محمدرضا  کرامتی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا کرامتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا کرامتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KeramatiMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورمجریدر دست اجراخير
2951093بررسي ميزان بيان ژن¬هاي مربوط به فاکتورها و miRNAهاي دخيل در مقاومت دارويي به بورتزوميب در سل-لاين¬هاي ميلومايي انسانيمجریدر دست اجرابلي
3951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنمجریپایان یافتهبلي
4951091بررسی بیان ژن BMI1 در بیماران مبتلا به لوسمی های میلوییدی حاد و مزمن بهمراه گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
5941466تعيين فراواني کمبود ويتامينD و هورمون پاراتيروئيد در بيماران تالاسمي وابسته به تزريق خون در جنوب ايرانمجریدر دست اجراخير
6941400بررسی بیان ژن RNASEL و ABCE1 در بیماران لوسمی لنفوم سلول T بالغین (ATLL) و ناقلین HTLV.1مجریپایان یافتهبلي
7941333ارتباط موتاسيون NPM1 با ميزان بيان ژن BCRP در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حادمجریپایان یافتهبلي
8940326بررسی آلوایمونوزاسیون گلبول قرمز متعاقب تزریق خون در بیماران تالاسمی ماژور جنوب کشور ایرانمجریپایان یافتهبلي
9931636اثر افزودن منیزیم در مقایسه با گلوتاتیون به واحدهای خون بر ضایعات ناشی از نگه داری فراورده ی گلبول قرمز متراکممجریپایان یافتهبلي
10931594بررسی تاثیر جهش های factor 2 rs1799963 و factor 5 rs6025در ایجاد مهارکننده فاکتور VIII در بیماران مبتلا به هموفیلی Aشدید و متوسط.مجریپایان یافتهبلي
11931505بررسي فراواني آنتي فسفوليپيد آنتي بادي ، لوپوس آنتي کوآگولانت و سطوح پروتئين Cو S در بيماران داراي سقط مکررمجریپایان یافتهبلي
12930765 " تعیین نوع جهش ژنتیکی مبتلایان به هموفیلی A شدید (کمبود فاکتور 8 انعقادی) و هموفیلی B شدید (کمبود فاکتور 9) با هدف فراهم کردن زمینه تشخیص قبل از تولد این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد"مجریپایان یافتهبلي
13922150بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلالال هموگلوبین Dمجریپایان یافتهبلي
14921787اپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV-I) بین داوطلبین اهداکننده خون در خراسان رضوی طی یازده سال اخیر (از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392)مجریپایان یافتهبلي
15921494جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی وجفت انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالمجریپایان یافتهخير
16920773تاثیر افزایشی miR-210 در تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی خون بند ناف انسان به سلولهای استئوبلاستمجریپایان یافتهبلي
17920569بیان ژن RSK4 در لوسمی میلوئیدی حاد و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
18911166بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPR وابسته به عملکرد شبکه آنزیمی پروتیین کیناز Cمجریپایان یافتهخير
19910806بررسی بیان ژن DUSP6 (Dual-specifity Phosphatase 6) در CML و AML ، و همچنین ارتباط آن با جهش FLT3-ITD و NRAS در AMLمجریپایان یافتهبلي
20910776بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر هموستاز کلسیم شبکه آندوپلاسمی و فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPRمجریپایان یافتهبلي
21910699بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و روی با غلظت سرب خون در کارگران شاغل در یک کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
22900886جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالمجریپایان یافتهبلي
23900883بررسی موتاسیون ژن FLT3 (ITD, D835) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانمجریپایان یافتهخير
24900449بررسي فراواني موتاسيون JAK2(V617F) در مسموميت با گازسولفور موستارد در جانبازان شيميايي ايرانمجریپایان یافتهخير
25900040بررسی فراوانی موتاسیون های ژن K-RAS (کدون های 12و 13) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهخير
26891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
2788464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکمجریپایان یافتهبلي
2888314مقایسه تاثیر تغذیه با شیرمادر و شیرخشک بر روی زیر مجموعه های لنفوسیت در نوزادان نارس وبا وزن کم تولدمجریپایان یافتهخير
2988136بررسی ارتباط بروز آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO وابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوریمجریپایان یافتهبلي
3087877بررسی فراوانی انواع اختلالات هموگلوبین در نمونه های خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاههای مرکزی و کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع).مجریپایان یافتهبلي
3187613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرممجریپایان یافتهبلي
3287385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 مجریپایان یافتهخير
3387186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدمجریپایان یافتهخير
3487111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87مجریپایان یافتهبلي
3586756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد مجریپایان یافتهخير
3686502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tمجریپایان یافتهبلي
3786443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرممجریپایان یافتهخير
3885467بررسی ارتباط بین اختلالات خونی و سطح سرب خون در کارگران در معرض تماس با سرب در یک کارخانه باطری سازی اتومبیل در 1385مجریپایان یافتهخير
3985215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
4083176بررسی چگونگی مصرف خون و فرآورده های آن در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
4183106بررسی ارتباط بین میزان HbA1c و معیارهای رشد در کودکان و نوجوانان دیابتیمجریپایان یافتهخير
42951318بررسی میزان مسمومیت با سرب در بیماران ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) و ارتباط بین سطح سرب خون بیماران با نتایج تست های هماتولوژی و بیوشیمیایی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
43950131ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د(VDR ) با سطح استئوپورزیس در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
44941026بررسی پلی مورفیسم های مستعد کننده آلوایمونیزاسیون HLA-DRB1 در بیماران بتا تالاسمی وابسته به تزریق خون در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
45940756بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی آنتی ژنهای (HPA(2-3-4 با مقاومت به پلاکت درمانی در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکارپایان یافتهبلي
46931264بررسی ذخیزه آهن و پروتئین Dickkopf-1 در بیماران تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
47930616بررسی دمای بسته های خون در فرایند نگهداری و جابجایی آنها در بیمارستانهمکارپایان یافتهبلي
48930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
49922088بررسی ارتباط نوع وسطح خونی مواد مخدر با طول مدت بی حسی نخاعی در بیماران وابسته به مواد افیونیهمکاردر دست اجرابلي
50920790بیان ژن KIBRA در لوسمی لنفوبلاستیک حاد در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
51920458ارزش تشخیصی شمارش اجسام لاملار (LBC) در مایع آمنیوتیک در تشخیص ابتلا به سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS) در ختم حاملگی در هفته های 41-28همکارپایان یافتهبلي
52910740بررسی وضعیت ذخیره آهن و پروتئین اسکلروستین در بیماران تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
53910735مقایسه پروفایل miRNA سلول بنیادی خون بند ناف در دوقلو های همسان و نا همسانهمکارپایان یافتهبلي
5488767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5588400بررسی ارتباط هایپرسگمانتاسیون نوتروفیلی بافقر آهن در زنان 25-16سالههمکارپایان یافتهخير
5685136بررسی شیوع کمبود G6PD در موالید زایشگاه شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
5784275بررسی اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی بر فاکتورهای انعقادیهمکارپایان یافتهخير
5883100بررسی میزان مثبت شدن و اهمیت کلینیکی آنتی فسفولیپد آنتی بادیها در بیماران با سقط مکررهمکارپایان یافتهخير
59941811بررسی ارتباط میان دریافت های غذایی درگروه های خونی مختلفناظردر دست اجرابلي
60931485بررسی اثر ریز جلبک اسپیرولینا بر فقر آهن در دانشجویان داوطلب دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهبلي
61930286بررسی و مقابسه تعداد و نوع و توانایی تشکیل کلنی در محیط کشت سلول های بنیادی در شیر مادران با نوزادان ترم و پره ترمناظردر دست اجراخير
62921585بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)ناظرپایان یافتهبلي
63911268بررسی بیان ژنMSI2 موسا شی ۲، در بیماران لوسمی میلوئید حاد و ارتباط آن با میزان سلولهای تمایز نیافته CD38-, CD34+ناظرپایان یافتهخير
64901108بررسی بیان ژن PP2R5C در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ولنفوئید ولوسمی میلوسیتیک مزمن ومقایسه ان با گروه کنترلناظرپایان یافتهبلي
65900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلناظرپایان یافتهخير
66900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادناظرپایان یافتهخير
6789820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونناظرپایان یافتهبلي
6889507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویناظرپایان یافتهبلي
6988054بررسی ارتباط بین یافته های فرمول خون در مبتلایان به کیست هیداتید در بیماران بستری شده در بیمارستان قائم(عج) از سال 1383 تا 1387ناظرپایان یافتهبلي
7086614بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک در شهر مشهد سال 1385ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396سوم
2961525Cardiac Hemosiderosis in Transfusion Dependent ThalassemiaISCInternational Journal of Basic Science in Medicine1395دوم
3961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
4960641Assessment of Heart and Liver Iron Overload in Thalassemia Major Patients Using T2* Magnetic Resonance ImagingISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1396مسئول
5960422Role of Oxidative Stress in Modulating Unfolded Protein Response Activity in Chronic Myeloid Leukemia Cell LineMedlineIranian biomedical journal1394دوم
6960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395چهارم
7953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395پنجم
8953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395اول
9952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395سوم
10951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395مسئول
11951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395سوم
12950847Effects of oxidative stress on modulating unfolded protein response signaling pathway in K562 chronic myeloid cell linescopusDer Pharmacia Lettre1395مسئول
13943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395پنجم
14941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393سوم
15941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394دوم
16941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394چهارم
17940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
18934638Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
19934424Blood bag temperature monitoring system.PMCStudies in health technology and informatics1393سوم
20933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast Iranindex copernicusNigerian Medical Journal1393پنجم به بعد
21931893platelet volume indices in patients with varicocelePMCClinical and experimental reproductive medicine1393سوم
22930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392چهارم
2392830Visceral Leishmaniasis with Massive Hematemesis and Peripheral Blood InvolvementISIClinical Laboratory Journal1392اول و مسئول
24924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392مسئول
25924128Correlation between blood lead concentration and iron deficiency in Iranian childrenPMCNigerian Medical Journal1392اول
26924086Effectiveness of oral Tranexamic acid administration on blood loss after knee artroplasty: A randomized clinical trialISITransfusion and Apheresis Science1392سوم
27923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392پنجم
28923284Biochemical and hematological findings of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISIJournal of Research in Medical Sciences1392اول
29922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392اول
30922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392مسئول
31922355The Association between Neutrophilic Hypersegmentation and Iron Deficiency with Regard to Folate Status in 16 - 30 Year-Old WomenISIClinical laboratory1392دوم
32922284study on antiphospolipid/ anticardiolipin antibodies in women with recurrent abortionISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
3392116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392چهارم
3492111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381چهارم
3591571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391مسئول
3691328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391اول
3791314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391مسئول
3890524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390سوم
3990277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390اول
4090253Determination of hematologic reference values of neonates in mashhad IranISIUHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi1390اول
4190251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390مسئول
4289525The Determination of Hematologic Reference Values in Neonates in Mashhadindex copernicusافق دانش1389اول
4389414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389مسئول
4489399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389اول
4589394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389مسئول
4689332Correlation between iron deficiency and lead intoxication in the workers of a car battery plantISIUhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1389مسئول
4789235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389اول
4888709Occupational Lead Poisoning in Workers of Traditional Tile Factories in Mashhad, Northeast of Iranindex copernicusThe International Journal of Occupational and Environmental Medicine1388پنجم به بعد
4988478ارتباط بین کمبود آهن و مسمومیت با سرب در کارگران یک کارخانه باتری سازی اتوموبیلindex copernicusمحله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرحند1388مسئول
5088311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388دوم
5188072Prevalence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in neonates of northeast of iranChemical Abstractjournal of chinese clinical medicine 1388چهارم
5287619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388پنجم به بعد
5387360ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبین گلیکه در کودکان و نوجوانان دیابتی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
5487333پیش گویی چند متغیره نیاز به انتقال خون در بیماران با جراحی بای پس شریان کرونرindex copernicusخون1387مسئول
5587277Multivariate predictors of blood transfusion in patients undergoing coronary artery bypass graft in Mashhad, Iran ISIIranian Red Crescent Medical Journal 1387مسئول
5687183Association between the level of HbA1c and serum lipids profile in type 2 diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5787082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387چهارم
5887002The Comparison Effect of Oral and Intramuscular Injection vitamin K on PT and APTT in neonatesISIInternational journal of hematology and Oncology1387چهارم
5986598Assessment of various medical groups' knowledge of transfusion medicineindex copernicusHakim reseach journal1386مسئول
6086375تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد SID/Iranmedex/Magiranافق دانش 1386مسئول
6186265نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
6286240ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا(ع) مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6386065The effect of Iron Deficiency Anemia on the HbA2 level and Comparison of Hematologic Values Between IDA and Thalassemia Minorscopusinternational Journal of Hematology and oncology1386مسئول
6485348گزارش کمبود مادرزادی فاکتورVII انعقاد در یک خانواده(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
6585339بررسی عوامل خطر در ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آن با نوع گروه خونیABO(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
6685320چگونگی مصرف خون و فرآورده های آن در بیمارستان امام رضا (ع)سال 1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
6785165The correlation between H . Pylori infection with serum ferritin cocentration and iron deficiency anemiascopusInternational journal of hematology and oncology1385اول
6885110بررسی چگونگی مصرف خون و فرآورده های آن در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
6984084تاثیر کم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 و مقایسه مقادیر خون شناسی در کم خونی فقر آهن با تالاسمی مینورSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1931773are they really rare prevalence of rare bleeding disorders (RBDs) in north east of iranXXX international congress of the world federation of hemophiliaپاریسپوستر1391خير
2923251Delayed biochemical and hematological complications of Mustard Gas in Iranian veterans 23 years after the exposureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
3921170بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرمAsthma, Allergy and Immunology Congressمشهدپوستر1389خير
4921168تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در نوزادان شهر مشهدFirst Neonatal & Pediatrics Intensive Care Congressمشهدپوستر1389خير
5921164فراوانی اختلالات هموگلوبین در شمال شرق ایران12th International Conference on Thalassaemiaآنتالیا- ترکیهپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه