رضا  باقری

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا باقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی توراکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : bagherir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبمجریدر دست اجراخير
2931327بررسی بقا و الگوی عود در بیماران مبتلا به کانسر مری با پاسخ کامل پاتولوژیک به کمورادیوتراپی نئوادجوانتمجریپایان یافتهبلي
3931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393مجریپایان یافتهبلي
4931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورمجریپایان یافتهبلي
5921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالمجریپایان یافتهبلي
6910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزمجریپایان یافتهبلي
7910725کاربرد فلاپهای پکتورال دو طرفه در درمان مدیاستینیت چرکی پس از استرنوتومیمجریپایان یافتهبلي
8910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریهمجریپایان یافتهبلي
9910428مقایسه نتایج دو تکنیک سمپاتکتومی توراسیک به روش باز و توراکوسکوپیک در هیپرهیدروز کف دستمجریپایان یافتهبلي
10910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)مجریپایان یافتهبلي
11910044بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان غیر سلول کوچک ریه: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
12900911بررسی نتایج دو تکنیک ازوفاژکتومی به روش توراکوتومی باز و روش کم تهاجم با توراکوسکوپی (MI) در بیماران مبتلا به سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
13900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
14900470 بررسی نوع آسیب شناسی، متد تشخیصی و درمان تومورهای مدیاستن مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
15900112بررسی نوع، روش تشخیص و درمان تومورهای خوش خیم ریه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
1689861بررسی مقایسه ای بین تاثیر تزریق توکسین بوتولیسم و پیلورومیوتومی در جلوگیری از تخلیه تاخیری معده بعد از جراحی ازوفاژکتومیمجریپایان یافتهبلي
1789844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینهمجریپایان یافتهبلي
1889834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
1989753بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسابی یکطرفه غیر بدخیم دیافراگممجریپایان یافتهبلي
2089734ارزیابی نتایج اعمال جراحی Pectus Excavation و Pectus Carination در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد بین سالهای 1368 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
2189569تعیین نتایج درمان و عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا به بدخیمی تحت متاستازکتومی ریهمجریپایان یافتهبلي
22891022 تعیین میزان بیان بیش از حد ژن HER-2/neu در بیماران مبتلا به کارسینوم سنگفرشی مری و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
23891017بررسی علل و نتایج جراحی در بیماران مبتلا به سل ریوی و پلورال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1366 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
24891016بررسی نتایج درمان جراحی تنگی طویل پروگزیمال تراشه بعد از انتوباسیون طولانیمجریپایان یافتهبلي
2588347مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در دو بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388 مجریپایان یافتهبلي
2688085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکمجریپایان یافتهبلي
2787814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیمجریپایان یافتهبلي
2887585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390مجریدر دست اجراخير
2987510طرح بهینه سازی ارائه خدمات پژوهشی در حوزه معاونت پژوهشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
3087439بهینه سازی مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپی و اعمال کم تهاجمی ... برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
3187343بررسی نتایج متاستازکتومی ریه سارکومای نسج نرم، مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید در فاصله سالهای 1387-1360مجریپایان یافتهبلي
3287256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370مجریپایان یافتهبلي
3387250بررسی تاثیر درمان نئواجوانت بر روی کلونیزاسیون راههای هوایی و عوارض تنفسی بعد از عمل در افراد مبتلا به سرطان مری عمل شدهمجریپایان یافتهبلي
3487162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
3587160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریمجریپایان یافتهبلي
3687058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدهمجریپایان یافتهبلي
3787018بررسی علایم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قایم (عج) و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
3885312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال مجریپایان یافتهخير
3984137تعیین ارزش تشخیصی T.T.N.B با راهنمائی سونوگرافی در تشخیص توده های محیطی ریهمجریپایان یافتهخير
40950239تعیین میزان انطباق بین نتایج پاتولوژیک حاصل از TTNB ( بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه) و بیوپسی جراحی در بیماری های پارانشیمال تومورال و غیر تومورال ریههمکارعقد قراردادبلي
41941636رجیستری بیماری های ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
42941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتهمکارپایان یافتهبلي
43931219تاثیر درمان کیمورادیوتراپی نئواجوانت به همراه جراحی در مبتلایان به سرطان مری در مقایسه با روش درمانی کیمورادیوتراپی اجوان بعد از جراحیهمکارپایان یافتهبلي
44920929بررسی وضعیت سوء تغذیه بیماران سرطانی کشورهمکارپایان یافتهبلي
45920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
46900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
47900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
48900240ارزیابی نتیجه درمان و رویکرد جراحی در مبتلایان به گواتر اینتراتوراسیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) در طی سال های 82 تا 91همکارپایان یافتهبلي
4989735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
5089376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
5186485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
5285264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
5385205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
5485032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
5584401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
5683110ارزیابی نسبت نیرو - خمش سیم های استینلس استیل موجود در بازار ایرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970622Thymectomy for Nonthymomatous Myasthenia Gravis Comparison of Video-Assisted ThoracoscopicMedlineInnovations1397اول و مسئول
2964389Cystic Lung Disease in a Young ManISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
3963072Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic PancreatitisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
4962340Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous PneumothoraxISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول و مسئول
5960954Comparison the Outcomes of Open Thoracotomy and Minimally Invasive Thoracoscopic Esophagectomy in Esophageal CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول و مسئول
6953479Effect of decortication and pleurectomy in chronic empyema patientsPMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394اول و مسئول
7952855HER-2/neu Overxpression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) and Its Correlation with Patient’s Clinicopathological FeaturesPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395مسئول
8951284Thoracoscopic sympathicotomy in the treatment of palmar hyperhidrosisPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1395اول و مسئول
9942513outcome of surgery in patients with solitary fibrous tumors of the pleuraPMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1394دوم
10941147The Report of two cases of Mediastinal ParaganglioneSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1378سوم
11941143Role of Conservative Management in Neck Trauma: A Case Series Studyindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
12941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم
13940911Early Post Operative Enteral Versus Parenteral Feeding after Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394مسئول
14940833The Comparison Between the Complications after Two Surgical Techniques of Esophageal Cancerindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
15940334Cervico mediastinal teratoma in adult: A very rare presentationISILung India1394دوم
16940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394اول
17935460The Effect of Neoadjuvant Therapy on Early Complications of Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394مسئول
18935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394اول
19935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
20934616Corrosive Injury of the Upper Gastrointestinal Tract: Review of Surgical Management and Outcome in 14 Adult CasesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
21934615Evaluation of the results of surgery treatment in patients with benign lung tumorsISILung India1393اول
22934441Evaluation of sterno-chondroplasty efficacy in treatment of pectus deformitiesPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393مسئول
23934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393چهارم
24933748dysphagia due avterior cervical spine osteophyteISCگوش گلو بینی و حنجره ایران1389دوم
25933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393اول
26931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393اول
27931748Fascial Repair of Laparoscopic Ports with Allis–Hemostat TechniqueISIIndian J Surg1391مسئول
28931747Unusual Presentation of Pulmonary Hematoma after Blunt Chest Wall Trauma.index copernicusJ Cardiothorac Med1392اول و مسئول
29931746Determination of the Effects of Digoxin on the Right Ventricular Function in Patients Undergoing Pneumonectomyindex copernicusJ Cardiothorac Med.1392چهارم
30931744Unusual Presentation of Cervical Esophageal Foreign Bodyindex copernicusJ Cardiothorac Med1393اول
31931743Esophageal duplication cyst: A case report.PMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393اول
32931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393اول
33931493Video-assisted mediastinoscopic resection of mediastinal cyst (lymphangioma).PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393دوم
34931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392مسئول
35930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392اول
36924288Anterior Trans Cervicothoracic Approach for Complete Resection of Cervicothoracic Mediastinal Neurogenic TumorsISCjournal of cardio-thoracic medicine1392اول
37924095Unusual Presentation of Metallic Foreign Body Aspiration after Penetrating Neck TraumaISCJ Cardiothoracic Med1392اول و مسئول
38922741Anesthetic management of patients with anterior mediastinal masses undergoing Chamberlain Procedure (anterior mediastinostomy).ISIIran Red Cres Med J.1392سوم
39922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم به بعد
40922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392اول
41922447Thoracoscopic Splanchnicectomy for Pain Control in Unresectable Pancreatic Cancerindex copernicusJ Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
42922446The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosisindex copernicusCardio-Thoracic Medicine1392اول
43922445Accuracy of sentinel node biopsy in esophageal carcinoma: a systematic review and meta-analysis of the pertinent literature.ISISurgery Today1392دوم
44922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392اول
45922031Pulmonary metastasectomy and repeat metastasectomy for soft-tissue sarcomaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392مسئول
46921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392اول
47921342Accuracy of sentinel node biopsy in the staging of non-small cell lung carcinomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIlung cancer1392دوم
4891918The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung CancerPMCLung India1391اول و مسئول
4991911Outcome of surgical treatment for proximal long segment post intubation tracheal stenosisISIJournal of Cardiothoracic Surgery1391اول
5091905Anterior mediastinal tracheostomy for malignancy: analysis of 12 casesEmbaseAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392اول و مسئول
5191222The effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on airway colonization and postoperative respiratory complications in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal cancerPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1391مسئول
5290845Outcomes Following Surgery for Complicated Tuberculosis: Analysis of 108 PatientsISIThe Thoracic and cardiovascular surgeon1391اول
5390506Esophagogastric mesenchymal tumors: analysis of 24 patientsscopusTehran University Medical Journal1390مسئول
5490116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390مسئول
5590035Surgical treatment of achalasia: transabdominal versus transthoracic cardiomyotomyISIAnnals of thoracic and cardiovascular surgery1390اول
5690024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390اول
5789770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389اول
5889519Pulmonary Hydatid cyst: analysis of 1024 casesscopusTehran University Medical Journal1389اول
5989518Superior vena cava injury after central venous catheterization: a case reportscopusTehran University Medical Journal1389اول
6089500Dysphagia Due to Anterior Cervical Spine Osteophyte: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389دوم
6189140Surgical management of bronchiectasis: analysis of 277 patientsISIThorac Cardiovasc Surg1389مسئول
6289107Pulmonary hydatid cyst: analysis of 1024 casesPMCGen Thorac Cardiovasc Surg1389اول
6389097Primary tracheal schwannomascopusTanaffos1389اول
6489058Efficacy and necessity of nasojejunal tube after gastrectomyISI International journal of surgery (London, England)1389چهارم
6588794The results of surgical treatment of proximal long segment tracheal stenosis using bilateral hyoid bone cutting with suprahyoid releasescopusTehran University Medical Journal 1388اول
6688484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388دوم
6788442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388اول
6888439نتایح درمانی تنگی طویل پروگزیمال تراشه با استفاده از روش قطع دو طرفه استخوان هیویید همراه با آزاد سازی عضلات سوپراهیویید index copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388اول
6988045The role of thoracoscopy for the diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating thoracoabdominal traumaPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery 1388مسئول
7088039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388اول و مسئول
7188026Malignant superior vena cava syndrome: is this a medical emergency?ISIAnn thorac cardiovasc surg1388اول و مسئول
7287489لیومیوماتوزیس مری در مرد 70 سالهEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
7387487The role of thoracoscopy in diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating Thoracoabdominal Traumasindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
7487336Adenoid Cystic Carcinoma of Tracheascopustanaffos1387اول و مسئول
7587110بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
7686694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
7786595نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386مسئول
7886594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386اول و مسئول
7986411Surgical management of tuberculous broncholithiasis with hemoptystis: experiece with 5 operated casesISIAnn Thorac Cardiovasc Surg 1386اول و مسئول
8086338گزارش یک مورد تومور کارسینوئید تراشهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
8186331گزارش 9 مورد آدنوئید سیستیک کارسینومای تراشهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
8286296نتایج بالینی تیموکتومی در مبتلایان به میاستنی گراوindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386سوم
8386250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول
8486031خونریزی شدید گوارشی به علت فیستول بین عروق تیروییدال ومری به دنبال بلع جسم خارجی (گزارش موردی)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386مسئول
8585298Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of nonthymomatous scopusTanaffos1385دوم
8685283Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformationsscopusTanaffos1385سوم
8785281Surgical management of tuberculous broncholithiasisscopusTanaffos1385اول
8885144Pilomatrix Carcinoma with Subsequent Pulmonary Metastases: aCase Reportindex copernicustanaffos1385دوم
8985028Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasisindex copernicusTanaffos1385اول
9085027کاربرد تکنیک Anterior transcervicothoracic approach در رزکسیون کامل تومورهای مدیاستن با گسترش به فضاهای گردنی(Emro (IMEMRمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران1385اول
9185021Thymectomy by Partial Sternotomy for the Treatment of Non Thymomatous Myasthenia Gravis Chemical AbstractTANAFFOS1385دوم
9284024نقش استنت گذاری تراشه در درمان جایگزین تنگی های تراشه(Emro (IMEMRمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962352Thymectomy For Non-thymomatous Myasthenia Gravis: Comparison Of Video-assisted Thoracoscopic & Transsternal Thymectomy16th ISMICS7رمپوستر1396بله
2962351Sentinel Node Mapping In Non-small Cell Lung Cancer By Radiotracer17th ISMICSرمپوستر1396بله
3962349Comparing between thoracoscopic limited T2-T3 sympathicotomy and open T1 to T4 sympathetic chain resection in the treatment of primary palmar hyperhidrosis16th ISMICSرمپوستر1395بله
4962347Video-assisted thoracoscopic surgery versus axillary thoracotomy in primary spontaneous pneumothorax16th ISMICSرمپوستر1395بله
5962345Comparison of the outcomes between open thoracotomy versus minimally invasive thoracoscopic esophagectomy in esophageal cancer16th ISMICSرمپوستر1395بله
6941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394بله
7935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393بله
8923206Minimally invasive thoracoscopic Esophagectomy in esophageal cancer: Analysis of 20 casesInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391بله
9923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
10923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391بله
11923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392بله
12923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392بله
13923092Results of Neoadjuvant Therapy on Early Side effects of Esophageal Cancer Surgery27th annual meeting of the european association for cardio-thoracic surgeryVienna, Austriaسخنرانی1392بله
14921812ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانپوستر1391خير
15921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391خير
16921208Accurecy of sentinel lymph node mapping for lymph node staging in oesophageal cancer using intraoperative subserosal injection of TC-99 antimony sulfide colloid and blue dye26th intractive Cardiovascular and thoracic surgerybarcelon- بارسلون، اسپانیاپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه