غلامحسین  کاظم زاده
خلاصه عملکرد غلامحسین  کاظم زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

غلامحسین کاظم زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامحسین کاظم زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی عروق و تروما دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : kazemzadehgh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960346بررسی ارتباط بین قطر آنوریسم های وریدی ناشی از تعبیه AV Fistula و عوارض آنهامجریپایان یافتهبلي
2941827بررسی اثر داروی سیلوستازول بر میانگین زمان Arteriovenous fistula maturation و مقایسه آن با گروه کنترل در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهبلي
3940592بررسی انواع شکایتهای اندام پس از کارگذاری فیستول شریانی-وریدی دائمی در بیماران نیازمند همودیالیز مزمن به تفکیک نوع فیستول مجریپایان یافتهبلي
4931488ساخت رگ مصنوعی و ارزیابی عملکرد آن در محیط های In vitro و In vivoمجریپایان یافتهخير
5930151نقش انتی بیوتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر همودیالیز بدون کاف در بیماران دارای نارسایی کلیه تحت همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
6911321بررسی اثر کمپرشن متناوب پنوماتیک(IPC) بر جریان خون استخوان تیبیا و استخوانهای foot در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام اسکن استخوان بر اساس میزان برداشت رادیوداروی 99mTc-MDPمجریپایان یافتهخير
7910600بررسی اثر پاپاورین موضعی برفیستول های دیستال اندام فوقانی جهت همودیالیز از نظر عوارض زودرس و میزان موفقیتمجریپایان یافتهبلي
8910085نقش هیستوپاتولوژی ورید در میزان موفقیت فیستول شریانی وریدیمجریپایان یافتهبلي
9910077بررسی تاثیر حجم مایع دریافتی در طی عمل بر میزان فلوی فیستول شریانی وریدی در بیماران نارسایی مزمن کلیهمجریپایان یافتهخير
10900813بررسی مقایسه ای آسپیرین دوز کم ، آسپیرین + دی پیریدامول و وارفارین با دوز کم در پیشگیری از ترومبوز گرافت مصنوعی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
11900680بررسی اثرات هیستوکمیکال سیر بر ضایعات ناشی از سندرم رپرفیوژن درمدل تروماهای عروقی اندام تحتانی موشمجریپایان یافتهخير
12900524برسی فراوانی وجود آپنه خواب در بیماران بورگر مراجعه کننده با شکایت درد به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
13900481بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروقی اندام تحتانی قبل و پس از عملمجریپایان یافتهبلي
1489979بررسی وی‍ژگی های یک آموزش سرپایی اثر بخش در درمانگاه ها از دیدگاه اساتید و کارورزان پزشکی مجریپایان یافتهبلي
1589925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1689906بررسی عوامل موثر در تعبیه وعدم کارکرد زودرس فیستولهای شریانی– وریدی در بیماران کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصی جراحی عروق دربیمارستان امام رضا(ع) به مدت یک سالمجریپایان یافتهبلي
1789732بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای مرکزی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویمجریپایان یافتهبلي
1889269بررسی کارایی سمپاتکتومی توراسیک به روش single port در درمان هیپرهیدروزیسمجریپایان یافتهبلي
1989220بررسی عوامل موثر بر ایجاد زخم پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
2089133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیممجریپایان یافتهخير
2189125ارزیابی مراقبت های پیش بیمارستانی ارائه شده به بیماران ترومایی با گلوله مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر مشهد از تیرماه تا دی ماه 1389مجریپایان یافتهخير
2289049مطالعه عارضه ی آریتمی قلبی در هنگام تعبیه کاتتر ورید ساب کلاوین و کاتتر ژوگولر در بین مراجعه کنندگان به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهبلي
2388044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2488026بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
2587932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2686611بررسی تاثیر پمفلتهای آموزشی داروهای رایج مصرفی هر بخش در تغییر صحت نسخه نوسی اینترنهای دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2784190بررسی میزان و علل بروز عوارض و از کار افتادن فیستولهای شریانی وریدیدر بیماران در حال درمان در بخش جراحی عروق بیمارستان اما م رضا(ع) در سال 1384مجریپایان یافتهخير
2884016بررسی میزان شیوع مشکلات پا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت خراسانمجریپایان یافتهخير
2983490بررسی مقایسه ای پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترمیم زخم پاهای دیابتی بیماران بستری در بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در طی مدت دو سالمجریپایان یافتهبلي
3083206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383مجریپایان یافتهبلي
3183071مقایسه پروتز عروقی جدید پلی یورتان و پلی تترافلوراتیلن به عنوان Vascular access در بیماران همودیالیزمجریپایان یافتهخير
32970806ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
33970746طراحی و راه اندازی رجیستری بیماری های وریدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
34970679رجیستری بیماری بورگر در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
35970678رجیستری زخم پای دیابتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
36941457مقایسه نتایج جابجایی ورید بازیلیک با گرافت مصنوعی براکیوبازیلیک 6 میلیمتر به عنوان مسیر دیالیز در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
37931404رویکرد بالینی تشخیصی و درمانی به مالفورماسیونهای عروقی و همانژیوماهاهمکارپایان یافتهبلي
38931320نقش سلولهای بنیادی مشتق شده از مغزاستخوان پس از آنژیوپلاستی عروق محیطیهمکارپایان یافتهبلي
39930417بررسی نقش روشهای تصویر برداری یا مداخله ای اندووسکولار در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به هایپرتانسیون وریدی در زمینه اکسس های همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
40930147بررسی فاکتورهای اتوایمیونیتی و ارتباط MHC در بیماران مبتلا به بیماری برگرهمکارپایان یافتهبلي
41930146بررسی پاسخ ایمنی(سیستم ایمنی) هومورال و سلولار در بیماران مبتلا به بیماری برگرهمکارپایان یافتهبلي
42922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
43921964بررسی روایی وپایایی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران با وریدهای واریسیهمکارپایان یافتهبلي
44910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتهمکارپایان یافتهبلي
45910528فاکتورهای خونی مؤثر در تشکیل ترومبوز در بیماران بورگریهمکارپایان یافتهخير
46910198مقایسه اثر بیهوشی عمومی و اسپاینال بر میزان لیپید پراکسیدها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتیک تحت آمپوتاسیون اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
47910120بررسی وضعیت پریودونتال در بیماران مبتلا به ترومبوآنژیت اوبلیترانس (بیماری برگر)همکارپایان یافتهبلي
48900787بررسی ارزش روش های غیر تهاجمی در پیشگویی و تشخیص سندرم استیل در اندام دارای فیستول در بیماران دیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
49900483بررسی میزان تنگی مجدد شریان کاروتید پس از عمل جراحی اندارترکتومی کاروتیدهمکارپایان یافتهخير
50900338بررسی سیر طبیعی و کلینیکال بیماری ترومبو آنژیت ابلیتران ( بورگر)همکارپایان یافتهبلي
51900079تأثیر گرمادرمانی بر میزان درد و شاخص مچ پا - بازویی (ABI) در بیماران مبتلا به اختلالات انسدادی مزمن شریان های محیطیهمکارپایان یافتهبلي
5289927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
5389489بررسی تاثیر تجویز (TPA) Tissue Plasminogen Activator در درمان بیماران ایسکمی حاد شریانی غیر تروماتیک اندام هاهمکارپایان یافتهبلي
5489131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارهمکارپایان یافتهخير
5589130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
5688041بررسی اثر سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان زخم های مزمن پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
5786181معرفی روش جدید تعبیه کاتتر صفاقی به روش لاپارسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
5884084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
5984017بررسی بالینی پای دیابتیک از نظر روشهای درمانی اعمال شده و نتایج بدست آمده در بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آینده نگرهمکارپایان یافتهخير
6083229تعیین معیارهای تشخیصی آنژیوگرافیک بیماری بورگر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان قائم و امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
6183204بررسی علل ایسکمی اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژی بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981906Is intermittent pneumatic compression (IPC) an appropriate method for increasing 99mTc-MDP uptake in bone scan?سایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1396چهارم
2981648Evaluating the Impact of Education via Pamphlet on the Medication Errors of Last year Medical StudentsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392اول و مسئول
3974099recurrence of of abdominal aortic aneurysm, rare complication of diseaseindex copernicusAcademic Journal of Surgery1397اول
4972740Investigation of affecting factors on early artery-venous fistulas failure in patients with less than 20 years old. medical journal of mashhad university of medical sciencesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
5972663In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injuryISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397سوم
6972566Comparison of single port thoracoscopic sympathectomy and multiport thoracoscopy in patients with hyperhidrosisscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1397اول
7972563REPORT OF SAVING A MOTHER'S LIFE FROM FATAL PLACENTA PREVIA PERCRETAISIPharmacophore1396چهارم
8971893Assessment of tissue reaction of rat to materials used in vascular graftsscopusBiomedical Research1397اول
9971390The Effect of Spinal and General Anesthesia on Serum Lipid Peroxides and Total Antioxidant Capacity in Diabetic Patients with Lower Limb Amputation SurgeryPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397چهارم
10964294Effect of low dose aspirin and dipyridamole on primary patency of arteriovenous grafts in hemodialysis patients: a randomized double-blind placebo-controlled trialPMCElectronic Physician1396دوم
11962468Cardiac arrhythmias during central venous catheter proceduresISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1396مسئول
12961815Limb complaints after autogenous arteriovenous fistula creation in chronic hemodialysis patientsISISeminars in Vascular Surgery1395مسئول
13961462False positive lower limb lymphoscintigraphy due to inadvertent intra-vascular injection of the tracer: Importance of tracer re-injectionISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396سوم
14960115Comparing the incidence of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in patients receiving heparin (UHF) and enoxaparin (LMWH).ISIBiomedical Research1396دوم
15953262The efficacy of aspirin and dipyridamole on the patency of arteriovenous fistulae and grafts; Review of the randomized control trialsChemical Abstractreviews in clinical medicine1393چهارم
16953005Diagnostic value of computerized tomography venography in detecting stenosis and occlusion of subclavian vein and superior vena in chronic renal failure patientsPMCElectronic physician1395سوم
17952586Evaluation of trauma system in the pre-hospital approaches for patients with bullet trauma in MashhadSID/Iranmedex/Magiranابن سینا1392چهارم
18941311Association of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Buerger's Disease: a Pilot StudyPMCActa Medica Iranica1394اول
19940947Stem cells therapy for peripheral arterial disordersسایر سایت‏های تخصصینشریه پرستاری قلب و عروق،1393اول
20940946The effect of local thermotherapy on pain severity in patients with chronic peripheral arterial occlusive disordersسایر سایت‏های تخصصینشریه پرستاری قلب و عروق1393سوم
21934776Diagnostic Value of Color Doppler Ultrasonography in Detecting Stenosis and Occlusion of Central Veins in Patients with Chronic Kidney DiseasePMCSaudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation1394دوم
22933813A successful experience in managing a chylous reflux: importance of lymphoscintigraphy.ISIClin Nucl Med1393اول
23932655Buerger's disease in the northeast of Iran: Epidemiology and clinical featuresISIVascular1394دوم
24932487Chronic hemodialysis access-induced distal ischemia (HAIDI): distinctive form of a major complication.ISIJ Vasc Access1393دوم
25931904Authors’ ReplyPMCJ Cutan Aesthet Surg1392چهارم
26931902اطلاعات بالینی و عوارض حین عمل بازسازی آئورت در بیماران دچار انسداد ائورتوایلیاکChemical Abstractفصل نامه افق دانش1391اول
27930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392دوم
28924822Prehospital Management of Gunshot Patients at Major Trauma Care Centers: Exploring the Gaps in Patient CarePMCTrauma Monthly1392چهارم
29924814PREPERITONEAL TUNNELING – A NOVEL TECHNIQUE IN PERITONEAL DIALYSIS CATHETER INSERTIONPMCPeritoneal Dialysis International1392دوم
30924751Intravenous Regional Anesthesia (Bier Block) Method for Arteriovenous Fistula creation in patients with End Stage Renal Diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Surgery and Trauma1392اول
31921341Isolated primary lymphedema tarda of the upper limb.ISILymphatic research and biology1392سوم
3291970Comparision of Vacuum‑Asisted Closure and Moist Wound Dressing in the Treatment of Diabetic Foot UlcersPMCJournal of Cutaneous and Aesthetic Surgery1391سوم
3391858The application of thoracoscopic Sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity IschemiaISIIran Red Crescent Med J1386دوم
3491101Primary patency rate of native AV fistula: long term follow upPMCInternational journal of clinical and experimental medicine1391اول
3590932Successful Replantation of an Amputated Foot in an Elderly Diabetic Patient: Case Reportسایر سایت‏های تخصصیSurgery Journal1390اول و مسئول
3690780Primary Patency Rate of Native AV Fistula: Long Term Follow up Primary Failure/Vascular Accessسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Medical research1390اول
3789403Diagnostic application of lymphoscintigraphy in the management of lymphoedemaISIHellenic Journal of Nuclear Medicine 1389دوم
3889323Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis accessISI Upsala Journal of Medical Sciences 1389دوم
3988591A case of Behçet disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: long term follow-upPMCEast Mediterr Health J.1388دوم
4087608Temporary Worsening of Kidney Function Following Aortic Reconstructive SurgeryPMCIranian Journal of Kidney Diseases1387دوم
4187577Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunctionscopusIndian Journal of Surgery 1388مسئول
4287157بررسی میزان بقای فیستول های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
4387100برخورد با زخم های مزمن عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
4486559Thrombophlebitis migrans as a footprint of Buerger's disease: a prospective-descriptive study in north-east of IranISICLINICAL RHEUMATOLOGY1386چهارم
4586282عوارض و طول مدت بازبودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981900آیا کمپرشن متناوب پنوماتیک سبب افزایش برداشت استخوانی 99mTc-MDP میشود؟9th Sacia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه