جمیل  اصفهانی زاده
خلاصه عملکرد جمیل  اصفهانی زاده
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

جمیل اصفهانی زاده

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): جمیل اصفهانی زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تخصصي : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : Esfahanizadehj@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
189320بررسی فراوانی پایداری هیپرتانسیون پولمونر دربیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (و شناخت عوامل موثر بر آن)مجریپایان یافتهبلي
2960598: بررسی میزان بروز عوارض عصبی به دنبال اعمال جراحی قلب بازهمکاردر دست اجرابلي
3940287تأثیر به کارگیری نرم افزار آموزشی یادآور بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلبهمکارپایان یافتهبلي
4931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگرهمکارپایان یافتهبلي
588350بررسی ارتباط سطح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27،LDL اکسید شده با نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه بیماران با روش جراحی قلب آف-پمپ و آن پمپهمکارپایان یافتهخير
688159بررسی نتایج استفاده از IABP دراعمال جراحی قلب باز و تعیین عوامل موثر همکارپایان یافتهخير
787476بررسی تغییرات عملکرد دریچه میترال پس از جراحی بای پس کرونر در بیماران با شدت متوسط نارسایی میترالهمکارپایان یافتهبلي
887065ارتباط بین میزان آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27و LDL اکسید شده و نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در این بیمارانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396اول
2953100Introduction and Use of an Education-notification Application for Patients Undergoing Heart Valve ReplacementCinahljournal of evidence based care1395پنجم به بعد
3951664The Evaluation of Survival in Patients Who Need Intra Aortic Balloon Pump (IABP) after Cardiac Surgeryindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1393دوم
4941526Evaluation of Pregnancy risk factors in Women with Tetralogy of Fallot and cyanotic congenital heart disease (narrative review)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394چهارم
5934642Evaluation OF Last Guidelines And Studies about The Best Treatment With Anticoagulant During Pregnancy in Woman with Mechanical Heart Valvesscopusمجله زنان ومامایی ونازایی ایران1394چهارم
6931715Comparison of Antegrade Cold Blood and Crystalloid Cold Cardioplegia for Repair of Tetralogy of Fallot in Pediatric Heart Surgery : A Randomized Controlled TrialscopusIranian heart journal1392دوم
7930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392دوم
8924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392چهارم
9923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392اول
10923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392اول
11922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم
12922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392پنجم به بعد
13922329Prooxidant-Antioxidant Balance and Cardiac Function in Patients with Cardiovascular Disease Following CardiacSurgeryPMCThe Journal of heart valve disease1392پنجم به بعد
1489649PULMONIC VALVE ENDOCARDITIS WITH PULMONARY ARTERY ENDARTERITIS IN A YOUNG MAN WITH CONGENITAL VENTRAL SEPTAL DEFECTindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1389سوم
1589644 Incidence of lateral costal artery, a branch of left internal mammary artery in coronary artery bypass graftingindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389اول
1688687Comparison of Accuracy of Blood Pressure Measurement in Two-stage and One-stage Approachعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
1788334Right Ventricular Function before and after an uncomplicated Coronary Bypass Graft as Assessed by Pulsedwave Doppler Tissue Imaging of the Tricuspid Annulus(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
1886370قرار دادن نوک کاتترهای مرکزی کارگذاری شده از طریق وریدهای محیطی در موقعیت مناسب با استفاده از اندازه گیری فواصل روی پوستSID/Iranmedex/Magiranمجله آنستزیولوی و مراقبت های ویژه1386سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه