محمد جواد  نجف زاده

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد جواد نجف زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد جواد نجف زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : قارچ شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NajafzadehMJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
قارچ شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1390دانشگاه آمستردام

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربیبیمارستان امام رضا (ع)1383/08/021385/10/30
استادیاربیمارستان قائم (عج)1390/07/261395/09/30

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951837شناسایی ملکولی عوامل ایجاد کننده موکورمایکوزیس در مشهدمجریدر دست اجراخير
2951807شناسایی قارچهای جدا شده از بیماران مبتلا به کراتیت در بیمارستان رفرال چشم پزشکی جنوب شرق کشور با استفاده از روشهای قارچ شناسی و تعیین توالی (Sequencing)مجریدر دست اجرابلي
3951664آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن β-Tubulinمجریدر دست اجراخير
4941862آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن Elongation factor 1-αمجریدر دست اجرابلي
5941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدمجریدر دست اجراخير
6941759بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه130 نمونه بالینی اگزوفیالا در آزمایشگاهمجریدر دست اجراخير
7940812شناسایی مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در شهرستانهای بیرجند وقاین در خراسان جنوبیمجریپایان یافتهخير
8940236بررسی تاثیر کورکومین نانومیسل در پیشگیری و درمان کاندیدیازیس دهانی در بیماران تحت درمان پرتو درمانی ناحیه سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
9940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
10940005بررسی تنوع زیستی نمونه های بالینی آسپرژیلوس در ایرانمجریپایان یافتهخير
11931707شناسایی عوامل درماتوفیتوز در سطح گونه، ازطریق تعیین توالی نواحی rDNA-ITS در شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
12931701بررسی اثر 7 داروی ضد قارچی بر روی ایزوله های کاندیدای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
13931517شناسایی گونه های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی با استفاده از روش PCR-RFLP در شهر نیشابور درسال 94-93مجریپایان یافتهبلي
14930912شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1393 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی(MALDI-TOF MS ) مجریپایان یافتهخير
15930841شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی مشهد در سال 2014مجریپایان یافتهبلي
16922891بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه نمونه های بالینی چاتومیوممجریپایان یافتهخير
17922655تعیین گونه کاندیداهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال93-1392مجریپایان یافتهخير
18922653شناسائی و تشخیص همزمان 4 گونه ایجاد کننده کروموبلاستومایکوزیس با استفاده از تکنیک PCR-Reverse Line Blot Hybridizationمجریپایان یافتهخير
19922320شناسائی سریع گونه های اگزوفیالای با منشا آبی با استفاده از تکنیک تکثیر دایره غلطانمجریپایان یافتهخير
20921097کلادوفیالوفورا ابوندنس، کلادوفیالوفورا مولتی سپتاتا ,فونسکا ارکتا و فونسکا مینیما ،چهار گونه جدید از راسته چتوتریالز جدا شده از محیط طبیعی مجریپایان یافتهخير
21920655انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف مشهد و رامسر به منظور کشف میکرو ار گانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضد باکتریاییمجریپایان یافتهبلي
22920110شناسائی سریع گونه های اگزوفیالا با استفاده از تکنیک RCA و مقایسه نتایج آن با سکوانسینگمجریپایان یافتهخير
23911327تشخیص مولکولی عفونت های قارچی در ناحیه سینونازال در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
24911163بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه 115 نمونه اگزوفیالای با منشاء آبی در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
25910547تشخیص مولکولی مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از محیط در مشهد، ایرانمجریپایان یافتهخير
26910529بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه128 نمونه بالینی و محیطی اورئوبازیدیوم پولولنس در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
27961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
28951808تعیین حساسیت دارویی درماتوفیت های جدا شده از مبتلایان به کچلی در شهر مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96همکاردر دست اجرابلي
29950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتهمکاردر دست اجرابلي
30941737مقایسه‌ی کرم مهبلی روغن نارگیل با کرم مهبلی کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدیایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
31940682تشخیص ملکولی آلودگی به نوموسیستیس جیروسی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی ریوی در بیمارستان های دانشگاهی مشهد در سال 95-1394همکاردر دست اجراخير
32930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
33930779تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش Primer Specific PCR (Polymerase chain reaction) در شهرستان فریمان در سال های 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
34922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPهمکارپایان یافتهخير
35922853شناسایی آلرژنهای آلترناریا آلترناتا در بیماران مبتلا به آسم با استفاده از ایمونوبلاتینگهمکاردر دست اجرابلي
36922849تعیین گونه مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به تینا ورسیکالر با استفاده از روش مولکولیهمکارپایان یافتهخير
37921466تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش Primer Specific PCR در شهرستان های گناباد،بردسکن،کاشمر در سال 1393-1392همکارپایان یافتهبلي
38921255انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده پلی مالیک اسیدهمکارپایان یافتهبلي
39920615بررسی میزان شیوع بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی توسط روش های قارچ شناختی و مولکولی PCRهمکارپایان یافتهبلي
40911326شناسایی عوامل غیر درماتوفیتی اونیکومایکوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
41911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
42910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91همکارپایان یافتهخير
43910759تشخیص نموسیستیس جیرویسی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز در بیماران دچار اختلال ایمنی مبتلا به عفونت مزمن تنفسی در بیمارستان های آموزشی مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
44910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92همکارپایان یافتهخير
45910621مقایسه اثر شیاف واژینال تخم شوید و شیاف واژینال کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
46910578شناسایی مولکولی جنس آکانتامبا در نمونه های آب استخر حوض پارکها و میادین در شهرستان مشهد92-1391همکارپایان یافتهبلي
47901074بررسی اثرات ضد قارچی عصاره متانولی و آبی برگ گردو بر روی گونه های کاندیداهمکارپایان یافتهخير
4886017بررسی آلودگی های قارچی در محوطه استخرهای شنای عمومی مشهد و مقایسه اثر پرکلرین و دتول در ضدعفونی اماکن استخرهاهمکارپایان یافتهخير
4985159بررسی عوامل و زمینه های مستعد کننده کراتیت قارچی و نتایج پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به کراتیت در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد از 1384 تا 1386همکارپایان یافتهخير
5084134بررسی عفونت های قارچی پای دیابتیک در مراجعین بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
51951668جداسازی و شناسائی گونه های کاندیدائی جداشده از کشت های خون ارسالی به آزمایشگاهای بیمارستان های دانشگاهی مشهد به روش PCR- RFLP و بررسی حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچیناظردر دست اجرابلي
52941720بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره های گیاهی Prosopis fracta و Rheum turkestanicum بر روی گونه های کاندیداناظردر دست اجرابلي
53941463شناسایی عوامل ایجاد کننده اتومایکوزیس توسط روش مولکولی PCR در مشهد، سال 95ناظرپایان یافتهبلي
54940902مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه پایلوتناظرپایان یافتهبلي
55940900تشخیص سرولوژیک توکسوکاریازیس چشمی به روش الایزا در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهدناظرپایان یافتهخير
56940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدناظردر دست اجراخير
57940824تشخیص توکسوپلاسموز حاد به روش IgG Avidity در مادران باردارمراجعه کننده به مراکزبهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهددرسال 1394ناظرپایان یافتهبلي
58940813شیوع کاندیدیازیس ادراری و شناسائی گونه های کاندیدایی در بیماران دیابت تیپ دو مراجعه کننده به واحدهای دیابت مرکز بهداشت شماره3 مشهد، سال 95-1394ناظرپایان یافتهبلي
59940088بررسی مورفومتریک و مولکولی کیستهای هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهخير
60931777بررسي سرولوژيکي تيتر آنتي بادي عليه آنتي ژن بروسلا در خون اهدا کنندگان شهرستان کاشمر در سال97-1396ناظردر دست اجراخير
61930732مطالعه بالانس Tregulatory/TH17(با بررسی بیان ژن های TGF-βوIL-17)در افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدیناظرپایان یافتهبلي
62920810تعیین ترکیب گونه های پشه خاکی (فون) و شناسائی ناقلین بیماری لیشمانیوز احشائی(کالاازار)در روستاهای استان خراسان رضوی در سال 1392ناظرپایان یافتهخير
63900847مقایسه شیوع آلودگی خاک پارکهای شهرهای مشهد وخواف از نظر تخم انگل توکسوکارا در سال 91-1390ناظرپایان یافتهبلي
6488754بررسی شیوع انواع عفونت های انگلی و قارچی جلدی در بین دانش آموزان شهرستان نیک شهرناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963424Multicenter Identification and Antifungal Susceptibility Patterns of Candida Species Isolated from Clinical SamplesISIJundishapur Journal of Microbiology1396پنجم به بعد
2962999Antifungal susceptibility testing of Candida species isolated from the immunocompromised patients admitted to ten university hospitals in Iran: comparison of colonizing and infecting isolatesISIBMC infectious diseases1396پنجم به بعد
3962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395پنجم
4962193Comparative Genomics of Sibling Species of Fonsecaea Associated with Human ChromoblastomycosisISIfrontiers in microbiology1396پنجم به بعد
5961679Herbal Medicine and Vaginal Candidiasis in Iran: A ReviewscopusEvidence based Care Journal1396پنجم
6961514(Rolling Circle Amplification as a method for identification of birds (Case study: Alectoris chukarISCمجله پژوهش های جانوری1395سوم
7961268Morpho-Molecular Characterization of Soil Inhabitant Dermatophytes from Ahvaz, Southwest of Iran, a High Occurrence of Microsporum fulvumISIMycopathologia1396چهارم
8960336Acute invasive fungal rhinosinusitis: our experience with 18 casesISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1395پنجم به بعد
9954233Genome Sequence of Type Strain Fonsecaea multimorphosa CBS 980.96T, a Causal Agent of Feline Cerebral PhaeohyphomycosisPMCGenome announcements1395پنجم به بعد
10951971Phylogenetic relationships among Staphylococcus aureus isolated from clinical samples in Mashhad, IranISIJOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH1395چهارم
11951236Susceptibility pattern of Candida albicans isolated from Iranian patients to antifungal agentsISCCurrent Medical Mycology1394پنجم به بعد
12951235Draft Genome Sequence of Fonsecaea nubica Strain CBS 269.6 Causative Agent of Human ChromoblastomycosisPMCgenome announcement1395پنجم به بعد
13950928Shared Physiological Traits of Exophiala Species in Cold-Blooded Vertebrates, as Opportunistic Black YeastsISIMYCOPATHOLOGIA1395پنجم به بعد
14943028Global Spread of Human Chromoblastomycosis Is Driven by Recombinant Cladophialophora carrionii and Predominantly Clonal Fonsecaea SpeciesISIPLoS Neglected Tropical Diseases1394پنجم
15942828Chaetomium-like fungi causing opportunistic infections in humans: a possible role for extremotoleranceISIFungal Diversity1394پنجم به بعد
16942585Rapid Identification of Emerging Human-Pathogenic Sporothrix Species with Rolling Circle AmplificationISIFront Microbiol1394دوم
17942580Molecular identification of Histoplasma capsulatum using rolling circle amplificationISIMycoses1394پنجم به بعد
18942577Evaluation of two molecular techniques for rapid detection of the main dermatophytic agents of tinea capitisISIBritish Association of Dermatologists1394پنجم به بعد
19942174Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iranscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1394مسئول
20940523Investigation of antifungal activity of methanol and aqueous extracts of walnut (Juglans regia) leaves and peel against candida species(Emro (IMEMRJournal of Birjand University of Medical Sciences1394چهارم
21940430A Case of Fungus Ball-Type Pansinusitis Due to Fusarium proliferatumISIMycopathologia1394پنجم به بعد
22940266Molecular detection of Pneumocystis jirovecii using polymerase chain reaction in immunocompromised patients with pulmonary disorders in northeast of IranISCMycology1394سوم
23940058Molecular Detection of Pneumocystis jirovecii in diabetic Patients with respiratory disorder at Emam Reza Hospitals , Mashhad.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
24935064Translation elongation factor 1-α gene as a potential taxonomic and identification marker in dermatophytesISIMedical Mycology1394پنجم
25934973Morphological characterization of potentially pathogenic thermophilic amoebae isolated from surface water in Mashhad, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394چهارم
26934646Rapid screening for human-pathogenic Mucorales using rolling circle amplificationISIMYCOSES1393دوم
27934161Detection of Streptococcus mutans using Padlock Probe Based on Rolling Circle Amplification (RCA)ISIbrazilian archives of biology and technology1394چهارم
28933611Nucleotide sequence analysis of beta tubulin gene in a wide range of dermatophytesISIMedical Mycology1393پنجم به بعد
29933528The first case of Onychomycosis due to Exophiala dermatitidis in Iran: Molecular identification and Antifungal Susceptibilityindex copernicusBulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences1393چهارم
30932413Three Isothermal Amplification Techniques for Rapid Identification of Cladophialophora carrionii, an Agent of Human ChromoblastomycosisISIJournal of Clinical Microbiology1393
31932241Rolling Circle Amplification (RCA): an approach for quick detection and identification of fungal speciesISCJournal of Mycology Research1393مسئول
32932017In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 104 Environmental and Clinical Isolates of Aureobasidium pullulansISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1393اول
33930939First report of rhinosinusitis caused by Neoscytalidium dimidiatum in IranISIJournal of Medical Microbiology1393سوم
34930865Implantation phaeohyphomycosis caused by a non-sporulating Chaetomium speciesISIJournal de mycologie médicale1393اول
35930671Recurrent Arthritis by Candida glabrata, a Diagnostic and Therapeutic ChallengeISIMYCOPATHOLOGIA1393پنجم
36930164Cladophialophora abundans , a novel species of Chaetothyriales isolated from the natural environmentISIMycological Progress1393مسئول
37925169Environmental siblings of black agents of human chromoblastomycosisISIFungal Diversity1392دوم
38925009Surveillance of Dermatophytosis in Northeast of Iran (Mashhad) and Review of Published StudiesISIMycopathologia1392سوم
39924587Fungal Planet description sheets: 154–213ISIPersoonia 31, 2013: 188–2961392مسئول
40923971In vitro Activity of 8 Antifungal Drugs Against 106 Waterborne and Cutaneous Exophiala SpeciesISIAntimicrob. Agents Chemother1392اول و مسئول
41922706Detection and identification of opportunistic Exophiala species using the rolling circle amplification of ribosomal internal transcribed spacersISIJournal of microbiological methods1392اول و مسئول
42922204First Case of Tritirachium oryzae as Agent of Onychomycosis and Its Susceptibility to Antifungal DrugsISIMycopathologia1392سوم
43922202Microsporum fulvum, an Ignored Pathogenic Dermatophyte:A New Clinical Isolation from IranISIMycopathologia1392چهارم
44921452Cyphellophora and its relatives in Phialophora: biodiversity and possible role in human infectionISIFungal Diversity1392مسئول
45921260Black Yeast Biota in the Mangrove, in Search of the Origin of the Lethargic Crab Disease (LCD)ISIMycopathologia1392چهارم
46921224Subcutaneous phaeohyphomycosis caused byExophiala equina, with susceptibility to eight antifungal drugsISIJournal of medical microbiology.1392اول
47921222Phylogenetic Findings Suggest Possible New Habitat and Routes of Infection of Human EumyctomaISIPLOS Neglected Tropical Diseases1392سوم
4891760Taxonomy and epidemiology of Mucor irregularis,agent of chronic cutaneous mucormycosisISIPersoonia1392دوم
4991759Halotolerant ability and α-amylase activity of some saltwater fungal isolatesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391سوم
5091758Identification and typing of isolates of Cyphellophora and relatives by use of amplified fragment length polymorphism and rolling circle amplification.ISIJournal Clinical Microbiology1391چهارم
5191755In Vitro Antifungal Susceptibility of Cladophialophora carrionii, an Agent of Human Chromoblastomycosis.ISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1392پنجم
5291366In Vitro Activities of Nine Antifungal Drugs Against 81 Phialophora and Cyphellophora IsolatesISIAntimicrob Agents Chemother.1391دوم
5391286molecular charachterization of pathogenic members of the genus fonsecaea using multilocus analysisISIPLoS ONE1391دوم
5491219Black yeast-like fungi associated with Lethargic Crab Disease (LCD) in the mangrove-land crab;Ucides cordatus(Ocypodidae)ISIVeterinary Microbiology1391سوم
5591214Phaeohyphomycosis due to Exophiala xenobiotica as a cause of fungal arthritis in an HIV-infected patientISIMedical Mycology1391چهارم
5691125A rare case of allergic bronchopulmonary mycosis caused by Alternaria alternataISIMedical Mycology1391پنجم به بعد
5791087Species-specific antifungal susceptibility patterns of Scedosporium and Pseudallescheria speciesISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1391چهارم
5891081Identification problems with sterile fungi, illustrated by a keratitis due to a non-sporulating Chaetomium-like speciesISIMedical Mycology1391پنجم
5991008Rapid identification of Fusarium graminearum species complex using Rolling Circle Amplification (RCA)ISIJournal of microbiological methods1391پنجم
6090857Discrimination of Trichophyton tonsurans and Trichophyton equinum by PCR-RFLP and by β-tubulin and Translation Elongation Factor 1-α sequencingISIMedical Mycology1391پنجم به بعد
6190692Molecular techniques for pathogen identification and fungus detection in the environmentPMCIMA Fungus1390پنجم به بعد
6290677Waterborne Exophiala species causing disease in cold-blooded animalsISIPersoonia1390سوم
6390563Rapid identification of Pseudallescheria and Scedosporium strains using Rolling Circle Amplification (RCA)ISIApplied and Environmental Microbiology1390دوم
6490539The Amsterdam Declaration on Fungal NomenclaturePMCIMA Fungus1390پنجم به بعد
6590413Molecular identification of Penicillium marneffei using rolling circle amplificationISIMYCOSES1390دوم
6690406Rapid identification of fungal pathogens by rolling circle amplification using Fonsecaea as a modelISIMycoses1390اول
6790395Multilocus differentiation of the related dermatophytes Microsporum canis, Microsporum ferrugineum and Microsporum audouiniiISIJournal of medical microbiology1390پنجم به بعد
6890378Fonsecaea multimorphosa sp. nov, a new species of Chaetothyriales isolated from a feline cerebral abscessISIFungal Biology1390اول
6990257Melanization of a Meristematic Mutant of Fonsecaea monophora Increases Tolerance to Stress Factors While no Effects on Antifungal SusceptibilityISIMycopathologia1390سوم
7089768Subcutaneous phaeohyphomycotic cyst caused by Pyrenochaeta romeroiISIMedical mycology1389پنجم به بعد
7189449Mycotic Keratitis, A Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among 44 Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389پنجم به بعد
7289409In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 55 Clinical Isolates of Fonsecaea sppISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy 1388مسئول
7389338Fonsecaea nubica sp. nov, a new agent of human chromoblastomycosis revealed using molecular dataISIMedical Mycology1388
7489270Molecular Epidemiology of Fonsecaea SpeciesISIEmerging infectious diseases1389اول
7589248Mycotic infections in diabetic foot ulcers in Emam Reza hospital, Mashhad, 2006-2008ISIJundishapur Journal of Microbiology1389چهارم
7689052Identification of Pseudallescheria/Scedosporium species by three molecular methodsISIJ Clin Microbiol1389پنجم به بعد
7788157successful treatment of chromoblastomycosis of 36 years duration caused byISImedical mycology1388مسئول
7888156flow cytometry susceptibility testing for conventional antifungal drugs and comparison with the NCCLS broth macrodilution testISIdaru1388اول و مسئول
7988155rapid detection of pathogenic fugi using loop-mediated isothermal amplification exemplified by fonsecaea agents of chromoblastomycosisISIjournal of microbiological methods1388مسئول
8088154genetic diversity and species delimitation in the oppotunistic genus fonsecaeaISImedical mycology 1388مسئول
8187140Genetic diversity and species delimitation in the opportunistic genus fonsecaeaISImedical mycology1388اول و مسئول
8286692اثرات داروهای ضدقارچی متداول در عفونت های کاندیدا آلبیکنس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
8386247اثرات داروعای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنسindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962370شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP در شمال شرق ایران، مشهد8th Trends in Medical Mycologyبلگرادپوستر1396خير
2953351Molecular identification of fungal infection in Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis in patients refer to ENT department in Ghaem and Emam Reza hospitals, Mashhad, Iran1st IFRC International Conference on Clinical Mycology: Aspergillus and Aspergillosis November 8-10, 2016ساریسخنرانی1395بله
3953077نقش آسپرژیلوس ها در بیوفیلم های رینوسینوزیتی در بیماران با پولیپ های بینی1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosisساریپوستر1395خير
4952098Genome sequence and virulence factors of Fonsecaea species. 6th meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and ChromoblastomycosisViterboسخنرانی1395خير
5952097Microdilution in vitro activity of 8 antifungal against Exophiala oligosperma, Exophiala spinifera, Exophiala jeanselmei and Exophiala xenobiotica6th meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and ChromoblastomycosisViterboسخنرانی1395بله
6943218شناسایی گونه های مالاسزیا جداشده از بیماران مبتلا به تینا ورسیکالر در مشهد-شاندیز، ایرانهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
7943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
8942362اشتباه تشخیصی عفونت های جلدی قارچی با بیماری های پوستی انگلی و باکتریاییدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
9942243فراوانی گونه های مختلف در واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 94-93The 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
10942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
11942241بررسی فراوانی بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، قارچ شناسی و پی سی آر سکوئنسینگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
12941843Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394بله
13941841Prevalence of a variety of Candida species in Candida vaginits in women referred to university hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2014-2015دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394بله
14940212کراتیت های قارچی در مشهد، ایرانمایکوزیسبرلینپوستر1391خير
15935433شناسایی مولکولی جنس آکانتامبا در نمونه های آب استخر حوض پارکها و میادین در شهرستان مشهد92-13912nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9گیلانپوستر1394خير
16935428جدا سازی آمیب های آزاد در آب های سطحی مشهد2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9گیلانپوستر1394خير
17935082Chromoblastomycosis: Biodiversity of Fonsecaea genus and antifungal susceptibility test100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oسخنرانی1393بله
18935081Identification of Common Clinical Black Fungi Using RCA Technique100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oپوستر1393خير
19935080First case of onychomycosis due to Exophiala dermatitidis in Iran100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oپوستر1393بله
20935079Rapid identification of waterborne Exophiala species by using Rolling circle amplification100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oپوستر1393بله
21933560Biodiversity of Fonsecaea SPP. causing Chromoblastomycosis in BrazilXII Forum on Fungal Infection in the Clinical Practice - Latin AmericaCuritibaپوستر1393خير
22933559IN VITRO ACTIVITY OF 8 ANTIFUNGAL DRUGS AGAINST 104 ENVIRONMENTAL AND CLINICAL ISOLATES OF AUREOBASIDIUM PULLULANSXII Forum on Fungal Infection in the Clinical Practice - Latin AmericaCuritibaپوستر1393بله
23933558DISSEMINATED PHAEOHYPHOMYCOSIS CAUSED BY STERILE CHAETOMIUM SPPXII Forum on Fungal Infection in the Clinical Practice - Latin AmericaCuritiba – Paran?سخنرانی1393بله
24933515A practical method for the detection and identification of systemic Exophiala species by rolling circle amplification, based on sequence polymorphism of the ribosomal internal transcribed spacerThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391بله
25933514Comparative sequence analysis for discrimination of the dermatophyte species Trichophyton tonsurans and T. equinumThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
26933513Cyphellophora and its relatives in Phialophora: Biodiversity and their possible role in human infectionThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
27933512Mycotic Keratitis, in Mashhad, IranThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
28933511Molecular characterization of pathogenic members of the genus Fonsecaea using multilocus analysisThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
29933510In vitro activities of nine antifungal drugs against 81 isolates of cutaneous fungi in Phialophora and CyphellophoraThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
30933509Proposal for new ISHAM working group on clinical FusariumThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینسخنرانی1391خير
31933508Fonsecaea nubica, a new species of agent of human chromoblastomycosis revealed using molecular dataIMC9, the Biology of fungiEdinburghپوستر1389بله
32933507Molecular identification and detection of Scedosporium/Pseudallescheria strainsWetenschappelijke VoorjaarsvergaderingArnhemپوستر1389خير
33933506Fungal keratitis associated with contact lens wearThe 17th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyتوکیوپوستر1388بله
34933505Genetic diversity and species delimitation in the opportunistic genus FonsecaeaThe 17th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyتوکیوسخنرانی1388بله
35933504Separation of the species of Fonsecaea on the basis of genealogical concordance Phylogenetic species recognitionWetenschappelijke Voorjaarsvergadering NVMM&NVvMArnhemسخنرانی1389بله
36933391Identification and Typing of Cyphellophora and Relatives Using Amplified Fragment Length Polymorphism and Rolling Circle AmplificationFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانگجوسخنرانی1392خير
37933390BIODIVERSITY OF CHROMOBLASTOMYCOSIS AGENTS IN BRAZILFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانگجوسخنرانی1392خير
38933389GLOBAL DISTRIBUTION OF AGENTS OF CHROMOBLASTOMYCOSISFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانکجوسخنرانی1392خير
39932434Chromoblastomycosis and its antifungal profile3rd iranian congress of medical mycologyتهرانسخنرانی1393بله
40932433Antifungal profiles in some black fungiFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگونگجوسخنرانی1392بله
41932432Rolling Circle Amplification a method for Rapid detection of black yeastsFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانگجوسخنرانی1392بله
42931662وجوه بالینی و آزمایشگاهی موکورمایکوزیسسومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
43924418Epidemiology and pathogenicity of Fonsecaea, agent of human chromoblastomycosisWetenschappelijke Voorjaarsvergadering 2010Arnhemسخنرانی1389بله
44924416Subcutaneous phaeohyphomycosis caused by a sterile Chaetomium species5th Trends in Medical MycologyValenciaپوستر1390بله
45924415In vitro activity of 8 antifungal drugs against 116 Exophiala species recovered from wet environments, cold-blooded water animals and rare human cases5th Trends in Medical MycologyValenciaپوستر1390بله
46924414First case of subcutaneous Phaeohyphomycosis caused by Exophiala equina in South Korea and its susceptibility to eight antifungal drugsThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinپوستر1391بله
47924411Rolling circle amplification (RCA) a method for Rapid detection and identification of fungal pathogensThe First Conference of DNA barcoding and TaxonomyMashhadسخنرانی1390بله
48923296THE FIRST CASE OF ONYCHOMYCOSIS DUE TO EXOPHIALA DERMATITIDIS IN IRAN2ed Iranian Congress on Medical MycologyAhvazپوستر1391بله
49923295Subcutaneous phaeohyphomycosis caused by sterile Chaetomium spp. in Iran2ed Iranian Congress on Medical MycologyAhvazپوستر1391بله
50923294Loop-mediated isothermal amplification and rolling circle amplification, novel molecular techniques for detection and identification of fungal pathogens2ed Iranian Congress on Medical MycologyAhvazسخنرانی1392بله
5192194Mucor irregularis in china: Emerging subcutaneous infection and update in molecular taxonomyThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinسخنرانی1391خير
5292192Epidemiology of agents of chromoblastomycosisThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinسخنرانی1391خير
5392191Chromoblastomycosis by Fonsecaea: Infection route, detection and therapyThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinسخنرانی1391خير
5492189Multilocus Sequence Typing (MLST) of the pathogenic genus Fonsecaea3rd Trends in Medical MycologyTorino, Italyپوستر1386خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11596تنوع زیستی٬ بیماریزایی٬ حساسیت دارویی و تشخیص سریع قارچ فونسکا و وابستگان1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه