حمید  آهنچیان
خلاصه عملکرد حمید  آهنچیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید آهنچیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید آهنچیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : آسم و آلرژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AhanchianH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
اطفالپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آلرژی-ایمونولوژیفوق تخصص1388دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آلرژیفلوشیپ1391دانشگاه کوئینزلند استرالیا

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960647نقش پروبیوتیک ها و پره بیوتیک ها در درمان آسم : مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینیمجریدر دست اجرابلي
2960242بررسی میزان رطوبت هوای داخل منزل در کودکان 2-14 سال مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
3960117بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به سندرم هیپر IgE ثبت شده در کلینیک نقص ایمنی در مشهدمجریدر دست اجراخير
4940559بررسی تاثیر تجویز کوتاه مدت داروی گیاهی زوفا عسلی بر عوارض ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبمجریپایان یافتهبلي
5940371بررسی فراوانی آلرژی غذایی در کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک الرژی بیمارستان دکتر شیخ بین سال های 88-93مجریپایان یافتهبلي
6940209ارزیابی نتایج تست پوستی پریک آلرژی در بیماران با سابقه واکنش فوری به بی حس کننده های موضعی مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان قائم و دکتر شیخ بین سالهای ٨٨ لغایت ٩٣مجریپایان یافتهبلي
7940113 ارزیابی تاثیر سن بیوتیک بر کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی آلرژن در رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
8931445 تعیین علل کهیر حاد در کودکان ٣ ماه تا ١٥ ساله مراجعه کننده به کلینیک آلرژی کودکان دکتر شیخ بین سالهای ٨٨ لغایت ٩٣مجریپایان یافتهبلي
9931220بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم آسم و رینیت آلرژیک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سال های 92-95مجریپایان یافتهبلي
10930555تأثیر دمیار انگیزشی با دمیار معمولی بر استفاده صحیح از اسپری استنشاقی و کنترل آسم در کودکان 10-5 سالهمجریپایان یافتهبلي
11930550بررسی میزان شیوع ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران سلیاک در مرکز پژوهشی آموزشی درمانی قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
12922242بررسی علل آنافیلاکسی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی بیمارستان قائم و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1385 لغایت 1394مجریپایان یافتهبلي
13920679بررسی سطح سرمی 25(OH)D3 وارتباط ان با کنترل بیماری در کودکان مبتلا به مراحل مختلف آسم مراجعه کننده به کلینیک اسم والرژی بیمارستان قائم ودکتر شیخ در فاصله خرداد 1392 تا خرداد 1393مجریپایان یافتهبلي
14920370ارزیابی میزان تماس با دود سیگار و آلرژن های محیطی در کودکان آسماتیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی طی سال های 82 - 92مجریپایان یافتهبلي
15920339بررسی تاثیر تجویز ویتامین C بر بهبود علایم آسم در اطفال 2 تا 12 ساله بستری در بخش اطفال بیمارستان قایم( عج) و دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
16911048بررسی تاثیر سین بیوتیک در پیشگیری ازعفونت های ویروسی تنفسی فوقانی کودکان با آسم خفیف متناوبمجریپایان یافتهبلي
17900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبمجریپایان یافتهبلي
18900403مقایسه سطح پروکلسیتونین سرم در کودکان 4 ماهه تا 16 ساله بستری با پنومونی لوبر و پنومونی غیرلوبردر بخش اطفالمجریپایان یافتهبلي
1989821بررسی فراوانی حساسیت به آلر‍ژن های شایع در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک از طریق تست خراش پوستی در کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ و قائم مشهد مجریپایان یافتهبلي
2089737تعیین فراوانی آلر‍ژی های غذایی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه آلر‍ژی و گوارش اطفال مشهد طی سالهای 1390 و 1391مجریپایان یافتهبلي
2189654بررسی تاثیر سولفات روی بر بهبود علائم بالینی پنومونی در کودکان 59 -2 ماههمجریپایان یافتهبلي
2289454بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک در کودکانمجریپایان یافتهبلي
23891011بررسی اثر پروبیوتیک بر اندکس های بالینی چاقی در کودکان چاق مراجعه کننده به کلینیک غدد و گوارش کودکانمجریپایان یافتهبلي
2488798ارزیابی فلوسیتومتریک مارکرهای CD4, CD8, CD3, CD19, CD16, CD56, CD15, CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD119, CD45RA, CD45RO دربیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه ویزیت شده در کلنیک نقص ایمنیمجریپایان یافتهخير
2588023بررسی اثر پروبیوتیک بر کولیک شیر خواران و چگونگی(پروفایل) سیتوکین های این بیماران (IL4-IL10-ﻻINF )مجریپایان یافتهبلي
2685472ارزیابی تاثیر Probiotic بر روی سطح سرمی IL-4 IFN- و علائم بالینی کودکان بین 6m-5y مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی مجریپایان یافتهخير
27980547طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای بیماری سلیاک در کودکان'همکاردر دست اجراخير
28971914بررسی 5 ساله فراوانی انواع ازدیاد حساسیت دارویی منجر به بستری در بخش های اطفال بیمارستان های اکبر و قائمهمکاردر دست اجرابلي
29971811بررسی بروز بیماریهای آلرژیک شایع در کودکان 1 تا 10ساله دچار سندروم نفروتیک پاسخ گو به استیرویید در فالواپ یک سالههمکاردر دست اجراخير
30971413بررسی اثر استفاده از مونته لوکاست در کاهش عود سندرم نفروتیک در موارد حساس به استروییدهمکاردر دست اجرابلي
31970807طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای بیماری فیبروز کیستیک'همکاردر دست اجراخير
32970050بررسی تاثیر بر نامه ترخیص مبتنی بر انیمیش و پمفلت بر کنترل آسم و خود کارآمدی کودکانهمکاردر دست اجرابلي
33961826بررسی فراونی انتی IgG استرنژیلویید استرکوراریس در بیماران کاندید دریافت داروهای ایمنوساپرسیوهمکاردر دست اجرابلي
34961793بررسی میزان اثر بخشی ویتامین D در درمان بیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهخير
35961454تعیین عوارض فوری انفوزیون ایمن گلوبولین وریدی در کودکانهمکاردر دست اجرابلي
36960697بررسی اثرات کورتیکواستروئید سیستمیک در درمان کودکان مبتلا به برونشیولیت بستری در بیمارستان (مرور سیستماتیک)همکاردر دست اجرابلي
37960556بررسی پروفایل لیپیدهای خون در کودکان مبتلا به آسمهمکارپایان یافتهبلي
38960546بررسی انواع نقص ایمنی اولیه ثبت شده در کلینیک نقص ایمنی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
39960483بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
40960444بررسی فراوانی حساسیت نسبت به غلات و حبوبات از طریق تست پوستی پریک در کودکان مبتلا به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
41951726بررسی تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از زردی نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
42941791بررسی فراوانی اختلالات رشدی و ویتامین D در بیماران با آلرژی به پروتئین شیر گاوهمکارپایان یافتهبلي
43941748بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عوارض جلدی موضعی کودکان دارای استومی گوارشیهمکارپایان یافتهبلي
44941403تاثیرتجویز سن بیوتیک بر بیان ژنهایFoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در مبتلایان به رینیت آلرژیک تحت ایمنوتراپی با آلرژنهمکارپایان یافتهبلي
45941298مقایسه کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به آسم مزمن مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) باکودکان 8تا12 سال سالم در سالهای 94-95همکارپایان یافتهبلي
46941284بررسی تاثیر سولفات منیزیوم خوراکی در حمله متوسط وشدید آسم در کودکان 12-5 ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
47941040بررسی ارتباط بین بیماری کهیر مزمن با پلی مورفیسم موجود در ژنهای انتقال دهنده سروتونین و میزان افسردگی دربیمارانهمکارپایان یافتهبلي
48940706بررسی تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی و هوازی و ترکیبی بر شایستگی حرکتی و عملکرد ریوی کودکان آسمی قبل از بلوغ مطالعه مقدماتیهمکارپایان یافتهبلي
49940336بررسی عملکرد ریوی بیماران بعد از پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه مشهدهمکارپایان یافتهبلي
50922912پیشگیری از عفونت های ادراری در کودکان با استفاده از پروبیوتیک های خوراکیهمکارپایان یافتهبلي
51922047راه اندازی ثبت بیماری های التهاب عروقی و خونی و حاصل از التهاب ساب کلینیکال در مرکز التهاب و تحلیل ابتدایی آنهمکارپایان یافتهخير
52921927بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در شیرخوران مبتلا به درماتیت اتوپیک در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
53921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
54921215بررسی فراوانی وشدت در گیری ریه با کمک تصویر برداری در بیماری کیستیک فیبروز (CF)همکارپایان یافتهبلي
55921022اثر افزودن داروهای مکمل حاوی ویتامین D و مکمل غذایی حاوی سلنیوم به درمان آسم بر علائم بالینی و تغییرات ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به آسم همکارپایان یافتهبلي
56920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
57900273بررسی تاثیر سولفات روی بربهبود علائم آسم درکودکان2-12ساله بستری در بخش های اطفال بیمارستان قائم(عج) و دکتر شیخ مشهد طی یک سال (1390تا 1391)همکارپایان یافتهبلي
58900159بررسی تاثیر ماست پرو بیوتیک در درمان یبوست اطفالهمکارپایان یافتهبلي
5989872بررسی فراوانی همراهی بیماری سلیاک و بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیماران 2 سال تا 14 سال مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان قائم – سال 90-88همکارپایان یافتهبلي
6089840بررسی تاثیر پروبیوتیک بر بهبود درد شکمی غیر عضوی مزمن در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
6189837بررسی ارتباط آللهای HLADQ2 و HLADQ8 با بیماری سلیاک در کودکان در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6289748بررسی موارد بلع جسم خارجی در کودکان مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستانهای قائم (عج) و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1379-1390همکارپایان یافتهبلي
6389475بررسی تاثیر تجویز زودرس پروبیوتیک ها بر میزان تحمل تغذیه و سرعت وزن گیری در نوزادان بسیار کم وزن بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
64891025بررسی تجویز پروبیوتیک در پنومونی در کودکان 6 ماه تا 12 سال بستری در بخشهای اطفالهمکارپایان یافتهبلي
6588660مقایسه شاخص های رشد وکیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک قبل و بعد از دریافت پروبیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
6687825بررسی تاثیرماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی در بهبودی اسهال کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد غیر التهابیهمکارپایان یافتهبلي
6787357بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس GG بر بهبود علائم بالینی گوارشی شیرخواران مبتلا به آلرژی به پروتئین شیر گاوهمکارپایان یافتهبلي
6886147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
6985375ارزیابی تاثیر مهار کننده های پروستاگلاندین (داروی سلکسیب) روی سطح سرمی IFN-gamma.IL10-IL6 و علائم بالینی در بیماران اسکیزوفرنهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982147Subcutaneous Immunotherapy and Synbiotic combination Shift T-Helper 1 and Cytotoxic T Cells in Allergic RhinitisISIInternational Journal of Pediatrics دوم
2981621Clinical Manifestations, Immunological Characteristics and Genetic Analysis of Patients with Hyper-Immunoglobulin M Syndrome in IranISIInternational archives of allergy and immunology پنجم به بعد
3981500Investigation of the relationship between atopy and psoriasisISIPostȩpy dermatologii i alergologii1398چهارم
4981291National Consensus on Diagnosis and Management Guidelines for Primary Immunodeficiencyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهImmunology and Genetics Journal1397پنجم به بعد
5981124A significant decrease in the gene expression of interleukin-17 following the administration of synbiotic in patients with allergic rhinitis who underwent immunotherapy: A placebo-controlled clinical trialISIJournal of research in medical sciences1397پنجم به بعد
6981041The Effect of a Selective Exercise Program on Motor Competence and Pulmonary Function of Asthmatic Children: A Randomized Clinical TrialISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
7980100The Impact of Infantile Atopic Dermatitis on Patients' and their Families' Quality of LifeISIInternational Journal of Pediatrics1398سوم
8974250Comparison of Common Monogenic Defects in a Large Predominantly Antibody Deficiency CohortISIThe journal of allergy and clinical immunology: In practice1397پنجم به بعد
9974172A combined immunodeficiency with severe infections, inflammation and allergy caused by ARPC1B deficiency.ISIJournal of allergy and clinical immunology پنجم به بعد
10973893A survey of anaphylaxis etiology and treatmentPMCMedical Gas Research1397اول
11973352The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1397اول
12973281Fourth Update on the Iranian National Registry of Primary Immunodeficiencies: Integration of Molecular DiagnosisISIJournal of clinical immunology1397پنجم به بعد
13973277Prevention of Infantile Colic Using Probioticsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهEuropean medical journal1397اول و مسئول
14972347Short-course administration of a traditional herbal mixture ameliorates asthma symptoms of the common cold in childrenPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
15972170Quality of Life in Children with Asthma versus Healthy ChildrenPMCOpen access Macedonian journal of medical sciences1397سوم
16971759The Vocal Fold Dysfunction Questionnaire: Validity and Reliability of the Persian VersionISIJournal of voice1397پنجم به بعد
17970587Effects of Synbiotics on Anthropometric Indices of Obesity in Children: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Pilot StudyISITopics in Clinical Nutrition1397دوم
18970546Effect of Synbiotic on Anthropometric Indices of Obesity in ChildrenISITopics in Clinical Nutrition1397دوم
19964192Probiotic or Conventional Yogurt for Treating Antibiotic associated Diarrhea: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396چهارم
20964168Identification of Dermatoglyphic Patterns in Parents of Children with Cystic FibrosisISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم
21962538Clinical, immunologic, and genetic spectrum of 696 patients with combined immunodeficiencyISIJournal of Allergy and Clinical Immunology1397پنجم به بعد
22961929Comparison of Interleukin‑33 Serum Levels in Asthmatic Patients with a Control Group and Relation with the Severity of the DiseasePMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396دوم
23961897The effect of music on pain and vital signs of children before and after endoscopyPMCElectronic physician1396پنجم
24961271Report of Common Aeroallergens among Allergic Patients in Northeastern IranPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395سوم
25960635(Clinical and endoscopic findings of children hospitalized in Qa'em Hospital of Mashhad due to caustic ingestion (2011-2013PMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
26952866Evaluation of Patients' Rights Observance According to Patients' Rights Charter in Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences: Medical Staffs' ViewsPMCelectronic physician1395پنجم به بعد
27952038A multi-strain Synbiotic may reduce viral respiratory infections in asthmatic children: a randomized controlled trialPMCelectronic physician1395اول
28951941The effect of serum levels of vitamin C on asthmatic children: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
29951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم
30951084A Comparison of Life Quality and Psychiatric comorbidity in Healthy Children and Teens and the Ones with ConstipationISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395پنجم
31950926Health Consequences of Environmental Exposures: Changing Global Patterns of Exposure and DiseaseISIAnnals of Global Health1394پنجم به بعد
32943336Environmental Pollution: An Underrecognized Threat to Children’s Health, Especially in Low- and Middle-Income CountriesPMCEnvironmental Health Perspectives1394دوم
33943188Probiotics in childhood upper respiratory tract infections: a systematic reviewISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
34943187Primary Antibody Deficiency in a Tertiary Referral Hospital: A 30-Year ExperimentISIJOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY1394پنجم به بعد
35942943Epidemiological survey of pediatric food allergy in Mashhad in Northeast IranPMCElectronic physician1394اول
36941138Evaluate the diagnostic value of procalcitonin to differentiate viral from bacterial meningitis in children admitted to the pediatric emergencySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
37940790Vitamin D and respiratory disorderChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
38940692Probiotic for irritable bowel syndrome in pediatric patients: a randomized controlled clinical trial.PMCElectronic physician1394چهارم
39940207Evaluation of Liver Enzymes Rising in Patients Treated with Sodium Valproate (VPA)ISIInternational Journal of Pediatrics1394پنجم به بعد
40940165Selecting the patients for morning report sessions: case-based vs. conventional methodPMCElectronic Physician1394پنجم
41935055Autoimmune Hemolytic Anemia preceding the Diagnosis of Primary Central Nervous System LymphomaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1394سوم
42934691Teaching final-year medical students in a paediatric ambulatory care unit.PMCThe clinical teacher1393دوم
43933878A survey of Special Training Round on performance of pediatric residentsISIInternational Journal of Pediatrics1393پنجم
44933483Effect of Peppermint Essence on Satisfaction of Patient and Medical Team with Pediatrics' Endoscopic ExaminationISIinternational journal of pediatrics1393پنجم
45933033Synbiotic in the management of infantile colic: A randomised controlled trialISIPaediatrics and child health1393مسئول
46933025Dermatoglyphic Patterns in Cystic Fibrosis ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1393پنجم به بعد
47932914Effect of Peppermint on Medical Team’s Satisfaction During Pediatric's Endoscopic Examination of gastrointestinal (GI) SystemISIinternational journal of pediatrics1393چهارم
48932064Primary Immunodeficiency Disorders in Iran: Update and New Insights from the Third Report of the National RegistryISIJ Clin Immunol.1393پنجم به بعد
49931505Evaluation of Clinical and Laboratory Data in Patients with Recurrent Infections and Suspected ImmunodeficiencyISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
50931362Ingested Foreign Bodies Removed by Lexible Endoscopy in Pediatric Patients: A 10-year Retrospective StudyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngolog1393پنجم
51931361Update on Hyper IgE syndrome (HIES)Chemical AbstractJournal of Pediatric review1392مسئول
52930803Chronic recurrent multifocal osteomyelitis; manifestation, imaging and diagnosisscopusIran J Nucl Med1392دوم
53930530Evaluation of common allergens in children with atopic dermatitis by skin prick testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی خراسان شمالی1392اول
54930475Effects of Probiotics on Quality of Life in Children with Cystic Fibrosis; A Randomized Controlled Trial.ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1392پنجم
55930472Determine Efficacy of a Short Course of Montelukast in Children with Intermittent Asthma and Viral InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول
56930471Characteristics and Outcome of three forms of Autoimmune Hepatitis in Iranian ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392پنجم
57930467Synbiotics in Children with Cow's Milk Allergy: A Randomized Controlled TrialISIIranian Journal of Pediatrics1392اول
58930466Synbiotic for Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children: A Randomized Clinical TrialChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
59924973Kawasaki Disease Presenting as Acute Clinical HepatitisISIinternational journal of pediatrics1393سوم
60924494Effect of peppermint on pediatrics’ pain under endoscopic examination of the large bowelSID/Iranmedex/MagiranJournal of HerbMed Pharmacology1392پنجم
61922252evaluation the clinical effects of short-course montelukast on asthma symptoms due to viral upper respiratory infection in children with intermittent asthmaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392اول
62921814Effect of a New Synbiotic Mixture on Atopic Dermatitis in Children: a Randomized-Controlled TrialISIIranian Journal of Pediatrics1390مسئول
63921806Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis due to Wheat in a Young WomanISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1391اول
6491991Respiratory viral infections in children with asthma: do they matter and can we prevent them?ISIBMC Pediatrics1391اول
6589557Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) in a boy with massive lymphadenopathyISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1389مسئول
6688292A comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritisISISaudi Medical Journal 1388سوم
6788136probiotics in the treatment of acute diarrhea in young childrenEmbaseIran J Med Sci1388مسئول
6886668Effects of Helicobacter pylori eradication on chronic idiopathic urticariascopusIranian Journal of Medical Sciences1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980395پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: روایی و پایایی نسخه فارسیهفدهمین همایش ملی گفتاردرمانیتهرانپوستر1398خير
2971088Status of IL-10 gene expression in patients with allergic rhinitis who received immunotherapy and symbioticچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهرانسخنرانی1397خير
3970234intralymphatic immunotherapy : An effective, fast and safe alternative treatment rout for pollen-induced rhinitis.یازدهمین کنگره ملی آسم، آلرژی و ایمونولوژییزدپوستر1396خير
4961055Report of common aeroallergens among allergic patients in Northeastern IranThe 3 rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAIتهرانپوستر1395خير
5952872Synbiotic for Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children: A Randomized Clinical Triainternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393بله
6941760Probiotic in asthmatic children: A randomized controlled trialدهمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394بله
7933275A Survey of Special Training Round on Performance of Pediatric Residentsدومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانکرمانشاهپوستر1392خير
8932647Evaluation of Patient Suspected to Primary Immunodeficiency in Mashhad, Northeast of Iran6th Iranian Congress of clinical microbiology and the first international congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391بله
9930556A new symbitotic may improve weight gain in infants with cow s milk allergy (a pilot study)the second international congress immunology asthma and allergyتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11467مروری بر علل و درمانهای سرفه در کودکان1396تالیف
21459تعدیل کننده های تغذیه ای درد در سنین مختلف1396تالیف بخشی از کتاب
31458مواد الرژی زا و شیوه های پرهیز از آنها1395تالیف
41139مبانی ایمونولوژی1392تالیف
51132پروبیوتیک ، پره بیوتیک و سین بیوتیک1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1360شربت گیاهی آسماتوس جهت درمان سرفه های بیماران اسماتیک1397/07/2896998nf>, سید عباس زجاجی , حمید آهنچیان , اسماء جاوید
2232دمیار استنشاقی مخصوص کودکان با گوی متحرک (دمیار انگیزشی)1395/11/0391054nf>, صدیقه مانده کهنکی , معصومه مانده کهنکی , حمید آهنچیان
3158 دمیارانگیزشی nf>, صدیقه مانده کهنکی , معصومه مانده کهنکی , حمید آهنچیان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه