آرزو  جهان بین
خلاصه عملکرد آرزو  جهان بین
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آرزو جهان بین

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آرزو جهان بین رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ارتودنسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : jahanbina@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970151بررسی ابعاد آنتروپومتریک کمپلکس نازو ماگزیلاری در نوزادان سالم 2و 4و6و12 ماهه به منظور تعیین رفرنس جهت جراحی شکاف لب و کاممجریدر دست اجرابلي
2970109بررسی مقایسه ای تغییرات شکل بینی و عرض شکاف پس از اضافه کردن فوری و تاخیری نازال استنت به پلاک نازو آلوئولار مولدینگمجریدر دست اجرابلي
3961648بررسی هیستولوژیک تاثیر میتومایسین C در مقایسه با بوتولینوم توکسین A برترمیم زخم جراحی شکاف لب در رتمجریپایان یافتهخير
4961327بررسی موفقیت بالینی کاربرد BMP2 به همراه اولتراسوند با شدت پایین در بازسازی نقص شکاف آلوئولمجریدر دست اجرابلي
5951152بررسی تاثیر مصرف فولیک اسید قبل از بارداری و سه ماهه ی اول بر کاهش ریسک ابتلا به شکاف کام و لب:مرور نظام مندمجریپایان یافتهبلي
6951116مقایسه ای تغییرات موقعیت انسیزورها و ابعاد قوس دندانی در سیستم Damon و MBT با استفاده از نرم افزار دلفینمجریپایان یافتهبلي
7950666بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ماستر و تمپورال قدامی در بیماران دارای شکاف کام و لب یک طرفهمجریپایان یافتهبلي
8941141بررسی تأثیر لیزرfractional CO2 بر نیرو و ظاهر اسکار پوستی بیماران شکاف کام و لبمجریپایان یافتهبلي
9940390بررسی نسبت های طلایی صورت و لبخند در بیماران شکاف یکطرفه کام و لبمجریپایان یافتهبلي
10931704بررسی تاثیر تزریق موضعی rhBMP-2 در زمان گرفت آلوئول بر ریلاپس گسترش عرضی و حجم و دانسیته ی استخوان کام در بیماران شکاف کام و لبمجریپایان یافتهبلي
11931508طراحی و ساخت Non invasive pneumatic rigid external distractor قابل استفاده در بیماران شکاف کام و لبمجریپایان یافتهخير
12930552مقایسه ی موفقیت درمان ارتوپدی به دو روش نازو آلوئولار مولدینگ استاندارد و نازال الواتور در نوزادان دارای شکاف یک طرفه ی کام و لبمجریپایان یافتهبلي
13930510بررسی ابعاد آنتروپومتریک صورت و نیمرخ در دختران مبتلا به شکاف یک طرفه کام و لب غیر سندرمی از نوزادی تا 12 سالگی مجریپایان یافتهبلي
14930429مقایسه دو سیستم درمان ارتودنسی MBT و Damon 3 از لحاظ کارآیی ردیف کردن دندانها و تجربه درد بیمار: یک کارآزمایی بالینی مجریپایان یافتهبلي
15921218تعیین جنسیت با استفاده ازتحلیل افتراقی رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالمجریپایان یافتهبلي
16921214مقایسه موفقیت بالینی استفاده از انکوریج اسکلتی و فیس ماسک در مقابل مینی پلیت و الاستیکهای بین فکی در تحریک رشد فک بالای بیماران دارای شکاف کام و لب: مطالعه کارآزمایی بالینیمجریپایان یافتهبلي
17920225بررسی تاثیرکامپوزیت ارتودنسی حاوی نانو ذرات آمورفوس کلسیم فسفات برتغییرات محتوای معد نی مینا و جمعیت میکروبی استرپتوکوک موتانس در طی درمان ارتودنسی ثابت: یک کارآزمایی بالینیمجریپایان یافتهبلي
18910336بررسی مقایسه ای مورفولوژی قاعده جمجمه و اجزای صورت بیماران دارای شکاف کام و لب با افراد نرمال در تصویر برداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیمجریپایان یافتهبلي
19910134مقایسه بالینی تاثیر فیبروتومی استاندارد، فیبروتومی همراه با لیزر Er:YAG و درمان با لیزرکم توان بر میزان ریلپس دندانهای ثنایای چرخش یافتهمجریپایان یافتهبلي
20900959بررسی الکترومیوگرافی فعالیت عضله اربیکولاریس اریس پس از استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی در ترمیم نقص شکاف لب در رتمجریپایان یافتهبلي
21900712مقایسه میزان شیوع شکاف لب وکام و فاکتورهای مرتبط با آن در متولدین شهر های مشهد و اهواز در سالهای وقوع جنگ تحمیلی( 66-1361) و سالهای اخیر (89-1384)مجریپایان یافتهبلي
22900542بررسی اثر پیشگیرانه اسید فولیک بر میزان بروز شکاف کام و لب ناشی از استرس مادر در جنین موشهای باردارمجریپایان یافتهخير
23900303بررسی تاثیر تزریق زیر لثه ای سیمواستاتین بر ممانعت از ریلپس دندانها پس از حرکات ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
24900030بررسی پلی مورفیسم های C677T و A1298C در ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز کودکان مبتلا به شکاف کام و لب غیر سندرمی و مادران آنهامجریپایان یافتهبلي
25900010بررسی سمیت سلولی ریتینرهای باندشونده از جنس کامپوزیت تقویت شده با فیبر (FRC) در مقایسه با Flexible Spiral Wire(FSW) در شرایط بازسازی شده با و بدون ریسک پوسیدگیمجریپایان یافتهبلي
2688846مقایسه اثر ضد میکروبی براکتهای پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید روی و مس بر باکتری استرپتوکوکوس موتانسمجریپایان یافتهبلي
2788571مقایسه اثرات دو روش میکروابریژن در بهبود ضایعات سفیدرنگ اطراف براکت و تغییر رنگ بعدی مینامجریپایان یافتهبلي
2888146بررسی موفقیت ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق استئوبلاستهای بنیادی مشتق از پالپ دندانهای شیری انسانمجریپایان یافتهخير
2988104مقایسه توزیع تنش در PDL دندانهای قدامی اسپلینت شده توسطFiber Reinforced Composite در موقعیتهای مختلف با ریتینر Flexible Spiral Wire به روش اجزاء محدودمجریپایان یافتهخير
3087792بررسی ابعاد آنتروپومتریک کمپلکس لب و بینی در پسران راهنمایی شهر مشهد مجریپایان یافتهبلي
3187791بررسی میزان غلظت نیکل در موی بیماران طی درمان ارتدنسی ثابت به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمیمجریپایان یافتهبلي
3287638بررسی تاثیر تغییر در نسبت های طلائی در درک زیبایی لبخند از نمای رو برومجریپایان یافتهبلي
3387093بررسی تأثیر زمان های مختلف اچ بر رنگ دندان پس از مواجهه فوری یا تأخیری با محلول ساده و رنگی بزاق مصنوعیمجریپایان یافتهبلي
3486661بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد غذایی اسیدی مختلف بر خوردگی براکتهای استینلس استیل در محیط بزاق مصنوعیمجریپایان یافتهخير
3586583بررسی استحکام باند براکتهای ارتودنسی در اتصال به سطوح چینی آماده شده توسط لیزر ND:YAGو ER:YAG در مقایسه با اسید هیدروفلوریکمجریپایان یافتهبلي
3686431بررسی آزمایشگاهی خوردگی و الگوی ایجاد آن در چند نوع براکت استیل در محیط بزاق مصنوعیمجریپایان یافتهخير
3786208بررسی تأثیر استفاده از رزین بر تغییر رنگ مینای محدوده براکتهای ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
3886070بررسی خطوط پوستی کف دست و انگشتان در والدین بیماران مبتلا به شکاف کام و لب مجریپایان یافتهخير
3986063بررسی وجود نسبت های طلایی(divine proportions) در زنان جوان دارای نیم رخ مطلوب با استفاده از فتوگرافیمجریپایان یافتهخير
4085048مقایسه اثر استفاده از مسواک برقی و دستی بر شاخص های بهداشتی دهان افراد تحت درمان ارتدنسی ثابتمجریپایان یافتهخير
4184097بررسی تاثیر دهانشویه پزسیکا بر فراوانی استرپتوکوک موتانس دهان بیماران مبتلا به شکاف کام طی درمان ارتدنسی ثابتمجریپایان یافتهخير
4284062بررسی ارتباط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در زنان دارای اکلوژن نرمال با و بدون سابقه درمان ارتدنسیمجریپایان یافتهخير
4384012بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در والدین کودکان مبتلا به شکاف کام و لبمجریپایان یافتهخير
44971442بررسی دیسفانکشن اوروفاسیال و وضعیت اکلوژن بیماران شکاف کام و لب بر اساس ایندکس GOSLON-Yardstick در بیماران شکاف کام و لب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1387 تا کنونهمکاردر دست اجرابلي
45950549مقایسه ابعاد راه هوایی نازوفارنکس در بیماران دارای شکاف کام و لب با افراد نرمال در رادیوگرافی CBCTهمکارپایان یافتهبلي
46940161مقایسه ی ثبات ابعادی دو روش گرافت ایلیاک با و بدون کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در بیماران مبتلا به شکاف کام و لب با کمک CBCTهمکارپایان یافتهبلي
47931371 مقایسه ارتباط سن کرونولوژیک با سن اسکلتال و سن دندانی در بیماران دارای شکاف کام و لب با افراد نرمالهمکارپایان یافتهبلي
48900344بررسی بالینی تغییر رنگ مینای اچ شده پس از مواجهه فوری و تاخیری با یک نوع ماده رنگیهمکارپایان یافتهبلي
49900214ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق سلول های بنیادی انسانی مشتق از بافت چربی و خون بند ناف انسانیهمکارپایان یافتهخير
5081029ارزیابی مقایسه ای آنالیز Delair و ساسونی در تشخیص و طرح درمان ناهنجاریهای دندانی - استخوانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981838Do Patients With Cleft Lip and Palate Differ From Normal Individuals in Skeletal Maturity?ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY اول
2980894Fractional CO laser treatment for post-surgical lip scars in cleft lip and palate patientsISILasers in medical science اول
3980842The Electrical Activity of Masseter and Anterior Temporal Muscles in Patients with Unilateral Cleft Lip and PalateISIJournal of craniofacial surgery اول
4980401Recombinant Human Bone Morphogenic Protein-2 Combined With Autogenous Bone Graft for Reconstruction of Alveolar Cleft.ISIJournal of craniofacial surgery1398اول
5980247Surgical Management of Various Types of Maxillary Canine Impaction: A Narrative Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول
6973148Efficacy of Platelet-Rich Fibrin Combined with Autogenous Bone Graft in the Quality and Quantity of Maxillary Alveolar Cleft ReconstructionPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397مسئول
7971426Maternal Folic Acid Supplementation and the Risk of Oral Clefts in OffspringISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1397اول و مسئول
8964418Facial Anthropometric Evaluation of Unilateral Cleft Lip and Palate Patients: Infancy Through AdolescenceMedlineThe Journal of craniofacial surgery1396دوم
9964168Identification of Dermatoglyphic Patterns in Parents of Children with Cystic FibrosisISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
10962427prevalence of oral habits in Mashhad childrenSID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1383دوم
11953866Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rat Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395اول
12953773A comparative assessment of enamel mineral content and Streptococcus mutans population between conventional composites and composites containing nano amorphous calcium phosphate in fixed orthodontic patients: a split-mouth randomized clinical trial.ISIEuropean journal of orthodontics1395اول
13952735Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rats Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395اول
14952350Management of Post-orthodontic White Spot Lesions and Subsequent Enamel Discoloration with Two Microabrasion TechniquesPMCJournal of dentistry1393اول
15952282Evaluation of the effects of subgingival injection of Simvastatin on space re-opening after orthodontic space closure in adults.PMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1394اول
16952079Maxillary Protraction With Intermaxillary Elastics to Miniplates Versus Bone-Anchored Face-Mask Therapy in Cleft Lip and Palate Patients.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1395اول
17952076Treatment Approach for Maxillary Hypoplasia in Cleft Patients: Class III Elastics with Skeletal Anchorage (Report of Two Cases).PMCIranian journal of otorhinolaryngology1395اول
18950888Comparative Evaluation of Cranial Base and Facial Morphology of Cleft Lip and Palate Patients With Normal Individuals in Cone Beam Computed TomographyISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1394اول
19950489Analysis of MTHFR Gene C.677C>T and C.1298A>C Polymorphisms in Iranian Patients with Non-Syndromic Cleft Lip and Palate.ISIIran J Public Health1393اول
20950182Can Dermatoglyphics Be Used as a Marker for Predicting Future Malocclusions?PMCElectronic Physician1394مسئول
21941361Comparison of Antibacterial Effects of ZnO and CuO Nanoparticles Coated Brackets against Streptococcus Mutans.PMCJ Dent Shiraz Univ Med Sci1394مسئول
22941360Evaluation of the cytotoxicity of fiber reinforced composite bonded retainers and flexible spiral wires retainers in simulated high and low cariogenic environments.PMCJournal of Orthodontic Science1393اول
23940269Coping strategies and psychological distress among mothers of patients with nonsyndromic cleft lip and palate and the family impact of this disorder.ISIThe Journal of craniofacial surgery1392سوم
24935309Are Mesenchymal Stem Cells Implanted in Lip Defect Capable of Returning Orbicularis Oris Muscle Function?ISIThe Journal of craniofacial surgery1394دوم
25935059Cleft lip and Palate: A 30-year Epidemiologic Study in North-East of Iran.PMCIranian journal of otorhinolaryngology1393مسئول
26934143Effectiveness of Er:YAG laser-aided fiberotomy and low-level laser therapy in alleviating relapse of rotated incisors.ISIAm J Orthod Dentofacial Orthop1393اول
27933614Analysis of different positions of fiber-reinforced composite retainers versus multistrand wire retainers using the finite element methodPMCInternational Journal of Biomaterials1393اول
28932803Are more nickel ions accumulated in the hair of fixed orthodontic patients?PMCIndian Journal of Dental Research1393دوم
29932548Effects of Resin Application on Enamel Discoloration Around the BracketsPMCAustralian Society of Orthodontists1388اول
30932547Comparison of Nickel Ion Release and Corrosion Sites among Commonly Used Stainless Steel Brackets in IranChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
31932542Which has a Greater Influence on Smile Esthetics Perception: Teeth or Lips?scopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392دوم
32932533The effect of speech therapy on acoustic speech characteristics of cleft lip and palate patients: a preliminary studyPMCSpecial Care in Dentistry1393اول
33932530Orthodontic Management of a Severely Rotated Maxillary Central Incisor in the Mixed Dentition: A Case Reportindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1393اول
34932529Clinical Evaluation of Etched Enamel Discoloration following Immediate and Delayed Exposure to Colored AgentsPMCInternational scholarly research notices1393مسئول
35932380Color Stability of Enamel following Different Acid Etching and Color Exposure Times.PMCJournal of Dental Research Dental Clinics Dental Prospects.1393اول
36930489Cerebro-oculo-nasal syndrome: a case reportSID/Iranmedex/MagiranJournal of Mashhad Dental School1384اول
37930399Effect of healing time on bone-implant contact of orthodontic micro-implants: a histologic studyPMCISRN Dentistry1393پنجم
38924578Effect of Changes in Divine Proportion on Esthetic Perception of Smile in Frontal ViewISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1393اول
39922335Palm and Finger Print Characteristics in Nonfamilial Cleft Lip and Palate Patients and their ParentsISIJournal of Craniofacial Surgery1392دوم
40921907Had prevalence of cleft lip and palate differed during the iran-iraq war?PMCJournal of Craniofacial Surgery1392اول
41921894Evaluation of Some Facial Anthropometric Parameters in an Iranian Population: Infancy Through AdolescencePMCJournal of Craniofacial Surgery1392اول و مسئول
4291769Evaluation of facial anthropometric parameters in 11-17 year old boysISIJ Clin Pediatr Dent1391اول
4391689Evaluation of Nasomaxillary Growth of Adolescent Boys in Northeastern IranChemical AbstractActa Medica Iranica 1391اول
4491421Seasonal and Yearly Trends in Cleft Lip and Palate in Northeast Iran, 1989-2011ISIThe Journal of Craniofacial Surgery1391اول
4590876Porcelain conditioning with Nd:YAG and Er:YAG laser for bracket bonding in orthodonticsISILasers in medical science1390مسئول
4690634A Report of 2 cases of Papillon SyndromeISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390سوم
4790525Comparison of some dietary habits on corrosion behavior of stainless steel brackets: an in vitro studyISIThe Journal of clinical pediatric dentistry1390مسئول
4889671Histological evaluation of micro implant-bone interface following immediate versus delayed loading in a dog’s mandibular bone Chemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389چهارم
4989629Effect of removable orthodontic appliances on prevalence of oral Candida albicans in children index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389اول
5089494Anthropometric measurements of lip-nose complex in 11-17 years old males of Mashhad using photographic analysisسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389اول و مسئول
5189432Association between sociodemographic factors and nutritive and non-nutritive sucking habits among Iranian girlsPMCEast Mediterr Health J 1389اول
5288663dermatoglyphic analysis in parents with nonfamilial bilateral cleft lip and palate childrenISIcleft palate-craniofacial journal1388اول
5388649effect of sodium fluoride mouth rinse on elastic properties of elastomeric chainsISIjournal of clinical pediatrics dentistry1388دوم
5488364مقایسه اثر استفاده از مسواک برقی و دستی بر شاخص‏های بهداشت دهان افراد تحت درمان (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول
5588354مقایسه میزان آزاد سازی یون نیکل و محل ایجاد خوردگی در چند نوع براکت استینلس استیل رایج در بازار ایران(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
5688286dermatologlyphic analaysis in parents with nonfamilial bilateral cleft lip and palate childrenISIcleff palate craniofac1388مسئول
5788249Correction of a severely rotated maxillary central incisor with the Whip device(Emro (IMEMRThe Saudi Dental Journal1388اول
5888076Effects of Persica mouthwash on oral microbiota of cleft lip and palate patients during fixed orthodontic treatmentscopusJournal of Applied Sciences1388دوم
5988073Effect of adhesive types on enamel discolouration around orthodontic bracketsISIAUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL 1388اول و مسئول
6087559بررسی تفاوت های فصلی و سالیانه در زمان تولد کودکان مبتلا به شکاف کام ولب در شمال شرقی ایران، بین سال های 1371 تا 1386سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
6187286Histological changes in human dental pulp following application of intrusive and extrusive orthodontic forcesISIJ Oral Sci1388مسئول
6287270Evaluation of the Divine Proportion in the facial profile of young females ISIIndian J Dent Res 1387اول و مسئول
6387106The effects of upper lip height on smile esthetics perception in normal occlusion and nonextraction orthodontically treated femalesISIindian journal of Dental Research1387اول
6486209بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 ساله شهر مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386مسئول
6585380بررسی ابعاد آنتروپومتریک صورت و جمجمه در والدین کودکان مبتلا به شکاف کام و لبسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران1385دوم
6685365بررسی ارتباط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در زنان دارای اکلوژن نرمال با و بدون سابقۀ ارتدنسیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980543مدیریت جراحی کانین نهای نهفته ماگزیلا- یک مقاله مروریدانش و اخلاق دو بال تعالی حرفه ایتهرانپوستر1398خير
2964206مقایسه ی ثبات ابعادی گرافت ایلیاک با و بدون کاربرد فیبرین غنی از پلاکت در بیماران مبتلا به شکاف کام و لب با کمک CBCTدهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتشیرازپوستر1396خير
3953919success of maxillary alveolar defect repair in rat using osteoblasts differentiated human deciduous dental pulp stem cells14th international congress of iranian society of oral&maxillofacial surgeonsتهرانپوستر1394خير
4930543Evalution of c677T and A1298C polymorphisms of mthfr gene in patients with nonsyndromic cleft lip and palate and their mothers12th international congress on cleft lip/palate and related craniofacial anomaliesفلوریداپوستر1392خير
5930542an epidemiologic study of cleft lip and palate in northeast iran : a 30 year survey12th international congress on cleft lip/palate and related craniofacial anomaliesفلوریداپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1117کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه