محسن  ایمن شهیدی
خلاصه عملکرد محسن  ایمن شهیدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن ایمن شهیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن ایمن شهیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : ImenM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961732بررسی اثر دیابت بر غلظت پلاسمایی و سمیت قلبی رانولازین در رتمجریدر دست اجرابلي
2940739بررسی اثر مونت موریلونیت در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتمجریپایان یافتهخير
3931581بررسی اثرکورکومین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از بیسفنول آ در رتمجریپایان یافتهبلي
4931462بررسی اثر دفریپرون در سمیت قلبی ناشی از سیس پلاتین در رتمجریپایان یافتهبلي
5922688بررسی اثر حفاظتی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره verbascoside بر زخم گوارشی القاشده باایندومتاسین در رتمجریپایان یافتهخير
6910451بررسی اثر لینالول در کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده Conditioned Place Preference در موشمجریپایان یافتهبلي
7910166بررسی اثر ضد فشار خونی اوراپتن در تجویز مزمن در رتمجریپایان یافتهبلي
8910114بررسی اثر چهار مشتق 3 و4- دی هیدروپیریمیدین-2- اُن-5- کربوکسیلات بر ضربان و قدرت انقباضی در مدل دهلیز جدا شده رتمجریپایان یافتهبلي
9900763بررسی اثر ضد فشار خونی تجویز مزمن عصاره دانه کرفس در رتمجریپایان یافتهخير
10900352بررسی اثر عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال بر پاسخ های انقباضی ایلئوم جدا شده رتمجریپایان یافتهبلي
11900324بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موشمجریپایان یافتهبلي
12900226بررسی اثر پرگابالین بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
1389958بررسی اثر توپیرامات بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
1489645بررسی اثر زونیسامید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
1589388بررسی اثرات حاد ضد درد و ضد التهاب مشتقات تیازولیدون بروی موشمجریپایان یافتهبلي
1689192بررسی اثر ضد فشار خونی تجویز مزمن عصاره ابی کلاله زعفران، کروسین وسافرانال در رتمجریپایان یافتهبلي
1789053بررسی اثر سیلدنافیل بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
1888591بررسی اثر G-CSF بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتمجریپایان یافتهبلي
1988394بررسی تاثیرآموزش داروساز بالینی درکارآیی پرستاران جهت تجویز صحیح داروهای ضد سرطان در بیمارستان امیدمجریپایان یافتهبلي
2088336بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک(Berberis vulgaris) و بربرین در کاهش تمایل به مرفین در مدل conditioned place preference در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
2188221بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رتمجریپایان یافتهبلي
2287774بررسی اثر یک آنالوگ جدید لوزارتان بر فشار خون رتمجریپایان یافتهبلي
2387506سنتز و بررسی اثر تجویز داخل وریدی اوراپتن بر فشار خون رتمجریپایان یافتهبلي
2487124بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال در رتمجریپایان یافتهخير
2587029اثر لینالول بر تحمل و وابستگی به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
2686396سنتز و بررسی اثر ترکیب 4-فلورو بنیل ایمیدازولیل دی هیدروپیریدین جدید روی فشار خون رتمجریپایان یافتهخير
2786273بررسی اثر سیلایمارین بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
2885401بررسی اثرات مسدد آنژیوتانسین و کانال کلسیم دو آنالوگ جدید لوزارتان مجریپایان یافتهخير
2985389بررسی اثر کروسین در جلوگیری و درمان نروپاتی دیابتی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
3085244بررسی اثر کروسین در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
3185243بررسی اثر عصاره آبی زعفران در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
3285214بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب آنالوگهای جدید سلکوکسیب بر روی موش کوچکمجریپایان یافتهخير
3385213بررسی اثرات بازکننده کانال های پتاسیم وابسته به ATP جهار آکریدین دی اون جدید روی آئورت رتمجریپایان یافتهخير
3485212بررسی اثرات مسدد کانال کلسیم هشت دی هیدروپیریدین جدید روی کولون رتمجریپایان یافتهخير
3585014بررسی اثر آتورواستاتین در جلوگیری از بروز تحمل به نیتروگلیسرین در رت دیابتیمجریپایان یافتهخير
3684173بررسی اثر اتوکساید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
3784172بررسی اثر پیراستام بر وابستگی و تحمل به مرفین درموش سوریمجریپایان یافتهخير
38970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکهمکاردر دست اجرابلي
39970460بررسی اثر نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در رتهمکاردر دست اجرابلي
40961895بررسی اثرات مواجهه مزمن بیسفنول آ بر روی قلب، هیپوکامپ، کبد و تستیس در رت و ارتباط آن با فرایند پیری و نقش محافظتی رسوراترل علیه آنهمکاردر دست اجراخير
41941629بررسی تاثیرعصاره چای سبز واپی گالوکاتچین گالات بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتهمکارپایان یافتهبلي
42941399بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتهمکاردر دست اجرابلي
43941389بررسی تاثیرعصاره دانه انگور و رسوراترول بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتهمکارپایان یافتهخير
44941030بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیونهمکارپایان یافتهخير
45930622بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخونی شده به روش DOCA-saltهمکارپایان یافتهبلي
46922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
47920129بررسی مکانیسم اثر ضد فشار خونی عصاره های آبی-اتانولی و هگزانی دانه ی کرفس در رتهمکارپایان یافتهبلي
48910593بررسی اثر 3 داروی توپیرامات، زونیسماید و کوتیاپین بر روی کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB, p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهبلي
49910548بررسی داروهای بلااستفاده در خانوارهای شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
5089345بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی وکلیوی ناشی از دیازینون در رت همکارپایان یافتهخير
5189187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتهمکارپایان یافتهبلي
5287701تهیه پودر خشک استنشاقی انسولین به روش خشک کردن افشانه ای برای تجویز ریوی و ارزیابی برون تن و درون تن ذرات تهیه شدههمکارپایان یافتهبلي
5387668ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین و بررسی اثر اندازه ذره ای بر الگوی رهش دارو در برون تن و کارایی درون تنهمکارپایان یافتهخير
5487639بررسی الگوی اتصال کورکومین به پروتئین های بافت های کبد، قلب، کلیه و مغز موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
5587137بررسی اثر ترکیبات 1،4-دی هیدرو- 4-] 2-اتیل تیو-(4-فلوروبنزیل)ایمیدازول-5-ایل[ پیریدین-3،5-دی کربوکسیلات روی فشارخون رتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980796Preparation and Characterization of a Dry Powder Inhaler Composed of PLGA Large Porous Particles Encapsulating Gentamicin SulfatePMCadvanced pharmaceutical bulletin1398پنجم به بعد
2980037Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol alleviate bisphenol-A-induced metabolic syndrome: Biochemical and molecular evidencesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397سوم
3980036berberine and barberry (Berberis vulgaris): A clinical reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397اول
4974119The protective activity of nanomicelle curcumin in bisphenol A-induced cardiotoxicity following subacute exposure in ratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1397مسئول
5974007protective role of lycopene against chemical and natural toxinsISIBioFactors1397پنجم به بعد
6973996Bisphenol A vascular toxicity: Protective effect of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrolISIPhytotherapy research1397دوم
7972682Does granulocyte colony stimulating factor have protective effects against carbon monoxide-induced apoptosis?ISIBiologia1397سوم
8972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397پنجم
9971969effect of plant extract and bioactive compound on attenuation of bleomycin induced pulmonary toxicityISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397دوم
10971890Saffron Induced Relaxation in Isolated Rat Aorta via Endothelium Dependent and Independent MechanismsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397مسئول
11963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
12961821Effect of linalool on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in mice.PMCAvicenna journal of phytomedicine1396دوم
13960839Evaluation of mechanism for antihypertensive and vasorelaxant effects of hexanic and hydroalcoholic extracts of celery seed in normotensive and hypertensive ratsISIREVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1395سوم
14960386A review of the effects of Berberis vulgaris and its major component, berberine, in metabolic syndromeISIiranian journal of basic medical sciences1396دوم
15954360The Relaxant Activity of Safranal in Isolated Rat Aortas is Mediated Predominantly via an Endothelium-Independent Mechanism: -Vasodilatory mechanism of safranalPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395سوم
16954356Berberis Vulgaris and Berberine: An Update ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395اول
17951791Effects of berberine on acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in micePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395چهارم
18951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394سوم
19951667Protective effect of crocin against apoptosis induced by subchronic exposure of the rat vascular system to diazinonISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395مسئول
20951666Protective effect of crocin on diazinon induced vascular toxicity in subchronic exposure in rat aorta ex-vivoISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1393مسئول
21951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395سوم
22943402Unused Medicines in HouseholdsEmbaserazavi international journal of medicine1394دوم
23943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394سوم
24934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394سوم
25934342Antihypertensive effect of auraptene, a monoterpene coumarin from the genus Citrus, upon chronic administrationISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
26932936Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A review articleSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران1392دوم
27931107Synthesis and evaluating cardiac effects of 3,4-dihydropyrimidin-2- one-5-carboxylates in isolated atria of animal modelSID/Iranmedex/MagiranJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1393دوم
28930761Hypotensive Effect of a Novel Dihydropyridine with Dual Calcium Channel Blocking and Angiotensin II Antagonistic Properties in a Rat ModelscopusPharmaceutical sciences1393اول
29924787Effects of Chronic Crocin Treatment on Desoxycorticosterone Acetate (Doca)-Salt Hypertensive RatsISIIran J Basic Med Sci1392اول
30924575Inhibitory effect of Berberis vulgaris aqueous extract on acquisition and reinstatement effects of morphine in conditioned place preferences (CPP) in micePMCJundishapur journal of natural pharmaceutical products1393اول
31924573The effect of chronic administration of safranal on systolic blood pressure in ratsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393اول
32924566The Effect of Chronic Administration of Saffron (Crocus sativus) Stigma Aqueous Extract on Systolic Blood Pressure in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1392اول
33924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392دوم
34923602Effect of Cyanocobalamin (vitamin B12) in the Induction and Expression of Morphine Tolerance and Dependence in Mice.PMCDrug research1392دوم
35922787Effects of Erythropoietin on Electrocardiogram Changes in Carbon Monoxide Poisoning: an Experimental Study in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391سوم
36921510Antihypertensive Effect of Celery Seed on Rat Blood Pressure in Chronic AdministrationISIJOURNAL OF MEDICINAL FOOD1391دوم
37921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391دوم
38921095 Protective effect of crocin on diazinon induced cardiotoxicity in rats in subchronic exposure ISIChem Biol Interact.1392مسئول
39921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391مسئول
40921001Hypotensive activity of auraptene, a monoterpene coumarin from Citrus sppISIPharmaceutical Biology1392اول
4190781Effect of Linalool on Morphine Tolerance and Dependence in MiceISIPhytotherapy research1391دوم
4290727Synthesis and Vasorelaxant Effect of 9-aryl-1,8-acridinediones as Potassium Channel Openers in Isolated Rat AortaISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390اول
4390623Evaluation of nitric oxide or opioid receptors involvement in antinociceptive properties of silymarinindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
4490622Effects of aqueous saffron extract (Crocus sativus L.) on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in miceindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
4590548Effects of granulocyte colony-stimulating factor on electrocardiogram changes after carbon monoxide poisoning in ratsISIDrug Chem Toxicol1391مسئول
4690292Effects of crocin on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in micescopusPharmacologyonline1390اول
4789321Synthesis and Effects of 4,5-Diaryl-2-(2-alkylthio-5-imidazolyl) imidazoles as Selective Cyclooxygenase InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389سوم
4889199Hypotensive Effect of Aqueous Saffron Extract (Crocus sativus L.) and its Constituents, Safranal and Crocin, in Normotensive and Hypertensive RatsISIPhytother Res1389مسئول
4988700Synthesis and Effects of Novel Dihydropyridines as Dual Calcium Channel Blocker and Angiotensin Antagonist on Isolated Rat AortaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388دوم
5088301Effects of atorvastatin on nitrate tolerance in diabetic ratsISIiranian journal of pharmaceutical research1388مسئول
5188171vasodilator effect of olive leaf aqueous extract and involvment of cycloooxygenase in the rat aortascopuspharmscologyonline1388دوم
5288059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388سوم
5388007Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl )imidazolyl] dihidropyridinesscopussaudi pharmaceutical journal1388دوم
5487137Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its active constituent BerberineISIPhytotherapy Reaserch1387اول
5586058Effects of ethosuximide on morphine tolerance and dependence in micescopusPhrmacologyonline1386اول و مسئول
5686016بررسی پرتونگاری مراحل مولر سوم دریک گروه از کودکان ونوجوانان ایرانیChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386سوم
5785190The beneficial in vitro effects of lovastatin and chelerythrine on relaxatory response to acetylcholine in the perfused mesentric bed isolated from diabetic ratsISIEuropean Journal of Pharmacology1385دوم
5885140Levastatin incubation improves acetylcholine-induced relaxation in isolated aortic rings of diabetic ratChemical Abstractiranian journal of pharmaceuitcal research1385دوم
5984051Effect of extracellular calcium depletion on atrial natriuretic factor secretion and gene expression SID/Iranmedex/MagiranIranian journal of pharmaceutical sciences 1384مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964320Predisposing effects of bisphenol-a in metabolic syndrome: Vitis vinifera (grape) seed extract and a protective role2nd international and 23rd iranian congress of physiology and pharmacologyچابهارپوستر1396خير
2963977Protective effects of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol on bisphenol-A induced vascular toxicity in chronic exposure in rat aorta ex-vivo14th iranian congress of toxicologyشیرازسخنرانی1396خير
3963972Effects of bisphenol-A on vessel beds: V. vinifera (grape) seed extract and a protective role15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congressهمدانپوستر1396خير
4963971Predisposing effects of bisphenol-A in methabolic syndrome: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5963970Atherogenic effects of bisphenol-A on HUVECs: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6941524Unused Medicines in Households: What should policy makers do?کنگره بین المللی کیفیت،ایمنی،تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
7940419synthesis and evaluating cardiac effects of 3,4-dihydropyrimidine-2-one-5-carboxylates in isolated atria of animal modelاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
8930007سنتز 3و4-دی هیدروپیریمیدین-2-اون -5- کربوکسیلات ها به عنوان عوامل کاردیوتونیکبیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایرانایلامپوستر1392خير
9923446اثر پایین آورندگی فشارخون دی هیدروپیریدین های جدید بعنوان مسدد های دوگانه کانال های کلسیمی و آنژیوتانسین در رتبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
10923193اثر ضد فشارخونی دانه کرفس در تجویز مزمن بر رتدومین کنگره ملی گیاهان دارویی ایرانتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1848راهنمای گیاهان دارویی: مصور با رویکرد علمی و دارویی1392ترجمه
21481راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه1390ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه