شادی  ثقفی خادم
خلاصه عملکرد شادی  ثقفی خادم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شادی ثقفی خادم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شادی ثقفی خادم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : saghafis@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آسیب شناسی دهان،فک و صورتپزشک متخصص1381

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمیدانشکده دندانپزشکی مشهد1381/01/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960472بررسی High- Sensitivity C-reactive protein و irisin در بزاق بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و تعیین ارتباط آن با میزان سرمی این پروتئین هامجریپایان یافتهبلي
2960240بررسی بروز cyclooxygenase 2 در درجات مختلف بیماری پریودنتال و افراد سالم به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
3960049بررسی بروز cyclooxygenase-2 در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیاییمجریپایان یافتهبلي
4941004بررسی بیان fascin در وروکوس کارسینوما و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
5940203ویروس اپشتین بار (EBV) در آملوبلاستوما به روش پلی مراز زنجیره ای (PCR)مجریپایان یافتهبلي
6931595بررسی بروز آنژیوژنزیز و ماکروفاژ در کارسینوم سلول سنگفرشی و وروکوس کاسینوما و مخاط دیسپلاستیک دهان بوسیله ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
7931357مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) دربزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
8930800بررسی چهل ساله بیوپسی های دهانی - فکی در بچه ها و بالغین زیر 18 سال در دانشکده دندانپزشکی مشهد از 1393 -1353مجریپایان یافتهبلي
9930795مقایسه میزان آلبومین، توتال پروتئین، گلوبولین و فعالیت آنزیم (Creatine Phospho Kinase(CPK در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمانمجریپایان یافتهبلي
10920777مقایسه غلظت فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی در مایع شیار لثه ای در حالت سلامت، پریودنتیت مزمن و مهاجم مجریپایان یافتهبلي
11920652بررسی آنژیوژنزیس در انواع با یا بدون دیسپلازی اپیتلیالی ضایعات لیکن پلان دهانی با استفاده از مارکرهای VEGF ، CD34 به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهبلي
12900584ردیابی ویروس های هرپس سیمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انسانی (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR )مجریپایان یافتهبلي
1389561بررسی فراوانی ضایعات فکی غیر ادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال1389مجریپایان یافتهبلي
1489108اندازه گیری قند بزاق و خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ II و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1588758بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی آسیب شناسی دهان وفک وصورت در سال تحصیلی89-1388مجریپایان یافتهبلي
1688212بررسی سایتومگالوویروس،ادنوویروس،ابشتین بارویروس وهرپس سیمپلکس ویروس تایپ 1 و ویریوس پلپیلومای انسانی در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش واکنش زنجیره پلیمراز(PCR )مجریپایان یافتهبلي
1788183بررسی بیان Osteopontin و CD44v6در ضایعات سیستیک ادنتوژنیک به روش ایمنوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
1887440بررسی ظهور آنتی ژن تکثیر هسته سلولی (PCNA) و انکوپروتئین TP53 در آملوبلاستوما و آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
1987211بررسی تشخیصی بالینی اولیه - آسیب شناسی سرطان دهان در دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2087070بررسی بیان نشانگرهای TP53 و PCNA در زیر گروههای مختلف کیست ادونتوژنیک کلسیفیه به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2186233بررسی بروز VEGF,CD31,Ki-67 در پیوژنیک گرانولوما و مقایسه آن با همانژیوما وجنجیویت بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2286101بررسی بروز Bcl-2 و TP53 در کارسینوم زگیلی ، کارسینوم سلول سنگفرشی وهیپرپلازی سودواپیتلیوماتوز در حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
2385445بررسی بالینی- آسیب شناسی آملوبلاستومای فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد طی 10 سال اخیرمجریپایان یافتهخير
2485292بررسی میزان بروز P53 و Ki 67 در تومور آدنوئید سیستیک کارسینومای(ACC) غدد بزاقی با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
25931103بررسی وجود ویروس پاپیلومای انسان (HPV) در نمونه های تازه بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRهمکارپایان یافتهخير
26910231مقایسه هیستولوژیک تأثیر نیروهای اینتروزیو ارتودنسی بر پالپ دندان بیماران در دو رده سنی 13-18 و 25-32 سالهمکارپایان یافتهبلي
2789309بررسی هیستوپاتولوژیک اثر درمان با لیزرهای کم توان InGaAlP و GaAs بر نسج پالپ و تشکیل پل عاجی پس از پوشش مستقیم پالپ دندان سگهمکارپایان یافتهبلي
2888146بررسی موفقیت ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق استئوبلاستهای بنیادی مشتق از پالپ دندانهای شیری انسانهمکارپایان یافتهخير
2986492مقایسه اثر فتوتوکسیسیته نور مرئی و لیزر (Ga-As) بر گونه های های کاریوژنیک در محیط In vitro همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981312Angiogenesis and Tumor-Associated Macrophages in Different Grades of Oral Squamous Cell Carcinoma, Verrucous Carcinoma and Epithelial Dysplasia via Immunohistochemical Assessment of Expression of CD34 and CD68 MarkersscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1398اول
2973453Detection of Human Papillomavirus (HPV) in Ameloblastoma Using the Polymerase Chain Reaction (PCR)Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397دوم
3973232Schwannoma in the Posterior Hard Palate and Anterior Mandibular Gingiva: a report of two casesscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397سوم
4973125Comparison of albumin, total protein, globulin and enzyme activity Creatine Phospho Kinase (CPK) in the Gingival Crevicular Fluid of patients with chronic periodontitis before and after treatmentسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Multidisciplinary and Current Research1397دوم
5962098Central Granular Cell Odontogenic Tumor: Report of a Case with CBCT FeaturesPMCJournal of dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393دوم
6960803SOLITARY NEUROFIBROMA OF GINGIVA: A RARE CASEISCمجله پزشکی ارومیه1396سوم
7960711Intraoral ancient schwannoma: A systematic review of the case reportsPMCDental Research Journal1396سوم
8954099Recurrent Psammomatoid Juvenile Ossifying Fibroma of the Maxillary Sinus in a Female Child: A Case Report and Review of Literatureindex copernicusIndian Journal of Stomatology1394اول
9954097A 38-year demographic study of central and peripheral giant cell granulomas of the jawsISIBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE1395اول
10953809Comparison of Salivary Malondialdehyde (MDA) Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy CasesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395مسئول
11953797PEMPHIGUS VULGARIS THAT WAS MISDIAGNOSED AS DIFFUSED GINGIVITIS, A CASE REPORT AND REVIEWChemical AbstractAmerican Journal of Oral Medicine and Radiology1394دوم
12953742Marked Enlargement of Jaws in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395چهارم
13952735Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rats Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395پنجم به بعد
14950676Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor Concentration in Gingival Crevicular Fluids among Patients with Aggressive and Chronic Periodontitis and Healthy IndividualsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
15934975Secondary involvement of the mandible due to basal cell carcinoma: A case reportPMCIranian Journal of Medical Sciences1394پنجم به بعد
16932457Investigating students’ opinions about Oral and Maxillofacial Pathology course in Mashhad School of Dentistry (2009-2010)EmbaseFuture of Medical Education Journal1393دوم
1792430Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391مسئول
18921943Glandular Odontogenic Cyst Associated with Impacted Tooth:A Case ReportISC 1392دوم
19921528Oral Pyogenic Granuloma: A Retrospective Analysis of 151 Cases in an Iranian PopulationPMCInternational Journal of Oral & Maxillofacial Pathology.1390اول
20921526Frequency of Non Odontogenic Lesions with Formation of Bone or Cartilage in Referral Patients to Mashhad Dental School from Dental School Foundation up to 2010ISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392مسئول
21921489Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391مسئول
2291185Evaluation of osteopontin and CD44v6 expression in odontogenic cystic lesions by immunohistochemistryISIPathology, research and practice1391دوم
2390523Glandular odontogenic cyst of the posterior maxillaISIArchives of Iranian medicine1390دوم
2490400Assessment of Incidence of Denture Hyperplasia Lesion in Biopsies Referred to Department Of Oral and Maxillofacial Pathology of Mashhad Dental Schoolindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390مسئول
2590320Immunohistochemical detection of p53 and PCNA in ameloblastoma and adenomatoid odontogenic tumorPMCJournal of Oral Science1390مسئول
2690314Pyostomatitis vegetans: report of a rare caseISIPolish journal of pathology1390اول
2790256Intraosseous ancient Schwannoma of the mandible: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1390اول
2890141Chondrosarcoma of the Mandibular Symphysis: Report of a Caseindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390دوم
2990078Assessment of VEGF, CD-31 and Ki-67 Immunohistochemical Markers in Oral Pyogenic Granuloma: A Comparison with Hemangioma and Inflammatory GingivitisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول
3089727Immunohistochemical analysis of p53 and PCNA expression in calcifying odontogenic cystPMCJ Oral Sci1389مسئول
3189667p53 and Bcl-2 Expression in Oral Verrucous Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma Chemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389مسئول
3289545Mandibular swelling as the first manifestation of multiple myelomascopusIranian Journal of Medical Sciences 1389چهارم
3389482Evaluation of Serum Albumin Level in Chronic Periodontitis(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389سوم
3489198Multifocal epithelial hyperplasia, a rare oral infection in Asia: Report of twelve cases in IranISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389پنجم
3588617evaluation ofgeneral dentisis knowledge about oral cancer in mashhad-iran in 2008ISIjournal of mashhad dental school1388مسئول
3688426sebaceous adenoma of the submandibular gland: a case reportISIjournal of oral science1388سوم
3788388گزارش مورد : توریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388سوم
3888365بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
3988348شوانومای قدیمی در حفر هی دهان: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388مسئول
4088344تومور تریتون بدخیم فک تحتانی: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388چهارم
4188307Gorlin-Goltz SyndromeISIPakistan Journal of Medical Sciences1388چهارم
4288186Squamous cell carcinoma arising from an odontogenic keratocyst:a case reportISImed oral patol oral cir bucal1388چهارم
4387412بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
4487403گزارش دو مورد لشمانیازیس لبسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
4587052Actinomycosis of the tongueISIArch Iranian Med1387سوم
4687048Osteolipoma of the oral and pharyngeal region: report of a case and review of the literature ISIOral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology 1387اول و مسئول
4786394IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF KI-67 EXPRESSION IN ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE SALIVARY GLANDSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386دوم
4886339استئولیپومای داخل دهانی گزارش یک مورد و مروری بر مقالاتسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
4986217بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982256بررسی بیان سیکلواکسیژناز 2 در انواع مختلف بیماری پریودنتال و افراد سالم به روش ایمونوهیستوشیمیEXCIDA59تهرانپوستر1398خير
2972519The Relation Between LDH Level And Chronic PeriodontitisThe 18Th Symosioum of I ranian A cademy of PeriodontologyTabrizپوستر1397خير
3954117oral manifestations and treatment recommendations in HIV/AIDS infected patients1st international congress special care in dentistry/ a new perspectiveمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
172لنفوم و ضایعات بافت‌های لنفاوی1390ترجمه
2420لتفوم و ضایعات بافت های لنفاوی1390ترجمه
31078بزاق و سلامت دهان1387ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه