سید مسعود  حسینی
خلاصه عملکرد سید مسعود  حسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید مسعود حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید مسعود حسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hoseinim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961694بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک فردی و نتایج ارزشیابی پایان دوره تحصیلی دانش آموزان مراکز آموزش بهورزی استان خراسان رضوی در سال1396مجریپایان یافتهبلي
2961047تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی از باروری سالم و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل (بی فرزندی و تک فرزندی) مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان سبزوارمجریپایان یافتهبلي
3961012تحلیل محتوایی فصلنامه بهورز و تطبـیق آن با اولویـت های اعلام شده درحوزه سلامت توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال های 1390 تا 1395مجریپایان یافتهبلي
4950874واکاوی تجارب دانشجویان پزشکی در مورد برنامه درسی پنهان در دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5950029بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی اساتید توسط دستیاران بالینی پزشکی با نمرات آزمون ارتقای سالیانه دستیاران در سالهای متوالی 93-94 در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
6940735 برسی رابطه سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع بالینی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
7940680بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
8940201بررسی تطابق دروس رشته فوریتهای پزشکی با نیازها ی شغلی از دید شاغلین این حرفه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
9930969بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت سی پی آر پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) بر مولفه های الگوی کرک پاتریک (واکنش – آگاهی – مهارت و نتایج سازمانی) در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
10920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیمجریپایان یافتهبلي
11900530بررسی سبک های ترجیحی یادگیری دانشجویان و سبک های ترجیحی یاددهی اساتید رشته رادیولوژی دوره لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 90-91مجریپایان یافتهبلي
1287524رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1387482مقایسه تاثیر دو روش PBL(Problem based learning) وLBL(Lecture based learning) بر یادگیری مبحث ECG توسط دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهخير
1485462مقایسه روشهای ارزیابی عفونت در زخم ناشی از سوختگیمجریپایان یافتهبلي
1585063بررسی سبک های یادگیری دانشجویان داروسازی مشهد براساس نظریه یادگیری تجربی کلب درسال1385مجریپایان یافتهخير
16971633بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنیاز بر خودکارآمدی زنان درمراقبتهای دوران بارداریهمکاردر دست اجرابلي
17971225تاثیرآموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری بروسلوز در ساکنین شهرستان قایناتهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
18970343بررسی رابطه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
19961556بررسی کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر خواف در سال1397همکاردر دست اجرابلي
20961065بررسی تاثیر برنامه آموزش مراقبین سلامت شهر سبزوار از دیدگاه یادگیرندگان بر اساس الگوی سیپ در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
21960982بررسی تاثیر دو روش آموزش حین کار و کارگاه بر آگاهی،نگرش و عملکرد ماماها در مورد خطاهای شایع مامایی دربیمارستانهای آموزشی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
22960860بررسی سبک های یادگیری دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
23960226بررسی سبکهای یادگیری دستیاران گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
24950371بررسی رابطه بین سبک یادگیری و میزان یادگیری دانش سم شناسی در دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
25940595نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهخير
26921617تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
27921146بررسی چالش های موجود در دروس نظری از دیدگاه کارآموزان بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
28911205بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت درسالمندان دیابتی شهرمشهد. همکارپایان یافتهبلي
2989235تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی کشور در سال 88همکارپایان یافتهخير
3088758بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی آسیب شناسی دهان وفک وصورت در سال تحصیلی89-1388همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982226Preferred Learning Styles among Ophthalmology Residents: An Iranian SamplePMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1398چهارم
2982079Exploring Learners’ Viewpoint regarding Training Program of Health Care Providers Based on CIPP ModelISCFuture of Medical Education Journal1398سوم
3980122Assessing the compatibility of the Radiology Technology Curriculum with Professional Requirements: Viewpoints of Radiology Technology Employee in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
4972544Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journalsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397پنجم به بعد
5972472Research Paper: Learning Styles and Toxicology Knowledge of Medical Students of Mashhad University of Medical SciencesEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1397سوم
6964375Comparing Pharmacy Students’ Perceptions and Expectations of Quality of Educational Services at Mashhad University of Medical Sciences Based on SERVQUAL ModelCinahlمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396مسئول
7961242Investigating the Compliance of Emergency Medicine Technician Curriculum with Job Requirements from the Viewpoint of the Workers at Mashhad University of Medical Sciences in 2015ISCFuture of Medical Education Journal1396اول
8951224The challenges and limitations of the theoretical Coursers from the perspective of General Surgery trainees in Mashhad University of Medical Sciences.سایر سایت‏های تخصصیJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1394سوم
9951093Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT LiteracyMedlineStudies in Health Technology and Informatics(Nursing Informatics)1395اول و مسئول
10941129Surveying Health-Related Quality of Life and Related Factors in the Diabetic Elderly in Mashhad in 2013ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1394چهارم
11934548Dental Students' Educational Achievement in Relation to Their Learning Styles: A Cross-sectional Study in IranPMCGlobal Journal of Health Science1394اول و مسئول
12934539Lived Experiences of Iranian Novice Nursing Faculty in Their Professional RolesPMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
13932457Investigating students’ opinions about Oral and Maxillofacial Pathology course in Mashhad School of Dentistry (2009-2010)EmbaseFuture of Medical Education Journal1393چهارم
14930560Health Literacy and its Relationship with Medical Adherence and Health-Related Quality of Life in Diabetic Community-Residing Elderlyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974246Using Kirkpatrick model to evaluate a Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) retrain course for Iranian nurses2018 World Summit on CBMEBaselپوستر1397بله
2974245Using Kirkpatrick model to evaluate a Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) retrain course for Iranian nurses2018 World Summit on CBMEBaselپوستر1396بله
3974244The emergency paramedics' viewpoints on the compliance of their curriculum with job requirementsAMEE 2018Baselپوستر1397بله
4971621What may be learned from clinical teachers? Experiences of Iranian medical students4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiپوستر1396بله
5954141Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT Literacy13th International Congress in Nursing InformaticsGenevaپوستر1395بله
6952680بررسی رابطه سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارورزی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانیتهرانسخنرانی1395خير
7951116بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت سی پی آر پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) بر مولفه های الگوی کرک پاتریک (واکنش-آگاهی-مهارت و نتایج سازمانی) در سال 1393هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1395بله
8951115آیا سبکهای یادگیری کُلب عامل مهمی در پیش بینی موفقیت تحصیلی است؟ یک مطالعه مقطعی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانسخنرانی1395بله
9941131Dental Students' Educational Achievement in Relation to Their Learning Styles: A Cross­Sectional Study in IranTwenty-second International Conference on LearningMadridپوستر1394بله
10940404بررسی چالش های موجود در دروس نظری از دیدگاه کارآموزان بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)کنفرانس بین المللی پؤوهش در مهندسی علوم وتکنولوؤیاستانبولسخنرانی1394خير
11935323Understanding the needs of novice nurse educators during transition to their academic role: a thematic analysisICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394خير
12934607Control of and adaptation in educational atmosphere: Nursing teachers' perception and experiences2nd Global congress for qualitative health researchMilanپوستر1391بله
13934606A survey on teachers' assessment system of an Iranian university using meta evaluation approachThe network: Towards unity for health annual conference 2011Grazپوستر1390بله
14934605The students' views on priorities in faculties' assessmentAMEE 2010Glasgowپوستر1389بله
15932811Lived experiences of Iranian novice nursing faculties to plan empowerment programs5th International nurse education conferenceNoordwijkerhoutپوستر1393بله
16932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه