نجمه  انبیائی

 فعالیت های پژوهشی

 

نجمه انبیائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نجمه انبیائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیولوژی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : anbiaeen@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960303بررسی تغییرات مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ) در ارتباط با استاپ اکلوزال در تصاویر CT اسکنمجریدر دست اجرابلي
2941779بررسی موقعیت و نمای کانال آلوئولار تحتانی و منتال فورامن در تصاویر پانورامیک و CBCTمجریعقد قراردادبلي
3941562بررسی نوع ارتباط ریشه دندان های خلفی ماگزیلا با سینوس ماگزیلاری در تصاویر پانورامیک و cbctمجریپایان یافتهبلي
4940867بررسی ارتباط موقعیت دندان کانین نهفته با مورفولوژی ماگزیلا در تصاویر CBCTمجریپایان یافتهبلي
5940129بررسی اثر حفاظتی پلی فنل چای سبز در برابر آسیبهای القایی اشعه X تشخیصی روی سلولهای لنفوسیت در محیط کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
6931756بررسی عوارض درمان جراحی سینوس لیفت در سینوس ماگزیلاری مبتلایان به سینوزیت مزمن با استفاده از CBCTمجریپایان یافتهبلي
7931310تعیین ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در ارزیابی کدورت های سینوس ماگزیلری مجریعقد قراردادبلي
8930329 بررسی پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته مجریپایان یافتهبلي
9930277ارزیابی رادیوگرافیک وضعیت نهفتگی دندان مولر سوم مندیبل در روابط مختلف اسکلتی قدامی-خلفی فکینمجریپایان یافتهبلي
10910888ارزیابی یافته های سونوگرافی غدد بزاقی پاروتید و تحت فکی بیماران مبتلا به دیابت مجریپایان یافتهبلي
11910144ارزیابی ارتباط سینوزیت سینوس های ماگزیلاری با عوامل ادونتوژنیک و غیر ادونتوژنیک در تصاویر multi-slice computed tomography (multi-slice CT) مجریپایان یافتهبلي
12900073بررسی الگوی رشد جمجمه- صورتی در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس II اسکلتالمجریپایان یافتهبلي
1389997بررسی ارتباط مورفولوژی کانال الوئولار تحتانی با برخی از شاخص های مورفومتریک مندیبل با استفاده از Cone Beam CTمجریپایان یافتهبلي
1489968بررسی عوامل آناتومیک مرتبط با پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری در استخوان آلوئول بالغینمجریپایان یافتهبلي
1589926بررسی الگوی رشد جمجمه-صورت در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس III اسکلتالمجریپایان یافتهبلي
1688501بررسی شکستگی های فک و صورت در تصاویر CT Scan بزرگسالان و کودکان در مراجعین به بخش رادیولوژی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهدمجریپایان یافتهخير
1788379بررسی یکساله شکستگی های فک و صورت در رادیوگرافی های متداول مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1888127ارزیابی مراحل تکامل مولر سوم در بیماران 15 تا 22 ساله با دو روشDemirjian و Modified Gleiser & Hunt در رادیوگرافی پانورامیکمجریپایان یافتهبلي
1986581بررسی رابطة اندکس تودة بدنی (BMI) ، وزن تولد، و قد تولد با تکامل دندانیمجریپایان یافتهخير
2086580بررسی آزمایشگاهی دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تشخیص عود پوسیدگی در دندانهای دارای رستوریشن آمالگام مجریپایان یافتهخير
2186523بررسی میزان شیوع آنومالیهای ریشه در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد در فاصله سالهای 87-86مجریپایان یافتهخير
22950171بررسی میزان تغییر کرست استخوان آلوئولار و شاخص های پری ایمپلنت در ایمپلنت های فوری کاشته شده: retrospective cohortهمکارپایان یافتهبلي
23941292مقایسه تاثیر تزریق عضلانی متیل پردنیزولون در عضلات ماستر و گلوتئال در میزان درد, ادم وتریسموس پس از جراحی دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین.همکارپایان یافتهبلي
24940372بررسی تغییرات استخوانی و علائم بالینی مفصل تمپورومندیبولار قبل و بعد از جراحی ارتوگناتیک در بیماران کلاس IIIهمکارپایان یافتهبلي
25930759بررسی سن تکامل جوانه دندانهای دائمی دررادیوگرافی پانورامیک کودکان 5-16ساله مشهد در سال 94-93 همکارپایان یافتهبلي
26921218تعیین جنسیت با استفاده ازتحلیل افتراقی رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
27901142 بررسی اثر درمان با لیزر کم توان بر برگشت نتایج درمان بدنبال گسترش سریع کام در رتهمکارپایان یافتهخير
2886777بررسی میزان خمش مندیبول در دو بعد قدامی خلفی و عرضی در افراد با دندان و بی دندانهمکارپایان یافتهخير
2986100بررسی موفقیت کلینیکی، تحلیل ریشه و تغییرات پریودنتال بعد از اینتروژن مولر با استفاده از مینی اسکروهمکارپایان یافتهخير
30941569بررسی یافته های CBCT انواع انکیلوزهای مفصل تمپورومندیبولارناظرپایان یافتهبلي
31920335یافته های کلینیکی و رادیوگرافی رادیولوسنسی های پری کرونال فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا1392ناظرپایان یافتهبلي
32920202بررسی دانسیتومتریک وضعیت اسکلتال زنان و ارتباط آن با آنالیز فرکتال کندیل در تصاویرCBCTناظرپایان یافتهبلي
33920112بررسی ارتباط یافته های کلینیکی با تغییرات استخوانی در تصاویر CBCT بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (TMD)ناظرپایان یافتهبلي
34900085بررسی یافته های MR سیالوگرافی و اولتراسونوگرافی غدد بزاقی بیماران مبتلا به خشکی دهان ناظرپایان یافتهبلي
35900084ارزیابی ارتباط شاخص های رادیومورفومتریک با fractal analysis استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتالناظرپایان یافتهبلي
3689186بررسی موقعیت کندیل و تغییرات استخوانی مفصل گیجگاهی فکی در تصاویر CBCTمبتلایان به اختلالات مفصل تمپورومندیبولر (TMD)ناظرپایان یافتهبلي
3788611بررسی مورفولوژی عضله لترال پتریگوئید در بیماران مبتلا به جابجایی دیسک همراه با بازگشت مفصل گیجگاهی فکی به وسیله MRIناظرپایان یافتهبلي
3888123مقایسه دقت اندازه گیری های خطی ابعاد استخوان آلوئولار در تکنیکهای CT با اشعه مخروطی، رادیوگرافی پانورامیک و CT اسپیرالناظرپایان یافتهخير
3987324بررسی ارتباط ارتفاع عمودی صورت و مورفولوژی مفصل گیجگاهی فکی در بیماران کلاس III اسکلتالناظرپایان یافتهبلي
4086320بررسی موقعیت فورامن مندیبلt در رادیوگرافی پانورامیک کودکان10-7 ساله مشهدی جهت تعیین شاخصی برای بی حسی تنه ای عصب الوئولار تحتانی ناظرپایان یافتهخير
4186210تعیین خصوصیات تومور های غدد بزاقی توسط دو روش تصویر برداری سونوگرافی داپلر رنگی و MRI و مقایسه آن با یافته های جراحی و هیستوپاتولوژیناظرپایان یافتهخير
4286066بررسی آزمایشگاهی دقت اندازه گیری طول کانالهای با انحنای شدید با استفاده از دو سیستم RVG و رادیوگرافی معمولیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962103Maxillofacial Fractures in CT scan Images of Adult, Adolescent, and Child Patients in Radiology Ward of Mashhad’s Shahid Kamyab Emergency Hospital in 2010ISCjournal of dental materials and techniques1394اول
2962100Dentigerous Cyst Associated with a Deciduous Tooth: Report of a Case and Review of the LiteratureISCJournal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery1395اول
3962098Central Granular Cell Odontogenic Tumor: Report of a Case with CBCT FeaturesPMCJournal of dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393اول
4954076The effect of exposure factors on reliability of voxel values from cone beam computed tomography on density evaluationChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
5954075stafneh bone defect in the ramus of the mandible: a case reportISCJournal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery1395اول
6953916Comparison of Two Regenerative Surgical Treatments for Peri-Implantitis Defect using Natix Alone or in Combination with Bio-Oss and Collagen Membrane.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395چهارم
7953851Relationship of the gonial angle and inferior alveolar canal course using cone beam computed tomographyPMCJournal of dentistry / Tehran University of Medical Sciences.1394اول
8953742Marked Enlargement of Jaws in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395سوم
9940254Periodontal changes following molar intrusion with miniscrews.PMCDental research journal1394چهارم
10935362Central odontogenic fibroma (simple type) in a four-year-old boy: atypical cone-beam computed tomographic appearance with periosteal reaction.PMCImaging science in dentistry1394اول
11934723Osteosclerosis in a thirty-four-year-old woman with primary hyperparathyroidism.ISIIranian journal of radiology1394اول
12930642Two Year Evaluation of Maxillofacial Fractures in Conventional Radiographs of Patients Referring to Radiology Department of Mashhad Dental SchoolChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
13924643Evaluation of mandibular radiomorphometric indices in panoramic radiography in Iranian populationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
14922159The Relationship between Body Mass Index and Dental Development by Demirjian's Method in 4- to 15-Year-Old Children in MashhadISCJournal of Dental Materials and Techniques1392اول
1591173Dental age assessment of young Iranian adults using third molars: A multivariate regression studyISIJournal of Forensic and Legal Medicine1391دوم
1690911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390پنجم
1790881Elongated styloid process: Is it a pathologic condition?PMCIndian journal of dental research1390مسئول
1890442Early diagnosis of progressive systemic sclerosis (scleroderma) from a panoramic view: report of three casesISIDentomaxillofacial Radiology1390اول
1990033Intrusion of supra-erupted molars using miniscrews: Clinical success and root resorptionISIAmerican Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics1390پنجم
2089221Locating the mandibular foramen relative to the occlusal plane using panoramic radiographyscopusJournal of Applied Sciences1389چهارم
2189048A comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in the diagnosis of recurrent cariesPMCJ Contemp Dent Pract1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1930643شیوع و اتیولوژی شکستگی های فک و صورت در مراجعین ترومایی بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهدششمین کنگره رادیولوزی دهان و فک و صورتتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11410رادیولوژی دهان و فک و صورت1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه