فرحزاد  جباری آزاد
خلاصه عملکرد فرحزاد  جباری آزاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرحزاد جباری آزاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرحزاد جباری آزاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : ایمونولوژی و آلرژی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : jabbarif@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای13631369
رشته کودکانپزشک متخصص13711374
ایمونولوژی و آلرژی کودکانفوق تخصص13801383

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول راه اندازی کلینیک نقص ایمنیبیمارستان قائم- دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387/01/01
معاون آموزشی گروه ایمونولوژیبیمارستان قائم1387/01/01
مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهداستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389/01/011390/01/01
معاون مدیر گروه ایمونولوژیبیمارستان قائم1390/01/01
رئیس مرکز تحقیقات آلرژیمرکز تحقیقات آلرژی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/01/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961880بررسی تاثیر پروبیوتیکlactocare بر پاسخ های ایمنی و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیمجریدر دست اجرابلي
2961855بررسی میزان پاسخ بالینی به درمان ایمونوتراپی در بیماران رینیت الرژیک دایمی و ارتباط ان با سطح ویتامینD سرممجریپایان یافتهبلي
3960484بررسی تاثیر افزوده آویشن بر سطح IL-4, IL-5, IFNγ دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
4951755تاثیر کنترل آلرژی در بهبود سردردهای میگرنیمجریدر دست اجراخير
5951754بررسی اثر ویتامین D بر فراوانی سلولهای Treg در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
6951084ارزیابی کارایی راش ایمونوتراپی زیرجلدی دربیماران مبتلا به رینیت الرژیک دائمی پس ازیک دوره یکسالهمجریپایان یافتهبلي
7941501تاثیر راش ایمونوتراپی بر بیان ژنهای FoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در لنفوسیت های خون محیطی مبتلایان به رینیت آلرژیکتحت ایمنوتراپی با آلرژنمجریپایان یافتهبلي
8940678ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش راش ایمونو تراپی در رینیت آلرژیک برای اولین بار در ایرانمجریپایان یافتهبلي
9940113 ارزیابی تاثیر سن بیوتیک بر کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی آلرژن در رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
10940043تهیه و استاندارد نمودن عصاره چهار آلرژن شایع منطقه(پولن درخت کاج، پولن چمن،آلترناریا، و آسپرژیلوس ) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیمجریدر دست اجرابلي
11931469بررسی ارتباط سردردهای میگرنی با آلرژیمجریدر دست اجرابلي
12931406بررسی ارتباط بین بیومارکر sCD 14 و پلی مورفیسم C-159T موجود درپروموتور ژن CD 14 با بیماری رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
13931396تهیه واستاندارد نمودن عصارهء چهار آلرژن شایع منطقه (گردهء درخت چنار، علف شور، زعفران و تاج خروس) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیمجریپایان یافتهبلي
14931274بررسی اثر درمانی افزودن عصاره گیاه کاراگینان در رینیت های آلرژیک و غیر آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
15931048ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش کلاستردر رینیت آلرژیک ومقایسه آن با روش ایمونوتراپی زیرجلدی متداولمجریپایان یافتهبلي
16921378بررسی میزان آلودگی گرد و غبار خانگی به مایت درماتوفاگوئیدس در منزل بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک در مشهد طی سال 92-93مجریپایان یافتهبلي
17921022اثر افزودن داروهای مکمل حاوی ویتامین D و مکمل غذایی حاوی سلنیوم به درمان آسم بر علائم بالینی و تغییرات ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به آسم مجریپایان یافتهبلي
18920667بررسی تاثیر اتولوگوس سرم تراپی برعلایم بالینی و تغییرات ایمو نولوژی آن درکهیر مزمن خود به خودیمجریپایان یافتهبلي
19911288بررسی ارتباط بار ویروس HTLV-1 و بیان ژنهای TAX ،CCR1 و CCR2 در پاتوژنز بیماری عروق قلبیمجریپایان یافتهبلي
20910974بررسی اثر ویتامین D بر روی سلولهای Treg وTh17 و ارتباط ان با علائم بالینی بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدئوپاتیک مجریپایان یافتهبلي
21910858بررسی اثر افزوده آویشن بر بروز ژن های سلولهای T تنظیم کننده و TH17 وعلایم بالینی دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیمجریپایان یافتهبلي
22910801بررسی اثر افزوده آویشن بر علایم بالینی وبالانس Th1 وTh2 دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
23910636طراحی سیستم ثبت کامپیوتری پرونده های بیماران آلرژیک و مشکوک به نقص ایمنی در کلینیک آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
24901098مقایسه تاثیر دو روش آموزش حضوری توسط درمانگر و پمفلت های آموزشی در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک جهت کنترل بیماری بر اساس علائم بالینیمجریپایان یافتهبلي
25901020بررسی پاسخ سایتوکاینیβ IL-4, IFN, IL-10, TGF- در سلولهای خون محیطی(PBMCs) تحریک شده درin vitro توسط پروتئین-های دفعی ترشحی نماتود مارشالاژیا مارشالی در بیماران مبتلا به آسم و گروه کنترل سالم به روشReal-time qPCRمجریپایان یافتهبلي
26901019بررسی اثرات آب مغناطیسی شده بر سیستم ایمنی ذاتی رت های بالغمجریپایان یافتهخير
27900874بررسی رابطه پوسیدگی دندان های شیری در کودکان 7- 5 ساله با ابتلا به رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهخير
28900156بررسی فعالیت و بیان آنزیم Indoleamine 2, 3- dioxygenase وتعیین نسبت سلولهای Treg به Th17 در بیماران مبتلا به بیماری کهیر مزمن ایدیوپاتیک و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
2989821بررسی فراوانی حساسیت به آلر‍ژن های شایع در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک از طریق تست خراش پوستی در کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ و قائم مشهد مجریپایان یافتهبلي
3089328ارزیابی تاثیر بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرزبانی در درمان رینیت آلرژیک حساس به مایتمجریپایان یافتهبلي
3189019بررسی تاثیر ایمونوترابی بربروزژنهای مربوط به سلولهای T تنظیم کننده و H 17 T وعلایم بالینی دربیماران مبتلا به رینیت آلرزیکمجریپایان یافتهبلي
3288798ارزیابی فلوسیتومتریک مارکرهای CD4, CD8, CD3, CD19, CD16, CD56, CD15, CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD119, CD45RA, CD45RO دربیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه ویزیت شده در کلنیک نقص ایمنیمجریپایان یافتهخير
3387454بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان رینیت آلرژیک دائمی مجریپایان یافتهبلي
3487356مقایسه سطح سایتوکاین های, TGFb IFN g, IL-6 و IL-4 درلنفوﺴیت های Tتحریک شده در بیماران مبتلا به الزایمر با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
3586714بررسی میزان فراوانی آلودگی HTLV-1 در بیماران با درگیری عروق کرونری که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته اند مجریپایان یافتهبلي
3686623بررسی مقایسه ای حساسیت تست پوستی پریک، RAST سرمی و RAST مدفوعی درکودکان باعلائم بالینی آلرژی غذایی به شیر گاو- تخم مرغ- بادام زمینی- گوشت ماهی مجریپایان یافتهبلي
3786226بررسی مقایسه ای میزان سلنیوم، روی و مس در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک متوسط و شدید با گروه کنترل در گروه سنی 50-15 سالمجریپایان یافتهخير
3885120بررسی جایگاه سلولهای i NKT در بیماری رینیت آلرژیک و نقش آلرژنها در تحریک این سلولهامجریپایان یافتهخير
39971754تهیه عصارهء ی پریک مخلوط با آلرژن های گرده های درخت چنار، زیتون زینتی و سپیدار بررسی کارایی آن در مقایسه با عصاره تک هر یک از این آلرژن در مراجعین به درمانگاه آلرژیهمکاردر دست اجراخير
40970249بررسی سطح ویتامین دی در بیماران مبتلا به رینیت الرژیک و مقایسه آن با جامعه نرمالهمکارپایان یافتهخير
41961263مقایسه کیفیت زندگی و بیماریهای همراه کهیر مزمن در ایران بر اساس ریجستری CURE در مقایسه با سایر کشورهای عضو ریجستری CURE از شهریور ماه 96 لغایت شهر یور 97همکاردر دست اجرابلي
42960546بررسی انواع نقص ایمنی اولیه ثبت شده در کلینیک نقص ایمنی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
43960483بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
44960386بررسی میزان پاسخ کامل ایمونوتراپی داخل ضایعه با آنتی ژن کاندیدا در درمان مولوسکوم کنتاژیوزومهمکاردر دست اجرابلي
45960117بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به سندرم هیپر IgE ثبت شده در کلینیک نقص ایمنی در مشهدهمکاردر دست اجراخير
46951057بررسی اثربخشی ایمونوتراپی اینترالنفاتیک در بیماران رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
47950588تعیین فراوانی ناقلین استاف اورئوس بینی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیکهمکارپایان یافتهبلي
48950092بررسی شیوع لوفوموناس بلاتروم در نمونه های ترشحات بینی در بیماران بارینیت آلرژیک و مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان امام رضا در سال 1395-1394همکارپایان یافتهخير
49941415بررسی الگوی سرشت و منش در بیماران مبتلا به کهیر مزمنهمکارپایان یافتهبلي
50941403تاثیرتجویز سن بیوتیک بر بیان ژنهایFoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در مبتلایان به رینیت آلرژیک تحت ایمنوتراپی با آلرژنهمکارپایان یافتهبلي
51941383بررسی مقایسه ای آتوپی وائوزینوفیلیا دربیماران مبتلابه بیماری پسوریازیس و کروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
52941326بررسی پلی مورفیسم TaqI در ژن گیرنده ویتامینD در بیماران مبتلا به کهیرمزمن و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
53941298مقایسه کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به آسم مزمن مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) باکودکان 8تا12 سال سالم در سالهای 94-95همکارپایان یافتهبلي
54941040بررسی ارتباط بین بیماری کهیر مزمن با پلی مورفیسم موجود در ژنهای انتقال دهنده سروتونین و میزان افسردگی دربیمارانهمکارپایان یافتهبلي
55940957بررسی آسم بر پایه منابع طب سنتی ایرانی وتعیین اثربخشی فرآورده ترکیبی از گیاه بارهنگ و صمغ بادام بر علائم بالینی و آزمونهای تنفسی در بیماران مبتلا به آسم مقاوم به درمان های رایجهمکارپایان یافتهبلي
56940692مقایسه فرمولاسیون لیپوزومال موضعی گیاه ختمی با پماد های کورتون (هیدروکورتیزون استات (1%)یا تریامسینولون) در کنترل علائم اگزما آتوپیهمکارپایان یافتهخير
57940150بررسی اثر اسپیرولینا در درمان رینیت الرژیک دائمیهمکارپایان یافتهبلي
58922853شناسایی آلرژنهای آلترناریا آلترناتا در بیماران مبتلا به آسم با استفاده از ایمونوبلاتینگهمکارپایان یافتهبلي
59911047بررسی مقایسه ای درمان ضایعات زگیل به روش حساسیت زایی توام باآنتی ژنهای کاندیداو پروتئین تخلیص شده توبرکولین (PPD)در مقایسه با روش کرایوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
60910557بررسی اثر عصاره گیاه گزنه (urtica dioica) در درمان رینیت آلرژیک دائمیهمکارپایان یافتهبلي
61910132بررسی تاثیر عسل استاندارد شده بر ترمیم مخاطی حفره ی بینی و سینوس های پارانازال پس از درمان جراحی حذف پولیپهمکارپایان یافتهبلي
62900948تولید و بررسی ویژگیهای ایمونولوژیکی لاکتوکوکوس لاکتیس نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ((sal k1 به عنوان یک واکسن زنده جهت درمان آلرژیهمکارپایان یافتهبلي
63900885بررسی ارتباط 4نوع SNPژنوتیپهایIL4(rs2243250) ،IL-13(rs20541) وGATA3(rs1269486,rs2229360) با بیماری رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
64900194بررسی ارتباط پلی مورفیسم پنج نوع SNP (T1,T2,S1,S2,V4) ژن ADAM33 با بیماری آسم آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
65900177بررسی ارتباط بار ویروس HTLV-1 با بیماری عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
6689831بررسی شیوع آلرژی در رینوسینوزیت مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان قائم و امام رضا (ع) در سال 1390-1389همکارپایان یافتهبلي
6789780بررسی تأثیر درمان با کورتیکوستروئید استنشاقی بر کیفیت زندگی کودکان 14-4 سال مبتلا به آسمهمکارپایان یافتهبلي
6889624تعیین پروفایل حساسیت به آلرژن های شناخته شده گرده گیاهان خانواده Chenopodiacea در بیماران آلرژیک فصلی با استفاده از آلرژن های نوترکیبهمکارپایان یافتهخير
6988843بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
7088448ساخت پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه کنوپودیوم (cha2 )همکارپایان یافتهخير
7187912بررسی اثر درمانی آتورواستاتین در کهیر مزمن ایدیوپاتیک همکارپایان یافتهبلي
7287615شناسایی،‮ ‬تعیین‮ ‬مشخصات‮ ‬مولکولی‮ و‮ تولید‮ پروتئین‮ ‬نوترکیب‮ ‬آلرژن‮ ‬های‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬بررسی‮ ‬تأثیر‮ ‬سموم‮ ‬کشاورزی‮ ‬بر‮ ‬بروز‮ ‬یا‮ آلرژی‮ ‬زایی‮ ‬آنهاهمکارپایان یافتهبلي
7387521شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی گرده گیاه تاج خروسی (Pigweed)همکارپایان یافتهخير
7486782کلونینگ و تولید آلرژن cuc m1 آلرژن اصلی خربزههمکارپایان یافتهبلي
7586781کلونینگ و تولید آلرژن Cuc m3، آل‍رژن خربزه cucumis meloهمکارپایان یافتهخير
7686699شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی انگور ( Vitis vinifera)همکارپایان یافتهخير
7786347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهاهمکارپایان یافتهخير
7886147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
7986041شناسایی و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی علف شور ( Salsola kali)همکارپایان یافتهخير
8085472ارزیابی تاثیر Probiotic بر روی سطح سرمی IL-4 IFN- و علائم بالینی کودکان بین 6m-5y مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی همکارپایان یافتهخير
8185375ارزیابی تاثیر مهار کننده های پروستاگلاندین (داروی سلکسیب) روی سطح سرمی IFN-gamma.IL10-IL6 و علائم بالینی در بیماران اسکیزوفرنهمکارپایان یافتهبلي
8285362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
8385357تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و روانی بیماران دیابتی نوع IIهمکارپایان یافتهخير
8484377بررسی ارتباط میان عفونت موضعی مخاط بینی وسینوسهای پارانازال با قارچ آلترناریا و حساسیت به آن و پیدایش رینوسینوزیت آلرژیک و آسمهمکارپایان یافتهخير
8584229بررسی سطح سرمی VE6F در بیماران مبتلا به COPD بستری در بیمارستان قائم مشهد در سال 1384 و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
8683070بررسی اثرات داروی گیاهی پشن فروت Passion Frut در درمان بیماران دارای آسم مداوم خفیف و متوسطهمکارپایان یافتهخير
8783026بررسی و ارتباط اتو آنتی بادیهای تیروئید (آنتی پراکسید از آنتی تیروگلوبین) در بیماران دارای کهیر مزمنهمکارپایان یافتهخير
8882062ارتباط کهیر مزمن ایدیوپاتیک با عفونت هلیکوباکتر پیلوریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982914The effect of Plantago major seed and Almond gum on refractory asthma: A proof-of-concept studyISIJournal of Herbal Medicine دوم
2982147Subcutaneous Immunotherapy and Synbiotic combination Shift T-Helper 1 and Cytotoxic T Cells in Allergic RhinitisISIInternational Journal of Pediatrics مسئول
3982052Effects of Serum Vitamin D and Efficacy of Subcutaneous Immunotherapy in Adult Patients With Allergic RhinitisISIAllergy Asthma & Immunology Research1398مسئول
4982043A significant increase in expression of FOXP3 and IL-17 genes in patients with allergic rhinitis underwent accelerated rush immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398مسئول
5981621Clinical Manifestations, Immunological Characteristics and Genetic Analysis of Patients with Hyper-Immunoglobulin M Syndrome in IranISIInternational archives of allergy and immunology پنجم به بعد
6981502Evaluation of Sub cutaneousRush Immunotherapy Effectiveness in Perennial Allergic Rhinitis after a Year from TreatmentPMCIranian journal of otorhinolaryngology1398مسئول
7981438A Patient With Common Variable Immunodeficiency and Pericardial EffusionISIJOURNAL OF PEDIATRICS REVIEW1398سوم
8981291National Consensus on Diagnosis and Management Guidelines for Primary Immunodeficiencyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهImmunology and Genetics Journal1397پنجم به بعد
9981252Evaluation of lipid profile and Tax mRNA expression in HTLV-1-infected patients with cardiovascular diseaseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397پنجم به بعد
10981140Analysis of Interleukin 4 and 13 Gene Polymorphisms in Allergic Rhinitis: A Case Control StudyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398چهارم
11981124A significant decrease in the gene expression of interleukin-17 following the administration of synbiotic in patients with allergic rhinitis who underwent immunotherapy: A placebo-controlled clinical trialISIJournal of research in medical sciences1397دوم
12981053The Most Common Allergenic Tree Pollen Grains in the Middle East: A Narrative ReviewPMCIranian Journal of Medical Sciences1397مسئول
13980859HTLV-1-host interactions facilitate the manifestations of cardiovascular diseaseISIMicrobial Pathogenesis1398مسئول
14980023Evaluation of the effect of camel milk in comparison with standard medicinal therapy on asthma patients:a parallel clinical trialCinahlElectronic Physician1397پنجم به بعد
15974250Comparison of Common Monogenic Defects in a Large Predominantly Antibody Deficiency CohortISIThe journal of allergy and clinical immunology: In practice1397پنجم به بعد
16973893A survey of anaphylaxis etiology and treatmentPMCMedical Gas Research1397سوم
17973559CD14 as A Serum Immune Biomarker and Genetic Predisposition Factor for Allergic RhinitisPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397سوم
18973281Fourth Update on the Iranian National Registry of Primary Immunodeficiencies: Integration of Molecular DiagnosisISIJournal of clinical immunology1397پنجم به بعد
19972984Preparation allergenic pollen extracts; the points should be considered to make high-quality productsISIJournal of immunoassay & immunochemistry مسئول
20972892Determination of Optimum Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating Chemical Stability Test and Their Synergistic EffectPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
21972567Immunotherapy in Allergic Rhinitis: It’s Effect on the Immune System and Clinical SymptomsPMCOpen access Macedonian journal of medical sciences1397مسئول
22971733Production of Recombinant Protein of Salsola Kali (Sal k1) Pollen Allergen in Lactococcus LactisISIIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology1397پنجم
23964411House-Dust-Mite Sublingual-Swallow Immunotherapy in Perennial Rhinitis: A Double-Blind, Placebo-Controlled Iranian Study.ISIJournal of biological regulators and homeostatic agents1396اول
24963461Evaluation of the ratio of T helper 17 and T regulatory cells in patients with chronic idiopathic urticariaISIWORLD FAMILY MEDICINE1396دوم
25963460Clinical efficacy and quality of life under micronutrients in combination with methotrexate therapy in chronic plaque of psoriatic patientsISIDERMATOLOGICA SINICA1396دوم
26963434Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic RhinitisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
27963433Amelioration of patients with chronic spontaneous urticarial in treatment with vitamin D supplementPMCClinical and Molecular Allergy1396مسئول
28963368Evaluation of Indoleamine 2, 3- Dioxygenase Gene Expression and Activation in Chronic Spontaneous UrticariaISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1396مسئول
29962629Expression of Th1 and Th2 Cytokine and Associated Transcription Factors in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Correlation with Disease SeverityPMCReports of biochemistry & molecular biology1396دوم
30962538Clinical, immunologic, and genetic spectrum of 696 patients with combined immunodeficiencyISIJournal of Allergy and Clinical Immunology1397پنجم به بعد
31961841Investigation of dietary supplements prevalence as complementary therapy: Comparison between hospitalized psoriasis patients and non-psoriasis patients, correlation with disease severity and quality of lifeISIComplementary therapies in medicine1396مسئول
32961273Extranodal NK/T Cell Lymphoma with Destruction of the Uvulae: A Case ReportPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395اول
33961271Report of Common Aeroallergens among Allergic Patients in Northeastern IranPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395مسئول
34961221Common solvents for making extraction of allergenic proteins from plants’ pollens for prick tests and related factors: a technical reviewPMCElectronic Physician1396مسئول
35961023House Dust Mite Prevalence in the House of Patients with Atopic Dermatitis in Mashhad,IranISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1396سوم
36960766Intralesional immunotherapy compared to cryotherapy in the treatment of wartsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY1396دوم
37960479Response letter to 'What should be taken into account during study on immunoregulatory effects of helminths: a critical analyzing on downregulation of immune responses in asthmatic patients by ES products of Marshallagia marshalli'ISICLINICAL RESPIRATORY JOURNAL1395دوم
38960419GATA3 Gene Polymorphisms Associated with Allergic Rhinitis in an Iranian PopulationPMCReports of biochemistry & molecular biology1396پنجم
39960381Evaluation of psoriasis severity and inflammatory responses under concomitant treatment with methotrexate plus micronutrients for psoriasis vulgaris: a randomized double blind trialMedlineACTA DERMATOVENEROLOGICA ALPINA PANNONICA ET ADRIATICA1395دوم
40960334Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica) root extract: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395چهارم
41953595A Viewpoint on the Leaky Gut Syndrome to Treat Allergic Asthma: A Novel OpinionMedlineJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1396دوم
42953232Coronary Risk Factors in Patients with Coronary Artery Ectasia : A Case-Control Study from IranscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394مسئول
43952832Trace Elements Status in Sera of Patients with Allergic AsthmaPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1395مسئول
44952407Inhibitory and cytotoxic activities of chrysin on human breast adenocarcinoma cells by induction of apoptosisISIpharmacognosy magazine1395پنجم
45950259Sensitivity Comparison of the Skin Prick Test and Serum and Fecal Radio Allergosorbent Test (RAST) in Diagnosis of Food Allergy in ChildrenPMCReports of biochemistry and molecular biology1395مسئول
46950037effect of chronic exposure to cadmium on serum lipid, lipoprotein and oxidative stress indicies in male ratsPMCInterdisciplinary Toxicology1394چهارم
47943187Primary Antibody Deficiency in a Tertiary Referral Hospital: A 30-Year ExperimentISIJOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY1394پنجم به بعد
48934986Downregulation of immune responses in asthmatic humans by ES products of Marshallagia marshalliISIThe Clinical Respiratory Journal1394اول
49934252Association of ADAM33 gene polymorphisms with allergic asthma.ISIIranian journal of basic medical sciences1393چهارم
50932902بررسی بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوسمی لفنوسیتی با HTLV-lChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384سوم
51932898بررسی ارتباط کهیر مزمن با اتو آنتی بادیهای تیروئیدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384چهارم
52932887تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولونChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392سوم
53932885ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمنISCدوماهنامه علمی پژوهشی طب جنوب1392سوم
54932880Serum level of selenium, IL-4, IL-10 and IFN-γ in patients with allergic asthma, allergic rhinitis and healthy controlsPMCIranian journal of immunology : IJI1383دوم
55932876Blood Pressure Monitoring: A noble method for stepwise decision making in percutaneous mitral valvuloplastyscopusSOURCE Internet Journal of Cardiology1389دوم
56932750The Prevalence of Allergic Rhinitis in Patients with Chronic RhinosinusitisPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393دوم
57932686Association of ADAM33 gene single nucleotide polymorphisms with allergic asthma in northeastern of Iranian populationISIIranian journal of Basic Medical Science1393سوم
58932641Serum levels of vascular endothelial growth factor in chronic obstructive pulmonary diseasePMCThe Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI)1393دوم
59932557Multiple Right and Left Pulmonary Arteries and Subdivisions of Inferior Mesenteric Artery Aneurysms in Behcet’s Disease Case: A Rare Clinical PresentationPMCOman Medical Journal1393دوم
60932089Long Term evaluation a historical cohort of Iranian common variable immunodeficiency patientsISIExpert review of clinical immunology1393پنجم به بعد
61932064Primary Immunodeficiency Disorders in Iran: Update and New Insights from the Third Report of the National RegistryISIJ Clin Immunol.1393پنجم به بعد
62931505Evaluation of Clinical and Laboratory Data in Patients with Recurrent Infections and Suspected ImmunodeficiencyISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
63931147Association between Cytokine Production and Disease Severity in Alzheimer’s DiseaseISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1393اول
64930900Anti-tumor activity of safranal against neuroblastoma cellsISIPharmacognosy Magazine1393مسئول
65930897Assessment of oral allergy syndrome in patients with seasonal allergic rhinitis by food challenge testسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه طب جنوب1393اول
66930894Does treatment of gastro-esophageal reflux disease with omeprazole decrease allergic rhinitis symptoms?سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه طب جنوب1393مسئول
67930530Evaluation of common allergens in children with atopic dermatitis by skin prick testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
68923366Chronic Urticaria in children: Etiologies, Clinical Manifestations, Diagnosis and TreatmentSID/Iranmedex/MagiranJournal of Pediatrics Review Mazandaran University of Medical Sciences1392سوم
69922795Validity of using recombinant melon profilin, Cuc m 2, for diagnosis of melon allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391چهارم
70922671Identification and characterisation of main allergic proteins in Vitis vinifera vitisISIFood and Agricultural Immunology1391پنجم به بعد
71922211Allied Health – 3001. Does treatment of gasteroesophageal reflux disease in patients with allergic rhinitis improve allergic symptoms?PMCWorld Allergy Organization Journal1392دوم
72922019Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic PatientsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY1385دوم
73922015Evaluation of fluticasone (flixonase) nasal spray versus beclomethasone (beconase) nasal spray in the treatment of allergic rhinitis.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1383چهارم
74921953Identification of a New Allergen from Amaranthus retroflexus Pollen, Ama r 2PMCAllergology International1390پنجم به بعد
75921952Lack of beneficial effects of granulocyte colony-stimulating factor in patients with subacute myocardial infarction undergoing late evascularization: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trialISIActa Cardiologica1390پنجم به بعد
76921947Alternaria in Patients with Allergic RhinitisISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390سوم
77921814Effect of a New Synbiotic Mixture on Atopic Dermatitis in Children: a Randomized-Controlled TrialISIIranian Journal of Pediatrics1390سوم
78921808Cloning and expression of cyclophilin from Platanus orientalis pollens in Escherichia coliChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391پنجم
79921806Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis due to Wheat in a Young WomanISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1391چهارم
80921801Balloon angioplasty for adults coarctation of aorta: A six months follow-up studyscopusInternet Journal of Cardiology1389سوم
81921784Human T lymphotropic virus type I (HTLV-I) is a risk factor for coronary artery diseaseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
82921759The prevalence of allergic fungal rhinosinusitis in sinonasal polyposisPMCEur Arch Otorhinolaryngol1392پنجم
83921749Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma.SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی طب جنوب1392سوم
84921436Outcome of Intravenous Immunoglobulin-Transmitted HTLV-I, Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV infectionsISIIran J Basic Med Sci1391مسئول
85921425Does treatment of gasteroesophageal reflux disease in patients with allergic rhinitis improve allergic symptoms?PMCWorld Allergy Organ J.1391دوم
86921424Allergic diseases of the skin and drug allergies–2012. Is there association between duration of seasonal alleric rhinitis and oral allergy syndrome?PMC[The World Allergy Organization journal [electronic resource1392دوم
8791840The role of glucose-insulin-potassium therapy in the treatment of acute myocardial infarction: A review articleindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391سوم
8891077Clinical and Laboratory Investigation of Oral Allergy Syndrome to GrapeISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1391چهارم
8991076Efficacy of Atorvastatin in Combination with Antihistamines in Comparison with Antihistamines Plus Placebo in the Treatment of Chronic Idiopathic Urticaria: A Controlled Clinical TrialISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1391مسئول
9090627Coronary Artery Angiographic Changes in Veterans Poisoned by Mustard GasISICardiology1390مسئول
9190538Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other NutsPMCAllergology international1390پنجم به بعد
9290426Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic RhinitisISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1390مسئول
9389528Molecular Cloning and Expression of Cucumisin (Cuc m 1), a Subtilisin-like Protease of Cucumis melo in Escherichia coliPMCAllergology International1389پنجم
9489366Sal k 4, a New Allergen of Salsola kali, Is Profilin: A Predictive Value of Conserved Conformational Regions in Cross-Reactivity with Other Plant-Derived ProfilinsISIBioscience Biotechnology and Biochemistry1389پنجم
9589250identification of methionine synthase (sal k 3),as a novel allergen of salsola kali pollenISIMolecular Biology Reports1388سوم
9689182Expression of the recombinant major allergen of salsola kali pollen (Sal k 1) and comparison with its low-immunoglobulin E-binding mutantPMCAllergology International1389چهارم
9789132Immunochemical characterization of Amaranthus retroflexus pollen extract: extensive cross-reactive allergenic components among the four species of Amaranthaceae/ChenopodiaceaeISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1389مسئول
9888608Frequency of circulating iNKT cells among Iranian healthy adultsISICytometry B Clin Cytom1388سوم
9988566Osteomyelitis in leukocyte adhesion deficiency type 1 syndrome.PMCJ Infect Dev Ctries1388اول
10088433Erratum in "Skin prick test reactivity to common aeroallergens among allergic rhinitis patients in Iran" ( Erratum ) ISIallergologia et immunopathologia1388سوم
10188303Comparison of two flow cytometric methods for detection of human invariant natural killer T cells (iNKT)ISIIran J Immunol1388دوم
10288277comparison of two flow cytometric methods for dataction of human invariation natural killer T cellISIiran j immonology1388
10388136probiotics in the treatment of acute diarrhea in young childrenEmbaseIran J Med Sci1388چهارم
10488117Skin prick test reactivity to common aeroallergens among allergic rhinitis patients in Iran ISIAllergol Immunopathol1388سوم
10588115Allergy to Salsola Kali in a Salsola incanescens-rich area: role of extensive cross allergenicityISIAllergology international 1388سوم
10687686Oral administration of the purple passion fruit peel extract reduces wheeze and cough and improves shortness of breath in adults with asthms scopusNutrition Research1387چهارم
10787446آلرژی غذاییindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387دوم
10886668Effects of Helicobacter pylori eradication on chronic idiopathic urticariascopusIranian Journal of Medical Sciences1386سوم
10986623Assessment of the immune system activity in Iranian patients with Major Depression Disorder (MDD)ISIIranian journal of immunology1386دوم
11085219Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthmaISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1385چهارم
11185203HTLV-I infection: Virus structure, immune response to the virus and genetic association studies in HTLV-I-infected individualsISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971089Evaluation of IL-10 gene expression following rush immunotherapy in patients with allergic rhinitisچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیمشهدپوستر1397بله
2971088Status of IL-10 gene expression in patients with allergic rhinitis who received immunotherapy and symbioticچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهرانسخنرانی1397خير
3970234intralymphatic immunotherapy : An effective, fast and safe alternative treatment rout for pollen-induced rhinitis.یازدهمین کنگره ملی آسم، آلرژی و ایمونولوژییزدپوستر1396خير
4964356Fungal Rhinosinusitisیازدهمین کنگره ملی انجمن آسم و آلرژی ایرانیزدسخنرانی1396بله
5961057Comparing Cluster subcutaneous immunotherapy with Conventional protocol in allergic rhinitis patients based on clinical and immunologic dataThe 3 rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAIتهرانسخنرانی1395خير
6961055Report of common aeroallergens among allergic patients in Northeastern IranThe 3 rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAIتهرانپوستر1395خير
7960413Approach to patients with opportunistic pneumonia9th international conference on Primary ImmunodeficiencyTehranسخنرانی1396بله
8960250Positive association between C-159T functional gene polymorphism and allergic rhinitisThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergyتهرانپوستر1395خير
9960249High serum levels of CD14 in patients with Allergic RhinitisThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergyتهرانپوستر1395خير
10952949Multiple Right and Left Pulmonary Arteries and Subdivisions of Inferior Mesenteric Artery Aneurysms in Behcet’s Disease Case3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395خير
11952947Evaluation the Efficacy of autologous serum therapy in Chronic Spontaneous urticaria; clinical Symptoms and Immunologic changes3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395خير
12952946Lack of association between the most common allergens and different genotypes of C-159T polymorphism in CD14 gene in patients with allergic rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395خير
13952942Anaohylaxis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدسخنرانی1395بله
14952790Molecular Mechanisms of Thymoquine-induced Antitumor and Apoptosis in Human lung Adenocarcinoma Cells3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
15952788Crocus Sativus L. (Saffron) Extract Reduces the Extent of Oxidative Stress and Proinflammatory State in Aged Rat kidney3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
16952787Report of the most Prevalent Allergenic pollens in Patients with Allergic Rhinitis according to Skin Prick Test Results in Mashhad3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
17952786Efficacy of Extract Zataria multiflora on clinical signs and symptoms in Allergic Rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
18952785Immunotherapy in Allergic Rhinitis: Its Effect of on the Immune System and Clinical Symptoms3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
19952784The Effect of Supplements Containing Vitamin D and Selenium to Asthma Treatment on Ssymptoms and Immunological Alterations in Patients with Moderate to Severe Asthma3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
20952783Effects of persistent allergic rhinitis on spirometric parameters3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
21952782Low-Dose Intravenous Immunoglobulin in Immunologic Abortion: Its Success Rate in Iran3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
22952781Efficacy Of Extract zataria multiflora on expression of T regretory and TH 17 genes clinical sign and in Prennial Allergic Rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
23952780Another Close Look to Relation of Coronary artery disease and Human T cell leukemia virus type 13th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395بله
24952779In Vitro Cytokine Responses of Peripheral Blood Mononuclear Cells from Asthmatic Human to Excretory-Secretory Products of Marshallagiamarshalli3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدسخنرانی1395خير
25952778Comparing Clinical and Immunologic Cluster Subcutaneous Immunotherapy With Conventional Protocol in Allergic Rhinitis Patients3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدسخنرانی1395خير
26952777The Determination of HTLV-I Proviral Load and Gene Expression of Tax, CCR1 and CCR2 in Cardiovascular Pathology3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدسخنرانی1395خير
27952731Efficacy of Extract zataria multiflora on expression of T regretort and TH 17 genes clinical sign and in Prennial Allergic Rhinitisسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی ) و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و دارویی( اردیبهشت ماه 1395 مشهدمشهدپوستر1395خير
28951131Common variable immunodeficiency Case with Pericardial Effusion2nd J ProjectAntalyaپوستر1394خير
29950411گسترش و تنوع گرده های آلرژی زای درختان در ایران: یک بررسی مروریسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدپوستر1394خير
30950002An interesting case of rhinitismeaaaic2015iپوستر1394خير
31942341کلونینگ وبیان کوکومیسین(Cuc m 1) خربزه، آلرژن شبه سوبتیلیسیننهمین کنگره ایمونولوزی و الرژی ایرانتهرانسخنرانی1387خير
32942337تعیین مشخصات مولکولی Cuc m 3، آلرژن خربزهنهمین کنگره ایمونولوزی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1387خير
33941757نقش لوکوترین ها در آسم و آلرژی بینیدهمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایرانشیرازسخنرانی1394خير
34940723supportive allergic rhinitis by stinging nettel (urtica Dioica):Randomaizedamerican-rhinologic-Society ARS 2015دالاس تگزاسپوستر1394خير
35940644Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica): a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trialthe 2015 American Academy of Otolaryngic Allergy Annual MeetingDallasپوستر1394خير
36932647Evaluation of Patient Suspected to Primary Immunodeficiency in Mashhad, Northeast of Iran6th Iranian Congress of clinical microbiology and the first international congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391خير
37930603The association of -590C/T IL4 single-nucleotide polymorphism and allergic rhinitisThe 9th Biennial congress of Iranian Society of Asthma and AllergyTehranپوستر1392خير
38930601The Association Between Two SNPs GATA3 (rs1269486, rs2229360) Gene and Allergic RhinitisAmerican Academy of Allergy, Asthma and Immunology Annual MeetingSan Diegoسخنرانی1392خير
39930600Evaluation of the ratio of T helper 17 and T regulatory cells in patients with chronic idiopathic urticaria12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranپوستر1393خير
40930599Effects of perennial allergic rhinitis on spirometric parameters12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranپوستر1393خير
41930598Success rate of Low-dose intravenous immunoglobulin treatment of immunologic abortion12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranپوستر1393خير
42930597Effects of body mass index on spirometry parameters in persistent allergic rhinitis12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranپوستر1393خير
43930596Prevalence of allergens in persistent allergic rhinitis patients who referred to allergy clinic, north east of Iran12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranپوستر1393خير
44930594In vitro cytokine responses of peripheral blood mononuclear cells from Asthmatic human to excretory–secretory products of Marshallagia marshalli12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranپوستر1393خير
45930593Sublingual immunotherapy and regulatory T cells12th International Congress of Immunology & Allergy of IranTehranسخنرانی1393خير
46930513The role of helicobacter pylori eradication in the treatment of chronic urticaria in comparison with its classic treatmentsThe XXVth International workshop of the European Helicobacter study Groupljubljanaسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1982مجموعه پرسش ها و پاسخ های پزشکی آسم چیست؟ چه باید کرد؟1392ترجمه
2777آسم چیست؟ چه باید کرد1392تالیف
3706کهیر و انژیو ادم1393ترجمه
4622ایمونولوژی عملی1389تالیف بخشی از کتاب
5490آنافیلاکسی1391ترجمه و تالیف
6489آلرژی چیست؟1392ترجمه
7453مبانی ایمونولوژی1391تالیف
8374ویروس HTLV-1 و بیماریهای وابسته1390تالیف
9373آنافیلاکسی1391ترجمه
1027‏‫ویروس HTLV-I و بیماریهای وابسته1388تالیف
111436راه کار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشارخون در حاملگی1395تالیف
121139مبانی ایمونولوژی1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1252فرمولاسیون کرم موضعی و لیپوزومال گیاه ختمی در کنترل علائم اگزما nf>, روشنک سالاری , فرحزاد جباری آزاد , محمد محمدزاده شبستری , حمیدرضا قربانزاده , محمدرضا نورس

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه