حمیدرضا  بهنام وشانی
خلاصه عملکرد حمیدرضا  بهنام وشانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیدرضا بهنام وشانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا بهنام وشانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : behnamhr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکاردانی1364دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پرستاریکارشناسی1366دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آموزش پرستاری کودک و نوزادکارشناس ارشد 1372دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیأت تحقیق درمان مجروحین شیمیایی گازهای جنگیمرکز مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد1363/01/011366/01/01
معاون آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار1367/08/171370/05/25
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوییدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1372/01/011381/01/01
سردبیر مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار1372/02/201381/02/30
مدیر مسوول و سردبیر مجله علمی پژوهشی بیهقدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1374/01/011381/01/01
عضو کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشوروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1376/01/011379/01/01
عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار1376/05/101382/09/30
عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار1376/07/121382/07/20
مدیر اجرایی ودستیار سردبیر مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهددانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383/08/151389/08/20
عضو کمیته بالینی شورای پژوهش دانشگا علوم پزشکی مشهددانشگا علوم پزشکی مشهد1385/01/011388/01/01
عضو شورای پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی مشهددانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386/08/151389/11/10
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی مشهددانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387/02/151389/10/10
دبیر اجرایی اولین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاددانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/01/011390/11/30
عضو شورای پژوهش گروه کودک و نوزاددانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/01/01
مدیر داخلی مجله مراقبت مبتنی بر شواهددانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391/10/22

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951816مقایسه اثر ماساژ به روش یاکسون و گرم‌کردن پاشنه بر درد ناشی از خونگیری از پاشنه و معیارهای فیزیولوژیک و طول مدت گریه در نوزادان ترممجریپایان یافتهبلي
2950702مقایسه وضعیت رشد و تکامل کودکان با اختلالات شنوایی با کودکان سالم 1 تا 5 ساله شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3941111بررسی تأثیر حمایت معنوی بر استرس مراقب و کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی بستری در بخش انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
4930969بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت سی پی آر پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) بر مولفه های الگوی کرک پاتریک (واکنش – آگاهی – مهارت و نتایج سازمانی) در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
5930659بررسی تأثیر برنامه آموزش مهارت های ارتباطی به کارکنان مراقبتی بر افسردگی سالمندان مقیم آسایشگاههای مشهد - 1393مجریپایان یافتهخير
6930010تاثیر تحریک چندحسی بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
7922369بررسی تأثیر قصه‌گویی بر خودکارامدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان 12-6 سال مبتلا به تالاسمی مشهد (1392)مجریپایان یافتهبلي
8921855مقایسه تاثیر دو روش گزارشگری ضبط ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیاء نوزاد و پیامدهای کوتاه مدت احیاءمجریپایان یافتهبلي
9921564بررسی تأثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس مجریپایان یافتهبلي
10921187بررسی تاثیر کاهش صدا با استفاده از گوش پوش بر متغیرهای فیزیولوژیک و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانمجریپایان یافتهبلي
11920541تأثیر مشارکت خانواده بر خودکارآمدی شیردهی مادر و وزن گیری نوزاد نارس مجریپایان یافتهبلي
12920160مقایسه‌‌ تأثیر ماساژ سوئدی با لمس‌ بر درد هنگام رگ‌گیری در کودکان دبستانی در بخش اورژانس کودکان بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
13911151بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی مراقبت کنندگان کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بر تبعیت آنان از درمان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد سال1392مجریپایان یافتهبلي
14911144اثر اجرای مقیاس پیش بیمارستانی سکته مغزی سینسیناتی بر تریاژ تلفنی پرستاران اعزام کننده در مرکز ارتباطات فوریتهای پزشکیمجریپایان یافتهبلي
15910041تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزنگیری نوزادان نارس مجریپایان یافتهبلي
16900782بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارتهای هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوانمجریپایان یافتهبلي
1789972تاثیر ماساژ درمانی بر درد ناشی ازگذاشتن کاتتر ورید نافی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
1889686بررسی نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری کودکان مبتلا به نقص دیواره دهلیزی بطنیمجریپایان یافتهبلي
1989195بررسی تاثیر "آموزش حل مسأله" بر عملکرد خانواده و خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یکمجریپایان یافتهبلي
2088785بررسی ارتباط بین مصرف مکمل آهن دردوران بارداری و ابتلا به پره اکلمپسیمجریپایان یافتهخير
2188409بررسی رابطه بین تعارض خانوادگی و سوء تغذیه دانش آموزان دبستانیمجریپایان یافتهبلي
2287863مقایسه تأثیر راهنمای بالینی مراقبت مبتنی بر شواهد همراه و بدون یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانیمجریپایان یافتهبلي
2387406بررسی فراوانی انواع استئوژنزیس ایمپرفکتا و عوامل مرتبط با آن در کودکان بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
2487120بررسی تأثیر برنامه بازدید منزل بر "آپگار خانواده" کودکان مبتلا به نقایص مادرزادی لوله عصبی در کودکان بستری در بخش جراحی کودکان بیمارستان دکترشیخ مشهدمجریپایان یافتهخير
2586784بررسی تأثیر عوامل محیطی،فردی وبیماری بر عود حملات بیماری مولتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهخير
2686202بررسی شدت و فراوانی انواع خشونت خانوادگی در زنان بستری در بخشهای بعد از زایمان بیمارستانهای شهر مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
2784502مقایسه الگوی درد قلبی و نوع انفارکتوس در بیماران منتلا به سکته قلبی با و بدون دیابتمجریپایان یافتهخير
2884378بّررسی ارتباط زناشوئی در سه ماهه آخر بارداری با افسردگی پس از زایمانمجریپایان یافتهخير
2984057مقایسه تاثیر مصرف هفته ای یک بار و دوبار آهن مکمل بر روی میزان هموگاوبین و فریتین سرم و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی ساکن خوابگاه در مشهد 1383-84مجریپایان یافتهخير
30980921مقایسه تاثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور و مشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر رضایت جنسی زنان با شاخص توده بدنی بالاهمکاردر دست اجرابلي
31980496تاثیرآموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان میانسالهمکاردر دست اجرابلي
32980423مقایسه اثر نور هالوژن با موقعیت زانوسینه ای بر چرخش جنین با نمایش بریچهمکاردر دست اجراخير
33980154مقایسه تاثیر آموزش مهارت تصمیم گیری اخلاقی و ارتباط بین فردی بر جوکاری اخلاقی پرستارانهمکاردر دست اجرابلي
34980072تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس و اضطراب نوجوان دارای والدین مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یکهمکاردر دست اجرابلي
35971764تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در پرستاران بخش روانهمکاردر دست اجرابلي
36971621مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و آرامسازی تنفسی بر علایم حیاتی و اضطراب قبل از الکتروشوک درمانی بیماران افسرده بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
37971224بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
38971181تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطانهمکاردر دست اجرابلي
39970985تاثیر آموزش به همراهی بر اساس نظریه بندورا بر قصد انتخاب نوع زایمان و خودکارآمدی مادر باردار در زایمانهمکاردر دست اجرابلي
40970948تاثیر برنامه بازدید منزل مبتنی بر تداوم مراقبت آغوشی مادر و نوزاد بر تاب آوری مادر و تکامل نوزاد نارسهمکاردر دست اجرابلي
41970884بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر فشار مراقبتی و نیازهای تامین نشده مراقبین خانوادگی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطانهمکاردر دست اجرابلي
42970029مقاﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﯾﺤﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻻوﻧﺪوﻻ و آرامﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن ﺑﺮ اضطراب بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی تحت الکتروشوک درمانیهمکارپایان یافتهبلي
43961862تاثیر آموزش عوارض یائسگی به همسران بر تجارب جسمانی روانشناختی زنان یائسههمکارپایان یافتهخير
44961777تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
45961713تاثیر ماساژ ناحیه کمر با روغن زنجبیل بر شدت درد فاز فعال زایمان زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
46961596تأثیر آموزش مهارت‌های خودآگاهی و همدلی برعزت نفس زنان مطلقههمکارپایان یافتهبلي
47961526بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان تمایل و آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
48961344تاثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطرهمکارپایان یافتهبلي
49960949تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بندورا بر خود مراقبتی و خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعههمکارپایان یافتهبلي
50960747تأثیر برنامه مراقبت تکاملی براساس ارزیابی شرایط فردی نوزاد(NIDCAP) بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسیهمکارپایان یافتهبلي
51960649تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کار آموزی روانپرستاری بر مهارت همدلی با بیمار و اضطراب دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
52960633تاثیر ویزیت در منزل بر خودکارامدی بیمار و بار روانی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ترخیص شده از بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
53960319بررسی تاثیر محلول دهانشویه اسید فولیک بر پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت رادیوتراپی سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
54960124مقایسه تاثیر مدل مراقبت پیگیر و بسته آموزش روانی حمایتی بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی نوع 1همکارپایان یافتهبلي
55951812تأثیر بکارگیری نظریه 'مدل سازی و مدل سازی نقش' بر پرورش تصویر ذهنی و تأمین نیازهای اساسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
56951695تاثیرکاربرد درمانی نقاشی بر اضطراب حین بستری و روش‏های مقابله ‏ای کودکان بستری در بیمارستان اکبرهمکارپایان یافتهبلي
57950908بررسی تاثیر لالایی زنده مادرانه بر تغییرات فیزیولوژیک و تحمل تغذیه در نوزادان نارس (بیمارستان لقمان حکیم سرخس)همکارعقد قراردادخير
58950903تاثیر آموزش گروهی مهارت حل مساله بر شدت پرخاشگری بیماران اختلال دوقطبی نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
59950714مقایسه تاثیر آموزش تمرینات ورزشی به دو روش حضوری و غیر حضوری برپیامد های استئوآرتریت و صدمات زانو در سالمندان کم سواد ساکن مشهدهمکارپایان یافتهبلي
60950583مقایسه دو مداخله ارتقاء دهنده درک از بیماری و خود مراقبتی بر تبعیت از درمان و سازگاری در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
61950195تاثیر اجرای برنامه آموزشی همسران بر کیفیت زندگی زنان باردارهمکارپایان یافتهبلي
62941825مقایسه تاثیر لباس و تن پوش عروسکی بر اضطراب و ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سالهمکارپایان یافتهبلي
63941653تاثیر تمرینات قدرتی با باند کشی بر روحیه سالمندان ساکن درشهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
64941593تاثیر آموزش تنظیم هیجان به مادران دارای کودک بیش فعال/کمبود توجه، بر سلامت روان مادر و میزان علائم اختلال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
65941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
66940850بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سبک یادگیری وارک بر خود مراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
67940802مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره با آموزش مولتی مدیا بر میزان اضطراب ناشی از الکتروشوک درمانی در بیماران دچار اختلالات خلقیهمکارپایان یافتهبلي
68940303مقایسه تاثیر وسیله تنفس شکمی انگیزشی با تنفس شکمی معمول بر وضعیت عملکرد تنفسی بیماران انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
69940299بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر تبعیت از رژیم درمانی ضدانعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب همکارپایان یافتهبلي
70931782بررسی اثر استفاده از رسپیرومتر در حین احیا بر کیفیت احیاء قلبی ریوی نوزادان و بروز پنوموتوراکس همکارپایان یافتهخير
71931302بررسی تأثیر بر نامه آموزشی - حمایتی بر اضطراب و رضایت‌مندی مادران کودکان تحت کشیدن مایع نخاعیهمکارپایان یافتهبلي
72930949مقایسه تاثیر دو روش انحراف‌فکر با خمیربازی و حباب‌سازی بر شدت درد هنگام رگ‌گیری کودکان و رضایت والدینهمکارپایان یافتهبلي
73930938تاثیر بازخورد کاپنوگرافی در حین احیاء قلبی بر ماندگاری مهارت های سایکوموتور احیاگرانهمکارپایان یافتهبلي
74930850بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و سازگاری با استومی در بیماران دارای استومی روده‌ای مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 94-1393همکارپایان یافتهخير
75930542بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی مراقبتی کودکان مصروع بر خودکارآمدی مادر دارای کودک مبتلا به صرعهمکارپایان یافتهبلي
76930444تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر همکارپایان یافتهبلي
77930430بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به دو روش کارگاهی و مجازی بر فوبی اجتماعی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
78930340 تاثیر اجرای برنامه اصلاح شده"آموزش جایگزین پرخاشگری" بر خودکارآمدی و میزان هموگلوبین هموگلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولینهمکارپایان یافتهبلي
79930222بررسی تاثیر کاربرد سرما‌ و استنشاق اسانس اسطوخودوس بر درد و اضطراب ناشی از خارج‌سازی لوله‌سینه‌ای در بیماران تحت جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
80930168بررسی ارتباط منبع کنترل با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
81930103مقایسه تاثیر تنفس ریتمیک و ذکر الله بر اضطراب و علائم حیاتی قبل از عمل و درد پس از عمل در بیماران ارتوپدیهمکارپایان یافتهبلي
82930083طراحی نرم‌افزار آموزش ECG و تأثیر به کارگیری آن بر مهارت تفسیر الکتروکاردیوگرام در دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
83922699بررسی تأثیر آموزش مراقبت بر اساس شناخت رفتار نوزاد به مادر بر پیامد های زودرس نوزاد نارسهمکارپایان یافتهبلي
84922326مقایسه اثر آموزش سبک زندگی سالم توسط همتا و پرستار بهداشت جامعه بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پر فشارخون تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
85922094ارتباط پیش گویی مرگ و میر نوزادان نارس با استفاده از ابزار CRIB با شاخص های مدیریتی بخشهای مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
86921898بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی "کارگاه" و "یادگیری مبتنی بر زمینه" بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با "نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو"همکارپایان یافتهبلي
87921145مقایسه تاثیر حضور عروسک‌های نمایشی و بازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
88921035مقایسه تأثیر آموزش مدیریت خشم به روش کارگاهی و بسته آموزشی بر پرخاشگری مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستانهای روانپزشکی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
89920717مقایسه تاثیر دو روش احیای قلبی- ریوی همراه با فشار شکمی متناوب و احیای قلبی- ریوی رایج بر میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بقای 24 ساعته بیماران دچار ایست قلبی-تنفسیهمکارپایان یافتهبلي
90920676بررسی اعتماد حرفه ای دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در مقایسه با شاغلین بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1392همکارپایان یافتهبلي
91920546بررسی تجارب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد روند ارتقاء و عملکرد دانشگاه در این خصوصهمکارپایان یافتهبلي
92910956مقایسه تاثیر روش سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبیهمکارپایان یافتهخير
93910847تاثیراجرای بسته مراقبتی مبتنی بر شواهد بر تکامل حرکتی کودکان 1-12ماهه شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
94901102بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
95900887بررسی ارتباط میان تظاهرات بیماری و امتیاز بیماران در سیستم پیشگویی کننده پیش آگهی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی(الگویی برای ارزیابی کودک مبتلا به بیماری نهایی کبدی)یا(PELD)همکارپایان یافتهبلي
96900781بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کیفیت مراقبت از دهان و دندان در زنان باردارهمکارپایان یافتهبلي
9789967بررسی مقایسه ای رشد و تکامل کودکان زیر 5 سال تحت مصرف مزمن اپیوم و همسالان غیر اپیوئیدیهمکارپایان یافتهخير
9889113بررسی رابطه ترس از زایمان در دوران بارداری با سزارین اورژانس وتجربه زنان از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ثامن الائمه (ع) شهر مشهد، سال 1389همکارپایان یافتهخير
9989057تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و ماماییهمکارپایان یافتهخير
10088762بررسی نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری کودکان مبتلا به تنگی آئورتهمکارپایان یافتهبلي
10188322مقایسه تأثیر مراقبت کانگرویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
10288165بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
10388005ارزیابی عملکرد قلبی در کودکان دیالیزی همکارپایان یافتهخير
10487433بررسی مقایسه ای فراوانی انواع نقایص مادرزادی قلب درکودکان تک قلو و چند قلو در بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین1382 تا فروردین 1388همکارپایان یافتهبلي
10585506بررسی وضعیت استفاده از روش های طب مکمل و جایگزین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بجنورد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
10684503بررسی اثر پماد گل راعی بر بهبود زخم سزارینهمکارپایان یافتهخير
10784052بررسی وضعیت استفاده از روش های طب مکمل و جایگزین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و زایشگاههای استان خراسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983521The effect of laughter therapy on severity and sites of pain among elderlyISCارمغان دانش1398پنجم به بعد
2982332The Effect of Humor Therapy on Relieving Quality and Fear of Pain in Elderly Residing Nursing Homes: A Randomized Clinical TrialCinahlADVANCES IN NURSING & MIDWIFERY1398پنجم به بعد
3981894Effect of Communication-Skill Training by Workshop and Virtual Methods on Social Phobia in Nursing Students: A Comparative StudyISCFuture of Medical Education Journal1398چهارم
4981817Relationship between depression and social support and morale in the elderlyISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1398سوم
5981440Effect of Implementing Family-centered Empowerment Model on the Quality of Life in School-age Children Diagnosed with Rheumatoid ArthritisscopusEvidence based Care Journal1398چهارم
6971930The effect of context- based learning in psychiatric nursing internship on empathy skills with the patient of nursing studentsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397چهارم
7971908EFFECT OF EAR PROTECTOR ON HEART RATE AND PAIN DUE TO INTRAVENOUS SAMPLING IN PREMATURE INFANTSscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1396سوم
8971907Effects of Yakson Therapeutic Touch and Heel Warming on Pain Caused by Heel Stick Procedure, Vital Signs, and Cry Duration in Full-term NeonatesscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
9970698Comparative Study of the Effect of Allah’s Recitation and Rhythmic Breathing on postoperative pain in Orthopedic Patientsindex copernicusفصلنامه بیهوشی و درد1397چهارم
10970691Effects of In-Person and Distance Exercise Training on Outcomes of Knee Injury and osteoarthritis among Elderly Individuals with Limited LiteracyscopusEvidence based Care Journal1397دوم
11970137Comparing the Effects of Continuous Care Model and Psychological Support Training Package on Self-Care in Patients with Bipolar I DisorderscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
12963305Effect of Spouses’ Educational Program on Quality of Life of their Pregnant Wivesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396چهارم
13962770Effect of Multisensory Stimulation on Pain of Eye Examination in Preterm InfantsPMCAnesthesiology and pain medicine1395سوم
14962280-Hour survival after cardiopulmonary resuscitation is reduced in patients with diabetes mellitus24PMCJournal of Cardiovascular and Thoracic Research1396سوم
15962181Effect of Resistance Training using Thera-Band on Muscular Strength and Quality of Life among the Elderly in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396چهارم
16961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396پنجم به بعد
17960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
18960259Comparison of the Effect of Face-toFace and Multimedia Education on the Anxiety Caused by Electroconvulsive Therapy in patients with Mood DisordersCinahlEvidence-based Care Journal1396چهارم
19953807THE EFFECT OF CAREGIVERS ON THE CHILDREN WITH CANCER UNDERGOING CHEMOTHERAPY TO PREVENT SIDE EFFECTS OF CHEMOTHERAPYCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1395دوم
20953688Correlation between adjustment and self-efficacy in patients with intestinal ostomyscopusHAYAT1395پنجم
21953683Examining the Effects of Training According to Learning Styles on Self-care among Patients with Type 2 DiabetesscopusEvidence based Care Journal1395چهارم
22953682Sleep Problems in ToddlersSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1374اول و مسئول
23953681Survay on Reproductive Behavior in Married Women 15-49 Years Old In SabzevarSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1374دوم
24953680A Comparative Study of Vinegar Solution Bath and Soda Solution Bath in the Treatment of Candida Vaginitis in Sabzevar ClinicSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1380دوم
25953679Prevalence of Some Behavioral Disorders and Familial Factors Affecting Primary Schoolers in SabzevarSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1380دوم
26953678Survey on the Ophthalmic Problems and Disorders of Iranian Hajj Pilgrims During Their PilgrimageSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1380دوم
27953677Study of the occupational Satisfaction of Health Aids in Sabzevar School of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1381دوم
28953676A comparative study of Early complications of Acute Myocardial Infarction in Addicted and Non-addicted Patients at CCUSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1380سوم
29953675Survey on Health Status of StudentsSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1381سوم
30953674Study of the Relationship of IOP and CUP with Refractive Errors , Blood Groups and Rh in Women of 15 to 45 Years of AgeSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1381دوم
31953673Stressors and Their Relationship with some Common Physical ComplaintsSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1381دوم
32953672The effect of regular exercise on self-esteem healthcare workersSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری مشهد1382چهارم
33953671Study of the Relationship between the Hardness of Drinking Water and the Blood Pressure of Rural Residents of 30 - 60 Years of age in SabzevarSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1382سوم
34953666The Comporison of the Effects of the Lecture and Self-Learning Module on nurses Teaching-Competency to Cardiac Patient EducationscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1392چهارم
35953664Effects of Motor Development Stimulation on Anthropometric Indices of Infants Aged 1-12 Months in Foster Care HomesCinahlJournal of Evidence-based Care1394سوم
36953663The Effect of Modified 'Aggression Replacement Training' Program on Self-efficacy of Adolescents with Insulin-dependent DiabetesCinahlJournal of Evidence-based Care1394سوم
37953662Effects of Supportive Educational Program on Anxiety of Mothers of Children Undergoing the Lumbar PunctureCinahlJournal of Evidence-based Care1395سوم
38953645The Effect of Motivational Abdominal Breathing Device on Breathing Patterns and Shortness of Breath in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseCinahlEvidence-based Care Journal1395چهارم
39953644Effect of a Supportive Educational Program on Self Efficacy of Mothers with Epileptic ChildrenCinahlEvidence based Care Journal1395چهارم
40953573Survey of the Relationship Between End Tidal CO2 and Return of Spontaneous Circulation During Cardiopulmonary ResuscitationISCمجله پژوهش پرستاری ایران1395چهارم
41953406Effect of Narration on Excited Self Efficacy in Children 7-12 Years Old with Thalassemia in Mashhadindex copernicusINDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES1394اول
42953405Effect of Storytelling on Self-Efficacy in Children with Thalassemia: Application of Bandura s Social Cognitive TheoryISCمجله سلامت و مراقبت1394اول
43953404Survey of social, emotional and academic self efficacy in 7- 12 aged children with major thalassemia in Mashhadسایر سایت‏های تخصصیپرستاری کودکان1394اول
44953403Effects of Storytelling on Educational Self-efficacy in Children with Thalassemia, Aged 7-12 Years OldCinahlEvidence based Care Journal1394مسئول
45953402Comparison of the Effects of Video-assisted Debriefing and Educational Workshops on the Quality of Neonatal ResuscitationCinahlEvidence based Care Journal1394مسئول
46953400Study the Effect of Quiet Time Protocol on Physiological Characteristics of Preterm InfantsCinahlEvidence based Care Journal1394مسئول
47953396The Effect of Spiritual Support on Caregiver's Stress of Children Aged 8-12 with leukemia Hospitalized in Doctor Sheikh Hospital in MashhadISCFuture of Medical Education Journal1395مسئول
48953244Comparison of the Effect of Distraction with Play Dough and Bubble Making on Children's Parents Satisfaction during Venipunctureindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)1394سوم
49953100Introduction and Use of an Education-notification Application for Patients Undergoing Heart Valve ReplacementCinahljournal of evidence based care1395چهارم
50952443Evaluation of the effect of self-care education based on Vark learning style on HbA1c and FBS in patients with type II diabetesISCفصلنامه پرستاری داخلی و جراحی1395سوم
5195080624 Hour Survival Rate and its Determinants in Patients with Successful Cardiopulmonary Resuscitation in Ghaem Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1394سوم
52950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
53950625A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical TrialISIACADEMIC EMERGENCY MEDICINE1395سوم
54950186The Effect of Anger Management Training Using Workshop and Training Package Methods on the Aggression of Patients with AddictionCinahlEvidence-based Care Journal1395پنجم
55943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394پنجم به بعد
56943254An investigation of factors affecting the recurrence of multiple sclerosis attacksISCفصلنامه پرستاری داخلی جراحی1393دوم
57943225Comparison of the Effects of Healthy Lifestyle Education Program Implemented by Peers and Community Health Nurses on the Quality of Life of Elderly Patients with HypertensionEmbaseJournal of Evidence-based Care1394دوم
58942951COMPARING THE EFFECT OF TWO EDUCATIONAL METHODS (CONTEXT BASED LEARNING AND LECTURE) ON NURSE’S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT NURSE’S ROLE IN ORGAN DONATION PROCESSindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394چهارم
59942921Comparison of the Effects of Play Dough and Bubble Making Distraction Techniques on Venepuncture Pain Intensity inChildrenEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
60942609Studying the efficacy of behavior-based care for the baby and the mother's brain hemorrhage Ventilator dependency in premature infantCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394چهارم
61942590تأثیر لمس بر شدت و مدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان دبستانیCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394مسئول
62942538The effect of peer education on the mental aspect of quality of life of elderly patients with hypertensionSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
63942393Comparing Professional Confidence in Midwifery Students and Clinical Midwivesسایر سایت‏های تخصصیمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393چهارم
64942125Study of prevalence of abnormal uterine bleeding duration and amount and factors affecting it in female high school students in Sabzevar in 2003سایر سایت‏های تخصصیبیهق (فصلنامه)1383دوم
65941701The effect of modified aggression replacement training on glycosylated hemoglobin levels in adolescents with insulin-dependent diabetesscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394چهارم
66941033Effect of multisensory stimulation on heart rate during eye examination for screening of retinopathy of prematurity in preterm infantsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394مسئول
67941027CORRELATION BETWEEN NURSES' SELF-ASSESSMENT SCORES WITH THE SCORES OBSERVED IN THE PERFORMANCE OF THEIR TEACHING COMPETENCY IN PATIENT EDUCATIONSID/Iranmedex/MagiranThe Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty1394چهارم
68940302A Survey on obstacles and problems of promotion procedure: an Untold story of faculty members.ISCفصل نامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394چهارم
69935552The effect of Cincinnati Prehospital stroke scale on telephone triage of stroke patients: Evidence-based practice in emergency medical servicesISIInternational Journal of Evidence-Based Healthcare1394سوم
70935408Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393چهارم
71935395Experiences of Faculty Members in Relation to the Academic Promotion ProcessISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393چهارم
72935040The effects of multi-sensory stimulation on the facial expression of neonates during eye examinations for retinopathy of prematurity screeningscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1394مسئول
73934034The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care.Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391سوم
74934025Effect of a developmental stimulatory package on the fine motor development of the 1-12 months old, foster care childrenISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393سوم
75933892Effect of multisensory stimulation on oxygen saturation in premature infants during eye examinationCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393دوم
76933891The Effect of Family Participation on Mother's General Health and Length of Hospitalization of Premature NeonateCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393اول
77933718Effect of Empowering Caregivers of Children with Cancer Undergoing Chemotherapy on Their Adherence to Preventive Health Recommendations for Oral UlcerCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393مسئول
78932712The influence of the puppet Kolah Ghermezi on preoperative anxiety among hospitalized children with appendicitis in Dr Shaikh hospital of MashhadCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
79923449Effectiveness of cognitive- behavior therapy based on religious teachings on feelings of hopelessness, feelings of worthlessness and feelings of dissatisfaction from life in NursesSID/Iranmedex/Magiranمدیریت ارتقاء سلامت1392پنجم
80923000The Effect of Non-Nutritive Sucking on Weight Gain and Length of stay in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1392اول
81921767The Effect of Brisk Walking on Primary Dysmenorrhea in Girl Studentsscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1392سوم
82921766Perceived Benefits Based on the Health Belief Model in Oral Health Related Behaviors in Pregnant Women, Mashhad, 2012scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1392سوم
83921765Study of the Satisfaction Rate of Patients Hospitalized at Sabzevar Hospitals in 1380 - 81index copernicusفصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1382مسئول
84921764The Relationship Between Lifestyle and Essential Hypertension in Sabzevar, Iranindex copernicusفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1383سوم
85921763Comparison between Chest Discomfort and Type of Acute Myocardial Infarction in Patients with or without Diabetes Mellitusسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)1386سوم
86921762The Effect of Seated Crossed-Leg Position on the Reading of Blood Pressure in Patients with Hypertensionindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1387سوم
87921731The Effect of Problem-solving Education on Self-Management and HbA1C in Adolescents with Type 1 Diabetesindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1390اول
88921729The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patientsCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391سوم
89921728The Effect of Aerobic Exercise on Leptin, Fasting Blood Sugar, Blood Insulin Levels and Insulin Resistant Factor in Patients with Type II Diabetes MellitusCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391مسئول
90921663The effect of teaching emotional intelligence skills on response to educational stress in high school girlsCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
9191094Comparing the Effect of Kangaroo Care and Breastfeeding on Immunization Injection Pain in InfantsISCJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1391مسئول
9290656The Effect of Evidence-based Practice Treatment with Cryotherapy on Oral Mucositis in Children with Cancer Undergoing Chemotherapy(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390مسئول
9389678کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1389دوم
9489020Relationship between marital satisfaction during Pregnancy and Postpartum Depression (PPD)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389چهارم
9588680Effects of Hypericum Perforatum Ointment on Cesarean Wound Painعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
9688434The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesareanISIJournal of alternative and complementary medicine1388پنجم به بعد
9787306بررسی شدت و فراوانی انواع خشونت خانوادگی در طی حاملگیindex copernicusافق دانش1387مسئول
9886349مقایسه تجوزیز روزانه و متناوب آهن در دوران بارداری و تاثیر آن بر تغییرات هماتولوژیک مادر و نتایج حاملگیSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982629تاثیر آموزش عوارض یائسگی به همسران بر تجارب جسمانی روانشناختی زنان یائسههمایش کشوری مراقبت مبتنی بر شواهد پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2981503Correlation between Adjustment and Self-Efficacy in Patients with Intestinal Ostomy.The 3nd international clinical oncology congress. The 13th Iranian annual clinical oncology congressتهرانسخنرانی1397خير
3981185اثر مداخله مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سالمنداننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
4974246Using Kirkpatrick model to evaluate a Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) retrain course for Iranian nurses2018 World Summit on CBMEBaselپوستر1397خير
5974245Using Kirkpatrick model to evaluate a Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) retrain course for Iranian nurses2018 World Summit on CBMEBaselپوستر1396خير
6962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396خير
7961291تاثیر وسیله تنفس شکمی انگیزشی بر الگوهای تنفسی و تنگی نفس بیماران انسدادی مزمن ریهچهارمین کنفرانس بین المللی بیماریهای انسدادی مزمن ریهاوزاکاپوستر1396خير
8960756آیا کاتتریسم قلبی روتین قبل از انجام جراحی قلب کودکان مبتلا به تترالوژی فالوت ضروری است؟ششمین همایش قلب کودکان ایرانتهرانپوستر1396خير
9953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
10953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير
11952936بررسی تأثیر حمایت معنوی بر استرس مراقب کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی بستری در بخش انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهدSecond international Nastaran Cancer Symposium .2016مشهدپوستر1395خير
12952839بررسی تاثیر حمایت معنوی مراقب بر بعد اجتماعی کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی بستری در بخش انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهدSecond international Nastaran Cancer Symposium .2016مشهدپوستر1395خير
13951116بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت سی پی آر پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) بر مولفه های الگوی کرک پاتریک (واکنش-آگاهی-مهارت و نتایج سازمانی) در سال 1393هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1395خير
14941893بررسی تجارب اعضاء هیات علمی در مورد فرآیند ارتقاء• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014Kuala Lumpurسخنرانی1393خير
15941829تاثیر آموزش کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی در منزل بر کیفیت زندگی والدین کودکان تحت شیمی درمانی.چهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدسخنرانی1394بله
16941828توانمندسازی مراقبت کنندگان کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بر تبعیت آنان از توصیه های سلامتی پیشگیری از زخم حفره دهانچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدسخنرانی1394خير
17940287آموزش تزریق آمپول GCSF به مادران کودکان تحت شیمی درمانی در منزلاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدسخنرانی1394خير
18940281بررسی و مقایسه اعتماد حرفه ای دانشجویان پرستاری با دانشجویان هوشبری و اتاق عملاولین همایش کشوری آموزش مبتنی برشواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1393خير
19931770بررسی ارتباط بین سلامت عمومی مراقبت کنندگان کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و تبعیت دارویی آنهاهشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایرانبندرعباسپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه