جواد  اصیلی
خلاصه عملکرد جواد  اصیلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جواد اصیلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد اصیلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکوگنوزی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : asilij@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980680تولید نانوحامل های کروسین زعفران با هدف کاربرد در شکلات ضد افسردگیمجریعقد قراردادخير
2980679استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات موجود درگیاه Delphinium turkmenum و Delphinium semibarbatumمجریدر دست اجرابلي
3980631استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Euphorbia spinidensمجریدر دست اجرابلي
4970935استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Onosma dichroanthum و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهامجریدر دست اجرابلي
5961039مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از گیاه نعناء، آویشن شیرازی، میوه گیاه زیره سیاه کرمانی و زیره سبز و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیمجریدر دست اجرابلي
6950763استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات دو گونه از جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن هامجریپایان یافتهبلي
7941749بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره متانولی ریشه گیاه Onosma longilobumمجریپایان یافتهبلي
8941418تهیه و تعیین ویژگیهای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalisمجریپایان یافتهبلي
9931663مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از میوه گیاه رازیانه و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیمجریپایان یافتهبلي
10930705استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنس Helichrysum و بررسی سمیت سلولی آن هامجریپایان یافتهبلي
11930160تهیه و تعیین خصوصیات ذره ای پراکندگی های جامد کورکومین و ترانس - رزوراترول در پلیمر پلی وینیل پیرولیدون با هدف افزایش قابلیت انحلالمجریپایان یافتهخير
12921271بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهای هوایی گونه های Nepeta شامل N. cataria، N.binaludensis و N. glomerulosa، بر رده های سلولی سرطان، پروستات (PC3)، (DU-145) و پستان (MCF-7) مجریپایان یافتهبلي
13911004جداسازی خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهایdrug-like از چند گونه گیاه از خانوادهFumariaceae و بررسی رابطه ساختمان اثر سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
14900966بررسی مکانیسم اثرات محافظتی taxodione بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
15900962بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس ریشه گیاه گیچو (Ferula hezarlalehzarica Y.Ajani ) و اثرات سایتوتوکسیک فراکشن های مختلف عصاره ی متانولی ریشه آنمجریپایان یافتهبلي
16900852بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز عصاره تام و ترکیبات دی ترپن کینونی جداسازی شده از perovskia abrotanoides بر رده های سلولی MCF-7 و TCC 5637مجریپایان یافتهخير
17900652بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در گیاه Cynomorium coccineumمجریپایان یافتهبلي
18900645بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی Meristotropis xanthoidesمجریپایان یافتهبلي
19900482بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه Salvia pachystachys و جداسازی ترکیبات ضد میکروبی موجود در اسانس اندام های هواییمجریپایان یافتهبلي
20900105بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیمجریپایان یافتهبلي
2189681بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران (Artemisia armeniaca, Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیمجریپایان یافتهبلي
2288633بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی دو گونه Salvia chorassanica و Salvia chloroleucaمجریپایان یافتهبلي
2387887استخراج،خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria litwanowiiمجریپایان یافتهبلي
2487311بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه نوروزک Salvia leriifoliaمجریپایان یافتهبلي
2587310استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ای Eremostachys labiosa Bungeمجریپایان یافتهبلي
2686708بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گیاه لمبیر(Juniperus communis subsp.hemisphaerica) در محیط لیپیدیمجریپایان یافتهخير
2786670تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalis مجریپایان یافتهبلي
2886574بررسی سمیت سلولی ناشی از دو گونه Scutellaria بومی خراسان بر رده های سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
2986268جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات موجود در گیاه درمنه خراسانی Artemisa khorassanica مجریپایان یافتهخير
3086167بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دوگیاه آردوش (Juniperus foetidissima) و مای مرز (Juniperus sabina) در محیط لیپیدیمجریپایان یافتهخير
3185400بررسی اثرات ضد میکروب و آنتی اکسیدان عصاره‌های متانولی، دی کلرومتانی و اتیل استاتی اندامهای هوایی Scutellaria lindbergii و Scutellaria littvinowiiمجریپایان یافتهخير
3285337بررسی اثر ضد میکروبی اسانس کامل از گونه های درمنه بومی خراسان (متعلق به سکسیون Serephidium ) و بررسی اثر ضد میکروب اجزاء گونه برتر به روش بیواتوگرافیمجریپایان یافتهخير
3385202اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات فرار و معطر موجود در تعدادی از انواع عرق نعناع سنتی موجود در بازار مشهدمجریپایان یافتهخير
3485165آنالیز اسانس میوه Ferula badrakema به دو روش GC/MS و 13C-NMR و بررسی اثرات ضد میکروبی آنمجریپایان یافتهخير
3585084استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوییدهای موجود در ریشه‌گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa )مجریپایان یافتهخير
3684255استخراج ، خالص سازی و تعیین ساختمان در ترپنوییدهای موجود در گیاه برازمبیل (Perovskia abrotanoides kar.) به عنوان منبع جدیدی از تان شین ها (tanshines)مجریپایان یافتهخير
37980876تهیه و ارزیابی قرصهای خوراکی از اولئوگم رزین گیاهPistacia lenticus L.همکاردر دست اجرابلي
38980802بهینه‌سازی تولید ترکیب ضدباکتریای تولید شده توسط اکتینومیست هالوفیل M61 به روش «دوسطح منظم» و «پاسخ سطح»همکاردر دست اجرابلي
39980742فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیات کپسول حاوی کلم بروکلی استاندارد شده با سولفورافانهمکاردر دست اجرابلي
40980711بهینه‌سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران (M66) و جداسازی و شناسایی متابولیت فعال آنهمکاردر دست اجرابلي
41980351استخراج، شناسایی و بهینه سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایرانهمکاردر دست اجرابلي
42980335تهیه نانوالیاف پلی ساکارید محلول سویا و اسانس بهار نارنج و بررسی اثر کاهش درد آن در زایمانهمکاردر دست اجراخير
43971931بررسی اثربخشی کپسول حاوی گزنه، دارچین، شنبلیله، استویا، آکونیت بین (ویابت) بعنوان درمان کمکی در درمان دیابت تایپ 2: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی شده با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
44970687مقایسۀ میزان تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز با و بدون ترکیبات مؤثره ریزپوشانی شده با محلول پدوفیلین بر درمان زگیل تناسلی زنانهمکارپایان یافتهبلي
45960920تهیه و ارزیابی برون تن پلت خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale)همکاردر دست اجرابلي
46960892استاندارد سازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L.همکاردر دست اجرابلي
47951610بررسی مقایسه ای تأثیر رایحه اسانس پرتقال با مکمل امگا 3 بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
48950789بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF) بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربنهمکاردر دست اجرابلي
49950286مقایسه اثر کرم مهبلی درمنه و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
50941828بررسی تاثیر عصاره گیاه بادرنجبویه بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به لوکمی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجراخير
51941786تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی اسانس آویشن شیرازیهمکارپایان یافتهبلي
52941280بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرآیند تولید فرآورده های غذایی نوزاد موجود در ایران: برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطرهمکارپایان یافتهبلي
53940737 بررسی تاثیر پماد آلفا( فاندرمول) بر بهبود زخم و درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
54931390خالص سازی و تعیین ساختمان مطلق فضایی اپیمرهای آلوپکورون از گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa) و بررسی قدرت اثر و مسیرهای سیگنالینگ سلولیهمکارپایان یافتهبلي
55931202بررسی اثر تقویت کشندگی ماکروفاژ های موش با عصاره گیاهان آلوئه ورا و اوکالیپتوس وتاثیرآنها روی باسیل BCG در شرایط برون تنی.همکارپایان یافتهخير
56930806بررسی تاثیر شربت زوفا در کاهش علایم مبتلایان به آسم از منظر طب ایرانی و مقایسه آن با طب رایجهمکارپایان یافتهخير
57930775بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chloroleuca Rech.f. & Aellen بر سلولهای سرطانی پستان و پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
58930272مقایسه تاثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر شدت درد و خونریزی پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
59921077استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
60910882بررسی اثر کاهندگی فشار خونی عصاره روغنی سیاه دانه در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون : آزمایش بالینی رندوم دو سویه کورهمکارپایان یافتهبلي
61910801بررسی اثر افزوده آویشن بر علایم بالینی وبالانس Th1 وTh2 دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
62910789استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های چند گونه از جنس Cousinia ، سنتز مشتقات آمین آنها و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
63900745شناسایی و تعیین ساختمان مواد مؤثره سایتوتوکسیک 20 نمونه بیولوژیک ایران بر اساس استراتژی غربالگری و جداسازی هدفمند (Bio-guided fractionation)همکارپایان یافتهخير
64900229بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis، Terminalia chebula و Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکز: نقش گونه های فعال اکسیژنهمکارپایان یافتهخير
65900106بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
6689719بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
6789694بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیهمکارپایان یافتهبلي
6889514بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleucea بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
6989193بررسی اثر آنتی اکسیدان فراکسیون های مختلف حاصل از اندامهای هوایی سه گونه درمنه بومی ایرانهمکارپایان یافتهبلي
7089185استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست بنههمکارپایان یافتهخير
7188589بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
7288446بررسی تأثیر بذر گیاه خرفه بر میزان هموگلوبین دختران دانش آموز مبتلا به کم خونی فقرآهن شهر سیرجانهمکارپایان یافتهبلي
7388398تعیین مقدار فلاونوئید(های) شاخص موجود در نمونه های مختلف لیمو ترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آب لیمو همکارپایان یافتهبلي
7488163بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس ها، عصاره های حاصل از دوگیاه مرزه (Satureja horttensis) و ترخون (Artemisia dracunculus)همکارپایان یافتهبلي
7587878مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستانهمکارپایان یافتهخير
7687657بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های افدرای بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSهمکارپایان یافتهخير
7787655بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گونه های ایرانی Cupressaceae در دو سیستم لیپیدی متفاوتهمکارپایان یافتهبلي
7887147مقایسه اثر کرم مبهلی آویشن شیرازی باقرص خوراکی مترونیدازول در درمان عفونت تریکومونایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
7987131بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از چند گونه از گیاه Artemisia (درمنه) بر باکتری های روده ایESBL مثبت مقاوم به چند دارو و بیواتوگرافی گونه برتر اسانس همکارپایان یافتهبلي
8085446بررسی مقایسه ای تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پس درد در زنان چندزای زایمان کرده در بیمارستان 17 شهریور مشهد 1385-1384همکارپایان یافتهخير
8185232بررسی اثرکرم زردچوبه بر بهبود اپی زیاتومی در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهدهمکارپایان یافتهخير
8285199تاثیر عصاره متانولی ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا بر تولید نیتریک اکساید و فعالیت لیشمانیسیدالی ماکروفاژهای موشی رده J774A.1همکارپایان یافتهخير
8385102بررسی اثر آنتی اکسیدان عصاره های متانولی گونه های مختلف آرتمیزیا (بومی خراسان)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982510NMR-based metabolomic study of asafoetidaISIFitoterapia1398دوم
2982465Polycyclic aromatic hydrocarbons in infant formulae, follow-on formulae, and baby foods in Iran: An assessment of riskISIFood and Chemical Toxicology1398پنجم به بعد
3982092Efficacy of a Persian Herbal Remedy and Electroacupuncture on Metabolic Profiles and Anthropometric Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Controlled TrialISIGalen Medical Journal1398پنجم
4982026Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397دوم
5982023Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential of Tanacetum parthenium (L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide(ISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1398سوم
6981532An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) on Perineal Pain relief following Episiotomy in Nulliparous Women'. Journal of Midwifery and Reproductive HealthCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
7981351Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizantha C.A. MeyerISINatural product research1398چهارم
8981136Absolute configuration and anti-cancer effect of prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa: Possible involvement of Wnt signaling pathwayISIBioorganic chemistry1398پنجم به بعد
9981059Analysis of the essential oils of five Artemisia species and evaluation of their cytotoxic and proapoptotic effects.ISIMini reviews in medicinal chemistry1398پنجم
10981058A comparative study of the cytotoxic and pro-apoptotic properties of Nepeta binaloudensisISILETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY1398سوم
11980664Cytotoxic and Apoptotic Effects of Scrophularia Umbrosa Dumort Extract on MCF-7 Breast Cancer and 3T3 CellsPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398سوم
12980528Antimicrobial and cytotoxic activity of extracts from Salvia tebesana Bunge and Salvia sclareopsis Bornm cultivated in IranISIPhysiology and Molecular Biology of Plants1398مسئول
13980525LC-ESI/LTQOrbitrap/MS/MS and GC–MS profiling of Stachys parvifloraL. and evaluation of its biological activitiesISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398پنجم به بعد
14980435Comparison of the Effects of Artemisia Vaginal Cream and Clotrimazole on Vaginal Candidiasis InfectionISIACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1397چهارم
15980204HPLC-Based Activity Profiling for Antiprotozoal Compounds in the Endemic Iranian Medicinal Plant Helichrysum oocephalumISIJournal of natural products چهارم
16980019A new tricyclic abietane diterpenoid from Salvia chloroleuca and evaluation of cytotoxic and apoptotic activitiesISIBRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1397چهارم
17974252Effect of Orange Scent on Preventing of Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
18973405Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathwaysISIMetabolic brain disease1398چهارم
19973339Anti-melanogenesis and anti-tyrosinase properties of Pistacia atlantica subsp. mutica extracts on B16F10 murine melanoma cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397پنجم به بعد
20972106Growth inhibition and apoptosis induction by vincetoxicum pumilum Decne. On HL-60 and K562 leukemic cell linesISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395چهارم
21971920chemical composition, antibacterial, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil from pistachio hullISIMicrobial Pathogenesis1397سوم
22971737Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge.ISIFitoterapia1397مسئول
23971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396مسئول
24971607Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solventsISIJournal of Food Measurement and Characterization1397مسئول
25970920Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio (Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of IranISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1397چهارم
26970602Equisetum telmateia extracts: Chemical compositions, antioxidant activity and antimicrobial effect on the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infectionISIMICROBIAL PATHOGENESIS1396چهارم
27970419Effects of mastic oleoresin on wound healing and episiotomy pain: A mixed methods studyISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1396چهارم
28970339Rupestrines A-D, alkaloids from the aerial parts of Corydalis rupestrisISIBIOORGANIC CHEMISTRY1396سوم
29963606Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio (Pistacia vera) cultivars collected from four geographical regions of IranPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396سوم
30963434Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic RhinitisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
31963338Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides KarISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
32962935Phytochemical evaluation and antioxidant activity of essential oil, and aqueous and organic extracts of Artemisia dracunculusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395مسئول
33962897Effect of alpha ointment (Fundermol) on episiotomy wound healing in primiparous womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
34961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396پنجم
35961109Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio (Pistaciavera L.) cultivars collected from different geographical sites of IranISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396سوم
36961099In-vitro Pro Apoptotic Effect of Crude Saponin from Ophiocoma erinaceus against Cervical CancerISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395پنجم
37961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396مسئول
38960727Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteinii Afan. extracts: A comparative studyPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396چهارم
39960226Antioxidative and free radical scavenging activities of some extracts from ripe friuts of Phoenix dactylifera LscopusInternational Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research1395دوم
40960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395مسئول
41960081The effect of Portulaca oleracea (purslane) seeds on hemoglobin levels in adolescent girls with iron deficiency anemia: a randomized comparative trialscopusComparative Clinical Pathology1395سوم
42953355Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393پنجم
43953354Hemolytic and cytotoxic properties of saponin purified from Holothuria leucospilota sea cucumberPMCReports of biochemistry & molecular biology1393پنجم
44953338Sulphur-containing compounds in the essential oil of Ferula alliacea roots and their mass spectral fragmentation patternsISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395دوم
45953271Comparison of the Effect of Chamomile Matricaria and Mefenamic Acid capsules on postpartum hemorrhage in women with postpartum Painscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
46952262Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria L. on Human Prostatic and Breast Cancer Cell Lines.MedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395دوم
47952113Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) GenotypesISCInternational Journal of Horticultural Science and Technology1394سوم
48951012Transcriptional analysis of VEGF-D and TGFβ genes in MCF7 cells exposed to saponin isolated from Holothuria leucospilota (sea cucumber).PMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394پنجم
49943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394چهارم
50943211Cytotoxic evaluation of different fractions of Salvia chorassanica Bunge on MCF-7 and DU 145 cell linesPMCRes Pharm Sci.1394چهارم
51943155Highly Oxygenated Sesquiterpene Lactones from Cousinia aitchisonii and their Cytotoxic Properties: Rhaserolide Induces poptosis in Human T Lymphocyte (Jurkat) Cells via the Activation of c-Jun N-terminal Kinase PhosphorylationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394پنجم به بعد
52943085Comparison of cumin and Mefenamic acid on pain intensity after birth in multiparous womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1392سوم
53942728Phenanthroindolizidine alkaloids from Vincetoxicum pumilumPMCBiochemical Systematics and Ecology1384سوم
54942727Chemical and Antimicrobial Studies of Cupressus sempervirens L. and C. horizentalis Mill. Essential OilsPMCIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1385دوم
55940513Simultaneous determination of rosmarinic acid, salvianolic acid B and caffeic acid in Salvia leriifolia Benth. root, leaf and callus extracts using a high-performance liquid chromatography with diode-array detection techniqueISIJournal of Liquid Chromatography & Related Technologies1393دوم
56935554Metastatic inhibitory and radical scavenging efficacies of saponins extracted from the brittle star (Ophiocoma erinaceus)MedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1394پنجم
57935251Effects of chemical and Biological Fertilizers on Morpho-physiological Traits ao Marigold (Calendula officinalis L.)سایر سایت‏های تخصصیEuropean Journal of medicinal plants1394چهارم
58934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394اول
59934712Effects of some elicitors on tanshinone production in adventitious root cultures of Perovskia abrotanoides KarelISIIndustrial Crops and Products1393پنجم
60934530Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oilISIJournal of Food Science and Technology1394چهارم
61934169Effect of Ginger (Zingiber officinale) on Heavy Menstrual Bleeding: A Placebo-Controlled, Randomized Clinical TrialISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393پنجم
62933961Growth inhibition and apoptosis induction by Scutellaria pinnatifida A. Ham. on HL-60 and K562 leukemic cell linesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393سوم
63933846Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: A placebo-controlled randomized trialISIPain Management Nursing1393پنجم
64932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393مسئول
65932920Identification of volatile oil components from aerial parts of trigonella torbatjamensis ranjbar by GC-FID and GC-MS methodsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
66932918Composition of essential oil of oxytropis kuchanensis from IranISIChemistry of Natural Compounds1392دوم
67932912Identification of volatile oil Components of Nepeta binaludensis Jamzad by GC-MS and 13C-NMR methods and evaluation of its antimicrobial activityISIJournal of Essential oil Bearing Plants1391مسئول
68932848Study of micropropagation of Salvia leriifolia Benth using shoot tipISCزیست شناسی گیاهی1391چهارم
69932744Anti-apoptotic Effect of Taxodione on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISICell Mol Neurobiol1393سوم
70932725In vitro anti-proliferative and apoptotic activity of different fractions of Artemisia armeniacaISIBrazilian Journal of Pharmacognosy1392چهارم
71932199Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cellsISIDrug Chem Toxicol1393چهارم
72931013The Antioxidant Activity of the Essential Oil of Different Parts of Juniperus foetidissima Willd. in Lipid System.سایر سایت‏های تخصصیAnalytical Chemistry Letters1392اول
73930890In vitro protective effects of Scutellaria litwinowii root extract against H2O2-induced DNA damage and cytotoxicityPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393پنجم
74930641Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal CellsISINutrition and Cancer1392پنجم
7592887Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionationISIFood and Chemical Toxicology1392چهارم
76925038مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پس درد در زنان چندزای زایمان کردهscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392سوم
77924222Synergistic Antibacterial Activity of Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra Against Oral PathogensISIJundishapur Journal ofMicrobiology1392پنجم
78923289Growth inhibition and apoptosis induction of Salvia chloroleuca on MCF-7 breast cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391دوم
79922613Essential Oil Composition of Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss. Growing in IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1392اول و مسئول
8092233Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391دوم
8191305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391چهارم
8291239Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro studyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم
8391206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391دوم
8490672Preparation and characterization of liposomes containing methanol extract of aerial parts of Platycladus orientalis (L.) Francoindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
8590654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390چهارم
8690583Antioxidant Effects of the Essential Oils of Different Parts of Platycladus orientalis L. (Franco) and Their ComponentsISIJournal of Essential oil Bearing plants1390دوم
8790321Chemical Composition of the Essential Oil from Aerial Parts of Haplophyllum acutifolium (DC.) G. Don from IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390اول
8890202Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of scutellaria litwinowii root extract on cancer cell linesISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1390سوم
8989772The potential inhibitory effect of cuminum cyminum, ziziphora clinopodioides and nigella sativa essential oils on the growth of Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavusISIBrazilian Journal of Microbiology1389پنجم به بعد
9089400Chemical Composition of the Essential Oils from Iranian Conifers. Part I: Aroma Profiles of Leaves and Fruits of Juniperus polycarpos var. polycarpos (Cupressaceae)ISIJournal of Essential Oil Research 1389سوم
9189252Review of the Essential Oil Composition of Iranian LamiaceaeISIJournal of Essential Oil Research 1389سوم
9289245Genetic diversity of Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes based on morphological traits, allicin content and RAPD markersscopusOpen Access Journal of Medicinal and Aromatic Plants1389چهارم
9388679Compare the Effect of Zataria Multiflora Vaginal Cream with Metronidazole Oral Pill in the Treatment of Trichomonas Vaginitisعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
9488640Identification of volatile oil componenets from aerial parts of chamaecyparis lawsoniana by GC-MS and C-13-NMR methods scopusjournal of essential oil bearing plants1388مسئول
9588200Chemical and antimicrobial studies of juniperus sabina L. and juniperus foetidissima WILLD. essential oilsISIjournal of essential oil bearing plants1388اول
9688165growth inhibitory effect of scutellaria lindbergii in human cancer cell linesISIFood and Chemical Toxicology1388سوم
9788020Accelerated dereplication of crude extracts using HPLC-PDA-MS-SPE-NMR: Quinolinone alkaloids of Haplophyllum acutifoliumISIPHYTOCHEMISTRY1388پنجم
9887706بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387چهارم
9987664Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oilsscopusJournal of Essential Oil-Bearing Plants1387اول
10087438بررسی اثرپمادزردچوبه بر بهبودزخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387چهارم
10187256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388اول
10287244Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of Nepeta binaludensis Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388چهارم
10387073Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oilsISIJournal of Essential Oils Bearing Plants1387اول
10486669Evaluation of ISO method in saffron qualificationscopusActa Horticulturae1386پنجم به بعد
10586474Antioxidant activity of leaves and fruits of Iranian conifersISIEvid Based Complement Alternat Med1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981615In vitro protective effects of Scutellaria Litwinowii root extract agaunst H2O2 induced DNA damage and cytotoxicityچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
2972724بررسی ترکیبات موجود در اسانس سه گونه درمنه و مطالعه اثرات سمیت سلولی آنها روی رده های سلولی سرطانینوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورشیرازسخنرانی1394خير
3972701استخراج و خالص سازی ترکیبات فعال حاصل از گیاه Helichrysum oocephalum با خاصیت ضد انگلی به کمک روش مبتنی بر کروماتوگرافی با کارکرد بالابیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشوراهوازسخنرانی1396خير
4962964مقایسه تاثیر کرم داخلی کلوتریمازول و درمنه بر عفونت کاندیایی مهبلششمین سمینار بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
5952786Efficacy of Extract Zataria multiflora on clinical signs and symptoms in Allergic Rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
6950393Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria on Human Prostatic and Breast Cancer Cell LinesThe 8th APOCP regional conferenceتهرانپوستر1395خير
7950177بررسی اثر آنتی اکسیدان و آنتی ملانوژنز عصاره های مختلف اندام های هوایی N. binaludensis از طریق مهار آنزیم تیروزیناز در رده سلولی ملانومای موشیچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11011کاربرد بالینی طب گیاهی، جلد سوم: درمان سرطان1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
190تولید اسید های فنولیک به روش کشت بافت و سلول از گیاه نوروزک1391/04/1875846nf>, جواد اصیلی
2288تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه های نوپدید گیاه برازمبیل1393/06/3183891nf>, جواد اصیلی , سیدهادی موسوی , آرزو ذاکر

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه