محمد  عباسی تشنیزی
خلاصه عملکرد محمد  عباسی تشنیزی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد عباسی تشنیزی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد عباسی تشنیزی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : abbasim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960618بررسی کارایی و عوارض احتمالی پودر هموستاتیک ریسپاندر (پرکالات)مجریعقد قراردادخير
2950943بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی و نتایج کوتاه مدت ترمیم پروفیلاکتیک دریچه تریکوسپید در بیماران با نقص دیواره ی بین دهلیزیمجریپایان یافتهبلي
3940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
4930691ایجاد پایگاه داده‌ (database) بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی ده سال های 1385 تا 1395؛ بررسی توصیفی و تحلیل بر روی پارمتر های قبل، حین و بعد از عملمجریپایان یافتهبلي
5921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
6910725کاربرد فلاپهای پکتورال دو طرفه در درمان مدیاستینیت چرکی پس از استرنوتومیمجریپایان یافتهبلي
789711بررسی اثر ضد دردی انفوزیون مداوم زیر جلدی بی حس کننده موضعی در اعمال جراحی بای پس کرونری تحت استرنوتومیمجریپایان یافتهبلي
8980574تعیین فراوانی، ریسک فاکتورها و پیامدهای آسیب حاد کلیه در بیماران تحت عمل جراحی بیماری مادرزادی قلبهمکارعقد قراردادبلي
9980273تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score (انجمن جراحان توراکس ) ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
10971944بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادیهمکارعقد قراردادبلي
11971599تاثیرکاربرد واقعیت مجازی بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلبهمکاردر دست اجرابلي
12971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
13970291بررسی میان مدت و طولانی مدت اکوکاردیوگرافیک و بالینی بیماران دچار تنگی روماتیسمال دریچه میترال درمان شدههمکارعقد قراردادبلي
14970261بررسی شیوع و علل عفونتهای عمده پس از اعمال جراحی قلب در بیماری های مادرزادی و ساختمانی قلب در بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1393تا 13961396همکاردر دست اجرابلي
15961110بررسی شیوع پاتوژن های پریودنتال در پلاکهای آتروماتوز عروق کرونر در بیماران تحت جراحی عروق کرونر به روش Real time q-PCRهمکاردر دست اجرابلي
16960096بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
17951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیهمکاردر دست اجرابلي
18950316بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی شامل خارخاسک، تخم خار مریم، تخم شنبلیله و دارچین بر میزان قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکاردر دست اجراخير
19950119بررسی تاثیر تزریق سلول های مونونوکلئر اتولوگ بر ترمیم بافت انفارکت قلب در حین جراحی قلب باز در بیما ران نارسایی ایسکمیکهمکارپایان یافتهبلي
20941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبهمکاردر دست اجراخير
21941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
22940412بررسی اثر بخشی مومیایی در دردوترمیم استرنوتومی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری بدون پمپهمکارپایان یافتهبلي
23931002مقایسه تاثیر سلنیوم ، در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
24930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهخير
25930444تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر همکارپایان یافتهبلي
26930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
27921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIهمکارپایان یافتهبلي
28920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
29910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنهمکارپایان یافتهخير
30910691بررسی مقایسه ای سطح هموسیستئین خون در بیماران تحت بای پس کرونری(CABG) با و بدون ریسک فاکتورهای قلبی کلاسیکهمکارپایان یافتهخير
31910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92همکارپایان یافتهخير
3289927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3389570بررسی مقایسه ای تاثیر درمان دوزهای متعدد استروئید در تغییرات سطوح سرمی IL-6 و IL-10 در جراحی قلب باز کودکانهمکارپایان یافتهبلي
3489498بررسی تاثیر پروپرانولول در درمان همانژیومهای شیرخوارگی که اندیکاسیون مداخله درمانی دارندهمکارپایان یافتهخير
3589359تاثیر کیسه یخ بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
3688762بررسی نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری کودکان مبتلا به تنگی آئورتهمکارپایان یافتهبلي
3787184بررسی تفاوت سطح هورمون گرلین (Ghrelin) در بیماران با عمل جراحی عروق کرونری با پمپ قلبی-ریوی و بدون پمپهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981086Original Article Evaluation of results of IVID endocarditis cardiac surgery in mashhad medical scince, a cohort studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398اول
2980957Aortic Pseudo aneurysm 3 Years after Interposition Tube Graft for Acute Dissection of Ascending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398دوم
3974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397پنجم به بعد
4973202Immediate Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Mitral StenosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397چهارم
5971380Aberrant Left Subclavian Artery Associated With Kommerell Diverticulum Causing Severe Nausea and Vomiting: A Case Report and Review of LiteratureISIiranian heart journal1397اول
6971025Selenium, Vitamin C and N-Acetylcysteine do not Reduce the Risk of Acute Kidney Injury after Off-Pump CABG: a Randomized Clinical TrialISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397سوم
7964451External Validation of European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II (EuroSCORE II) for Risk Prioritization in an Iranian PopulationISIBrazilian journal of cardiovascular surgery1396سوم
8963270Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Congenital Heart Surgery: A Prospective Observational StudyPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396پنجم به بعد
9962758Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery Outcomes During 6 Years: A Prospective Cohort StudyMedlineacta medica iranica1396سوم
10962631Upper Extremity Ischemia Complicating Ulcerative Plaque in Descending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
11962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396سوم
12961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical ConditionISIiranian heart journal1396اول
13961389Successful Surgical Resection of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Case PresentationISIiranian heart journal1396دوم
14960906Possible interaction of warfarin with peppermint herbal tea: a case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
15960825Successful Repair of Four Cases of Ebstein’s Anomaly with a New Surgical Approach: Valved-Skirt TechniqueISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396اول
16954452Results of 3 Years’ Experience in Pulmonary Embolectomy: A Single-Center ExperienceISIiranian heart journal1396دوم
17954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم
18954087BALANCED DOUBLE AORTIC ARCH IN A CHILD WITH EFFORT DYSPNEA: A CASE REPORTسایر سایت‏های تخصصیActa HealthMedica1395مسئول
19953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395مسئول
20953614Cardiac Calcified Amorphous Tumor of the Mitral Valve Presenting as Transient Ischemic AttackPMCCase Reports in Cardiology1395اول
21953067Propranolol for infantile hemangioma: An evaluation of its efficacy and safety in Iranian infants.ISIIranian Journal of Neonatology1395چهارم
22951708Short-term clinical coronary endarterectomy in the right coronary artery: A single-center experienceindex copernicusjournal of surgery and trauma1394دوم
23951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)ISIinternational journal of pediatrics1395اول
24951684Exogenous Fibrinogen Pertains Beneficial Effects in Managing Post-Cardiac Surgery Bleeding: A Randomized Clinical Trialindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395چهارم
25951557Early Clinical Outcomes and Mortality of Coronary Endarterectomy in the Left Anterior Descending Artery: A Single-Center Experienceindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395دوم
26950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394چهارم
27950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395پنجم
28950330Indications, Results and Mortality of Pulmonary Artery Banding Procedure: a Brief Review and Five- year ExperiencesISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
29943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1394دوم
30942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394دوم
31941918Right Atrium Myxoma After Lung AdenocarcinomaISIIran Red Crescent Med J.1394اول
32940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394دوم
33934866A case of left atrial myxoma with unusual tumor vascularityPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1394پنجم
34934421Right-sided reverse T composite arterial grafting to complete revascularisation of the right coronary arteryPMCBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1393دوم
35934091Infective Endocarditis in Intravenous Drug Abusers in Mashhad, North-Eastern of IranEmbaseIJMS1391دوم
36933956Palliative Bypass for a large advanced Angiosarcoma of Right Atrium and Right Ventricle with Pericardial effusion: Case presentation.scopus( IRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1391سوم
37932485anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery(ALCAPA) presenting with dilated cardiomyopathy in a 1.5- year- old boy: a case reportسایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1392اول
38931184Aortic Valve Endocarditis. A Rare Presentation of Brucellosisindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391دوم
39931146Treatment of non-healing sternum wound after open-heart surgery with allogenic platelet-rich plasma and fibrin glue-preliminary outcomesPMCIndian Journal of Plastic Surgery1392اول
40931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
41931126Predicted Operative Factors for Early Mortality after OFFPUMP Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
42931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390اول
43930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393دوم
44930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392سوم
4592829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391اول
4692826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391سوم
4792751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
4892750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391اول
49924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392دوم
50923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392دوم
51923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392پنجم به بعد
52923659Atrial Fibrillation after Off-Pump versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft SurgeryscopusIRANIAN HEART JOURNAL1390اول
5392310Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgeryISCفصل نامه افق دانش1391دوم
54922850Fistulous connection of left circumflex coronary artery to coronary sinus presenting with massive pericardial effusionPMCAnadolu Kardiyol Derg1392دوم
55922826Use of a Continuous Local Anesthetic Infusion for Pain Management after Median SternotomyscopusIranian Heart Journal1391اول
56922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
57922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392دوم
5891485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم به بعد
5989077Can intracoronary stem cell injection permanently improve cardiac function after myocardial infarction?PMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1389اول
6088588A large saphenous vein graft aneurysm one year after coronary artery bypass graft surgery presenting as a left lung massISIInteract Cardiovasc Thorac Surg1388اول
6188316Atrioventricular Conduction Disorders after Cardiac Surgery(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
6287470The Outcomes of Redo-Coronary artery Bypass Grafting(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
6386280گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6486270مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973881گزارش مورد بیمار با درد قفسه سینه : کیست هیداتید قلبکنگره ملی گزارش های موردی بالینیکرجپوستر1397خير
2972191Cardiac Calcified Amorphous Tumor Of The Mitral Valve Presenting As Transient Ischemic Attack14TH WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESSwarsawسخنرانی1397خير
3964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396خير
4951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
5951212treatment of ascending aorta aneurysm using new modification of modified bentall procedureهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395بله
6942669Effect of mummy on pain and wound healing of midian sternotomy in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting surgeryکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
7942617Management of coagulopathy in heart transplant surgeryکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
8942560Review of new surgical tachnique in Heart transplant : five years old experienceکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394بله
9942523بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1391همایش ملی ارتقاء کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیبجنوردپوستر1391خير
10942116درمان کواگولوپاتی در جراحی پیوند قلبکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
11933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393خير
12924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1799قلب ما1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1110سیم پلاک استرنوم1392/11/27025990nf>, حسین اعظمی , محمد عباسی تشنیزی , شهرام امینی , علیرضا سپهری شاملو

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه