سیدحسین  حسینی زارچ
خلاصه عملکرد سیدحسین  حسینی زارچ
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدحسین حسینی زارچ

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدحسین حسینی زارچ رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیولوژی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : HoseiniH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951510بررسی FD و لاکوناریتی در بیماران سالم و بیماران با پریودنتیت متوسطمجریپایان یافتهبلي
2950549مقایسه ابعاد راه هوایی نازوفارنکس در بیماران دارای شکاف کام و لب با افراد نرمال در رادیوگرافی CBCTمجریپایان یافتهبلي
3950146شکل و طول ریشه دندانهای کانین و لترال بالا در بیماران دارای کانین نهفتهمجریپایان یافتهبلي
4931300بررسی دقت مد اندو توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه در حضور پست فلزی و نبود آن :یک مطالعه آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
5930175بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافی های واترز و کالدول دیجیتال در ارزیابی نواحی سینونازالمجریپایان یافتهبلي
6920428مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCTبیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامتمجریپایان یافتهبلي
7920243یافته های CBCT پاتولوژیها و آنومالیهای همراه با مولرهای سوم نهفته مندیبل در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
8910407بررسی ارتباط میان شکل، حجم و تراکم فک پائین با بعد عمودی اسکلت سر و صورت با استفاده از تکنیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (مطالعه پایلوت)مجریپایان یافتهبلي
9910020بررسی نمای رادیوگرافیک ضایعات کیستیک وتومورال سینوس های پارانازال در تصویربرداری CBCTمجریپایان یافتهبلي
10900367بررسی ارتباط موقعیت ماگزیلا با برجستگی پشت بینیمجریپایان یافتهبلي
11900161بررسی ارتباط نسبت طول استخوان نازال به طول بینی با برجستگی پشت بینیمجریپایان یافتهبلي
1289544بررسی موقعیت آناتومیکی منتال فورامن با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیمجریپایان یافتهبلي
1389468مقایسه شاخص های رادیومورفومتریک مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1489387مقایسه دوز ارگان های حساس ناحیه فک و صورت در رادیوگرافی های واترز, کالدول، پانورامیک و CONE BEAM CT با استفاده از فانتوم راندو مردمجریپایان یافتهبلي
1589214مقایسه توموگرافی سه بعدی با اشعه مخروطی و رادیوگرافی معمولی در طرح درمان دندانهای نهفته فک بالامجریپایان یافتهبلي
1688572بررسی میزان موفقیت روش های مختلف در تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمالیمجریپایان یافتهبلي
1788123مقایسه دقت اندازه گیری های خطی ابعاد استخوان آلوئولار در تکنیکهای CT با اشعه مخروطی، رادیوگرافی پانورامیک و CT اسپیرالمجریپایان یافتهخير
18980039بررسی مقایسه ای سه بعدی سینکندروز اسفنو اکسیپیتال و سوچور زایگوماتیکو ماگزیلاری در بیماران شکاف لب و کام و افراد سالم ; از 6 سالگی تا 18 سالگیهمکاردر دست اجراخير
19980038بررسی سه بعدی وابسته به سن درز های اطراف ماگزیلا و اسفنواکسیپیتال سینکندروزیس با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیهمکاردر دست اجرابلي
20971434بررسی علل شکایات مرتبط با حیطه دندانپزشکی در پرونده های موجود در سازمان نظام پزشکی مشهد از سال 1391 لغایت 1396همکاردر دست اجرابلي
21971344مقایسه میزان بروز بد اسپلیت حین جراحی استئوتومی ساژیتال مندیبل در دو روش دالپونت و هانزاک: کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
22971256بررسی اثر میکرواستئوپرفوریشن بر میزان تحلیل ریشه در طی ارتودنسیهمکاردر دست اجرابلي
23971099ارزیابی یافته های CBCT ناحیه استخوان تمپورال در بیماران مبتلا به TMDهمکاردر دست اجرابلي
24970562بررسی میزان اطلاعات دندان پزشکان شاغل در بخش خصوصی از نحوه جمع آوری , و انتقال پسماند های عفونی درمطب ها دندانپزشکی شهر مشهد در سال 1397: یک مطالعه مقطعیهمکاردر دست اجراخير
25970109بررسی مقایسه ای تغییرات شکل بینی و عرض شکاف پس از اضافه کردن فوری و تاخیری نازال استنت به پلاک نازو آلوئولار مولدینگهمکاردر دست اجرابلي
26961741بررسی موفقیت بالینی کاربرد مینی اسکرو جهت اینتروژن سگمنت قدامی ماگزیلاهمکاردر دست اجرابلي
27961408بررسی صحت و پایایی اندازه گیری سایز دندان ها و ابعاد داخل قوسی در مدل دیجیتالی به دست آمده از Oral scanner و CBCT و مقایسه ی آن با مدل گچیهمکارپایان یافتهبلي
28961266بررسی دقت نرم افزار orthostudio در پیش بینی نتایج ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندانهمکارپایان یافتهبلي
29960236ارزیابی فراوانی و نماهای آرتیکولار توبرکل پنوماتیزه در یک جمعیت ایرانی با استفاده از رادیوگرافی پانورامیکهمکارپایان یافتهبلي
30960202بررسی ارتباط نوع و الگوی نهفتگی دندان های عقل پایین با شکستگی انگل و کندیل مندیبل به صورت مجزا و ترکیبی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت بیمارستان امدادی مشهد در سالهای 91 تا 96همکارپایان یافتهبلي
31951413ارزیابی رابطه اندکس آپنه – هیپوپنه با متغیرهای سفالومتریک در بیماران مذکر آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
32950035بررسی تاثیر چرخش سر در آنالیز لترال سفالومتریهمکارپایان یافتهبلي
33941569بررسی یافته های CBCT انواع انکیلوزهای مفصل تمپورومندیبولارهمکارپایان یافتهبلي
34940867بررسی ارتباط موقعیت دندان کانین نهفته با مورفولوژی ماگزیلا در تصاویر CBCTهمکارپایان یافتهبلي
35940430بررسی تاثیر تمایل محوری ثنایاها و میزان نمایش ثنایائی و لثه بر روی جذابیت لبخندهمکارپایان یافتهبلي
36940253بررسی سه بعدی استخوان ماگزیلا و مندیبل جهت انتخاب محل ایده آل قرارگیری وسایل انکوریج موقتهمکارپایان یافتهبلي
37940161مقایسه ی ثبات ابعادی دو روش گرافت ایلیاک با و بدون کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در بیماران مبتلا به شکاف کام و لب با کمک CBCTهمکارپایان یافتهبلي
38931704بررسی تاثیر تزریق موضعی rhBMP-2 در زمان گرفت آلوئول بر ریلاپس گسترش عرضی و حجم و دانسیته ی استخوان کام در بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهبلي
39931633ارزیابی مورفولوژی کام نرم در بیماران با الگوهای اسکلتال ﮐﻼس I و II و III فکی در رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
40931542مقایسه موقعیت استخوان هیوئید در الگو های اسکلتال بوسیله رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
41931349ارزیابی ضخامت بافت نرم صورت در بیماران بالغ با الگوهای اسکلتال ﮐﻼس فکی I و II و III در رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
42930759بررسی سن تکامل جوانه دندانهای دائمی دررادیوگرافی پانورامیک کودکان 5-16ساله مشهد در سال 94-93 همکارپایان یافتهبلي
43930553ارزیابی کارایی و عوارض اینتروژن سگمنت خلفی ماگزیلا با استفاده از انکوریج اسکلتال (مینی پلیت) در درمان اپن بایت اسکلتالهمکارپایان یافتهبلي
44930407بررسی تغییرات استخوانی مفصل گیجگاهی فکی در بیماران دارای اپن بایت قدامی بوسیله CBCTهمکارپایان یافتهبلي
45922578ارزیابی دقت رادیو گرافی پانورامیک اختصاصی(Temporo mandibular Joint) TMJ در بررسی موقعیت و تغییرات دژنراتیو کندیلهمکارپایان یافتهبلي
46922550بررسی رادیوگرافیک انسیزیو فورامن در نواحی بی دندانی قدام ماگزیلا توسط تکنیک CBCT و ارزیابی ارتباط آن با مکان جایگذاری ایمپلنت های دندان های انسیزیوهمکارپایان یافتهبلي
47921972بررسی فراوانی انواع شکستگی های فک و صورت در تصاویر CBCTبیماران مراجعه کننده به یک مرکز رادیولوژی خصوصی در مشهد از سال 88تا 92همکارپایان یافتهبلي
48920654بررسی فراوانی دندان های نهفته در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیولوژی خصوصی و بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1388 تا1391همکارپایان یافتهبلي
49920365ارزیابی کارایی و عوارض اینتروژن سگمنت خلفی ماگزیلا با استفاده از انکوریج اسکلتال (مینی پلیت) در درمان اپن بایت اسکلتالهمکارپایان یافتهبلي
50920335یافته های کلینیکی و رادیوگرافی رادیولوسنسی های پری کرونال فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا1392همکارپایان یافتهبلي
51920306بررسی یافته های رادیوگرافی رادیولوسنسی های مولتی لاکولار فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا 1392همکارپایان یافتهبلي
52910862تعیین فراوانی وجود شریان آلوئولردر دیواره طرفی سینوس ماگزیلاری و ارتباط آن با ضخامت این دیواره و قطر شریان در افراد دندان دار با استفاده از CBCT اسکنهمکارپایان یافتهخير
53910336بررسی مقایسه ای مورفولوژی قاعده جمجمه و اجزای صورت بیماران دارای شکاف کام و لب با افراد نرمال در تصویر برداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیهمکارپایان یافتهبلي
54900362کاربرد مینی اسکروها به عنوان انکوریج ارتودنتیک جهت رویش دندان ها ی نیش نهفته ی پالاتالی: میزان موفقیت بالینیهمکارپایان یافتهبلي
55900305بررسی ضخامت استخوان دیواره لترال سینوس ماگزیلا در نواحی خلف ماگزیلا با استفاده از Cone Beam CTهمکارپایان یافتهخير
5689579بررسی مقایسه ای پلن فرانکفورت آناتومیک ماشینی نسبت به پلن افق واقعیهمکارپایان یافتهبلي
5789342 ارزیابی بالینی تصادفی اثر درمان با لیزر کم توان در درمان استئو آرتریت مفصل گیجگاهی فکی همکارپایان یافتهبلي
5889218مقایسه دز ارگان های حساس در تصویربرداری سینوس های پارانازال به روش سی تی معمولی و سی تی مخروطیهمکارپایان یافتهخير
5989186بررسی موقعیت کندیل و تغییرات استخوانی مفصل گیجگاهی فکی در تصاویر CBCTمبتلایان به اختلالات مفصل تمپورومندیبولر (TMD)همکارپایان یافتهبلي
6088557بررسی اندازه Master Cone بر میزان ترانسپورت و سیل آپیکال دندان های دایلسرههمکارپایان یافتهبلي
6188148بررسی دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تشخیص و تعیین اندازه ضایعات تحلیلی ریشه دندان در مقایسه با CBVT در دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1388 (مطالعه Pilot)همکارپایان یافتهبلي
6287374مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنتهای Internal & External) 3I) یکسال بعد از بارگذاریهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981977Investigating the Age of the Formation of Permanent Teeth in the Mandible in 5- to 16-Year-Old Children; A Study in Mashhad, IranISCavicenna journal of dental research1397چهارم
2981534Evaluation of the Relationship Between Morphology, Volume, and Density of the Mandible and Dentofacial Vertical Dimension Using Cone Beam Computed TomographyISIBrazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic1398دوم
3981157Evaluation of the interpretation of bitewing radiographs in treating interproximal cariesscopusEuropean Journal of General Dentistry1397سوم
4980401Recombinant Human Bone Morphogenic Protein-2 Combined With Autogenous Bone Graft for Reconstruction of Alveolar Cleft.ISIJournal of craniofacial surgery1398دوم
5973766Comparison of diagnostic efficacy of conventional radiography, digital radiography and Cone Beam Computed Tomography(CBCT) in apical root resorptionsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1397پنجم
6973282(Pneumatized Articular Tubercle in Northeastern Population of Iran (Using Panoramic Radiography)ISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397دوم
7973148Efficacy of Platelet-Rich Fibrin Combined with Autogenous Bone Graft in the Quality and Quantity of Maxillary Alveolar Cleft ReconstructionPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397پنجم
8970107Hyoid bone position in different facial skeletal patternsPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1397پنجم به بعد
9964046The evaluation of position and degenerative changes of condyle in CBCT radiographyindex copernicusInternational Journal of Contemporary Dental and Medical Reviews1396اول
10963066Root Length and Anatomy of Impacted Maxillary Canines in Patients with Unilateral Maxillary Canine ImpactionChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396چهارم
11961940Evaluating the Accuracy of Tempromandibular Joint Panoramic Radiography in Condylar PositioningChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول
12961677Absorbed dose of sensitive organs in maxillofacial region by different radiographic techniques: Panoramic, Waters, Caldwell and cone-beam computed tomographyISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1396اول
13961182Diagnostic Efficacy of Digital Waters’ and Caldwell’s Radiographic Views for Evaluation of Sinonasal AreaPMCJournal of dentistry1395مسئول
14961171bifocal parotid stafne cyst: case reportChemical Abstractمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1395اول
15961166Assessment of stylohyoid ligament in patients with Eagle’s syndrome and patients with asymptomatic elongated styloid process: A Cone-Beam CT studyISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1395دوم
16960785Two-dimensional and volumetric airway changes after bimaxillary surgery for class III malocclusionPMCJOURNAL OF THE KOREAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS1396دوم
17960521Radiographic evaluation of the incisive foramen position by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) in edentulous anterior maxilla regions and its relationship to dental implant placement of incisor teethISIBali Medical Journal1396چهارم
18950890a comparison between conventional radiography and digitized image accuracy in proximal caries detectionسایر سایت‏های تخصصیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1382سوم
19950888Comparative Evaluation of Cranial Base and Facial Morphology of Cleft Lip and Palate Patients With Normal Individuals in Cone Beam Computed TomographyISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1394سوم
20950886The effect of canine disimpaction performed with temporary anchorage devices (TADs) before comprehensive orthodontic treatment to avoid root resorption of adjacent teethPMCDental press journal of orthodontics1395چهارم
21941811The Comparison of Mandibular Radiomorphometric Indices in Panoramic Radiography between Patients with Chronic Periodontitis and Healthy IndividualsPMCThe Journal of Contemporary Dental Practice1393دوم
22941359Forced eruption of palatally impacted canines using bracket-head miniscrewsPMCJournal of clinical orthodontics1393چهارم
23934748Frequency of impacted teeth in patients referred to a radiology center and the radiology department of Mashhad school of dentistryscopusBangladesh Journal of Medical Science1394دوم
24930393Evaluation the Accuracy of Lineartomography in Determining the Quantity of Maxillary Bonescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1392اول و مسئول
25930391Intraosseous Benign Lesions of the Jaws: A Radiographic StudyISIiranian journal of Radiology1392چهارم
26930276Association between the lateral wall thickness of the maxillary sinus and the dental status: cone beam computed tomography evaluation.ISIIran J Radiol.1392سوم
2792990Comparison between Two Digital Panoramic Radiography Techniques for Proximal Caries DetectionISCJournal of Dental Materials and Technique1392اول
28924290Severe Osteolysis of the Mandibular Angle and Total Condylolysis in Progressive Systemic SclerosisPMCcase report in dentistry1392دوم
29922781A Pilot Study of a Modified Radiographic Technique for Detecting Early Proximal CavitiesISIcaries research1392دوم
30922641بررسی کارایی روش لیزر فلورسانس در تشخیص حفرات پوسیدگی پروگزیمالیChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392سوم
31921877- Evaluation of Cone Beam Computed Tomography in Diagnosis and Treatment Plan of Impacted Maxillary CaninesISCJournal of Dental Material and Techniques1392اول
3291854comparative study of accuracy of conventional and digitalized images in detecting of proximal cariesSID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1382سوم
3391851Comparative Assessment of Anatomic and Machine Frankfort Plane to True Horizontal Plane in New Digital Radiographsindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391پنجم
3491779Submandibular abscess due to an infected keratocystic odontogenic tumor, associated with simultaneous occurrence of a traumatic bone cyst: a rare case reportISIjournal of contemoporary and dental practice1391پنجم
3591429Cemento-ossifying Fibroma: Report of Two Interesting Casesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهDENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1390دوم
3690388Evaluation of the Accuracy of Panoramic Radiography in Linear Measurements of the JawsISIIranian Journal of Radiology1390اول
3790141Chondrosarcoma of the Mandibular Symphysis: Report of a Caseindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390سوم
3890041Odontogenic Cysts: a Clinical and Radiographic Study of 58 CasesscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390دوم
3989797فلورید سمنتو اسئوس دیسپلازی (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389چهارم
4089510In-vitro evaluation of the effect of canal curvature on adaptation of gutta-percha in canals obturated with HEROfill system by CBCTPMCJournal of oral science1389چهارم
4189489Florid Cement-Osseous Dysplasia (Report of Two Cases)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389چهارم
4288739Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six CasesscopusIranian Journal of Radiology1388دوم
4388367بررسی صحت تشخیص رادیوگرافی‏های معمولی در افتراق ضایعات خوش‏خیم از بدخیم (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
4488355ارزیابی دقت توموگرافی معمولی در تعیین موقعیت کانال فک پایین(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982341Radiographic evaluation of the incisive foramen position by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) in edentulous anterior maxilla regions and its relationship to dental implant placement of incisor teethنگره ۱ انجمن دندان‌پزشکی ایران شاخه خراسان/ کنگره ۴ انجمن آسیب‌شناسی دهان (مرداد۹۶)mashhadپوستر1396خير
2982340Radiographic evaluation of position of Incisive foramen in Relation to Central Incisor ImplantsSeventeenth International Congress of Oral and Maxillofacial Surgeons of Irantehranسخنرانی1397خير
3964206مقایسه ی ثبات ابعادی گرافت ایلیاک با و بدون کاربرد فیبرین غنی از پلاکت در بیماران مبتلا به شکاف کام و لب با کمک CBCTدهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتشیرازپوستر1396خير
4953925بررسی کارایی رادیوگرافی معمولی در تشخیص شکستگیهای ماگزیلوفاسیالچهارمین کنگره سراسری انجمن رادیولوژی دهان وفک و صورتاصفهانپوستر1390خير
5941094بررسی کاربردهای Micro-CT در مطالعات دندانپزشکیهفتمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایرانتهرانپوستر1393خير
6921086کاربردهای بالینی CBCT در ارتودنسینهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایرانمشهدسخنرانی1390خير
7921083گزارش یک مورد همراهی تالاسمی مینور با فیبروز دیسپلازیسومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایرانتهرانپوستر1389خير
8921079خصوصیات تصویربرداری لنفوم بدخیم درگیر کننده سینوسهای پارانازال1st International congress of Special care in dentistry/ a new perspectiveمشهدپوستر1391خير
9921078بررسی یافته های CBCT ضایعات داخل استخوانی خوش خیم و بدخیم ناحیه فک و صورتپنجمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورتتهرانسخنرانی1391خير
1091792بررسی صحت تشخیص رادیوگرافی های معمولی در افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم ناحیه فک وصورتاولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکیکرمانپوستر1388خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه