محمد  عباسی تشنیزی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد عباسی تشنیزی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد عباسی تشنیزی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : abbasim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941374ترمیم انوریسم ائورت صعودی با استفاده از تکنیک Inclusion و بخیه نیمه پیوستهمجریدر دست اجراخير
2940409بررسی علل بستری و نیاز به عمل جراحی مجدد در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه درفاصله سالهای 1394-1389 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (عمجریدر دست اجرابلي
3940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
4930691ایجاد پایگاه داده‌ (database) بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی ده سال های 1385 تا 1395؛ بررسی توصیفی و تحلیل بر روی پارمتر های قبل، حین و بعد از عملمجریعقد قراردادبلي
5922651بررسی اثرات کراتاگوس بر شاخص های قلبی عروقی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونرمجریدر دست اجراخير
6921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
7910891مقایسه دو روش برداشتن باز و اندوسکوپیک ورید صافن در بیماران بای پس کرونری از نظر پیامدهای بالینی و آسیب شناسی در بیماران بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)‌مشهدمجریعقد قراردادبلي
8910725کاربرد فلاپهای پکتورال دو طرفه در درمان مدیاستینیت چرکی پس از استرنوتومیمجریپایان یافتهبلي
989711بررسی اثر ضد دردی انفوزیون مداوم زیر جلدی بی حس کننده موضعی در اعمال جراحی بای پس کرونری تحت استرنوتومیمجریپایان یافتهبلي
10951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیهمکاردر دست اجرابلي
11941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبهمکاردر دست اجراخير
12941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
13940412بررسی اثر بخشی مومیایی در دردوترمیم استرنوتومی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری بدون پمپهمکارپایان یافتهبلي
14931002مقایسه تاثیر سلنیوم ، در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
15930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهخير
16930444تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر همکارپایان یافتهبلي
17930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
18921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIهمکارپایان یافتهبلي
19921011بررسی ایمنی، اثربخشی و کاهش هزینه استفاده حین عمل از اتوترانسفوزیون در بیماران تحت بای پاس بدون پمپ عروق کرونر مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1392همکاردر دست اجراخير
20920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
21920804بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران تحت بایپس کرونری با استفاده از پمپ قلبی-ریوی بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکاردر دست اجرابلي
22910791بررسی آینده نگر علل تغییر وضعیت از روش بدون پمپ به پمپ حین جراحی بای پاس کرونری، در بیمارستان امام رضا مشهد سال92- 91همکاردر دست اجرابلي
23910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنهمکارپایان یافتهخير
24910691بررسی مقایسه ای سطح هموسیستئین خون در بیماران تحت بای پس کرونری(CABG) با و بدون ریسک فاکتورهای قلبی کلاسیکهمکارپایان یافتهخير
25910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92همکارپایان یافتهخير
26910365تعیین تغییرات اکوکاردیوگرافیک عملکرد بطن راست بدنبال جراحی بایپس عروق کرونر و تاثیرات بالینی آن در کوتاه مدت در بیماران عمل شده در بیمارستان امام رضا (ع) وقائم (عج)همکارعقد قراردادبلي
27900964بررسی تاثیر رعایت بهداشت دست بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت بر فراوانی عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار در بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد:1391 – 1393همکاردر دست اجرابلي
28900832استفاده از میزان کشش طولی حداکثردر در دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی بادوز کم برای پیشگویی بهبودی عملکرد متعاقب جراحی قلب باز وارزیابی ارتباط آن با میانگین برداشت در اسکن پرفیوژن میوکاردهمکاردر دست اجراخير
2989927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3089570بررسی مقایسه ای تاثیر درمان دوزهای متعدد استروئید در تغییرات سطوح سرمی IL-6 و IL-10 در جراحی قلب باز کودکانهمکارپایان یافتهبلي
3189498بررسی تاثیر پروپرانولول در درمان همانژیومهای شیرخوارگی که اندیکاسیون مداخله درمانی دارندهمکارپایان یافتهخير
3289359تاثیر کیسه یخ بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
3388762بررسی نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری کودکان مبتلا به تنگی آئورتهمکارپایان یافتهبلي
3487184بررسی تفاوت سطح هورمون گرلین (Ghrelin) در بیماران با عمل جراحی عروق کرونری با پمپ قلبی-ریوی و بدون پمپهمکارپایان یافتهخير
35921741بررسی امنیت انجام پذیری و پیامد بالینی خونرسانی سرخرگ کرونر راست توسط پیوند عروقی به شیوه کرونرو-کرونری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 92ناظرپایان یافتهبلي
36911051بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و مدیریت دانش در بین پرسنل اداری بیمارستان امام رضا در سال 1391ناظردر دست اجراخير
3789320بررسی فراوانی پایداری هیپرتانسیون پولمونر دربیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (و شناخت عوامل موثر بر آن)ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962758Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery Outcomes During 6 Years: A Prospective Cohort StudyMedlineacta medica iranica1396سوم
2962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396سوم
3961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical Conditionscopusiranian heart journal1396اول
4961389Successful Surgical Resection of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Case Presentationscopusiranian heart journal1396دوم
5960906Possible interaction of warfarin with peppermint herbal tea: a case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
6960825Successful Repair of Four Cases of Ebstein’s Anomaly with a New Surgical Approach: Valved-Skirt TechniqueISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396اول
7954452Results of 3 Years’ Experience in Pulmonary Embolectomy: A Single-Center Experiencescopusiranian heart journal1396دوم
8954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم
9954087BALANCED DOUBLE AORTIC ARCH IN A CHILD WITH EFFORT DYSPNEA: A CASE REPORTسایر سایت‏های تخصصیActa HealthMedica1395مسئول
10953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395مسئول
11953614Cardiac Calcified Amorphous Tumor of the Mitral Valve Presenting as Transient Ischemic AttackPMCCase Reports in Cardiology1395اول
12953067Propranolol for infantile hemangioma: An evaluation of its efficacy and safety in Iranian infants.scopusIranian Journal of Neonatology1395چهارم
13951708Short-term clinical coronary endarterectomy in the right coronary artery: A single-center experienceindex copernicusjournal of surgery and trauma1394دوم
14951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)scopusinternational journal of pediatrics1395اول
15951684Exogenous Fibrinogen Pertains Beneficial Effects in Managing Post-Cardiac Surgery Bleeding: A Randomized Clinical Trialindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395چهارم
16951557Early Clinical Outcomes and Mortality of Coronary Endarterectomy in the Left Anterior Descending Artery: A Single-Center Experienceindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395دوم
17950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394چهارم
18950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395پنجم
19950330Indications, Results and Mortality of Pulmonary Artery Banding Procedure: a Brief Review and Five- year Experiencesscopusinternational journal of pediatrics1395مسئول
20943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewscopusInternational Journal of Pediatrics1394دوم
21942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394دوم
22941918Right Atrium Myxoma After Lung AdenocarcinomaISIIran Red Crescent Med J.1394اول
23940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394دوم
24934866A case of left atrial myxoma with unusual tumor vascularityPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1394پنجم
25934421Right-sided reverse T composite arterial grafting to complete revascularisation of the right coronary arteryPMCBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1393دوم
26934091Infective Endocarditis in Intravenous Drug Abusers in Mashhad, North-Eastern of IranEmbaseIJMS1391دوم
27933956Palliative Bypass for a large advanced Angiosarcoma of Right Atrium and Right Ventricle with Pericardial effusion: Case presentation.scopus( IRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1391سوم
28932485anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery(ALCAPA) presenting with dilated cardiomyopathy in a 1.5- year- old boy: a case reportسایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1392اول
29931184Aortic Valve Endocarditis. A Rare Presentation of Brucellosisindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391دوم
30931146Treatment of non-healing sternum wound after open-heart surgery with allogenic platelet-rich plasma and fibrin glue-preliminary outcomesPMCIndian Journal of Plastic Surgery1392اول
31931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
32931126Predicted Operative Factors for Early Mortality after OFFPUMP Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
33931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390اول
34930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393دوم
35930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392سوم
3692829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391اول
3792826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391سوم
3892751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
3992750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391اول
40924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392دوم
41923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392دوم
42923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392پنجم به بعد
43923659Atrial Fibrillation after Off-Pump versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft SurgeryscopusIRANIAN HEART JOURNAL1390اول
4492310Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgeryISCفصل نامه افق دانش1391دوم
45922850Fistulous connection of left circumflex coronary artery to coronary sinus presenting with massive pericardial effusionPMCAnadolu Kardiyol Derg1392دوم
46922826Use of a Continuous Local Anesthetic Infusion for Pain Management after Median SternotomyscopusIranian Heart Journal1391اول
47922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
48922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392دوم
4991485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم به بعد
5089077Can intracoronary stem cell injection permanently improve cardiac function after myocardial infarction?PMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1389اول
5188588A large saphenous vein graft aneurysm one year after coronary artery bypass graft surgery presenting as a left lung massISIInteract Cardiovasc Thorac Surg1388اول
5288316Atrioventricular Conduction Disorders after Cardiac Surgery(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
5387470The Outcomes of Redo-Coronary artery Bypass Grafting(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
5486280گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
5586270مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
2951212treatment of ascending aorta aneurysm using new modification of modified bentall procedureهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395بله
3942669Effect of mummy on pain and wound healing of midian sternotomy in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting surgeryکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
4942617Management of coagulopathy in heart transplant surgeryکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
5942560Review of new surgical tachnique in Heart transplant : five years old experienceکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394بله
6942523بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1391همایش ملی ارتقاء کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیبجنوردپوستر1391خير
7942116درمان کواگولوپاتی در جراحی پیوند قلبکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
8933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393خير
9924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1799قلب ما1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1110سیم پلاک استرنوم1392/11/27025990nf>, حسین اعظمی , محمد عباسی تشنیزی , شهرام امینی , علیرضا سپهری شاملو

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه