شادی  ثقفی خادم

 فعاليت هاي پژوهشي

 

شادی ثقفی خادم

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): شادی ثقفی خادم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : saghafis@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آسیب شناسی دهان،فک و صورتپزشک متخصص1381

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیئت علمیدانشکده دندانپزشکی مشهد1381/01/01

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960472بررسی High- Sensitivity C-reactive protein و irisin در بزاق بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و تعیین ارتباط آن با میزان سرمی این پروتئین هامجریدر دست اجرابلي
2960240بررسی بروز cyclooxygenase 2 در درجات مختلف بیماری پریودنتال و افراد سالم به روش ایمونوهیستوشیمیمجریدر دست اجرابلي
3960049بررسی بروز cyclooxygenase-2 در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیاییمجریدر دست اجرابلي
4941004بررسی بیان fascin در وروکوس کارسینوما و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
5940637بررسی بروز مارکرهای Cyclin D1 و P27 در دیسپلازی مخاط دهان و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمیمجریدر دست اجرابلي
6940203ویروس اپشتین بار (EBV) در آملوبلاستوما به روش پلی مراز زنجیره ای (PCR)مجریپایان یافتهبلي
7931595بررسی بروز آنژیوژنزیز و ماکروفاژ در کارسینوم سلول سنگفرشی و وروکوس کاسینوما و مخاط دیسپلاستیک دهان بوسیله ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
8931357مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) دربزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
9930800بررسی چهل ساله بیوپسی های دهانی - فکی در بچه ها و بالغین زیر 18 سال در دانشکده دندانپزشکی مشهد از 1393 -1353مجریپایان یافتهبلي
10930795مقایسه میزان آلبومین، توتال پروتئین، گلوبولین و فعالیت آنزیم (Creatine Phospho Kinase(CPK در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمانمجریپایان یافتهبلي
11920777مقایسه غلظت فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی در مایع شیار لثه ای در حالت سلامت، پریودنتیت مزمن و مهاجم مجریپایان یافتهبلي
12920652بررسی آنژیوژنزیس در انواع با یا بدون دیسپلازی اپیتلیالی ضایعات لیکن پلان دهانی با استفاده از مارکرهای VEGF ، CD34 به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهبلي
13900584ردیابی ویروس های هرپس سیمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انسانی (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR )مجریپایان یافتهبلي
1489561بررسی فراوانی ضایعات فکی غیر ادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال1389مجریپایان یافتهبلي
1589108اندازه گیری قند بزاق و خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ II و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1688758بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی آسیب شناسی دهان وفک وصورت در سال تحصیلی89-1388مجریپایان یافتهبلي
1788212بررسی سایتومگالوویروس،ادنوویروس،ابشتین بارویروس وهرپس سیمپلکس ویروس تایپ 1 و ویریوس پلپیلومای انسانی در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش واکنش زنجیره پلیمراز(PCR )مجریپایان یافتهبلي
1888183بررسی بیان Osteopontin و CD44v6در ضایعات سیستیک ادنتوژنیک به روش ایمنوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
1987440بررسی ظهور آنتی ژن تکثیر هسته سلولی (PCNA) و انکوپروتئین TP53 در آملوبلاستوما و آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2087211بررسی تشخیصی بالینی اولیه - آسیب شناسی سرطان دهان در دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2187070بررسی بیان نشانگرهای TP53 و PCNA در زیر گروههای مختلف کیست ادونتوژنیک کلسیفیه به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2286233بررسی بروز VEGF,CD31,Ki-67 در پیوژنیک گرانولوما و مقایسه آن با همانژیوما وجنجیویت بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2386101بررسی بروز Bcl-2 و TP53 در کارسینوم زگیلی ، کارسینوم سلول سنگفرشی وهیپرپلازی سودواپیتلیوماتوز در حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
2485445بررسی بالینی- آسیب شناسی آملوبلاستومای فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد طی 10 سال اخیرمجریپایان یافتهخير
2585292بررسی میزان بروز P53 و Ki 67 در تومور آدنوئید سیستیک کارسینومای(ACC) غدد بزاقی با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
26931103بررسی وجود ویروس پاپیلومای انسان (HPV) در نمونه های تازه بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRهمکارپایان یافتهخير
27921400بررسی ارتباط بین رضایتمندی شغلی و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال92-91همکاردر دست اجراخير
28910231مقایسه هیستولوژیک تأثیر نیروهای اینتروزیو ارتودنسی بر پالپ دندان بیماران در دو رده سنی 13-18 و 25-32 سالهمکارپایان یافتهبلي
2989309بررسی هیستوپاتولوژیک اثر درمان با لیزرهای کم توان InGaAlP و GaAs بر نسج پالپ و تشکیل پل عاجی پس از پوشش مستقیم پالپ دندان سگهمکارپایان یافتهبلي
3088146بررسی موفقیت ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق استئوبلاستهای بنیادی مشتق از پالپ دندانهای شیری انسانهمکارپایان یافتهخير
3186492مقایسه اثر فتوتوکسیسیته نور مرئی و لیزر (Ga-As) بر گونه های های کاریوژنیک در محیط In vitro همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962098Central Granular Cell Odontogenic Tumor: Report of a Case with CBCT FeaturesPMCJournal of dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393دوم
2960803SOLITARY NEUROFIBROMA OF GINGIVA: A RARE CASEISCمجله پزشکی ارومیه1396سوم
3960711Intraoral ancient schwannoma: A systematic review of the case reportsPMCDental Research Journal1396سوم
4954099Recurrent Psammomatoid Juvenile Ossifying Fibroma of the Maxillary Sinus in a Female Child: A Case Report and Review of Literatureindex copernicusIndian Journal of Stomatology1394اول
5954097A 38-year demographic study of central and peripheral giant cell granulomas of the jawsISIBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE1395اول
6953809Comparison of Salivary Malondialdehyde (MDA) Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy CasesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395مسئول
7953797PEMPHIGUS VULGARIS THAT WAS MISDIAGNOSED AS DIFFUSED GINGIVITIS, A CASE REPORT AND REVIEWChemical AbstractAmerican Journal of Oral Medicine and Radiology1394دوم
8953742Marked Enlargement of Jaws in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395چهارم
9952735Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rats Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395پنجم به بعد
10950676Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor Concentration in Gingival Crevicular Fluids among Patients with Aggressive and Chronic Periodontitis and Healthy IndividualsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
11934975Secondary involvement of the mandible due to basal cell carcinoma: A case reportPMCIranian Journal of Medical Sciences1394پنجم به بعد
12932457Investigating students’ opinions about Oral and Maxillofacial Pathology course in Mashhad School of Dentistry (2009-2010)EmbaseFuture of Medical Education Journal1393دوم
1392430Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391مسئول
14921943Glandular Odontogenic Cyst Associated with Impacted Tooth:A Case ReportISC 1392دوم
15921528Oral Pyogenic Granuloma: A Retrospective Analysis of 151 Cases in an Iranian PopulationPMCInternational Journal of Oral & Maxillofacial Pathology.1390اول
16921526Frequency of Non Odontogenic Lesions with Formation of Bone or Cartilage in Referral Patients to Mashhad Dental School from Dental School Foundation up to 2010ISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392مسئول
17921489Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391مسئول
1891185Evaluation of osteopontin and CD44v6 expression in odontogenic cystic lesions by immunohistochemistryISIPathology, research and practice1391دوم
1990523Glandular odontogenic cyst of the posterior maxillaISIArchives of Iranian medicine1390دوم
2090400Assessment of Incidence of Denture Hyperplasia Lesion in Biopsies Referred to Department Of Oral and Maxillofacial Pathology of Mashhad Dental Schoolindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390مسئول
2190320Immunohistochemical detection of p53 and PCNA in ameloblastoma and adenomatoid odontogenic tumorPMCJournal of Oral Science1390مسئول
2290314Pyostomatitis vegetans: report of a rare caseISIPolish journal of pathology1390اول
2390256Intraosseous ancient Schwannoma of the mandible: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1390اول
2490141Chondrosarcoma of the Mandibular Symphysis: Report of a Caseindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390دوم
2590078Assessment of VEGF, CD-31 and Ki-67 Immunohistochemical Markers in Oral Pyogenic Granuloma: A Comparison with Hemangioma and Inflammatory GingivitisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول
2689727Immunohistochemical analysis of p53 and PCNA expression in calcifying odontogenic cystPMCJ Oral Sci1389مسئول
2789667p53 and Bcl-2 Expression in Oral Verrucous Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma Chemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389مسئول
2889545Mandibular swelling as the first manifestation of multiple myelomascopusIranian Journal of Medical Sciences 1389چهارم
2989482Evaluation of Serum Albumin Level in Chronic Periodontitis(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389سوم
3089198Multifocal epithelial hyperplasia, a rare oral infection in Asia: Report of twelve cases in IranISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389پنجم
3188617evaluation ofgeneral dentisis knowledge about oral cancer in mashhad-iran in 2008ISIjournal of mashhad dental school1388مسئول
3288426sebaceous adenoma of the submandibular gland: a case reportISIjournal of oral science1388سوم
3388388گزارش مورد : توریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388سوم
3488365بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
3588348شوانومای قدیمی در حفر هی دهان: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388مسئول
3688344تومور تریتون بدخیم فک تحتانی: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388چهارم
3788307Gorlin-Goltz SyndromeISIPakistan Journal of Medical Sciences1388چهارم
3888186Squamous cell carcinoma arising from an odontogenic keratocyst:a case reportISImed oral patol oral cir bucal1388چهارم
3987412بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
4087403گزارش دو مورد لشمانیازیس لبسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
4187052Actinomycosis of the tongueISIArch Iranian Med1387سوم
4287048Osteolipoma of the oral and pharyngeal region: report of a case and review of the literature ISIOral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology 1387اول و مسئول
4386394IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF KI-67 EXPRESSION IN ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE SALIVARY GLANDSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386دوم
4486339استئولیپومای داخل دهانی گزارش یک مورد و مروری بر مقالاتسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
4586217بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954117oral manifestations and treatment recommendations in HIV/AIDS infected patients1st international congress special care in dentistry/ a new perspectiveمشهدپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1420لتفوم و ضایعات بافت های لنفاوی1390ترجمه
21078بزاق و سلامت دهان1387ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه