فریبا  رضائی طلب

 فعالیت های پژوهشی

 

فریبا رضائی طلب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فریبا رضائی طلب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RezaitalabF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950260بررسی وجود پروکلسی تونین در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریدر دست اجراخير
2941492بررسی حجم متوسط پلاکت در حملات حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریهمجریدر دست اجراخير
3941368ارتباط سطح سرمی NT pro –BNPبا شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
4941215بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D بر اساس شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریدر دست اجرابلي
5941044بررسی مقایسه ا ی سندرم پای بیقرار در مصدومین شیمیایی ریه با گروه کنترل بیماریهای انسدادی مزمن ریه و گروه سالممجریدر دست اجرابلي
6930620تغییرات پارامترهای اسپیرومتری و تست راه رفتن شش دقیقه ای بیماران مبتلا به آسم مزمن و رفلاکس گاستروازوفاژیال درمان نشده پس از درمان با رابپرازولمجریپایان یافتهبلي
7921045فراوانی سندرم پای بیقرار و بررسی عوامل مرتبط در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه مجریدر دست اجراخير
8910317بررسی سرمی تعادل اکسیدان وآنتی اکسیدان در بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
9900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیومجریپایان یافتهبلي
10900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyمجریپایان یافتهبلي
1189651مقایسه متغیرهای اسپیرومتری دربیماران دیالیزخونی وصفاقیمجریپایان یافتهبلي
1289593بررسی ارتباط بین کسر دفعی کلیوی سدیم با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1389354بررسی ارتباط بین اختلال تنفسی حین خواب با مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی دربیماران مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریویمجریپایان یافتهبلي
1489275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادممجریپایان یافتهبلي
1589146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD مجریپایان یافتهخير
1689089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویمجریپایان یافتهبلي
1788688 تعیین سطح اسید اوریک سرم ونسبت اسیداوریک به کراتینین سرم در بیماران با انسدادمزمن تنفسی درمرحله تشدید بیماریمجریپایان یافتهبلي
1888663بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتی نین ادرار با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1988516بررسی وجود تروپونینI قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)مجریپایان یافتهبلي
2087750بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد کمی در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیممجریپایان یافتهبلي
2187740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیممجریپایان یافتهبلي
2287162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
2386653بررسی شیوع تدخین سیگار و علل گرایش به سیگار در دانش اموزان دبیرستانهای مشهد در سال تحصیلی 1387-1386مجریپایان یافتهخير
2486323بررسی ارتباط بین سطح CRP کمی سرم با تغییرات فشار شریان ریوی در بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
2586048بررسی تأثیر سطح سرمی منیزیوم برحملات حاد تنگی نفس در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مجریپایان یافتهخير
2685463بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا(hs CRP) در مایع پلور برای افتراق پلورال افوژیون اگزوداتیو از ترانسوداتیومجریپایان یافتهخير
2785453مقایسه تظاهرات رادیولوژیک بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر منفیمجریپایان یافتهخير
28951537مقایسه پلوروسکوپی مدیکال با بیوپسی سوزنی پلور در تشخیص علت پلورال افو‍ژیون اگزوداتیو ناشناختههمکاردر دست اجرابلي
29951413ارزیابی رابطه اندکس آپنه – هیپوپنه با متغیرهای سفالومتریک در بیماران مذکر آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکاردر دست اجرابلي
30941046مقایسه چهار روش کوهن، رگرسیون مرزی، گروه مرزی و هافستی با روش مرسوم تعیین حد نصاب قبولی در آزمون آسکی درس نشانه شناسی یک دانشجویان پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
31940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکاردر دست اجراخير
32931717بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Curcumin)، بر بیماری آسمهمکاردر دست اجراخير
33931461بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی بر بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و انجام فاز یک کارآزمایی بالینی کارواکرولهمکاردر دست اجرابلي
34931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکاردر دست اجرابلي
35930953بررسی انگیزه انتخاب رشته و برنامه شغلی آینده دستیاران بالینی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93همکارپایان یافتهخير
36930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
37930366بررسی تأثیر تمرین هوازی برنامه ریزی شده بر عملکرد ریه پس از جراحی قسمت فوقانی شکمهمکاردر دست اجرابلي
38930308بررسی ارتباط فانکشن ریه با ضخامت انتیما مدیای کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
39922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPهمکارپایان یافتهخير
40922726اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل شاخص شدت ترمبوآمبولی ریه (PESI) و پیش بینی مورتالیته و موربیدیته آمبولی 3 ماهه در بیماران بستری مشکوک به ترمبوز وریدی و آمبولی ریههمکارپایان یافتهبلي
41922140بررسی محل انسداد راه هوایی فوقانی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب به روش اندوسکوپی حین خواب القا شده به وسیله داروهمکارپایان یافتهبلي
42921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
43921368بررسی اختلالات خواب در جانبازان اعصاب و روان دارای سابقه اختلال استرس پس از سانحه جنگیهمکاردر دست اجراخير
44920537بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده و کارواکرول بر بیماریهای ریوی جانبازان شیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
45910759تشخیص نموسیستیس جیرویسی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز در بیماران دچار اختلال ایمنی مبتلا به عفونت مزمن تنفسی در بیمارستان های آموزشی مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
46910681بررسی اثر پیشگیرنده عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده وکارواکرول بربیماری آسمهمکارپایان یافتهخير
47901068بررسی تاثیر جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس بر کیفیت خواب در بیماران دارای انسداد مزمن بینی ناشی از پولیپوزیس بینیهمکارپایان یافتهبلي
48901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
49900579مقایسه توالی انتهای آمینی پروتئین NS5A ویروس هپاتیت C ژنوتیپ یک در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن حساس و مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
50900567بررسی رابطه میان شاخص برداشت اکسیژن نسجی ونیاز به تزریق خون فشرده در خونریزیهای حاد گوارشی فوقانیهمکارپایان یافتهبلي
51900513مقایسه پلی مورفیسم T/A874ژن اینترفرون -گاما در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
52900510مقایسه توالی ناحیه ژنی انتهای C پروتئین غیر ساختمانی 5A ویروس هپاتیت سی در بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن حساس و مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
53900460مقایسه پلی مورفیسم های پروموتر ژن اینترلوکین-10 در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
5489873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
5589735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
5688677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
5787571مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
5887496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
5987004میزان مطابقت یافته های HRCT در تعیین اختلال عملکردی ریه در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک با یافته های حاصل از PFT همکارپایان یافتهخير
6083207بررسی فراوانی سندرم هپاتوپولمرنر در مبتلایان به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سه ماهه دوم سال 83 همکارپایان یافتهخير
6183191بررسی آلودگی های قارچی در نمونه های کسب شده از طریق برونکوسکوپی در بخش داخلی بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير
62951049بررسی ارتباط بین عملکرد شناختی با عوامل موثر برشدت بیماری در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریهناظرعقد قراردادبلي
63950076بررسی تاثیر آموزش مجازی هدفمند بر مهارت معاینه فیزیکی دستیاران تخصصی داخلیناظردر دست اجرابلي
64931692بررسی اثر برونکودیلاتوری گیاه زردچوبه و کورکومین بر بیماران آسمیناظردر دست اجراخير
65931156بررسی فراوانی اختلالات تنفسی حین خواب در بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد سطح شهر مشهددر سال 1395ناظردر دست اجراخير
66930505مقایسه تست های عملکرد ریه و برگشت پذیری آن و علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی با افراد سالم، بیماران آسمی و بیماریهای انسدادی مزمن ریهناظردر دست اجراخير
67930327بررسی روشها و راههای ارزیابی اعضای هیئت علمی بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص برنامه ارزیابی عملکرد ایشان در سال 93 ناظرپایان یافتهخير
68922109بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از مغز استخوان در ورید محیطی بر شاخص های بالینی و اسپیرومتری مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریهناظردر دست اجرابلي
69921203بررسی رابطه ضخامت انتیما- مدیای شرایین کاروتید با خروپف در بیماران دیابتی تیپ 2ناظرپایان یافتهبلي
70920595بررسی ارزش تشخیصی میزان درصد فضای مرده آلوئولی در تشخیص بیماران مشکوک به ترومبوآمبولی ریه با ریسک خفیف تا متوسطناظرپایان یافتهبلي
71920491بررسی تاثیر اپیوم بر پارامتر های بالینی ریوی و اسپیرومتری مصرف کنندگان اپیومناظردر دست اجراخير
72910129بررسی مشکلات تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در کارگران یک شرکت سیمان در مشهد در سال 1391ناظرپایان یافتهبلي
73900424مقایسه 2 روش شمارش اعداد طی یک نفس و حداکثر شدت جریان بازدم در تشخیص بهبود بیماران آسمی مراجعه کننده به اورژانسناظردر دست اجرابلي
7489070بررسی ارزش تشخیصی تست کوانتی فرون _ تی بی _ گلد ) (QuantiFeron _ TB_ Gold) در بیماران پنومونی مزمن سلی و غیر سلیناظرپایان یافتهبلي
7588172بررسی اثر فلوتیکازون پروپیونات استنشاقی وسالمترول در حین و بعد از آسمی نمودن خوکچه های هندی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی ، پاسخ دهی و التهاب ریه آنهاناظرپایان یافتهخير
7687814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیناظرپایان یافتهبلي
7784281ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396سوم
2963567Pulmonary actinomycosis with endobronchial involvement: a case report and literature review.PMCTanaffos1392دوم
3962915Prooxidant - Antioxidant balance in COPD patientsscopusPneumologia1396اول
4962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
5962060Recurrent Venous Thromboembolism as the Initial Clinical Presentation of Gastric Cancer: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول و مسئول
6961202Comparison of Interferon-Gamma (IFNG)+ 874 T/A Single Nucleotide Polymorphism in Hepatitis C Virus Infected Patients and Non-Infected Controls in Mashhad, Iran.PMCIranian Journal of Pathology1396پنجم به بعد
7960850Restless legs syndrome in chronic obstructive pulmonary diseaseindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
8953507Sleep Overlap Syndrome: A Narrative ReviewISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
9952809Endobronchial Tuberculosis in Anthracotic BronchitisPMCPneumologia1394اول و مسئول
10952808Adult Mediastinal Mesenteric Cyst: A Rare Mediastinal Tumorعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAnnals of Clinical Case Reports1395اول و مسئول
11952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394اول و مسئول
12942861Use ofbodyplethysmographytomeasureeffectof bimaxillary orthognathicsurgeryonairwayresistanceand lung volumesISIBr J Oral Maxillofac Surg1394اول
13941793Comparing the lung functional tests and high-resolution computed tomography scan’s results in systemic sclerosisChemical Abstractجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
14940266Molecular detection of Pneumocystis jirovecii using polymerase chain reaction in immunocompromised patients with pulmonary disorders in northeast of IranISCMycology1394چهارم
15940058Molecular Detection of Pneumocystis jirovecii in diabetic Patients with respiratory disorder at Emam Reza Hospitals , Mashhad.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
16935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
17935218Spirometric Parameters: Hemodialysis Compared to Peritoneal DialysisISCJournal of Cardio thoracic Medicine1394اول و مسئول
18931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392اول
19931354Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic viewsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393اول
20931353Comparison anexity and depression in bronchial asthma ,/copdand pulmonary tuberculosisISCمجله اصول بهداشت روانی1392دوم
21931351Multiplanar Reconstructed Thoracic CT Bronchoscopy in Endobronchial TuberculosisISIIranian Journal of Radiology1392اول و مسئول
22931348The effect of smoking by family members and friends on the incidence of smoking among high school studentsPMCPneumologia1391اول
23931347Inhaled steroids reduce apnea-hypopnea index in overlap syndromePMCPneumologia1392اول
24931345The correlation of anxiety and depression with obstructive sleep apnea syndromeISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
25930638Renal Fractional Excretion of Sodium in Relation to Arterial Blood Gas and Spirometric Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
26922302Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392دوم
27922297Evaluation of Serum Cardiac “Troponin I” in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392اول و مسئول
2892042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
2991037Evaluation of Relationship between Apnea-hypopnea Index and Body Mass Index in Chronic Obstructive pulmonary DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391مسئول
3090632Tumor necrosis factor alpha and high sensitivity C-reactive protein in diagnosis of exudative pleural effusionISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
3190132Investigation of Diagnostic Values of hsCRP in Pleural Fluid for Differentiation Tuberculosis and Malignant Pleural EffusionChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
3289770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389پنجم
3388558pulmonary fungal infection in kidney transplant recipients: an 8-year studyISItransplantation proceedings1388مسئول
3488343گزارش یک مورد نادر اکتینومایکوز داخل برونشیال با هموپتیزی شدیدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
3588322Evaluation of Relationship between Serum hs CRP and Pulmonary Hypertension in Chronic Obstructive Pulmonary Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
3688318Adult cystic Intrapulmonary Teratoma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388مسئول
3788235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388چهارم
3888039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388دوم
3988026Malignant superior vena cava syndrome: is this a medical emergency?ISIAnn thorac cardiovasc surg1388سوم
4087561بررسی میزان بهبودی آسم به دنبال عمل جراحی پولیپوز بینی به روش آندوسکوپی سینوسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
4187193Improvement in symptoms and pulmunary function of asthmatic patients due to their treatment according to the global strategy for asthma management(GINA)ISIBMC Pulmunary medicine1387دوم
4287155ارزیابی های بالینی، اقدامات تشخیصی و میزان مرگ و میر در ترومبوآمبولی حاد ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
4387107تاخیر تشخیص قطعی در بیماران مبتلا به سل ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
4486594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386دوم
4586274مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
4686245ارتباط سیگار با ابتلا به سل ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
4786176بررسی ارتباط بین آنتراکوز ریه و بیماری سل ریوی در بیماران برونکوسکوپی شدهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
4885312تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در حین برونکوسکوپی فیبراپتیک با استفاده از پالس اکسی متری 81-1380(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
4985166study of youths' knowledge,behavior, and attitude towards consanguineus marriagesISIIranian journal of public health1385دوم
5085078بررسی گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق علل اگزوداتیو از ترانسوداتیو ریزش مایع پلور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
5185077یافته های رادیوگرافیک قفسه سینه در مبتلایان به سرطان اولیه ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
5285076تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در حین برونکوسکوپی فیبر اپتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953078شناسایی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران با اختلال ایمنی با علایم ریوی با استفاده از نمونه لاواژ1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
2952088Factors related in prevalence of seizure following acute overdose of tramadolAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
3952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
4952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390بله
5950825Role of statin on right ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized,double blinded studyچهارمین کنگره مشترک قلب و روق ایرانتهرانسخنرانی1394خير
6932546assessment of correlation of renal fraction excretion of sodium with spirometric and gasometric parameters in COPD patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
7931732بررسی سطح اسیداوریک در بیماران انسداد مزمن تنفسی در مرحله تشدید بیماریبیست وچهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392خير
8923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
992172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه