year studyISItransplantation proceedings1388مسئول
3788343گزارش یک مورد نادر اکتینومایکوز داخل برونشیال با هموپتیزی شدیدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
3888322Evaluation of Relationship between Serum hs CRP and Pulmonary Hypertension in Chronic Obstructive Pulmonary Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
3988318Adult cystic Intrapulmonary Teratoma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388مسئول
4088235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388چهارم
4188039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388دوم
4288026Malignant superior vena cava syndrome: is this a medical emergency?ISIAnn thorac cardiovasc surg1388سوم
4387561بررسی میزان بهبودی آسم به دنبال عمل جراحی پولیپوز بینی به روش آندوسکوپی سینوسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
4487193Improvement in symptoms and pulmunary function of asthmatic patients due to their treatment according to the global strategy for asthma management(GINA)ISIBMC Pulmunary medicine1387دوم
4587155ارزیابی های بالینی، اقدامات تشخیصی و میزان مرگ و میر در ترومبوآمبولی حاد ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
4687107تاخیر تشخیص قطعی در بیماران مبتلا به سل ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
4786594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386دوم
4886274مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
4986245ارتباط سیگار با ابتلا به سل ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
5086176بررسی ارتباط بین آنتراکوز ریه و بیماری سل ریوی در بیماران برونکوسکوپی شدهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
5185312تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در حین برونکوسکوپی فیبراپتیک با استفاده از پالس اکسی متری 81-1380(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
5285166study of youths' knowledge,behavior, and attitude towards consanguineus marriagesISIIranian journal of public health1385دوم
5385078بررسی گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق علل اگزوداتیو از ترانسوداتیو ریزش مایع پلور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
5485077یافته های رادیوگرافیک قفسه سینه در مبتلایان به سرطان اولیه ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
5585076تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در حین برونکوسکوپی فیبر اپتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970538Identification of yeast species isolated from bronchoalveolar lavage specimens of high-risk individuals using MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
2953078شناسایی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران با اختلال ایمنی با علایم ریوی با استفاده از نمونه لاواژ1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
3952088Factors related in prevalence of seizure following acute overdose of tramadolAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
4952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
5952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390بله
6950825Role of statin on right ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized,double blinded studyچهارمین کنگره مشترک قلب و روق ایرانتهرانسخنرانی1394خير
7932546assessment of correlation of renal fraction excretion of sodium with spirometric and gasometric parameters in COPD patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
8931732بررسی سطح اسیداوریک در بیماران انسداد مزمن تنفسی در مرحله تشدید بیماریبیست وچهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392خير
9923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
1092172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه