نجمه  انبیائی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

نجمه انبیائی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): نجمه انبیائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : رادیولوژی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : anbiaeen@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961437بررسی مقایسه ای رادیوگرافی پانورامیک با Cone Beam Computed Tomography در تشخیص ضایعات پریودنتیت اپیکالمجریعقد قراردادبلي
2960303بررسی تغییرات مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ) در ارتباط با استاپ اکلوزال در تصاویر CT اسکنمجریدر دست اجرابلي
3941779بررسی موقعیت و نمای کانال آلوئولار تحتانی و منتال فورامن در تصاویر پانورامیک و CBCTمجریعقد قراردادبلي
4941562بررسی نوع ارتباط ریشه دندان های خلفی ماگزیلا با سینوس ماگزیلاری در تصاویر پانورامیک و cbctمجریپایان یافتهبلي
5940867بررسی ارتباط موقعیت دندان کانین نهفته با مورفولوژی ماگزیلا در تصاویر CBCTمجریپایان یافتهبلي
6940129بررسی اثر حفاظتی پلی فنل چای سبز در برابر آسیبهای القایی اشعه X تشخیصی روی سلولهای لنفوسیت در محیط کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
7931756بررسی عوارض درمان جراحی سینوس لیفت در سینوس ماگزیلاری مبتلایان به سینوزیت مزمن با استفاده از CBCTمجریپایان یافتهبلي
8931310تعیین ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در ارزیابی کدورت های سینوس ماگزیلریمجریعقد قراردادبلي
9930329 بررسی پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته مجریپایان یافتهبلي
10930277ارزیابی رادیوگرافیک وضعیت نهفتگی دندان مولر سوم مندیبل در روابط مختلف اسکلتی قدامی-خلفی فکینمجریپایان یافتهبلي
11910888ارزیابی یافته های سونوگرافی غدد بزاقی پاروتید و تحت فکی بیماران مبتلا به دیابت مجریپایان یافتهبلي
12910144ارزیابی ارتباط سینوزیت سینوس های ماگزیلاری با عوامل ادونتوژنیک و غیر ادونتوژنیک در تصاویر multi-slice computed tomography (multi-slice CT) مجریپایان یافتهبلي
13900073بررسی الگوی رشد جمجمه- صورتی در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس II اسکلتالمجریپایان یافتهبلي
1489997بررسی ارتباط مورفولوژی کانال الوئولار تحتانی با برخی از شاخص های مورفومتریک مندیبل با استفاده از Cone Beam CTمجریپایان یافتهبلي
1589968بررسی عوامل آناتومیک مرتبط با پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری در استخوان آلوئول بالغینمجریپایان یافتهبلي
1689926بررسی الگوی رشد جمجمه-صورت در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس III اسکلتالمجریپایان یافتهبلي
1788501بررسی شکستگی های فک و صورت در تصاویر CT Scan بزرگسالان و کودکان در مراجعین به بخش رادیولوژی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهدمجریپایان یافتهخير
1888379بررسی یکساله شکستگی های فک و صورت در رادیوگرافی های متداول مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1988127ارزیابی مراحل تکامل مولر سوم در بیماران 15 تا 22 ساله با دو روشDemirjian و Modified Gleiser & Hunt در رادیوگرافی پانورامیکمجریپایان یافتهبلي
2086581بررسی رابطة اندکس تودة بدنی (BMI) ، وزن تولد، و قد تولد با تکامل دندانیمجریپایان یافتهخير
2186580بررسی آزمایشگاهی دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تشخیص عود پوسیدگی در دندانهای دارای رستوریشن آمالگام مجریپایان یافتهخير
2286523بررسی میزان شیوع آنومالیهای ریشه در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد در فاصله سالهای 87-86مجریپایان یافتهخير
23950171بررسی میزان تغییر کرست استخوان آلوئولار و شاخص های پری ایمپلنت در ایمپلنت های فوری کاشته شده: retrospective cohortهمکارپایان یافتهبلي
24941292مقایسه تاثیر تزریق عضلانی متیل پردنیزولون در عضلات ماستر و گلوتئال در میزان درد, ادم وتریسموس پس از جراحی دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین.همکارپایان یافتهبلي
25940372بررسی تغییرات استخوانی و علائم بالینی مفصل تمپورومندیبولار قبل و بعد از جراحی ارتوگناتیک در بیماران کلاس IIIهمکارپایان یافتهبلي
26930759بررسی سن تکامل جوانه دندانهای دائمی دررادیوگرافی پانورامیک کودکان 5-16ساله مشهد در سال 94-93 همکارپایان یافتهبلي
27921218تعیین جنسیت با استفاده ازتحلیل افتراقی رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
28901142 بررسی اثر درمان با لیزر کم توان بر برگشت نتایج درمان بدنبال گسترش سریع کام در رتهمکارپایان یافتهخير
2986777بررسی میزان خمش مندیبول در دو بعد قدامی خلفی و عرضی در افراد با دندان و بی دندانهمکارپایان یافتهخير
3086100بررسی موفقیت کلینیکی، تحلیل ریشه و تغییرات پریودنتال بعد از اینتروژن مولر با استفاده از مینی اسکروهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962103Maxillofacial Fractures in CT scan Images of Adult, Adolescent, and Child Patients in Radiology Ward of Mashhad’s Shahid Kamyab Emergency Hospital in 2010ISCjournal of dental materials and techniques1394اول
2962100Dentigerous Cyst Associated with a Deciduous Tooth: Report of a Case and Review of the LiteratureISCJournal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery1395اول
3962098Central Granular Cell Odontogenic Tumor: Report of a Case with CBCT FeaturesPMCJournal of dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393اول
4954076The effect of exposure factors on reliability of voxel values from cone beam computed tomography on density evaluationChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
5954075stafneh bone defect in the ramus of the mandible: a case reportISCJournal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery1395اول
6953916Comparison of Two Regenerative Surgical Treatments for Peri-Implantitis Defect using Natix Alone or in Combination with Bio-Oss and Collagen Membrane.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395چهارم
7953851Relationship of the gonial angle and inferior alveolar canal course using cone beam computed tomographyPMCJournal of dentistry / Tehran University of Medical Sciences.1394اول
8953742Marked Enlargement of Jaws in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395سوم
9940254Periodontal changes following molar intrusion with miniscrews.PMCDental research journal1394چهارم
10935362Central odontogenic fibroma (simple type) in a four-year-old boy: atypical cone-beam computed tomographic appearance with periosteal reaction.PMCImaging science in dentistry1394اول
11934723Osteosclerosis in a thirty-four-year-old woman with primary hyperparathyroidism.ISIIranian journal of radiology1394اول
12930642Two Year Evaluation of Maxillofacial Fractures in Conventional Radiographs of Patients Referring to Radiology Department of Mashhad Dental SchoolChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
13924643Evaluation of mandibular radiomorphometric indices in panoramic radiography in Iranian populationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
14922159The Relationship between Body Mass Index and Dental Development by Demirjian's Method in 4- to 15-Year-Old Children in MashhadISCJournal of Dental Materials and Techniques1392اول
1591173Dental age assessment of young Iranian adults using third molars: A multivariate regression studyISIJournal of Forensic and Legal Medicine1391دوم
1690911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390پنجم
1790881Elongated styloid process: Is it a pathologic condition?PMCIndian journal of dental research1390مسئول
1890442Early diagnosis of progressive systemic sclerosis (scleroderma) from a panoramic view: report of three casesISIDentomaxillofacial Radiology1390اول
1990033Intrusion of supra-erupted molars using miniscrews: Clinical success and root resorptionISIAmerican Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics1390پنجم
2089221Locating the mandibular foramen relative to the occlusal plane using panoramic radiographyscopusJournal of Applied Sciences1389چهارم
2189048A comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in the diagnosis of recurrent cariesPMCJ Contemp Dent Pract1389مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1930643شیوع و اتیولوژی شکستگی های فک و صورت در مراجعین ترومایی بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهدششمین کنگره رادیولوزی دهان و فک و صورتتهرانپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11410رادیولوژی دهان و فک و صورت1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه