وحید رضا  دباغ کاخکی
خلاصه عملکرد وحید رضا  دباغ کاخکی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وحید رضا دباغ کاخکی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وحید رضا دباغ کاخکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : dabbaghvr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970624بررسی اثر مهار کننده آروماتاز بر تراکم استخوان و اسکور ترابکولار استخوانی در بیماران مبتلا به سرطان سینهمجریدر دست اجرابلي
2960578مقایسه دقت تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماری عروق کرونری در موارد قطع یا ادامه مصرف بتابلوکرها قبل ازاسترس با دی پیریدامولمجریدر دست اجرابلي
3951477بررسی ارتباط بین بهبود ضربان قلب بیمار پس از تست ورزش و یافتهای اسکن پرفیوژن میوکارد به Gated SPECTمجریپایان یافتهبلي
4950537بررسی ارزش پروگنوستیک Left ventricular shape index در پیش آگهی بیماران نارسایی قلبی با استفاده از اسکن پرفیوژن میوکاردمجریپایان یافتهبلي
5941410میزان کلیرانس خونی و توزیع بافتی رادیوداروی Tc99m-Sestamibi تولید شده در شرکت پارس ایزوتوپ ایران به نام MIBI Tck-pars-1200مجریدر دست اجراخير
6940413بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپمجریپایان یافتهبلي
7931218مقایسه ارزش پروگنوستیک اندکسهای بدست آمده در اسکن پرفیوژن میوکارد با Fragmentedکمپلکس QRS در نوار قلبمجریپایان یافتهبلي
8930402مقایسه صحت اندازه گیری دیامتر طولی کلیه در نماهای مختلف اسکن DMSAمجریپایان یافتهخير
9930173بررسی ارتباط بین تغییرات همودینامیک، نوارقلبی و ضربان قلب پس از استرس با دی پریدامول با متغیرهای پرفیوژن و فانکشنال اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECTمجریپایان یافتهبلي
10930141بررسی مقایسه ای آسیب نورونی دوپامینرژیک نیگرواستریاتال در بیماری پارکینسون زودرس و دیررس با استفاده از اسکن [99mTc ] TRODAT-1 SPECT مجریپایان یافتهبلي
11921814بررسی تاثیر نیکوراندیل بر وضعیت پرفیوژن میوکارد با ستفاده از اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران قلبی مبتلا به پدیده جریان خون آهسته کرونری در آنژیوگرافی عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
12920619بررسی ارتباط بین اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روشGated myocardial perfusion SPECT واکوکاردیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
13920574بررسی ارزش دیاگنوستیک بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در کارسینوم مرکل سل: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
14910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزمجریپایان یافتهبلي
15910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTمجریپایان یافتهبلي
16900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
17900816بررسی مقایسه ای اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روش 16-frame Gated SPECT ورادیونوکلئید آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
1888061مقایسه ارزش تشخیصی وجود fQRS و موج Q در نوار قلب در تشخیص اسکار میوکاردمجریپایان یافتهبلي
1987831تعیین الگوهای اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد با نوار قلب LBBB بدون بیماری عروق کرونرمجریپایان یافتهخير
2087816ارزشیابی نقش پروگنوستیک اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
2187810بررسی مقایسه ای الگوی اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد نرمال باو بدون بلوک شاخه راست در نوار قلب با افراد نرمال در مراجعین به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
2287491بررسی الگوهای متفاوت متاستاز استخوانی در کانسرهای پستان، ریه، پروستات و دستگاه گوارش در مراجعه‌کنندگان به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا(ع) جهت انجام اسکن استخوانمجریپایان یافتهبلي
2387086بررسی مقایسه ای کسر تخلیه کیسه صفرا (Gallbladder ejection fraction) با یک غذای چرب استاندارد در بیماران با تشخیص کله سیستیت مزمن و افراد نرمال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مجریپایان یافتهخير
2486460بررسی تغییرات عملکرد قلبی توسط اکوکاردیوگرافی در زمان قطع و بعد از هورمون درمانی (هیپوتیروئیدی حاد و هیپرتیروئیدی ساب کلینیکال) در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج).مجریپایان یافتهبلي
2586037مقایسه Tc99m-MIBI با Tc99m-BrIDA در آترزی مجاری صفراوی در شیرخواران مبتلا به ایکتر کلستاتیکمجریپایان یافتهخير
2684335پیش بینی پاسخ به درمان کموتراپی قبل از جراحی در استئوسارکوم با استفاده از تصویربرداری دو مرحله ای به وسیله Tc99m-sestamibiمجریپایان یافتهخير
2784170بررسی مقادیر نرمال کسر تخلیه کیسه صفرا با تحریک غذای چرب در مراجعه کنندگان جهت اسکن پرفیوژن میوکارد با 99mTc-MIBI به بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
28950365بررسی فراوانی دیس کینزی کیسه صفرا در کودکان با درد مزمن شکمی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29950119بررسی تاثیر تزریق سلول های مونونوکلئر اتولوگ بر ترمیم بافت انفارکت قلب در حین جراحی قلب باز در بیما ران نارسایی ایسکمیکهمکارپایان یافتهبلي
30940868مقایسه perfusion SPECT scan Brain در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با اختلال عملکرد شناختی و مبتلایان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بدون درگیری عصبی-روانیهمکارپایان یافتهبلي
31940069بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
32930649بررسی ارزش تشخیصی کمپلکس QRS قطعه شده (fQRS) در تشخیص اسکار میوکارد. مرور نظام مند و متاآنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
33921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
34920275بررسی کارایی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به بدخیمی های حنجرههمکارپایان یافتهبلي
35911161بررسی مقایسه ای MRI و Brain Perfusion SPECT در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با و بدون در گیری عصبی - روانیهمکاردر دست اجراخير
36910853جراحی کم تهاجمی تحت هدایت مواد رادیواکتیو برای بیماران مبتلا به هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه با استفاده از دوز پایین (1 میلیکوری) از Tc-99-Sestamibiهمکارپایان یافتهبلي
37910794بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان مقعد: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
38910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
39900770بررسی اثرات درمانی پلاسمای غنی پلاکتی اتولوگ و پلاسمای غنی پلاکتی اتولوگ بهمراه سلولهای خون محیطی در درمان گزروستومی ناشی از رادیوتراپی سرطان های سروگردنهمکارپایان یافتهبلي
40900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
4189222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
4289177بررسی عادتهای تغذیه ای در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد در طی سال 1390-1391همکارپایان یافتهخير
4388682مقایسه طرح درناژ لنفاوی پستان قبل و بعد از بیوپسی اکسیزیونال در توده های پستانهمکارپایان یافتهبلي
4487918مقایسه تصاویر لمفوسینتی گرافی بلاقاصله و 24 ساعت پس از تزریق اینترادرمال 99mTc -antimony sulfide colloid در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پائین0همکارپایان یافتهبلي
4587808بررسی مقایسه ای اسکن 99m-Tc-DMSA و 99m-Tc-EC renography در تعیین Differential Renal Function(DRF) دربیماران کلیوی مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع) همکارپایان یافتهبلي
4687554مقایسه حساسیت روش تصویربرداری SPECT با روش Planar در اسکن گالیوم برای تشخیص عود ضایعات لنفومهمکارپایان یافتهبلي
4787546مقایسه اسکن تهویه - پرفیو ژن ریه و معیا رهای ولز دربیماران مشکوک به آمبولی ریه مراجعه کننده به بخش هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
4886657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرهمکارپایان یافتهبلي
4984281ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981629Prognostic significance of fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography in anal squamous cell carcinoma: A systematic review and a meta-analysisISIContrast Media & Molecular Imaging1397چهارم
2981064Sentinel Node Mapping in Non-small Cell Lung Cancer Using an Intraoperative Radiotracer TechniquePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1398چهارم
3970326Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more informationISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396سوم
4963042The Relationship between Thrombolysis in Myocardial Infarction Frame Count and Fractional Flow Reserve in Patients with Moderate Coronary Stenosis Undergoing Coronary AngiographyChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان1396چهارم
5961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseaseISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396مسئول
6961098Nicorandil effect on myocardial perfusion in patients with slow coronary flow phenomenon assessment by gated myocardial perfusion SPECTISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395اول
796108899mTc-TRODAT-1 SPECT Imaging in Early and Late Onset Parkinson’s DiseasePMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396مسئول
896083899mTc-Labeled Ubiquicidin Accumulation in a Retained Surgical Gauze.ISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1395سوم
9954244Is sentinel node mapping possible in surgically removed ectopic axillary breast cancer? A case reportMedlineNuclear medicine review1395چهارم
10953975Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusionISIThe international journal of cardiovascular imaging1396مسئول
11953642Abnormal cerebral blood flow in methamphetamine abusers assessed by brain perfusion single emission computed tomographyISIiranian journal of nuclear medicine1395اول
12951764Simultaneous Events and Subsequent Disabilities of Homemade Alcohol Consumption: A Case ReportChemical Abstractjournal of biology and tosays world1395سوم
13951440Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.ISINuclear medicine communications1395مسئول
14951304Diagnostic value of fragmented QRS complex (fQRS) in myocardial scar detection: systematic review and meta- analysis of the literatureISIKARDIOLOGIA POLSKA1395دوم
15951302The comparison between ultrasonography and 99m Tc-DMSA renal scan in estimation of kidney sizeISIiranian journal of nuclear medicine1394دوم
16951245Dynamic lymphoscintigraphy in breast cancer patients: Feasibility and added valueISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395چهارم
17941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394سوم
18941257Indra-Operative Lymphatic Mapping and Sentinel Node Biopsy in Laryngeal Carcinoma: Preliminary ResultsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394چهارم
19934465Comparison between fragmented QRS versus Q wave in myocardial scar detection using myocardial perfusion single photon emission computed tomographyISIKardiologia Polska1393اول
20933758Myocardial perfusion SPECT: Perfusion quantificationscopusIran J Nucl Med1393اول و مسئول
2193258599mTc-Pertechnetate imaging for detection of ectopic gastric mucosa: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1393چهارم
22931209Comparison between 99mTc-sestamibi gated myocardial perfusion SPECT and echocardiography in assessment of left ventricular volumes and ejection fraction - effect of perfusion defect and small heartMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393مسئول
23930835The value of lateral lymphoscintigraphy images of the pelvis for gynecological cancers: Are they necessaryscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393پنجم به بعد
24930833Semi-quantitative segmental perfusion scoring in myocardial perfusion SPECT: visual vs. automated analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393اول و مسئول
25930803Chronic recurrent multifocal osteomyelitis; manifestation, imaging and diagnosisscopusIran J Nucl Med1392مسئول
26930337Step by step management of an aluminum phosphide poisoned patientindex copernicusFuture of Medical Education Journal1392مسئول
27930262Clinical value and severity of myocardial perfusion defects in asymptomatic diabetic patients with negative or weakly positive exercise treadmill testISCaojnmb1392پنجم
28924989Concordance Between Peri-Areolar Blue Dye and Peri-Incisional Radiotracer Injections for Sentinel Node Mapping in Patients with a History of Primary Breast Cancer Excisonal BiopsyISIActa Chirurgica Belgica1392پنجم
29924134Sentinel node biopsy in endometrial cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1392پنجم به بعد
30924122Diagnostic Performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in Patients with Merkel Cell Carcinoma: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIAmerican Journal of Clinical Dermatology1392دوم
31923649Application of 11C-acetate positron-emission tomography (PET) imaging in prostate cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBJU International1392پنجم به بعد
32923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392اول
33923304Is 99mTcMIBI scintigraphy a predictor of response to preoperative neoadjuvant chemotherapy in Osteosarcoma?index copernicusAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology1392مسئول
34923144Gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECT in patients with right bundle branch block but without evidence of coronary artery diseasescopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
35923143Gated myocardial perfusion SPECT in patients with kidney transplantation: Semi-quantificationscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392اول
36922760Sentinel Node Mapping in Anal Canal Cancer: Systematic Review and Meta-AnalysisISIJournal of GGastrointestinal and liver diseases1392چهارم
37922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392سوم
38922451Pattern and distribution of bone metastases in common malignant tumorsPMCNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1392اول
39922445Accuracy of sentinel node biopsy in esophageal carcinoma: a systematic review and meta-analysis of the pertinent literature.ISISurgery Today1392اول
40922151Accuracy of hepatobiliary scintigraphy for differentiation of neonatal hepatitis from biliary atresia: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIPediatric Radiology1392پنجم به بعد
41921961The Feasibility of Evidence- based Decision Making in a Toxicology Emergency Caseindex copernicusFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392مسئول
42921778Gated myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle block but having low probability of coronary artery disease; as compared to the patients with normal electrocardiogramscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
43921755Bilateral rising renogram and background time-activity curves secondary to subcutaneous infiltration of radiotracerPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1385مسئول
44921745Effect of patient positioning on left ventricular volumes and function during gated Tc99m-Sestamibi myocardial perfusion SECT: Comparison between the results obtained in prone and supine positions.PMCWorld Journal of Nuclear Medicine1384اول
45921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392اول
46921359Urinary reflux to the non-functioning previous renal graftscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392دوم
47921347Reproducibility of lymphoscintigraphy before and after excisional biopsy of primary breast lesions: a study using superficial peri-areolar injection of the radiotracer.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen nuclear1392پنجم
48921344Application of 99mTc-denatured red blood cells scintigraphy in the evaluation of post-traumatic spleen auto-transplantation.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen molecular1391چهارم
49921338Effect of radiotracer injection volume on the success of sentinel node biopsy in early-stage breast cancer patients.ISINuclear Medicine Communications1392اول
50921327Rate dependent left bundle branch block: Does it have any effect on the myocardial perfusion SPECT.PMCNuclear Medicine Review1392دوم
5191523Spontaneous perforation of common bile duct in a pediatric patient: application of hepatobiliary scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1391پنجم
5291360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390اول
5391014Accuracy of 18F-FDG PET/CT for Diagnosing Inguinal Lymph Node Involvement in Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIClinical nuclear medicine1391چهارم
5490694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390چهارم
5590651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390مسئول
5690535Accuracy of Sentinel Lymph Node Biopsy for Inguinal Lymph Node Staging of Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIThe Journal of urology1390چهارم
5790475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390سوم
5890272Value of Polyclonal Human Immunoglobulin Tagged With 99mTc for Detecting Acute Appendicitis in Patients With Intermediate Probability of AppendicitisISIWorld Journal of Surgery1390پنجم
5990201Effect of Evidence Based Medicine Training in the Quality of Journal Clubs: A Road to Evidence Based Journal ClubsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390دوم
6090173Factors influencing the time of sentinel node visualization in breast cancer patients using intradermal injection of the radiotracerISIAmerican journal of surgery1390پنجم
6190027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390چهارم
6289617Disappearance of a sentinel node on the delayed lymphoscintigraphy imaging of a breast cancer patient: Importance of blue dye injectionscopusNowotwory1389چهارم
6389591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389دوم
6489548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389سوم
6589547Sentinel lymph node biopsyin melanoma patients: An experience with Tc-99mantimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم
6689410factors affecting sentinel lymph node detection failure in breast cancer patients using intradermal injection of the tracer ISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389سوم
6789393Comparison of Early and delayed lymphoscintigraphy image of early breast cancer patients undergoing sentinel node mappingISINuclear Medicine Communication1389پنجم
6889333Visualization of a supraclavicular node on the lower extremity lymphoscintigraphyISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389دوم
6989305The additive value of transient left ventricular dilation using two-day dipyridamole Tc-99m-MIBI SPET for screening coronary artery disease in patients with otherwise normal myocardial perfusion: a comparison between diabetic and non-diabetic cases ISIHellenic Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
7089195Electrocardiographic changes after dipyridamole infusion in patients undergoing myocardial perfusion imagingISINucl Med Commun1389مسئول
7189099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389پنجم
7289098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389چهارم
7389063he effect of excisional biopsy on the accuracy of sentinel lymph node mapping in early stage breast cancer: comparison with core needle biopsyISIAm Surg1389پنجم به بعد
7488734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388مسئول
7588274incidental change in photopeak during a dynamic renal scanscopusIranian j nucl med1388سوم
7688188How to apply the evidence-based medicine concept to nuclear medicine diagnostic studies -- a reviewPMCNuclear medicine review1388مسئول
7788174ethik and padiatrie in der nuklearmedizinISInuklearmedizin-nuclear medicine1388سوم
7888132review of the linogram and sinogram: an easy way to detect peak artifacts in myocardial perfusion SPECTISIjournal of nuclear medicine technology1388چهارم
7988131significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLEISIannalas of nuclear medicine1388سوم
8088129Vesicoureteral reflux to the non-functional graft on a renal transplant imaging with 99 m TC-DTPAISIRevista Espanola demedicina nuclear1388مسئول
8188021How long the lymphoscintigraphy imaging should be continued for sentinel lymph node mapping?ISIAnnals of nuclear medicine1388پنجم
8287586Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m sestamibiscopusIran j nucl med1388چهارم
8387585Tc-99m sestamibi imaging Can it be a useful substitute for hepatobiliary scintigraphy in infantile jaundice?ISINUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE 1388سوم
8487584Age-related changes in skull uptake on bone scintigraphy: a quantitative studyISINucl Med Rev Cent East Eur.1387مسئول
8587506Delayed Imaging for Detection of Meckel's Diverticulum in Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy scopusIran J Nucl Med1387مسئول
8687505Diffuse Bilateral Breast Uptake on the Myocardial Perfusion SPECT of a Nursing Female scopusiranian journal of nuclear medicine1387چهارم
8787504The Need for Skin Pen Marking for Sentinel Lymph Node Biopsy: A Comparative Study scopusIran J Nucl Med1387مسئول
8887458Accuracy of Gray-Scale and Color Doppler Sonography in Diagnosis of Hepatic Hemangioma, Hepatocellular Carcinoma and Liver Metastasis scopusIRAN J RADIOLOGY1387مسئول
8987207Clinical evaluation of Graves ophthalmopathy in north-east Islamic Republic of Iran PMCEast Mediterr Health J1387سوم
9087199Gastroesophageal reflux detected on the myocardial perfusion scan with Tc-99m-MIBI ISIhellenic journal of nuclear medicine1387دوم
918717618F-FDG-PET, gallium-67 and somatostatin receptor scintigraphy, in ocular MALT lymphomaPMCHellenic Journal of Nuclear Medicine1387اول و مسئول
9287144persistent sub-diaphragmatic activity on the myocardial perfusion scan with Tc-SestamibiscopusIranian journal ofnuclear medicine 1387دوم
9387091Normal values of left ventericular functional indices in gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECTscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1387اول
9487011Application of technetium-99m-sestamibi in differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosis using a single photon emission computed tomography methodISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1387چهارم
9586636Assessment of transient left ventricular dilation ratio via 2-day dipyridamole Tc-99m sestamibi nongated myocardial perfusion imagingISIJournal of Nuclear Cardiology1386اول و مسئول
9686616Gated myocrdial perfusion SPECT in patients with a small heart : effect of zooming and filteringPMCClinical nuclear medicine1386اول
9786614Dramatic movement of meckels diverticulum on Tc-99m pertechnetate imagingISIClinical Nuclear Medicine1386دوم
9886508Comparison of two software in gated myocardial perfusion single photon emission tomography, for the measurement of left ventricular volumes and ejection fraction, in patients with and without perfusion defects.ISIhellenic journal of nuclear medicine1386اول و مسئول
9986471Radionuclide renography: a seldom used test for the detection of vesicoenteric fistulascopusHell J Nucl Med1386سوم
10086415Normal values of gallbladder ejection fraction using 99mTc-sestamibi scintigraphy after a fatty meal formula.scopusJ Gastrointestin Liver Dis1386اول و مسئول
10186101Dipyridamole Stress and Rest Gated 99m Tc-Sestamibi Myocardial Perfusion SPECT : Left Venteicular function Indices and Myocardial Perfusion Findings scopusIranian j Nucl Med1386اول و مسئول
10286099Different Aspects of Transient Ischemic Dilationscopus"Iranian Journal Nucl Med " 1386اول و مسئول
10386051positron emission tomography in the managment of lung cancerISIannals of Thoracic Medicine1386اول و مسئول
10485272Positron emission tomography in the management of lymphomascopushaema1385اول
10585244Diuretic effect on the measurement of differential renal function using 99mTc-DMSA in patients with hydronephrosisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1385اول
10685223Importance of gated imaging in both phases of myocardial perfusion SPECT: myocardial stunning after dipyridamole infusionISIJ Nucl Med Technol1385اول
10785202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385سوم
10885180Age-related normal variants of sternal uptake on bone scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1385اول
10985163Exercise- induced radio-iodine accumulation in scalp and hair during admission of 131I therapy for thyroid cancerPMCTHYROID1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983295Assessment of myocardial viabilityبیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1398بله
2980619بررسی ارزش تشخیصی اسکن رادیونوکلیید با استفاده از رادیوداروی 99mTc-DMSA در اندازه گیرذی سایز کلیه ها18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM 2014)تهرانپوستر1393خير
3973836بررسی دقت تشخیصی گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر سلول اسکواموس مری با استفاده از تزریق رادیودارو در حین عمل جراحیچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391خير
4971960Formulation and characterization of PEG-Nano liposoms labeled with 99mtc-HMPAo, for scintigraphic imaging of blood pool in animal modeپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392خير
5971372بررسی دقت تشخیصی لنفوسینتی گرافی در بیماران با کانسر ریه از نوع NSCLC18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM2014)تهرانسخنرانی1393خير
6964052Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusion10th Middle East Cardiovascular Congress (MECC) Kish 2017کیشپوستر1396خير
7942082Intra-operative lymphatic mapping and sentinel node biopsy in laryngeal carcinoma: preliminary results28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM)هامبورگپوستر1394خير
8941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
9930296Comparison between Tc99m-Sestamibi Gated Myocardial Perfusion SPECT and echocardiography in assessment of ventricular functional indices25th Annual EANM Congress: EANM'12. Eur J of Nuclear Medicine & Molecular Imagingمیلانپوستر1391بله
10930293اسکن قلب در ارزیابی viability میوکارداولین کنگره بین المللی تصویر برداری غیر تهاجمی قلب و عروقمشهدسخنرانی1392بله
11930290Gated Myocardial Perfusion SPECT: Quantificationپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
12923082ندارد5th Ibternational and 17th Iranian Congress of Nuclear Medicineشیرازپوستر1392خير
13923081ندارد5th internatioan and 17th iranian congress of nuclear medicineشیرازپوستر1392بله
14923080ندارد5th international and 17th iranian congress of nuclear medicineشیرازپوستر1392بله
15923077ندارد5th international and 17th Iranian Congress of Nuclear Medicineشیرازسخنرانی1392بله
16922114ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBکپ تاونسخنرانی1389خير
17922023ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير
18922021نرجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانپوستر1390خير
19921960فاکتورهای موثر در عدم موفقیت بیوپسی گره لنفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیهسومین کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1389خير
20921892ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391خير
21921886ترجمه نداردEANM2011بیرمنگامپوستر1390خير
22921258ترجمه نداردEANM’10وینپوستر1389بله
23921256ترجمه نداردEANM’10وینپوستر1389بله
24921246ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBcape townسخنرانی1389بله
25921245ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBcape townپوستر1389بله
26921208Accurecy of sentinel lymph node mapping for lymph node staging in oesophageal cancer using intraoperative subserosal injection of TC-99 antimony sulfide colloid and blue dye26th intractive Cardiovascular and thoracic surgerybarcelon- بارسلون، اسپانیاپوستر1391خير
27921065--ترجمه ندارد25th Annual EANM Congress: EANM'12میلانپوستر1391بله
28921064ترجمه ندارد *--14th Iranian  Annual  and   International  Congress  of  Nuclear  Medici neمشهدپوستر1389بله
29921063ترجمه ندارد ** 14th Iranian  Annual  and   International  Congress  of  Nuclear  Medici neمشهدپوستر1389بله
30921062*ترجمه ندارد14th Iranian  Annual  and   International  Congress  of  Nuclear  Medici neمشهدپوستر1390بله
31921060Gated myocardial perfusion SPECT:patient position effect3rd International Congress of Nuclear Medicineتهرانپوستر1390بله
32921059ترجمه ندارد***3rd International Congress of Nuclear Medicineتهرانسخنرانی1390بله
33921056Evaluation of different pattern bone metastasis from breast, lung, prostate and gastrointestinal cancers in whole body bone scans3rd International Congress of Nuclear Medicineتهرانپوستر1390بله
34921055ترجمه ندارد.The 2nd International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrologyمشهدپوستر1390بله
35921054ترجمه ندارد*10th Asia-Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانپوستر1391بله
36921053ترجمه ندارد..10th Asia-Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه