مهری  یاوری
خلاصه عملکرد مهری  یاوری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهری یاوری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهری یاوری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : yavarim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
روانشناسی بالینیکارشناسی1367دانشگاه فردوسی مشهد
آموزش بهداشتکارشناس ارشد 1371دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیگروه آموزشی بهداشت1372/03/24

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970986بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر مهارت روابط بین فردی بانوان دانشجو با همسرانشانمجریدر دست اجرابلي
2970946تعیین تاثیر گروه درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان آموزشی روانپزشکی ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
3970303بررسی عوامل انگیزشی موثر بر شرکت بهورزان در برنامه های ضمن خدمت وبازآموزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیمجریدر دست اجرابلي
4961599تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی ارائه شده توسط بهورزان بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده تب مالت در زنان خانه دار روستاهای شهرستان نیشابورمجریپایان یافتهبلي
5961173بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیادشهرمشهددرسال1396مجریپایان یافتهبلي
685152بررسی نگرش اعضای هیآت علمی درباره مهارتهای ارتباطی و آموزش آن به کارورزان پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
784442بررسی مهارت های ارتباطی انترن های گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رابطه آن با رضایتمندی بیمارانمجریپایان یافتهخير
8971126طراحی برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
9961647بررسی تاثیر آموزش حضور ی و غیر حضوری بر خودمراقبتی بیماریهای غیرواگیر در بهورزان شاغل شهرستان سرخس در سال1397همکارعقد قراردادبلي
10961047تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی از باروری سالم و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل (بی فرزندی و تک فرزندی) مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان سبزوارهمکارپایان یافتهبلي
11960351سنجش سواد سلامت شهروندان حاشیه شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
12951329کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97همکاردر دست اجرابلي
13941356مقایسه آموزش از طریق تله نرسینگ و مولتی مدیا بر موفقیت مادران در شیردهی نوزادان نارس بعد از ترخیصهمکارپایان یافتهبلي
14940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهخير
15931490بررسی تاثیر آموزش به شیوه الکترونیک برمهارت برقراری ارتباط با مراجعین در ماماهای شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهری مشهد 2.همکارپایان یافتهبلي
16931388مقایسه اثر آموزش توسط همتا و پرستار بر سبک زندگی سالم در رابطین بهداشتهمکارپایان یافتهبلي
17931109مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بحث در گروه های کوچک و ایفای نقش بر مهارتهای ارتباطی پرستار با کودکهمکارپایان یافتهبلي
18930654بررسی تجارب استادان و دانشجویان پزشکی در مورد شیوه ها و انواع ارائه بازخورد درآموزش بالینی در سال تحصیلی94 -93همکارپایان یافتهبلي
19930430بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به دو روش کارگاهی و مجازی بر فوبی اجتماعی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
20930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
21910474روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
22901102بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
23900781بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کیفیت مراقبت از دهان و دندان در زنان باردارهمکارپایان یافتهبلي
2489303بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به روش الکترونیک، سخنرانی و ایفای نقش بر یادگیری، یادداری و رضایت دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير
2582031بررسی میزان تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطات میان فردی به کاردانهای بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین به آنهاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982140The effectiveness of integrated group therapy on clinical syndrome in personnel of Ibn-e-Sina teaching psychiatric hospital in MashhadISCJournal of Fundamentals of Mental Health1398مسئول
2981894Effect of Communication-Skill Training by Workshop and Virtual Methods on Social Phobia in Nursing Students: A Comparative StudyISCFuture of Medical Education Journal1398سوم
3981150Evaluating the Educational Needs of Addiction Therapists in the city of MashhadISCمجله اصول بهداشت روانی1397مسئول
4974015The Effect of Training Through Telenursing and Multimedia on the Success of Lactation in Preterm Infants After DischargeISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1397پنجم
5970504Educational Quality Gap from Students' Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1396پنجم به بعد
6961745the effect of electronic training on the midwives' communication skills with client in the city health centersISCFuture of Medical Education Journal1395سوم
7961744Effect of Peer Education on Health Promoting Lifestyle among Volunteer Health Care CommunicatorsISCآموزش پرستاری1396چهارم
8951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395چهارم
9951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395چهارم
10942612The Effect of Training on Communication Skills of Child’s Nurse through Role-playingISIInt J Pediatr1394چهارم
11934035Impact of online education on adolescent anger management schools for girls in MashhadISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392پنجم
12934034The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care.Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391پنجم
13933637Effects of iron supplementation twice a week on attention score and haematologic measures in female high school studentsISISingapore Medical Journal1393مسئول
14932206The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical StudentsISCگام های توسعه در آموزش پزشکی (SDME)1393پنجم
15923690NURSES' EXPERIENCE OF DEALING WITH DYING PATIENTSISCمجلخ دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392مسئول
16922083Study of Postgraduate Communication skills in clinical dentistry and its impact on patient satisfactionISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1383دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1934033کشف دیدگاه های اساتید بالینی در باره موانع آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان پزشکیپانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکییزدسخنرانی1393بله
2934031جایگاه اخلاق و فقه در علوم پزشکیپانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393بله
3934030روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکی• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014کوالالامپورسخنرانی1393خير
4933950پورت فولیو الکترونیک: ابزاری برای سنجش یادگیری مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدسخنرانی1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19776فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه