مسعود  پزشکی راد
خلاصه عملکرد مسعود  پزشکی راد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مسعود پزشکی راد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مسعود پزشکی راد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : PezeshkiradM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1378دانگاه علوم پزشکی مشهد
رادیولوژیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
معاون مدیر گروه رادیولوژیدانشکده پزشکی مشهد
معاون برنامه ریزی و توسعه بیمارستانبیمارستان امام رضا1388/07/191389/06/01
رئیس بخش آموزشی رادیولوژیبخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا(ع)1391/02/25

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960366مقایسه انجام سی تی آنژیوگرافی high-pitch با دوز اشعه کمتر و در حین تنفس با روش معمول انجام سی تی آنژیوگرافی در تشخیص آمبولی ریویمجریپایان یافتهبلي
2950071مقایسه کیفیت تشخیصی تصاویر CT آنژیو گرافی پولمونر در دو روش با دوز استاندارد و دوز کاهش یافته ماده ی حاجبمجریپایان یافتهبلي
3940539بررسی و مقایسه میزان درد و عوارض نمونه گیری کبدی به دو روش زیرچناغی و بین دنده ای تحت هدایت سونوگرافیمجریپایان یافتهبلي
4931567تعیین میزان بروز مورتالیتی بیمارستانی در بیماران آمبولی حاد ریه و ارتباط آن با سیستم امتیاز دهی Clot Buurden در سی تی آنژیوگرافی ریهمجریپایان یافتهبلي
5930428طراحی و ساخت دستگاه تزریق آنژیوگرافیک گاز دی اکسید کربنمجریپایان یافتهخير
6922866بررسی ارتباط بین شاخص مقاومت عروق کلیه با MELD ScoreوChild Score دربیماران سیروتیکمجریپایان یافتهبلي
7922865مقایسه کفایت نمونه های آسپیراسیون با سوزن ظریف با نمونه های با سوزن ظریف بدون آسپیراسیون در ندول های تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
8922843بررسی فراوانی و ویژگیهای یافته های سی تی آنژیوگرافیک و تاثیرآن در روند درمان در بیماران مشکوک به آسیب شریانی ناشی از تروما ارجاع شده به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
9922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویمجریپایان یافتهبلي
10922302ارزیابی شریان های ریوی از نظر شواهد آمبولی ریه در سی تی اسکن بدون ماده ی حاجب قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) ، مشهد،1392-1390مجریپایان یافتهبلي
11921964بررسی روایی وپایایی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران با وریدهای واریسیمجریپایان یافتهبلي
12920737بررسی دقت سونوگرافی معمولی(Compression)در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدهای عمقی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهد مجریپایان یافتهبلي
13920096مقایسه میزان ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به پسوریازیس و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
14911249ارزیابی میزان دقت تشخیص بزرگی طحال با استفاده از روش اندازه گیری یک بعد در تصاویر سی تی اسکنمجریپایان یافتهبلي
15910349بررسیِ شاخص‌هایِ دوشکلی‌ِ جنسی در مغزِ انسان با استفاده از MRI در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیم 5-آلفا ردوکتاز و سندرمِ فقدان کاملِ حساسیت به آندروژن‌ها و هیپرپلازی مادرزادیِ آدرنالمجریپایان یافتهبلي
16910322بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب‌های تاندونی در بیماران با ترومای دست و انگشتانمجریپایان یافتهبلي
17910021بررسی فراوانی یافته های اتفاقی ریوی و قلبی در سی تی آنژیوگرافی شریان ریوی در بیماران ارجاعی به بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
18900942استفاده از ماده حاجب خوراکی neutral بجای ماده حاجب خوراکی positive در امتحان CT اسکن شکم و لگن در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
19900941بررسی ارتباط بین علائم بالینی و سونوگرافیک در بیماران مبتلا به استئوآرتریت دردناک مزمن و اولیه مفصل زانومجریپایان یافتهبلي
20900818تعیین کفایت نمونه های بیوپسی کلیه در دو روش بیوپسی کور و تحت هدایت سونوگرافی از طریق پوست در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)و قائممجریپایان یافتهبلي
21900181ارتباط بین شدت کبد چرب سونوگرافیک با شدت درگیری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
22900132بررسی ارزش تشخیصی تصویربرداری سی تی اسکن چند مقطعی با نتایج بدست آمده حین جراحی در بیماران مبتلا به فلج عصب فاسیال متعاقب ترومای استخوان تمپورالمجریپایان یافتهبلي
23900036بررسی فراوانی و ویژگیهای یافته های آنژیوگرافیک و تاثیرآن در روند درمان در بیماران مشکوک به آسیب شریانی ناشی از تروما ارجاع شده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
2489917بررسی تاثیر درمان با لوتیروکسین بر تیتر آنتی بادی ضد تیروئید پراکسیداز و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به کم کاری اتوایمیون تحت بالینی تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
2589796بررسی فراوانی و اهمیت بالینی ندول های اتفاقی تیروئید در حین انجام سونوگرافی کالر داپلر شریانهای کاروتیدمجریپایان یافتهبلي
2689732بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای مرکزی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویمجریپایان یافتهبلي
2789250تعیین فراوانی سندرم زین ترکی خالی در بیماران با شکایت سردرد مراجعه کننده به مرکز MRI کوثر بیمارستان امام رضا(ع) در طی سالهای 90-89مجریپایان یافتهخير
2889091بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در آسیب های شریانی ناشی از ترومای انداممجریپایان یافتهبلي
2989025بررسی فراوانی موفقیت و عوارض ناشی از بیوپسی های کبد از طریق ترانس ژوگولار با هدایت سونوگرافی همزمان در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
3088093تعیین ارتباط بین نتایج سونوگرافی و مطالعات الکترودیاگنوستیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپمجریپایان یافتهبلي
3187005تعیین دقت تکنیک سونوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل قرارگیری mental foramen در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری اسپیرال برای تعیین محل جایگزاری ایمپلنتمجریپایان یافتهخير
3286027بررسی رابطه ضخامت انتیما - مدیای شریان کاروتید و طول مدت ابتلا به دیابت در افراد مبتلا به دیابت تیپ I مجریپایان یافتهخير
33980610مقایسه یا فته های سونوگرافی کالر داپلر ورید پورت در بیماران پیوند کبد با و بدون ترومبوسایتوپنی و اسپلنومگالی پایدارهمکارعقد قراردادبلي
34980508بررسی ضخامت انتیما-مدیا در شرایین کاروتید و ارتباط آن با فاکتور های متابولیک و تغذیه ایهمکاردر دست اجرابلي
35980507بررسی دیامتر شریان های رادیال،اولنار و براکیال و وریدهای سفالیک و بازیلیک در مچ دست و آرنج و ارتباط آن با فاکتور های تغذیه ای و متابولیک در جمعیت به ظاهر سالم مشهدهمکاردر دست اجرابلي
36971602بررسی شیوع سنگ های سیستم ادراری در جمعیت بزرگسالان ایرانی با استفاده از روش سونوگرافیهمکاردر دست اجرابلي
37971563بررسی سایز نرمال طحال در جمعیت بزرگسالان ایرانی با استفاده از روش سونوگرافیهمکارعقد قراردادبلي
38971553بررسی ارتباط اسپوندیلولیز کمری با تغییرات دژنراتیو مفاصل فاست مجاور در بیماران بالغ مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
39971475بررسی ارتباط دیامتر چربی شکمی و احشایی با سایر فاکتورهای پیش گویی کننده بیماری های قلبی عروقی در جمعیت بزرگسالان ایرانیهمکارعقد قراردادبلي
40971436بررسی سایز نرمال آئورت شکمی در جمعیت بزرگسالان ایرانی با استفاده از روش سونوگرافیهمکارعقد قراردادبلي
41970750بررسی میزان شیوع NAFLDدر افراد شرکت کننده بالای ۲۰ سال در کوهورت پرشین دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
42970746طراحی و راه اندازی رجیستری بیماری های وریدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
43970704طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس مدل ADDIEهمکاردر دست اجرابلي
44970272بررسی تغییرات زاویه بایفورکاسیون شریان پولمونر درسیربیماری مبتلایان به ترومبوآمبولی حاد ریه و ارتباط آن با وجود علائم ترومبوآمبولی مزمن ریه در سی تی آنژیوگرافیهمکارعقد قراردادبلي
45951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
46951792بررسی درون تنی (In Vivo) استفاده از گیاهان و میوه ها به عنوان ماده ی حاجب خوراکی MRI در موش سوریهمکاردر دست اجراخير
47950723بررسی موفقیت آمبولیزلسیون شریان رحمی در کاهش خونریزی حین سزارین در چسبندگی های غیر طبیعی جفتهمکارعقد قراردادخير
48950239تعیین میزان انطباق بین نتایج پاتولوژیک حاصل از TTNB ( بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه) و بیوپسی جراحی در بیماری های پارانشیمال تومورال و غیر تومورال ریههمکاردر دست اجرابلي
49940743بررسی میزان شیوع ابتلا به کیست هیداتید در خویشاوندان درجه یک افراد مبتلا به کیست هیداتیدهمکارپایان یافتهبلي
50931736طراحی و ارزیابی سیستم رجیستری الکترونیکی توزیع‌شده اطلاعات بیماران پیوند کبد، مشهد 1394-1393همکارپایان یافتهخير
51931652بررسی دقت سی تی اسکن درپیش بینی متاستاز به گره های لنفاوی زیر بغل در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
52931620بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی bedsideدر تشخیص شکستگی های ماﻟﺌﻮل خارجی در بیماران با مکانیسم ankle sprainهمکارپایان یافتهخير
53931605بررسی میزان کمک تشخیصی سونوالاستوگرافی در ضایعات سونوگرافیک مشکوک پستانی BIRADS 3-4همکارپایان یافتهبلي
54931320نقش سلولهای بنیادی مشتق شده از مغزاستخوان پس از آنژیوپلاستی عروق محیطیهمکارپایان یافتهبلي
55931236بررسی نتایج کوتاه مدت پیوند کبد در بیمارستان منتصریه در سال های۹۲ و ۹۳همکارپایان یافتهخير
56930534ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
57930417بررسی نقش روشهای تصویر برداری یا مداخله ای اندووسکولار در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به هایپرتانسیون وریدی در زمینه اکسس های همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
58930280بررسی نقش سونوگرافی در تعیین نبض کاروتید در بیماران ایست قلبی در حین عملیات احیاهمکارپایان یافتهبلي
59930239بررسی حوادث تروماتیک عروق مغزی به دنبال شکستگی های قاعده جمجمههمکارپایان یافتهبلي
60922820بررسی تاثیر پروپرانولول براندکس مقاومت عروق کلیوی بیماران سیروتیک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
61921923بررسی ارتباط پاسخ التهابی با درد شانه ، بعد از جراحی سزارین، توسط اندازه گیری مارکر High-sesivity C-reactive Proteinهمکارپایان یافتهخير
62920697بررسی میزان توافق تفسیر سی تی اسکن مغز در بیماران ترومای سر توسط پزشکان طب اورژانس با متخصصین رادیولوژیهمکارپایان یافتهبلي
63920083بررسی یافته های ماموگرافی در زیرگروه های مختلف سرطان پستان ( لومینال – her 2 مثبت - تریپل نگاتیو )همکارپایان یافتهبلي
64910600بررسی اثر پاپاورین موضعی برفیستول های دیستال اندام فوقانی جهت همودیالیز از نظر عوارض زودرس و میزان موفقیتهمکارپایان یافتهبلي
65910085نقش هیستوپاتولوژی ورید در میزان موفقیت فیستول شریانی وریدیهمکارپایان یافتهبلي
66900960بررسی عوارض اندارترکتومی کاروتید در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستانهای امام رضا و رضوی درطی سالهای 1392-1390همکارپایان یافتهبلي
67900787بررسی ارزش روش های غیر تهاجمی در پیشگویی و تشخیص سندرم استیل در اندام دارای فیستول در بیماران دیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
68900770بررسی اثرات درمانی پلاسمای غنی پلاکتی اتولوگ و پلاسمای غنی پلاکتی اتولوگ بهمراه سلولهای خون محیطی در درمان گزروستومی ناشی از رادیوتراپی سرطان های سروگردنهمکارپایان یافتهبلي
69900483بررسی میزان تنگی مجدد شریان کاروتید پس از عمل جراحی اندارترکتومی کاروتیدهمکارپایان یافتهخير
70900182بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئومیلیت از تومورهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
71900039ارزیابی اسکن تکنسیوم 99m - اکتروتیت در بیماران مبتلا به لنفوم هوجکینهمکارپایان یافتهبلي
7289489بررسی تاثیر تجویز (TPA) Tissue Plasminogen Activator در درمان بیماران ایسکمی حاد شریانی غیر تروماتیک اندام هاهمکارپایان یافتهبلي
7389133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمهمکارپایان یافتهخير
7489131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارهمکارپایان یافتهخير
7589130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
7689084بررسی میزان عود زیر بغل در بیماران سرطان پستان با گره لنفی پیشاهنگ منفی که تحت عمل جراحی گره پیشاهنگ طی سالهای 85 الی 87 قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
7788794بررسی میزان بروز عوارض سنگ های گم شده در شکم پس از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
7888542بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی سوزنی کور نیدل تحت هدایت سونوگرافی از غدد لنفاوی زیر بغل قابل رویت در سونوگرافی در تشخیص متاستاز در بیماران مراحل اولیه سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
7987932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
8087866بررسی عملکرد مرکز تحقیقات قلب و عروق در ارائه خدمات به محققین محترمهمکارپایان یافتهخير
8187432بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کلاله زعفران بر کیفیت زندگی و پاسخ به درمان در افراد مبتلا به کانسرهای متاستاتیک به کبدهمکارپایان یافتهبلي
8285242بررسی echo pattern و حجم غده تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو همراه با تیروئیدیت اتوایمیونهمکارپایان یافتهخير
8383206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983350Evaluation of clinical symptoms and sonographic characteristics of femoral trochlear cartilage in primary knee osteoarthritisISCJournal of Emergency Practice and Trauma1398دوم
2982053Validation of the Persian Version of Aberdeen Varicose Vein Questionnaireindex copernicusreviews in clinical medicine1398سوم
3981545Diagnosing Hand and Wrist Tendon Injuries in Patients with Questionable Physical Findings: Let POCUS Show Its True MettleISITRAUMA MONTHLY1398سوم
4980439Local recurrence of renal cell carcinoma presented with massive gastrointestinal bleeding: management with renal artery embolizationسایر سایت‏های تخصصیCVIR Endovascular1397دوم
5972794Comparing the Compliance of Brain CT Scan Interpretations of Emergency Medicine Physicians with Radiologists ReportsISIMedical Sciences1397دوم
6972460The therapeutic effect of autologous bone marrow mesenchymal stem cells to prevent the progress of chronic allograft nephropathyISIJournal of Renal Injury Prevention1397پنجم به بعد
7972108A new dataset of computed-tomography angiography images for computer-aided detection of pulmonary embolismISISCIENTIFIC DATA1397پنجم به بعد
8971864Pain in percutaneous liver core-needle biopsy:a randomized trial comparing the intercostaland subcostal approachesISIAbdominal radiology1397اول
9971559Mammographic findings in different breast cancer subtypes (luminal, Her2 positive, triple negative)ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH1397چهارم
10963853Ultrasonographic Evaluation of the Sacrococcyx and Spinal Canal in Children with ConstipationISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
11963746Impact of Propranolol on Preventing Renal Dysfunction in Patients with CirrhosisPMCMiddle East journal of digestive diseases1396سوم
12963668Conservative management of invasive placental adhesion by prophylactic uterine artery embolization before cesarean section: report of 2 casesscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396چهارم
13961661High-resolution ultrasonography of cross-sectional area of median nervecompared with electro-diagnostic study in carpal-tunnel syndromSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول
14961037Accuracy of color Doppler ultrasonography and magnetic resonance imaging in diagnosis of placenta accreta: A survey of 82 cases.PMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1396سوم
15960550A Young Woman with Acute Abdominal Pain Following Minor TraumaISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395دوم
16954465uterine artery embolization in late postpartum hemorrhage due to pseudoaneurysm: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1395سوم
17954061Evaluation of Frequency and Properties of CT Angiographic Findings and their Influence on Management in Patients Suspicious to Traumatic Arterial Injuries Referred to CT Scan Department of Imamreza HospitalISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395اول
18954046Evaluation of the Success Rate of Ultrasound-guided Transjugular Liver Biopsy (TJLB) and the Associated Complications.PMCElectronic physician1395اول
19953740Hemorrhagic Colloid Cyst Presenting with Acute HydrocephalyISICase Reports in Neurological Medicine1395سوم
20953005Diagnostic value of computerized tomography venography in detecting stenosis and occlusion of subclavian vein and superior vena in chronic renal failure patientsPMCElectronic physician1395مسئول
21952931Association between clinical and sonographic synovitis in patients with painful knee osteoarthritisISIInternational journal of rheumatic diseases1396دوم
22941132Effects of Intravenous and Catheter Directed Thrombolytic Therapy with Recombinant Tissue Plasminogen Activator (Alteplase) in Non-Traumatic Acute Limb Ischemia; A Randomized Double-Blind Clinical TrialSID/Iranmedex/MagiranBull Emerg Trauma1394سوم
23940592Effect of saffron on liver metastases in patients suffering from cancers with liver metastases: A randomized, double blind, placebo-controlled clinical trialPMCAvicenna journal of phytomedicine1394پنجم به بعد
24940133Diagnostic accuracy of ultrasonography in detection of blunt abdominal trauma and comparison of early and late ultrasonography 24 hours after traumaISIPakistan Journal of Medical Sciences1394دوم
25934987Incidental thyroid abnormalities on carotid color doppler ultrasound: Frequency and clinical significancescopusJournal of Medical Ultrasound1393اول
26934923Hepatic alveolar echinococcosisISIArchives of Iranian Medicine1393سوم
27934776Diagnostic Value of Color Doppler Ultrasonography in Detecting Stenosis and Occlusion of Central Veins in Patients with Chronic Kidney DiseasePMCSaudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation1394اول
28934599Comparing color Doppler ultrasonography and angiography to assess traumatic arterial injuries of the extremities.ISIIranian journal of radiology1393اول
29934249Primary Osteosarcoma of the Sternum: A case Report and Review of the Literature.PMCArchives of bone and joint surgery1393اول
30933904Improvement of distension and mural visualization of bowel loops using neutral oral contrasts in abdominal computed tomography.PMCWorld journal of radiology1393چهارم
31933621Is bedside ultrasound a reliable method for detecting soft tissue foreign bodies in upper extremity penetrating trauma patients?EmbaseRazavi International Journal of Medicine1393دوم
32933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم
33932487Chronic hemodialysis access-induced distal ischemia (HAIDI): distinctive form of a major complication.ISIJ Vasc Access1393سوم
34932079Moyamoya Disease Mimicking EncephalitisPMCIranian Journal of Medical Sciences1393دوم
35931872Bronchial Artery Embolization as a Treatment of Hemoptysis Induced by Pulmonary Metastasis from Malignant MelanomaPMCTanaffos1393اول
36930840The Association between Carotid Intima-Media Thickness and the Duration of Type 1 Diabetes in ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1393اول
37930833Semi-quantitative segmental perfusion scoring in myocardial perfusion SPECT: visual vs. automated analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393چهارم
38930246Renal biopsy in GlomerulonephritisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393اول
39930245Sexual differences of human brainSID/Iranmedex/MagiranReviews in Clinical Medicine1392اول
40930036Comparison of Conventional Angiographic Findings between Trauma Patients with or without RunoffPMCBulletin of Emergency And Trauma1393مسئول
4192754Therapeutic Effects of Aerobic Exercise and Low-calorie Diet on Nonalcoholic SteatohepatitisscopusGOVARESH1391پنجم
42924861Angiographic Findings of Patients with Blunt or Penetrating Extremity Injuries: Focus on Indications and Contraindicationsindex copernicusBulletin of Emergency And Trauma1392اول
43924596Accuracy of high-resolution computed tomography in locating facial nerve injury sites in temporal bone traumaISIEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology1392دوم
44923466Multiple Artery Aneurysms as the First Presentation of Behçet Disease.ISIJournal of Clinical Rheumatology1392سوم
45923012Evaluation of Thyroid Function and Autoimmune Activity and Correlation of them with Thyroid Sonographic Findings in Patients with VitiligoISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392سوم
46922281Evaluation of the Incidence of Complications of Lost Gallstones During Laparoscopic CholecystectomyISISurgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques.1392پنجم
4792139Devic Syndrome: Can Antiphospholipid Antibodies Be a Factor?ISIJournal of Clinical Rheumatology1391چهارم
4891022Transarterial coil embolization in treatment of gross hematuria following self-inflicted stab wound in a horseshoe kidneyMedlineChinese journal of traumatology1391اول
4990651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم
5090481Primary Localization of a Hydatid Cyst in the Latissimus Dorsi Muscle: An Unusual LocationISISurgical infections1390سوم
5190131A Case Report of Acute Gouty Arthritis in a Young Patient with Type 1 Glycogen Storage DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
5289163Development of systemic lupus erythematosus in a patient with hypoparathyroidism: a case report and review of the literatureISIInt J Rheum Dis1389چهارم
5388341تعیین میزان فراوانی آپلازی سینوس فرونتال در مشهد، شمال شرقی ایرانسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1388اول
5488179Photoclinic: sarcoid dactylitisISIarch iran med1388دوم
5587480Vascular Pattern and Spectral Parameters of Power Doppler Ultrasound as Predictors of Malignancy Risk in Thyroid Nodules ISILARYNGOSCOPE1387پنجم به بعد
5687142A case of pneumoscrotum following chest tube placementsEmbaseIranian journal of radiology1387اول
5785321شیوع بیماری اکستراکرانیال شریان کاروتید در بیماران با درد قفسه‌صدری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980805Hydatid disease: A pictorial reviewEuropean congress of radiologyViennaپوستر1397خير
2973443ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب های تاندونی دست و مچ دست در بیماران با یافته های بالینی مشکوک13th Iranian Annuals Congress of Emergency MedicineTehranسخنرانی1397خير
3960866بررسی بین یافته های بالینی و سونوگرافیک سینوویت در مبتلایان به استئوآرتریت اولیه و دردناک زانوEuropean congress of Radiologyوینپوستر1395خير
4941286Effect of Treatment with Levothyroxine on Anti TPO Titer and Thyroid Sonographic Findings in Autoimmune Subclinical Hypothyroidism10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
5933405Evaluation of Tc99m-Octreotate scintigraphy in the staging of Hodgkin's lymphomaششمین کنگره بین المللی و هجدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهران-بیمارستان امام خمینیسخنرانی1393خير
6930064Vascular Proximity: Is It a Valid Indication for Angiography in Trauma Patientsکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1211اسپایرال سی تی آنژیوگرافی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه