رضا  سعیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا سعیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا سعیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : saeedir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931412بررسی میزان شیوع کمبود آنزیم گلوکز- 6- فسفات دهیدروژناز درنوزادان تازه متولد شده در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
2922496بررسی فراوانی HIVدر زنان باردار معتاد به مواد مخدرمجریعقد قراردادخير
3922490بررسی عواقب نوزادی در زنان باردار سوء مصرف کننده مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
4920810تعیین ترکیب گونه های پشه خاکی (فون) و شناسائی ناقلین بیماری لیشمانیوز احشائی(کالاازار)در روستاهای استان خراسان رضوی در سال 1392مجریپایان یافتهخير
5920648تاثیر سروصدا در بخشNICU بر فشار متوسط شریانی و ضربان قلب نوزادان با وزن تولدکمتر ا ز 1500 گرم درNICU بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
6920640مقایسه تاثیر تجویز کافئین بصورت زودرس ودیررس بر نتایج درمانی نوزادان کم وزن ونارس بستری در NICUمجریدر دست اجرابلي
7910460بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی تعیین کننده سلامت در مناطق روستایی مرکز بهداشت مشهد شماره یک(نمونه های موردی مراکز انداد و طوس)سال 1390مجریپایان یافتهبلي
8910279بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای بیماریهای غیرواگیر در کودکان کمتر از 7 سال شهرستان مشهد سال 1391مجریپایان یافتهبلي
989475بررسی تاثیر تجویز زودرس پروبیوتیک ها بر میزان تحمل تغذیه و سرعت وزن گیری در نوزادان بسیار کم وزن بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
1089452بررسی اثر تجویز فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت انسانی نو ترکیب بر پیش آگهی سپسیس زودرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
1189285بررسی اثر مصرف موضعی ژل آلوورا بر زمان افتادن بند ناف نوزادانمجریدر دست اجرابلي
1288738بررسی اثر روش هم آغوشی مادرانه بر کولیک شیرخواران مجریعقد قراردادخير
1388320تاثیر آموزش احیاء با استفاده از فیلم و شبیه سازی در مقایسه با روش فعلی در کارورزان پزشکی گروه اطفالمجریدر دست اجراخير
1488020مقایسه اثر تهویه متناوب از راه بینی با فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی در کاهش انتوباسیون مجدد نوزادان نارس اکستوبه شدهمجریپایان یافتهبلي
1587878مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستانمجریپایان یافتهخير
1687338بررسی تنوع روش های ارزشیابی و تناسب آن با اهداف آموزشی کارآموزان رشته پزشکی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال تحصیلی 88-87مجریپایان یافتهبلي
1786624رابطه هیپربیلیروبینمی نوزادی با پلی مورفیسم UGT1A1مجریپایان یافتهبلي
1886567بررسی تاثیر ماساژ با روغن نارگیل بر وزن گیری نوزادان نارسمجریپایان یافتهخير
1985350بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری آزمایشگاهی بیلی روبین سرم و ترانس کوتانئوس بیلیروبینومتری ( TCB ), با استفاده از دستگاه بیلی تست، در 100 نوزاد ایکتریک مراجعه کننده به NICU بیمارستانهای امام رضا ( ع )و قائم (عج) مجریپایان یافتهخير
20951450تاثیر استنشاق اسانس بادرنجبویه بر خستگی و کیفیت خواب مادران نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
21940515بررسی ارتباط وضعیت اسید و باز خون بند ناف نوزادان متولد شده با دیسترس جنینی با پیامدهای اولیه بد پری ناتالهمکارپایان یافتهبلي
22940502تاثیر اجرای برنامه ترخیص طراحی شده بر کیفیت زندگی مادران دارای نوزاد نارسهمکارپایان یافتهخير
23931583بررسی ضخامت انتیما مدیا آئورت شکمی در نوزادان مبتلا به هیپوتیرئیدی مادرزادی مراجعه کننده به بخش غدد و متابولیسم اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
24921714بررسی عوامل مادری مؤثر بر نوزادان کم وزن در مناطق حاشیه نشین جنوب شرقی شهر مشهد سال1393همکارپایان یافتهخير
25911120بررسی فراوانی آلودگی با ویروس HTLV-1درکودکان 6ماه تا 14 سال بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
26910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
27910125بررسی میزان کسورات برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال 1389 و عوامل موثر بر آنهمکارپایان یافتهخير
28901023بررسی میزان رضایتمندی ساکنین روستاهای شهرستان مشهد از خدمات برنامه پزشک خانواده روستائی وعوامل موثر بر آن در سال 1390همکارپایان یافتهخير
29900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLهمکارپایان یافتهبلي
30900468بررسی فراوانی موارد مثبت آزمایش شناسایی ترامادول ، متادون ، هرویین، مورفین ،آمفتامین و حشیش در نمونه ادراری مراجعین به مرکز بهداشت شهرستان مشهدهمکاردر دست اجراخير
31900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
3289967بررسی مقایسه ای رشد و تکامل کودکان زیر 5 سال تحت مصرف مزمن اپیوم و همسالان غیر اپیوئیدیهمکارپایان یافتهخير
3388263بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سال 1388همکارپایان یافتهبلي
3487911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالمهمکارپایان یافتهبلي
3586263بررسی تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر لاکتوژنز، مشکلات شیردهی، کفایت شیر مادر، ارتباط عاطفی مادر و نوزاد، وزن گیری و سلامت شیرخواران در سه ماه اول زندگی همکارپایان یافتهخير
3686022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961982Partial Ectopia Cordis: A Case ReportISIIranian Journal of Neonatology1396اول
2961259Comparison of effect of simulation-based neonatal resuscitation education and traditional education on knowledge of nursing studentsISIIranian Journal of Neonatology1396اول
3961187A Rare Case Report of a Collodion Baby with Severe HypernatremiaISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
4960256The Effect of Implementing a Discharge Program on Quality of Life of Mothers with Premature InfantsCinahlEvidence-based Care Journal1396دوم
5954407New treatment for nipple soreness in breastfeeding mothers:A clinical trial studyISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394اول
6951754Vein of Galen aneurysmal malformation in a neonate:a case reportISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1395پنجم
7951127Neonatal Effects of Substance Abuse during PregnancyISIiranian journal of neonatology1395اول
8951029THE EFFECT OF KANGAROO CARE METHOD ON THE PAIN INTENSITY OF VACCINATION IN NEWBORNSISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385اول و مسئول
9951028COMPARISON OF SERUM BILIRUBIN MEASUREMENT IN LABORATORY AND TRANSCUTANEOUS BILIRUBINOMETRYISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1388اول
10951027The Effect of Massage with Medium-Chain Triglyceride Oil on Weight Gain in Premature NeonatesPMCacta medica iranica1393اول
11951024Congenital lobar emphysema: a case reportChemical Abstractiranian journal of neonatology1392اول
12951023Developmental Outcomes of Premature and Low Birth Weight InfantsISIiranian journal of neonatology1394اول
13950983: Role of Immunotherapy (IVIG) in the treatment of neonatal sepsisChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1390اول
14950982Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapyISISAUDI MEDICAL JOURNAL1388اول
15950981Use of “kangaroo care” to alleviate the intensity of vaccination pain in newbornsISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1389اول
16950980The Effectiveness of Mother Infant Interaction on infantile colicChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1392اول
17950979Neonatal Purpura FulminanChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1393اول
18950978Equity in health: Comparison of children health indices in poor and rich zoneISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1393اول
19950976Prevalence of Postpartum Depression; a longitudinal studyISIIranian Journal of Neonatology1394دوم
20950974Octreotide for the Management of Chylothorax in newborns, case reportISIIranian Journal of Neonatology1393اول
21950973A Comparison between Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation and Nasal Continuous Positive Airway Pressure Ventilation in the Treatment of Neonatal Respiratory..ISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394سوم
22950971An eighteen month-old infant with Cornelia de Lange syndrome: a case reportISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394اول
23950616Comparison of aloe vera gel and lanolin ointment in the treatment of cracked nipples: a randomized clinical trialscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388مسئول
24950594Comparison of neonatal morbidity in infants born by cesarean section and normal deliveryISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388اول و مسئول
25950565A comparative study of two general methods Climac and Ballard in determining gestational maturitySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1387اول و مسئول
26950563The effect on pain caused by vaccination in infants kangarooSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385اول و مسئول
27950387Assessment of association between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Low Birth WeightscopusGiornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia1393اول
28943094Aloevera gel Vs. lanolin ointment in the treatment of nipple sore: a randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1388دوم
29943089Kangaroo mother care for infantile colic: a randomized clinical trialscopusTehran University Medical Journal1388اول
30942792Maternal mortality: A challenge in achieving Millennium Development GoalsscopusIranian Journal of Neonatology1393مسئول
31941840The neonate was born with holoprosencephalyscopusIranian Journal of Neonatology1393اول
32941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392چهارم
33941293Head Circumference in Iranian InfantsSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of neonatology1394سوم
34934850Comparison of the early and late caffeine therapy on clinical outcomes in preterm neonatesscopusGiornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia1393اول
35932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392پنجم
36931920Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing CountryEmbaserazavi international journal of medicine1393سوم
37931031The Burden of Diabetes in a Developing CountryChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393سوم
38930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392پنجم به بعد
39922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392مسئول
40922431Survey on correlation between unplan pregnancy and low birth weight in new infantsEmbaseزورنال نوزادان ایران1392اول
4191296Evaluation of Risk Factors Related with Neonatal Patent Ductus Arteriosus in Hospitalized Neonates of Neonatal Intensive Care UnitChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
4290901Association of G71R mutation of the UGT1A1 Gen with neonatal hyper bilirubinemia in the Iranian populationindex copernicusJournal of Family and Reproductive Health1390چهارم
4390860Comparison of Oral Recombinant Erythropoietin and Subcutaneous Recombinant Erythropoietin in Prevention of Anemia of PrematurityISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
4490422Transcutaneous feeding: The effect of massage with coconut oil on weight gain in preterm newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
4589804Effect of aloe vera gel on nipple sores Iranian Journal of Neonatology1389اول
4689767Evaluation of efficiency of 25% oral sucrose on pain decreasing due to H.B vaccination in newbornsindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1389اول
4789531Use of "Kangaroo Care" to alleviate the intensity of vaccination pain in newbornsISIIranian Journal of Pediatrics 1389اول
4889256Comparing effects of beractant and poractant alfa in decreasing mortality rate due to respiratory distress syndrome in premature infantsscopusTehran University Medical Journal1389اول
4988774Evaluation of massage with oil containing medium chain triglyceride on weight gaining in pretermscopusKoomesh1388اول
5088482مقایسه عوارض نوزادی در نوزادان حاصل از سزارین و زایمان طبیعیindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1388اول
5188441مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستان:کارآزمایی بالینیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388دوم
5288440مراقبت کانگورویی در ک.لیک شیر خواران: کارآزمایی بالینی تصادفیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388اول
5387232Prevalence and predisposing factors of retinopathy of prematurity in very low-birth-weight infants discharged from NICUISIIranian journal of pediatrics1388اول و مسئول
5485152تاثیر روش کانگورویی بر شدت درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادانSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950584تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده بر میزان شناسایی بیماران دیابتی در جمعیت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهدسمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
2950572تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده بر میزان شناسایی بیماری فشار خون در جمعیت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهدسمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
3923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1662آشنائی با برخی ناهنجاری های مادرزادی در کودکان1392تالیف
2498راهنمای تنظیم خانواده1392تالیف
3141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
4139 معاینه تشخیص و درمان بیماریهای نوزادان1391تالیف
5134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
61120تغذیه، رشد و تکامل در شیرخواران و نوزادان1387تالیف
71118خلاصه بیماری های نوزادان نلسون1385ترجمه و تالیف
81116مراقبت های وی‍ژه نوزادان1386ترجمه و تالیف
91115تغذیه دربیماریهای کودکان1387تالیف
101045راهنمای کامل مراقبت کانگورویی1390تالیف
111044راهنمای تغذیه شیرخواران1390تالیف
121043نکات کاربردی در احیای نوزادان1387تالیف
131040آشنایی با ونتیلاتورهای مکانیکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه