جمیل  اصفهانی زاده
خلاصه عملکرد جمیل  اصفهانی زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جمیل اصفهانی زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جمیل اصفهانی زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Esfahanizadehj@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189320بررسی فراوانی پایداری هیپرتانسیون پولمونر دربیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (و شناخت عوامل موثر بر آن)مجریپایان یافتهبلي
2940287تأثیر به کارگیری نرم افزار آموزشی یادآور بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلبهمکارپایان یافتهبلي
3931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگرهمکارپایان یافتهبلي
488350بررسی ارتباط سطح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27،LDL اکسید شده با نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه بیماران با روش جراحی قلب آف-پمپ و آن پمپهمکارپایان یافتهخير
588159بررسی نتایج استفاده از IABP دراعمال جراحی قلب باز و تعیین عوامل موثر همکارپایان یافتهخير
687476بررسی تغییرات عملکرد دریچه میترال پس از جراحی بای پس کرونر در بیماران با شدت متوسط نارسایی میترالهمکارپایان یافتهبلي
787065ارتباط بین میزان آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27و LDL اکسید شده و نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در این بیمارانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981055Evaluation of Etiology and Mortality of Patients Subjected to Pericardial WindowChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398چهارم
2961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396اول
3953100Introduction and Use of an Education-notification Application for Patients Undergoing Heart Valve ReplacementCinahljournal of evidence based care1395پنجم به بعد
4951664The Evaluation of Survival in Patients Who Need Intra Aortic Balloon Pump (IABP) after Cardiac Surgeryindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1393دوم
5941526Evaluation of Pregnancy risk factors in Women with Tetralogy of Fallot and cyanotic congenital heart disease (narrative review)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394چهارم
6934642Evaluation OF Last Guidelines And Studies about The Best Treatment With Anticoagulant During Pregnancy in Woman with Mechanical Heart Valvesscopusمجله زنان ومامایی ونازایی ایران1394چهارم
7931715Comparison of Antegrade Cold Blood and Crystalloid Cold Cardioplegia for Repair of Tetralogy of Fallot in Pediatric Heart Surgery : A Randomized Controlled TrialscopusIranian heart journal1392دوم
8930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392دوم
9924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392چهارم
10923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392اول
11923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392اول
12922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم
13922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392پنجم به بعد
14922329Prooxidant-Antioxidant Balance and Cardiac Function in Patients with Cardiovascular Disease Following CardiacSurgeryPMCThe Journal of heart valve disease1392پنجم به بعد
1589649PULMONIC VALVE ENDOCARDITIS WITH PULMONARY ARTERY ENDARTERITIS IN A YOUNG MAN WITH CONGENITAL VENTRAL SEPTAL DEFECTindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1389سوم
1689644 Incidence of lateral costal artery, a branch of left internal mammary artery in coronary artery bypass graftingindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389اول
1788687Comparison of Accuracy of Blood Pressure Measurement in Two-stage and One-stage Approachعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
1888334Right Ventricular Function before and after an uncomplicated Coronary Bypass Graft as Assessed by Pulsedwave Doppler Tissue Imaging of the Tricuspid Annulus(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
1986370قرار دادن نوک کاتترهای مرکزی کارگذاری شده از طریق وریدهای محیطی در موقعیت مناسب با استفاده از اندازه گیری فواصل روی پوستSID/Iranmedex/Magiranمجله آنستزیولوی و مراقبت های ویژه1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه