احسان  خدیوی

 فعالیت های پژوهشی

 

احسان خدیوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان خدیوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khadivie@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
0
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گوش و گلو و بینیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد
لارنگولوژیفلوشیپ1388دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشیار اموزشیبخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امام رضا1383/08/18
ریاست بخشبخش گوش و حلق و بینی ، بیمارستان امام رضا1391/09/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951585بررسی نتیجه سونو گرافی گردن وگرافی قفسه صدری و توموگرافی کامپیوتری از نظر تشخیص ضایعه پاتولوژیک دربیماران مبتلا به فلج یک طرفه طناب صوتی ایدوپاتیکمجریعقد قراردادبلي
2950097بررسی تاثیر تکنیک خمیازه مودب بر قدرت بویایی در بیماران تحت لارنژکتومی توتالمجریدر دست اجرابلي
3921106بررسی فاصله کومیشرقدامی طنابهای صوتی حقیقی تا اولین حلقه تراشه در کاداور دایسکشندمجریپایان یافتهخير
4920275بررسی کارایی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به بدخیمی های حنجرهمجریپایان یافتهبلي
5910897بررسی نتایج درمان فلج یکطرفه طناب صوتی به روش تزریق چربی اتولوگمجریپایان یافتهبلي
6900442بررسی عوارض زودرس و دیررس حاصل از روش جراحی SCPL در بیماران جراحی شده به علت SCC حنجرهمجریپایان یافتهبلي
7900192بررسی فاصله کومیشرقدامی طنابهای صوتی حقیقی تا اولین حلقه تراشه در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان قائم و امام رضامجریپایان یافتهبلي
886192بررسی نتایج عمل جراحی تغییر مسیر مجاری بزاقی غدد تحت فکی در بیماران مبتلا به فلج مغزی وآبریزش دهانمجریپایان یافتهخير
9951193بررسی میزان کارآیی صوت درمانی برروی صدای افراد استفاده کننده از پروتز provoxهمکاردر دست اجراخير
10950833بررسی بیان مارکرهای سلولهای بنیادی SALL4 و LGR5 در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانهمکاردر دست اجراخير
11950233بررسی بیان DNA متیل ترانسفرازها ( DNMT1, DNMT3a و DNMT3b) در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانهمکاردر دست اجراخير
12941277مطالعه پارامترهای ویدئواستروبوسکوپیک حنجره و تغییرات صدا (ادراکی و آکوستیکی) در بیماران مبتلا به پولیپ و کیست تارهای صوتیهمکارپایان یافتهخير
13922092مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن P73 در افراد مبتلا به سرطان حنجره و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
14900167بررسی اثر چسب فیبرین اتولوگوس حاوی platlete-rich plasma (PRP) در ترمیم و عوارض پس از تونسیلکتومیهمکارپایان یافتهبلي
1587475بررسی تاثیر تزریق بوپیواکائین واپی نفرین در بستر لوزه جهت کنترل خونریزی ودرد بعد از تونسیلکتومیهمکارپایان یافتهبلي
1686377بررسی فراوانی رنیت آلرژیک در بیماران مبتلا به عفونت مزمن گوش میانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962883La pérdida súbita de la audición, jestá asociada con un mayor riesgo de aterosclerosis?scopusPrensa Medica Argentina1396پنجم به بعد
2951249Is Sudden Hearing Loss Associated with Atherosclerosis?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395پنجم به بعد
3941312Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and DisadvantagesPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394پنجم
4941257Indra-Operative Lymphatic Mapping and Sentinel Node Biopsy in Laryngeal Carcinoma: Preliminary ResultsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394اول
5935289Evaluation of the Distance Between Anterior Commissure of True Vocal Folds and the First Tracheal Ring and Related Laryngeal Indices in 40 Human Cadavers.ISIJournal of voice1395مسئول
6934786Distance between Anterior Commissure and the First Tracheal Ring: An Important Clinical Laryngotracheal MeasurementPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology, Vol.27 (3), Serial No.80, May 20151394اول
7934230Black spotted larynx, a finding in patients addicted to inhalational opiumISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1393مسئول
8931757An unusual cause of dysphonia with hemoptysis: a laryngeal live leechPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
9924579Investigation of tinnitus characteristics in 36 patients with subjective tinnitus with unknown etiologySID/Iranmedex/Magiranماهنامه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران1385سوم
10924451GIANT FIBROVASCULAR POLYP OF THE HYPOPHARYNX AND ESOPHAGUS, A REPORT OF ONE CASEعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله گوش و گلو و بینی و حنجره ایران1383دوم
11924440evaluation of effect of topical phenytoin on wound healing (increasing wound tensile strength and collagen deposition) in Ratsscopusمجله گوش و گلو و بینی ایران1383چهارم
12924420Large giant cell tumor of the temporal bone presenting as mild conductive hearing lossscopusمجله گوش و حلق و بینی ایران1385اول
13924359Detection of helicobacter pylori in benign laryngeal lesions by polymerase chain reaction: a cross sectional studyISIInfectious Agents and Cancer1391پنجم به بعد
14924358Laryngeal Leiomyosarcoma, A Case Report and Review of ArticlesPMCThe Iranian journal of Otorhinolaryngology1392اول
15923691The Effect of Local Injection of Epinephrine and Bupivacaine on Post-Tonsillectomy Pain and BleedingPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392سوم
16922317Bilateral submandibular duct rerouting: Assessment of results on drooling in cerebral palsy casesISIAuris Nasus Larynx1391اول
17921088Nasal septum perforation due to methamphetamine abusescopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1391مسئول
1891911Outcome of surgical treatment for proximal long segment post intubation tracheal stenosisISIJournal of Cardiothoracic Surgery1391سوم
1991750Bilateral pneumothorax due to jet ventilation, a case reportسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385سوم
2091218A missed oesophageal foreign bodyISIEmergency Medicine Journal1391مسئول
2190177A penetrating pellet jeopardizing internal carotid arteryscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
2290147Evaluation of the Correlation Between Body Mass Index and the Severity of Asthma in Recently Diagnosed PatientsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
2389503Heterotopic Oral Gastrointestinal Cyst: Report of Two Casesسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389مسئول
2489499Correlation Between Upper Airways Obstructive Indexes in Adenotonsilar Hypertrophy with Mean Pulmonary Arterial Pressureسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389اول و مسئول
2589498Double Thyroglossal Duct Cyst Derived from a Single Tract: A Rare Presentationسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389اول و مسئول
2689136Allergic rhinitis and chronic suppurative otitis mediaISIEur Arch Otorhinolaryngol1389چهارم
2788794The results of surgical treatment of proximal long segment tracheal stenosis using bilateral hyoid bone cutting with suprahyoid releasescopusTehran University Medical Journal 1388سوم
2888578A penetrating trauma to the temple.ISIEMERGENCY MEDICINE JOURNAL1388دوم
2988439نتایح درمانی تنگی طویل پروگزیمال تراشه با استفاده از روش قطع دو طرفه استخوان هیویید همراه با آزاد سازی عضلات سوپراهیویید index copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388سوم
3087555بررسی اثرات آدنوتونسیلکتومی بر روی فشار شریان ریوی به روش اکو کاردیوگرافی داپلر در اطفالسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
3187064Gabapentin effectiveness on the sensation of subjective idiopathic tinnitus: a pilot studyISIEur Arch Otorhinolaryngol1387چهارم
3287013Rare penetrating orbital traumaISIEMERGENCY MEDICINE JOURNAL1387مسئول
3386700تظاهر اولیه توبرکلوز نازوفارنکس با توده گردنی ،گزارش مورد و مرور مقالاتسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1386اول و مسئول
3486479A rare penetrating neck trauma to zone IIIISIEmerg Med J1386مسئول
3586340Nasopharyngeal tuberculosis: A case report presenting with neck massindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
3686299مقایسه دو پروتکل درمانی در کنترل کوتاه مدت علائم بیماران با رینیت آلرژیکسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942082Intra-operative lymphatic mapping and sentinel node biopsy in laryngeal carcinoma: preliminary results28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM)هامبورگپوستر1394خير
2924274Is Sudden Hearing Loss Associated with Increased Risk of Atherosclerosis?global otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير
392402تاثیز انفیلتراسیون بوپیواکایین بر درد بعد از عمل برداشتن لوزه هاOtolaryngology-Head and Neck SurgeryUSA- Washington Dcپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11386توانبخشی صدا پس از لارنژکتومی حنجره1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه