محمد جواد  نجف زاده
خلاصه عملکرد محمد جواد  نجف زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد جواد نجف زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد جواد نجف زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : قارچ شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NajafzadehMJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
قارچ شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1390دانشگاه آمستردام

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربیبیمارستان امام رضا (ع)1383/08/021385/10/30
استادیاربیمارستان قائم (عج)1390/07/261395/09/30
دانشیاربیمارستان قائم (عج)1395/12/05

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961952بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه گونه های غیر فومیگاتوس آسپرژیلوسمجریدر دست اجراخير
2961911آنالیز فیلوژنتیک شیوع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل درمشهد بر پایه سکانس ژن rpoBمجریدر دست اجراخير
3961909شناسائی گونه های کاندیدای جدا شده ازبیماران مبتلا به کاندیدیازیس در مشهد به روش مولتی پلکس PCRمجریدر دست اجرابلي
4951837شناسایی ملکولی عوامل ایجاد کننده موکورمایکوزیس در مشهدمجریدر دست اجراخير
5951836بررسی و شناسائی مولکولی آلودگی های قارچی هوای اتاق های عمل در بیمارستانهای مشهد سال 1396مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
6951807شناسایی قارچهای جدا شده از بیماران مبتلا به کراتیت در بیمارستان رفرال چشم پزشکی جنوب شرق کشور با استفاده از روشهای قارچ شناسی و تعیین توالی (Sequencing)مجریپایان یافتهبلي
7951664آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن β-Tubulinمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
8941862آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن Elongation factor 1-αمجریپایان یافتهبلي
9941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدمجریدر دست اجرابلي
10941759بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه130 نمونه بالینی اگزوفیالا در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
11940812شناسایی مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در شهرستانهای بیرجند وقاین در خراسان جنوبیمجریپایان یافتهخير
12940236بررسی تاثیر کورکومین نانومیسل در پیشگیری و درمان کاندیدیازیس دهانی در بیماران تحت درمان پرتو درمانی ناحیه سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
13940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
14940005بررسی تنوع زیستی نمونه های بالینی آسپرژیلوس در ایرانمجریپایان یافتهخير
15931707شناسایی عوامل درماتوفیتوز در سطح گونه، ازطریق تعیین توالی نواحی rDNA-ITS در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
16931701بررسی اثر 7 داروی ضد قارچی بر روی ایزوله های کاندیدای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
17931517شناسایی گونه های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی با استفاده از روش PCR-RFLP در شهر نیشابور درسال 94-93مجریپایان یافتهبلي
18930912شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1393 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی(MALDI-TOF MS ) مجریپایان یافتهخير
19930841شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی مشهد در سال 2014مجریپایان یافتهبلي
20922891بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه نمونه های بالینی چاتومیوممجریپایان یافتهخير
21922655تعیین گونه کاندیداهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال93-1392مجریپایان یافتهخير
22922653شناسائی و تشخیص همزمان 4 گونه ایجاد کننده کروموبلاستومایکوزیس با استفاده از تکنیک PCR-Reverse Line Blot Hybridizationمجریپایان یافتهخير
23922320شناسائی سریع گونه های اگزوفیالای با منشا آبی با استفاده از تکنیک تکثیر دایره غلطانمجریپایان یافتهخير
24921097کلادوفیالوفورا ابوندنس، کلادوفیالوفورا مولتی سپتاتا ,فونسکا ارکتا و فونسکا مینیما ،چهار گونه جدید از راسته چتوتریالز جدا شده از محیط طبیعی مجریپایان یافتهخير
25920655انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف مشهد و رامسر به منظور کشف میکرو ار گانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضد باکتریاییمجریپایان یافتهبلي
26920110شناسائی سریع گونه های اگزوفیالا با استفاده از تکنیک RCA و مقایسه نتایج آن با سکوانسینگمجریپایان یافتهخير
27911327تشخیص مولکولی عفونت های قارچی در ناحیه سینونازال در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
28911163بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه 115 نمونه اگزوفیالای با منشاء آبی در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
29910547تشخیص مولکولی مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از محیط در مشهد، ایرانمجریپایان یافتهخير
30910529بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه128 نمونه بالینی و محیطی اورئوبازیدیوم پولولنس در آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
31971767ثبت ملی عفونتهای تنفسی به علت لوفوموناسهمکاردر دست اجراخير
32971652شناسائی مولکولی زالوی طبی و بررسی آلودگی میکروبی همراه آن در مشهدهمکاردر دست اجراخير
33971622جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌هاهمکاردر دست اجرابلي
34970834شناسائی مولکولی گونه های آسپرژیلوسی عامل اونیکومایکوزیس در مراجعین به آزمایشگاه های بیمارستانهای دانشگاهی مشهد و بررسی حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچیهمکاردر دست اجرابلي
35970789شناسائی گونه های کاندیدائی جدا شده از کشت های خون کودکان در بیمارستان های اکبر و شیخ مشهدهمکاردر دست اجرابلي
36961950جداسازی گونه های آسپرژیلوس و کاندیدا در نمونه برونکوآلوئولار لاواژ کودکان مستعد دارای اختلالات تنفسی و شناسایی آنها به روش مولکولی در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
37961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
38960996تعیین میزان حساسیت داروهای ضدقارچی درایزوله های آسپرژیلوسی بدست آمده از نمونه های بالینی بیماران مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
39960707تعیین ژنوتایپینگ توکسوپلاسما گوندی در بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در سال 1396-97همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
40951838تعیین میزان غلظت آفلاتوکسین M1 موجود در شیرهای شهر مشهد در سال 97-96همکارپایان یافتهبلي
41951808تعیین حساسیت دارویی درماتوفیت های جدا شده از مبتلایان به کچلی در شهر مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96همکارپایان یافتهبلي
42950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتهمکارپایان یافتهبلي
43941737مقایسه‌ی کرم مهبلی روغن نارگیل با کرم مهبلی کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدیایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
44940682تشخیص ملکولی آلودگی به نوموسیستیس جیروسی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی ریوی در بیمارستان های دانشگاهی مشهد در سال 95-1394همکارپایان یافتهخير
45930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
46930779تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش Primer Specific PCR (Polymerase chain reaction) در شهرستان فریمان در سال های 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
47922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPهمکارپایان یافتهخير
48922853شناسایی آلرژنهای آلترناریا آلترناتا در بیماران مبتلا به آسم با استفاده از ایمونوبلاتینگهمکارپایان یافتهبلي
49922849تعیین گونه مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به تینا ورسیکالر با استفاده از روش مولکولیهمکارپایان یافتهخير
50921466تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش Primer Specific PCR در شهرستان های گناباد،بردسکن،کاشمر در سال 1393-1392همکارپایان یافتهبلي
51921255انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده پلی مالیک اسیدهمکارپایان یافتهبلي
52920615بررسی میزان شیوع بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی توسط روش های قارچ شناختی و مولکولی PCRهمکارپایان یافتهبلي
53911326شناسایی عوامل غیر درماتوفیتی اونیکومایکوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
54911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
55910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91همکارپایان یافتهخير
56910759تشخیص نموسیستیس جیرویسی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز در بیماران دچار اختلال ایمنی مبتلا به عفونت مزمن تنفسی در بیمارستان های آموزشی مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
57910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92همکارپایان یافتهخير
58910621مقایسه اثر شیاف واژینال تخم شوید و شیاف واژینال کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
59910578شناسایی مولکولی جنس آکانتامبا در نمونه های آب استخر حوض پارکها و میادین در شهرستان مشهد92-1391همکارپایان یافتهبلي
60901074بررسی اثرات ضد قارچی عصاره متانولی و آبی برگ گردو بر روی گونه های کاندیداهمکارپایان یافتهخير
6186017بررسی آلودگی های قارچی در محوطه استخرهای شنای عمومی مشهد و مقایسه اثر پرکلرین و دتول در ضدعفونی اماکن استخرهاهمکارپایان یافتهخير
6285159بررسی عوامل و زمینه های مستعد کننده کراتیت قارچی و نتایج پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به کراتیت در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد از 1384 تا 1386همکارپایان یافتهخير
6384134بررسی عفونت های قارچی پای دیابتیک در مراجعین بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981571Comparative pathogenicity of opportunistic black yeasts in AureobasidiumISIMycoses1398پنجم
2981516New Molecular Markers Distinguishing Fonsecaea Agents of ChromoblastomycosisISIMycopathologia1398پنجم به بعد
3981441Molecular Identification, Genotypic Diversity, Antifungal Susceptibility, and Clinical Outcomes of Infections Caused by Clinically Underrated Yeasts, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis: An Iranian Multicenter Study (2014–2019)ISIFrontiers in Cellular and Infection Microbiology1398چهارم
4981149Epidemiology of dermatophytosis in Northeastern Iran; A subtropical regionPMCCurrent Medical Mycology1398چهارم
5981145First case of fungal keratitis due to Aspergillus minisclerotigenes in IranPMCCurrent Medical Mycology1398مسئول
6981054Low Level of Antifungal Resistance in Iranian Isolates of Candida glabrata Recovered from Blood Samples in a Multicenter Study from 2015 to 2018 and Potential Prognostic Values of Genotyping and Sequencing of PDR1ISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1398چهارم
7981039Identification of Dermatophytosis Agents in Mashhad, Iran, by Using Polymerase Chain Reaction Sequencing (PCR Sequencing) Methodscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1398مسئول
8980956Fungal biofilms in sinonasal polyposis: the role of fungal agents is notable?ISIJournal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology1398پنجم به بعد
9980702Molecular characterization and antifungal susceptibility testing of Candida nivariensis from blood samples - an Iranian multicentre study and a review of the literatureISIJournal of medical microbiology1398پنجم به بعد
10980256Chaetothyrialean fungi from aromatic hydrocarbon-polluted environments of IranISINova Hedwigia1398پنجم
11974091Comparison of 21-plex PCR and API 20C AUX, MALDI-TOF MS, and rDNA sequencing for a wide range of clinically isolated yeast species: Improved identification by combining 21-plex PCR and API 20C AUX as an alternative strategy for developing countriesISIFrontiers in Cellular and Infection Microbiology1397پنجم به بعد
12972386A Surveillance on Protease Inhibitor Resistance-Associated Mutations Among Iranian HIV-1 PatientsISIArchives of Clinical Infectious Diseases1397سوم
13972060Identification of chromoblastomycosis agents by PCR based reverse line blot (PCR-RLB) hybridization assayISIMicrobial Pathogenesis1397اول
14971949The effect of a vaginal suppository formulation of dill (Anethum graveolens) in comparison to clotrimazole vaginal tablet on the treatment of vulvovaginal candidiasisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397پنجم به بعد
15970205Rapid Identification of Seven Waterborne Exophiala Species by RCA DNA Padlock ProbesISIMycopathologia1397اول
16964476Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis using matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometryPMCCurrent Medical Mycology1396مسئول
17964302Comparison effect of vaginal cream of coconut oil and clotrimazole vaginal cream on Cndidia speciesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
18964153Identification of fungal causative agents of rhinosinusitis from Mashhad, IranPMCCurrent Medical Mycology1396اول
19964141The Molecular Identification of Dermatophytes in Patients Suspected to Dermatophytosis in Ghayen (South Khorasan Province) in 2015-16 :A Short ReportISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1396مسئول
20964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396پنجم به بعد
21963424Multicenter Identification and Antifungal Susceptibility Patterns of Candida Species Isolated from Clinical SamplesISIJundishapur Journal of Microbiology1396پنجم به بعد
22962999Antifungal susceptibility testing of Candida species isolated from the immunocompromised patients admitted to ten university hospitals in Iran: comparison of colonizing and infecting isolatesISIBMC infectious diseases1396پنجم به بعد
23962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395پنجم
24962193Comparative Genomics of Sibling Species of Fonsecaea Associated with Human ChromoblastomycosisISIfrontiers in microbiology1396پنجم به بعد
25961679Herbal Medicine and Vaginal Candidiasis in Iran: A ReviewscopusEvidence based Care Journal1396پنجم
26961514(Rolling Circle Amplification as a method for identification of birds (Case study: Alectoris chukarISCمجله پژوهش های جانوری1395سوم
27961268Morpho-Molecular Characterization of Soil Inhabitant Dermatophytes from Ahvaz, Southwest of Iran, a High Occurrence of Microsporum fulvumISIMycopathologia1396چهارم
28960336Acute invasive fungal rhinosinusitis: our experience with 18 casesISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1395پنجم به بعد
29954233Genome Sequence of Type Strain Fonsecaea multimorphosa CBS 980.96T, a Causal Agent of Feline Cerebral PhaeohyphomycosisPMCGenome announcements1395پنجم به بعد
30951971Phylogenetic relationships among Staphylococcus aureus isolated from clinical samples in Mashhad, IranISIJOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH1395چهارم
31951236Susceptibility pattern of Candida albicans isolated from Iranian patients to antifungal agentsISCCurrent Medical Mycology1394پنجم به بعد
32951235Draft Genome Sequence of Fonsecaea nubica Strain CBS 269.6 Causative Agent of Human ChromoblastomycosisPMCgenome announcement1395پنجم به بعد
33950928Shared Physiological Traits of Exophiala Species in Cold-Blooded Vertebrates, as Opportunistic Black YeastsISIMYCOPATHOLOGIA1395پنجم به بعد
34943028Global Spread of Human Chromoblastomycosis Is Driven by Recombinant Cladophialophora carrionii and Predominantly Clonal Fonsecaea SpeciesISIPLoS Neglected Tropical Diseases1394پنجم
35942828Chaetomium-like fungi causing opportunistic infections in humans: a possible role for extremotoleranceISIFungal Diversity1394پنجم به بعد
36942585Rapid Identification of Emerging Human-Pathogenic Sporothrix Species with Rolling Circle AmplificationISIFront Microbiol1394دوم
37942580Molecular identification of Histoplasma capsulatum using rolling circle amplificationISIMycoses1394پنجم به بعد
38942577Evaluation of two molecular techniques for rapid detection of the main dermatophytic agents of tinea capitisISIBritish Association of Dermatologists1394پنجم به بعد
39942174Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iranscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1394مسئول
40940523Investigation of antifungal activity of methanol and aqueous extracts of walnut (Juglans regia) leaves and peel against candida species(Emro (IMEMRJournal of Birjand University of Medical Sciences1394چهارم
41940430A Case of Fungus Ball-Type Pansinusitis Due to Fusarium proliferatumISIMycopathologia1394پنجم به بعد
42940266Molecular detection of Pneumocystis jirovecii using polymerase chain reaction in immunocompromised patients with pulmonary disorders in northeast of IranISCMycology1394سوم
43940058Molecular Detection of Pneumocystis jirovecii in diabetic Patients with respiratory disorder at Emam Reza Hospitals , Mashhad.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
44935064Translation elongation factor 1-α gene as a potential taxonomic and identification marker in dermatophytesISIMedical Mycology1394پنجم
45934973Morphological characterization of potentially pathogenic thermophilic amoebae isolated from surface water in Mashhad, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394چهارم
46934646Rapid screening for human-pathogenic Mucorales using rolling circle amplificationISIMYCOSES1393دوم
47934161Detection of Streptococcus mutans using Padlock Probe Based on Rolling Circle Amplification (RCA)ISIbrazilian archives of biology and technology1394چهارم
48933611Nucleotide sequence analysis of beta tubulin gene in a wide range of dermatophytesISIMedical Mycology1393پنجم به بعد
49933528The first case of Onychomycosis due to Exophiala dermatitidis in Iran: Molecular identification and Antifungal SusceptibilityChemical AbstractBulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences1393چهارم
50932413Three Isothermal Amplification Techniques for Rapid Identification of Cladophialophora carrionii, an Agent of Human ChromoblastomycosisISIJournal of Clinical Microbiology1393
51932241Rolling Circle Amplification (RCA): an approach for quick detection and identification of fungal speciesISCJournal of Mycology Research1393مسئول
52932017In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 104 Environmental and Clinical Isolates of Aureobasidium pullulansISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1393اول
53930939First report of rhinosinusitis caused by Neoscytalidium dimidiatum in IranISIJournal of Medical Microbiology1393سوم
54930865Implantation phaeohyphomycosis caused by a non-sporulating Chaetomium speciesISIJournal de mycologie médicale1393اول
55930671Recurrent Arthritis by Candida glabrata, a Diagnostic and Therapeutic ChallengeISIMYCOPATHOLOGIA1393پنجم
56930164Cladophialophora abundans , a novel species of Chaetothyriales isolated from the natural environmentISIMycological Progress1393مسئول
57925169Environmental siblings of black agents of human chromoblastomycosisISIFungal Diversity1392دوم
58925009Surveillance of Dermatophytosis in Northeast of Iran (Mashhad) and Review of Published StudiesISIMycopathologia1392سوم
59924587Fungal Planet description sheets: 154–213ISIPersoonia 31, 2013: 188–2961392مسئول
60923971In vitro Activity of 8 Antifungal Drugs Against 106 Waterborne and Cutaneous Exophiala SpeciesISIAntimicrob. Agents Chemother1392اول و مسئول
61922706Detection and identification of opportunistic Exophiala species using the rolling circle amplification of ribosomal internal transcribed spacersISIJournal of microbiological methods1392اول و مسئول
62922204First Case of Tritirachium oryzae as Agent of Onychomycosis and Its Susceptibility to Antifungal DrugsISIMycopathologia1392سوم
63922202Microsporum fulvum, an Ignored Pathogenic Dermatophyte:A New Clinical Isolation from IranISIMycopathologia1392چهارم
64921452Cyphellophora and its relatives in Phialophora: biodiversity and possible role in human infectionISIFungal Diversity1392مسئول
65921260Black Yeast Biota in the Mangrove, in Search of the Origin of the Lethargic Crab Disease (LCD)ISIMycopathologia1392چهارم
66921224Subcutaneous phaeohyphomycosis caused byExophiala equina, with susceptibility to eight antifungal drugsISIJournal of medical microbiology.1392اول
67921222Phylogenetic Findings Suggest Possible New Habitat and Routes of Infection of Human EumyctomaISIPLOS Neglected Tropical Diseases1392سوم
6891760Taxonomy and epidemiology of Mucor irregularis,agent of chronic cutaneous mucormycosisISIPersoonia1392دوم
6991759Halotolerant ability and α-amylase activity of some saltwater fungal isolatesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391سوم
7091758Identification and typing of isolates of Cyphellophora and relatives by use of amplified fragment length polymorphism and rolling circle amplification.ISIJournal Clinical Microbiology1391چهارم
7191755In Vitro Antifungal Susceptibility of Cladophialophora carrionii, an Agent of Human Chromoblastomycosis.ISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1392پنجم
7291366In Vitro Activities of Nine Antifungal Drugs Against 81 Phialophora and Cyphellophora IsolatesISIAntimicrob Agents Chemother.1391دوم
7391286molecular charachterization of pathogenic members of the genus fonsecaea using multilocus analysisISIPLoS ONE1391دوم
7491219Black yeast-like fungi associated with Lethargic Crab Disease (LCD) in the mangrove-land crab;Ucides cordatus(Ocypodidae)ISIVeterinary Microbiology1391سوم
7591214Phaeohyphomycosis due to Exophiala xenobiotica as a cause of fungal arthritis in an HIV-infected patientISIMedical Mycology1391چهارم
7691125A rare case of allergic bronchopulmonary mycosis caused by Alternaria alternataISIMedical Mycology1391پنجم به بعد
7791087Species-specific antifungal susceptibility patterns of Scedosporium and Pseudallescheria speciesISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1391چهارم
7891081Identification problems with sterile fungi, illustrated by a keratitis due to a non-sporulating Chaetomium-like speciesISIMedical Mycology1391پنجم
7991008Rapid identification of Fusarium graminearum species complex using Rolling Circle Amplification (RCA)ISIJournal of microbiological methods1391پنجم
8090857Discrimination of Trichophyton tonsurans and Trichophyton equinum by PCR-RFLP and by β-tubulin and Translation Elongation Factor 1-α sequencingISIMedical Mycology1391پنجم به بعد
8190692Molecular techniques for pathogen identification and fungus detection in the environmentPMCIMA Fungus1390پنجم به بعد
8290677Waterborne Exophiala species causing disease in cold-blooded animalsISIPersoonia1390سوم
8390563Rapid identification of Pseudallescheria and Scedosporium strains using Rolling Circle Amplification (RCA)ISIApplied and Environmental Microbiology1390دوم
8490539The Amsterdam Declaration on Fungal NomenclaturePMCIMA Fungus1390پنجم به بعد
8590413Molecular identification of Penicillium marneffei using rolling circle amplificationISIMYCOSES1390دوم
8690406Rapid identification of fungal pathogens by rolling circle amplification using Fonsecaea as a modelISIMycoses1390اول
8790395Multilocus differentiation of the related dermatophytes Microsporum canis, Microsporum ferrugineum and Microsporum audouiniiISIJournal of medical microbiology1390پنجم به بعد
8890378Fonsecaea multimorphosa sp. nov, a new species of Chaetothyriales isolated from a feline cerebral abscessISIFungal Biology1390اول
8990257Melanization of a Meristematic Mutant of Fonsecaea monophora Increases Tolerance to Stress Factors While no Effects on Antifungal SusceptibilityISIMycopathologia1390سوم
9089768Subcutaneous phaeohyphomycotic cyst caused by Pyrenochaeta romeroiISIMedical mycology1389پنجم به بعد
9189449Mycotic Keratitis, A Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among 44 Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389پنجم به بعد
9289409In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 55 Clinical Isolates of Fonsecaea sppISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy 1388مسئول
9389338Fonsecaea nubica sp. nov, a new agent of human chromoblastomycosis revealed using molecular dataISIMedical Mycology1388
9489270Molecular Epidemiology of Fonsecaea SpeciesISIEmerging infectious diseases1389اول
9589248Mycotic infections in diabetic foot ulcers in Emam Reza hospital, Mashhad, 2006-2008ISIJundishapur Journal of Microbiology1389چهارم
9689052Identification of Pseudallescheria/Scedosporium species by three molecular methodsISIJ Clin Microbiol1389پنجم به بعد
9788157successful treatment of chromoblastomycosis of 36 years duration caused byISImedical mycology1388مسئول
9888156flow cytometry susceptibility testing for conventional antifungal drugs and comparison with the NCCLS broth macrodilution testISIdaru1388اول و مسئول
9988155rapid detection of pathogenic fugi using loop-mediated isothermal amplification exemplified by fonsecaea agents of chromoblastomycosisISIjournal of microbiological methods1388مسئول
10088154genetic diversity and species delimitation in the oppotunistic genus fonsecaeaISImedical mycology 1388مسئول
10187140Genetic diversity and species delimitation in the opportunistic genus fonsecaeaISImedical mycology1388اول و مسئول
10286692اثرات داروهای ضدقارچی متداول در عفونت های کاندیدا آلبیکنس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
10386247اثرات داروعای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنسindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981265مایستوما در چهار دهه گذشته در مشهد ، شما شرقی ایرانسمپوزیوم مایستوما در ایرانتهرانسخنرانی1398خير
2980334چالشهای تشخیص آزمایشگاهی در موکورمایکوزیسهفدهمین کنگره کشوری و دوازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهیتهرانسخنرانی1398خير
3973314The first case of fungal keratitis due to Aspergillus minisclerotigenes in Iranپنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير
4973198Aspergillus flavus, Not Aspergillus fumigatus, is the main agent of Aspergillosis in Iranپنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
5973197تشخیص های از دست رفته در بیماری های قارچیپنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران 5th Iranian congress of Medical Mycologyتهرانسخنرانی1397خير
6972356Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397خير
7971571مقایسه دو روش مورفولوژیک و مولکولی برای شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده از مبتلایان ولوواژینیت کاندیداییدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
8971570شناسایی مولکولی گونه های کاندیدای مرتبط با کاندیدیازیس واژینال با استفاده از روش تعیین توالی DNAدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
9971469Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MS20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397بله
10971468Diversity of clinical Aspergillus species in Iran20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397بله
11971467Identification of dermatophyte species by sequence analysis of the rDNA-ITS20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397بله
12971466Antifungal profiles against clinical and environment black yeasts and relativesBlack Yeasts and allied Fungi workshop in 20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامسخنرانی1397بله
13971078Onychomycosis due to Non‐dermatophyte Molds2nd International congress of prevention strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1397خير
14970687Identification of invasive aspergillosis and candidiasis in patients with hematologic malignancy and recipients of transplantation by Real-Time PCRدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله
15970555Molecular identification of dermatophytes in patients suspected to dermatophytosis in Qaien (south Khorasan province) in 2015‐16دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله
16970554Molecular diversity of clinical and airborne Aspergillus speciesدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله
17970538Identification of yeast species isolated from bronchoalveolar lavage specimens of high-risk individuals using MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
18970179Expression evaluation IL-17 and TGF-β in patients with cutaneous leishmaniasisسومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانشیرازپوستر1396خير
19964069Detection and Identification of fungi from rhinosinusitis by Molecular Techniques8th Advances Against Aspergillosisلیسبونپوستر1396بله
20962370شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP در شمال شرق ایران، مشهد8th Trends in Medical Mycologyبلگرادپوستر1396خير
21953351Molecular identification of fungal infection in Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis in patients refer to ENT department in Ghaem and Emam Reza hospitals, Mashhad, Iran1st IFRC International Conference on Clinical Mycology: Aspergillus and Aspergillosis November 8-10, 2016ساریسخنرانی1395بله
22953077نقش آسپرژیلوس ها در بیوفیلم های رینوسینوزیتی در بیماران با پولیپ های بینی1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosisساریپوستر1395خير
23952098Genome sequence and virulence factors of Fonsecaea species. 6th meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and ChromoblastomycosisViterboسخنرانی1395خير
24952097Microdilution in vitro activity of 8 antifungal against Exophiala oligosperma, Exophiala spinifera, Exophiala jeanselmei and Exophiala xenobiotica6th meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and ChromoblastomycosisViterboسخنرانی1395بله
25943218شناسایی گونه های مالاسزیا جداشده از بیماران مبتلا به تینا ورسیکالر در مشهد-شاندیز، ایرانهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
26943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
27942362اشتباه تشخیصی عفونت های جلدی قارچی با بیماری های پوستی انگلی و باکتریاییدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
28942243فراوانی گونه های مختلف در واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 94-93The 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
29942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
30942241بررسی فراوانی بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، قارچ شناسی و پی سی آر سکوئنسینگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
31941843Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394بله
32941841Prevalence of a variety of Candida species in Candida vaginits in women referred to university hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2014-2015دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394بله
33940212کراتیت های قارچی در مشهد، ایرانمایکوزیسبرلینپوستر1391خير
34935433شناسایی مولکولی جنس آکانتامبا در نمونه های آب استخر حوض پارکها و میادین در شهرستان مشهد92-13912nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9گیلانپوستر1394خير
35935428جدا سازی آمیب های آزاد در آب های سطحی مشهد2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9گیلانپوستر1394خير
36935082Chromoblastomycosis: Biodiversity of Fonsecaea genus and antifungal susceptibility test100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oسخنرانی1393بله
37935081Identification of Common Clinical Black Fungi Using RCA Technique100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oپوستر1393خير
38935080First case of onychomycosis due to Exophiala dermatitidis in Iran100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oپوستر1393بله
39935079Rapid identification of waterborne Exophiala species by using Rolling circle amplification100 YEARS OF ChromoblastomycosisS?O LUIS- MARANH?Oپوستر1393بله
40933560Biodiversity of Fonsecaea SPP. causing Chromoblastomycosis in BrazilXII Forum on Fungal Infection in the Clinical Practice - Latin AmericaCuritibaپوستر1393خير
41933559IN VITRO ACTIVITY OF 8 ANTIFUNGAL DRUGS AGAINST 104 ENVIRONMENTAL AND CLINICAL ISOLATES OF AUREOBASIDIUM PULLULANSXII Forum on Fungal Infection in the Clinical Practice - Latin AmericaCuritibaپوستر1393بله
42933558DISSEMINATED PHAEOHYPHOMYCOSIS CAUSED BY STERILE CHAETOMIUM SPPXII Forum on Fungal Infection in the Clinical Practice - Latin AmericaCuritiba – Paran?سخنرانی1393بله
43933515A practical method for the detection and identification of systemic Exophiala species by rolling circle amplification, based on sequence polymorphism of the ribosomal internal transcribed spacerThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391بله
44933514Comparative sequence analysis for discrimination of the dermatophyte species Trichophyton tonsurans and T. equinumThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
45933513Cyphellophora and its relatives in Phialophora: Biodiversity and their possible role in human infectionThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
46933512Mycotic Keratitis, in Mashhad, IranThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
47933511Molecular characterization of pathogenic members of the genus Fonsecaea using multilocus analysisThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
48933510In vitro activities of nine antifungal drugs against 81 isolates of cutaneous fungi in Phialophora and CyphellophoraThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
49933509Proposal for new ISHAM working group on clinical FusariumThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینسخنرانی1391خير
50933508Fonsecaea nubica, a new species of agent of human chromoblastomycosis revealed using molecular dataIMC9, the Biology of fungiEdinburghپوستر1389بله
51933507Molecular identification and detection of Scedosporium/Pseudallescheria strainsWetenschappelijke VoorjaarsvergaderingArnhemپوستر1389خير
52933506Fungal keratitis associated with contact lens wearThe 17th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyتوکیوپوستر1388بله
53933505Genetic diversity and species delimitation in the opportunistic genus FonsecaeaThe 17th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyتوکیوسخنرانی1388بله
54933504Separation of the species of Fonsecaea on the basis of genealogical concordance Phylogenetic species recognitionWetenschappelijke Voorjaarsvergadering NVMM&NVvMArnhemسخنرانی1389بله
55933391Identification and Typing of Cyphellophora and Relatives Using Amplified Fragment Length Polymorphism and Rolling Circle AmplificationFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانگجوسخنرانی1392خير
56933390BIODIVERSITY OF CHROMOBLASTOMYCOSIS AGENTS IN BRAZILFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانگجوسخنرانی1392خير
57933389GLOBAL DISTRIBUTION OF AGENTS OF CHROMOBLASTOMYCOSISFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانکجوسخنرانی1392خير
58932434Chromoblastomycosis and its antifungal profile3rd iranian congress of medical mycologyتهرانسخنرانی1393بله
59932433Antifungal profiles in some black fungiFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگونگجوسخنرانی1392بله
60932432Rolling Circle Amplification a method for Rapid detection of black yeastsFifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosisگوانگجوسخنرانی1392بله
61931662وجوه بالینی و آزمایشگاهی موکورمایکوزیسسومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
62924418Epidemiology and pathogenicity of Fonsecaea, agent of human chromoblastomycosisWetenschappelijke Voorjaarsvergadering 2010Arnhemسخنرانی1389بله
63924416Subcutaneous phaeohyphomycosis caused by a sterile Chaetomium species5th Trends in Medical MycologyValenciaپوستر1390بله
64924415In vitro activity of 8 antifungal drugs against 116 Exophiala species recovered from wet environments, cold-blooded water animals and rare human cases5th Trends in Medical MycologyValenciaپوستر1390بله
65924414First case of subcutaneous Phaeohyphomycosis caused by Exophiala equina in South Korea and its susceptibility to eight antifungal drugsThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinپوستر1391بله
66924411Rolling circle amplification (RCA) a method for Rapid detection and identification of fungal pathogensThe First Conference of DNA barcoding and TaxonomyMashhadسخنرانی1390بله
67923296THE FIRST CASE OF ONYCHOMYCOSIS DUE TO EXOPHIALA DERMATITIDIS IN IRAN2ed Iranian Congress on Medical MycologyAhvazپوستر1391بله
68923295Subcutaneous phaeohyphomycosis caused by sterile Chaetomium spp. in Iran2ed Iranian Congress on Medical MycologyAhvazپوستر1391بله
69923294Loop-mediated isothermal amplification and rolling circle amplification, novel molecular techniques for detection and identification of fungal pathogens2ed Iranian Congress on Medical MycologyAhvazسخنرانی1392بله
7092194Mucor irregularis in china: Emerging subcutaneous infection and update in molecular taxonomyThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinسخنرانی1391خير
7192192Epidemiology of agents of chromoblastomycosisThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinسخنرانی1391خير
7292191Chromoblastomycosis by Fonsecaea: Infection route, detection and therapyThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal MycologyBerlinسخنرانی1391خير
7392189Multilocus Sequence Typing (MLST) of the pathogenic genus Fonsecaea3rd Trends in Medical MycologyTorino, Italyپوستر1386خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11596تنوع زیستی٬ بیماریزایی٬ حساسیت دارویی و تشخیص سریع قارچ فونسکا و وابستگان1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1329ثبت ژن های ITS و Calmodulin گونه های آسپرژیلوس فلاووس، فومیگاتوس، نایجر و توبین جنسیس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع) nf>, حسین زرین فر , محمد جواد نجف زاده , کریم جلائیان , مجید علیزاده , عبدالمجید فتی , علی ناصری , مهدی بخشائی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19151کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
29102کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1392

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه