سید علی  جعفری
خلاصه عملکرد سید علی  جعفری
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سید علی جعفری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سید علی جعفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تخصصي : گوارش کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : jafaria@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960444بررسی فراوانی حساسیت نسبت به غلات و حبوبات از طریق تست پوستی پریک در کودکان مبتلا به سلیاکمجریدر دست اجرابلي
2960155بررسی وجود ارتباط بین ابتلا به ویروس CMV و کلستاز شیرخوارگی در ایرانمجریدر دست اجرابلي
3951065بررسی عوامل خطرشایع دریبوست عملکردی کودکانمجریپایان یافتهبلي
4950687بررسی تظاهرات بالینی اولیه ی بیماران مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
5941511بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سوئ تغذیه در کودکان در هنگام بستری و زمان ترخیص در کودکان بستری در بیمارستانهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
6940242بررسی ارتباط سطح سرمی Anti TTG و اسیب روده ای بر اساس کرایتریای مارش در کودکان مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
7930524بررسی تاثیر برنامه تحریک تکاملی بر معیار های تکاملی کودکان 3- 1 ساله مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
8930389شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در کودکان مبتلا به بیماری سلیاکمجریپایان یافتهبلي
9930375بررسی میزان فراوانی علایم و نشانه های گوارشی در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به کلینیک گوارش کودکان بیمارستان قائم و مرکز نور هدایت بین سال های 1389 نا 1392مجریپایان یافتهبلي
10922144بررسی تاثیر برنامه تعدیل تغذیه ای بر کیفیت زندگی و یافته های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
11921926بررسی ارتباط علائم و نشانه های درگیری ریوی با سطح الاستاز 1 مدفوعی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیسمجریپایان یافتهبلي
12920931 بررسی ارزش تشخیصی تست گلوتن در محیط کشت برای تشخیص بیماران سلیاک: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
13920391بررسی و ارتباط یافته های بالینی و نتایج اندوسکوپی در بلع مواد سوزاننده در کودکان بستری شده طی سال های 90 تا 92 در مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
14920371بررسی علل خونریزی گوارشی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و دکتر شیخ مشهد در فاصله خرداد 1392 تا خرداد 1394مجریپایان یافتهبلي
15911314بررسی سطح سرمی روی، مس، آهن و ویتامین D در کودکان با تشخیص اخیر سلیاک و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
16911293بررسی کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به فیبروز کیستیکمجریپایان یافتهبلي
17910821بررسی مشخصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک در کودکان مبتلا به بیماران کیستیک فیبروزیس (مطالعه پایلوت)مجریپایان یافتهبلي
18900887بررسی ارتباط میان تظاهرات بیماری و امتیاز بیماران در سیستم پیشگویی کننده پیش آگهی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی(الگویی برای ارزیابی کودک مبتلا به بیماری نهایی کبدی)یا(PELD)مجریپایان یافتهبلي
1989872بررسی فراوانی همراهی بیماری سلیاک و بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیماران 2 سال تا 14 سال مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان قائم – سال 90-88مجریپایان یافتهبلي
2089855ارزیابی یافته‌های بالینی،آزمایشگاهی و آسیب شناختی‌ شیرخواران مبتلا به کلستاز نوزادی بستری شده در بخش گوارش بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
2189837بررسی ارتباط آللهای HLADQ2 و HLADQ8 با بیماری سلیاک در کودکان در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2289748بررسی موارد بلع جسم خارجی در کودکان مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستانهای قائم (عج) و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1379-1390مجریپایان یافتهبلي
2389737تعیین فراوانی آلر‍ژی های غذایی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه آلر‍ژی و گوارش اطفال مشهد طی سالهای 1390 و 1391مجریپایان یافتهبلي
2489454بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک در کودکانمجریپایان یافتهبلي
2588691بررسی میزان پاسخ به درمان امپرازول در آسم پایدار متوسط تا شدید کودکانمجریپایان یافتهبلي
2688378بررسی ژنتیکی فیبروز کیستی در نواحی انتخابی ژن CFTR وهتروزیگوسیتی مارکرهای انتخابی جهت تشخیص ناقلین و PND در مشهدمجریپایان یافتهخير
2787933بررسی علائم بالینی و بیوشیمیائی و آسیب شناسی در کودکان مبتلا به هپاتیت خود ایمن قبل و 2 سال پس از درمانمجریپایان یافتهبلي
28970807طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای بیماری فیبروز کیستیک'همکاردر دست اجراخير
29970087بررسی فراوانی علل تاخیر تشخیصی بیماران دچارآترزی مجاری صفراویهمکارعقد قراردادبلي
30950704تعیین تأثیر استفاده از PEWS ( علائم هشداردهنده اولیه در کودکان )در کارآیی دستیاران اطفال در تشخیص سریع کودکان بیمار نیازمند مراقبت ویژه: “دیدگاه دستیاران گروه کودکان مشهد"همکاردر دست اجرابلي
31941844بررسی سطح سرمی ویتامین د و میزان ترکیب بدن در بیماران مبتلا به سلیاکهمکاردر دست اجراخير
32941839بررسی تاثیر مقادیر متفاوت ویتامین D در تامین نیاز کودکان مبتلا به بیماریهای التهابی روده ایهمکارپایان یافتهبلي
33941791بررسی فراوانی اختلالات رشدی در بیماران با آلرژی به پروتئین شیر گاوهمکاردر دست اجرابلي
34941790ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس –مطالعه مقطعیهمکاردر دست اجرابلي
35941748بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عوارض جلدی موضعی کودکان دارای استومی گوارشیهمکاردر دست اجرابلي
36941310بررسی مقایسه ای روش های تشخیصی کبد چرب (فیبرواسکن ، DEXAوسونوگرافی) با تغییرات انتروپومتریک در گروه سنی 9-18 سال وتعیین توپوگرافی بیماران کبدچرب(NAFLD)همکارپایان یافتهبلي
37940694بررسی توصیفی مایع نخاع درکودکان 6 ماه تا 18 ماهه با اولین حمله تب و تشنج سادههمکارپایان یافتهبلي
38931667بررسی فراوانی و نوع کلونیزاسیون حلق در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
39931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
40931341بررسی ارزش تشخیصی معیار های آلاژیل در افتراق علل داخل کبدی و خارج کبدی کلستاز شیر خوارگیهمکارپایان یافتهبلي
41930782بررسی میزان شیوع کولیک شیرخواران در مادران مبتلا به دیابت بارداری نسبت به مادران باردار سالمهمکارپایان یافتهخير
42930550بررسی میزان شیوع ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران سلیاک در مرکز پژوهشی آموزشی درمانی قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
43930525بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی درکودکان مبتلا به بیماری های کبدی مزمن با و بدون انسفالوپاتی کبدی بستری شده بیمارستان قائم مشهد در فاصله سالهای 1388 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
44930376بررسی تاثیر درمانی استفاده ازماده موثره زرچوبه(Curcumin)دردرمان صرع میوکلونیک کودکانهمکارپایان یافتهبلي
45930163تأثیر روش های جذابیتی (اسباب بازی ) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین اندوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
46930162تأثیر روش های آرامبخشی غیر دارویی (اسباب بازی و موسیقی) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین کولونوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
47922612بررسی یافته های سونوگرافی لگن و نخاع در کودکان با اختلال یبوستهمکارپایان یافتهبلي
48922441بررسی سطح سرمی سرب در کودکان مبتلا به FTT با علت نامشخص مراجعه کننده به دپارتمان اطفال بیمارستان قائم -1393همکارپایان یافتهبلي
49922242بررسی علل آنافیلاکسی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی بیمارستان قائم و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1385 لغایت 1394همکارپایان یافتهبلي
50921806بررسی فراوانی درگیری کبدی دربیماران مبتلا به فیبروز کیستیک شناسایی شده در شهرمشهدهمکارپایان یافتهبلي
51921215بررسی فراوانی وشدت در گیری ریه با کمک تصویر برداری در بیماری کیستیک فیبروز (CF)همکارپایان یافتهبلي
52920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
53920692بررسی ارزش تشخیصی سینتی گرافی در تشخیص انتروپاتی ازدست دهنده پروتئین: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
54920208ارزیابی افزایش آنزیم های کبدی در مصرف کنندگان والپروات سدیم در مراجعه کنندگان بیمارستان قائم 93-1392همکارپایان یافتهبلي
55911300تأثیر موسیقی بر درد،اضطراب و علائم حیاتی کودکان حین اندوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
56911167بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی خطوط کف دست (درماتوگلیفیک) در کودکان مبتلا به بیماران سلیاک (مطالعه پایلوت)همکارپایان یافتهبلي
57911048بررسی تاثیر سین بیوتیک در پیشگیری ازعفونت های ویروسی تنفسی فوقانی کودکان با آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
58911046ارزیابی سیستم ادراری تحتانی در کودکان 7 تا 16 ساله مبتلا به یبوست مزمن و مقایسه ان با کروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
59911017بررسی سطح پپتیدهای رشد IGF1 وIGFBP3در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیسهمکارپایان یافتهبلي
60910786اعتباریابی فرمت ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگیدر کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده IMPACT IIIهمکارپایان یافتهبلي
61910493شیوع ترومبوز ورید پورت در کودکان زیر 3 سال با سابقه ی کاتتریزاسیون ورید نافی در دوران نوزادی در NICU بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
62910439ارزیابی تاثیر سامانه پیام کوتاه در اموزش نکات کلیدی در طب کودکان به دانشجویان پزشکی گروه کودکانهمکارپایان یافتهخير
63910438آموزش دوز, عوارض واشکال داروهای شایع در کودکان در قالب پیام آموزشیهمکارپایان یافتهخير
64900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
6589840بررسی تاثیر پروبیوتیک بر بهبود درد شکمی غیر عضوی مزمن در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
6689821بررسی فراوانی حساسیت به آلر‍ژن های شایع در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک از طریق تست خراش پوستی در کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ و قائم مشهد همکارپایان یافتهبلي
6789718مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری سلیاک باگروه شاهد دردانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
68891011بررسی اثر پروبیوتیک بر اندکس های بالینی چاقی در کودکان چاق مراجعه کننده به کلینیک غدد و گوارش کودکانهمکارپایان یافتهبلي
6988660مقایسه شاخص های رشد وکیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک قبل و بعد از دریافت پروبیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
7088257بررسی تاثیر آموزش سریع بیماریهای اطفال بر آگاهی دانشجویان پزشکی د ر بخش اطفال بیمارستان قائم (عج )همکارپایان یافتهخير
7188161بررسی ژنتیکی بیماری کبد کله استاتیک در نوزادان و کودکان مبتلا به زردی های ایدیوپاتیک با نقص آنزیمی آلفا 1 آنتی تریپسینهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970587Effects of Synbiotics on Anthropometric Indices of Obesity in Children: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Pilot StudyISITopics in Clinical Nutrition1397پنجم به بعد
2970546Effect of Synbiotic on Anthropometric Indices of Obesity in ChildrenISITopics in Clinical Nutrition1397پنجم به بعد
3964357Etiology of gastrointestinal bleeding in children referred to pediatric wards of Mashhad hospitals, IranPMCElectronic Physician1396اول
4964192Probiotic or Conventional Yogurt for Treating Antibiotic associated Diarrhea: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
5964168Identification of Dermatoglyphic Patterns in Parents of Children with Cystic FibrosisISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
6963853Ultrasonographic Evaluation of the Sacrococcyx and Spinal Canal in Children with ConstipationISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
7962642Neonatal Presentation of Unremitting Inflammatory Bowel DiseasePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397سوم
8961897The effect of music on pain and vital signs of children before and after endoscopyPMCElectronic physician1396سوم
9961075Quality Of Life in Children with Celiac Disease: A Cross-sectional StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
10960635(Clinical and endoscopic findings of children hospitalized in Qa'em Hospital of Mashhad due to caustic ingestion (2011-2013PMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
11953042Effect of developmental stimulation on the fine motor development age of toddlers with celiac diseaseCinahlevidence based care journal1394اول
12953017Effect of Gastric Acid Suppressant Prophylaxis on Incidence of Gastrointestinal Bleeding in Pediatric Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
13953015Frequency and Risk Factor of Gastrointestinal Bleeding and Efficacy of Gastric Acid Suppressant Prophylaxis in Pediatric Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
14952866Evaluation of Patients' Rights Observance According to Patients' Rights Charter in Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences: Medical Staffs' ViewsPMCelectronic physician1395چهارم
15952334Effects of Early Feeding Support on the Postoperative Weight Gain Status of Infants with Esophageal Atresia Authors Marzieh GhorCinahlEvidence based Care Journal1395پنجم
16952149A Case with Complete Pancreatic Aplasia Suggestive of Johanson-Blizzard SyndromePMCJournal of clinical and diagnostic research1395اول
17952038A multi-strain Synbiotic may reduce viral respiratory infections in asthmatic children: a randomized controlled trialPMCelectronic physician1395دوم
18951084A Comparison of Life Quality and Psychiatric comorbidity in Healthy Children and Teens and the Ones with ConstipationISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395چهارم
19950481Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in ChildrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول
20950474مقایسه نشانه طناب مثلثی با شواهد حاصل از آسیب شناسی بافتی در شیرخواران مبتلا به آترزی مجاری صفراویSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1390اول
21950472Endocrine Disorder in Children with Chronic Liver DiseasesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391مسئول
22943367Growth factors in cystic fibrosisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
23943188Probiotics in childhood upper respiratory tract infections: a systematic reviewISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394پنجم به بعد
24942943Epidemiological survey of pediatric food allergy in Mashhad in Northeast IranPMCElectronic physician1394مسئول
25941138Evaluate the diagnostic value of procalcitonin to differentiate viral from bacterial meningitis in children admitted to the pediatric emergencySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394پنجم
26940692Probiotic for irritable bowel syndrome in pediatric patients: a randomized controlled clinical trial.PMCElectronic physician1394دوم
27940346Evaluating Quality of Life and Psychiatric Comorbidity in Children and Adolescents With Constipation (With or Without Fecal Incontinence) and Comparison With Healthy CounterpartsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
28940345Health-related quality of life (HRQOL) in children with chronic liver disease in North East Iran using PedsQL™ 4.0PMCElectronic Physician1394دوم
29940207Evaluation of Liver Enzymes Rising in Patients Treated with Sodium Valproate (VPA)ISIInternational Journal of Pediatrics1394سوم
30940165Selecting the patients for morning report sessions: case-based vs. conventional methodPMCElectronic Physician1394پنجم به بعد
31935549In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.ISIJournal of pediatric gastroenterology and nutrition1394دوم
32933878A survey of Special Training Round on performance of pediatric residentsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
33933637Effects of iron supplementation twice a week on attention score and haematologic measures in female high school studentsISISingapore Medical Journal1393پنجم
34933060Evaluate peppermint impact in pyloric spasm in children undergo endoscopySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393پنجم به بعد
35933036The effect of supermint oral drop (peppermint essence) on the patients’ pain and their satisfaction after colonoscopyChemical Abstractدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1393پنجم به بعد
36933033Synbiotic in the management of infantile colic: A randomised controlled trialISIPaediatrics and child health1393چهارم
37933027Medical treatment for hepatopulmonary syndrome: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1393چهارم
38933025Dermatoglyphic Patterns in Cystic Fibrosis ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1393سوم
39931362Ingested Foreign Bodies Removed by Lexible Endoscopy in Pediatric Patients: A 10-year Retrospective StudyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngolog1393اول
40930530Evaluation of common allergens in children with atopic dermatitis by skin prick testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
41930475Effects of Probiotics on Quality of Life in Children with Cystic Fibrosis; A Randomized Controlled Trial.ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1392اول
42930472Determine Efficacy of a Short Course of Montelukast in Children with Intermittent Asthma and Viral InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
43930471Characteristics and Outcome of three forms of Autoimmune Hepatitis in Iranian ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392سوم
44930467Synbiotics in Children with Cow's Milk Allergy: A Randomized Controlled TrialISIIranian Journal of Pediatrics1392سوم
45930466Synbiotic for Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children: A Randomized Clinical TrialChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول
46930464Utility of Modeling End-Stage Liver Disease in Children with Chronic Liver DiseaseChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392پنجم به بعد
47930419Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
48924973Kawasaki Disease Presenting as Acute Clinical HepatitisISIinternational journal of pediatrics1393اول
49924634Ultrasonographic Triangular Cord Sign and Gallbladder Abnormality in Diagnosis of Biliary AtresiaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1391اول و مسئول
50924494Effect of peppermint on pediatrics’ pain under endoscopic examination of the large bowelSID/Iranmedex/MagiranJournal of HerbMed Pharmacology1392چهارم
51924332Effect Supermint oil (peppermint oil) on Patient Satisfaction and the colonoscopy team during colonoscopySID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392سوم
52924289Diagnostic accuracy of nuclear medicine imaging in protein losing enteropathy : systematic review and meta-analysis of the literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1392سوم
53923679Effects of Music on Pain, Anxiety and Vital Signs of Children during ColonoscopyscopusLife Science Journal1392مسئول
54922908Effect Supermint oil (peppermint oil) on children's pain during colonoscopyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
55922662Prevalence of Portal Vein Thrombosis Following Umbilical Catheterization in Neonatal PeriodEmbaseiranian journal of Neonatology1391پنجم به بعد
56922252evaluation the clinical effects of short-course montelukast on asthma symptoms due to viral upper respiratory infection in children with intermittent asthmaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
5791678Role of Pulse Oximetry in Detecting Mild to Moderate Hepatopulmonary Syndrome in ChildrenscopusGovaresh1391سوم
5891034Endocrine Disorder in Children with Chronic Liver DiseasesChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391مسئول
5990634A Report of 2 cases of Papillon SyndromeISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390چهارم
6086241ارزش آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6185064predictive factors of pediatric intractable seizuresISIArch Iranian Med1385سوم
6284070بررسی عوامل پیش بینی کننده صرع سرکش در کودکان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952873Effect Supermint Oil (peppermint oil) on Patient Satisfaction and the Colonoscopy team during Colonoscopyinternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
2952872Synbiotic for Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children: A Randomized Clinical Triainternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
3933275A Survey of Special Training Round on Performance of Pediatric Residentsدومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانکرمانشاهپوستر1392خير
4932093Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenEAACI Congress 2014Copenhagen, Denmarkپوستر1393خير
5930662Cow’s Milk Protein Allergy in Infants: Clinical Manifestations and Risk Factorsکنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل نوزادان و کودکانمشهدپوستر1390خير
6930556A new symbitotic may improve weight gain in infants with cow s milk allergy (a pilot study)the second international congress immunology asthma and allergyتهرانسخنرانی1392خير
7930539Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in Childrenکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکانمشهدپوستر1393خير
8930461Severity Assessment of Chronic Liver Disease in Childreninternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
9930414ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی پلی کلونال جهت بررسی هلیکوباکترپیلوری درکودکانتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب
21613درمان سریع در مطب1396تالیف
31467مروری بر علل و درمانهای سرفه در کودکان1396تالیف
41310کودک،‌بیماری کبدی،‌تغذیه1395ترجمه و تالیف
51217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف
61132پروبیوتیک ، پره بیوتیک و سین بیوتیک2016تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه