فاطمه  بهمنش
خلاصه عملکرد فاطمه  بهمنش
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه بهمنش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه بهمنش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BehmaneshF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941440بررسی فراوانی علامت تنفسی ویزینگ در شیرخواران 4 تا 13 ماهه و مقایسه با فراوانی آن در سایر سنین در کودکان مراجعه کننده به کلینیک اسم والرژیمجریپایان یافتهبلي
2941298مقایسه کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به آسم مزمن مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) باکودکان 8تا12 سال سالم در سالهای 94-95مجریپایان یافتهبلي
3941284بررسی تاثیر سولفات منیزیوم خوراکی در حمله متوسط وشدید آسم در کودکان 12-5 ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
4941214بررسی سطح سرمی 25(OH)D3 در بیماران آسماتیک آتوپیک و غیر آتوپیکمجریپایان یافتهبلي
5940500بررسی فراوانی تنگی نفس به دنبال فعالیت در میان کودکان مبتلا به آسم تازه تشخیص داده شدهمجریپایان یافتهبلي
6931445 تعیین علل کهیر حاد در کودکان ٣ ماه تا ١٥ ساله مراجعه کننده به کلینیک آلرژی کودکان دکتر شیخ بین سالهای ٨٨ لغایت ٩٣مجریپایان یافتهبلي
7922242بررسی علل آنافیلاکسی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی بیمارستان قائم و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1385 لغایت 1394مجریپایان یافتهبلي
8921808بررسی ارتباط بین اسم کودکان و سابقه اتوپی در والدینمجریپایان یافتهبلي
9921389بررسی اثر کورتیکواسترویید های استنشاقی بر فشار خون کودکان مبتلا به اسممجریپایان یافتهبلي
10920679بررسی سطح سرمی 25(OH)D3 وارتباط ان با کنترل بیماری در کودکان مبتلا به مراحل مختلف آسم مراجعه کننده به کلینیک اسم والرژی بیمارستان قائم ودکتر شیخ در فاصله خرداد 1392 تا خرداد 1393مجریپایان یافتهبلي
11920370ارزیابی میزان تماس با دود سیگار و آلرژن های محیطی در کودکان آسماتیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی طی سال های 82 - 92مجریپایان یافتهبلي
12910383بررسی میزان بروز عوارض چشمی کورتیکواسترویید(گلوکوم و کاتاراکت) در در کودکان آسمی تحت درمان با کورتون استنشاقی با دوز خفیف تا بالامجریپایان یافتهبلي
13900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبمجریپایان یافتهبلي
1489780بررسی تأثیر درمان با کورتیکوستروئید استنشاقی بر کیفیت زندگی کودکان 14-4 سال مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
1589483بررسی مقایسه ای قطر اسکار واکسن BCG در مبتلایان به آسم و افراد کنترلمجریپایان یافتهبلي
1689441تعیین دانسیته استخوانی در کودکان مبتلابه آسم دریافت کننده کورتیکو استروئید استنشاقی طولانی مدتمجریپایان یافتهبلي
1789221ارزیابی روش فرزندپروری و میزان اضطراب و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
1888829بررسی فراوانی ژیاردیوز در کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی مجریپایان یافتهبلي
1988697بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسم و مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
2088691بررسی میزان پاسخ به درمان امپرازول در آسم پایدار متوسط تا شدید کودکانمجریپایان یافتهبلي
2188676بررسی تاثیر درمان باکورتیکواستروئیدهای استنشاقی بر تعداد بستری شدن و مراجعات به بخش اورژانس در کودکان مبتلا به آسم پایدارمجریپایان یافتهبلي
2288282شیوع آلرژنهای استنشاقی در آسم کودکان در مشهدمجریپایان یافتهبلي
2388128بررسی یافته های رادیو گرافی قفسه صدری در کودکان مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
2487619بررسی ارتباط بین شدت آسم و نمایه توده بدنی در مراجعه کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی مرکز آموزشی پژوهشی بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهخير
2586229بررسی تأثیر روی بر درمان برونشیولیت حاد در کودکان 2 تا 23 ماهه مجریپایان یافتهخير
2686085بررسی میزان سرمی اینترلوکین یک بتا در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب و بیمارانی که تب بدون تشنج دارندمجریپایان یافتهخير
27981115طراحی و راه اندازی سیستم ثبت اطلاعات کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی آسم و آلرژی در بیمارستان های آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
28960647نقش پروبیوتیک ها و پره بیوتیک ها در درمان آسم : مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینیهمکارپایان یافتهبلي
29960556بررسی پروفایل لیپیدهای خون در کودکان مبتلا به آسمهمکارپایان یافتهبلي
30960546بررسی انواع نقص ایمنی اولیه ثبت شده در کلینیک نقص ایمنی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
31940559بررسی تاثیر تجویز کوتاه مدت داروی گیاهی زوفا عسلی بر عوارض ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
32922047راه اندازی ثبت بیماری های التهاب عروقی و خونی و حاصل از التهاب ساب کلینیکال در مرکز التهاب و تحلیل ابتدایی آنهمکارپایان یافتهخير
33910438آموزش دوز, عوارض واشکال داروهای شایع در کودکان در قالب پیام آموزشیهمکارپایان یافتهخير
34900144بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
3589737تعیین فراوانی آلر‍ژی های غذایی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه آلر‍ژی و گوارش اطفال مشهد طی سالهای 1390 و 1391همکارپایان یافتهبلي
3688843بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
3786347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهاهمکارپایان یافتهخير
3886147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981621Clinical Manifestations, Immunological Characteristics and Genetic Analysis of Patients with Hyper-Immunoglobulin M Syndrome in IranISIInternational archives of allergy and immunology پنجم به بعد
2974250Comparison of Common Monogenic Defects in a Large Predominantly Antibody Deficiency CohortISIThe journal of allergy and clinical immunology: In practice1397پنجم به بعد
3973893A survey of anaphylaxis etiology and treatmentPMCMedical Gas Research1397دوم
4973281Fourth Update on the Iranian National Registry of Primary Immunodeficiencies: Integration of Molecular DiagnosisISIJournal of clinical immunology1397پنجم به بعد
5972170Quality of Life in Children with Asthma versus Healthy ChildrenPMCOpen access Macedonian journal of medical sciences1397مسئول
6972153A Review on Serum Level of Vitamin D in Atopic Marchindex copernicusreviews in clinical medicine1397دوم
7964192Probiotic or Conventional Yogurt for Treating Antibiotic associated Diarrhea: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
8963748Evaluation of anxiety and depression in mothers of children with asthmaPMCElectronic Physician1396اول
9942943Epidemiological survey of pediatric food allergy in Mashhad in Northeast IranPMCElectronic physician1394سوم
10940790Vitamin D and respiratory disorderChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
11934691Teaching final-year medical students in a paediatric ambulatory care unit.PMCThe clinical teacher1393اول
12934491Impact of Inhaled Corticosteroids on Emergency Department visits and hospitalization Rates of Children with Persistent Asthmaindex copernicusHealthMed journal1394اول و مسئول
13933380The BCG scar size in asthmatic childrenindex copernicusHealthmed1393اول
14932090Effect of long term inhaled corticosteroid on bone density in asthmatic childrenSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393اول
15932070Analysis of human sera that are polyreactive in an addressable laser bead immunoassay.ISIClin Immunol1385دوم
16932068Molecular Analysis of Four Cases of Chronic Granulomatous Disease Caused by Defects in NCF-2: The Gene Encoding the p67-phoxISIIran J Allergy Asthma Immunol1391پنجم به بعد
17932066Evaluation of interleukin 1β in febrile convulsionISIIran J Allergy Asthma Immunol.1391مسئول
18932065Acute Hemorrhagic Edema of Infancy: Report of Two Cases ReportISCIranian Journal of Blood and Cancer1391اول
19932064Primary Immunodeficiency Disorders in Iran: Update and New Insights from the Third Report of the National RegistryISIJ Clin Immunol.1393پنجم به بعد
20932062Evaluation of corticosteroids ophthalmic side effects (glaucoma and cataract) in asthmatic children under mild to high dose of inhaler corticosteroids medication. Journal of north Khorasan University of medical sciencesSID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392اول
21931505Evaluation of Clinical and Laboratory Data in Patients with Recurrent Infections and Suspected ImmunodeficiencyISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
22930472Determine Efficacy of a Short Course of Montelukast in Children with Intermittent Asthma and Viral InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392دوم
23930419Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392اول
24922252evaluation the clinical effects of short-course montelukast on asthma symptoms due to viral upper respiratory infection in children with intermittent asthmaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
2590786Association between household characteristics and sensitization to house dust mite in childhood asthmaISIHealthmed1390مسئول
2690538Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other NutsPMCAllergology international1390پنجم به بعد
2790259The role of zinc sulfate in acute bronchiolitis in patients aged 2 to 23 monthsISIIranian Journal of Pediatrics1390دوم
2890245Inheritance Pattern and Clinical Aspects of 93 Iranian Patients with Chronic Granulomatous DiseaseISIJournal of Clinical Immunology1390پنجم به بعد
2989475A Comparative Study of Serum Zinc Level between Asthmatic and Control Group(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول و مسئول
3089302Chest Radiograph Abnormalities in Childhood AsthmaISI Healthmed1389مسئول
3189294Successful allogeneic stem cell transplantation with a reduced-intensity conditioning in a leukocyte adhesion deficiency type I patientISIPEDIATRIC TRANSPLANTATION1389پنجم به بعد
3289121association between asthma severity and body mass index in pediatric allergy clinic in mashhadscopusmace j med sci1389مسئول
3389043Evaluation of Complement Function in Children with Chronic Liver DiseaseISIMiddle-East Journal of Scientific Research1389مسئول
3488760Cerebritis and neutropenia in a child with ana negative lupusscopusIranian Journal of Child Neurology 1388سوم
3588479تاثیر ایبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی 1388سوم
3688285autoantibody profile in systemic sclerosisscopusacta medica iranica1388مسئول
3788283prevalence of aeroallergens in childhood asthma in mashhad scopusmaced j med sci1389
3887698گزارش یک مورد سندروم هیپر ایمونو گلوبین E(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
3987575گزارش یک مورد سندرم هیپر ایمونو گلوبینEindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
4087475Leukocyte Adhesion Deficiency: case report (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954230بررسی اضطراب وافسردگی در مادران کودکان مبتلا به اسمThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAI, 15-17 Feb, 2017) Mostafaتهرانسخنرانی1395بله
2941760Probiotic in asthmatic children: A randomized controlled trialدهمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394خير
3932647Evaluation of Patient Suspected to Primary Immunodeficiency in Mashhad, Northeast of Iran6th Iranian Congress of clinical microbiology and the first international congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391خير
4932644Acute Hemorrhagic Edema od Infancy: A case Report (codec 56)5th Annals Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iranمشهدپوستر1390بله
5932103Association between household characteristics and sensitisation to house dust mite in childhood asthma30th Annual Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)استانبولپوستر1390خير
6932093Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenEAACI Congress 2014Copenhagen, Denmarkپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1800آسم1388ترجمه
21217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه