ناهید  زیرک
خلاصه عملکرد ناهید  زیرک
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ناهید زیرک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ناهید زیرک رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ZirakN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980118بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک مادران باردار مبتلا به بیماری های قلبی مراجعه کننده به کلینیک قلب و بارداری بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجرابلي
2970571بررسی تاثیر تغییرپوزیشن در درد شانه پس از عمل سزارین به روش اسپاینال در حین بستن پریتوئنمجریدر دست اجرابلي
3961682مقایسه اثر محافظتی میوکارد در کاردیوپلژی باک برگ تعدیل شده با کاردیوپلژی دل نیدو تعدیل شده در بیماران بزرگسال تحت جراحی تعویض یا ترمیم دریچه میترال قلبمجریدر دست اجرابلي
4960601بررسی فیبرینوژن به عنوان فاکتور پیشگویی کننده شدتخونریزی های بعد از زایمان طبیعی و سزارین بر اساس مطالعه کوهورتمجریدر دست اجرابلي
5940412بررسی اثر بخشی مومیایی در دردوترمیم استرنوتومی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری بدون پمپمجریپایان یافتهبلي
6940374بررسی کارایی و عوارض جانبی استفاده از سیستم هموواک در درناژ اعمال جراحی قلب اطفالمجریپایان یافتهبلي
7930691ایجاد پایگاه داده‌ (database) بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی ده سال های 1385 تا 1395؛ بررسی توصیفی و تحلیل بر روی پارمتر های قبل، حین و بعد از عملمجریپایان یافتهبلي
8930370مقایسه دو روش بی‬دردی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی، با استفاده از اپیدورال مارکائین و اپیدورال مارکائین همراه با مورفینمجریپایان یافتهخير
9930142بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی قلب اطفالمجریپایان یافتهبلي
10921923بررسی ارتباط پاسخ التهابی با درد شانه ، بعد از جراحی سزارین، توسط اندازه گیری مارکر High-sesivity C-reactive Proteinمجریپایان یافتهخير
11910665بررسی مقایسه ای بیحسی منطقه ای با بیهوشی عمومی دربیماران تحت لاپاراسکوپی تشخیصی زنان نابارورمجریپایان یافتهبلي
12910638مقایسه بوپرنورفین با مورفین بر درد بعد از اعمال جراحی ارتوپدیمجریپایان یافتهخير
13910566بررسی میزان شیوع ، دسته بندی درجات و عوامل موثر بر ایجاد زخم بستر در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1391مجریپایان یافتهخير
14910066مقایسه میزان بروز علائم عصبی گذرا پس از عمل جراحی سزارین در دو گروه بیماران تحت بیحسی نخاعی و بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهبلي
1589640بررسی فراوانی درد شانه پس از عمل جراحی سزارین تحت بی حسی اسپاینال در بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
1689595بررسی مقایسه ای اثر بخشی اندانسترون و دوز کم میدازولام در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی ژنیکولوژی لاپاروسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
1789496مقایسه بین دوز متداول بوپی واکائین و دوز کم بوپی واکائین بعلاوه فنتانیل درتاثیر بر آپگار نوزادان ترم و زمان برگشت بلوک حسی در سزارین الکیتو تحت بی حسی اسپاینالمجریپایان یافتهبلي
1888442بررسی تاثیرافزودن"اپی نفرین" به ترکیب "لیدوکائین-فنتانیل اینتراتکال"بر بروز تهوع استفراغ بعد ازعمل سزارین الکتیومجریپایان یافتهخير
1988424بررسی مقایسه ای زمان بی دردی ناشی از تزریق بوپی واکایین در فضای بین دنده ای و داخل جنبی بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی بازمجریپایان یافتهبلي
2088265میزان سردرد بعد از پانکچر دورامتر و شکست در انجام تکنیک در بی حسی اسپاینال. مطالعه مقایسه ای بین سوزنهای 25G و 27G نوع Quinckeمجریپایان یافتهبلي
2188083مقایســــه عملکرد کلیه بعــــد از عمل جراحی بای پس عـــــــروق کرونری در دو روش off – pump و on – pumpمجریپایان یافتهبلي
2287753مقایسه پروپوفول با زنجیره متوسط-طولانی (MCT-LCT) و پروپوفول با زنجیره طولانی (LCT) در درد به دنبال تزریق پروپوفولمجریپایان یافتهبلي
2387744مقایسه میزان افت فشار خون و تهوع و استفراغ در نتیجه بی حسی نخاعی با استفاده از لیدوکائین و بوپیواکائین در سزارین انتخابیمجریپایان یافتهبلي
2487723مقایسه طول اثر بی حسی اسپاینال بوسیله بوپی واکایین با وبدون فنتانیل در مصرف کنندگان مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
2583029کاربرد CSE در اعمال جراحی سزارین و بررسی فواید و عوارض آن در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
26980273تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score (انجمن جراحان توراکس ) ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
27971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
28970432ارتباط ترانسفوزیون نسبت متعادل پلاسما به سلول های قرمز خون حین عمل جراحی پیوند کبد بزرگسالان با مصرف کلی سلول های قرمز خون در حوالی عمل جراحیهمکارعقد قراردادبلي
29960618بررسی کارایی و عوارض احتمالی پودر هموستاتیک ریسپاندر (پرکالات)همکارعقد قراردادخير
30960096بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
31950943بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی و نتایج کوتاه مدت ترمیم پروفیلاکتیک دریچه تریکوسپید در بیماران با نقص دیواره ی بین دهلیزیهمکارپایان یافتهبلي
32950910' تغییرات تعداد پلاکت ' طی دورة حوالی عمل جراحیِ پیوند کبدِ بالغینهمکارپایان یافتهبلي
33950817بررسی روایی و پایایی پرسشنامه the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS) به زبان فارسی در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
34950519بررسی مقایسه ای میزان انطباق زمان شروع بیهوشی با شروع جراحی و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای آموزشی شهرمشهد درسال1396همکارپایان یافتهخير
35941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبهمکاردر دست اجراخير
36941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
37940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
38931038تعیین فراوانی و الگوی مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از نمونه های پوستی ارسالی از بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) طی سال 1393تا 1394همکارپایان یافتهخير
39930572بررسی وضعیت کوریکولوم کارشناسی پیوسته هوشبری و ارائه کوریکولوم جدیدهمکارپایان یافتهخير
40930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
41922140بررسی محل انسداد راه هوایی فوقانی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب به روش اندوسکوپی حین خواب القا شده به وسیله داروهمکارپایان یافتهبلي
42922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير
43921749بررسی میزان موفقیت فلوشیپهای بیهوشی قلب و رزیدنهای تحت اموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارکهای اناتومیکهمکارپایان یافتهبلي
44921741بررسی امنیت انجام پذیری و پیامد بالینی خونرسانی سرخرگ کرونر راست توسط پیوند عروقی به شیوه کرونرو-کرونری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 92همکارپایان یافتهبلي
45921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIهمکارپایان یافتهبلي
46920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
47910046مقایسه اثر تجویز کلوئید با کریستالوئید در پیشگیری از کاهش فشار خون در اعمال سزارین تحت بی حسی نخاعیهمکارپایان یافتهخير
48900184مقایسه انفوزیون پاراستامول و شیاف دیکلوفناک در نیاز بیماران به دریافت مخدر تزریقی پس از عمل جراحی گاسترکتومیهمکارپایان یافتهبلي
49900162بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی در رفع انسداد لوله فالوپ حین لاپاراسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
5089711بررسی اثر ضد دردی انفوزیون مداوم زیر جلدی بی حس کننده موضعی در اعمال جراحی بای پس کرونری تحت استرنوتومیهمکارپایان یافتهبلي
5189282بررسی اثر پیشگیری کنندۀ تجویز آمینو اسید بر هیپوترمی حین آنستزی برای آرتروپلاستی هیپهمکارپایان یافتهبلي
5288566بررسی مقایسه ای اثربخشی « گرانیسترون-دگزامتازون» در مقابل « اندانسترون –دگزامتازون » بر پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از لاپاراسکوپی در اعمال جراحی زنانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980197Comparison Between Colloid and Crystalloid Infusions in the Prevention of Postspinal Hypotension in Cesarean Deliveriesscopusperinatology1397سوم
2974433Evaluation of the Validity and Reliability of the Persian Version of Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale in IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
3973659Comparison of Spinal and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic LaparoscopyCinahlPerinatology1397اول
4973530Hypericum perforatum in the treatment of psychiatric and neurodegenerative disorders: Current evidence and potentialmechanisms of actionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY اول
5972625Toxicity of five local anesthesia drugs on cells and multipotent stem cellsindex copernicusJournal of Genes and Cells1396مسئول
6971380Aberrant Left Subclavian Artery Associated With Kommerell Diverticulum Causing Severe Nausea and Vomiting: A Case Report and Review of LiteratureISIiranian heart journal1397سوم
7962841Comparative Evaluation of Spinal Anesthesia and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic Laparoscopyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
8962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
9961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical ConditionISIiranian heart journal1396سوم
10960825Successful Repair of Four Cases of Ebstein’s Anomaly with a New Surgical Approach: Valved-Skirt TechniqueISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396پنجم
11954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم به بعد
12954087BALANCED DOUBLE AORTIC ARCH IN A CHILD WITH EFFORT DYSPNEA: A CASE REPORTسایر سایت‏های تخصصیActa HealthMedica1395پنجم
13953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395دوم
14953614Cardiac Calcified Amorphous Tumor of the Mitral Valve Presenting as Transient Ischemic AttackPMCCase Reports in Cardiology1395سوم
15953240Effect of magnesium sulfate on cardiac arrhythmias after open heart surgeryscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388سوم
16951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)ISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
17950376Lipid composition and lidocaine effect on immediate and delayed injection pain following propofol administrationPMCAnesth Essays Res1395اول
18950160بررسی تأثیر افزودن 'اپی نفرین' به ترکیب'لیدوکائین- فنتانیل اینتراتکال' بر بروز تهوع واستفراغ بعد از عمل سزارین الکتیوscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394اول
19943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1394چهارم
20942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394سوم
21940619Comparison of Intravenous Morphine with Sublingual Buprenorphine in Management of Postoperative Pain after Closed Reduction Orthopedic SurgeryPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery (ABJS)1394مسئول
22935024The effect of adding "epinephrine" to the combination of "intrathecal lidocaine- fentanyl " on nausea and vomiting after the surgery of elective cesarean sectionscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
23934234Comparison of the effects of diclofenac suppository and tramadol injection and the combination of these two drugs on pain after spinal anesthesia for cesareanscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394دوم
24934142Evaluating success of curettage in the surgical treatment of endometrial polypsISIJournal Of Pakistan Medical Association1393سوم
25932922Comparison of Epidural versus Entonox for Labor Analgesia in Nulliparous WomenSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392دوم
26932711Pre-term Spontaneous Unscarred Uterine Rupture; A Case Report and Review(Emro (IMEMRPatient Safety and Quality Improvement Journal1393دوم
27932138Accidental intrathecal injection of magnesium sulfate for cesarean sectionPMCSaudi Journal of Anaesthesia1393دوم
28931280Prophylactic effect of a single intravenous dose of a combination of Digoxin, Hydrocortisone, and amiodarone on atrial fibrillation after off-pump coronary artery bypasses graft surgeryscopusiranian heart journal1391اول و مسئول
29931184Aortic Valve Endocarditis. A Rare Presentation of Brucellosisindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391چهارم
30931183Maternal and fetal outcomes following open heart surgery during pregnancySID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1384چهارم
31931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391چهارم
32931126Predicted Operative Factors for Early Mortality after OFFPUMP Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391سوم
33931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390سوم
34930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393پنجم به بعد
35930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392اول
3692829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391مسئول
3792826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391اول و مسئول
3892751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
3992750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391پنجم به بعد
40925070Effect of Fentanyl in Spinal Anesthesia With Bupivacaine in Opium Abusersindex copernicusRazavi International Journal of Medicine1392اول
41924318Comparison of the Efficacy of Midazolam Vs. Ondansetron in Preventing Post Operative Nausea and Vomiting in Gynecologic Laparoscopic Surgeries:Double-blinded Randomized Clinical Trial Studyسایر سایت‏های تخصصیsciene journal of medicine and clinical trials1392مسئول
42924248The incidence of hypotension, nausea and vomiting after spinalanesthesia for elective caesarean section: A comparison betweenbupivacaine 0.5% and lidocaine 5%index copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1391دوم
43923659Atrial Fibrillation after Off-Pump versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft SurgeryscopusIRANIAN HEART JOURNAL1390مسئول
44923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392چهارم
45923051Evaluation effect of common dose bupivacain against low dose bupivacain plus fentanyl on term neonatal apgar score and time of sensory block regression in elective cesarean section under spinal anesthesiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391اول
46923049Dexamethasone for the prevention ofnausea and vomiting after dilatation and curetage: a randomized control trialscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1384اول
47922965Comparison of Intravenous Ranitidine with Pantoprazole in Decreasing Gastric Fluid Acidity in Emergency Cesarean Sectionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of patient safety and quality improvement1392سوم
48922826Use of a Continuous Local Anesthetic Infusion for Pain Management after Median SternotomyscopusIranian Heart Journal1391پنجم
49922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392مسئول
50922610Comparison of Effectiveness of Betamethasone gel Applied to the Tracheal Tube and IV Dexamethasone on Postoperative Sore Throat: A Randomized Controlled TrialscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392سوم
51922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392چهارم
5291753Transdermal fentanyl versus intra venous morphine in postthoracotomy pain managementscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388چهارم
5391102Shoulder pain after caesarean section: Comparison between general and spinal anaesthesiaISIJournal of Obstetrics & Gynaecology1391اول
5490280Evaluation of the Prevalence of Shoulder Pain after Cesarean with General AnesthesiascopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
5590167Inadvertent intrathecal injection of atracuriumPMCSaudi journal of anaesthesia1390اول
5689266Percutaneous retrieval of a dislodged guide wire by dormia basket in a 98-year-old patient, still a safe and feasible approachscopusIranian Cardiovascular Research Journal1389اول
5789192Repair of aorto-left ventricular tunnel arising from the left sinus of valsalvaISIJ Card Surg1389چهارم
5888733Pulmonary edema following cesarean section under spinal anesthesia: a case reportindex copernicusScientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences1388دوم
5988492بررسی اثر ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیهindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388دوم
6087528EARLY POSTOPERATIVE ARRHYTHMIA AFTER CARDIAC SURGERY FOR CONGENITAL HEART DISEASESindex copernicusIranian heart journal1387چهارم
6186318Evaluation of Combined Spinal – Epidural Anesthesia in Cesarean Sectionسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972191Cardiac Calcified Amorphous Tumor Of The Mitral Valve Presenting As Transient Ischemic Attack14TH WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESSwarsawسخنرانی1397خير
2964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396خير
3952794اثر توکسیک لیدوکایین بر سلول های بنیادی مزانشیمال3rd Iranian congress on progress in tissue engineering and regenerative medicineتهرانپوستر1395خير
4951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395بله
5951212treatment of ascending aorta aneurysm using new modification of modified bentall procedureهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
6942669Effect of mummy on pain and wound healing of midian sternotomy in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting surgeryکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
7942560Review of new surgical tachnique in Heart transplant : five years old experienceکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
8942116درمان کواگولوپاتی در جراحی پیوند قلبکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
9940899سلول های بنیادی مزانشیمال و 4 داروی بی حسی موضعی: یک مطالعه مروریinternational congress on stem cells and regenerative medicineMashhadپوستر1394خير
10931387Tizanidine pre-medication in postoperative pain after total hip replacementکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
11924761مقایسه میزان موفقیت کورتاژ در درمان پولیپ آندومتر با رزکسیون توسط هیستروسکوپی11th International Congrass of Minimally Invasive Surgeries and Techniques.Tehranسخنرانی1392خير
12924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير
13923416Ultrasound guidance for central venous catheterizationکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدسخنرانی1392بله
14923010Successful Early Hntervention in Air Embolim during Hysteroscopy (case report)3rd International Congress of Endoscopic &minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
15922719comparison of the efficacy of low dose midazolam and ondansetronin preventing post operative nausea and vomiting in gynecologic laparoscopic surgeriesThe 3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Khorasan Congress of Surgery (KCS)مشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه