علی  طلائی
خلاصه عملکرد علی  طلائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی طلائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی طلائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : TalaeiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971552بررسی خشونت تجربه شده توسط افراد تراجنسی مراجعه کننده به مرکز مطالعات تراجنسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
2971290برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی جغرافیایی (Mapping) در ایران در سال 1397مجریدر دست اجراخير
3971249اثربخشی بازتوانی شناختی بر پایه تکالیف کامپیوتری، بربهبود نقص‌های شناختی در بیماران با اختلال دوقطبیمجریدر دست اجراخير
4970808بررسی آگاهی از عوارض و نگرش دانشجویان پزشکی و پزشکان نسبت به مصرف غیر درمانی قرص های محرک عصبیمجریدر دست اجراخير
5961959سطح بندی خدمات کاهش آسیب اختلالات مصرف موادمجریپایان یافتهخير
6961942هنجاریابی پرسشنامه ارزیابی میزان شدت علایم سایکوتیک توسط پزشکمجریدر دست اجراخير
7961675بررسی خشونت خانگی علیه مردان: یک مطالعه کیفیمجریدر دست اجراخير
8960572رجیستری منطقه‌ای مددجویان تراجنسی داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیتمجریدر دست اجراخير
9960264بررسی فراوانی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور طی یک دوره پنج سالهمجریپایان یافتهبلي
10960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابمجریدر دست اجراخير
11960052بررسی میزان احساس رضایت مندی از هویت جنسی و تطابق نقش بیماران دارای اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیتمجریدر دست اجراخير
12951570بررسی نگرش دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن در سال 1396مجریپایان یافتهخير
13950891بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی اینترفرون گاما در موقعیت874 A/T با اختلال خلقی دو قطبی نوع یکمجریپایان یافتهخير
14941599بررسی اثر بخشی تحریک مستقیم جریان درون جمجمه ای (tDCS) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی افسردگی و تاثیرات آن بر الکتروانسفالوگرافی (EEG) و پتانسیل های وابسته به رخداد مغزی (ERP)دریک کار آزمایی بالینیمجریپایان یافتهخير
15941124بررسی دانش،نگرش و رفتار نسبت به بیماران تراجنسی در میان ساکنین شهر مشهد در سال1395مجریدر دست اجراخير
16940985بررسی ساختار‌هایِ نوروآناتومیک در ماده‌یِ خاکستری بیماران داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
17940984بررسی پلی مورفیسم ژن‌هایِ CYP17، ERbeta و AR در بیماران مبتلا به نارضایتی جنسی مراجعه کننده به بیمارستان ابن‌سینامجریدر دست اجراخير
18940897اندازه‌گیری نسبت طول انگشت دوم به انگشت چهارم در بیماران تراجنسی مراجعه کننده به کمیته‌یِ تغییر جنسیت بیمارستان ابن‌سینامجریپایان یافتهبلي
19940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیمجریپایان یافتهبلي
20940102تعیین ارتباط صفات شخصیتی با ویژگی های معماری منزلمجریپایان یافتهخير
21940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
22940034مقایسه تاثیر کروسین و سرترالین در درمان اختلال افسردگی اساسیمجریدر دست اجرابلي
23931378غربالگری و بررسی اختلالات تنفسی حین خواب در بیماران بستری در بخش های آموزشی روان پزشکی بیمارستان ابن سینا مشهد در سال94 - 1393مجریپایان یافتهبلي
24930960بررسی اثر افزودن درمان با سلولهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ درمقایسه بادرمان های معمول در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ابن سینا ومراکزتحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 94-93مجریپایان یافتهبلي
25930877بررسی فراوانی نارضایتی جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر مشهد در مقایسه با گروه کنترل در سال 93مجریپایان یافتهخير
26930724بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در افراد متقاضی رینوپلاستیمجریپایان یافتهبلي
27930683بررسی آسیب شناسی روانی و پروفایل سرشت-منش در مبتلایان به آلوپسی آره آتا در مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
28922796بررسی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در درمان اختلات وسواسی جبریمجریپایان یافتهخير
29922605مقایسه¬ی سطح سرمی آنتی¬بادی¬های توکسوپلاسماگوندی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در دوره¬ی حاد مانیا و گروه کنترل غیرمبتلا به اختلالات روانپزشکیمجریپایان یافتهبلي
30921966بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبریمجریپایان یافتهخير
31921878بررسی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم مانیای حادمجریپایان یافتهخير
32920854بررسی وضعیت روانی- اجتماعی در بیماران معتاد بستری اجباریمجریپایان یافتهخير
33920228بررسی مقایسه ای شیوع اختلال بد شکل انگاری در بیماران تحت درمان ارتدنسی 18 ساله به بالا و افراد سالم شهر مشهد در سال 93-1392مجریپایان یافتهبلي
34911224بررسی تاثیرافزودن طب سوزنی به درمان روتین در اختلال بیخوابیمجریدر دست اجرابلي
35911065بررسی اثربخشی اضافه کردن یک و دو نوبت تزریق وریدی کتامین به درمانهای تثبیت کننده خلق در درمان افسردگی دو قطبیمجریپایان یافتهخير
36911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
37910241بررسی تاثیر کروسین در درمان اختلال افسردگی اساسیمجریپایان یافتهخير
38910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIمجریپایان یافتهبلي
39901086بررسی ارتباط هوش هیجانی باترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 91-90مجریپایان یافتهبلي
40901030بررسی هویتِ جنسی، گرایشِ جنسی و بازی هایِ رفتاری در افراد مبتلا به هیپرپلازیِ مادرزادیِ آدرنال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و بیمارستان قائم در مشهد سال 1391مجریپایان یافتهبلي
41900235بررسی پیامد های حاد روان شناختی زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانسمجریپایان یافتهبلي
4289921بررسی اثر افزودن آسپرین به رژیم درمانی بیماران اسکیزوفرنی بر عملکرد شناختی و بالینی بیماران بستری در بیمارستان ابن سینامجریپایان یافتهبلي
4389916بررسی فرسودگی شغلی در دستیاران تخصصی بالین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال90-1389مجریپایان یافتهخير
4489827بررسی تأثیر افزودن اسیدفولیک و ویتامین ب 6 به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیامجریپایان یافتهبلي
4589392بررسی تأثیر آموزش حل مسأله ی تعدیل شده با محوریت خانواده بر میزان خودکارآمدی و لغزش مددجویان مراجعه کننده به کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد مهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4689324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی مجریپایان یافتهخير
4787732بررسی اثر درمانی اکس کاربازپین و سدیم والپرات در مانیای حادمجریپایان یافتهبلي
4887356مقایسه سطح سایتوکاین های, TGFb IFN g, IL-6 و IL-4 درلنفوﺴیت های Tتحریک شده در بیماران مبتلا به الزایمر با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
4987348بررسی نقش افزودن بوپروپیون بر نواقص عملکرد شناختی و بالینی ناشی از ترک سیگار بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازیمجریپایان یافتهبلي
5087340بررسی اختلالات نوارنگاری مغزی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرحله حاد و کنترل شده بیماریمجریپایان یافتهبلي
5186771بررسی وضعیت سلامت روانی ساکنین روستای همت آباد : 1387مجریپایان یافتهبلي
5286578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مجریپایان یافتهبلي
5386491مقایسه سطح پلاسمایی عامل نکروز توموری الفا در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 1 در دوره حاد مانیا و دوره بهبود مجریپایان یافتهخير
5486425بررسی وضعیت شناختی و حافظه در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به کلنیک روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
5585504مقایسه فراوانی پلی مورفیسم اینترلوکین یک (Interleukin-1 Cluster) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5685503مقایسه فراوانی پلی مورفیسم عامل نکروز توموری آلفا G308A- Tumor Necrosis Factor در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5785158بررسی تاثیر توپیرامات در کنترل وزن مبتلایان به اسکیزوفرنی تحت درمان با الانزاپین در بیمارستان ابن سینا در سال 85-1384مجریپایان یافتهخير
5884327بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
5983116بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
60980673بررسی شکایت اولیه ی بیماران مبتلا به آپنه خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان ابن سینا و امام رضا بین سال های 1391 تا 1398همکاردر دست اجرابلي
61971935بررسی فراوانی علل مختلف مسمومیت دربیماران بستری دربخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا (روانپزشکی) درسالهای 1395-97همکاردر دست اجرابلي
62971882بررسی تغییرات مورفومتری مغز و سایکوپاتولوژی در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا قبل و بعد از حداقل یک سال هورمون درمانیهمکاردر دست اجرابلي
63971814بررسی شیوع سوء مصرف ریتالین در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکاردر دست اجراخير
64971804بررسی فراوانی اختلال نقص توجه/بیش فعالی در بیماران دچار نارضایتیِ جنسیِ داوطلب تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سیناهمکاردر دست اجراخير
65971585بررسی مورفولوژی، استعداد ژنتیکی و ویژگی های الکتروفیزیولوژیک سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق شده از سلول های خونی در بیماران اسکیزوفرنیهمکاردر دست اجراخير
66971510بررسی رابطه نگه داری انواع حیوانات خانگی مجاز با ابعاد سلامتعمومی دراساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۸همکاردر دست اجرابلي
67970417تأثیر گروه درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود مهارت های مراقبت از خود در زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی حجازی در مشهدهمکارپایان یافتهخير
68961925بررسی میزان افکار و رفتارهای خودکشی و همبسته های روانشناختی ـ جمعیت شناختی در میان داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1397 در طی مراحل مختلف گذار جنسیتیهمکاردر دست اجرابلي
69961883بررسی طول تلومر در افراد معتاد به مصرف مواد اوپیوئیدی در مقایسه با افراد سالمهمکاردر دست اجراخير
70961707بررسی فرآیند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با رویکرد گرندد تئوریهمکاردر دست اجراخير
71961700بررسی ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالینگ مغزی کودکان مبتلا به اوتیسم توسط تکنیک های توالی یابی نسل بعد (next generation sequencing)همکاردر دست اجرابلي
72960854بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکاردر دست اجراخير
73960680اثرات حساس کنندگی به پرتودرمانی کروسین در کمورادیوتراپی نئوادجوانت بیماران مبتلا به سرطان مری در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
74960489بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های حاوی دوکسوروبیسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
75960024بررسی تفاوت های ساختاری مغز در بیماران دوقطبی با استفاده از تصاویر MRI و نرم افزار SPMهمکارپایان یافتهبلي
76951745ایجاد سامانه برای تعیین ارتباط شبکه های درگیر با فرآیند توجه با ساختار و عملکرد مغزهمکاردر دست اجرابلي
77951175بررسی ترتیب تولد برادران و خواهران در مددجویان تراجنسی داوطلب عمل تغییر جنسیت در بیمارستان امام رضا شهرستان مشهد تا پایان سال 1394همکارپایان یافتهخير
78941118ارزیابی علایم روانپزشکی و بررسی تاثیر روان درمانی فردی و گروهی، مداخلات هورمونی و عمل جراحی بر این علایم در پیگیری یکساله در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1395همکارپایان یافتهخير
79941117بررسی اختلالات روانپزشکی با استفاده از مصاحبه‌ی ساختاریافته بالینی مبتنی بر DSM-5 در بیماران دچار نارضایتیِ جنسیِ داوطلب تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در طی سال 1395همکارپایان یافتهخير
80940695بررسی بیان ژنهای CXCL8, CCL3 و CCL2 و ارتباط آنها با اختلال دو قطبیهمکارپایان یافتهبلي
81940560بررسی اثر درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در ناحیه مکمل حرکتی راست در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و ارزیابی آن بوسیله الکتروانسفالوگرافی کمیهمکارپایان یافتهبلي
82940387کاربرد مدل های شکنندگی در تعیین عوامل خطر بازگشت اختلال دو قطبی با رهیافت بیزیهمکارپایان یافتهبلي
83922794بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین6 در موقعیت های G/C174- و C/G 634- دراختلال خلقی دوقطبی نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
84911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزهمکارپایان یافتهبلي
85910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودههمکارپایان یافتهبلي
86900552بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی معتادان سم زدایی شده شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام،گروه اجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد مشهد سال 1390 همکارپایان یافتهبلي
8789910مقایسه اثر دزیپرامین، سرترالین و ونلافاکسین در افسردگی اساسی بیماران مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهخير
8889217بررسی اثر افزودن ممانتین به درمان بیماران اسکیزوفرن در علائم بیماری: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیهمکارپایان یافتهبلي
8987494بررسی ارتباط بین شدت اختلالات فراگیر رشد در کودکان مبتلا به "اختلال درخودماندگی" و "اختلال فراگیر رشد که به گونه دیگر مشخص نشده است" با استرس والدین آنهاهمکارپایان یافتهبلي
9086075مقایسه سطح پلاسمائی اینترلوکین یک در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در دوره حاد مانیا و دوره بهبود.همکارپایان یافتهخير
9184139بررسی میزان شیوع سندروم فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1383همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983046Medicinal plants in the treatment of obsessive-compulsive disorder: A reviewMedlineCurrent drug discovery technologies اول
2982589Application of Virtual Reality for Helping People with Psychiatric Disorders: A Mini Reviewindex copernicusResearch in Medical & Engineering Sciences1398سوم
3982214Virtual Reality as a Friend of the Elderly: A Mini-Reviewindex copernicusBiomedical Journal of Scientific & Technical Research1398دوم
4980699Gene expression pattern of CCL2, CCL3, and CXCL8 in patients with bipolar disorderISIJournal of research in medical sciences1398سوم
5980287Association between IFN-γ +874 T/A (Rs2430561) Polymorphisms and Bipolar 1 Disorder: A Study in an Ethnic Iranian PopulationPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398مسئول
6972758Quantifying clinical improvements in patients with depression under the treatment of transcranial direct current stimulation using event related potentialsISIAustralasian Physical & Engineering Sciences in Medicine1397سوم
7972590assessment of changes in brain waves of patients with depression under the treatment of transcranial direct current stimulation (tDCS) using event related potential (ERP)ISCفصلنامه تازه های علوم شناختی1397دوم
8971990Childhood Sex-Typed Behavior and Gender Change in Individuals with 46, XY and 46, XX Disorders of Sex Development: An Iranian Multicenter Study ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR پنجم به بعد
9970304Mental Health and Disorders of Sex Development/Intersex Conditions in Iranian Culture: Congenital Adrenal Hyperplasia, 5-a Reductase Deficiency-Type 2, and Complete Androgen Insensitivity SyndromeISIArchives of sexual behavior1397پنجم به بعد
10963414Iranian Gender-Nonconforming Children Will Not Benefit from the Omission of Gender Incongruence in Children DiagnosisISIARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR1396دوم
11962908Citicoline combination therapy for major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISIClinical Neuropharmacology1395پنجم به بعد
12961681Temperament-Character Profile and Psychopathologies in Patients with Alopecia AreataISIJournal of General Psychology1396اول
13954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395اول
14953321Effect of Topiramate on Drug Associated Weight Gain of Patients with Schizophrenia and Bipolar I Disorders: A Dose Ranging Randomized TrialISITURK PSIKIYATRI DERGISI1395اول
15953292Effect of Rivastigmine Augmentation in Treatment of Male Patients With Combat-Related Chronic Posttraumatic Stress DisorderISIJournal of Clinical Psychopharmacology1395چهارم
16953227Sexual orientation and medical history among Iranian people with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and Congenital Adrenal HyperplasiaISIJOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH1395پنجم به بعد
17950640Psychological characteristics of women with vaginal delivery, elective and emergency cesarean sectionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
18950618Tamoxifen: A Protein Kinase C Inhibitor to Treat Mania A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled TrialsISIJOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY1395اول
19950060Investigating the Efficacy of Cognitive- Behavioral Stress-Management Training on Decreasing the Psychological Problems and Symptoms of Premenstrual Syndrome of Afflicted Womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1391دوم
20950059The Relationship between Meteorological Conditions and Homicide, Suicide, Rage, and Psychiatric HospitalizationISIJOURNAL OF FORENSIC SCIENCES1393اول
21940585Dynamic Assessment (DA) and Evaluation of Problem-solving Skills in ChildrenISIInternational journal of pediatrics1393مسئول
22940584The use of Appropriate Colors in the Design of Children's Room: A Short ReviewChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
23934629The “Reading the Mind in the Eyes” Test: Investigation of Psychometric Properties and Test–Retest Reliability of the Persian VersionISIJournal of Autism and Developmental Disorders1394پنجم به بعد
24934176Electroencephalographic characteristics of Iranian schizophrenia patientsISIActa Neurologica Belgica1394چهارم
25933839Crocin, the main active saffron constituent, as an adjunctive treatment in major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot clinical trialISIJournal of Affective Disorders1393اول
26931497Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy on Depression in Infertile Womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393اول
27931147Association between Cytokine Production and Disease Severity in Alzheimer’s DiseaseISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1393مسئول
28931064Efficacy of Addition of Folic Acid to Sodium Valproate in Treatment of Acute Mania, a Double Blind Clinical Trial StudyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392دوم
29930181The relationship of religious basic beliefs and God attachment style with job burnout in employees of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله اصول بهداشت روانی1392اول
30930175Evaluation of Detoxified Addicts’ Life Quality Participating in Narcotics Anonymous, Therapeutic Community and who Refer to Methadone Therapy Clinics in Mashhad, 2012ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392مسئول
31930140Rivastigmine as an Effective Add-On to Standard Treatment of Veterans With Chronic Posttraumatic Stress Disorder A Case SeriesISIJournal of Clinical Psychopharmacology1392مسئول
32923161Executive Functions in Patients with Bipolar I Disorder in Recovery Phase: A Case-Control Studyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392مسئول
33923025The relationship between job satisfaction and levels of Burnout in clinical staff working at hospitals in MashhadISCمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392دوم
3492236The effects of different concentrations of chlorhexidine gluconate on the antimicrobial properties of mineral trioxide aggregate and calcium enrich mixturePMCdental research journal1391سوم
3591727Validity and Reliability of the Bramson’s Quit Addiction Self-Efficacy QuestionnaireISCفصلنامه پژوهشی حکیم1391پنجم
3691506Cognitive Deficits and Memory Disturbances in Patients with Chronic Post-Traumatic Stress DisorderChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences 1391مسئول
3791256Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical studentsISCFundamentals of Mental Health1391مسئول
3891038The Effect of Family-Centered Problem Solving Teaching Method upon the Self Esteem in Drug-Dependent ClientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391سوم
3990833The relation between psychopathology and severity of chronic obstructive pulmonary diseasesindex copernicusJournal of Fundamentals of Mental Health1390اول
4090699Evaluation of psychological status in patients with asthma and COPDISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1390مسئول
4189711Comparison of Desipramine and Sertraline in the Treatment of Depression in Patients Suffering from Alzheimer Disease(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1389سوم
4288737centering ability and dentin removal of rotary system in curved root canalindex copernicusIranian Endodontic Journal1388دوم
4388735Dental pulp reaction to exposure at different time intervals in open apex canine teeth of catsindex copernicusIranian Endodontic Journal1388چهارم
4488658dramatic response of resistant obsessive compulsive disorder to repeated transcranial magnetic stimulation on right supplementary motor areascopusiranian journal of medical sciences1388اول و مسئول
4588574Attention deficit/hyperactivity disorder: a survey on prevalence rate among male subjects in elementary school (7 to 9 years old) in Iran.ISIJournal of Attention Disorders1388اول
4688477خود بیمار انگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه ایلام1388مسئول
4788432Short-term family-focused psycho-educational program for bipolar mood disorder in mashhad scopusIranian journal of medical sciences1388مسئول
4888394بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388مسئول
4988317Evaluation of Symptom Patterns and Frequency of Body Dysmorphic Disorder in Students of Mashhad University of Medical Sciences(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
5087663Burnout and its related factors in staffs of university hospitals in Mashhad in 2006scopusKoomesh 1387اول
5187589A survey of depression among Iranian medical students and its correlation with social support and satisfactionسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pakistan Psychiatric Society (JPPS)1387مسئول
5287588Depression and its Correlation with Self-esteem and Social Support among Iranian University Studentsسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1387مسئول
5387551فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد در سال 138index copernicusکومش1387مسئول
5487547Patterns and correlates of substance use among university students in iranscopusIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1387اول و مسئول
5587496رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387دوم
5687304Depression in unstable angina inpatients in Iran: a case-control studyسایر سایت‏های تخصصیمجله اصول بهداشت روانی1387مسئول
5786661Comparing the efficacy of add-on nortryptiline with triiodothyronine in the management of citalopram-resistant depressionscopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1386دوم
5886623Assessment of the immune system activity in Iranian patients with Major Depression Disorder (MDD)ISIIranian journal of immunology1386سوم
5986362Finite element evaluation of stress distribution in mature and immature teethSID/Iranmedex/MagiranIranian Endodontic Journal1386اول
6086312فرسودگی شغلی و عوامل وابسه به آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهدسایر سایت‏های تخصصی 1386اول و مسئول
6186291مقایسه تاثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6285092مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان هم مقطع غیر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383(Emro (IMEMRفصلنامه اصول بهداشت روانی1385اول و مسئول
6385091مشکلات روانشناختی و افکار خودکشی در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
6484080آیا در بیمارانی که با شکایت اصلی افسردگی مراجه می کنند الگوی علائم با توجه به فصل متفاوت است؟SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه اصول بهداشت روانی1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980581پروفایل سرشت-منش و سایکوپاتولوژی ها در مبتلایان به آلوپسی آره آتادومین کنگره انجمن علمی پزشکی روان تنیتهرانپوستر1398خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11907اختلال اسکیزو- وسواسی1397ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه