مهرداد  ایرانشاهی
خلاصه عملکرد مهرداد  ایرانشاهی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهرداد ایرانشاهی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهرداد ایرانشاهی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکوگنوزی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : IranshahiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971622جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌هامجریدر دست اجرابلي
2970511استخراج ، خالص سازی و تعیین ساختمان متابولیتهای ثانویه ریشه Ferula xylorhachis Rech.f.مجریدر دست اجراخير
3961874بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی اوراپتن در پیشگیری و درمان مدل هپاتیت خودایمن القا شده در موش های C57bl/6 و بررسی تعادلات Th1/Th2 و M1/M2.مجریدر دست اجراخير
4961274مقایسه متابولوم اولئوگم رزین باریجه با Ferula gummosa و Ferula galbaniflua با استفاده از روش های متابولومیکس مبتنی بر NMRمجریدر دست اجرابلي
5960775متابولومیکس آنغوزه و گونه های مرتبط بر پایه NMR و LC/MS و آنالیز PCA و PLS-DA و خوشه بندی (Clustering analysis)مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
6951744بررسی اثرات اوراپتن در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2مجریدر دست اجراخير
7951316متابولومیکس واریته های مختلف، بخشهای مختلف (دانه، پوست و آب میوه) و فرآورده های مختلف انار (آب تغلیظ شده و رب انار) بر پایه NMR و آنالیز PCA و PLS-DAمجریدر دست اجراخير
8951303جدا سازی و شناسایی اندوفیت‌های برخی گونه‌های Ferula و آنالیز متابولیتهای آنهامجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
9950959سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اوراپتن و بررسی سمیت سلولی آن¬ها روی رده¬های سلولی سرطانیمجریپایان یافتهبلي
10941543بررسی هم افزایی اثر سمیت متفورمین بر داروی شیمی درمانی پروکاربازین در رده های سلولی لنفومRAJI و Ramosمجریپایان یافتهبلي
11941057استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات اندامهای هوایی کمای بیابانی (Ferula foetida)مجریپایان یافتهخير
12940956مطالعه درون تنی اثرات کنژوگه های پارتنولید با داروهای ضدسرطان آمین دار در موش BALB/c دارای سرطان کولونمجریپایان یافتهخير
13940846بررسی اثر مهارکنندگی هیستون داستیلاز ترکیبات خالص شده از گیاهان ،Ferula latisecta، F. ovina ، F. flabelliloba و Sophora pachycarpaمجریپایان یافتهخير
14940579بررسی اثر ژنوتوکسیستی مرتبط با پرواکسیدانتی کوئرستین بر روی سلولهای NIH3T3 در حضور فلزات دو ظرفیتیمجریپایان یافتهخير
15940563بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی رتمجریپایان یافتهبلي
16931390خالص سازی و تعیین ساختمان مطلق فضایی اپیمرهای آلوپکورون از گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa) و بررسی قدرت اثر و مسیرهای سیگنالینگ سلولیمجریپایان یافتهبلي
17930935بررسی روش استخراج و خالص سازی بتا کاروتن و لوتئین به روش نیمه صنعتی از ریز جلبکهامجریپایان یافتهبلي
18922249بررسی سمیت تحت حاد اوراپتن در رت (هماتولوژی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، ایمنی‌شناسی)مجریپایان یافتهخير
19922056بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت مجریپایان یافتهبلي
20921775کونژوگاسیون پارتنولید با سیتارابین و متوترکسات با روش آزامایکل ادیشن و بررسی سمیت سلولی محصولات کونژوگهمجریپایان یافتهخير
21921664سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با گالبانیک اسید و بررسی سمیت سلولی آنها روی رده های سلول های سرطانی پروستات PC-3 و LNCaP و DU-145مجریپایان یافتهبلي
22921161جداسازی هدفمند سزکوئی ترپن کومارین های آنغوزه با استفاده از روش مولکولار ایمپرینتینگمجریپایان یافتهخير
23921077استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
24920361مطالعه اثر عصاره آبی و الکلی برگ گیاه سنا بر مهار رشد چندین رده سلول سرطانیدمجریدر دست اجرابلي
25910965بررسی اثر کپسول کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاقمجریپایان یافتهبلي
26910789استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های چند گونه از جنس Cousinia ، سنتز مشتقات آمین آنها و بررسی سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
27910421استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات اندام های هوایی گیاه Teucrium polium L. var. naphaloides و Ferula oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss و بررسی اثر سمیت سلولی آنها مجریپایان یافتهبلي
28910170بررسی سمیت سلولی عصاره ها و فراکسیون های 5 نمونه از اسفنج های خلیج فارسمجریپایان یافتهبلي
29910166بررسی اثر ضد فشار خونی اوراپتن در تجویز مزمن در رتمجریپایان یافتهبلي
30910149استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات آلکالوئیدی (Alkaloid compounds) اندامهای هوایی Roemeria hybrida L. و بررسی سمیت آن بر روی سلول های سرطانیمجریپایان یافتهخير
31910148استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای موجود در گیاه شاتره Fumaria vaillantii Loisel. و بررسی اثرات سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
32900826بررسی اثر صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin)، بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
33900783استخراج ، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات اسفنج دریایی Ircinia echinata از خلیج فارس مجریپایان یافتهخير
34900745شناسایی و تعیین ساختمان مواد مؤثره سایتوتوکسیک 20 نمونه بیولوژیک ایران بر اساس استراتژی غربالگری و جداسازی هدفمند (Bio-guided fractionation)مجریپایان یافتهخير
35900666بررسی مهار ترانسپورترهای مقاومت چند داروئی توسط سزکویی ترپن کومارین های خالص شده چند گونه فرولامجریپایان یافتهبلي
36900558استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات شبه دارویی(drug-like) ریشه کمای بیابانی(ferula foetida regel)مجریپایان یافتهخير
37900549تدوین، طبقه بندی و کدگذاری بانک نمونه های بیولوژیکمجریپایان یافتهخير
3889394تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومهای حاوی اومبلی پرنینمجریپایان یافتهبلي
3989305بررسی تاثیر سیکلودکسترین ها بر محلولیت مایی و سمیت سلولی Auraptene و Umbellipreninمجریپایان یافتهبلي
4089299بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از ترکیبات سنتتیک مشتقات پرنیله آن بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7 مجریپایان یافتهخير
4189185استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست بنهمجریپایان یافتهخير
4289120ارزیابی تاثیر امبلی پرنین در مدل التهابی ماکروفاژی فعال شده با لیپوپلی ساکارید باکتریاییمجریپایان یافتهخير
4388838بررسی سمیت سلولی امبلی پرنین جدا شده از گیاه Ferula szwitsiana بر رده سلولهای ملانومای انسانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیمجریپایان یافتهخير
4488820سنتز و بررسی قدرت مهاری فعالیت آنزیم 15- لیپواکسیژناز و مطالعه رابطه ساختمان-اثر مشتقات پرنیله هیدروکسی کومارینمجریپایان یافتهخير
4588398تعیین مقدار فلاونوئید(های) شاخص موجود در نمونه های مختلف لیمو ترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آب لیمو مجریپایان یافتهبلي
4688339بررسی اثر اتساعی صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4788335بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و رزوراترول بر فراهمی زیستی روراترول در داوطلبین سالم انسانی و بررسی پایداری آن در پلاسما در مقایسه با محیط های آلیمجریپایان یافتهبلي
4888324بررسی اثرات آنتی دیابتیک صمغ گیاه Ferula assafoetida (آنغوزه) در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
4988313تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح آنتی بادی ضدLDL oxidized در افراد چاقمجریپایان یافتهخير
5088013سنتز و بررسی اثرات درون تنی امبلی پرنین در پیشگیری از سرطانمجریپایان یافتهخير
5187849استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) و آنالیز ترکیبات فرار میوه با GC/MSمجریپایان یافتهخير
5287758بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامتمجریپایان یافتهخير
5387639بررسی الگوی اتصال کورکومین به پروتئین های بافت های کبد، قلب، کلیه و مغز موش کوچکمجریپایان یافتهخير
5487515بررسی اثر مهارکنندگی مشتقات 7-پرنیلوکسی کومارین بر روی استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز به صورت برون تنی مجریپایان یافتهبلي
5587506سنتز و بررسی اثر تجویز داخل وریدی اوراپتن بر فشار خون رتمجریپایان یافتهبلي
5687462بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین به روش کامتمجریپایان یافتهبلي
5787389بررسی اثرات آنتی مایکوباکتریال مشتقات پرنیله 7-هیدروکسی کومارین مجریپایان یافتهخير
5887296شناسایی پلی سولفیدهای فرار اندامهای هوایی و ریشه گیاه کمای هزار مسجد (Ferula latisecta)مجریپایان یافتهخير
5987179بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان و اساتید هنگام ارائه دروس در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
6087072سنتز مشتقات جدید پرنیله کورکومین (رنگدانه زرد زردچوبه)مجریپایان یافتهخير
6186450استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارینهای گلیکوزیله موجود در ریشه گیاه (Ferula latisecta)مجریپایان یافتهخير
6286336سنتز 7- پرنیلوکسی کومارین هامجریپایان یافتهخير
6386270استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارینهای گلیکوزیله موجود در ریشه گیاه (Ferula badrakema)مجریپایان یافتهخير
6486179بررسی اثرات ضد قارچی اسانس میوه Ferula latisecta بر علیه قارچ کاندیدا و درماتوفیت های شایع پوستیمجریپایان یافتهخير
6586145تاثیر عصاره دی کلرومتانی و سسکوئیترپن کومارین های موجود در گیاه Dorema kopetdaghense M.pimen بر تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
6686082استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه گیاه Ferula ovina مجریپایان یافتهبلي
6785299استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود درریشه گیاه (Ferula diversivittata )مجریپایان یافتهخير
6885296آنالیز اسانس میوه Ferula latisecta به روش GC/MS و بررسی اثرات ضد میکروبی آنمجریپایان یافتهخير
6985201بررسی اثرات ضد میکروبی و هم افزایی فارنزیفرول A حاصل از ریشه گیاه Ferula persica با آنتی بیوتیکها بر روی سویه های مقاوم بیمارستانی اشرشیاکلیمجریپایان یافتهخير
7085180استخراج،خالص سازی و تعیین ترکیبات موجود در ریشه یکی از گونه های کندلمجریپایان یافتهخير
7185165آنالیز اسانس میوه Ferula badrakema به دو روش GC/MS و 13C-NMR و بررسی اثرات ضد میکروبی آنمجریپایان یافتهخير
7285082استخراج و خالص سازی Farnesiferol A از ریشه گیاه Ferula persica به منظور بررسی اثرات مهاری آن بر روی پمپ P-گلیکوپروتئینمجریپایان یافتهخير
7385029استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین های موجود در میوه گیاه کمای ترکمنستانیمجریپایان یافتهخير
7484175بررسی اثرات ضد میکروبی و حساسیت زایی کالبانیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula szowitsiana با آنتی بیوتیک ها بر روی اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس مقاوممجریپایان یافتهخير
7584171استخراج. خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در یکی از گونه های کندل dorema kopetdaghense M. pimen مجریپایان یافتهخير
7684095استخراج و خالص سازی و تعیین ساختمان فلاونوییدهای موجود در تلخه بیانمجریپایان یافتهخير
7783117استخراج و خالص سازی لیکوپن به عنوان یک ماده با ارزش دارویی و غذایی از ضایعات گوجه فرنگی کارخانه های رب سازیمجریپایان یافتهخير
78980742فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیات کپسول حاوی کلم بروکلی استاندارد شده با سولفورافانهمکاردر دست اجرابلي
79971852مطالعه تاثیر گالبانیک اسید در کارآمدی پرتو درمانی بر رده سلول انسانی کولون (HT29)همکاردر دست اجرابلي
80971840مطالعه برون تنی اثر حساس کنندگی پرتوی گالبانیک اسید بر رده سلول های توموری تخمدانOVCAR-3همکاردر دست اجرابلي
81970306مطالعه اثراتهم افزایی conferone با As2O3 بر ویژگی های بدخیم سلول های لمفوما در شرایط in vitroهمکاردر دست اجرابلي
82970298بررسی اثرات حساس کنندگی به پرتوی توسط اوراپتن بر سلول های لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
83970297بررسی اثرات حساس کنندگی به پرتوی توسط آمبلی پرنین بر سلول های لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
84961922مطالعه اثرژل کیتوسان حاوی عصاره ریشه زرشک کوهی در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
85961916مطالعه اثرات گالبانیک اسید و آرسنیک تری اکساید بر ویژگی¬های بدخیم رده سلول¬ لمفومای MT-2 در شرایط In vitroهمکاردر دست اجرابلي
86960892استاندارد سازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L.همکاردر دست اجرابلي
87960161مطالعه اثر بند آورندگی خون مخلوط هیدروژل کیتوزان با عصاره چای سبز، در مدل حیوانیهمکارعقد قراردادبلي
88951841مطالعه تاثیر سرومای بیمارانی که حین جراحی پستان پرتودرمانی می شوند بر فنوتیپ سلول های سرطانی کشت داده شده در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهخير
89951010بررسی و مقایسه اثر ضد التهابی ، آنتی اکسیدانتی و ضد فیبروتیک آمبلی پرنین واوراپتن بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگهمکارپایان یافتهخير
90950814تهیه و ارزیابی پلت اوراپتن (Auraptene) به روش اکستروژن – اسفرونایزیشنهمکارپایان یافتهبلي
91950763استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات دو گونه از جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن هاهمکارپایان یافتهبلي
92950761تهیه پلت عصاره پوست انار به روش اکستروژن – اسفرونایزیشنهمکاردر دست اجرابلي
93941052بررسی هم افزایی اثرداروی پارتنولید و آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
94941051بررسی هم افزایی اثر داروی ملفالان بر آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
95940879بررسی اثرات خواب آور فرآورده ترکیبی داخل بینی برگرفته از طب سنتی ایران محتوی زعفران، دانه کاهو و بنفشه در بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه: کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسو کورهمکارپایان یافتهبلي
96940871مطالعه اثرات ضدسرطانی و سینرژیک auraptene بر سلول¬های سرطانی معدههمکاردر دست اجراخير
97940788مطالعه اثرات auraptene و Umbellipernin بر ویژگی¬های بدخیم سل لاین HTLV-I در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
98940748بررسی اثرات اوراپتن در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHهمکارپایان یافتهخير
99931687بررسی اثر سایتوتوکسیک ماده اوراپتن بر رده های سلولی A2780و Hela و نقش آن در بازدارندگی فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهاهمکارپایان یافتهبلي
100931619غربالگری عصاره های متانولی- دی کلرومتانولی 4 گونه گیاهی جنس Ferula بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاستهمکارپایان یافتهخير
101931408بررسی اثر پیپرین و کوئرستین بر کارایی ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 به دنبال مصرف خوراکیهمکاردر دست اجرابلي
102930933تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGDهمکارپایان یافتهبلي
103930705استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنس Helichrysum و بررسی سمیت سلولی آن هاهمکارپایان یافتهبلي
104930379تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسی خصوصیات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آنهمکارپایان یافتهبلي
105921073تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضد میکروبی و ضد قارچی نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی اسانس غنچه بسته گیاه دارویی میخک (Eugenia caryophyllata) همکارپایان یافتهبلي
106910972ارزیابی اثر اوراپتن بر روند کیندلینگ شیمیایی و استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری نرهمکارپایان یافتهخير
107910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
108910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
109910356بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره های متانولی و آبی کلاله زعفران بر روی باکتریهای مقاوم بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
110900967بررسی تاثیر کورکومین بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
111900746جداسازی لیکوپن از رب گوجه فرنگی به روش کمپلکس با اورسودزوکس کولیک اسیدهمکارپایان یافتهخير
112900357بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره آبی والکلی گیاه کلپوره بر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت ومنفی مقاوم به کلرام فنیکلهمکارپایان یافتهخير
113900152بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره 5 جزء گلپر بر روی Heracleum (persicum) بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیکهمکارپایان یافتهخير
11489241بررسی سمیت سلولی و القا آپوپتوز ناشی از ریشه گیاه Rheum turkestanicum در رده های سلولی پستان (MCF7) و سرویکس(Hela)همکارپایان یافتهبلي
11589157فرمولاسیون دهانشویه گیاهی چای سبز به صورت قرص جوشان با استفاده از برگ خشک چای سبز شمال ایرانهمکارپایان یافتهبلي
11689088بررسی اثرات شیرابه وژل گیاه آلوئه ورا برعلیه لیشمانیا ماژور به صورت In vitroو In vivoهمکارپایان یافتهخير
11788507مقایسه اثر درمانی کوئرستین (Quercetin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی(مطالعه دوسویه کور)همکارپایان یافتهخير
11887764فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
11987180تاثیر سسکوئیترپن کومارینهای گیاه کندل بر بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی در ماکروفاژهای فعال شده با LPSهمکارپایان یافتهخير
12087110تاثیر درمان فتوداینامیک با کلروفیل a بر انگل لیشمانیا در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
12186538بررسی مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانی توسط گالبا نیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula Szowitsiana همکارپایان یافتهخير
12286413بررسی اثرات ضد میکروبی و هم افزایی conferol حاصل از میوه گیاه Ferula badrakema در ترکیب با آنتی بیوتیکها از طریق مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
12385448بررسی اثر فراکسیون سسکوئیترپن لاکتونی 11 گونه آرتمیزیاهای بومی استان خراسان بر بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی در ماکروفاژها همکارپایان یافتهخير
12485295ارزیابی فعالیت لیشمانیاکشی عصاره های اتانولی ، اتیل استاتی و دی کلرو متانی و سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیاهای بومی استان خراسان در in vitroهمکارپایان یافتهخير
12585294بررسی تاثیر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا بر تولید TNF-alpha، اینترلوکین-1 و پروستاگلندین E2 توسط ماکروفاژهای فعال شده با LPSهمکارپایان یافتهخير
12685203بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک ترکیبات دی سولفیدی از گیاه فرولاپرسیکا در مقابل سمیت ناشی از هیدروژن پراکسایدهمکارپایان یافتهخير
12785174بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای 11 گونه از آرتمیزیاهای بومی استان خراسان ,A.kubbadica,A.sieberri,A.absenthium,A.khorassanica,A.biennis, A.turanica,A.santhulina,A.turanika,A.ciniformis,A.annua,A.kopedaghensis برتولیدنیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای رده J744Aهمکارپایان یافتهخير
12885138بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا بر بیان آنزیم سیکلوکسیژناز II در ماکروفاژهای رده J774A.1همکارپایان یافتهخير
12985137بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا برفعالیت فاکتور هسته ای NF-?B در ماکروفاژهای رده J774A.1همکارپایان یافتهخير
13085133بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا بر بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی در ماکروفاژهای رده J774A.1همکارپایان یافتهخير
13185101بررسی اثر مهار کنندگی ترانسپورتر دارویی ABCB1 توسط Farnesiferol حاصل از ریشه گیاه Ferula persica در سلولهای سرطانی پستان از رده MCF-7همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982510NMR-based metabolomic study of asafoetidaISIFitoterapia1398مسئول
2981779The neuroprotective activities of natural products through the Nrf2 upregulationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398دوم
3981576The Protective Effect of Auraptene Against Oxidative Stress and Pentylenetetrazol-Induced Chemical Kindling in MiceISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398دوم
4981566Interactive anticancer effect of nanomicellar curcumin and galbanic acid combination therapy with some common chemotherapeutics in colon carcinoma cellsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم
5981428Gummosin, a sesquiterpene coumarin from Ferula assa-foetida is preferentially cytotoxic to human breast and prostate cancer cell linesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم
6981426Sesquiterpene fractions of Artemisia plants as potent inhibitors of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expressionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398سوم
7981406Ferula species: A rich source of antimicrobial compoundsISIJournal of Herbal Medicine1398مسئول
8981357Biologically active prenylated flavonoids from the genus Sophora and their structure–activity relationship—A reviewISIPhytotherapy research1397مسئول
9981356Lutein is Four Times More Stable in Sunflower Oil than Olive Oil at 40 °CISIEuropean Journal of Lipid Science and Technology1397مسئول
10981355A qHNMR method for simultaneous quantification of terpenoids from Ferula ovina (Boiss.) Boiss rootsISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis1398مسئول
11981351Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizantha C.A. MeyerISINatural product research1398مسئول
12981302Comparison the effect of ferutinin and 17β-estradiol on bone mineralization of developing zebrafish (Danio rerio) LarvaeISIInternational journal of molecular sciences1397پنجم
13981300Histone deacetylase inhibitory and cytotoxic activities of the constituents from the roots of three species of FerulaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
14981299Efficacy of hyperthermia in human colon adenocarcinoma cells is improved by aurapteneISIBiochemistry and cell biology1396چهارم
15981298Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivoISCپوست و زیبایی1396چهارم
16981297Phytochemical Screening and Green Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Unripe Fruit of Ziziphus VulgarisISIJournal of Nanostructures1397دوم
17981296Screening of several biological activities induced by different sesquiterpene lactones isolated from Centaurea behen L. and Rhaponticum repens (L.) HidalgoISINatural product research1397مسئول
18981236Liposomal formulation of Galbanic acid improved therapeutic efcacy of pegylated liposomal Doxorubicin in mouse colon carcinomaISISCIENTIFIC REPORTS1398پنجم به بعد
19981136Absolute configuration and anti-cancer effect of prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa: Possible involvement of Wnt signaling pathwayISIBioorganic chemistry1398مسئول
20980693Evaluation of the anti-oxidant and antiinflammatory effects of the methanolic extract of Ferula szowitsiana root on PHA-induced inflammation in human lymphocytesISI0148-0545 چهارم
21980204HPLC-Based Activity Profiling for Antiprotozoal Compounds in the Endemic Iranian Medicinal Plant Helichrysum oocephalumISIJournal of natural products پنجم
22974153Targeted-nanoliposomal combretastatin A4 (CA-4) as an efficient antivascular candidate in the metastatic cancer treatmentISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
23973996Bisphenol A vascular toxicity: Protective effect of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrolISIPhytotherapy research1397چهارم
24973976Galbanic Acid-Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles with Enhanced Cytotoxicity to Prostate Cancer CellsISIPlanta medica1397مسئول
25972507Antibacterial activity of flavonoids and their structure–activity relationship: An update reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397سوم
26972334The Role of SAPK/JNK Pathway in the Synergistic Effects of Metformin and Dacarbazine on Apoptosis in Raji and Ramos Lymphoma CellsISICurrent molecular pharmacology1397سوم
27972236Cardiogenic effects of characterized Geum urbanum extracts on adipose-derived human mesenchymal stem cellsISIBiochemistry and cell biology1397چهارم
28971737Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge.ISIFitoterapia1397چهارم
29971539the role of Nrf2 in hepatoprotective activity of natural productISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397دوم
30971263Cytotoxic activity of the genus Ferula (Apiaceae) and its bioactive constituentsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
31971026Solid Lipid Nanoparticles (SLN) carrying Eugenia caryophyllata essential oil: The novel nanoparticulate systems with broad-spectrum antimicrobial activityISILetters in applied microbiology1397چهارم
32970648Preparation, characterization, and optimization of auraptene-loaded solid lipid nanoparticles as a natural anti-inflammatory agent: In vivo and in vitro evaluationsISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397پنجم
33970339Rupestrines A-D, alkaloids from the aerial parts of Corydalis rupestrisISIBIOORGANIC CHEMISTRY1396مسئول
34963820In depth chemical investigation of Glycyrrhiza triphylla Fishc roots guided by a preliminary HPLC-ESIMS profilingISIFood Chemistry1396چهارم
35963819Spectroscopic profiling and computational study of the binding of tschimgine: A natural monoterpene derivative, with calf thymus DNAISISpectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy1396پنجم
36963818Sulfur-containing derivatives from the roots of Ferula latisecta and their cytotoxic activitiesISIFitoterapia1396مسئول
37963031Safety evaluation of auraptene in rats in acute and subacute toxicity studiesISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1396دوم
38962900Effects of resveratrol on the structure and catalytic function of bovine liver catalase (BLC): Spectroscopic and theoretical studiesPMCAdvanced Pharmaceutical Bulletin1396پنجم
39962278Toxicity assessment of Ferula gummosa administration during pregnancy, lactation, and juvenile period in ratISIDrug and Chemical Toxicology1397چهارم
40962192New polyacetylenes from Echinophora cinerea (Boiss.) Hedge et LamondISINATURAL PRODUCT RESEARCH1396پنجم به بعد
41961861Synergy between Auraptene, Ionizing Radiation, and Anticancer Drugs in Colon Adenocarcinoma CellsISIPhytotherapy research1396چهارم
42961794Recent Advances in the Catalytic One-Pot Synthesis of Flavonoids and ChromonesISIMini reviews in medicinal chemistry1396مسئول
43961741Phytochemistry and Pharmacology of Ferula hermonis Boiss. - A ReviewMedlineDrug Research1396مسئول
44961347Auraptene Attenuates Malignant Properties of Esophageal Stem-Like Cancer CellsISITECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT1396چهارم
45961072Auraptene Induces Apoptosis via Myeloid Cell Leukemia 1-Mediated Activation of Caspases in PC3 and DU145 Prostate Cancer CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم به بعد
46960729Carotenoids in the treatment of diabetes mellitus and its complications: A mechanistic reviewISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
47960700A review of traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Portulaca oleracea LISIJournal of Ethnopharmacology1396سوم
48960613Synthesis of dual-action parthenolide prodrugs as potent anticancer agentsISIBioorganic chemistry1396مسئول
49960601Chitin from the mollusc chiton: Extraction, characterization and chitosan preparationISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395چهارم
50960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396چهارم
51960538Dereplication of cytotoxic compounds from different parts of Sophora pachycarpa using an integrated method of HPLC, LC-MS and H-1-NMR techniquesISINATURAL PRODUCT RESEARCH1395مسئول
52960508Effects of luteolin and luteolin-morphine co-administration on acute and chronic pain and sciatic nerve ligated-induced neuropathy in mice.PMCJournal of complementary & integrative medicine1395سوم
53953886Phytochemistry and pharmacology of Ferula persica Boiss.: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
54953343Evaluation of physicochemical and stability properties of human growth hormone upon enzymatic PEGylationISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1395پنجم به بعد
55953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395چهارم
56953340Chitosan extracted from the Persian Gulf chiton shells: Induction of apoptosis in liver cancer cell lineISIIRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES1395چهارم
57953339The Absolute Configuration and Cytotoxic Properties of Roehybridine β-N-oxideISINATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS1395مسئول
58953338Sulphur-containing compounds in the essential oil of Ferula alliacea roots and their mass spectral fragmentation patternsISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395مسئول
59953337Biological Effects of Arctiin from Some Medicinal Plants of Asteraceae Familyسایر سایت‏های تخصصیAmerican Journal of Biology and Life Sciences1395سوم
60951968In Silico and In Vitro Evaluation of Cytotoxic Activities of Farnesiferol C and Microlobin on MCF-7, HeLa and KYSE Cell LinesMedlineDrug research1395پنجم
61951750Effects of resveratrol on carbon monoxide-induced cardiotoxicity inratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395سوم
62951748Prooxidant Activity of Polyphenols, Flavonoids Anthocyanins and Carotenoids: Updated Review of Mechanisms and Catalyzing MetalsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
63951747Tyrosinase inhibitory properties of phenylpropanoid glycosides and flavonoids from Teucrium polium L. var. gnaphalodesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
64950725Molecular Signaling Pathways Behind the Biological Effects of Salvia Species Diterpenes in Neuropharmacology and CardiologyISIPhytotherapy Research1395دوم
65950497Neuroprotective and memory enhancing effects of auraptene in a rat model of vascular dementia: Experimental study and histopathological evaluationISINeuroscience Letters1395دوم
66950218Potent anti-angiogenic and cytotoxic effect of conferone on human colorectal adenocarcinoma HT-29 cellsISIPHYTOMEDICINE1395پنجم به بعد
67943333Glycyrrhetinic Acid and Its Derivatives: Anti-Cancer and Cancer Chemopreventive Properties, Mechanisms of Action and Structure-Cytotoxic Activity RelationshipISICurrent Medicinal Chemistry1394مسئول
68943155Highly Oxygenated Sesquiterpene Lactones from Cousinia aitchisonii and their Cytotoxic Properties: Rhaserolide Induces poptosis in Human T Lymphocyte (Jurkat) Cells via the Activation of c-Jun N-terminal Kinase PhosphorylationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394مسئول
69942938In vitro anti-inflammatory and immunomodulatory properties of umbelliprenin and methyl galbanateISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1394دوم
70942877Modulation of Multidrug Resistance Protein 2 Efflux in the Cisplatin Resistance Human Ovarian Carcinoma Cells A2780/RCIS by esquiterpene CoumarinsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394مسئول
71942876Can Small Chemical Modifications of Natural Pan-inhibitors Modulate the Biological Selectivity? The Case of Curcumin Prenylated Derivatives Acting as HDAC or mPGES‑1 InhibitorsISIJournal of natural products.1394اول
72942205Review of the traditional uses, phytochemistry, pharmacology and toxicology of giant fennel (Ferula communis L. subsp. communis)ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
73942011Effects of Pyriproxyfen on Life Table Indices of Plutella xylostella in MultigenerationsscopusPsyche (New York)1394سوم
74941475Auraptene consolidates memory, reverses scopolaminedisrupted memory in passive avoidance task, and ameliorates retention deficits in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
75941474Comparative analysis of the cytotoxic effect of 7-prenyloxycoumarin compounds and herniarin on MCF-7 cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1393سوم
76941253The Inhibitory Effects of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors of Guinea-Pig Tracheal Smooth MusclePMCJundishapur J Nat Pharm Prod1394پنجم
77941017Cytotoxicity evaluation of extracts and fractions of five marine sponges from the Persian Gulf and HPLC fingerprint analysis of cytotoxic extractsPMCAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1394مسئول
78940696Dereplication of antioxidant compounds in Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using a multiplex approach of HPLC-DAD, LC-MS and 1H NMR techniquesISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis1394مسئول
79935543Protective effects of flavonoids against microbes and toxins: The cases of hesperidin and hesperetin.ISILife sciences1394اول
80935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394پنجم به بعد
81935306Investigation of the antibacterial activity and efflux pump inhibitory effect of co-loaded piperine and gentamicin nanoliposomes in methicillin-resistantStaphylococcus aureusISIdrug development and industrial pharmacy1394مسئول
82935193Reversal of P-glycoprotein mediated multidrug resistancein mCF7 adr cancer cells by seqiterpen cumarinesISIFitoterapia1394مسئول
83934871A Randomized Placebo-controlled Double Blind Clinical Trial of Quercetin for Treatment of Oral Lichen Planus.PMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1393سوم
84934622Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in MCF-7/Adr cancer cells by sesquiterpene coumarinsISIFitoterapia1394مسئول
85934621Foetithiophenes C-F, thiophene derivatives from the roots of Ferula foetidaISIPharmaceutical Biology1394مسئول
86934602An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial.ISIChinese journal of integrative medicine1394سوم
87934594Evaluation of the analgesic effect of umbelliprenin and umbelliprenin-morphine co-administration on the acute, chronic and neuropathic painISIIndian Journal of Pharmaceutical Education and Research1394چهارم
88934536Apoptotic Effect of Galbanic Acid via Activation of Caspases and Inhibition of Mcl-1 in H460 Non-Small Lung Carcinoma CellsISIPhytotherapy Research1394پنجم به بعد
89934530Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oilISIJournal of Food Science and Technology1394مسئول
90934446Anti-inflammatory effect of new kopetdaghins A, C and E from Dorema kopetdaghenseISIFood and Agricultural Immunology1393دوم
91934413Anti-cancer Properties of a Sesquiterpene Lactone-bearing Fraction from Artemisia khorassanicaMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1393سوم
92934342Antihypertensive effect of auraptene, a monoterpene coumarin from the genus Citrus, upon chronic administrationISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
93934242Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental ModelsISIPhytotherapy Research1393پنجم
94934223Adlumiceine methyl ester, a new alkaloid from Fumaria vaillantiiISIJournal of Asian Natural Products Research1393مسئول
95934187Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseasesISILife Sciences1393مسئول
96934145In vitro immunomodulatory properties of a sesquiterpene lactone-bearing fraction from Artemisia khorassanicaISIJournal of Immunotoxicology1393دوم
97933834Multiple pro-apoptotic targets of abietane diterpenoids from Salvia speciesISIFitoterapia1393مسئول
98933016Ultrasonic-assisted extraction of antioxidative compounds from Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using various solvents of different physicochemical propertiesISIFood Chemistry1394سوم
99932261Biological properties and molecular targets of umbelliprenin – a mini-reviewISIJournal of Asian Natural Products Research1393مسئول
100932200Evaluating the effects of galbanic acid on hydrogen peroxide-induced oxidative DNA damage in human lymphocytesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393چهارم
101932195Mcl-1 Is Up Regulated by Prenylated Coumarin, Umbelliprenin in Jurkat CellsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393سوم
102932057Neuropharmacological properties and pharmacokinetics of the citrus flavonoids hesperidin and hesperetin – A mini-reviewISILife Sciences1393مسئول
103931160Biologically active isoquinoline alkaloids with drug-like properties from the genus CorydalisISIRSC Advances1392اول
104931155Preparation, Characterization and Cytotoxic Effects of Nanoliposomes Containing UmbellipreninscopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1393دوم
105931105Investigating anticancer properties of the sesquiterpene ferutinin on colon carcinoma cells, in vitro and in vivoISILife Sciences1393چهارم
106931052Potent and selective inhibitors of class A b-lactamase: 7-prenyloxy coumarinsISIThe Journal of Antibiotics1393پنجم
107930860Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brainISILife Sciences1392مسئول
108930557In vitro Investigation of Anticancer, Cell-Cycle-Inhibitory, and Apoptosis-Inducing Effects of Diversin, a Natural Prenylated Coumarin, on Bladder Carcinoma CellsISIZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES1393چهارم
109930381Ferutinin, an Apoptosis Inducing Terpenoid from Ferula ovinaISIAsian Pacific journal of cancer prevention1393مسئول
110930166Drimane-type sesquiterpene coumarins from Ferula gummosa fruits enhance doxorubicin uptake in doxorubicin-resistant human breast cancer cell linePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393اول
111930107The cytotoxic activities of 7-isopentenyloxycoumarin on 5637 cells via induction of apoptosis and cell cycle arrest in G2/M stageISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
112925090Enhancement of cisplatin cytotoxicity in combination with herniarin in vitroISIDrug and chemical toxicology1393چهارم
113925089Antigenotoxic activities of the natural dietary coumarins umbelliferone, herniarin and 7-isopentenyloxy coumarin on human lymphocytes exposed to oxidative stressISIDrug and chemical toxicology1393مسئول
114924838Curcuminoids Modulate Pro-Oxidant– Antioxidant Balance but not the Immune Response to Heat Shock Protein 27 and Oxidized LDL in Obese IndividualsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1392پنجم به بعد
115924836Synthesis, biosynthesis and biological activities of galbanic acid – A reviewISIpharmaceutical biology1392مسئول
116924832Sesquiterpene lactones from Ferula oopoda and their cytotoxic propertiesISIJ Asian Nat Prod Res1392مسئول
117924092Improvement the aqueous solubility of the prenylated coumarins using cyclodextrin complexationscopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1392اول
118923020Cytotoxic and Apoptotic Potential of Rheum turkestanicum Janisch Root Extract on Human Cancer and Normal CellsISIIJPR1392چهارم
119922999Umbelliprenin from Ferula szowitsiana Activates both Intrinsic and Extrinsic Pathways of Apoptosis in Jurkat T-CLL Cell LineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392سوم
120922468Effect of Ferula gummosa ethanolic extract on osteogenesis in human mesanchymal stem cellsscopusJournal of Medicinal Plants1392مسئول
121922467Method validation for the one-month stability study of trans-resveratrol in human plasmaPMCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1392مسئول
122921651Cytotoxic activities of phytochemicals from Ferula species.ISIDaru1392دوم
123921009Bracken-fern Extracts Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Certain Cancer Cell LinesISIASIAN PACIFIC JOURNAL of CANCER PREVENTION1392چهارم
124921001Hypotensive activity of auraptene, a monoterpene coumarin from Citrus sppISIPharmaceutical Biology1392مسئول
12591679Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical usesISIjournal of Ethnopharmacology1391مسئول
12691549Synthesis and SAR studies of mono O-prenylated coumarins as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1391اول
12791275A review of volatile sulfur-containing compounds from terrestrial plants: biosynthesis, distribution and analytical methodsISIThe Journal of Essential Oil Research1391اول و مسئول
12891266Effects of Supplementation with Curcuminoids on Dyslipidemia in Obese Patients: A Randomized Crossover Trial.ISIPhytother Res1391سوم
12991241New sesquiterpene coumarin from the roots of Ferula latisecta - page 133 - vist 6Chemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391اول
13091227Umbelliprenin Induces Apoptosis in CLL Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391سوم
13191220Α-Chymotrypsin and Urease Inhibitory Activity of Diversolides C, D, and E from the Roots of Ferula DiversivittataISIJournal of the Chemical Society of Pakistan1391پنجم به بعد
13291166Cytotoxic Evaluation of Alkaloids and Isoflavonoids from the Australian Tree Erythrina vespertilioISIPlanta medica1391اول
13391164Diversin, from Ferula diversivittata protects human lymphocytes against oxidative stress induced by H(2)O(2)ISINatural product research1391پنجم به بعد
13490747Volatile Constituents of the Genus Ferula (Apiaceae): A ReviewISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390دوم
13590708Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 CellsISIZeitchrift for Natureforschung C1390چهارم
13690691Antihyperglycemic Effect of Asafoetida (Ferula assafoetida Oleo-Gum-Resin) in Streptozotocin-induced Diabetic RatsscopusWorld Applied Sciences Journal1390چهارم
13790621Possible mechanism(s) of the relaxant effect of asafoetida (Ferula assa-foetida) oleo-gum-resin extract on guinea-pig tracheal smooth muscleindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390چهارم
13890464Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cellsISINatural Product Research1390چهارم
13990346Effects of ethanolic extract of pine needles (Pinus eldarica Medw.) on reserpine-induced depression-like behavior in male Wistar ratsISIPharmacognosy Magazine1390سوم
14090196Methyl galbanate, a novel inhibitor of nitric oxide production in mouse macrophage RAW264.7 cellsISIJournal of Natural Medicines1390پنجم
14190113HPLC determination of hesperidin, diosmin and eriocitrin in Iranian lime juice using polyamide as an adsorbent for solid phase extractionISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1390چهارم
14290082Investigating the cytotoxic and apoptosis inducing effects of monoterpenoid stylosin in vitroISIFitoterapia 1390سوم
14390028Farnesiferol A from Ferula persica and Galbanic Acid from Ferula szowitsiana Inhibit P-Glycoprotein-Mediated Rhodamine Efflux in Breast Cancer Cell LinesISIPlanta medica1390دوم
14489687Purification and Structure Elucidation of Compounds from the Roots of Ferula ovina BoissscopusJournal of Medicinal Plants1389اول
14589588Evaluation of the effects of galbanic acid from Ferula szowitsiana and conferol from F. badrakema, as modulators of multi-drug resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureusPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1389دوم
14689576screenin of acetycholinestesterase inhibitory activity of terpenoid and coumarin derivatives from the genus ferulascopusPharmacologyonline 1389دوم
14789418effect of galbanic acid, a sesquiterpene coumarin from ferula sezowitsiana, as an inhibitor of efflux mechanism in resistant clinical isolates of staphylococcus aureusISIBrazilian Journal of Microbiology 1389سوم
14889416Cancer Chemoprevention by 7-Prenyloxycoumarins: A Role for 5-Lipoxygenase Inhibition?ISIIntegrative Cancer Therapies1389دوم
14989384diversivittatin, a new phenylpropanoid derivative from the roots of ferula diversivittataISIchemistry of natural compounds1389مسئول
15089368The enhancement of vincristine cytotoxicity by combination with feselolISIJournal of Asian Natural Products Research 1389سوم
15189364Qualitative Analysis of the Hydro-distilled Essential Oil of Ferula latisecta Rech. f. and Aell. Roots from IranISIjournal of essential oil bearig plants1389مسئول
15289363Umbelliprenin-coated Fe3O4 magnetite nanoparticles: Antiproliferation evaluation on human Fibrosarcoma cell line (HT-1080)ISIMaterials Science and Engineering C1389مسئول
15389339Larvicidal efficacy of latex and extract of Calotropis procera (Gentianales: Asclepiadaceae) against Culex quinquefasciatus and Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae).ISIJournal of Vector Borne Diseases1389سوم
15489322Sesquiterpene lactone fraction from Artemisia khorassanica inhibits inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expression through the inactivation of NF-kappa BISI Immunopharmacology and Immunotoxicology1389سوم
15589307Biological activities of essential oils from the genus ferulaISIasian biomedicine1389مسئول
15689213Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacinISIToxicology in vitro1389سوم
15789090Sesquiterpene coumarins from Ferula gumosaISIJ Nat Prod1389اول
15889086Biologically active sesquiterpene coumarins from Ferula speciesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1389مسئول
15989064Traditional uses, phytochemistry and pharmacology of asafoetida (Ferula assa-foetida oleo-gum-resin)-A reviewISIJ Ethnopharmacol1389مسئول
16088297new sesquiterpene coumarines from the roots of ferula flabellilobaISIpharmaceutical biology1388مسئول
16188240Badrakemonin, a New Eremophilane-Type Sesquiterpene from the Roots Of Ferula badrakema Kos.-Pol.ISIIranian Journal of Pharmaccutical research1388اول و مسئول
16288194EVALUATION of cytotoxicity and anticonvulsant of some Iranian medicinal Ferula species.ISIPharmaceutical Biology1388مسئول
16388193Cancer chemopreventive activity of diversion from Ferula diversivittata in vitro and in vivoISIPhytomedicine1388مسئول
16488166persicasulphide C a new sulphur-containing derivative from ferula persicaISInatural product research1388مسئول
16588161auraptene from ferula szowitsiana protects human peripheral lymphocytes against oxidative stressISIPhytotherapy research1388مسئول
16688069Evaluating the potentiating effect of galbanic acid from ferula szowitsiana on three common antibiotics against resistant hospital isolates of staphylococcus aureusISIIranian journal of pharmaceutical research1388سوم
16788067Cancer chemopreventive activity of the prenylated coumarin, umbelliprenin, in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1388اول و مسئول
16888066Evaluation of antioxidant anti-inflammatory and lipoxygenase inhibitory activities of the prenylated coumarin umbellipreninISIDaru1388اول و مسئول
16988062The combination effect of curcumin with different antibiotics against staphylococcus aureusChemical Abstractinternational journal of green pharmacy1388دوم
17088048Synthesis and purification of 7-prenyloxycoumarins and herniaarin as bioactive natural coumarinsISIiranian journal of biomedical sciences1388مسئول
17188047Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with ConferoneISIzeitschrift fur naturforschung1388سوم
17288016Evaluation of antigenotoxicity effects of umbelliprenin on human peripheral lymphocytes exposed to oxidative stress ISICell Biology and Toxicology1388سوم
17388002sesquiterpene coumarins from the fruits of ferula badrakemascopuspharmaceutical biology1388مسئول
17487680 High content of polysulphides in the volatile oil of Ferula latisecta rech F et aell fruits and Antimicrobial Activity of the oil ISIjournal of Essential oil Research 1387اول و مسئول
17587665Chemical Composition of the Fruit oil of Ferula flabelliloba ISIJournal of Essential oil Bearing Plants 1387اول و مسئول
17687655Umbelliprenin from Ferula szowitsiana inhibits the growth of human M4beu metastatic pigmented malignant melanoma cells through cell-cycle arrest in G1 and induction of caspase-dependent apoptosis ISIphytomedicine 1387سوم
17787641Polar secondary metabolites of Ferula persica roots ISIphytochemistry1386اول و مسئول
17887622Cancer Chemopreventive Activity of Terpenoid coumarins from ferula Species ISIplanta medica1387اول و مسئول
17987583Antiemetic activity of different extracts from the aerial parts of thymus transcaspicus klokovscopuspharmacologyonline1388مسئول
18087272In vitro antifungal activity of polysulfides-rich essential oil of Ferula latisecta fruits against human pathogenic dermatophytes ISINatural Product Communications1387مسئول
18187257Sulfur Containing Compounds in the Volatile Oil of Ferula latisecta Rech. f. & Aell. LeavesISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388مسئول
18287256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388مسئول
18387139Diversolides A-G, guaianolides from the roots of ferula diversivittataISIphytochemistry1387اول و مسئول
18487138chemical composition of the volatile oil from ferula ovina(boiss)Boiss.-Rech. FruitsISIjournal of essential oil bearing plants1387اول و مسئول
18587084Antigenotoxic effects of the disulfide compound persicasulfide A (PSA) on rat lymphocytes exposed to oxidative stressISIPlanta medica1388چهارم
18687054Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC) cell lineISIPhytomedicine1387سوم
18787016Contamination of patulin in clear apple juice in Mashhad, IranISIJOURNAL OF FOOD SAFETY1387پنجم
18886611Composition of a historical rose oil sample ISIJ.Essent.Oil Res 1386مسئول
18986608Detection of Sesquiterpene Lactones in Ten Artemisia Species Population of khorasan Provinces Chemical AbstractIranian Journal of Basic Medical Sciences1386اول و مسئول
19086543Prenylated Flavonoids and Flavonostilbenes from Sophora pachycarpa rootsISIpharmaceutical Biology 1386مسئول
19186542Composition of a historical rose oil sample (Rosa damascena Mill., Rosaceae)scopusJOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH1386مسئول
19286533Kopetdaghins A-E, Sesquiterpene Derivatives from the Aerial Parts and the Roots of Dorema Kopetdaghense ISIJournal of Natural Products 1386اول و مسئول
19386224Rapid isocratic HPLC analysis of caffeic acid derivatives from echinacea purpurea cultivated in IranISIChemistry of Natural compounds1387اول و مسئول
19486114Galbanic Acid from ferula szowitsiana enhanced the Antibacterial Activity of penicilin G and cephalexin against Staphlococcus aureus ISI Biological and pharmaceutical Bulletin 1386پنجم
19586052in vitro protective effects of satureja hortnsis L.essential oil and ethanolic extract on lymphocytes DNAscopusjournal of Medicinal plants1386چهارم
19686015بررسی برون تنی محافظت DNA لکوسیتی توسط اسانس وعصاره اتانولی گیاه مرزهChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386چهارم
19785182Antigenotoxic effects of Satureja hortensis L. on rat lymphocytesISIArchives of Pharmacal Research1385چهارم
19885147sesquiterpene coumarins from ferula szowitsiana and in vitro antileishmanial activity of 7-prenyloxycoumarins against promastigotesISIphytochemistry1385مسئول
19985071sophoraflavanone G from sophora pachycarpa enhanced the antibacterial activity of gentamycin against staphylococcus aureusISI 1385مسئول
20084090Antigenotoxic Effects of Satureja hortensis L.on Rat lymphocytes exposed to Oxidative StressPMCArch Pharm Res1384چهارم
20184077two matrix metalloproteinases inhibitors from ferula persica var. persicaISIphytomedicine1384چهارم
20284076sulphur-contanining compounds in the essential oil of the root of ferula persica willd. var. persicaISIflavour and fragerance journal1384اول
20384075bleaching of serratia marcescens by some coumarinsISIjournal basic microbiol1384پنجم
20483031bioassay-guided isolation and identification of an antibacterial compound from ferula persica var. persica rootsChemical Abstractdaru1383دوم
20583027identification of antifungal compounds from ferula persica var. persicaISIpharmaceutical biology1383سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981423bioassay guided fractionation fo luteolin from bene hullsecond international congress on food science and technologyساریپوستر1397خير
2972726غربالگری و جداسازی ترکیبات فعال گونه هایی از Salvia، Ferula و Artemisia به منظور کشفف داروهای ضد سرطانInternational Congress on Natural Productsمشهدپوستر1392خير
3960498اثرات نویدبخش عصاره گونه گیاهی Ferula szowitsiana در القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی1st international joint confrence on new trends in biotechnologyسیستان و بلوچستانپوستر1396خير
4960345بررسی اثرات عصاره گیاه Ferula foetida بر روی تکثیر و تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی انسان1st International Joint Conference on New Trends in Biotechnologyزاهدانسخنرانی1396خير
5941441Effects of Ferula assafoetida on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal smooth muscleبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
152روش‌های جداسازی مواد موثره عصاره‌های طبیعی1389ترجمه
233روش های سنجش بیو لوژیک برای کشف دارو های جدید1389ترجمه
32076دارونامه گیاهی1398تالیف
41064دارودرمانی و تغذیه در اختلالات گفتار و زبان1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1242فرایند تولید لوتئین با استفاده از گیاه گل جعفری در سه حالت جامد ، محلول در روغن و لوتئین به صورت دی استر nf>, مهرداد ایرانشاهی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19215کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29146کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39122کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1392
4102کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1388

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه