پوران  لایق
خلاصه عملکرد پوران  لایق
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پوران لایق

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پوران لایق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : layeghpo@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940099مقایسه فتوتراپی به روش Psoralen–narrowband UVB با narrowband UVB به تنهایی در درمان ویتیلیگومجریپایان یافتهبلي
2930527بررسی اثرات روغن زیتون ازونه شده در درمان آکنه ولگاریسمجریپایان یافتهبلي
3930412بررسی علل ایجاد سندرم استیون جانسون و TEN دراطفال در شهر مشهد در طی سالهای 1383-93مجریپایان یافتهخير
4922592بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران ویتیلیگو قبل و بعد از درمان با NBUVB و ارتباط آن با پاسخ درمانیمجریپایان یافتهبلي
5920119بکار گیری سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ایجاد شده با ساکشن، برای درمان ضایعات ویتیلیگو در ترکیب با نور درمانی (NB-UVB) و بدون آنمجریپایان یافتهبلي
6911047بررسی مقایسه ای درمان ضایعات زگیل به روش حساسیت زایی توام باآنتی ژنهای کاندیداو پروتئین تخلیص شده توبرکولین (PPD)در مقایسه با روش کرایوتراپیمجریپایان یافتهبلي
7911027بررسی اثر کلاریترومایسین موضعی(لیپوزومی وغیر لیپوزومی) بر ضایعات لیشمانیوز جلدی در مدل حیوانی ( موش BALB/c ) و مقایسه با گروه کنترل مجریپایان یافتهخير
8910996بررسی تاثیرافزوده ژل ویتیکس در ضایعات ویتیلیگو تحت درمان با NB-UVBمجریپایان یافتهبلي
9910592بررسی سطح پلاسمائی HLA – G در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و پسوریازیس و مقایسه آن با گروه شاهد در مراجعین به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
10910253بررسی سطح سرمی اتوآنتی بادی های ضددسموگلین یک و سه به روش الایزا در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و ارتباط آن با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
11910050بررسی اثر نور آبی در درمان ضایعات پسوریازیس نوع پلاکیمجریپایان یافتهبلي
12900144بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
1389940تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئین و بررسی کارآزمایی بالینی آن به همراه کلیندامایسین در بهبود آکنهمجریپایان یافتهبلي
1489498بررسی تاثیر پروپرانولول در درمان همانژیومهای شیرخوارگی که اندیکاسیون مداخله درمانی دارندمجریپایان یافتهخير
1589227تعیین سطح کیفیت زندگی، افسردگی واضطراب در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
1689035بررسی مقدار استروئید خوراکی به کار رفته در درمان بیماران مبتلا به پمفیگوس فولیاسه بستری در بخش پوست بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا (ع) طی ده سال گذشته ( 1389- 1379)مجریپایان یافتهبلي
1788843بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
1888680بررسی اثر ژل ازن دار روغن زیتون بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژورمجریپایان یافتهبلي
1988647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضامجریپایان یافتهبلي
2088511تعیین شاخص کیفیت زندگی در بیماران پمفیگوس ولگاریس بستری در بخشهای پوست بیمارستان قائم و امام رضا از سال 1388-1389مجریپایان یافتهبلي
2188345استفاده از نرم افزار تحت وب برای دور مشاوره تخصصی پوستمجریپایان یافتهخير
2287894بررسی اثر فرم لیپوزومی آزیترومایسین در لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی (موشBALB/c)مجریپایان یافتهخير
2387822بررسی اثر فرم لیپوزومال کلاریترومایسین بر پروماستیگوت های لیشمانیاماژور مجریپایان یافتهبلي
2487721بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی لشمانیوز جلدی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا در طی سال های 88-85مجریپایان یافتهبلي
2586724بررسی اثر فرم لیپوزومی موضعی آزیترومایسین در درمان لیشمانیوز پوستی حادمجریپایان یافتهبلي
2686642بررسی حضور باکتریهای (هوازی و بی هوازی) در ضایعات لشمانیوز جلدی حاد و تاثیر حذف آن در سیر ضایعه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان قائم(عج) در سال های 1389 -1387 مجریپایان یافتهبلي
2786424بررسی مقایسه ای تستوسترون آزاد بزاق با تستوسترون آزاد سرم در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم و کنترل گروه سالممجریپایان یافتهبلي
2886255بررسی اثر و عوارض داروی پیوگلیتازون بر درمان بیماری پسوریازیس(نوع پلاکی)مجریپایان یافتهخير
2986107مقایسه بین کارایی روش های آسپیراسیون سوزنی و اسمیر مستقیم پوستی در تشخیص لیشمانیوز جلدی حاد بر پایه نتایج PCR به عنوان روش مرجعمجریپایان یافتهخير
3085455بررسی فراوانی بیماری‌های تیروئید در مبتلایان به آلوپسی آره‌آتا مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج) از آبان ماه 85 لغایت تیرماه 87مجریپایان یافتهخير
3185242بررسی echo pattern و حجم غده تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو همراه با تیروئیدیت اتوایمیونمجریپایان یافتهخير
3283152فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی بالینی فرم لیپوزومی موضعی آمفوتریسین B برای درمان لیشمانیوز پوستی مجریپایان یافتهخير
33980062بررسی تاثیر کرم موضعی مت فورمین 30% بر بهبود ملاسمادر مقایسه با پلاسبو و کرم فرمول کلیگمن – یک کارآزمایی بالینی تصادفیهمکاردر دست اجراخير
34971246بررسی تصویر بدنی، صفات شخصیتی و کیفیت زندگی در زنان مصرف کننده توکسین بوتولینیم با مقاصد زیبایی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) و کلینیک های پوست سطح شهر مشهد در سال 98همکاردر دست اجرابلي
35970687مقایسۀ میزان تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز با و بدون ترکیبات مؤثره ریزپوشانی شده با محلول پدوفیلین بر درمان زگیل تناسلی زنانهمکاردر دست اجرابلي
36970622طراحی و اجرای رجیستری اطلاعات بیماران مبتلا به سالک در دو بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
37970609بررسی اثرات درمانی ماینوکسیدیل خوراکی در بیماران زن با آلوپسی آندروژنتیک (کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور)همکاردر دست اجرابلي
38970187تاثیر داروی میلتفوسین خوراکی در درمان موارد مقاوم به درمان لیشمانیوز جلدی انتروپونوتیک مقاوم به آنتی مونیاتهمکارعقد قراردادبلي
39961177بررسی هتروژنیسیتی عوامل لیشمانیوز جلدی جدا شده از بیماران شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
40961139بررسی اثر درمانیIPL با طیف طول موج موثر بر ضایعات عروقی در درمان لشمانیوز جلدی حادهمکاردر دست اجرابلي
41960386بررسی میزان پاسخ کامل ایمونوتراپی داخل ضایعه با آنتی ژن کاندیدا در درمان مولوسکوم کنتاژیوزومهمکاردر دست اجرابلي
42960270بررسی اثر درمانی کربوکسی تراپی در استریاهمکارپایان یافتهبلي
43951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397همکارپایان یافتهبلي
44951076مقایسه سطح سرمی روی در بیماران سالک مزمن وسالک حادبهبود یافتههمکارپایان یافتهبلي
45950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با 'دیفن سیپرون' در درمان سالک حاد شهریهمکارپایان یافتهبلي
46941637طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-Iهمکاردر دست اجراخير
47941564بررسی مقایسه ای اثر کلاریترومایسین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک در درمان لیشمانیوز جلدی حادهمکارپایان یافتهبلي
48941383بررسی مقایسه ای آتوپی وائوزینوفیلیا دربیماران مبتلابه بیماری پسوریازیس و کروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
49941141بررسی تأثیر لیزرfractional CO2 بر نیرو و ظاهر اسکار پوستی بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهبلي
50940692مقایسه فرمولاسیون لیپوزومال موضعی گیاه ختمی با پماد های کورتون (هیدروکورتیزون استات (1%)یا تریامسینولون) در کنترل علائم اگزما آتوپیهمکارپایان یافتهخير
51940207استفاده از اینترفرون آلفا 2b در درمان سرطان سلولهای بازال پوست در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
52930092بررسی اثر پلاسمای اتولوگ غنی شده از پلاکتها ((PRP در آلوپسی آندروژنتیک فرم مردانههمکارپایان یافتهبلي
53922849تعیین گونه مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به تینا ورسیکالر با استفاده از روش مولکولیهمکارپایان یافتهخير
54920435بررسی ارتباط استریای حاملگی با کیفیت زندگی عمومی و شاخص کیفیت پوست زنان پس از زایمان همکارپایان یافتهخير
55920322بررسی میزان تغییرپذیری ضربان قلب در بیماران مبتلا به پسوریازیس به روش کاردیوگونومتری و مقایسه ی آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
56910899بررسی تعادل سلول های T تنظیم کننده Regulatory T cells ) )و T کمکی 17 Thelper17)) به کمک بررسی فاکتورهای رونویسی و اینترلوکین های مرتبط در بیماران مبتلا به لشمانیوز لوپوئید مزمن در مقایسه با موارد غیر لوپوئیدهمکارپایان یافتهبلي
57910213بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، علائم روانپزشکی و عملکرد کلی بیماران مبتلا به پسوریازیسهمکارپایان یافتهخير
58910185بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران لیکن پلان مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1390-1392همکارپایان یافتهبلي
59910082مقایسه اثر تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به همراه عصاره ریشه زرشک موضعی در درمان سالکهمکارپایان یافتهبلي
60900774بررسی اثر افزوده سیپروفلوکساسین موضعی بر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستیهمکارپایان یافتهبلي
61900433بررسی اثربخشی و ایمنی گلوکانتیم لیپوزومال موضعی در درمان سالکهمکارپایان یافتهبلي
62900395بررسی سطح پروتئین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریسهمکارپایان یافتهبلي
63900317مطالعه تاثیر الکتروپوریشن درحضور نانوذرات نقره بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور بااستفاده از قدرتهای پالسی مختلفهمکارپایان یافتهخير
64900314مطالعه تاثیر تغییر پهنای زمانی پالس ضمن فرایند الکتروپوریشن بر پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور درحضور نانو ذرات نقرههمکارپایان یافتهخير
6589841بررسی وضعیت دریافت تغذیه ای در بیماران مبتلا به سالک حاد و مزمن مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
6689449بررسی مقایسه ای تأثیر داروهای گریزوفولوین و تربینافین در درمان بیماری کچلی بدن و کچلی کشاله رانهمکارپایان یافتهبلي
6789323تشخیص زود هنگام ملانوما در تصاویر درموسکوپی ضایعات پوستی به کمک سیستم بینایی ماشینهمکارپایان یافتهبلي
6889207بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
6988779بررسی رابطه بین خصوصیات کلینیکو اپیدمیوژیک ملاسما با سطح درگیری در لامپ وودهمکارپایان یافتهبلي
7088767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
7187689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير
7287421بررسی بیان ژن COX2 و IL-17 در لکوسیت های خون محیطی بیماران ویتیلیگوهمکارپایان یافتهبلي
7387155بررسی تاثیر گرمادرمانی با بکارگیری نانو ذرات طلا بر انگل لیشمانیا در شرایط برون تنی همکارپایان یافتهخير
7487110تاثیر درمان فتوداینامیک با کلروفیل a بر انگل لیشمانیا در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
7586533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
7686175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
7785472ارزیابی تاثیر Probiotic بر روی سطح سرمی IL-4 IFN- و علائم بالینی کودکان بین 6m-5y مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی همکارپایان یافتهخير
7885248بررسی مقایسه ای فراوانی کاندیدا البیکنس و انواع دیگر کاندیدا در ترشحات بزاق و ضایعات پوستی مبتلایان به پسوریازیس ولگاریس و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ازمرداد 1385 تا مرداد 1386همکارپایان یافتهخير
7985150بررسی امکان درمان لیشمانیوز به روش فتوداینامیک با فتالوسیانین روی در مدل موش Balb/cهمکارپایان یافتهخير
8084119مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به پمفیگوس تحت درمان با استروئید خوراکی و استروئید بعلاوه ایمورون همکارپایان یافتهخير
8183402بررسی صحت SPF برخی از ضد آفتابهای ایرانی موجود در کشورهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982399Psoralen and narrowband UVB combination provides higher efficacy in treating vitiligo compared with narrowband UVB alone: A randomised clinical trialISIAustralasian journal of dermatology مسئول
2981863Immunomodulatory effects of topical diphencyprone for the treatment of acute urban cutaneous leishmaniasisISIJournal of dermatological treatment1398سوم
3981500Investigation of the relationship between atopy and psoriasisISIPostȩpy dermatologii i alergologii1398پنجم به بعد
4981155Serum level of vitamin D3 in vitiligo patients before and after treatment with narrow band UVB. Is there an association with treatment?scopusIranian Journal of Dermatology1398مسئول
5980894Fractional CO laser treatment for post-surgical lip scars in cleft lip and palate patientsISILasers in medical science1398سوم
6980255Evaluation of Quality of Life, Anxiety and Depression in Children with Cutaneous LeishmaniasisISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
7980174Alterations of serum lipids in patients with classic cutaneous lichen planusscopusIranian Journal of Dermatology1397سوم
8971896The convergence between diagnostic methods in women with non-scarring hair loss.scopusIranian Journal of Dermatology1396مسئول
9971795Survey on Etiology of Stevens-Johnson syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in Pediatric Patients: A Six-Year Study from IranISIInternational Journal of Pediatrics1397اول
10971376H Syndrome Masquerade as Rheumatologic DiseaseISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
11962494Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on anxiety, depression and quality of life in patients with psoriasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395سوم
12960766Intralesional immunotherapy compared to cryotherapy in the treatment of wartsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY1396مسئول
13953578An expert system for selecting wart treatment method.ISIComputers in biology and medicineComputers1395پنجم
14953068Topical liposomal azithromycin in the treatment of acute cutaneous leishmaniasis.ISIDERMATOLOGIC THERAPY1395مسئول
15953067Propranolol for infantile hemangioma: An evaluation of its efficacy and safety in Iranian infants.ISIIranian Journal of Neonatology1395دوم
16953066A pink papule on the forehead of a young woman.scopusiranian journal of dermatology1395مسئول
17952801Quality of Life Evaluation in Iranian Postpartum Women With and Without Striae GravidarumISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1395چهارم
18951964Adult Onset of Xanthelasmoid Mastocytosis: Report of a Rare Entity.ISIindian journal of dermatology1395مسئول
19951240Serum protein carbonyl and total antioxidant capacity levels in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoidscopusIranian Journal of Dermatology1395پنجم
20941897Systemic Meglumine Antimoniate in Cutaneous Leishmaniasis of Children: Clinical and Laboratory ComplicationsPMCJournal of the Pediatric Infectious Diseases Society1394اول
21940748Epidermal hydration and skin surface lipids in patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIJournal of Research in Medical Sciences1394اول
22940743The activity of ozonated olive oil against Leishmania major promastigotesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
23934437Bacterial Contamination in Cutaneous Leishmaniasis: It's Effect on the Lesions’ Healing CoursePMCIndian Journal of Dermatology1393اول
24934170HLA-DQB1 gene and pemphigus vulgaris in patients with Mid-East origin.ISIJ Dermatol Sci1393چهارم
25932135Quality of Life evaluation in Patients with Pemphigus vulgaris.scopusIran J Dermatol1392اول
26931153Hyperpigmented patches on the back: a clinicopathological study from IranscopusIranian Journal of Dermatology1393اول
27930651Old-world leishmaniasis presenting as a nasal mass.ISIIndian journal of dermatology, venereology and leprology1393مسئول
2892886The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentChemical AbstractNanomedicine Journal1392اول
29924337Trichothiodystrophy: Role of a dermato-trchologistPMCInternational Journal of Trichology1392مسئول
30923014Children and cutaneous leishmaniasis: a clinical report and review.ISIJ Infect Dev Ctries1392اول
31923013Depression in Patients with Pemphigus: is it a Major Concern?ISIThe Journal of dermatology1392اول
32923012Evaluation of Thyroid Function and Autoimmune Activity and Correlation of them with Thyroid Sonographic Findings in Patients with VitiligoISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392دوم
33922900Evaluation of the relationship between clinicoepidemiological features of melasma and the level of involvement on wood’s lamp ExaminationscopusIranian journal of dermatology1392سوم
34922899Erythema annulare centrifugum: association with autoimmune polyglandular syndrome type 1scopusIranian journal of dermatology1392اول و مسئول
35922898Comparison of fine needle aspiration and direct skin smear in the diagnosis of acute cutaneous leishmaniasis: polymerase chain reaction as a reference methodscopusIranian journal of dermatology1392مسئول
36921957An effective hair removal algorithm for dermoscopy imagesISISkin Research and Technology1392پنجم
37921632Antileishmania activity of liposomal clarithromycin against leishmania major promastigotes.ISIIran J Basic Med Sci1391مسئول
38921630Acquired hyper pigmented lesion on the foot.scopusIranian journal of dermatology1390اول و مسئول
39921613Bullous mycosis fungoides: report of a case.scopusiranian journal of dermatology1386اول و مسئول
40921552Psoriatic arthritis of temporomandibular joint with ankylosis :a case reportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386مسئول
41921416Comparison of free salivary testosterone versus free serum testosterone levels in patients with hirsutism and control groupSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1391اول و مسئول
42921412Clinical and laboratory adverse effects of oral isotretinoin in patients with nodulo-cystic acneSID/Iranmedex/Magiranپوست و زیبایی1391اول و مسئول
4390649Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major PromastigotesscopusIranian Journal of Medical Physics1390سوم
4490574Efficacy of Topical Liposomal Amphotericin B versus Intralesional Meglumine Antimoniate (Glucantime) in the Treatment of Cutaneous LeishmaniasisPMCJournal of Parasitology Research1390مسئول
4590336Onycholysis As An Endodontics Hazard: A Case Reportindex copernicusWebmedCentral DENTISTRY1390دوم
4690190Expression of IL-17 and COX2 Gene in Peripheral Blood Leukocytes of Vitiligo PatientsISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390سوم
4790077Systemic Meglumine Antimoniate in Acute Cutaneous Leishmaniasis: Children versus AdultsISIAmerican Journal of Tropical Medicine and Hygiene1390مسئول
4889425Liposomal zinc phthalocyanine as a potential agent for photodynamic therapy of leishmaniasisISIIndian Journal of Dermatology Venereology & Leprology1389سوم
4988430Oral submucous fibrosis in a young patientISIActa dermatoven APA1388پنجم
5088329An Evaluation of (Sun Potection Factor) SPF Accuracy of Some Sunscreens(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388سوم
5188258A Comparative Study on the Prevalence of Depression and Suicidal Ideation in Dermatology Patients Suffering from Psoriasis, Acne, Alopecia Areata and Vitiligoindex copernicusIranian Journal of Dermatology1388اول
5287231Papillary adenoid hyperplasia in focal dermal hypoplasia ISIOTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY 1387اول
5387215brooke-spiegler syndromeISIindian journal of dermatology venerology & ieprology1387اول و مسئول
5487214efficacy of cryotherapy versus intralesional meglumine antimoniate(glucantime) for treatment of cutaneose leishmaniasis in childrenISIamerican journal of tropical medicine & hygiene1388اول و مسئول
5586577اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیک (Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست ایران1386اول
5686576مایکووزیس فونگوئید تاولی: گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست ایران1386اول
5786575مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید 80 درصد وکرایوتراپی با نیتروژن مایع بر زگیل های آنوژنیتال (Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست ایران 1386اول
5886516Effect of oral granisetron in uremic pruritusISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1386اول و مسئول
5986512Efficacy of azithromycin versus systemic meglumine antimoniate (Glucantime) in the treatment of cutaneous leishmaniasis.ISIAm J Trop Med Hyg1386اول و مسئول
6086326Cryotherapy versus podophyllin in the treatment of genital wartسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1386اول و مسئول
6186199آرتریت پسوریازیس در مفصل تمپورومندیبولار با آنکلیوز: معرفی یک موردindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386مسئول
6286198گزارش یک مورد سندرم Brooke-Spiegler index copernicusفصلنامه بیماریهای پوست ایران 1386مسئول
6386182اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیکindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386اول
6486151مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید 80% و کرایوتراپی با نیتروژن مایع بر زگیل های آنوژنیتالindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386مسئول
6585334مقایسه اثر فلوکونازول با گریزوفولوین درکچلی کشاله ران(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
6685304همه گیر شناسی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس در رژیمهای درمانی به کار گرفته شده در بیمارستان قائم (عج) مشهد در طی سالهای 83-1373 (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
6785008مقایسه اثر بخشی آزیترومایسین خوراکی و مگلومین آنتی مونیات در درمان لیشمانیوز جلدی(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست ایران1385اول
6885007 سندرم Goltz : گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست ایران1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973077comparison of serum zinc level in acute improved and chronic cutaneous leishmaniasisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
2952991سوتغذیه بعنوان یک ریسک فاکتور برای ازمان لیشمانیوز پوستی : نقش ویتامین آAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395خير
3932535relationship between 25-hydroxy vitamin D with hemoglobin and erythropoietin index in hemodialysis patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
4932343The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
5930439side effects of systemic meglumine antimonite in children with cutaneous leishmaniasis: a perspective clinic-laboratory assess11th congress of the European society for pediatric dermatologyIstanbulسخنرانی1391بله
6930437severe drug reactions: Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis and SJS-TEN overlap in children, a 10 years study11th congress of the European society for pediatric dermatologyIstanbulپوستر1391بله
7930436Pioglithazone: a safe and effective treatment for plaque Psoriasis22th world congress of dermatologyseolپوستر1390بله
8930435Efficacy of topical liposomal azithromycin versus intra-lesional meglumine antimonate(Glucantime) for treatment of acute cutaneous leishmaniasis22th world congress of dermatologyseolسخنرانی1390بله
9930174delayed cutaneous manifestations of sulfur mustard gas poisoning in Iranian veterans North East:22-27 years after exposure10th scientific congress of Asia pacific association of Medical ToxicologyPenangپوستر1390بله
10930172comparison of epidermal hydration and skin surface lipids in patients with a history of sulfur mustard contact: a case- control studythe 12th annual congress of Asian Pacific Association of Medical ToxicologyDubaiپوستر1392بله
11923579in vitro effects of clarithromycin against promastigotes of leishmania major8th NICOPAکرمانپوستر1391خير
12923496A survey of bacterial contamination (Anaerobic and aerobic) of acute cutaneous leishmaniasis and effect of its eleimination on course of lesions among patients referring to clinic of leishmaniasis, Ghaem hospital from 1387-1389.6th Iranian congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1374ویروس HTLV-1 و بیماریهای وابسته1390تالیف
21492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
31218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف
41124Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه