نوشین  پیمان
خلاصه عملکرد نوشین  پیمان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نوشین پیمان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نوشین پیمان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : peymann@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشتدکترا (Ph.D.)1386دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980188طراحی الگوی سازمان سواد سلامت در مراکز مراقبت سلامت در ایرانمجریدر دست اجرابلي
2971601بررسی تاثیر آموزشی مبتنی برنظریه خودکارآمدی در خود مراقبتی از بیماری آنفولانزا درپایه ششم دبستانهای دخترانه شهر مشهد درسال 98مجریعقد قراردادخير
3971600بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر فعالیت جسمانی دختران دبیرستانی مشهد سال 1398مجریدر دست اجراخير
4971435ارزیابی شاخصهای بیمارستانی ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ام البنین(س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398مجریعقد قراردادخير
5971377تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر پیشگیری از سوانح ترافیکی در دانش آموزان پسر دبیرستانی مرکزبهداشت شماره یک مشهدمجریدر دست اجراخير
6970390بررسی تاثیرآموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی در زمینه بهداشت قاعدگی دختران دبیرستانی متوسطه اول شهرستان خواف در سال98مجریعقد قراردادخير
7961951بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به شیوه رویکرد نوین آموزش اچ.آی.وی بر پیشگیری از ایدز در دختران دبیرستانی شهرستان تربت حیدریهمجریدر دست اجراخير
8961749تبیین فرایند شکل گیری رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی و ارزیابی الگوی استخراج شده: مطالعه ای با رویکرد ترکیبیمجریدر دست اجرابلي
9961692بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه منبع کنترل سلامت بر بهداشت بلوغ و باروری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول فاروج در سال 96مجریدر دست اجراخير
10961230بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در مشهد 1397مجریپایان یافتهخير
11961027تاثیر آموزش مهارتهای زندگی با استفاده از استراتژی های سواد سلامت بر عزت نفس و خودکارآمدی دختران دانش آموز در سن بلوغ شهرستان مشهدمجریپایان یافتهخير
12961024تاثیرنقاشی براضطراب کودکان 12-4 سال مبتلا به سرطان در بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریدر دست اجراخير
13960868ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه سواد سلامت در مراجعین به واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی کشورمجریپایان یافتهخير
14960784بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر قصد فرزندآوری زنان تک فرزند شهرستان فاروج درسال1397مجریدر دست اجرابلي
15960776بررسی تاثیر آموزش زوجین بر اساس نظریه خودکارآمدی بر ارتقاء کیفیت زندگی، خودکارآمدی و سواد سلامت زنان یائسه تحت پوشش مراکزجامع سلامت شهرستان مشهدمجریپایان یافتهبلي
16960762بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و خودکارآمدی بر سطح سواد سلامت زنان یائسه ومیزان استفاده آنها از خدمات بهداشتی ودرمانی در مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال1396مجریپایان یافتهبلي
17960304تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی رفتارسالم بر مدیریت پسماند های بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست در کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوارمجریپایان یافتهخير
18960183بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر بی خطرسازی پس مانده های عفونی در کارکنان سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت تربت حیدریهمجریپایان یافتهخير
19960137بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر مدیریت استرس دانش آموزان دبیرستانی دخترانه بجنورد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
20960128بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مصرف مکمل آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
21951680تاثیر آموزش براساس الگوی خودتعیین کنندگی با استفاده از استراتژیهای سواد سلامت ازطریق رسانه های نوین بر درک از سواد سلامت و فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت شماره دوشهرستان مشهددرسال1396مجریپایان یافتهبلي
22951438بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی سبک زندگی بر کنترل وزن، پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان دختر متوسطه دوم دبیرستان شهر مشهد سال 96مجریپایان یافتهخير
23951400بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی برنظریه خودکارامدی بر سواد سلامت روانی ،خودکارامدی وافسردگی پس از زایمان زنان در حاشیه شهرمشهد درسال 1396مجریعقد قراردادبلي
24951258بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مصرف مکمل های ویتامین D در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
25951184بررسی ارتباط چاقی با پیامدهای دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان درگزمجریپایان یافتهخير
26951132بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت ، خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به واحدهای دیابت شهر مشهد سال 95مجریپایان یافتهبلي
27951058بررسی نقش عوامل دموگرافیک بر سواد سلامت بیماران مبتلا به دیابت تیپ2 مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان چناران 1395مجریپایان یافتهخير
28950932بررسی تاثیر آموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات خوردن و فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان چناران سال 1395مجریپایان یافتهبلي
29950492بررسی تاثیرآموزش مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی بر رفتار بهداشتی "دست شستن" در دانش آموزان دختر پایه سوم دبستان شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
30941581بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری انگیزش محافظت بررفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به پدیکلوز دردانش آموزان دختر ابتدائی شهر نیشابور درسال 95مجریپایان یافتهخير
31941064تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی برارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
32940901بررسی تاثیر آموزش مادران مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مکمل یاری کودکان زیر دو سال و ارتباط آن با سواد سلامت مادرو رشد کودک در مراکز بهداشتی شهر مشهد درسال 1395مجریپایان یافتهبلي
33940883بررسی سواد سلامت در جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی روستایی عسکریهمجریپایان یافتهبلي
34940872بررسی سواد سلامت اینترنتی و میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد از اطلاعات موجود در تارنماهای بهداشتی در سال ۹۵-۱۳۹۴مجریپایان یافتهبلي
35940719بررسی نظرات دانشجویان و کارکنان دانشکده بهداشت درمورد نمازخانه و برگزاری فریضه نمازجماعتمجریپایان یافتهخير
36940354تاثیر آموزش بر اساس سازه های مدل اطلاعات- انگیزش و مهارتهای رفتاری بر رفتارهای تغذیه ای در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان مشهدمجریپایان یافتهخير
37940351بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت ورفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر 1394مجریپایان یافتهبلي
38940324بررسی عوامل موثر بر نحوه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
39940297بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه خود کارآمدی بر ارتقاء سواد سلامت، خودکارآمدی و سبک زندگی سالم رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی نیشابور درسال 94مجریپایان یافتهبلي
40931628تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای تئوری خودکارآمدی بر ارتقا سواد سلامت، خودکارآمدی و فعالیت جسمی پس از زایمان زنان در مشهد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
41931627بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه خود کارآمدی بر سواد سلامتی وکیفیت زندگی دوران یائسگی در رابطین مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
42931625بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت و خودکارآمدی تغذیه انحصاری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال1395مجریپایان یافتهبلي
43931375بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به فشارخون اساسی در بیماران تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی توس در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
44931118بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با سلامت روان در دانشجویان دانشکده های بهداشت، پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
45930066بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سطح سواد سلامت مادرن وعملکرد نوجوانان درمورد محافظت ازنورآفتاب درشهر سبزوار) 1393)مجریپایان یافتهبلي
46922890بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی برسطح سواد سلامت مادران باردار، مراقبتهای دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزادان در مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
47922889بررسی تاثیر آموزش سواد سلامتی به بهورزان ؛ بر خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 خانه های بهداشت شهرستان خواف سال 1393مجریپایان یافتهبلي
48922888بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر سواد سلامت و پیگیری برنامه های غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رشتخوار درسال1393مجریپایان یافتهبلي
49921326بررسی تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی مجریپایان یافتهخير
50910705ارتقاء سطح سواد سلامت و خودکارآمدی بیماران دارای بیماری مزمن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی از طریق آموزش سواد سلامت به کارکنان این مراکز در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
51910117بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برارتقای فعالیت جسمی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد سال 1391 مجریپایان یافتهبلي
52901180بررسی تاثیرآموزش بر اساس الگوی PEN -3 برارتقای رفتارهای مربوط به سلامت دهان و دندان دانش آموزان شهر مشهد مجریپایان یافتهخير
53901179بررسی تاثیر الگوی PEN -3 برارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر همدان(رزن) مجریپایان یافتهبلي
54900901تبیین تجربیات ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده در رابطه با علل حاملگی ناخواسته - یک مطالعه کیفی مجریپایان یافتهخير
55900538بررسی کارایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر مشهد در سال 91-1390مجریپایان یافتهبلي
56900208بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390مجریپایان یافتهبلي
5789602بررسی تاثیر روش حل مسئله و بحث گروهی هدایت شده در گروه همتایان بر خلاقیت دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
5889488بررسی ارتباط بین میزان استرس و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهخير
5989075بررسی ارتباط سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با نحوه شیردهی مادران دارای شیرخوار 6 – 0 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرمشهد درسال 1389مجریپایان یافتهخير
6086774بررسی تأثیر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده و سازه خودکارآمدی درمصرف صحیح ضد بارداریهای خوراکی - مشهد،1387مجریپایان یافتهبلي
6179013بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان در بیمارستانهای روانی استان خراسانمجریپایان یافتهخير
62980103تبیین فرآیند شروع مصرف سیگار در نوجوانان دختر، اجرا و ارزشیابی این فرآیند جهت پیشگیری از مصرف سیگارهمکاردر دست اجرابلي
63971517بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای مرتبط با مراقبت پیش از بارداری در میان زنان سنین باروری در مشهد: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شدههمکاردر دست اجراخير
64971071تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان مشارکت شهروندان در بازیافت پسماند های الکتریکی در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
65970901طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه کنترل عفونتهای مرتبط با مراقبت بهداشتی بر اساس سازه های تئوری شناختی اجتماعی در کارکنان بیمارستانهمکاردر دست اجراخير
66970423سواد سلامت در زنان و عوامل مرتبط با آن در ایران: یک مرور نظامندهمکاردر دست اجراخير
67961406ارزیابی ریسک سلامت انسان در مواجهه با برخی از ترکیبات سمی ارگانوکلره، پلی کلرو بیفنیل ها و فلزات سنگین ناشی از مصرف صیفی جات پرورشی در گلخانه های شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
68950923بررسی تاثیر آموزش براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه های دیجیتال بر کنترل استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
69950139بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی و کنترل فشار خون در معلمین مرد مدارس شهرستان قاینات سال تحصیلی-96 95همکارپایان یافتهبلي
70941674بررسی ارتباط مزاج با خودکارآمدی عمومی افراد سالم 20-40 سالههمکارپایان یافتهخير
71910726بررسی منافع وموانع درک شده فعالیت جسمانی درمیان سالمندان ساکن مراکزنگهداری سالمندان شهرمشهدهمکارپایان یافتهخير
7284159بررسی الگوی مقاومت دارویی در حاملین موراکسلا کاتارالیس بر اساس کشت نازوفارنکس در کودکان زیر 6 سال مشهدهمکارپایان یافتهخير
7384158بررسی الگوی مقاومت دارویی در حاملین پنوموکوک بر اساس کشت نازوفارنکس در کودکان زیر 6سال در مهدکودک های مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981641Associating of mother’s health literacy with sunlight protective behaviors of teenage children: application of social cognitive theoryMedlineInternational Journal of Health Promotion and Education1398اول و مسئول
2981214Understanding the Concept of Health Literacy by Health Personnel: A Qualitative Content AnalysisISCتحقیقات کیفی در علوم سلامت1398مسئول
3981213Effect of education program on stress management in student, based on self-efficacy theoryISCJournal of Health Literacy1398مسئول
4981008Health Education Intervention on HIV/AIDS Prevention Behaviors among Health Volunteers in Healthcare Centers: An Applying the Theory of Planned BehaviorISIJournal of Social Service Research1398دوم
5980980The effect of education for use of vitamin D supplements based on the health belief model Among Female High School Students in MashhadISCمجله بهداشت و توسعه1398دوم
6980775The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum womenISCJournal of Health Literacy1395اول و مسئول
7980774Investigating the status of health literacy among health providers of rural areaISCJournal of Health Literacy1395اول و مسئول
8980410Effect of Educational Intervention Based on Protection Motivation Theory on Promoting Pediculosis Preventive Behaviors among Elementary School Girls in Neyshabur ISCمجله آموزش و سلامت جامعه1397مسئول
9980370Evaluating the Effect of Educational Interventions on Health Literacy through Social Networking Services to Promote Students’ Quality of LifePMCKorean Journal of Family Medicine دوم
10980206The Relationship Between Health Literacy and Health-Related Quality of Life in StudentsISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1398سوم
11980075Assessment of Health Literacy Studies in Iran: Systematic ReviewISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1397مسئول
12973679Effect of educational intervention based on self-efficacy and health literacy theory on pregnancy outcomes: randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
13973678Evaluation of health literacy rate of postmenopausal women covered by Mashhad health centers in 2018SID/Iranmedex/MagiranJournal of Health Literacy1397مسئول
14973548Educational-Communicative Factors Affecting the Health Literacy of People with Chronic Diseases from the Perspective of Health Staff: A Qualitative StudyISCتحقیقات کیفی در علوم سلامت1397مسئول
15973495Application of theories/models of health education and promotion in Health Literacy research: a systematic reviewISCفصلنامه سواد سلامت1397مسئول
16973184The Relationship of Health Literacy with Hypertension Self-Efficacy and General Self-Efficacy Among SchoolteachersISCModern Care Journal1397دوم
17973018Effect of educational interventions on health literacy in patients with heart failureISIInternational Journal of Health Promotion and Education1397مسئول
18972583Health Literacy and Health-promoting Lifestyle among Health Volunteers in NeyshabourISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397اول و مسئول
19972512The effect of preventive educational intervention for promoting iron supplement use in high school female’s students: an application of health belief modelCinahlمجله علوم پزشکی رازی1397مسئول
20972128Relationship between Medical Literacy and Mortality in Older Adults: narrative reviewSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1397مسئول
21971594. An evaluation of the validity and reliability of the maternal health literacy and pregnancy outcome questionnaire.ISCتحقیقات نظام سلامت1395مسئول
22971405Correlation between Maternal Health Literacy and Dietary Self-Efficacy in Pregnant Mothers ISCHealth Education and Health Promotion1396مسئول
23971240The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, IranISCمجله بهداشت و توسعه1396مسئول
24971216Effect of self-Care training program on Quality of Life and Health literacy in the Patients with Essential HypertensionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
25971086The effect of education based on self-efficacy strategies in changing postpartum physical activityChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
26970745The Effect of the Education Base on Social Cognitive Theory on Promotion of Sun Protective BehaviorsSID/Iranmedex/Magiranتحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی1396اول
27970490Effect of Educational Intervention Based on Self-efficacy on Preventive Behaviors of Overweight and Obesity among Secondary-school Female Students in Mashhadscopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1396مسئول
28970489The effect of education based on self-efficacy theory on self-care behaviors in patients with heart failure in Shahid Modarres Hospital in KashmarSID/Iranmedex/Magiranبهداشت در عرصه1396اول
29963721Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental studyISIBMC Public Health1396اول
30963591The Impact of Education Based on Self-efficacy Theory on Health Literacy, Self-efficacy and Self-care Behaviors in Patients With Type 2 DiabetesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1396مسئول
31963453Predictors of the academic stress and its determinants among students based on the theory of planned behaviorISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396دوم
32962975The Effect of Educational Intervention Based on Social Cognitive Theory on Handwash behavior of elementary school studentsISCتحقیقات نظام سلامت1396مسئول
33962879Health providers communication skills training effects hypertension outcomesISIMedical Teacher1396مسئول
34962869Measuring Maternal Health Literacy in Pregnant Women Referred to the Healthcare Centers of Mashhad, Iran, in 2015CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1396مسئول
35962854Application of the Theory of Planned Behavior to predict lownutrient junk food consumption among male studentsISCJournal of Health Sciences and Technology1396مسئول
36962688Health literacy in the population covered by family physicians in Askarieh rural health center-2016ISCJournal of Health Sciences and Technology1396مسئول
37962545Modeling the Infant’s Age at Hospital Admission in Neonatal with Jaundice at the Ghaem Mashhad Hospital Using Count Models with Excess Zerosسایر سایت‏های تخصصیBiostatistics and Biometrics Open Access Journal1396پنجم
38962544The Effect of Education to Increase the Awareness and Preventive Behaviors of Pediculosis in Female School Students According to the Health Belief Model in MashhadISCHealth Education & Health Promotion1396مسئول
39962029Investigating health literacy in patients with type2 diabets referring to the health houses of Chenaran in 2016ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1396مسئول
40961944Assessing Health Literacy and Its Relationship with Using Cell Phone among AdolescentsISCHealth Education & Health Promotion1395مسئول
41961919The Effect of an Educational Program based on Health Literacy Strategies on Physical Activity in Postpartum WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396مسئول
42961742Application of the Protection Motivation Theory in Predicting Preventive Behaviors from Children's Accidental Falls in Mothers with Children Less than Three Years Old Referred to Health CentersISCHealth Education & Health Promotion1395مسئول
43961577The Status and Characteristics of Eutrophication in the Tropical Coastal WaterISIEnvironmental science: Processes & impacts1396اول
44960294E-Health literacy ofmedical andhealthsciencesuniversity students in Mashhad, Iran in 2016:apilot studyPMCelectronic physician1395مسئول
45960236Effect of educational interventions on the health belief model to promote preventive behaviors of AIDS among high school female student in Mashhad, IranISCتحقیقات نظام سلامت1396مسئول
46960206Using of information–motivation–behavioral skills model on nutritional behaviors in controlling anemia among girl studentsISCJournal of Research & Health1396اول
47960205Explaining women's attitude of menopauseISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395اول
48960204The relationship between obesity and complications during pregnancy and childbirth in Dargaz: A cross sectional studyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395مسئول
49954159Assessing the effect of educational program based on staffs health literacy on promoting self efficacy among patients with Chronic diseaseISCمجله تحقیقات نظام سلامت1395اول
50954155Psychometric measure of Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome Questionnaire (MHLAPQ)ISCمجله تحقیقات نظام سلامت1395مسئول
51953826Association between maternal health literacy level with pregnancy care and its outcomesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
52953505Relations between Breastfeeding Selfefficacy and Maternal Health Literacy among Pregnant WomenscopusEvidence based Care Journal1395مسئول
53953498Relationship Between Communication Skills and Mental Health Among the Students of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1395مسئول
54953491The Relationship between Health Literacy and Constructs of Theory of Planned Behavior and Breast Cancer Screening Tests Performance among women referred to health centers of  RoshtkharSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماریهای پستان ایران1395اول
55953489To explore experiences of mothers on exclusively Breastfeeding in Iran (Mashhad) A phenomenological StudyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395اول
56953215The impact of education on the basis of the theory of planned behavior on junk food consumption in high school in ChenaranISCمجله علوم پزشکی رازی1395اول
57952426Document Clarifying the role of schools in tendency or lack of tendency toward smoking among teenage boys (11-14) in Mashhad, IranISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392پنجم
58951916The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Studentsindex copernicusفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1395اول
59951088Explanation of unwanted pregnancy from the perspective of family planning service providers: An exploratory studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
60943235effect of education based on the theory of planned behavior on fast food consumption in high school girls students in sabzevar city 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1394اول
61942601The Effects of Educational Program Based on the Health Belief Model on the Oral Health Behaviors of Elementary School Studentsسایر سایت‏های تخصصیModern Care Journal1394اول
62940421The impact of new communications technology on promoting women’s physical activityISCپایش1395چهارم
63940099The Effect of Educational Intervention on Knowledge, Attitude and Performance of High School Girl Students about AIDSISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
64935432The Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Caries Prevention of Permanent Teeth in Fifth Grade Students in Khaf CitySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394اول و مسئول
65934546The Effect of Training Diabetes Prevention Behaviors on Promotion of Knowledge, Attitude and Practice of Students for Prevention of Diabetes in Mashhad CityISIInt J Pediatr1394اول
66934425Intercourse Intention Based on Planned Behavior Theory in Married Women Visiting Healthcare Centers of Mashhad CityChemical Abstractمجله سلامت وبهداشت1393سوم
67933844A structural equation model to predict the social-cognitive determinants related to physical activity in iranian women with diabetes mellitusPMCJournal of Research in Health Sciences1393دوم
68930342Evaluation of education in promoting healthy lifestyle behaviors among adolescent girls, according to the Health Belief Modelindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393اول
69930284Evaluation of communication between healthcare workers and patients with chronic diseasesaccording to their levels of health literacyindex copernicusJournal of Research & Health1392اول
70925126the importance of pre-discharge self-care trainings for patients: evaluation of patients' satisfaction about training programes provided in Mashhad hospitolعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی سازمان نظام پزشکی1392اول و مسئول
71925095Pictorial Health Warning Labels on Cigarette Packages: An Investigation on Opinions of Male SmokersISIIran Red Crescent Med J.1392دوم
72925063Clarifying the Role of Schools in Tendency or Lack of Tendency Toward Smoking among Teenage Boys (11-14) in Mashhad, IranPMCIran Red Cres Med J.1392سوم
73923716Value of the Health Belief Model in predicting preventive behaviors of occupational accidents among building workersSID/Iranmedex/MagiranPayesh1392اول و مسئول
74922481Experience of applying withdrawal in women of Mashhad: a phenomenological studyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392اول
75921998Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centersISCمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392اول
76921761Prediction of Intrauterine Device Insertion among Women of Childbearing Age based on the Theory of Planned BehaviorscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392سوم
77921618Using of Social cognitive theory: Predictors of physical activity among women with diabetes type 2index copernicusJournal of Research & Health1392اول
78921617Effectiveness of education by PEN -3 cultural model on improve feeding behaviors in adolescent girls with obesity and over weight in Razan city (Hamadan)- 2010index copernicusQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1391اول
79921616Effect of Health Education Program on Promoting Physical Activity among Diabetic Women in Mashhad, Iran: Applying Social Cognitive TheoryPMCJ Res Health Sci.1392مسئول
80921615The effect of educational intervention based on self-regulation strategies on physical activity in women with type 2 diabetesEmbaseEvidence Based Care1391اول
81921614• Effect of an educational program on job tension management in nurses, based on self-efficacy theoryISCModern Care Journal1391اول
8291426تأثیر برنامه آموزشی بر مبنای نظریه خودکارآمدی بر مدیریت تنش شغلی پرستارانSID/Iranmedex/Magiranمراقبت های نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391اول و مسئول
8391351Effect of Education on the Weight Self Efficacy lifestyle among Adolescent Girls with Overweight and ObesitySID/Iranmedex/Magiranارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی 1391اول
8491349: تبیین پدیده‌ی چاقی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دختران نوجوان- یک مطالعه‌ی کیفیSID/Iranmedex/Magiranمجله ی غدد درو ن ریز و متابولیسم ایران1391اول
8590657The Effect of Freire’s Educational Model on Attitude Change and Eating Disorders in Students(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390اول
8690596Married Iranian Women's Knowledge, Attitude and Sense of Self-efficacy about Oral Contraceptives: Focus Group DiscussionscopusJournal of Reproduction and Infertility1390مسئول
8788467همراهی نظریه جایگاه مهار سلامت و عزت نفس با فعالیت جسمانی در دانشجویانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388دوم
8888230بررسی تاثیر بکارگیری الگوی بهینه شده SBC بر رفتارهای صحیح مصرف قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه باروری و ناباروری1388اول
8988185Self-efficacy: does it predict the effectiveness of contraceptive use in iranian womenISIeast mediterr health j1388اول
9088015effective conteraceptive use:an exploration of theory-based influencesISIhealth education research1388اول و مسئول
9187211A Comparison Study: Risk Factors of Unplanned Pregncies in a Group of Iranian and New Zealander WomenscopusEuropean Journal of Scentific Research1388سوم
9284020بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان های روان پزشکی شهرستان مشهدSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی -پژوهشی اصول بهداشت و روانی1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980692عوامل مرتبط با سواد سلامت زنان در ایران:مرور سیستماتیک و متاآنالیزدواز دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1398خير
2980691تاثیر آموزش تغذیه انحصاری با شیرمادر به مادران باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی مشهددوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1398خير
3980092بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مصرف مکمل آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد در سال 1396نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتمشهدپوستر1397خير
4973390بررسی سواد سلامت در جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی روستایی عسکریهنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
5973389سواد سلامت و برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان: مقاله مرورینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
6973387توانمندسازی دانش آموزان دختر دبیرستانی مبتنی بر راهبردهای خودتنظیمی در ارتقاء فعالیت جسمینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
7973385ارزیابی سواد سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدی درک شده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دونهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
8973384تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی مبتنی بر تئوری خودکارآمدی به والدین بر خودآگاهی و عزت نفس دانش آموزان متوسطه اول حاشیه شهر مشهدنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
9973383مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه خودکارآمدی و سواد سلامت بر نتایج باردارینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
10973381تاثیر مداخلات آموزشی حین بارداری بر وزن هنگام تولد نوزادان در ایراننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
11973379تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر استراتژیهای سواد سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دونهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
12973371کاربرد نظریه ها/الگوهای اموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تحقیقات سواد سلامت: یک مرور نظام مندنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
13973369بررسی مداخلات آموزشی ارتقای سواد سلامت در پیشگیری از لیشمانیوز جلدی (سالک) یک مرور نظام مندنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
14973368آموزش، گامی موثر در ارتقای سواد سلامت بیماران دارای بیماری دارای فشارخون بالا: مصاحبه ای با کارکنان بهداشتینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
15973367تاثیر ارتقاء سواد سلامت کارکنان بهداشتی بر ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای بیماری مزمننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
16973364بررسی میزان ادراکات و خودکارآمدی دانش آموزان درخصوص حیوان گزیدگی براساس مدل اعتقاد بهداشتینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
17973179تأثیرآموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی و سوادسلامت بر زنان باردار در تغذیه انحصاری با شیرمادر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهنهمیمن کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
18973167تأثیر آموزش بر سواد سلامت و خودکارآمدی در مدیریت وزن زنان پس از زایماننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
19973134مرور سیستماتیک و متاآنالیز وضعیت سواد سلامت در زنان ایرانینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامتمشهدپوستر1397خير
20973104بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی با جنسنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
21971159سوادسلامت الکترونیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد و میزان رضایت مندی آن ها از اطلاعات موجود در تارنماهای بهداشتی در سال 95-1394نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396بله
22971068تاثیر برنامه آموزشی براساس استراتژی های سواد سلامت بر فعالیت فیزیکی پس از زایمان: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شدهسومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1395خير
23964033بررسی میزان و مقایسه زمینه های استفاده از تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهدنهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
24964032بررسی نوع کاربرد ارتباطی تلفن همراه و ارتباط آن با میزان سواد سلامت بر اساس پرسشنامه جدید ترین علایم حیاتی در دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهدنهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
25964031بررسی وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با میزان استفاده از تلفن همراه بین نوجوانانسومین کنگره بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
26963052بررسی سواد سلامت مادری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد در سال 1394همایش استانی سلامت خانواده تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
27962402بررسی مقایسه ای برخی متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با بروز بارداری ناخواسته در شهرستان مشهددهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1396خير
28962381Design and evaluation of educational interventions on the health belief model to promote preventive behaviors of AIDS among high school female studentدومین کنگره بین‌المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتکرمانشاهپوستر1394خير
29962277a self-regulation-based intervention to increase physical activity in ferdows city in 2014the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
30962276effect of education on mothers supplementation behavior and failure to thrive of their fewer than two years childrenthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
31962275the relationship between health literacy and self-care in people with type 2 diabetesthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
32962274the effect of education to increase awareness and preventive behaviors of pediculosis in girl schools students, according to the health belifef model in mashhadthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
33962259Investigation of the relationship maternal health literacy and Dietary Self-efficacy in pregnant womenسومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
34962157Impact of Maternal Health Literacy and Self-efficacy on pregnancy outcome in Iranian mothersسومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
35962156Relationship between maternal health literacy level and prenatal careسومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
36962155Validity and reliability assessment of Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome Questionnaire (MHLAPQ)سومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1396خير
37962154The relationship between unplanned pregnancy and maternal body mass indexسومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
38961858health literacy and womens problems about breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
39961852the study of domestic accidents prevention behaviors based on protection motivation theory among mothers with children less than 6 years covered by health centers in torbatheydarieh city in 2016the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
40961848the investigation of the impact of hbm based training on bse in women referred to health centers in torbat heydaryiehthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
41961847an investigation of the perceived barriers of the performance of women referring to health centers on bsethe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
42961845assessing health belief model structures on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in torbat heydariyeh citythe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
43961828Applying Socio Ecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trialکنگره بین المللی آموزش بهداشت وارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
44961827The impact of interventions based on new communications technology to promoting women’s Physical activityبین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1396خير
45961666screening of breast cancer and health literacy: an interventional approachthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
46961665health literacy and womens problems about breast cancer in newly diagnosed with breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
47961664assessment of health literacy studies: systematic reviewthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
48961663examine the effect of self-regulation based strategies to promote physical activity in high school girls in ferdows city 1393the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
49961015promoting quality of life by improving health literacy in menopausal women: an interventional approachthe 10th congress on womens health and diseaseآتنسخنرانی1395خير
50951587بررسی خودکارآمدی شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد در سال 1394ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
51951586کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی مصرف میان وعده های کم ارزش غذایی در دانش آموزان پسر شهرستان چناران 1393ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
52951263بررسی ارتباط بین سواد سلامت و فعالیت جسمی در زنان پس از زایماناولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
53951261تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی برارتقاء خودکارآمدی، سواد سلامتی و کیفیت زندگی یائسگی در زنان40-60 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهداولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
54951260بررسی وضعیت سواد سلامت بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان شهید مدرس کاشمر در سال 94اولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
55951258بررسی وضعیت سواد سلامت بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری ،روستایی شهرستان خواف سال 1393اولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
56951256بررسی سواد سلامت زنان باردار در مرکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهداولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
57950773تبیین تجارب کارکنان بهداشتی از سواد سلامت و عوامل موثر بر آن در بیماران دارای بیماری مزمن-رویکرد پدیدار شناسیهفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایران-تهرانسخنرانی1395خير
58950771بررسی تاثیر آموزش سواد سلامت به بیماران فشارخون بالا بر عملکرد خود مراقبتی آنان درمرکز بهداشتی و درمانی شهرستان رشتخوار سال1394هفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایران-تهران-پوستر1395خير
59950768بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر در سال1394هفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایرانتهرانپوستر1395خير
60950765بررسی سطح سواد سلامت مادران باردار وارتباط آن با زمان شروع مراقبتهای دوران بارداری و تعداد مراقبت انجام شده در شهرستان مشهدهفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایرانتهرانپوستر1395خير
61950751تاثیر آموزش سواد سلامت ارتباطی کارکنان بهداشتی بر خود مراقبتی بیماران دیابتیهفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایرانتهرانپوستر1395خير
62950557بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر خودکارآمدی شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهددر سال 1394هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانتهرانپوستر1395خير
63950159بررسی سواد سلامت مادری و ارتباط آن با خودکارآمدی شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد در سال 1394اولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
64950158تغذیه انحصاری با شیرمادر در شش ماه اول زندگی شیرخواران: یک تحقیق پدیدارشناسیاولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشورمازندرانپوستر1394خير
65942624تأثیر آموزش براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر میزان مصرف میان وعده های کم ارزش در مدارس متوسطه شهرستان چنارانشانزدهمین کنگره سالانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجوان علوم پزشکی کشورزنجانسخنرانی1394خير
66942603Obesity and Associated Factors in Adolescent Girls- Hamedan 2014The 1st National Health Sciences Students Congressمازندارانپوستر1394خير
67942602بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در خصوص بیماری ایدزاولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشورمازندرانپوستر1394خير
68941448health literacy , self-efficacy , and self - care behaviors in chronic patientsresearching and developing for humanityپکنسخنرانی1394خير
69940945the effect of education based on the theory of planned behavior on promote health literacy and breast cancer screening among rural women referred to health care centers in roshtkhar ,iran in 20151st lnternational nastaran cancer symposium-2015مشهدپوستر1394بله
70940700the Relationship between health literacy and the theory of planned behavior on breast cancer screening programs among rural women in roshtkhar lran 20151st lnternational nastaran cancer symposium-2015مشهدپوستر1394بله
71940697the Effect of the education base on social cognitive theory in sun protection behaviors of mothers and their teens in sabzevar 13931st lnternational nastaran cancer symposium-2015مشهدپوستر1394بله
72940695the effect of an educational progaram based on health belief model on oral health behaviors of elementary school students in mashhadresearching and developing for humanityپکنسخنرانی1394خير
73940607the effect of an educational progaram based on health belief model on oral health behaviors of elementary school students in mashhadresearching and developing for humanityمشهدپوستر1394بله
74940017توانمندسازی زنان دیابتی مبتی بر راهبردهای خودکارآمدی در ارتقاء فعالیت جسمیهمایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانسخنرانی1393بله
75935548The Relationships among Health Literacy, Self-Efficacy and Self-Care Behaviors in Clients with Type 2 Diabetes Mellitus2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
76935238The Effect of Education in Hand Washing of Primary School Students in Mashhad: Theory-based Intervention in 13932nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
77935236The Determination of the Relationship Between Health Literacy and Social Cognitive Theory Structures about Sun Protective Behaviors in Mothers of Adolescents 12 to 18 Years Old - Sabzevar City in 13932nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
78935235Training Health Workers in Health Literacy, Effective Step to Improve the Health Literacy in Patients with Diabetes Disease2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
79935234Factors Predicting Fast Food Consumption among High School Students based on Theory of Planned Behavior2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
80935233The Effect of Education on Promoting the Consumption of Dairy Products in the Elderly based on the Theory of Planned Behavior2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
81935232The Effect of the Education based on Self-regulation Strategies to Promote Physical Activity in High School Girls in Ferdows city-13932nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
82935231The Effect of Education Based On the Theory of Planned Behavior to Promotion of Physical Activity in Rural Students Roshtkhar 20142nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
83935230The Evaluation of the Effect of Education on Self-esteem based on Self-Efficacy Theory in Female High School Students2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
84935227The Effect of an educational program Based on Protection–motivation Theory on Pediculosis Preventive behaviors of Elementary School Girls in Neyshabur2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
85935226Using the Theory of Planned Behavior to Prevent Caries of Permanent Teeth in Fifth Grade Students in Khaf City2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
86935223The Effect of Education on Diabetes Prevention Behaviors among Students in Mashhad in 2014-20152nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
87935222The Design and Evaluation of Educational Interventions on the Health Belief Model to Promote Preventive Behaviors of AIDS among High School Female Student2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
88935219A Survey on Effects of Health Education Based on Theory of Planned Behavior on the Prevention of AIDS among Boy's High School Three grade Students in Bardaskan in 20142nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
89935127Prediction of Osteoporosis Preventive Behaviors Using the Health Belief Model2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
90935120The Assessment the Effect of Education on Nutritional Knowledge, Attitude ,Practice and Health Locus of Control on Student in Mashhad city in 20152nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
91935097Effect of health Education program base on IMB Model in controlling Nutritional Anemia among High school GIRL students in Mashhad2 International 6 National iranian health education & promotionکرمانشاهپوستر1394بله
92935096Designing and Implementing Educational Programs to Promote Physical Activity among the Elderly: An Application of the Theory of Planned Behavior2 International 6 National iranian health education & promotionکرمانشاهپوستر1394بله
93934056تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف غذاهای آماده در دانش آموزان دختر دبیرستان سبزوارسال1393اولین همایش سالانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1393خير
94933690Relationship between family planning self-efficacy and functional Health Literacy in order to prevent of unwanted pregnancy among Iranian womenکنگره بین المللی ارتقاء سلامت زناناورمیهپوستر1392بله
95933423بررسی ارتباط سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با نحوه شیردهی مادران دارای شیرخوار 6- 0 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرمشهدهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدسخنرانی1393بله
96933422باور و نگرش زنان بالای 40سال نسبت به پدیده یائسگی: یک تحقیق پدیدار شناسیهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدسخنرانی1393خير
97933420خودکارآمدی، سواد سلامت و رفتار باروری در میان زنان ایرانیهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
98933160ارتباط رضایت شغلی با توانمندی و باورهای خودکار آمدی زنان شاغل شهر مشهدنخستین همایش ملی ارتقاء سلامت زنان در محیط کارتهرانپوستر1393بله
99932796تأثیر حمایت اجتماعی بر ارتقای سبک زندگی فعال در بیماران دیابتی نوع 2: یک مداخله آموزشی شاهدار تصادفیسومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامتبیرجندپوستر1392خير
100932739بررسی ارتباط سواد سلامت با درک از منافع و موانع رفتارهای مربوط به شیوه زندگی سالم، در زنان مبتلا به اضافه وزن و زنان با وزن طبیعیسومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سبک زندگی سالمبیرجندسخنرانی1392بله
101932737تأثیر ارتقای سواد سلامت کارکنان بهداشتی بر ارتقای خودمراقبتی بیماران دارای بیماری مزمنسومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامتبیرجندسخنرانی1392خير
102932048اهمیت علوم آماری در ارتقاء سلامتJOINT MEETING OF YOUNG BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICIANSاستانبولسخنرانی1392بله
103930157ارتقاء سلامت: توسعه سواد سلامت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در ایران21st international HPH conferenceGothenburgپوستر1392خير
104930156عوامل موثر بر فعالیت بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نظریه شناختی اجتماعی21st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaپوستر1392خير
105930154بررسی تأثیر برنامه آموزشی براساس نظریه شناختی اجتماعی در ترویج فعالیت بدنی در زنان دیابتی (II) ، ایران سال 201221st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaسخنرانی1392خير
106930152مدل اعتقاد بهداشتی: به عنوان پیشگویی شیردهی انحصاری در ایران21st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaپوستر1392خير
107930145بررسی توان پیشگویی کنندگی سازه های تئوری انگیزش محافظت در خصوص رفتار پشگیری کننده از حادثه سقوط کودکان توسط مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1391پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
108930141تبیین شناختی اجتماعی فعالیت جسمی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
109930112کاربرد الگوی برنامه ریزی pen-3در آموزش تغذیه سالم در نوجوانان چاق شهر همدان در سال 1390پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
110930109ارتقاء سواد سلامتی در ایران: در س هایی از ایرانپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
111925127بررسی تاثیر اموزش فعال هدایت شده در گروه همتایان بر فرایند یاددهی- بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم یادگیری و خلاقیت دانشجویان پزشکی مشهداولین همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392بله
112924496تاثیر برنامه آموزش براساس تئوری شناختی اجتماعی در ارتقاء فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 221st IUHPE World Conference on Health Promotionpattayaسخنرانی1392خير
113924465عوامل تاثیرگذار بر فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی21st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaپوستر1392خير
114924293ارتقاء سواد سلامتی در ایران : برنامه ای برای کارکنان بهداشتی و بیماران مزمنپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
115924281بررسی رابطه سواد سلامت ارتباطی با سطح سواد سلامت در مراجعین دارای بیماری مزمن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانیپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
116924279بررسی وضعیت سواد سلامت در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی: مروری بر مطالعاتپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانسخنرانی1392بله
117924277ارتقاء سواد سلامتی در ایران: درسهایی از استرالیاپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11583مراقبتهای پیش از بارداری، ارتقاء سلامت مادران1395تالیف
21050ارتباط در سلامت - چگونگی و تاثیر آن1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19957کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29243کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1395
3119کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1388

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه