مریم  امیرچقماقی
خلاصه عملکرد مریم  امیرچقماقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم امیرچقماقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم امیرچقماقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای دهان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : amirchakhmaghim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970458مقایسه سطح بزاقی گلوتاردوکسین در مبتلایان به لیکن پلان دهانی، کارسینوم سلول سنگفرشی و گروه سالممجریپایان یافتهبلي
2970206مقایسه سطح بزاقی تیوردوکسین در مبتلایان به لیکن پلان دهانی وکارسینوم سلول سنگفرشی دهان با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
3961428بررسی میزان opiorphin بزاق در مبتلایان به سندرم سوزش دهان قبل و بعد از درمانمجریپایان یافتهبلي
4941818بررسی رفتار نسخه نویسی دندانپزشکان استان خراسان رضوی در سال 94-95مجریپایان یافتهبلي
5940591بررسی ارتباط سطح سواد سلامت بیماران با شاخص تجربه پوسیدگیDMFT در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
6940353 میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی از اقدامات لازم پس از مواجهه با عفونتهای هپاتیت ویروسی و ایدز: مشهد، 1394مجریپایان یافتهبلي
7931764تعیین میزان آموزش به بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد با بکار گیری کتابچه راهنمای بیماریهای شایع دهانمجریپایان یافتهبلي
8930651بررسی ارزش تشخیصی روش فلوئورسنت مستقیم با استفاده از دستگاه VELscope در شناسایی ضایعات بدخیم یا پیش بدخیم حفره دهانمجریپایان یافتهبلي
9930354بررسی تطبیقی نظام آموزش مداوم دندانپزشکی در ایران با کشورهای آمریکا، استرالیا ، انگلستان، آفریقای جنوبی وهند و مالزیمجریپایان یافتهبلي
10910644بررسی اثر درمانی دهانشویه سیاه دانه بر ژنژیویت و جلوگیری از تشکیل پلاک در مقایسه با پلاسبو: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورمجریپایان یافتهخير
11910019بررسی وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف آموزش از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال تحصیلی1391-1392مجریپایان یافتهخير
12901093بررسی روایی محتوای آزمونهای برگزار شده در دانشکده دندانپزشکی مشهد طی نیمسال اول 91-90مجریپایان یافتهبلي
13901063مقایسه اثر درمانی کورکومین (Curcumin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی (مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور)مجریپایان یافتهبلي
14900618بررسی علل تاخیر در تشخیص و درمان سرطانهای سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
15900074ارزیابی ریسک پزشکی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دندانپزشکی شهر مشهد در طی سال های 1391-1390مجریپایان یافتهبلي
1689336بررسی سطح ایزوپروستان سرمی در مبتلایان به لیکن پلان دهانیمجریپایان یافتهخير
1789301نوسازی پالپ دندانهای دائمی با استفاده ازچسب فیبرینی حاوی فاکتور رشد پلاکتیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
1889265مقایسه شاخص های سرمی استرس اکسیداتیو و فاکتور التهابی hsCRP در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی، قبل و یک ماه پس از شروع درمانمجریپایان یافتهخير
1988507مقایسه اثر درمانی کوئرستین (Quercetin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی(مطالعه دوسویه کور)مجریپایان یافتهخير
2088261بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی از راه های انتقال و اقدامات لازم به دنبال اکسپوزهای بیماری های منتقل شونده از راه خون مجریپایان یافتهخير
2188010بررسی آگاهی و آمادگی دندانپزشکان عمومی و متخصص در مورد فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی در شهر مشهد در سال 1388-1389مجریپایان یافتهخير
2287280بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
2386749بررسی یافته های بالینی ضایعات اگزوفیتیک محیطی در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 83 تا 86مجریپایان یافتهخير
2486683بررسی پاپیلوما ویروس انسانی نوع 32و13و16و18 به روش PCR در بیماران مبتلا به Heck تشخیص داده شده در بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2586549بررسی آنزیم سیکلواکسیژناز 2در ضایعات اسکواموس سل کارسینوما و لکوپلاکیا به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2686237بررسی نماهای بالینی و رادیوگرافی ضایعات ژانت سل گرانولومای مرکزی در مراجعه کنندگان به بخش بیماریهای دهان در طی سالهای 86-83مجریپایان یافتهخير
2778149بررسی اثرات تجویز آسیکلوویر خوراکی به منظور پیشگیری از بروز عفونت دهانی HSV1 در بیماران دارای آنتی بادی بر علیه ویروس HSV1 که تحت شیمی درمانی با دوزهای کم و متوسط در بخش خون شناسی بیمارستان قائم قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
28971365بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدیدهمکاردر دست اجرابلي
29971126طراحی برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
30970424تعیین میزان بیان پرفورین در مبتلایان به لیکن پلان دهانی و ارتباط آن با نمای بالینی ضایعاتهمکاردر دست اجرابلي
31931716تاثیر آموزش عملی تکنیک Tube shift در تشخیص ساختارهای آناتومیک فکین در دانشجویان دندانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
32931606بررسی اثرات درمانی لیزر کم توان Ga-Al-Asبر ازدیاد حساسیت بعد از ترمیم های آمالگام: کارآزمایی بالینی دوسویه کورهمکارپایان یافتهبلي
33922918بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی وارتباط آن با ریسک فاکتورهای مرتبط در کودکان مبتلا به 5 گروه سرطان های شایع در مراجعه کنندگان به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 همکارپایان یافتهبلي
34921209بررسی نظرات اساتید و دستیاران دندانپزشکی مشهد از واحد علوم وابستههمکارپایان یافتهخير
35911298بررسی تاثیر درمانی روغن سیاه دانه در بهبود لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی (کارآزمایی بالینی دوسویه کورتصادفی شده کنترل شده با پلاسبو )همکارپایان یافتهبلي
36900307بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی مشهد در مورد کیفیت اسلاید های آموزشی فارسیهمکارپایان یافتهبلي
37900166بررسی اثر درمانی عسل کنار بر بهبود آتروفی و زخم های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانیهمکارپایان یافتهبلي
38900053نیازسنجی خدمات دندانپزشکی در جمعیت مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر در دوره ترک اعتیاد در مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
3989470بررسی اثر کوئرستین در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی دربیماران مبتلا به بدخیمی های خونیهمکارپایان یافتهبلي
4087677بررسی بیان پروتئین p16 در ضایعات اسکواموس سل کارسینوما و لیکن پلان دهانی به روش ایمونوهیستوشیمی همکارپایان یافتهخير
4187071بررسی ضایعات نمونه برداری شده در افراد سالمند و بزرگسال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالهای 1376-1377همکارپایان یافتهبلي
4286293مقایسه اثر درمانی مصرف روزانهmg 5/0 کلشی سین و mg5 پردنیزولون در آفت دهانی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980203Health Literacy and Its Determinants in Adult Patients Referred to Dental Clinics: A Cross Sectional Study in Mashhad, IranscopusShiraz E Medical Journal1398اول
2972913Evaluation the efficacy of educational booklet of oral diseases on the patients’ knowledge referred to Mashhad Dental School in 2016, IranISCمجله علمی پژوهشی قزوین1397مسئول
3971212Dentists’ Prescription Behavior in Razavi Khorasan ProvinceISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397اول
4963715Evaluation of Dental Residents’ Experiences on Related Sciences Course: A Qualitative StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1394سوم
5963254The diagnostic value of the native fluorescence visualization device for early detection of premalignant/malignant lesions of the oral cavity.ISIPHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY1396اول
6963253A Comparative Study of the Continuing Dental Education in Iran and Other Countries in the WorldChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396مسئول
7961080Perspectives of Dentistry Residents about their Curriculum (2012)ISC...Educational Research in Medical Sciences1394مسئول
8960807Evaluation of Dental Students' Preferences of Mashhad Dental School about the Structure of Educational SlidesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394سوم
9960742A Randomized Placebo-Controlled Double Blind Clinical Trial of Quercetin in the Prevention and Treatment of Chemotherapy-Induced Oral MucositisPMCJOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH1395سوم
10953747Medical Risk Assessment in Patients Referred to Dental Clinics, Mashhad Iran (2011-2012)PMCThe open dentistry journal1394اول
11953533Evaluation of the Efficacy of Curcumin in the Treatment of Oral Lichen Planus: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of clinical and diagnostic research1395اول
12943181Evaluation of Plasma Isoprostane in Patients with Oral Lichen PlanusPMCJ Dent Shiraz UnivMed Sci1394اول
13941991Evaluation of Dental Residents’ Experiences on Related Sciences Course: A Qualitative Study.سایر سایت‏های تخصصیگام های توسعه در آموزش پزشکی1394سوم
14941813Oral Health Related Quality of Life in a Group of GeriatricsPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394مسئول
15941730Role of oral medicine specialist in disclosing systemic lupus erythematosus: A diagnostic dilemmaEmbaseIndian Journal of Dental Education1389دوم
16935269Oxidative stress factors and C-reactive protein in patients with oral lichen planus before and 2 weeks after treatmentISIJournal of Oral Pathology and Medicine1394مسئول
17935113Immunohistochemical expression of p16 protein in oral squamous cell carcinoma and lichen planusISIAnnals of Diagnostic Pathology1393سوم
18935002Human T-Lymphotropic virus -1 associated adult T-cell Lymphoma/leukemia with generalized expansion of palatal and jaws bones: report a rare casePMCJournal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences1394پنجم به بعد
19934975Secondary involvement of the mandible due to basal cell carcinoma: A case reportPMCIranian Journal of Medical Sciences1394مسئول
20934871A Randomized Placebo-controlled Double Blind Clinical Trial of Quercetin for Treatment of Oral Lichen Planus.PMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1393اول
21933727Diagnosis of a Case of Celiac Disease Based on Oral ManifestationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393پنجم
22933035Kindler Syndrome: A case Report from IranISCJournal of Dental Materials and Techniques1393اول
23932423Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental StudyEmbasefuture of medical education journal1393مسئول
24930968Early onset oral squamous cell carcinoma: Report of a case and Review of the literatureindex copernicusIndian Journal of Dental Education1388اول
25921669evaluation of awareness of general dentists and dental specialists about dental management of pregnant and diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391سوم
2691496Prevalence of Clinical Oral Soft Tissue Lesions in Children Attending to theCommunity Dentistry CenterChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391مسئول
2791208Prevalence of oral mucosal lesions in institutionalized elderly people in Mashhad, Northeast IranISIGerodontology1391چهارم
2891126General dental paractitioners awareness of the guidelines about post-exposure procedures relating to Hepatitis and HIVISIPakistan Journal of Medical Sciences1391اول
2990908Comparison of COX2 expression between oral squamous cell carcinoma, leukoplakia and normal mucosaPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390اول
3090537Naproxen Versus Ibuprofen in Pain Control after Periodontal Surgery: a Randomized Crossover Double-blind Clinical TrialscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390پنجم به بعد
3190345Survey of Reactive Hyperplastic Lesions of the Oral Cavity in Mashhad, Northeast IranscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1390مسئول
3290340Palatal Perforation: Causes and Featuresindex copernicusWebmedCentral ORAL MEDICINE1390سوم
3390336Onycholysis As An Endodontics Hazard: A Case Reportindex copernicusWebmedCentral DENTISTRY1390چهارم
3490271A problematic oral pigmentation: Deep penetrating nevusscopusJournal of Applied Sciences1390چهارم
3590232In Vitro Comparison of Inhibitory Activity of 10 Plant Extracts Against Candida AlbicansscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390چهارم
3689612Central giant cell granuloma of the jaws: A clinical and radiographic study in Khorasan (Iran)scopusJournal of Applied Sciences 1389اول
3789595Preparedness of specialist dentists about medical emergencies in dental office-IranscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences 1389اول
3889593Gingival ancient schwannoma: Review of literature and a case reportscopusJournal of Applied Sciences 1389اول
3989545Mandibular swelling as the first manifestation of multiple myelomascopusIranian Journal of Medical Sciences 1389اول
4089533The knowledge and preparedness of general dentists about medical emergencies in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389اول
4189492The Evaluation of Knowledge among Dental Specialists about Common Medical Emergencies in Dental Offices in Mashhad-Iran in 2009-2010(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
4289484Clinical and Demographic Findings of Oral Exophytic Lesions in Patients Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School-Iran (2004-7)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
4389198Multifocal epithelial hyperplasia, a rare oral infection in Asia: Report of twelve cases in IranISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389سوم
4489170In vitro Comparison of the Antimicrobial Activity of Ten Herbal Extracts Against Streptococcus mutans with ChlorhexidinescopusJournal of Applied Sciences1389چهارم
4588146detection of human papillomavirus (HPV) DNA in seven cases of focal epithelial hyperplasia in iran ISIjournal of oral pathology and medicine1388دوم
4687631Extragingival pyogenic granuloma: a case report. ISICases journal 1387اول و مسئول
4787630Extension of Pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportISIJ Oral Pathol Med1387چهارم
4887410گزارش سه موردگرانولر سل تومور در زبانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387سوم
4985377(MEN2B) 2B گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوعسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973080بررسی میزان اثربخشی کتابچه آموزشی در مورد بیماری های شایع دهان در سطح دانش بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 9695-ششمین همایش انجمن اندودانتیستهای ایران شعبه خراسان رضوی، اندودانتیکس نوین؛ اصلاح نگرش و سبک درمانمشهدپوستر1397خير
2972448آموزش مداوم دندانپزشکی در جهت پاسخگویی به جامعههمایش کشوری آموزش پاسخگوتبریزسخنرانی1397بله
3962885لقی دندان به عنوان تظاهر بیماریهای سیستمیکچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
4962695میزان آگاهی از پروفیلاکسی پس از مواجهه با HBV/HCV/HIV در میان دندانپزشکان عمومی مشهدنخستین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران- شاخه خراسانمشهدسخنرانی1396خير
5962658بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با مدیریت مواجهه شغلی با HIV/HBV/HCVپنجاه و ششمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایرانتهرانپوستر1395خير
6962467تشخیص بیماری های سیستمیک بر اساس تظاهرات دهانی فکی- بیماریهای گوارشیچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
7962101نقش دندانپزشک در تشخیص زود هنگام دیابتچهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
8960171p16 protein immunoexpression in oral squamous cell carcinoma and lichen planusچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدپوستر1394خير
9942149تظاهرات دهانی،چالشها و تمهیدات دندانپزشکی در بیماران پس از پیوند مغز استخوانکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
10941625The Cancer Stem Cell Hypothesis in Oral Squamous Cell Carcinoma: A New Target for the TreatmentThe 2nd Annual Congress Stem Cells Research and Applicationمشهدسخنرانی1393بله
11941608نقش فلاوینوئیدهای رژیم غذایی بعنوان یک راهکار مکمل در پیشگیری از سرطان دهاناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394بله
12933064درمان با لیزر کم توان در سندرم اختلال عملکرد دردناک عضلات جونده و اختلالات عملکرد مفصل گیجگاهی فکیIranian association of oral medicine 2014 meetingکرمانپوستر1393خير
13933058Treatment Plan Modification for Alcohol Abuse Patients in DentistryThe first international congress of alcohol abuse.مشهدپوستر1393بله
14933054manifestations of alcohol abuse.The first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393خير
15933047Lichen planus in children: diagnosis and treatmentسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران .مشهدسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
18تشخیص افتراقی لنفادنوپاتی‌های سر و گردن1388تالیف
2284ترجمه چکیده بیماریهای دهان، چاپ دوم1388ترجمه بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه