راضیه  فروتن
خلاصه عملکرد راضیه  فروتن
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

راضیه فروتن

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): راضیه فروتن رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : froutanr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980206بررسی تاثیر آموزش تعاملی برنامه مدون ترخیص از طریق شبکه اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران دچار سوختگیمجریدر دست اجرابلي
2971322تاثیر تمرینات تقویت عضلات دمی بر قدرت عضلات تنفسی و کیفیت زندگی بیماران سوختگیمجریدر دست اجرابلي
3971061تاثیر برنامه تفریح درمانی بر اضطراب درد و ناتوانی بیماران دچار سوختگیمجریدر دست اجرابلي
4970548تاثیر نرم افزار آموزشی خود مراقبتی بیماران دچار سوختگی دست برکیفیت زندگی این بیمارانمجریدر دست اجرابلي
5970394بررسی تاثیر توام دو رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان مصرف داروهای بیهوشی در زمان تعویض پانسمان محل دنور بیماران دچار سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجراخير
6970294بررسی تأثیر برنامه موسیقی تلفیقی با خاطره گویی خانواده بر سطح هوشیاری و عملکرد شناختی بیماران ترومای مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژهمجریدر دست اجرابلي
7961799مقایسه تأثیر برنامه هنردرمانی با استفاده از نقاشی و موسیقی براضطراب و افسردگی کودکان دچار سوختگی 6-12 سالهمجریپایان یافتهبلي
8961551مقایسه 'روش حداکثر جریان بازدمی در هنگام سرفه' و 'روش اندازه گیری قدرت سرفه با کاغذ' بر موفقیت اکستوباسیون در بیماران داخلی بستری در بخش ویژهمجریپایان یافتهبلي
9961458رابطه تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
10960791مقایسه سه روش ثابت سازی لوله تراشه از نظر عوارض و رضایت پرستار در بیماران ضربه به سرمجریپایان یافتهبلي
11960373بررسی تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی و سخنرانی به پرستاران دراستفاده از ابزار COPT (کنترل و پایش درد) در بیماران با کاهش سطح هوشیاریمجریدر دست اجراخير
12951022تاثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت های پزشکیمجریپایان یافتهبلي
13941752ﺗﺎﺛیر اجرای برنامه طراحی شده پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در تشخیص و کنترل درد در بخش مراقبت های ویژهمجریپایان یافتهبلي
14941529طراحی و اعتبار سنجی ابزار سنجش تاب اوری پرسنل فوریت پزشکی : یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالیمجریپایان یافتهخير
1587275بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب پیرامون تشنج، مراجعه کننده به خانه های بهداشت روستایی نیشابورمجریپایان یافتهخير
1685161مقایسه وضعیتهای خوابیده به شکم وپشت بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکیمجریپایان یافتهخير
1783205بررسی مقایسه ای اثر سولفات روی خوراکی و ORS بر شدت و مدت اسهال حاد کودکان زیر 5 سال شهرستان نیشابور مجریپایان یافتهخير
18961014مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی و زیر جلدی اریتروپویتین بر سطح هموگلولوبین، هماتوکریت، عوارض و میزان رضایت بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
19960605مقایسه پانسمان کرم سیلورسولفادیازین 1 % با پانسمان محلول ترکیبی بتادین10% و اسید استیک 1% در مدیریت زخم سوختگی درجه 2 عمقیهمکارپایان یافتهبلي
20941689طراحی، اعتباریابی و کاربرد پرسشنامه سنجش کفایت ذهنی همودیالیز؛ یک مطالعه ترکیبیهمکارپایان یافتهبلي
21941424بررسی تاثیر کاربرد گرمای موضعی بر میزان موفقیت و درد موضعی ناشی از برقراری مسیر وریدی در بیماران با اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
22940864بهبود فرآیند مستند سازی مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور- یک مطالعه اقدام پژوهیهمکارپایان یافتهبلي
2387784بررسی ارتباط بین هموگلوبین مادر با شاخصهای تن سنجی و هموگلوبین خون بند ناف نوزادان رسیده آنهاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981808A comparative study of the tracheal tube fixation using band, adhesive and holder on the incidence of pressure ulcers in patients with head traumascopusفصلنامه حیات1398مسئول
2973774The design and psychometric evaluation of the emergency medical services resilience scale (EMSRS)ISIInternational Emergency Nursing1397مسئول
3973014The Relationship between Resiliency and Burnout in Iranian Nurses: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCOPEN ACCESS MACEDONIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397مسئول
4972480Hemodialysis Adequacy Sacrificed for Business: A Qualitative StudyscopusNephro-urology monthly1397سوم
5971973The Effect of Stress Management Training on Anxiety and Resilience of Emergency Medical StaffISCروان پرستاری1397اول و مسئول
6971874Improving Nursing Care Documentation in Emergency Department: A Participatory Action Research Study in IranPMCOpen access Macedonian journal of medical sciences1397چهارم
7971369Subjective adequacy of dialysis; a neglected concept in hemodialysis adequacyscopusJournal of Renal Injury Prevention1397سوم
8970003Challenges faced by nurses in using pain assessment scale in patients unable to communicate: a qualitative studyPMCBMC nursing1396مسئول
9964466Nurses’ perception of nursing services documentation barriers: a qualitative approachscopuselectronic journal of general medicine1396چهارم
10964334Relationship between resilience and personality traits in paramedicsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGENCY SERVICES1396اول
11963760Kt/V: A Magical Formula for Dialysis Adequacy: A Critical ReviewISCJundishapur Journal of Chronic Disease Care1396سوم
12962503EFFECT LOCAL HEATING ON SEVERITY PAIN CASUDED BY INTERAVENOUS CANNULATION IN PATIENT WITH OVERWEIGHTCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1396سوم
13962038Effect of local heating on the success rate of venipuncture in the patients with overweight: a randomized clinical trialscopusHAYAT1396سوم
14961844The Effect of Implementation of a Pain Monitoring Protocol on the Pain Intensity in the Intensive Care Unit Semiconscious PatientsscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
15954123Positive Coping: A Unique Characteristic to Pre-Hospital Emergency PersonnelPMCElectronic Physician1395مسئول
16950202Challenges of Transferring Burn Victims to Hospitals: Experiences of Emergency Medical Services Personnelسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950418Challenges of Transferring Burn Victims to Hospitals: Experiences of Emergency Medical Services Personnelاولین همایش ملی سوختگی و زخم در شیرازشیرازپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110086فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه