پریا  حبرانی
خلاصه عملکرد پریا  حبرانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پریا حبرانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پریا حبرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hebranip@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970346بررسی اثربخشی افزودن کورکومین به رژیم درمانی ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریدر دست اجرابلي
2970339بررسی اثربخشیاضافه کردن ان-استیل سیستئین به رژیم درمانی ریسپریدوندر بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریدر دست اجرابلي
3961700بررسی ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالینگ مغزی کودکان مبتلا به اوتیسم توسط تکنیک های توالی یابی نسل بعد (next generation sequencing)مجریدر دست اجرابلي
4960301مقایسه ی اثر درمان ریتالین و اتوموکستین و ترکیب ریتالین-اتوموکستین در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجهمجریپایان یافتهبلي
5940526مقایسه اثرات درمانی اضافه کردن ضد التهاب فلاوونویید کرستین به رژیم درمانی رسپریدون با پلاسبو درگروه سنی 3-12 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ ، ابن سینا در سال 1394-95مجریپایان یافتهبلي
6940523بررسی اثر بخشی اضافه کردن دانپزیل به رژیم درمانی ریسپریدون در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
7931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
8931383بررسی اثر بخشی آتوموکستین (استراموکس) درکودکان 17-6 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
9930764بررسی تاثیر هنردرمانی پزشکی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حادمجریپایان یافتهبلي
10922055بررسی اثر افزودن ممانتین به رسپریدون در درمان کودکان 3-12ساله مبتلا به اوتیسممجریپایان یافتهبلي
11921429بررسی اثر omega-3 بر اندکسهای متابولیک و التهابی بیماران اسکیزوفرن مزمن تحت درمان با کلوزاپین ووالپرواتمجریپایان یافتهبلي
12920100بررسی تاثیر اضافه کردن جینکو بیلوبا به رژیم درمانی ریتالین در بیماران مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه : مطالعه کار آزمایی بالینی دوسرکورمجریپایان یافتهبلي
13910785 بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان با جسم خارجی گوش و بینی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) طی یک دوره یک سالهمجریپایان یافتهبلي
14900792بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان دیالیزیمجریپایان یافتهبلي
15900200بررسی اثرافزودن آریپی پرازول به رژیم درمانی کلوزاپین بر علائم مثبت و منفی و عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو بستری دربیمارستان ابن سینا مشهدمجریپایان یافتهبلي
1689944بررسی اثر درمانی نوروفیدبک در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جداییمجریپایان یافتهخير
1789901بررسی علل ارجاع بیماران بستری در بخش های غیر روانپزشکی برای مشاوره راونپزشکی و تشخیص های مطرح شده برای آنها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال1388مجریپایان یافتهبلي
1889892مقایسه کیفیت زندگی و فراوانی اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان و نوجوانان با حمله جدید اپی لپسی و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1989784بررسی کیفیت زندگی و تشخیص های روانپزشکی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) در مقایسه با گروه سالممجریپایان یافتهبلي
20891014بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب درافراد مبتلا به بیماری جسمی بستری شده در بیمارستان قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
21891013مقایسه اثر اریپی پرازول و ریسپریدون دردرمان مانیای حادمجریپایان یافتهبلي
2288660مقایسه شاخص های رشد وکیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک قبل و بعد از دریافت پروبیوتیکمجریپایان یافتهبلي
2388630بررسی اثر درمانی آموزش چند رسانه ای فرزندپروری به والدین کودکان مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ایمجریپایان یافتهخير
2488388بررسی همه گیر شناسی اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در شهرمشهد در سال 1388مجریپایان یافتهخير
2587828مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سینا و قائم(عج) سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2687488مقایسه اضافه کردن مت فورمین و پلاسبو به رژیم درمانی کلوزاپین در کنترل وزن و اختلال عملکرد متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان حجازی و ابن سینا مشهد (1387-1389)مجریپایان یافتهبلي
2787261بررسی همراهی بین وجود علائم اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه و علائم افسردگی با خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در بیمارستان امام رضا(ع) (سوختگی ـ مسمومین) در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2886228تعیین میانگین آنتی بادیهایIgMو IgG سیتومگالوویروس وتوکسوپلاسموز درپلاسمای بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی و مقایسه با بیماران علائم مثبتمجریپایان یافتهخير
2984396بررسی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیمار با اختلال دو قطبی و مقایسه آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
3084395بررسی تاثیر اموزش مهارتهای فرزند پروری بر عملکرد و رفتار ناهنجار کودکان افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدینمجریپایان یافتهخير
31971217بررسی اثر لوتیراستام بر علائم شناختی بیماران اسکیزوفرنهمکاردر دست اجرابلي
32971171بررسی اثر اتوموکستین درمقایسه با پلاسبو بر علائم شناختی بیماران مبتلابه اسکیزوفرنیهمکاردر دست اجرابلي
33970242بررسی اثر بخشی عصاره ترکیبی گیاه پنج انگشت (ویتکس اگنوس کاستوس) و گیاه رازک (لوپولوس هومولوس) در مقایسه با بوپروپیون در درمان اختلال عملکرد جنسی زنان ناشی از مهارکننده های باز جذب سروتونینهمکاردر دست اجرابلي
34961476بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالیهمکاردر دست اجراخير
35960902مقایسه پلی مورفیسم های ژنهای FBXO33, ASIC2و عوامل تربیتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، بی توجهی و اختلال یادگیری و کودکان نرمالهمکاردر دست اجراخير
36960426بررسی فراوانی کمبود ریز مغذی های سلنیوم ،روی ،منگنز و مس در بیماران دیالیزی و همراهی آن با تغییرات خلق شامل افسردگی و اضطرابهمکاردر دست اجرابلي
37951040بررسی سیر طولی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی وبی توجه و نشانه های روانپزشکی همراههمکارپایان یافتهبلي
38930563یافته های MRI مغزی در کودکان (4-2ساله)مبتلا به اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
39930163تأثیر روش های جذابیتی (اسباب بازی ) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین اندوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
40930162تأثیر روش های آرامبخشی غیر دارویی (اسباب بازی و موسیقی) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین کولونوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
41922855بررسی اثربخشی برنامه ی «دوستانی برای زندگی» در اضطراب و افسردگی کودکان در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
42911016بررسی مهارت همدلی در دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده پزشکی مشهد درسال1392 بر اساس پرسشنامه جفرسونهمکارپایان یافتهخير
43910539مقایسه اثر کوئتیاپین و سدیم والپرات دردرمان مانیای حادهمکارپایان یافتهبلي
44910494بررسی فراوانی افسردگی در زنان باردار مرکز بهداشت رفقی تحت پوشش مرکز سلامت روان جامعه نگر رفقی مشهدهمکارپایان یافتهخير
45910248بررسی تاثیر داروی ملاتونین در بهبود کیفیت خواب کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی(ADHD) تحت درمان با ریتالینهمکارپایان یافتهبلي
46901105بررسی هویتِ جنسی، گرایشِ جنسی و بازی‌هایِ رفتاری و ارتباطِ آن با موتاسیون هایِ ژنِ SRD5A2 در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیمِ 5α alpha reductase تیپ 2همکارپایان یافتهبلي
4789090بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 17-7 سال مبتلا به سرطان های لنفو هماتوپوئتیکهمکارپایان یافتهبلي
4888777مقایسه اثر بوپروپیون با امی تریپتیلین بر کیفیت زندگی و شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمنهمکارپایان یافتهبلي
4988707بررسی کیفیت زندگی و تشخیص های روانپزشکی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به دردشکمی فونکسیونل:یک مطالعه موردی – شاهدیهمکارپایان یافتهبلي
5088697بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسم و مقایسه با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
5188692مقایسه فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
5288655بررسی نوع نگرش و میزان آگاهی در مورد اختلال بیش فعالی در بین معلمین مدارس ابتدایی شهرستان مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5388648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5488222بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 18-4 سال مبتلا به دیابت تیپ Iهمکارپایان یافتهخير
5587453بررسی کارایی اضافه نمودن باکلوفن به سیتالوپرام در درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه مراجعه کننده به مرکزروانپزشکی ابن سینا در سالهای 87-88همکارپایان یافتهبلي
5687452بررسی سطح هیجان ابراز شده، سندرم فرسودگی و افسردگی در همسران جانبازان بستری در مرکز روانپزشکی ابن سینا و ارتباط با میزان بستری مجدد جانبازان طی پیگیری 9 ماهههمکارپایان یافتهبلي
5786731نقش سلامت روانی شناختی رانندگان وسایل نقلیه در سوانح رانندگی مشهدهمکارپایان یافتهخير
5886643بررسی تاثیر امگا 3 بر شاخص های رشد و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک همکارپایان یافتهبلي
5986504بررسی ارتباط خستگی مادر با اندوه و افسردگی پس از زایمانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983348Effect of music and toys on reducing pain during colonoscopy and acceptance of colonoscopy by children: a randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398پنجم به بعد
2980255Evaluation of Quality of Life, Anxiety and Depression in Children with Cutaneous LeishmaniasisISIInternational Journal of Pediatrics1398پنجم به بعد
3972446Assessment the Efficacy of Atomoxetine in Autism Spectrum Disorders: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397دوم
4963635Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproateISIPsychiatry Research1396پنجم
5963443Extraction of dynamic variations in electroencephalogram signal pattern of autistic children using Poincare sectionISCمجله کنترل1394پنجم
6963404Poincaré Section based Biomarkers of Hemispheric Asymmetry, applied to Autism Spectrum DisorderISIScientia Iranica1396پنجم
7954218Evaluation of the Quality of Life and the Frequency of Attention Deficit Hyper Activity Disorder in Children with EpilepsyISCفصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم1394چهارم
8954217A New Approach for Solving Nonlinear Differential Equations with Poincare Map and Poincare SectionscopusMajlesi Journal of Electrical Engineering1395پنجم
9954216A Hierarchical Model for Autism Spectrum Disorder (HMASD)Embaserazavi international journal of medicine1395پنجم
10954215CYBERNETIC APPROACH IN IDENTIFICATION OF BRAIN PATTERN VARIATIONS IN AUTISM SPECTRUM DISORDERISIBIOMEDICAL ENGINEERING-APPLICATIONS BASIS COMMUNICATIONS1394پنجم
11954213Omega-3, Metabolic Syndrome and SchizophreniaISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1395سوم
12954212A systematic review, on the application of quantitative EEG for characterizing autistic brainISCتوانبخشی نوین1394پنجم
13954211Psychological status in children with ear and nose foreign body insertionISIInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology1395دوم
14953641Quality of Life and Psychiatric Comorbidity in Children and Adolescents with Functional Constipation: A Case-Control Studyscopusگوارش1395دوم
15953000Psychiatric Disorders in Iranian Children and Adolescents.PMCIranian journal of psychiatry1395پنجم به بعد
16950840Epidemiological Survey of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents of Mashhad in 2009ISCJournal of Fundamentals of Mental Health1394دوم
17935402Ginkgo biloba as an adjunct to methylphenidate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: review of articlesChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
18935398Psychological Aspects in Children and Adolescents With Major Thalassemia: A Case-Control StudyISIIranian journal of pediatrics1394سوم
19935349Double-blind, randomized, clinical trial of metformin as add-on treatment with clozapine in treatment of schizophrenia disorderISIJournal of Research in Medical Sciences1394اول
20933625Comparison the effectiveness of aripiprazole and risperidone for the treatment of acute bipolar maniaISIJournal of Research in Medical Sciences1393دوم
21933617Psychological problems of Iranian children and adolescents: Parent report form of Strengths and Difficulties QuestionnairePMCJournal of Mental Health1393پنجم به بعد
22933451Effectiveness of multimedia-parent management training on treatment of children with oppositional defiant disorder in Mashhad, Northeastern part of IranISCمجلهی اصول بهداشت روانی1392سوم
23931469Psychological problems in Iranian adolescents: Application of the self report form of strengths and difficulties questionnairescopusIranian Journal of Psychiatry1392پنجم به بعد
24931446Baclofen add-on to citalopram in treatment of posttraumatic stress disorder.ISIJournal of Clinical Psychopharmacol1393دوم
25930482Evaluating the effects of omega-3 on quality of life in children with cystic fibrosis.SID/Iranmedex/MagiranGovaresh1389دوم
26930475Effects of Probiotics on Quality of Life in Children with Cystic Fibrosis; A Randomized Controlled Trial.ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1392چهارم
27930139Comparison Between the Effects of Amitriptyline and Bupropione on the Quality of Life and the Reduction in the Severity of Pain in Patients With Chronic Low-Back PainISINeurosurg Q1392سوم
28923850Relationship between Maternal Fatigues during Pregnancy with Postpartum Bluesscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1392سوم
29922877Does omega 3 supplement enhance the therapeutic results of methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder patients?ISIjournal of research in medical sciences1392مسئول
30921912Qulaity of Life in Cystic Fibrosis ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1392سوم
3190709Frequency of obsessive-compulsive disorder in patients with multiple sclerosis: A cross-sectional studyISIJournal of Research in Medical Sciences1390سوم
3290493Frequency of attention-deficit hyperactivity disorder in substance-dependent patients hospitalised in Mashhad Ebn-e-Sina hospitalscopusMental health and substance use : dual diagnosis1390مسئول
3390174Effect of topiramate augmentation in chronic schizophrenia: a placebo-controlled trialISIArchives of Iranian medicine1390مسئول
3489471Compare Frequency of Psychiatric disorders in off-springs of Bipolar patients to control group(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول
3589281Level of expressed emotion, depression and caregiver burden in wives of veterans admitted in psychiatric ward and their relationship with readmissionsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fundamentals of Mental Health1389دوم
3688660Double-blind, randomized, clinical trial of topiramate versus sodium valproate for the treatment of bipolar disorder in adolescentsscopusPakistan journal of medical sciences1388اول و مسئول
3788421on the relationship between maternal fatigue and postpartum depressionسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی پژوهشی اصول روانی1388سوم
3887434بررسی اختلالات اضطرابی وخلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد (83-84)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1387سوم
3987301بررسی عوامل تنش زا در پرستارانسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی1387مسئول
4087297بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهدسایر سایت‏های تخصصیفصل نامه اصول بهداشت روانی1387دوم
4187078Reboxetine versus methylphenidate in treatment of children and adolescents with attention deficit-hyperactivity disorder ISIEuropean Child & Adolescent Psychiatry 1387سوم
4286530Influence of gender on familial aggregation of adhd in relatives of probands with adhdscopusPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1386اول و مسئول
4386495The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in preschool-age children in mashhad, north-east of iranISIArchives of iranian medicine1386دوم
4486325The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386چهارم
4586309بررسی خصوصیات جمعیت شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بیماران حجازی مشهد در سال های 1385-1384سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386دوم
4686184مقایسه متیل فندیت و رباکستین در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی /کم توجهیindex copernicusپژوهنده1386دوم
4786033درمان شش هفته ای با رباکستین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهیChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386چهارم
4885099نقش جنسیت در سبب شناسی خانوادگی مبتلایان به اختلال بیش فعالی با کمبود توجهindex copernicusمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران1385اول
4985098مقایسه اختلالات همراه در دختران و پسران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالیSID/Iranmedex/Magiranافق دانش 1385اول
5085087همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
5184082.index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1384اول
5284037تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر سلامت روانی زنان پس از زایمان(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950265بررسی کیفیت زندگی و عوارض روانی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) و مقایسه با همتایان سالمٍExcellence in Pediatricsدبیپوستر1393خير
2950172پروبیوتیک ها چگونه بر رشد، کیفیت زندگی و حملات تنفسی بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک تاثیر دارند؟Excellence in PediatricsMadridپوستر1391خير
3924674STUDY THE EFFECTS OF OMEGA-3 ON GROWTH INDICATORS AND QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSISCHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENTChinaسخنرانی1388خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1449دیروز من-امروز ما1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19535فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29421فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39259فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه