رضا  باقری
خلاصه عملکرد رضا  باقری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا باقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی توراکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : bagherir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشک عمومیدکترای حرفه ای1366دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جراحی عمومیپزشک متخصص1374دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جراحی توراکسفوق تخصص1381دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرصت مطالعاتی پیوند قلب و ریه UCLAفوق تخصص1389UCLA

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استاد تمام وقت جغرافیایی، قطعی- رسمیبیمارستان قائم (عج) مشهد
متخصص جراحی عمومی پاره وقتبیمارستان شهید چمران فردوس1378/07/011381/07/01
استادیار تمام وقت جغرافیاییبیمارستان قائم (عج) مشهد1383/09/011387/03/01
استادیار تمام وقت جغرافیایی، پیمانی قراردادیبیمارستان قائم (عج) مشهد1387/03/011388/12/27

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
2961803مقایسه پیامد وعوارض عدم انجام پلاسمافرزیس باروش انجام روتین آن در بیماران میاستنی گراویس کاندید تیمکتومی در بیمارستان قائم مشهدمجریپایان یافتهبلي
3961519مطالعه و بررسی کارایی روش جراحی در درمان آسپرژیلومای ریویمجریپایان یافتهبلي
4961033بررسی تاثیر اسپلانکنوتومی توراکوسپیک تک پورت در کنترل درد بیماران با پانکراتیک مزمنمجریدر دست اجراخير
5961029بررسی تاثیر چسب گلوبرن بر کنترل نشت هوا در بیماران با آمپیم مزمنمجریدر دست اجراخير
6941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبمجریدر دست اجراخير
7931327بررسی بقا و الگوی عود در بیماران مبتلا به کانسر مری با پاسخ کامل پاتولوژیک به کمورادیوتراپی نئوادجوانتمجریپایان یافتهبلي
8931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393مجریپایان یافتهبلي
9931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورمجریپایان یافتهبلي
10921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالمجریپایان یافتهبلي
11911313بررسی نقشVATS Thymectomy در بیماران با میاستنی گراویسمجریپایان یافتهخير
12910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزمجریپایان یافتهبلي
13910725کاربرد فلاپهای پکتورال دو طرفه در درمان مدیاستینیت چرکی پس از استرنوتومیمجریپایان یافتهبلي
14910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریهمجریپایان یافتهبلي
15910428مقایسه نتایج دو تکنیک سمپاتکتومی توراسیک به روش باز و توراکوسکوپیک در هیپرهیدروز کف دستمجریپایان یافتهبلي
16910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)مجریپایان یافتهبلي
17910044بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان غیر سلول کوچک ریه: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
18900911بررسی نتایج دو تکنیک ازوفاژکتومی به روش توراکوتومی باز و روش کم تهاجم با توراکوسکوپی (MI) در بیماران مبتلا به سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
19900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
20900620بررسی انواع روشهای تشخیصی و درمانی جراحی دیورتیکولهای مری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
21900470 بررسی نوع آسیب شناسی، متد تشخیصی و درمان تومورهای مدیاستن مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
22900112بررسی نوع، روش تشخیص و درمان تومورهای خوش خیم ریه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
2389861بررسی مقایسه ای بین تاثیر تزریق توکسین بوتولیسم و پیلورومیوتومی در جلوگیری از تخلیه تاخیری معده بعد از جراحی ازوفاژکتومیمجریپایان یافتهبلي
2489844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینهمجریپایان یافتهبلي
2589834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
2689753بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسابی یکطرفه غیر بدخیم دیافراگممجریپایان یافتهبلي
2789734ارزیابی نتایج اعمال جراحی Pectus Excavation و Pectus Carination در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد بین سالهای 1368 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
2889569تعیین نتایج درمان و عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا به بدخیمی تحت متاستازکتومی ریهمجریپایان یافتهبلي
29891022 تعیین میزان بیان بیش از حد ژن HER-2/neu در بیماران مبتلا به کارسینوم سنگفرشی مری و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
30891017بررسی علل و نتایج جراحی در بیماران مبتلا به سل ریوی و پلورال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1366 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
31891016بررسی نتایج درمان جراحی تنگی طویل پروگزیمال تراشه بعد از انتوباسیون طولانیمجریپایان یافتهبلي
3288347مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در دو بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388 مجریپایان یافتهبلي
3388085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکمجریپایان یافتهبلي
3487814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیمجریپایان یافتهبلي
3587585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390مجریپایان یافتهخير
3687510طرح بهینه سازی ارائه خدمات پژوهشی در حوزه معاونت پژوهشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
3787439بهینه سازی مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپی و اعمال کم تهاجمی ... برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
3887343بررسی نتایج متاستازکتومی ریه سارکومای نسج نرم، مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید در فاصله سالهای 1387-1360مجریپایان یافتهبلي
3987256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370مجریپایان یافتهبلي
4087250بررسی تاثیر درمان نئواجوانت بر روی کلونیزاسیون راههای هوایی و عوارض تنفسی بعد از عمل در افراد مبتلا به سرطان مری عمل شدهمجریپایان یافتهبلي
4187162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
4287160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریمجریپایان یافتهبلي
4387058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدهمجریپایان یافتهبلي
4487018بررسی علایم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قایم (عج) و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
4585312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال مجریپایان یافتهخير
4684137تعیین ارزش تشخیصی T.T.N.B با راهنمائی سونوگرافی در تشخیص توده های محیطی ریهمجریپایان یافتهخير
47970233تاثیر چسب فیبرینی اتولوگ در بهبود نشت هوا در جراحی های توراسیکهمکاردر دست اجرابلي
48950239تعیین میزان انطباق بین نتایج پاتولوژیک حاصل از TTNB ( بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه) و بیوپسی جراحی در بیماری های پارانشیمال تومورال و غیر تومورال ریههمکاردر دست اجرابلي
49941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتهمکارپایان یافتهبلي
50931219تاثیر درمان کیمورادیوتراپی نئواجوانت به همراه جراحی در مبتلایان به سرطان مری در مقایسه با روش درمانی کیمورادیوتراپی اجوان بعد از جراحیهمکارپایان یافتهبلي
51920929بررسی وضعیت سوء تغذیه بیماران سرطانی کشورهمکارپایان یافتهبلي
52920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
53900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
54900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
55900240ارزیابی نتیجه درمان و رویکرد جراحی در مبتلایان به گواتر اینتراتوراسیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) در طی سال های 82 تا 91همکارپایان یافتهبلي
5689735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
5789376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
5886485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
5985264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
6085205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
6185032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
6284401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
6383110ارزیابی نسبت نیرو - خمش سیم های استینلس استیل موجود در بازار ایرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983227Effect of Diaphragm Plication in Thymoma Patients with and without Myasthenia GravisPMCTanaffos1396اول
2981064Sentinel Node Mapping in Non-small Cell Lung Cancer Using an Intraoperative Radiotracer TechniquePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1398مسئول
3980976Giant solitary fibrous tumor of pleuraISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398اول و مسئول
4980975Extraction of swallowed chicken bone penetrating the esophageal walls after 10 daysISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398اول و مسئول
5980974Very large hydatid cyst in a 17-year-old femaleISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398اول و مسئول
6980145Solitary Fibrous Tumor of the Lung: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
7980144Primary Hydatid Disease of the Chest Wall Presenting as a Chest Wall TumorISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
8980143Reconstruction of Large Airways Following Main Bronchial Rupture a Year after Blunt TraumaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397اول و مسئول
9980142Surgical Treatment of Pulmonary AspergillomaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397اول
10971296Analysis of the Results of Pulmonary Resection by Minimally Invasive Thoracoscopy for the Surgical treatment of Lung CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
11971179The effect of iodopovidone versus bleomycin in chemical pleurodesisMedlineAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1397اول و مسئول
12970622Thymectomy for Nonthymomatous Myasthenia Gravis Comparison of Video-Assisted ThoracoscopicMedlineInnovations1397اول و مسئول
13964389Cystic Lung Disease in a Young ManISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
14963072Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic PancreatitisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
15962340Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous PneumothoraxISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول و مسئول
16960954Comparison the Outcomes of Open Thoracotomy and Minimally Invasive Thoracoscopic Esophagectomy in Esophageal CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول و مسئول
17953479Effect of decortication and pleurectomy in chronic empyema patientsPMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394اول و مسئول
18952855HER-2/neu Overxpression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) and Its Correlation with Patient’s Clinicopathological FeaturesPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395مسئول
19951284Thoracoscopic sympathicotomy in the treatment of palmar hyperhidrosisPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1395اول و مسئول
20942513outcome of surgery in patients with solitary fibrous tumors of the pleuraPMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1394دوم
21941147The Report of two cases of Mediastinal ParaganglioneSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1378سوم
22941143Role of Conservative Management in Neck Trauma: A Case Series Studyindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
23941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم
24940911Early Post Operative Enteral Versus Parenteral Feeding after Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394مسئول
25940833The Comparison Between the Complications after Two Surgical Techniques of Esophageal Cancerindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
26940334Cervico mediastinal teratoma in adult: A very rare presentationISILung India1394دوم
27940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394اول
28935460The Effect of Neoadjuvant Therapy on Early Complications of Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394مسئول
29935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394اول
30935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
31934616Corrosive Injury of the Upper Gastrointestinal Tract: Review of Surgical Management and Outcome in 14 Adult CasesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
32934615Evaluation of the results of surgery treatment in patients with benign lung tumorsISILung India1393اول
33934441Evaluation of sterno-chondroplasty efficacy in treatment of pectus deformitiesPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393مسئول
34934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393چهارم
35933748dysphagia due avterior cervical spine osteophyteISCگوش گلو بینی و حنجره ایران1389دوم
36933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393اول
37931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393اول
38931748Fascial Repair of Laparoscopic Ports with Allis–Hemostat TechniqueISIIndian J Surg1391مسئول
39931747Unusual Presentation of Pulmonary Hematoma after Blunt Chest Wall Trauma.index copernicusJ Cardiothorac Med1392اول و مسئول
40931746Determination of the Effects of Digoxin on the Right Ventricular Function in Patients Undergoing Pneumonectomyindex copernicusJ Cardiothorac Med.1392چهارم
41931744Unusual Presentation of Cervical Esophageal Foreign Bodyindex copernicusJ Cardiothorac Med1393اول
42931743Esophageal duplication cyst: A case report.PMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393اول
43931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393اول
44931493Video-assisted mediastinoscopic resection of mediastinal cyst (lymphangioma).PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393دوم
45931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392مسئول
46930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392اول
47924288Anterior Trans Cervicothoracic Approach for Complete Resection of Cervicothoracic Mediastinal Neurogenic TumorsISCjournal of cardio-thoracic medicine1392اول
48924095Unusual Presentation of Metallic Foreign Body Aspiration after Penetrating Neck TraumaISCJ Cardiothoracic Med1392اول و مسئول
49922741Anesthetic management of patients with anterior mediastinal masses undergoing Chamberlain Procedure (anterior mediastinostomy).ISIIran Red Cres Med J.1392سوم
50922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم به بعد
51922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392اول
52922447Thoracoscopic Splanchnicectomy for Pain Control in Unresectable Pancreatic Cancerindex copernicusJ Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
53922446The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosisindex copernicusCardio-Thoracic Medicine1392اول
54922445Accuracy of sentinel node biopsy in esophageal carcinoma: a systematic review and meta-analysis of the pertinent literature.ISISurgery Today1392دوم
55922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392اول
56922031Pulmonary metastasectomy and repeat metastasectomy for soft-tissue sarcomaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392مسئول
57921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392اول
58921342Accuracy of sentinel node biopsy in the staging of non-small cell lung carcinomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIlung cancer1392دوم
5991918The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung CancerPMCLung India1391اول و مسئول
6091911Outcome of surgical treatment for proximal long segment post intubation tracheal stenosisISIJournal of Cardiothoracic Surgery1391اول
6191905Anterior mediastinal tracheostomy for malignancy: analysis of 12 casesEmbaseAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392اول و مسئول
6291222The effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on airway colonization and postoperative respiratory complications in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal cancerPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1391مسئول
6390845Outcomes Following Surgery for Complicated Tuberculosis: Analysis of 108 PatientsISIThe Thoracic and cardiovascular surgeon1391اول
6490506Esophagogastric mesenchymal tumors: analysis of 24 patientsscopusTehran University Medical Journal1390مسئول
6590116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390مسئول
6690035Surgical treatment of achalasia: transabdominal versus transthoracic cardiomyotomyISIAnnals of thoracic and cardiovascular surgery1390اول
6790024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390اول
6889770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389اول
6989519Pulmonary Hydatid cyst: analysis of 1024 casesscopusTehran University Medical Journal1389اول
7089518Superior vena cava injury after central venous catheterization: a case reportscopusTehran University Medical Journal1389اول
7189500Dysphagia Due to Anterior Cervical Spine Osteophyte: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389دوم
7289140Surgical management of bronchiectasis: analysis of 277 patientsISIThorac Cardiovasc Surg1389مسئول
7389107Pulmonary hydatid cyst: analysis of 1024 casesPMCGen Thorac Cardiovasc Surg1389اول
7489097Primary tracheal schwannomascopusTanaffos1389اول
7589058Efficacy and necessity of nasojejunal tube after gastrectomyISI International journal of surgery (London, England)1389چهارم
7688794The results of surgical treatment of proximal long segment tracheal stenosis using bilateral hyoid bone cutting with suprahyoid releasescopusTehran University Medical Journal 1388اول
7788484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388دوم
7888442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388اول
7988439نتایح درمانی تنگی طویل پروگزیمال تراشه با استفاده از روش قطع دو طرفه استخوان هیویید همراه با آزاد سازی عضلات سوپراهیویید index copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388اول
8088045The role of thoracoscopy for the diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating thoracoabdominal traumaPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery 1388مسئول
8188039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388اول و مسئول
8288026Malignant superior vena cava syndrome: is this a medical emergency?ISIAnn thorac cardiovasc surg1388اول و مسئول
8387489لیومیوماتوزیس مری در مرد 70 سالهEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
8487487The role of thoracoscopy in diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating Thoracoabdominal Traumasindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387اول و مسئول
8587336Adenoid Cystic Carcinoma of Tracheascopustanaffos1387اول و مسئول
8687110بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
8786694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
8886595نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386مسئول
8986594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386اول و مسئول
9086411Surgical management of tuberculous broncholithiasis with hemoptystis: experiece with 5 operated casesISIAnn Thorac Cardiovasc Surg 1386اول و مسئول
9186338Carcinoid tumor of trachea: A case reportسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
9286331گزارش 9 مورد آدنوئید سیستیک کارسینومای تراشهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
9386296Clinical results of thymectomy in myasthenia gravis patientsindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386سوم
9486250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول
9586031خونریزی شدید گوارشی به علت فیستول بین عروق تیروییدال ومری به دنبال بلع جسم خارجی (گزارش موردی)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386مسئول
9685298Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of nonthymomatous scopusTanaffos1385دوم
9785283Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformationsscopusTanaffos1385سوم
9885281Surgical management of tuberculous broncholithiasisscopusTanaffos1385اول
9985144Pilomatrix Carcinoma with Subsequent Pulmonary Metastases: aCase Reportindex copernicustanaffos1385دوم
10085028Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasisindex copernicusTanaffos1385اول
10185027کاربرد تکنیک Anterior transcervicothoracic approach در رزکسیون کامل تومورهای مدیاستن با گسترش به فضاهای گردنی(Emro (IMEMRمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران1385اول
10285021Thymectomy by Partial Sternotomy for the Treatment of Non Thymomatous Myasthenia Gravis Chemical AbstractTANAFFOS1385دوم
10384024The role of tracheal stenting in the alternative treatment of tracheal stenosis(Emro (IMEMRمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973836بررسی دقت تشخیصی گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر سلول اسکواموس مری با استفاده از تزریق رادیودارو در حین عمل جراحیچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391خير
2971372بررسی دقت تشخیصی لنفوسینتی گرافی در بیماران با کانسر ریه از نوع NSCLC18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM2014)تهرانسخنرانی1393خير
3962352Thymectomy For Non-thymomatous Myasthenia Gravis: Comparison Of Video-assisted Thoracoscopic & Transsternal Thymectomy16th ISMICS7رمپوستر1396بله
4962351Sentinel Node Mapping In Non-small Cell Lung Cancer By Radiotracer17th ISMICSرمپوستر1396بله
5962349Comparing between thoracoscopic limited T2-T3 sympathicotomy and open T1 to T4 sympathetic chain resection in the treatment of primary palmar hyperhidrosis16th ISMICSرمپوستر1395بله
6962347Video-assisted thoracoscopic surgery versus axillary thoracotomy in primary spontaneous pneumothorax16th ISMICSرمپوستر1395بله
7962345Comparison of the outcomes between open thoracotomy versus minimally invasive thoracoscopic esophagectomy in esophageal cancer16th ISMICSرمپوستر1395بله
8941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394بله
9935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393بله
10923206Minimally invasive thoracoscopic Esophagectomy in esophageal cancer: Analysis of 20 casesInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391بله
11923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
12923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391بله
13923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392بله
14923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392بله
15923092Results of Neoadjuvant Therapy on Early Side effects of Esophageal Cancer Surgery27th annual meeting of the european association for cardio-thoracic surgeryVienna, Austriaسخنرانی1392بله
16921812ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانپوستر1391خير
17921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391خير
18921208Accurecy of sentinel lymph node mapping for lymph node staging in oesophageal cancer using intraoperative subserosal injection of TC-99 antimony sulfide colloid and blue dye26th intractive Cardiovascular and thoracic surgerybarcelon- بارسلون، اسپانیاپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12023نقشه برداری و نمونه برداری غدد لنفاوی با استفاده از رادیودارو در کانسر غیر سلول کوچک ریه1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19152کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
29116کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1392
39065کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1390

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه