محمدرضا  صابری
خلاصه عملکرد محمدرضا  صابری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا صابری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا صابری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : saberimr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961330میکروانکپسولاسیون EPA و DHA درون هیدروژل های کازئین و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی فرآورده به منظور وارد نمودن در شیر خشک نوزادانمجریدر دست اجراخير
2950974طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی.مجریدر دست اجرابلي
3931544استخراج و آنالیز پنی‌سیلین‌جی در شیرهای بسته بندی شده در خراسان با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده ی آنمجریپایان یافتهبلي
4931030طراحی و ساخت مهارکننده های آنزیم اینتگراز از سری کینولین های استخلاف شده جدید و بررسی نرم افزاری اثرات مهاری آن هامجریپایان یافتهبلي
5921638طراحی و ارزیابی تأثیر سیستم بازخورد الکترونیکی بر روند تجویز آنتی بیوتیک ها در بیماران سرپاییمجریپایان یافتهبلي
6921174طراحی و ارزیابی بازخوردهایی مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت کاهش تداخلات دارویی در نسخ بیمه ای پزشکان شهر مشهد مجریپایان یافتهبلي
7900977بررسی مهار پروتئین های اصلی دخیل در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR1، MRP1 و ABCG2) با استفاده از تیموکینونمجریپایان یافتهخير
888816مقایسه پشتیبانی حضوری و غیر حضوری از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه در سال 1388مجریپایان یافتهخير
988315امکان سنجی پیاده سازی فرایندهای آماری موجود معاونت های درمان وبهداشت در سیستم اتوماسیون آماری دانشگاهمجریپایان یافتهخير
1087522بررسی نحوه پیاده سازی سیستم اتوماسیون آماری و عوامل موثر بر گذار از نظام آماری سنتی به سیستم اتوماسیون آماری در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1187074بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت و سرعت فرآیند های اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1286236بهینه سازی و ارتقاء مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1386235بهینه سازی و ارتقاء شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1485112طراحی نرم افزار گرافیک شیمی به زبان فارسی برای مطالعه و بررسی مولکولهای شیمیایی و داروییمجریپایان یافتهخير
15981333انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411همکاردر دست اجرابلي
16980202غربالگـــری مجازی ترکیبات طبیعی به عنوان مهارکننده فاکتور 10 انعقادی و مطالعه دینامیک مولکولی ترکیبات منتخبهمکاردر دست اجراخير
17961642پگیلاسیون غیر کوالانسی هورمون رشد انسانی توسط پلیمر های پلی اتیلن گلایکول با وزن های مختلف و بررسی پایداری های فیزیکی و شیمیاییهمکاردر دست اجراخير
18960739مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میزان آفلاتوکسین و فلزات سنگین توکسیک روغن کنجد صنعتی و غیر صنعتیهمکارپایان یافتهخير
19960300پیاده‌سازی و ارزیابی پروتوتایپ نسخه نویسی الکترونیک در شهر چنارانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
20951825شناسایی و تایید واریانت های ژنتیکی در هایپرکلسترولمی خانوادگی درکوهورت Mashhad studyهمکاردر دست اجرابلي
21950964مقایسه اندازه گیری پراکسید در مواد غذایی به روش شانتا و دکر و روش استاندارد ملی به شماره 4179همکارپایان یافتهخير
22950754بررسی مداخله آموزشی بر الگوی مصرف هپارین خرد نشده در بخش قلب بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهبلي
23941718طراحی و ارزیابی سیستم هوشمند پیشنهاد دارو برای نرم افزار نسخه‏نویسی الکترونیکهمکارپایان یافتهبلي
24931452طراحی و سنتز مشتقات1و4- دی هیدروپیریدین و بررسی اثر مهاری ترکیبات روی پمپ P-گلیکوپروتئین با استفاده از مطالعات نرم افزاری3D-QSARهمکارپایان یافتهبلي
25920437ارزیابی سطح خدمات ارائه شده و منابع اطلاعات و دانش داروسازان شاغل در داروخانه های سطح شهر مشهد و ارائه راهکارهای اصلاحیهمکارپایان یافتهبلي
26910435بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصیهمکارپایان یافتهبلي
27900260ثبت داده های مداخلات درمانی انجام شده برای بیماران مراجعه کننده به دلیل سرطان پستان با استفاده از نرم افزار OpenClinica و داده کاوی اطلاعات گردآوری شدههمکارپایان یافتهخير
2887425بررسی مقایسه قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین نسبت همبستگی این اثرات با مهار PDEهمکارپایان یافتهبلي
2986596طراحی، پیاده سازی و اجرای وب سایت اطلاع رسانی بیمارستان های آموزشی ایران-1386همکارپایان یافتهخير
3086595تدوین ساختار و محتوای وب سایت اطلاع رسانی بیمارستانهای آموزشی ایران-1386همکارپایان یافتهخير
3185028طراحی و سنتز آنالوگ های بیس فنیل ایمیدازول به عنوان مهارکنندگان آنزیم پروتئین کینازهمکارپایان یافتهخير
3283037خالص سازی و تعیین پتانسی آنزیم مونوآمینواکسیداز از سرم گاوهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981664A survey of perceptions, attitudes and practices regarding the antibiotic prescription among Iranian physiciansISIExpert Review of Anti-infective Therapy1398پنجم
2981404Design and Evaluation of a Smart Medication Recommendation System for the Electronic PrescriptionMedlineStudies in health technology and informatics1398پنجم به بعد
3974356Human serum albumin–amlodipine binding studied by multi-spectroscopic, zeta-potential, and molecular modeling techniquesISIJOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY1396چهارم
4974355Probing the binding of lomefloxacin to a calf thymus DNA-histone H1 complex by multi-spectroscopic and molecular modeling techniquesISIJournal of Molecular Liquids1397چهارم
5974354Determining the binding site and binding affinity of estradiol to human serum albumin and holo-transferrin: fluorescence spectroscopic, isothermal titration calorimetry and molecular modeling approachesISIJournal of biomolecular structure & dynamics1397پنجم
6974353Structural transition of lactoferrin upon interaction with estradiol as revealed by spectroscopic techniques: a molten globule state investigationISIJOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY1397چهارم
7974352Bioinformatics Analysis of Upstream Region and Protein Structure of Fungal Phytase Gene.MedlineArchives of Razi Institute1397سوم
89743503‐Hydroxyisobutyryl‐CoA hydrolase deficiency in an Iranian child with novel HIBCH compound heterozygous mutationsPMCClinical case reports1397دوم
9974349New insights into alpha-lactalbumin behavior upon interaction with resveratrol and curcumin by spectroscopic and molecular modeling techniques: binary and ternary system comparisonISIJournal of the Iranian Chemical Society1398پنجم به بعد
10974341Determining the interaction behavior of calf thymus DNA with berberine hydrochloride in the presence of linker histone: a biophysical studyISIJournal of biomolecular structure & dynamics چهارم
11972560Vancomycin Utilization Evaluation in a Tertiary Teaching Hospital in Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1395پنجم
12971800Prospective Drug Use Evaluation of Meropenem in a Teaching Referral Hospital, Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1396سوم
13963857Investigation of the Interaction Between Human Serum Albumin and Two Drugs as Binary and Ternary SystemsISIEuropean journal of drug metabolism and pharmacokinetics1395سوم
14963817Studying the interaction between three synthesized heterocyclic sulfonamide compounds with hemoglobin by spectroscopy and molecular modeling techniquesISIJOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS1396چهارم
15961682Drug utilization evaluation of albumin in a teaching hospital of Mashhad, Iran: an interventional pre-post design studyISIInternational journal of clinical pharmacy1396پنجم
16961073A comparison of the inclusion behavior of human serum albumin and holo transferrin with fluoxymesterone in the presence of three different cyclodextrinsISIJOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY1396پنجم به بعد
17960973Information Technology-Based Interventions to Improve Drug-Drug Interaction Outcomes: A Systematic Review on Features and EffectsISIJOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS1395چهارم
18960971A survey of attitudes, practices, and knowledge regarding drug-drug interactions among medical residents in IranISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY1396چهارم
19953343Evaluation of physicochemical and stability properties of human growth hormone upon enzymatic PEGylationISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1395مسئول
20950753Incidence rate and pattern of clinically relevant potential drug-drug interactions in a large outpatient population of a developing countryPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1395چهارم
21950168Artificial Neural Networks Analysis Used to Evaluate the Molecular Interactions between Selected Drugs and Human Cyclooxygenase2 ReceptorISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1392مسئول
22935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394مسئول
23933832Comparison of the binding behavior of FCCP with HSA and HTF as determined by spectroscopic and molecular modeling techniques.ISILuminescence1393سوم
24933610A comparison study of the interaction between β-lactoglobulin and retinol at two different conditions: spectroscopic and molecular modeling approachesISIJournal of Biomolecular Structure and Dynamics1393چهارم
25921433Two novel mutations in CYP11B1 and modeling the consequent alterations of the translated protein in classic congenital adrenal hyperplasia patientsISIEndocrine1391چهارم
2691470Binding Effect of Common Ions to Human Serum Albumin in the Presence of Norfloxacin: Investigation with Spectroscopic and Zeta Potential ApproachesISIJournal of Solution Chemistry1391چهارم
2791295Interaction between holo transferrin and HSA-PPIX complex in the presence of lomefloxacin: An evaluation of PPIX aggregation in protein-protein interactions ISI 1391سوم
2891217Probing the interaction of human serum albumin with bilirubin in the presence of aspirin by multi-spectroscopic, molecular modeling and zeta potential techniques: insight on binary and ternary systemsISIJournal of biomolecular structure & dynamics1391سوم
2990898Use of Spectroscopic, Zeta Potential and Molecular Dynamic Techniques to Study the Interaction between Human Holo-Transferrin and Two Antagonist Drugs: Comparison of Binary and Ternary SystemsISIMolecules1390چهارم
3090792Influence of ph on the interaction between human serum albumin and serum transferrin with cyclophosphamide: spectroscopic, zeta potential and molecular dynamic investigationBiological AbstractRomanian Journal of Biochemistry1390دوم
3190679Separate and simultaneous binding effects through a non-cooperative behavior between cyclophosphamide hydrochloride and fluoxymesterone upon interaction with human serum albumin: Multi-spectroscopic and molecular modeling approachesISISpectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy1390چهارم
3290198Investigation by Fluorescence Spectroscopy, Resonance Rayleigh Scattering and Zeta Potential Approaches of the Separate and Simultaneous Binding Effect of Paclitaxel and Estradiol with Human Serum AlbuminISIProtein and peptide letters1390دوم
3390117Investigations with Spectroscopy, Zeta Potential and Molecular Modeling of the Non-Cooperative Behaviour Between Cyclophosphamide Hydrochloride and Aspirin upon Interaction with Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems from the View Point of Multi-Drug TherapyISIJournal of Biomolecular Structure & Dynamics 1390پنجم
3490114Separate and simultaneous binding effects of aspirin and amlodipine to human serum albumin based on fluorescence spectroscopic and molecular modeling characterizations: A mechanistic insight for determining usage drugs dosesISIJournal of Luminescence1390سوم
3590108Lomefloxacin promotes the interaction between human serum albumin and transferrin: A mechanistic insight into the emergence of antibiotic s side effectsISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1390سوم
3689321Synthesis and Effects of 4,5-Diaryl-2-(2-alkylthio-5-imidazolyl) imidazoles as Selective Cyclooxygenase InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389اول
3789317Spectroscopic and nano-molecular modeling investigation on the binary and ternary bindings of colchicine and lomefloxacin to Human serum albumin with the viewpoint of multi-drug therapyISIJournal of Luminescence 1389پنجم به بعد
3889314Comparing the Interaction of Cyclophosphamide Monohydrate to Human Serum Albumin as Opposed to Holo-Transferrin by Spectroscopic and Molecular Modeling Methods: Evidence for Allocating the Binding SiteISIProtein and Peptide Letters 1389دوم
3989225Comparison of binding interactions of lomefloxacin to serum albumin and serum transferrin by resonance light scattering and fluorescence quenching methodsISIJournal of Biomolecular Structure and Dynamics 1389دوم
4089214Investigating the antagonistic action between aspirin and tamoxifen with HSA: Identification of binding sites in binary and ternary drug-protein systems by spectroscopic and molecular modeling approachesISIProtein and Peptide Letters 1389دوم
4188581 Design, synthesis and pharmacological evaluation of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives as inotropic agentsISIJOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 1388سوم
4288422corrigendum to "design,synthesisand SAR studies of 4-allyoxyaniline amides as potent 15-lipoxygensae inhibitors"PMCbioorganic and medicinal chemistry1388پنجم به بعد
4388149design synthesis and biological evaluation of 6-(benzyloxy)-4-methylquinolin-2(1H)-on derivatives as PDE3 inhibitors ISIbioorganic & medicinal chemistry1388سوم
4487672Design and synthesis of eugenol derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY1387سوم
4587340Design, synthesis and SAR studies of 4-allyoxyaniline amides as potent 15-lipoxygensae inhibitorsPMCBioorganic and Medicinal Chemistry 1388پنجم
4687275Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria ISIIranian Biomedical Journal1387پنجم
4787255Design and synthesis of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors and SAR comparative studies of them ISIBIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1388چهارم
4887203Insights from the analysis of a predicted model of gp63 in Leishmania donovaniaPMCBioinformation1387
4986664Diamondoids-DNA nanoarchite: from nanomodules design to self-assemblyscopusjournal of computational and theoretical nanoscience 1386مسئول
5086663Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4]benzothiazine derivatives,as potent 15-lipoxygenase inhibitorsscopusBioorganic and Medicinal Chemistry1386چهارم
5185273Potent CYP19 (aromatase) 1-(benzofuran-2-yl)(phenylmethyl) pyridine, -imidazole, and -triazole inhibitors: Synthesis and biological evaluation scopusJournal of Medicinal Chemistry1385اول
5285151Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4]benzothiazine derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorg Med Chem1385چهارم
5384100Benzofuran- and furan-2-yl-(phenyl)-3-pyridylmethanols: synthesis and inhibition of P450 aromatase.PMCJ Enzyme Inhib Med Chem1384اول
5484099Potent CYP19 (aromatase) 1-[(benzofuran-2-yl)(phenylmethyl)pyridine, -imidazole, and -triazole inhibitors: synthesis and biological evaluationPMCJ Med Chem.1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951344بررسی دانش پزشکان شهر مشهد در زمینه شناسایی تداخلات مهلک داروییInternational Congress of Quality, Safety and Rational Use of Drugمشهدسخنرانی1394خير
2951342میزان و الگوی تجویز همزمان داروهای منجر به تداخلات مهلک دارویی در نسخ بیمه¬ایی بیماران سرپایی در استان خراسان رضویInternational Congress of Quality, Safety and Rational Use of Drugمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه