محمد رضا  شیدفر
خلاصه عملکرد محمد رضا  شیدفر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد رضا شیدفر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد رضا شیدفر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : shidfarmr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
185418بررسی کیفیت ارایه خدمات آموزش بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه مدل ارتقای سلامت _1385مجریپایان یافتهخير
284156بررسی آگاهی ، نگرش و سبک زندگی مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
384125بررسی میزان آگاهی و نگرش عادات و الگوهای تغذیه ای در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای مشهدمجریپایان یافتهخير
483217بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی در بیمارستان های دانشگاهی مشهد و عوامل موثر بر آنمجریپایان یافتهخير
583169مداخله آموزشی در زمینه نگرش، عادات و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاهمجریپایان یافتهخير
689484تحلیل و بررسی فرسودگی شغلی پرسنل در معرض آلاینده سازمان بازیافت شهرداری مشهدهمکارپایان یافتهخير
784395بررسی تاثیر اموزش مهارتهای فرزند پروری بر عملکرد و رفتار ناهنجار کودکان افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدینهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
192774Patient education services and the organizational factors affecting them at teaching hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 2008ISI2012 WPMH GmbH. Published by Elsevier Ireland Ltd1391سوم
290857Discrimination of Trichophyton tonsurans and Trichophyton equinum by PCR-RFLP and by β-tubulin and Translation Elongation Factor 1-α sequencingISIMedical Mycology1391چهارم
390395Multilocus differentiation of the related dermatophytes Microsporum canis, Microsporum ferrugineum and Microsporum audouiniiISIJournal of medical microbiology1390چهارم
486164تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار در بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهد،نتایج یک مداخلهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه