سید علی  جعفری
خلاصه عملکرد سید علی  جعفری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید علی جعفری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید علی جعفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : گوارش کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : jafaria@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980547طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای بیماری سلیاک در کودکان'مجریدر دست اجراخير
2971509بررسی پذیرش رژیم فاقد گلوتن در کودکان مبتلا به سلیاکمجریدر دست اجرابلي
3960444بررسی فراوانی حساسیت نسبت به غلات و حبوبات از طریق تست پوستی پریک در کودکان مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
4960155بررسی وجود ارتباط بین ابتلا به ویروس CMV و کلستاز شیرخوارگی در ایرانمجریپایان یافتهبلي
5951065بررسی عوامل خطرشایع دریبوست عملکردی کودکانمجریپایان یافتهبلي
6950687بررسی تظاهرات بالینی اولیه ی بیماران مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
7941511بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سوئ تغذیه در کودکان در هنگام بستری و زمان ترخیص در کودکان بستری در بیمارستانهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
8940242بررسی ارتباط سطح سرمی Anti TTG و اسیب روده ای بر اساس کرایتریای مارش در کودکان مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
9930524بررسی تاثیر برنامه تحریک تکاملی بر معیار های تکاملی کودکان 3- 1 ساله مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
10930389شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در کودکان مبتلا به بیماری سلیاکمجریپایان یافتهبلي
11930375بررسی میزان فراوانی علایم و نشانه های گوارشی در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به کلینیک گوارش کودکان بیمارستان قائم و مرکز نور هدایت بین سال های 1389 نا 1392مجریپایان یافتهبلي
12922144بررسی تاثیر برنامه تعدیل تغذیه ای بر کیفیت زندگی و یافته های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
13921926بررسی ارتباط علائم و نشانه های درگیری ریوی با سطح الاستاز 1 مدفوعی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیسمجریپایان یافتهبلي
14920931 بررسی ارزش تشخیصی تست گلوتن در محیط کشت برای تشخیص بیماران سلیاک: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
15920391بررسی و ارتباط یافته های بالینی و نتایج اندوسکوپی در بلع مواد سوزاننده در کودکان بستری شده طی سال های 90 تا 92 در مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
16920371بررسی علل خونریزی گوارشی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و دکتر شیخ مشهد در فاصله خرداد 1392 تا خرداد 1394مجریپایان یافتهبلي
17911314بررسی سطح سرمی روی، مس، آهن و ویتامین D در کودکان با تشخیص اخیر سلیاک و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
18911293بررسی کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به فیبروز کیستیکمجریپایان یافتهبلي
19910821بررسی مشخصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک در کودکان مبتلا به بیماران کیستیک فیبروزیس (مطالعه پایلوت)مجریپایان یافتهبلي
20900887بررسی ارتباط میان تظاهرات بیماری و امتیاز بیماران در سیستم پیشگویی کننده پیش آگهی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی(الگویی برای ارزیابی کودک مبتلا به بیماری نهایی کبدی)یا(PELD)مجریپایان یافتهبلي
21900159بررسی تاثیر ماست پرو بیوتیک در درمان یبوست اطفالمجریپایان یافتهبلي
2289872بررسی فراوانی همراهی بیماری سلیاک و بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیماران 2 سال تا 14 سال مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان قائم – سال 90-88مجریپایان یافتهبلي
2389855ارزیابی یافته‌های بالینی،آزمایشگاهی و آسیب شناختی‌ شیرخواران مبتلا به کلستاز نوزادی بستری شده در بخش گوارش بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
2489837بررسی ارتباط آللهای HLADQ2 و HLADQ8 با بیماری سلیاک در کودکان در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2589748بررسی موارد بلع جسم خارجی در کودکان مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستانهای قائم (عج) و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1379-1390مجریپایان یافتهبلي
2689737تعیین فراوانی آلر‍ژی های غذایی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه آلر‍ژی و گوارش اطفال مشهد طی سالهای 1390 و 1391مجریپایان یافتهبلي
2789454بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک در کودکانمجریپایان یافتهبلي
2888691بررسی میزان پاسخ به درمان امپرازول در آسم پایدار متوسط تا شدید کودکانمجریپایان یافتهبلي
2988378بررسی ژنتیکی فیبروز کیستی در نواحی انتخابی ژن CFTR وهتروزیگوسیتی مارکرهای انتخابی جهت تشخیص ناقلین و PND در مشهدمجریپایان یافتهخير
3087933بررسی علائم بالینی و بیوشیمیائی و آسیب شناسی در کودکان مبتلا به هپاتیت خود ایمن قبل و 2 سال پس از درمانمجریپایان یافتهبلي
31980544طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای چاقی در کودکان'همکاردر دست اجراخير
32971736تدوین پرسشنامه 'میزان پذیرش رژیم فاقد گلوتن در بیماران مبتلا به سلیاک' و بررسی روایی و پایایی آنهمکاردر دست اجرابلي
33970894بررسی فراوانی مصرف شیر خشک و علل شروع آن در شیرخواران بستری شده در اورژانس بیمارستان اکبر، قائم (عج) و امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
34970807طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای بیماری فیبروز کیستیک'همکاردر دست اجراخير
35970087بررسی فراوانی علل تاخیر تشخیصی بیماران دچارآترزی مجاری صفراویهمکاردر دست اجرابلي
36961073بررسی اثربخشی آموزش نامحسوس در میزان یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در سال تحصیلی 96همکارعقد قراردادخير
37950704تعیین تأثیر استفاده از PEWS در کارآیی کارورزان اطفال در تشخیص سریع کودکان بیمار نیازمند مراقبت ویژه: “دیدگاه کارورزان گروه اطفال مشهد'همکارپایان یافتهبلي
38950365بررسی فراوانی دیس کینزی کیسه صفرا در کودکان با درد مزمن شکمی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
39941844بررسی سطح سرمی ویتامین د و میزان ترکیب بدن در بیماران مبتلا به سلیاکهمکاردر دست اجرابلي
40941839بررسی تاثیر مقادیر متفاوت ویتامین D در تامین نیاز کودکان مبتلا به بیماریهای التهابی روده ایهمکارپایان یافتهبلي
41941791بررسی فراوانی اختلالات رشدی و ویتامین D در بیماران با آلرژی به پروتئین شیر گاوهمکارپایان یافتهبلي
42941790ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس –مطالعه مقطعیهمکاردر دست اجرابلي
43941748بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عوارض جلدی موضعی کودکان دارای استومی گوارشیهمکارپایان یافتهبلي
44941310بررسی مقایسه ای روش های تشخیصی کبد چرب (فیبرواسکن ، DEXAوسونوگرافی) با تغییرات انتروپومتریک در گروه سنی 9-18 سال وتعیین توپوگرافی بیماران کبدچرب(NAFLD)همکارپایان یافتهبلي
45940694بررسی توصیفی مایع نخاع درکودکان 6 ماه تا 18 ماهه با اولین حمله تب و تشنج سادههمکارپایان یافتهبلي
46931667بررسی فراوانی و نوع کلونیزاسیون حلق در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
47931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
48931341بررسی ارزش تشخیصی معیار های آلاژیل در افتراق علل داخل کبدی و خارج کبدی کلستاز شیر خوارگیهمکارپایان یافتهبلي
49930782بررسی میزان شیوع کولیک شیرخواران در مادران مبتلا به دیابت بارداری نسبت به مادران باردار سالمهمکارپایان یافتهخير
50930550بررسی میزان شیوع ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران سلیاک در مرکز پژوهشی آموزشی درمانی قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
51930525بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی درکودکان مبتلا به بیماری های کبدی مزمن با و بدون انسفالوپاتی کبدی بستری شده بیمارستان قائم مشهد در فاصله سالهای 1388 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
52930376بررسی تاثیر درمانی استفاده ازماده موثره زرچوبه(Curcumin)دردرمان صرع میوکلونیک کودکانهمکارپایان یافتهبلي
53930163تأثیر روش های جذابیتی (اسباب بازی ) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین اندوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
54930162تأثیر روش های آرامبخشی غیر دارویی (اسباب بازی و موسیقی) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین کولونوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
55922612بررسی یافته های سونوگرافی لگن و نخاع در کودکان با اختلال یبوستهمکارپایان یافتهبلي
56922441بررسی سطح سرمی سرب در کودکان مبتلا به FTT با علت نامشخص مراجعه کننده به دپارتمان اطفال بیمارستان قائم -1393همکارپایان یافتهبلي
57922242بررسی علل آنافیلاکسی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی بیمارستان قائم و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1385 لغایت 1394همکارپایان یافتهبلي
58921806بررسی فراوانی درگیری کبدی دربیماران مبتلا به فیبروز کیستیک شناسایی شده در شهرمشهدهمکارپایان یافتهبلي
59921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
60921215بررسی فراوانی وشدت در گیری ریه با کمک تصویر برداری در بیماری کیستیک فیبروز (CF)همکارپایان یافتهبلي
61920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
62920692بررسی ارزش تشخیصی سینتی گرافی در تشخیص انتروپاتی ازدست دهنده پروتئین: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
63920208ارزیابی افزایش آنزیم های کبدی در مصرف کنندگان والپروات سدیم در مراجعه کنندگان بیمارستان قائم 93-1392همکارپایان یافتهبلي
64911300تأثیر موسیقی بر درد،اضطراب و علائم حیاتی کودکان حین اندوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
65911167بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی خطوط کف دست (درماتوگلیفیک) در کودکان مبتلا به بیماران سلیاک (مطالعه پایلوت)همکارپایان یافتهبلي
66911048بررسی تاثیر سین بیوتیک در پیشگیری ازعفونت های ویروسی تنفسی فوقانی کودکان با آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
67911046ارزیابی سیستم ادراری تحتانی در کودکان 7 تا 16 ساله مبتلا به یبوست مزمن و مقایسه ان با کروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
68911017بررسی سطح پپتیدهای رشد IGF1 وIGFBP3در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیسهمکارپایان یافتهبلي
69910786اعتباریابی فرمت ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگیدر کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده IMPACT IIIهمکارپایان یافتهبلي
70910493شیوع ترومبوز ورید پورت در کودکان زیر 3 سال با سابقه ی کاتتریزاسیون ورید نافی در دوران نوزادی در NICU بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
71910439ارزیابی تاثیر سامانه پیام کوتاه در اموزش نکات کلیدی در طب کودکان به دانشجویان پزشکی گروه کودکانهمکارپایان یافتهخير
72910438آموزش دوز, عوارض واشکال داروهای شایع در کودکان در قالب پیام آموزشیهمکارپایان یافتهخير
73900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
7489840بررسی تاثیر پروبیوتیک بر بهبود درد شکمی غیر عضوی مزمن در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
7589821بررسی فراوانی حساسیت به آلر‍ژن های شایع در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک از طریق تست خراش پوستی در کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ و قائم مشهد همکارپایان یافتهبلي
7689718مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری سلیاک باگروه شاهد دردانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
77891011بررسی اثر پروبیوتیک بر اندکس های بالینی چاقی در کودکان چاق مراجعه کننده به کلینیک غدد و گوارش کودکانهمکارپایان یافتهبلي
7888660مقایسه شاخص های رشد وکیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک قبل و بعد از دریافت پروبیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
7988257بررسی تاثیر آموزش سریع بیماریهای اطفال بر آگاهی دانشجویان پزشکی د ر بخش اطفال بیمارستان قائم (عج )همکارپایان یافتهخير
8088161بررسی ژنتیکی بیماری کبد کله استاتیک در نوزادان و کودکان مبتلا به زردی های ایدیوپاتیک با نقص آنزیمی آلفا 1 آنتی تریپسینهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981720Assessment of Serum Levels of Growth Factors IGF1 and IGFBP3 in Children with Cystic FibrosisISIIranian Journal of Pediatrics1398پنجم به بعد
2973902Cystic Fibrosis-associated Liver Disease: A Review Articleindex copernicusreviews in clinical medicine1397پنجم به بعد
3973233Assessment of the Blood Lead Level in Children with Unexplained Failure to Thrive (FTT) admitted to Pediatrics Emergency Ward of Ghaem Hospital, Mashhad, IranISIInternational Journal of Pediatrics1397چهارم
4972607Effect of Developmental Stimulation on Gross Motor Development in 1-3 Year-old Children with Celiac Diseasescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394سوم
5970587Effects of Synbiotics on Anthropometric Indices of Obesity in Children: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Pilot StudyISITopics in Clinical Nutrition1397پنجم به بعد
6970546Effect of Synbiotic on Anthropometric Indices of Obesity in ChildrenISITopics in Clinical Nutrition1397پنجم به بعد
7964357Etiology of gastrointestinal bleeding in children referred to pediatric wards of Mashhad hospitals, IranPMCElectronic Physician1396اول
8964192Probiotic or Conventional Yogurt for Treating Antibiotic associated Diarrhea: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
9964168Identification of Dermatoglyphic Patterns in Parents of Children with Cystic FibrosisISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
10963853Ultrasonographic Evaluation of the Sacrococcyx and Spinal Canal in Children with ConstipationISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
11962642Neonatal Presentation of Unremitting Inflammatory Bowel DiseasePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397سوم
12961897The effect of music on pain and vital signs of children before and after endoscopyPMCElectronic physician1396سوم
13961075Quality Of Life in Children with Celiac Disease: A Cross-sectional StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
14960635(Clinical and endoscopic findings of children hospitalized in Qa'em Hospital of Mashhad due to caustic ingestion (2011-2013PMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
15953042Effect of developmental stimulation on the fine motor development age of toddlers with celiac diseaseCinahlevidence based care journal1394اول
16953017Effect of Gastric Acid Suppressant Prophylaxis on Incidence of Gastrointestinal Bleeding in Pediatric Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
17953015Frequency and Risk Factor of Gastrointestinal Bleeding and Efficacy of Gastric Acid Suppressant Prophylaxis in Pediatric Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
18952866Evaluation of Patients' Rights Observance According to Patients' Rights Charter in Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences: Medical Staffs' ViewsPMCelectronic physician1395چهارم
19952334Effects of Early Feeding Support on the Postoperative Weight Gain Status of Infants with Esophageal Atresia Authors Marzieh GhorCinahlEvidence based Care Journal1395پنجم
20952149A Case with Complete Pancreatic Aplasia Suggestive of Johanson-Blizzard SyndromePMCJournal of clinical and diagnostic research1395اول
21952038A multi-strain Synbiotic may reduce viral respiratory infections in asthmatic children: a randomized controlled trialPMCelectronic physician1395دوم
22951084A Comparison of Life Quality and Psychiatric comorbidity in Healthy Children and Teens and the Ones with ConstipationISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395چهارم
23950481Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in ChildrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول
24950474مقایسه نشانه طناب مثلثی با شواهد حاصل از آسیب شناسی بافتی در شیرخواران مبتلا به آترزی مجاری صفراویSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1390اول
25950472Endocrine Disorder in Children with Chronic Liver DiseasesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391مسئول
26943367Growth factors in cystic fibrosisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
27943188Probiotics in childhood upper respiratory tract infections: a systematic reviewISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394پنجم به بعد
28942943Epidemiological survey of pediatric food allergy in Mashhad in Northeast IranPMCElectronic physician1394مسئول
29941138Evaluate the diagnostic value of procalcitonin to differentiate viral from bacterial meningitis in children admitted to the pediatric emergencySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394پنجم
30940692Probiotic for irritable bowel syndrome in pediatric patients: a randomized controlled clinical trial.PMCElectronic physician1394دوم
31940346Evaluating Quality of Life and Psychiatric Comorbidity in Children and Adolescents With Constipation (With or Without Fecal Incontinence) and Comparison With Healthy CounterpartsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
32940345Health-related quality of life (HRQOL) in children with chronic liver disease in North East Iran using PedsQL™ 4.0PMCElectronic Physician1394دوم
33940207Evaluation of Liver Enzymes Rising in Patients Treated with Sodium Valproate (VPA)ISIInternational Journal of Pediatrics1394سوم
34940165Selecting the patients for morning report sessions: case-based vs. conventional methodPMCElectronic Physician1394پنجم به بعد
35935549In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.ISIJournal of pediatric gastroenterology and nutrition1394دوم
36933878A survey of Special Training Round on performance of pediatric residentsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
37933637Effects of iron supplementation twice a week on attention score and haematologic measures in female high school studentsISISingapore Medical Journal1393پنجم
38933060Evaluate peppermint impact in pyloric spasm in children undergo endoscopySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393پنجم به بعد
39933036The effect of supermint oral drop (peppermint essence) on the patients’ pain and their satisfaction after colonoscopyChemical Abstractدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1393پنجم به بعد
40933033Synbiotic in the management of infantile colic: A randomised controlled trialISIPaediatrics and child health1393چهارم
41933027Medical treatment for hepatopulmonary syndrome: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1393چهارم
42933025Dermatoglyphic Patterns in Cystic Fibrosis ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1393سوم
43931362Ingested Foreign Bodies Removed by Lexible Endoscopy in Pediatric Patients: A 10-year Retrospective StudyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngolog1393اول
44930530Evaluation of common allergens in children with atopic dermatitis by skin prick testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
45930475Effects of Probiotics on Quality of Life in Children with Cystic Fibrosis; A Randomized Controlled Trial.ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1392اول
46930472Determine Efficacy of a Short Course of Montelukast in Children with Intermittent Asthma and Viral InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
47930471Characteristics and Outcome of three forms of Autoimmune Hepatitis in Iranian ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392سوم
48930467Synbiotics in Children with Cow's Milk Allergy: A Randomized Controlled TrialISIIranian Journal of Pediatrics1392سوم
49930466Synbiotic for Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children: A Randomized Clinical TrialChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول
50930464Utility of Modeling End-Stage Liver Disease in Children with Chronic Liver DiseaseChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392پنجم به بعد
51930419Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
52924973Kawasaki Disease Presenting as Acute Clinical HepatitisISIinternational journal of pediatrics1393اول
53924634Ultrasonographic Triangular Cord Sign and Gallbladder Abnormality in Diagnosis of Biliary AtresiaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1391اول و مسئول
54924494Effect of peppermint on pediatrics’ pain under endoscopic examination of the large bowelSID/Iranmedex/MagiranJournal of HerbMed Pharmacology1392چهارم
55924332Effect Supermint oil (peppermint oil) on Patient Satisfaction and the colonoscopy team during colonoscopySID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392سوم
56924289Diagnostic accuracy of nuclear medicine imaging in protein losing enteropathy : systematic review and meta-analysis of the literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1392سوم
57923679Effects of Music on Pain, Anxiety and Vital Signs of Children during ColonoscopyscopusLife Science Journal1392مسئول
58922908Effect Supermint oil (peppermint oil) on children's pain during colonoscopyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
59922662Prevalence of Portal Vein Thrombosis Following Umbilical Catheterization in Neonatal PeriodEmbaseiranian journal of Neonatology1391پنجم به بعد
60922252evaluation the clinical effects of short-course montelukast on asthma symptoms due to viral upper respiratory infection in children with intermittent asthmaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
6191678Role of Pulse Oximetry in Detecting Mild to Moderate Hepatopulmonary Syndrome in ChildrenscopusGovaresh1391سوم
6291034Endocrine Disorder in Children with Chronic Liver DiseasesChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391مسئول
6390634A Report of 2 cases of Papillon SyndromeISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390چهارم
6486241ارزش آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6585064predictive factors of pediatric intractable seizuresISIArch Iranian Med1385سوم
6684070بررسی عوامل پیش بینی کننده صرع سرکش در کودکان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952873Effect Supermint Oil (peppermint oil) on Patient Satisfaction and the Colonoscopy team during Colonoscopyinternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
2952872Synbiotic for Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children: A Randomized Clinical Triainternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
3933275A Survey of Special Training Round on Performance of Pediatric Residentsدومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانکرمانشاهپوستر1392خير
4932093Evaluation of omeprazole in the treatment of moderate to severe persistent asthma in childrenEAACI Congress 2014Copenhagen, Denmarkپوستر1393خير
5930662Cow’s Milk Protein Allergy in Infants: Clinical Manifestations and Risk Factorsکنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل نوزادان و کودکانمشهدپوستر1390خير
6930556A new symbitotic may improve weight gain in infants with cow s milk allergy (a pilot study)the second international congress immunology asthma and allergyتهرانسخنرانی1392خير
7930539Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in Childrenکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکانمشهدپوستر1393خير
8930461Severity Assessment of Chronic Liver Disease in Childreninternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
9930414ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی پلی کلونال جهت بررسی هلیکوباکترپیلوری درکودکانتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب
21613درمان سریع در مطب1396تالیف
31467مروری بر علل و درمانهای سرفه در کودکان1396تالیف
41310کودک،‌بیماری کبدی،‌تغذیه1395ترجمه و تالیف
51217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف
61132پروبیوتیک ، پره بیوتیک و سین بیوتیک1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه