مهین  قربان صباغ

 فعالیت های پژوهشی

 

مهین قربان صباغ

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهین قربان صباغ رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Sabbaghm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941635رجیستری بیماران پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دست اجراخير
2951538میزان پاسخ واکسن هپاتیت ب در بیماران همودبالیز مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه در سالهای 1394 و 1395مجریعقد قراردادبلي
3951530بررسی میزان بقای بیمار و گرفت پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده و اهدا کننده کاداور در مرکز منتصریهمجریعقد قراردادبلي
4951426بررسی شیوع بیماری CMV در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز منتصریه از انتهای سال 1390 تا انتهای 13951395مجریدر دست اجرابلي
5931615بررسی پارامترهای فارماکوکینتیک تاکرولیموس در فاز اولیه بعد از پیوند کلیه در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
6921557بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در بیماران تحت پیوند کلیه طی سالهای 1393-1392مجریپایان یافتهبلي
7911246بررسی سطح ویتامین D سرم(25 هیدروکسی ویتامینD)در فصول مختلف در بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه و امام رضا مشهدمجریدر دست اجراخير
8910490میزان فراوانی سندرم متابولیک پس از پیوند کلیه و تاثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
989238بررسی همبستگی بین لپتین و تراکم مینرال استخوانی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
10950393طراحی و ارزیابی مدل توصیه گر سنجش میزان آمادگی پیوند در بیماران نارسایی مزمن کلیویهمکاردر دست اجرابلي
11941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
12941690رجیستری منطقه ای بیماری های روماتولوژیهمکاردر دست اجراخير
13941067ارزیابی وضعیت تغذیه ای و دریافت غذایی در بیماران پیوند کلیه، قبل و 6 ماه پس از پیوندهمکاردر دست اجرابلي
14940796طراحی و ارزشیابی ساز ‌و ‌کار تولید و کاربرد رسانه‌های آموزشی در آموزش خود مراقبتی به بیماران بستری و خانواده های آنان در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
15931587بررسی اثرات نیکوتینیک اسید در تغییر سطح سرمی فسفر در بیماران همودیالیزهمکاردر دست اجراخير
16930223بررسی ارتباط بین سطح FGF21 و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
17921935مقایسه تاثیر "ایزوفلوران" در مقابل "پروپوفول " بر عملکرد گرافت کلیه در اعمال جراحی پیوند از اهداء کننده زندة کلیههمکاردر دست اجراخير
18921833طراحی و ارزیابی مدلی برای ایجاد پایگاه دانش بومی بیماران پیوند کلیه به روش چند صافیهمکارعقد قراردادبلي
19921673ارزیابی عملکرد اتاق عمل بیمارستان منتصریه با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سال93همکارپایان یافتهخير
20921495بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهخير
21911330بررسی ارزش پیشگویی اندکس های شریان های کلیه دهنده مرگ مغزی درسونوگرافی کالر داپلر قبل از پیوندکلیه در نتیجه پیوندهمکارعقد قراردادبلي
22911290 بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندی همکارپایان یافتهبلي
23911153بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران پیوند کلیه در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
24900703بررسی روایی و پایایی و عوامل موثردر ارزیابی رزیدنت های گروه آموشی داخلی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سال متوالی 1389 و 1390همکارپایان یافتهخير
25940940شیوع و اتیولوژی عفونتها در گیرندگان پیوند کلیه درمرکزپیوند اعضا بیمارستان منتصریه شهرمشهد درمدت ۱ سال ( سال ۹۳-۱۳۹۲ )ناظردر دست اجراخير
26931212مقایسه تأثیر آلفا توکوفرول و N- استیل سیستئین(NAC) در پیشگیری از کنتراست نفروپاتی در بیماران با آسیب مزمن کلیهناظرپایان یافتهخير
27930534ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندیناظردر دست اجراخير
28922604بررسی تاثیر همودیالیز بر عملکرد جنسی بیماران مرد مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بررسی عملکرد جنسی بیماران مرد تحت همودیالیز در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393ناظردر دست اجرابلي
29922371بررسي کيفيت زندگي وعوامل مرتبط باآن در بيماران همو دياليزي دربيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهددر سال 1393ناظردر دست اجراخير
30910829تاثیر دعا بر اضطراب و راهبرهای مقابله ای شناختی/ رفتاری در بیماران همودیالیزیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960524Assessment of Circannual Rhythm in Plasma Level of Vitamin D Among Kidney Transplant Recipients in Mashhad.ISIIranian journal of kidney diseases1395دوم
2960186Comparison of Blended and Lecture Teaching Methods on Satisfaction in Introduction to Clinical Medical Students (Pathophysiology Level)ISCFuture of Medical Education Journal1395پنجم
3960123prevalence of the metabolic syndrome in kidney transplant recipients:a single-center studyMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396دوم
4952293Correlation between serum leptin and bone mineral density in hemodialysis patientsPMCJournal of renal injury prevention1395اول
5950990Association of metabolic syndrome with serum fibroblast growth factor 21 in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395چهارم
6950989The effect of cytomegalovirus infection on acute rejection in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395پنجم
7943244Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitusChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1943219Study of bacterial infections in patients receiving kidney transplant- Mashhad,Iranکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
2942767عفونت سل خارج ریوی در بیماران پیوند کلیه: گزارش مشاهده ایکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
3942616بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
4942613کمبود ویتامین دی در بیماران پیوند کلیهپانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوندمشهدپوستر1394خير
5941938بررسی ارتباط بین عفونت سیتومگالوویروس و رد پیوند حاد در بیماران پیوندکلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
6932900CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WHO CANDIDATE FOR KIDNEY TRANSPLANTSThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393خير
7932550Association of Uric Acid and Metabolic syndrome in renal transplant recipients-single center studyThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولسخنرانی1393خير
8932545Prevalence of Metabolic Syndrome in Renal Transplant Recipients, A Single Center Study14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantationاصفهانپوستر1392خير
9932541prevalence of CMV infection in kidney transplant pationts of Montaserie Hospital14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392بله
10932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393بله
11932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393بله
12932525safety and effectivness of ezetimibe in kidney transplant recipients with hypercholesterolemla14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
13930568Prevalence Of CMV Infection In Kidney Transplant Patients of Montaserie HospitalInternational Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Isfahan 2014 th- انجنمن نفرولوژی ایراناصفهانپوستر1392خير
14921232ندارددوازدهمین سمینار انجمن علمی پیوند اعضا ایرانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف
21352راهکارهای درمانی دربیماری مزمن کلیه1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه