محسن  تفقدی پیاده غیبی
خلاصه عملکرد محسن  تفقدی پیاده غیبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن تفقدی پیاده غیبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن تفقدی پیاده غیبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : tafaghodiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1981393فورمولاسیون و ارزیابی اسپری بینی اس کتامینمجریدر دست اجرابلي
2981392تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی سامانه های دارورسانی بینی به مغز و ارزیابی کارایی درون تن و برون تن آن ها – انسولین به عنوان داروی مدلمجریدر دست اجرابلي
3981390بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده و کفایت محافظتی 6 واکسن کاندید برای سل با چالش با آئروسول دوز پایین Mtb H37Rv-luxمجریدر دست اجراخير
4971062تولید نانوالیاف از پلی ساکارید سویا حاوی سوماتریپتان با روش الکتروریسی و بررسی کینتیک رهایشمجریدر دست اجراخير
5970554ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکار و برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت نیل به اهداف تعیین شدهمجریپایان یافتهخير
6960638بهینه سازی و ساخت فرآورده داروئی آهسته رهش و قابل تجویز جهت دارورسانی مورفین از طریق بینی با استفاده از پلیمر زیست سازگار و تخریب پذیر کیتوزانمجریدر دست اجرابلي
7960190تولید یک سطح فعال جدید با استفاده از ذرات نانو رس عامل دار تعبیه شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویامجریپایان یافتهبلي
8951666طراحی و ساخت واکسن ضد سل با استفاده از نانوپارتیکل های پلیمری و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشمجریدر دست اجرابلي
9950807ارزیابی مهاجرت نانوذرات فلزی از نانوبیوکامپوزیت پلی ساکاریدهای محلول سویا- نانوذره به داخل مواد غذایی به روش اسپکتروسکوپی جذب اتم فوران گرافیتیمجریپایان یافتهخير
10943000ارتقا کیفی تحقیقات علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت دستیابی به مرجعیت علمیمجریپایان یافتهخير
11941041طراحی و ساخت نانو واکسن حاوی پروتئین فیوژن EsxV- HspX- PPE44محصور شده در نانوذرات PLGA روکش شده با کیتوزان و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از راه بینی در موشمجریپایان یافتهخير
12940965ساخت نانوادجوانت های ISCOMATRIX و PLUSCOMو بررسی ایمنی زایی آنها هنگام تجویز همزمان با پروتئین فیوژن EsxS وHspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از طریق بینی و زیر جلدی در موشمجریپایان یافتهخير
13940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشمجریدر دست اجراخير
14931593فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های لیپوزوم ها و نیوزوم های حاوی انسولین هدفمند شده با اسیدفولیک برای مصرف خوراکیمجریپایان یافتهبلي
15931494تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان با روکش آلژینات حاوی پروتئین PPE17 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زائی آن در موش با دو روش زیر جلدی و درون بینیمجریپایان یافتهبلي
16930461طراحی و ساخت نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxVو HspXو PPE44محصور شده در نانوسفرهای PLGA مانوزیله و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشمجریپایان یافتهبلي
17922597تهیه ، تعیین ویژگی ها و بررسی اثر بخشی سامانه ی پودر خشک ریوی نانوذرات آلبومین حاوی استرپتومایسین در درمان سلمجریپایان یافتهبلي
18922595تهیه و بررسی خصوصیات نانوشبکه هوشمند تنظیم کننده قند خون با پایه نانوذرات PLGA و کیتوزانمجریپایان یافتهبلي
19921788تهیه و ارزیابی نورال استم سل بارگذاری شده با نانوذرات PLGA حاوی ذرات مغناطیسی آهن و داروی دوکسوروبیسین جهت درمان هدفمند گلیوبلاستومامجریپایان یافتهبلي
20921242ایمن سازی علیه HTLV-1 با کمک نانوذرات پلیمری PLGA و آلبومین و ادجوانت های ایسکوماتریکس و CpG ODNمجریپایان یافتهخير
21920528ایمن سازی علیه ویروس I-HTLV با استفاده از نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن های نوترکیب ویروسمجریپایان یافتهخير
22920503بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوذرات کیتوزان حاوی انتی ژن نوترکیب ESAT6 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پس از تجویز بینیمجریپایان یافتهخير
23911176بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBCمجریپایان یافتهخير
24911045ارزیابی و بررسی فرمولاسیون های مختلف رادیوآئروسل های 99mTc-DTPA برای انجام مطالعات ونتیلاسیون ریویمجریپایان یافتهخير
25911042تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی ویروس آنفلوانزا، با و بدون روکش آلژینات، برای ایمن سازی از راه بینیمجریپایان یافتهبلي
26911032تهیه و بهینه سازی شرایط ایده ال برای تولید حامل زیستی حاوی سلول های مزانشیمال و ذرات سوپر پارامغناطیس اهن به منظور بکارگیری در تشخیص و ترمیم بافتمجریپایان یافتهبلي
27910601تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات ایسکوماتریکس و بررسی درون تن اثر ایمنی افزایی آن در تجویز مخاطی همزمان با ویروس آنفولانزای PR8مجریپایان یافتهبلي
28910598دارو رسانی هدفمند سیس پلاتین با استفاده از نانولوله های کربنی عاملدارشده برای درمان سرطان کولون کارسینومای C-26مجریپایان یافتهخير
29900750تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده (WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا (SLA) در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
30900464تاثیر نانو لیپوزوم های حاوی جنتامایسین بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلینمجریپایان یافتهبلي
3188164بررسی قابلیت ایمنی افزایی نانوسفرهای تری متیل کایتوزان(TMC )حاوی توکسوئید کزاز پس از ایمن سازی از راه بینی در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
3288145بررسی خصوصیات فرمولاسیون و رهش داروهای مختلف از سامانه های هوشمند ژل شونده در محل کیتوسان- گلیسرول فسفات حاوی انواع افزودنیهامجریپایان یافتهبلي
3388066ایمن سازی از راه بینی در خرگوش علیه آنفولانزا با تجویز نانوسفرهای PLGA حاوی ویروس غیر فعال شدهGpG-ODN و ساپونین کیلایامجریپایان یافتهبلي
3487701تهیه پودر خشک استنشاقی انسولین به روش خشک کردن افشانه ای برای تجویز ریوی و ارزیابی برون تن و درون تن ذرات تهیه شدهمجریپایان یافتهبلي
3587692تهیه و بررسی خصوصیات میکروسفرهای متخلخل PLGA حاوی جنتامایسین و بررسی توزیع بافتی دارو پس از تجویز ریوی در رتمجریپایان یافتهبلي
3687672بررسی اثر میزان پگیلاسیون و اندازه ذره ای بر برهم کنش نانوسفرهای PLGA با ماکروفاژها در برون تن مجریپایان یافتهخير
3787668ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین و بررسی اثر اندازه ذره ای بر الگوی رهش دارو در برون تن و کارایی درون تنمجریپایان یافتهخير
3887533بهینه سازی و بهبود فعالیتهای پژوهشی دانشکده داروسازی در ارائه خدمات به اعضای هیات علمی و دانشجویانمجریپایان یافتهخير
3986553ایمن سازی از راه بینی با استفاده از لیپوزومهای با بار منفی، روکش شده با تری متیل کیتوزان (TMC)، حاوی توکسوئید کزازمجریپایان یافتهخير
4086242بررسی عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی در ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
4186018مطالعات پیش بالینی در خرگوش برای یافتن مناسبترین سامانه دارورسانی میکروسفری و ادجوانت برای تهیه واکسن مخاطی (بینی) انفلوانزا با استفاده از ویروس کامل غیر فعال شده مجریپایان یافتهخير
4285402سنتز N- تری متیل کایتوزان کلرید استخلاف شده و تهیه و بررسی خصوصیات ذره ای میکروسفرهای حاصل از آن مجریپایان یافتهخير
4385105فرمولاسیون و بررسی خصوصیات ریز ذرات حاوی پاکلی تاکسل و ارزیابی درون تن و بیرون تن انها در تجویز ریوی مجریپایان یافتهخير
4484176ایمن سازی از راه بینی به وسیله لیپوزومهای با بار منفی روکش داده شده با کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز در مدل خرگوش مجریپایان یافتهخير
4583305بررسی میزان ایمنی زایی میکروسفرهای آلژینات و PLGA حاوی لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده ALM همراه با ادجوانهای ساپونین کیلایا QS و CpG-ODN در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
4682123تعیین میزان انکپسولاسیون توکسیدکزاز فلورسنت شده در سامانه های دارو رسانی میکروسفری و ایپوزومی به روش اسپکترفلوریمتریمجریپایان یافتهخير
4782087بررسی ایمن سازی از راه بینی به وسیله لیپوزومهای حاوی توکسوئید کزاز با اندازه های مختلف در خرگوشمجریپایان یافتهخير
48980772تهیه و ارزیابی نانوذرات کایتوزان حاوی ذرات مغناطیسی آهن، پلی ال آرژینین و پپتید BR2 بعنوان حامل انتقال ژنهمکاردر دست اجرابلي
49971324تهیه فرمولاسیون نانویی بر پایه پلیمر پلی لاکتیک پلی گلایکولیک اسید (PLGA) و بارگیری شده با داوری دوکسوروبیسین (Doxorubicin) و نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن (SPION) به عنوان یک سامانه نانویی نمونه با قابلیت همزمان درمان و تشخیص انواع سرطان ها با استفاده از تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)همکاردر دست اجرابلي
50961677ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
51951706فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی، فارماکوکینتیک وتاثیرپایین آورندگی خونی لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12همکاردر دست اجرابلي
52950920بررسی میزان بروز سرطان‌ در استان خراسان رضوی در سال 1394همکاردر دست اجراخير
53950178تهیه و تعیین ویژگیهای فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی پروتیئن های فیوژنی HspX,PPE44 وEsxV مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جهت طراحی واکسن زیرواحدی وبررسی ایمنی زایی آن بعد از تزریق به موشهمکارپایان یافتهبلي
54941521بررسی میزان پرو وایرال لود ویروس HTLV-I در ناقلین سالم ویروس قبل وبعد از درمان با Sofosbuvirهمکارپایان یافتهبلي
55921886ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL با طول قطعات 1000-1000-1000 همکارپایان یافتهبلي
56920565مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم پلیمری PLGA-PEG-Apt بارگیری شده با دوکسوروبیسین در دارو رسانی هدفمند به رده سلولی C6 گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
57911245مهندسی بافت پوست با استفاده از داربست زیست فعال تهیه شده از نانوفیبرهای کیتوزان- کلاژن – گلیکوزامینوگلیکان به روش ریسندگی الکتریکی حاوی سلول و فاکتور رشد اپیدرمیهمکارپایان یافتهبلي
58910720تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA کونژوکه شده به پلی اتیلن ایمین مورد استفاده در delivery siRNA بر علیه MDR1 در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین همکارپایان یافتهخير
59910480فرمولاسیون، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
6089073تاثیر تجویز روزانه گیاه پنج انگشت (vitex agnus castus) در درمان اختلالات سندروم قبل از قاعدگی (Pms)همکارپایان یافتهبلي
6189051فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی همکارپایان یافتهبلي
6288199بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NEC مخلوط شده با غلظتهای متفاوت کلرهگزیدینهمکارپایان یافتهبلي
6387576مطالعه‌ی هیستولوژیک تأثیر تزریق موضعی تریامسینولون استوناید بر حرکت ارتودنتیک دندان در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
6486571بررسی اثر دهانشویه گیاهی عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های لثه ای همکارپایان یافتهبلي
6586570بررسی اثر دهانشویه از عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های پریودنتال بعد از scaling & root planingهمکارپایان یافتهبلي
6685013بررسی تاثیر عصاره گشنیز بر روی میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله همکارپایان یافتهخير
6784503بررسی اثر پماد گل راعی بر بهبود زخم سزارینهمکارپایان یافتهخير
6884453بررسی و مقایسه اثر اسید اسکوربیک خوراکی و آلفا توکوفرول موضعی و بررسی اثر مجموع این دو بر کاتاراکت گالاکتوزی در خوکچه هندی در سال 84همکارپایان یافتهخير
6983152فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی بالینی فرم لیپوزومی موضعی آمفوتریسین B برای درمان لیشمانیوز پوستی همکارپایان یافتهخير
7079002ایمن سازی از راه بینی با استفاده از میکروسفرها و لیپوزومهای زیست تجزیه پذیر ، توکسویئد کزاز به عنوان مدلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983652The roles of latency-associated antigens in tuberculosis vaccinesMedlineIndian Journal of Tuberculosis1398سوم
2983585Cationic immune stimulating complexes containing soluble Leishmania antigens: preparation, characterization and in vivo immune response evaluationISIIranian Journal of Immunology1394پنجم
3982163Preparation, in vitro and in vivo evaluation of PLGA/Chitosan based nanocomplex as a novel insulin delivery formulationISIInternational Journal of Pharmaceutics مسئول
4980796Preparation and Characterization of a Dry Powder Inhaler Composed of PLGA Large Porous Particles Encapsulating Gentamicin SulfatePMCadvanced pharmaceutical bulletin1398مسئول
5980795Streptomycin sulfate dry powder inhalers for the new tuberculosis treatment scheduleISIJournal of Drug Delivery Science and Technology1398مسئول
6980051Preparation, characterization and in vivo evaluation of alginate-coated chitosan and trimethylchitosan nanoparticles loaded with PR8 influenza virus for nasal immunizationISIAsian Journal of Pharmaceutical Sciences1397مسئول
7974238Immunization against PR8 influenza virus with chitosan-coated ISCOMATRIX nanoparticlesISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
8974035HspX protein as a candidate vaccine against Mycobacterium tuberculosis: an overviewscopusFrontiers in Biology1397دوم
9973917Enhancement of the effect of BCG vaccine against tuberculosis using DDA/TDB liposomes containing a fusion protein of HspX, PPE44, and EsxVISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397پنجم
10973557Chitosan Nanoparticles Loaded with Whole and Soluble Leishmania Antigens, and Evaluation of Their Immunogenecity in a Mouse Model of Leishmaniasis.ISIIranian journal of immunology1397مسئول
11973403Formulation and Optimization of a New Cationic Lipid-Modified PLGA Nanoparticle as Delivery System for Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: An Experimental DesignISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397مسئول
12972818Environment-friendly green composites based on soluble soybean polysaccharide: A reviewISIInternational journal of biological macromolecules1397سوم
13972702Robust mucosal and systemic responses against HTLV-1 by delivery of multiepitope vaccine in PLGA nanoparticlesISIEuropean journal of pharmaceutics and biopharmaceutics1397مسئول
14972577A novel antigen of Mycobacterium tuberculosis and MPLA adjuvant coentrapped into PLGA:DDA hybrid nanoparticles stimulates mucosal and systemic immunityISIMicrobial Pathogenesis1397مسئول
15972291Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in Iranian Children:A Systematic Review and Meta-AnalysisISIMicrobial drug resistance1397سوم
16972094Increasing cellular immune response in liposomal formulations of DOTAP encapsulated by fusion protein HspX, PPE44 and EsxV, as a potential Tuberculosis Vaccine CandidatePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
17971933The novel immunogenic chimeric peptide vaccine to elicit potent cellular and mucosal immune responses against HTLV-1ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
18971932Doxorubicin delivery via magnetic nanomicelles comprising from reductionresponsive poly(ethylene glycol)‑b‑poly(ε‑caprolactone) (PEG-SS-PCL) and loaded with superparamagnetic iron oxide (SPIO) nanoparticles: Preparation, characterization and simulationISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1397مسئول
19971931An update on physicochemical and functional properties of newly seed gumsISIInternational journal of biological macromolecules1397دوم
20971903Characterization of a green nanocomposite prepared from soluble soy bean polysaccharide/Cloisite 30B and evaluation of its toxicityISIInternational Journal of Biological Macromolecules1397دوم
21971877Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolISIJournal of cellular physiology1397دوم
22971210Green facile synthesis of low-toxic superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and their cytotoxicity e ffects toward Neuro2A and HUVEC cell linesISICeramics International1397سوم
23971205Cloning, Expression, and Refolding of PPE17 Protein of Mycobacterium Tuberculosis as a Promising Vaccine CandidatePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397دوم
24970333Soluble soybean polysaccharide/TiO2 bionanocomposite film for food applicationISICARBOHYDRATE POLYMERS1397مسئول
25964234Preparation, characterization and immunological evaluation of alginate nanoparticles loaded with whole inactivated influenza virus: Dry powder formulation for nasal immunization in rabbitsISIMicrobial pathogenesis1396مسئول
26964232Characterization of soluble soybean (SSPS) polysaccharide and development of eco-friendly SSPS/TiO2 nanoparticle bionanocompositesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397مسئول
27963772Potential of polymeric particles as future vaccine delivery systems/adjuvants for parenteral and non-parenteral immunization against tuberculosis: A systematic reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
28963583Heterologous Expression, Purification, and Characterization of the HspX, Ppe44, and EsxV Proteins of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397دوم
29963535Multi-stage subunit vaccines against Mycobacterium tuberculosis: an alternative to the BCG vaccine or a BCG-prime boost?ISIExpert review of vaccines1396چهارم
30963380Different methods to determine the encapsulation efficiency of protein in PLGA nanoparticlesISIBIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING1396مسئول
31961955In Vitro Evaluation of PLGA-PEG-PLGA Microspheres for Sustained Release of InsulinChemical AbstractInternational Journal of ChemTech Research1396سوم
32960466Immunoadjuvant potential of cross-linked dextran microspheres mixed with chitosan nanospheres encapsulated with tetanus toxoidISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395مسئول
33960130TB Trifusion Antigen Adsorbed on Calcium Phosphate Nanoparticles Stimulates Strong Cellular Immunity in MiceISIBIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING1395مسئول
34954392Chitosan (CHT) and trimethylchitosan (TMC) nanoparticles as adjuvant/delivery system for parenteral and nasal immunization against Mycobacterium tuberculosis (MTb) ESAT-6 antigenChemical AbstractNanomedicine Journal1395مسئول
35954391Non-invasive endotracheal delivery of paclitaxel-loaded alginate microparticlesISIJOURNAL OF CHEMOTHERAPY1395چهارم
36953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم
37953451Preparation and characterization of uniform-sized PLGA nanospheres encapsulated with oleic acid-coated magnetic-Fe3O4 nanoparticles for simultaneous diagnostic and therapeutic applicationsISICOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1395سوم
38953450Study and evaluation of nucleolin-targeted delivery of magnetic PLGA-PEG nanospheres loaded with doxorubicin to C6 glioma cells compared with low nucleolin-expressing L929 cellsISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1395چهارم
39953423In vitro and in vivo evaluation of anti-nucleolin-targeted magnetic PLGA nanoparticles loaded with doxorubicin as a theranostic agent for enhanced targeted cancer imaging and therapyISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1396سوم
40952641Immunization against HTLV-I with chitosan and tri-methylchitosan nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395مسئول
41952476Immunization Against Cutaneous Leishmaniasis by Alginate Microspheres Loaded With Autoclaved Leishmania Major (ALM) and Quillaja Saponins.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول
42951051Immunization against HTLV-1 with CHT and TMC nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395مسئول
43951050Bio-inspired Nanonetworks for Targeted Cancer Drug DeliveryISIIEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE1394سوم
44951049Combined effects of PEGylation and particle size on uptake of PLGA particles by macrophage cellsChemical Abstractnanomedicine journal1394مسئول
45950208Dry powder form of polymeric nanoparticles for pulmonary drug delivery.ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
46950066Clinical efficacy of an herbal mouth wash composed of Salix alba, Malva sylvestrais and Althaea officinalis in chronic periodontitis patientsISIJournal of Herbal Medicine1394سوم
47941871Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation,ISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1393پنجم
48941807The role of surface charge of ISCOMATRIX nanoparticles on the type of immune response generated against Leishmaniasis in BALB/c miceChemical AbstractNanomed. J1394پنجم
49941596Inhalable, large porous PLGA microparticles loaded with paclitaxel: Preparation, in vitro and in vivo characterizationISIJournal of microencapsulation1394مسئول
50934251Preparation and characterization of PLGA nanospheres loaded with inactivated influenza virus, CpG-ODN and Quillaja saponin.ISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
51933877Injectable Supramolecular Hydrogel from Insulin-Loaded Triblock PCL-PEG-PCL Copolymer and γ-Cyclodextrin with Sustained-Release PropertyISIAAPS PharmSciTech1393چهارم
52933645Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection by nanoliposomes loaded with gentamicin and oleic acidISIPharmaceutical Biology1393سوم
53932044Rabbit nasal immunization against influenza by dry-powder form of chitosan nanospheres encapsulated with influenza whole irus and adjuvantsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393دوم
54931610In vivo evaluation of mucoadhesive properties of nanoliposomal formulations upon coating with trimethylchitosan polymerChemical AbstractNanomedicine Journal1393مسئول
55931609Nano-adjuvanted polio vaccine: Preparation and characterization of chitosan and trimethylchitosan (TMC) nanoparticles loaded with inactivated polio virus and coated with sodium alginateChemical AbstractNanomedicine Journal1393اول و مسئول
56930943Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1393چهارم
57930244Preparation and characterization of spray-dried powders intended for pulmonary delivery of Insulin with regard to the selection of excipientsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393مسئول
58924536Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Pimpinella anisum L. Seeds on Milk Production in RatsMedlineJournal of Acupuncture and Meridian Studies1393دوم
59924052Preparation and characterisation of PLGA-PEG-PLGA nanospheres prepared with a new thermogelling method for insulin deliveryPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1392دوم
60922653ISOLATION AND IDENTIFICATION OF HYOSCYAMUS INSANUS ALKALOIDSISIJOURNAL OF MEDICINAL PLANTS1384اول
61922648DEXTRAN MICROSPHERES CONTAINING TETANUS TOXOID AS A POTENTIAL DELIVERY SYSTEM FOR NASAL IMMUNIZATION: IN VITRO AND IN VIVO CHARACTERIZATIONISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1383دوم
62922647Evaluation of the clearance characteristics of liposomes in the human nose by gamma-scintigraphyISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1384دوم
63922570Effects of formulation properties on sol gel behavior of chitosan/glycerolphosphate hydrogelISIIranian Polymer Journal1392سوم
64922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382اول
65922485Utilization of particulate and immuno-modulating adjuvants for enhancement of immune response against tumors antigenic markersISIIranian jornal of Basic Medical Sciences1382اول
66922475E nhancement of immune responses by co-delivery of a CpG oligodeoxynucleotide and tetanus toxoid in biodegradable nanospheresISIJournal of Controlled Release1381اول و مسئول
67922474Formulation and in vitro Evaluation of Topical Liposomal Gel of Triamcinolone AcetonidescopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1391اول و مسئول
68922473Hepatitis B surface antigen nanoparticles coated with chitosan and trimethyl chitosan: Impact of formulation on physicochemical and immunological characteristicsISIvaccine1391اول
69922472Mucosal Adjuvant Potential of Quillaja saponins and Cross-linked Dextran Microspheres, Co-administered with Liposomes Encapsulated with Tetanus ToxoidISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391مسئول
70922471Dry-powder form of chitosan nanospheres containing influenza virus and adjuvants for nasal immunizationISIArchives of Pharmacal Research1392مسئول
71922469Preparation and Characterization of Trimethyl Chitosan Nanospheres Encapsulated with Tetanus Toxoid for Nasal Immunization StudiesChemical AbstractPharmaceutical sciences1392مسئول
7291323Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Nigella sativa Seeds on Milk Production in RatsPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391دوم
7391223In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan HydrogelISIAAPS PharmSciTech1391دوم
7491149The Mucosal Adjuvant Potential of Cross-Linked Dextran Microspheres as Dry PowderISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
7590910Comparison of intralesional two percent zinc sulfate and glucantime injection in treatment of acute cutaneous leishmaniasisPMCIndian journal of dermatology1390سوم
7690158Alginate microspheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN induced partial protection and enhanced immune response against murine model of leishmaniasisISIExperimental parasitology1390اول
7790009Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODNISIParasitology research1390اول
7889611Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres loaded with an experimental autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponinsISITropical biomedicine1389اول
7989397Chemical Composition and Antioxidant Activities of the Essential Oils of Different Parts of Cupressus arizonica GreeneISIJournal of Essential Oil Research 1389سوم
8089224Dextran microspheres could enhance immune responses against PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and Quillaja saponins after nasal immunization in rabbitISIpharmaceutical development and tehnology1389مسئول
8189201Preparation and in vivo study of dry powder microspheres for nasal immunizationISIJ Drug Target1389مسئول
8289124Preparation and characterization of biodegradable paclitaxel loaded alginate microparticles for pulmonary deliveryISIColloids Surf B Biointerfaces1389مسئول
8388707Impact of chitosan coating of anionic liposomes on clearance rate, mucosal and systemic immune responses following nasal administration in rabbitsISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1388مسئول
8488438Impact of Slow and Delayed Graft Function on Kidney Graft Survival Between Various Subgroups Among Renal Transplant PatientsISIcolloids surf b biointerfaces1388سوم
8588434The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesareanISIJournal of alternative and complementary medicine1388چهارم
8688273Nasal immunization studies in rabbits by anionic and chitosan coated liposomes encapsulated with tetanus oxoid as a model antigenISIColloids and Surfaces B.Biointerfaces1388
8787452تأثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 سالهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387پنجم به بعد
8887444PLGA Nanospheres Loaded with Autoclaved Leishmania Major (ALM) and CpG-ODN: Preparation and in vitro Characterizationscopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387مسئول
8987337تعیین میزان انکپسولاسیون توکسوئید کزاز در سامانه های دارورسانی میکروسفری و لیپوزومی به دو روش اسپکتروسکوپی مختلفChemical Abstractعلوم داروئی1387مسئول
9087223Induction of high antitoxin titers against tetanus toxoid in rabbits by intranasal immunization with dextran microspheresISIinternational Journal of pharmaceutics1387دوم
9187156Determination of encapsulation efficiency of tetanus toxid in microsphere and liposome drug delivery systems by two different spectroscopic methodsChemical AbstractPharmaceutical Sciences1387مسئول
9287065Nasal immunization studies by cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoidISICurrent Drug Delivery 1387اول
9386589Evaluation of systemic and mucosal immune responses following the nasal immunization by: various sizes of liposomes encapsulated with tetanus toxiod Chemical AbstractIranian Journal of Basic medical Sciences1386اول
9486395Preparation and in vitro characterization of Alginate microspheres Encapsulated with Autoclaved Leishmania major(ALM) and ( CpG-ODN)scopusIranian Journal of Basic medical Sciences1386مسئول
9586365Alginate microspheres as a delivery system and adjuvant for autoclaved leishamnia major and quillaja saponin: preparation and CharacterizationSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1386مسئول
9686106Nasal Immunization by (PLGA) Nanospheres Encapsulated with Tetanus Toxoid and (CpG-ODN)Chemical AbstractIranian Journal of Pharmaceutical Research1386اول
9786050preparation and characterization of PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved leishmania majar and quillaja saponin scopussaudi pharmaceutial journal1387مسئول
9885204Formulation, characterization and release studies of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoidISIJournal of Biomaterials Science, Polymer Edition1385اول
9985023Nasal immunization studies using liposomes loaded with tetanus toxoid and CpG-ODNISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1385اول
10085022Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODNISIInternational Journal of Pharmaceutics 1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980806Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolEuropean congress of radiologyViennaپوستر1397خير
2972668تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات PLGA با اندازه ذره ای 200 نانومتردومین همایش علمی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانوتهرانپوستر1394خير
3972666تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات BSA با اندازه ذره ای کمتر از 200 نانومتردومین همایش علمی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانوتهرانپوستر1394خير
4972661نانوذرات با پایه PLGA به عنوان حامل های پروتئینی: سامانه انتقال پروتئین رادیولیبل شده13th International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Pharmaceutical Nanotechnologyرمپوستر1396خير
5972659روشی نوین جهت تولید نانوادجوانت ایسکوماتریکس به روش هیدراتاسیون فیلم لیپیدی6th International Conference on Nanostructures - ICNS6کیشپوستر1394خير
6971957Lung ventilation studies, using 99mtc-ِDTPA radioaerosol produced by jet nebulizer and ultra sonic nebulizerبیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویر برداری مولکولیمشهدسخنرانی1396خير
7963421Neural Stem Cell Carriers Loaded with Nanoparticles Containing Super Magnetic Iron Oxide and Doxorubicin for Targeted Treatment of GlioblastomaThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
8963354برسی ایمنی زایی کاندید واکسن مایکوباکتریوم توبرکلوسیز -آنتی ژن فیوژ شده سه تایی- احتباس شده در نانوزرات زیست تخریب پذیر مخاط چسب به صورت داخل بینی و زیرجلدی در موش.The 2nd Nanomedicine & Nanosafty Conferenceتهرانپوستر1396خير
9960797انکپسوله کردن DNA واکسن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نانو ذرات PLGA با استفاده از تکنیک تغییریافته امولسیون دوگانه2nd Middle East/7th Iranian Controlled Release conferenceکرمانسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1976فارماسیوتیکس اولتون طراحی وساخت فرآورده های دارویی(جلد 2)1394ترجمه
2970فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد اوّل1393ترجمه
351ف‍ارم‍اس‍ی‍وت‍ی‍ک‍س‌: دان‍ش‌ طراح‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ داروی‍ی‌1385ترجمه
41961فارماسیوتیکس اولتون: طراحی و ساخت فرآورده‌های دارویی (جلد دوم)1397ترجمه
51822فارماسیوتیکس اولتون، طراحی و ساخت فرآورده های دارویی1397ترجمه
61481راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه1390ترجمه و تالیف
7146فارماسیوتیکس1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1347پپتیدهای چندگانه علیه HTLV-1 US20180099042nf>, مجتبی سنکیان , منا کبیری , محسن تفقدی پیاده غیبی
2202طراحی و ساخت ساختار پروتئین کایمری از اپیتوپ های ایمنوژنیک HTLV-1 به همراه اتصال دهنده های فاقد انعطاف1396/10/2594730nf>, محسن تفقدی پیاده غیبی , مجتبی سنکیان , علی بدیعی , منا کبیری
3201فرآیند ساخت ساختار پروتئینی چندگانه از شاخص های ایمنی زای ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک به همراه اتصال دهنده های انعطاف پذیر1395/08/0490256nf>, مجتبی سنکیان , علی بدیعی , محسن تفقدی پیاده غیبی , منا کبیری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1179کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه