فرزاد  امیدی کاشانی
خلاصه عملکرد فرزاد  امیدی کاشانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرزاد امیدی کاشانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرزاد امیدی کاشانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : ارتوپدی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : omidif@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1377
ارتوپدیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جراحی ستون فقراتفلوشیپ1387دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980443ارزیابی تغییرات دیس ابیلیتی و پاسخ به درمان در بیماران جراحی شده مبتلا به اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو کمری براساس تقسیم بندی کاردمجریدر دست اجرابلي
2971553بررسی ارتباط اسپوندیلولیز کمری با تغییرات دژنراتیو مفاصل فاست مجاور در بیماران بالغ مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
3971497مقایسه قابلیت پاسخگویی سه پرسشنامه فارسی NDI ، NOOS، NPDS در بیماران با درد گردن غیر اختصاصیمجریدر دست اجرابلي
4970252بررسی مقایسه ای نتایج درمان جراحی هرنی دیسکال کمری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی مشهد در طی سال 1397مجریدر دست اجرابلي
5960339مقایسه نتایج درمان جراحی هرنی دیسک گردن به روش دیسککتومی قدامی و فیوژن با استفاده از PEEK cage و Zero-P -مجریپایان یافتهبلي
6950485بررسی ارتباط بین شدت دژنریشن دیسک بین مهره ای کمر با تغییرات مودیک در MRI بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به کلینیک ستون فقرات بیمارستان امام رضا (ع) در طی سال 1395مجریپایان یافتهبلي
7950354بررسی اثر آموزش مباحث ستون فقرات به شیوه مجازی (نرم افزار تلگرام) بر روی دانش رزیدنتهای ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی یک دوره 6 ماههمجریپایان یافتهبلي
8950052بررسی عوارض وسیله گذاری در درمان جراحی اصلاحی اسکولیوزایدیوپاتیک نوجوانان در بیمارستان امام رضا(ع):1392 - 1389مجریپایان یافتهبلي
9941531بررسی ارتباط بین شدت علایم کلینیکی و پاراکلینیکی ( MRI) در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک ستون فقرات بیمارستان امام رضا (ع) در طی سالهای 1394 و 1395مجریپایان یافتهبلي
10940342مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک عمل جراحی جوش دهی خلفی جانبی مهره های کمری-خاجی همراه با وسیله گذاری با و بدون استفاده از جوش دهی بین جسم مهره ای در بیماران با تنگی یک سطحی کانال نخاعی بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
11930561بررسی ارتباط بین استئوپروز و استئوآرتریت ستون فقرات ناحیه کمری در خانمهای بعد از یائسگی مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان امام رضا(ع) از سال 1393 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
12930537بررسی بروز عود علایم و عوامل موثر بر آن بعد از جراحی اولیه هرنی دیسکال کمری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی امام رضا از سال 1388 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
13930154مقایسه نتایج کلینیکی و رادیولوژیک درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان به روش هیبرید هوک و اسکرو و روش یونیورسال کلامپ در طی سالهای 1388 تا1394 در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
14922153بررسی اثر سطح هرنی دیسک کمری بر روی نتایج درمان جراحی دیسک کمر در بیماران بستری شده در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
15921894بررسی نتایج درمان همانژیوم های علامتدار ستون فقرات به روش ورتبروپلاستی از راه جلد در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
16921893بررسی شیوع افسردگی در بیماران کاندید جراحی الکتیو ستون فقرات کمری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1392 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
17921499بررسی مقایسه ای نتایج درمان تنگی با ثبات و در دو سطح از کانال نخاعی ستون فقرات کمری به روش جراحی لامینکتومی و لامینوتومی در بیماران بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1388 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
18921076بررسی عوامل مرتبط با گرایش اندک دستیاران رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مشارکت در جلسات تئوری و عملی جراحی های ستون فقرات، 1392مجریپایان یافتهبلي
19920933بررسی نقش جااندازی مهره در درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو ستون فقرات کمری در بیماران بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1385 لغایت 1391مجریپایان یافتهبلي
20920630بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی های انفجاری ستون فقرات پشتی–کمری با استفاده از پیچهای پدیکولار و هوک منفرد انتهایی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی امام رضا از سالهای 1388 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
21920629مقایسه نتایج درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس کمری نوع ایسمیک با نوع دژنراتیو در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1388 تا 1391.مجریپایان یافتهبلي
22920349بررسی اثر تغییر سیگنال داخل نخاعی بر روی نتایج درمان جراحی در بیماران مبتلا به میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردن بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
23911285مقایسه نتایج درمان جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمر در بیماران چاق با بیماران غیر چاقمجریپایان یافتهبلي
24911078مقایسه نتایج درمان جراحی آرتروز گردن در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی با میلوپاتی در بیماران جراحی شده در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
25910873بررسی شیوع ناتوانی ها در بیماران ایرانی راضی به عمل جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهخير
26910872بررسی فراوانی ناتوانی ها در بیماران تحت عمل جراحی فتق دیسک بین مهره ای گردن در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1391مجریپایان یافتهخير
27910492بررسی رضایتمندی بیماران دچار کجی ستون فقرات از درمان جراحی در مراجعه کنندگان بیمارستان امام رضا(ع) طی سال های 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
28910106بررسی نتایج درمان جراحی رادیکولوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی به روش ACDF میکروسکوپیک در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای1388تا1391مجریپایان یافتهخير
29901032بررسی نتایج روش جراحی جوش دهی بین دو جسم مهره از راه سوراخ بین مهره ای در درمان بیماران مبتلا به عود فتق دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهبلي
30900186بررسی ارتباط اختلال رفلکس آشیل و عملکرد بالینی در بیماران تحت جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهبلي
3189534بررسی نتایج رادیولوژیک و بالینی جراحی اسپوندیلولیستزیس با درجه لغزندگی بالا به روش راد دیسترکشن موقتیمجریپایان یافتهبلي
3289533بررسی نتایج جراحی درفتق های حاد و مزمن دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهبلي
3389532بررسی نتایج ورتبروپلاستی از راه جلد در بیماران ایرانی مبتلا به شکستگی استئوپروتیک مهرهمجریپایان یافتهبلي
3488517بررسی نتایج رادیولوژیک استئوتومی واروس دیستال فمور در بیماران با دفرمیتی ژنو والگوممجریپایان یافتهبلي
3588341بررسی علل تأخیر در مراجعه و درمان در بیماران مبتلا به تومرهای بدخیم و خوش خیم مهاجم سیستم موسکولواسکلتال در دو بیمارستان امام رضا و قائممجریپایان یافتهخير
3688295معرفی یک روش جدید و نتایج اولیه آن در درمان جراحی آسیب های خم شدگی- جداشدگی ستون فقرات پشتی کمریمجریپایان یافتهخير
3788194بررسی نتایج درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس با درجه لغزندگی کم به روش جراحی رفع فشار، جا اندازی، جوش دهی خلفی جانبی و وسیله گذاریمجریپایان یافتهبلي
3887711بررسی نتایج کوتاه کردن رادیوس (Radial Shortening) در بیماران مبتلا به کین باخ بستری شده در بیمارستان قائم از سال1375 تا 1385مجریپایان یافتهبلي
39970367بررسی و ارزش گذاری عوامل اختصاصی موثر بر کیفیت زندگی بیماران بزرگسال با سارکوم بافت نرم اندام.(یک مطالعه چند مرحله ای مبتنی بر نتایج اعلام شده توسط بیماران)همکارعقد قراردادبلي
40961183ترجمه و بومی سازی پرسشنامه NOOS و بررسی اعتبار و تکرار پذیری آن درجمعیت ایرانی مبتلا به گردن دردهمکارپایان یافتهخير
41941823بررسی نتایج درمانی دکمپرسیون پره کوتانئوس دیسک با لیزر برای درمان رادیکولوپاتی مزمن ناشی از بیماری دژنراتیو دیسک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان امام رضا در طی سال 1398 و 1397همکارعقد قراردادخير
42941731طول مدت بستری بیماران پس از عمل و پذیرش مجدد به بیمارستان طی سی روز اول پس از ترخیص در شکستگی های هیپ سالمندانهمکاردر دست اجراخير
43940415تعیین بازگشت به کار بیماران پس از جراحی هرنی دیسک کمری در چند مرکز بیمارستانی درمشهد 1394-95همکارپایان یافتهبلي
44931651تعیین میزان شیوع یکساله کمردرد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان یک مجتمع فولاد سال 1395همکارپایان یافتهبلي
45922633مقایسه پیچ دینامیک هیپ (Dynamic hip screw) با اکسترنال فیکساتور دینامیک (Dynamic external fixator) در شکستگیهای اینتر تروکانتریک در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 93-94همکارپایان یافتهبلي
46921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
47920825مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنترولههمکارپایان یافتهبلي
48910002بررسی مقایسه راندومی آینده نگر تاثیر بی حرکتی اندام در حالت اکسترنال روتیشن ، اکسترنال روتیشن و 30 درجه ابداکشن، اکسترنال روتیشن و 45 درجه ابداکشن و اینترنال روتیشن در دررفتگی حاد اولیه قدامی شانه برروی عود مجدد دررفتگی قدامی شانه در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد (امام رضا ـ امدادی ـ هاشمی نژاد و طالقانی)همکارپایان یافتهخير
49900051بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
5089136بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و سطح سلامتی همسران جانبازان نخاعی خراسان رضوی نسبت به گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
5186700بررسی وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی، نیاز سنجی و اختلالات موسکواسکلتال جانبازان نخاعی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982672A Survey on the Short-term Outcome of Microlumbar Discectomy with General versus Spinal AnesthesiaMedlineClinics in Orthopedic Surgery1398مسئول
2974186Short Term Complications and Functional Results of sarcoma limb salvage surgeriesPMCArchives of Bone and Joint Surgery1397چهارم
3974050Vanishing Bone Syndrome; A Diagnosis Dilemma: Report of a Rare Case and Literature ReviewISCshafa orthopedic journal1397پنجم
4973187Investigating a Possible Link between MRI Findings of Lumbar Disc Degeneration and Modic Changes in the Patients with Chronic Low Back Painسایر سایت‏های تخصصیAustin Journal of Orthopedics & Rheumatology1397مسئول
5972180Investigating a Possible Link between MRI Findings and Clinical Complaints in the Patients with Chronic Low Back Painسایر سایت‏های تخصصیAustin Journal of Orthopedics & Rheumatology1397مسئول
6971382Ethics; the Main License to Do Spinal SurgeriesPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397اول و مسئول
7971362Camptocormia versus Neurogenic Claudication; 'One Similar Presentation with Two Greatly Different Etiologies and Treatments'علمی پژوهشی ایندکس نشدهOrthopaedic Surgery and Traumatology1397اول و مسئول
8970543Does Lumbar Spondylosis Save the Spine From steoporosis? A Cross Sectional Study on 104 Postmenopausal Womenindex copernicusJournal of Orthopedics & Bone Disorders1396اول و مسئول
9970082Effect of interbody fusion cage on clinical and radiological outcome of surgery in L4–L5 lumbar degenerative spondylolisthesisPMCJournal of Spine Surgery1396اول و مسئول
10964156Myositis Ossificans Progressiva in the Whole Spine: A Case ReportMedlineActa Medica Iranica1396مسئول
11963402Abductor digiti minimi opponensplasty for a patient with Cavanagh syndrome a Case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
12963118Patient’s return to work 3 months after lumbar spine discectomy and it’s determinants in Mashhad 2015-2016: A multicenter cohortChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
13962983Coccygectomy; Is it Worthwhile in Every Patient with a Refractory Coccygodynia? An Updated Reviewسایر سایت‏های تخصصیARC Journal of Orthopedics1396اول و مسئول
14953783A survey on low back pain risk factors in steel industry workers in 2015PMCAsian spine journal1395دوم
15952822Comparison of Clinical and Radiologic Outcome of Adolescent Idiopathic Scoliosis Treated with Hybrid Hook-Screw Instrumentation versus Universal Clamp SystemPMCadvances in medicine1395مسئول
16952818Ten Important Tips in Treating a Patient with Lumbar Disc HerniationPMCAsian spine journal1395اول و مسئول
17951900Prognostic Value of Impaired Preoperative Ankle Reflex in Surgical Outcome of Lumbar Disc HerniationISIARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1394اول
18951398Posterior Fixation with Unilateral Same Segment Pedicle Fixation and Contralateral Hook in Surgical Treatment of Thoracolumbar Burst FracturesISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1395اول و مسئول
19951092Identifying predisposing factors for recurrence after successful surgical treatment of lumbar disc herniationindex copernicusMedical Journal of Dr. D.Y. Patil University1395اول و مسئول
20951018Translation and Cultural Adaptation of the Manchester-Oxford Foot Questionnaire (MOXFQ) into Persian LanguagePMCFoot (Edinb)1394چهارم
21950528Failure Rate of Spine Surgeons in Preoperative Clinical Screening of Severe Psychological DisordersPMCclinics in orthopedic surgery1395اول و مسئول
22950492Why Are Orthopedic Residents Reluctant to Participate in Spinal Surgeries Teaching Programs?ISCEducational Research in Medical Sciences Journal1394اول و مسئول
23942791Huge Intracanal lumbar Disc Herniation: a Review of Four CasesPMCActa Medica Iranica1394اول و مسئول
24942488Surgical Outcome of Reduction and Instrumented Fusion in Lumbar Degenerative SpondylolisthesisPMCIran J Med Sci1394اول و مسئول
25941470Total ureteral avulsion leading to early nephrectomy as a rare complication of simple lumbar discectomy; a case reportسایر سایت‏های تخصصیSICOT-J1394اول و مسئول
26941395Quality of Life Among Veterans With Chronic Spinal Cord Injury and Related VariablesPMCArch Trauma Res1393چهارم
27941035Clinical Instability of the Knee and Functional Differences Following Tibial Plateau Fractures Versus Distal Femoral FracturesPMCtrauma monthly1393پنجم به بعد
28940782Prognostic Effect of Impaired Ankle Reflex in Surgical Outcomes of Lumbar Disc Herniation.PMCArchives of Bone and Joint Surgery1394مسئول
29940683Primary Epidural Varicosis as a Rare Cause of Sciatica: A Case ReportPMCIran J Med Sci1394اول و مسئول
30940470Influencing factors on the functional level of hemophilic patients assessed by FISHISIHAEMOPHILIA1392پنجم به بعد
31940251Impact of Preoperative Spinal Cord Signal Intensity and Symptom Duration on Surgical Outcome of the Patients with Cervical Spondylotic Myelopathyسایر سایت‏های تخصصیAmerican Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery1394اول و مسئول
32940194Intrapelvic Lumbosacral Fracture Dislocation in a Neurologically Intact Patient: A Case ReportPMCArchives of Trauma Research1394مسئول
33935397Pisa Syndrome Associated With Clozapine: A Rare Case Report and Literature ReviewscopusSpine Deformity1394مسئول
34935329Pedicle Subtraction Osteotomy in a 5-Year-Old Child with Congenital KyphosisPMCArchives of Bone and Joint Surgery1394اول و مسئول
35934708Impending Discectomy in a Patient with Zoster Induced Sciatica; An Instructive Case ReportscopusBasic and Clinical Neuroscience1394اول و مسئول
36934468Necessity of MRI in Acute and Mild knee Problemسایر سایت‏های تخصصیSAUSSUREA1393پنجم به بعد
37934150Radiologic and Clinical Outcomes of Surgery in High Grade Spondylolisthesis Treated with Temporary Distraction RodMedlineClinics in Orthopedic Surgery1393اول و مسئول
38934032Combined Femoral and Acetabular Osteotomy in Children of Walking Age for Treatment of DDH; A Five Years Follow-Up ReportPMCIranian Journal of Medical Sciences1393مسئول
39933898Prevalence and Severity of Preoperative Disabilities in Iranian Patients With Radiculopathy From Cervical Disc Herniationسایر سایت‏های تخصصیShafa Orthopedic Journal1393اول و مسئول
40933871Clinical Outcomes of Surgery in Young Patients With Spinal DeformityISCRzazavi International Journal of Medicine1393اول و مسئول
41933806Lumbar Spondylolysis and Spondylolytic Spondylolisthesis: Who Should Be Have Surgery? An Algorithmic ApproachPMCAsian Spine Journal1393اول و مسئول
42933744Reduction versus in situ fusion in surgical treatment of lumbar degenerative spondylolisthesisسایر سایت‏های تخصصیInternational Research on Medical Sciences1393اول و مسئول
43933556Reverse Sagittal Thoracolumbar Alignment Combined with Trunk List in a Young Patient with Lumbar Disc Herniationعلمی پژوهشی ایندکس نشدهResearch1393اول و مسئول
44933311Instrumented transforaminal lumbar interbody fusion in surgical treatment of recurrent disc herniationPMCMedical Journal of Islamic Republic of Iran1393اول و مسئول
45932795Three Pieces of Rebar in a Young Awake Labourعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAustin Journal of Clinical Case Reports1393مسئول
46932794Impact of Herniation Level on Surgical Outcome of Microlumbar Discectomyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAustin Journal of Orthopedics and Rheumatology1393اول و مسئول
47932774Comment on: Sciatica in the YoungPMCAsian Spine Journal1393اول و مسئول
48932494How to Treat the Complex Unstable Intertrochanteric Fractures in Elderly Patients? DHS or ArthroplastyPMCThe Archives of Bone & Joint Surgery1393مسئول
49932404Impact of Age and Duration of Symptoms on Surgical Outcome of Single-Level Microscopic Anterior Cervical Discectomy and Fusion in the Patients with Cervical Spondylotic RadiculopathyChemical AbstractNeuroscience Journal1393اول و مسئول
50932314Dysplasia Epiphysealis Hemimelica (Trevor's Syndrom)SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Orthopaedic Surgery1388سوم
51931985Lumbar Spinal Stenosis: Who Should Be Fused? An Updated ReviewPMCAsian Spine Journal1393اول و مسئول
52931659فایل مقاله ضمیمه شده استChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان1384اول
53931132Posterior Vertebral Injury; Is This a Burst Fracture or a Flexion-Distraction Injury?PMCArchives of Bone and Joint Surgery1393اول و مسئول
54931063Efficacy of Combined Therapeutic Protocol (Kinesiotherapy and Massage) on Dynamic Equilibrium in the Male Patients with Chronic Low Back Pain Due To Lumbar Degenerative Disc DiseaseISCInternational Journal of Sport Studies1393چهارم
55930925Sciatica in a Five-Year-Old BoyPMCAsian Spine Journal1393اول و مسئول
56930713Comparison of Functional Outcomes following Surgical Decompression and Posterolateral Instrumented Fusion in Single Level Low Grade Lumbar Degenerative versus Isthmic SpondylolisthesisMedlineClinics in Orthopedic Surgery1393اول و مسئول
57930516Posterior tension band wiring and instrumentation for thoracolumbar flexion-distraction injuriesISIJournal of Orthopaedic Surgery1393مسئول
58930487Percutaneous Vertebral Body Augmentation: An Updated ReviewPMCSurgery research and practice1393اول و مسئول
5992663Percutaneous vertebroplasty in symptomatic hemangioma versus osteoporotic compression fractureISIIndian Journal of Orthopaedics1392اول و مسئول
60925162Laminotomy Versus Laminectomy in Surgical Treatment of Multilevel Lumbar Spinal Stenosis in Patients More Than 65 Years Oldسایر سایت‏های تخصصیJournal of Surgery1392اول و مسئول
61924665?Does Duration of Preoperative Sciatica Impact Surgical Outcomes in Patients with Lumbar Disc HerniationPMCNeurology Research International1392اول و مسئول
62924522Impact of Obesity and Underweight on Surgical Outcome of Lumbar Disc Herniationسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Neuroscience1392اول و مسئول
63924521The necessity of MRI in acute and mild knee traumascopusThe Journal of American Science1392پنجم به بعد
64924454Clinical Outcome of Femoral Osteotomy in Patients with Legg-Calve´-Perthes Diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهArchives of Bone and Joint Surgery1392سوم
65924453Accuracy of Lachman and Anterior Drawer Tests for Anterior Cruciate Ligament Injuriesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهArchives of Bone and Joint Surgery1392چهارم
66924452Prevalence and Severity of Preoperative Disabilities in Iranian Patients with Lumbar Disc Herniationعلمی پژوهشی ایندکس نشدهArchives of Bone and Joint Surgery1392اول و مسئول
67924333Surgical Outcomes of Pediatric Humeral Supracondylar Fractures Treated By Posterior Approach and Triceps Splittingسایر سایت‏های تخصصیJournal of Trauma and Treatment1392اول
68924325Postoperative Cauda Equina Syndrome in Trivial Lumbar Congenital Kyphosis: A Case ReportPMCActa Medica Iranica1392اول و مسئول
69924175Posterior Surgery Alone in the Treatment of Post-traumatic Kyphosis by Posterior Column Osteotomy, Spondylodesis, Instrumentation, and VertebroplastyPMCAsian Spine Journal1392اول و مسئول
70924139A novel technique of percutaneous corticotomy for limb lengthening and deformity correctionسایر سایت‏های تخصصیГруппа авторов1390چهارم
71924117Bilateral One-half Spica Cast After Open Reduction and Pelvic Osteotomy in the Developmental Dislocation of the HipISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم
72924088Treatment Outcomes of Open Pelvic Fractures Associated with Extensive Perineal InjuriesPMCClinics in Orthopedic Surgery1392مسئول
73923918Modified fulcrum bending radiography: A new combined technique that may reflect scoliotic curve flexibility better than other conventional methodsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Orthopaedics1392اول
74923635A study on job postures and musculoskeletal illnesses in dentistsISIInternational Journal of Occupational Medicine and Environmental Health1392سوم
75923559Percutaneous Vertebroplasty in Iranian Patients withOsteoporotic Vertebral Fracturesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهarchives of bone and joint surgery1392اول
76923554percutaneous vertebroplasty in iranian patients with osteoprotic vertebral fracturesPMCThe archives of bone and joint surgery1392اول
77923420Symptomatic thromboembolism as an uncommon postoperative complication in young patients with spinal deformityscopusJournal of Orthopaedics, Trauma and Rehabilitation1392اول
78923415Multiple lumbar vertebral fractures following a single idiopathic seizure in an otherwise healthy patient; a case reportPMCMedical Journal of Islamic Republic of iran1392مسئول
79922392Treatment of Complex Proximal Tibial Fractures (Types V & VI of Schautzker Classification) by Double Plate Fixation with Single Anterior Incisionindex copernicusOpen Journal of Orthopaedics1392دوم
80922388Functional Outcomes of Surgery in Cervical Spondylotic Radiculopathy versus Myelopathy: A Comparative Studyسایر سایت‏های تخصصیNeuroscience Journal1392اول و مسئول
81922225Application of Orthopedic Dual Sliding Compression Plate (ODSCP) in High Medial Tibial Open Wedge OsteotomiesISIIranian Red crescent Medical Journal1392چهارم
82922050Radiographic outcome of surgical treatment of Scheuermann’s kyphosis: a comparative study between old and new spinal instrumentsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392اول و مسئول
83921867Does Percutaneous Kyphoplasty Have Better Functional Outcome Than Vertebroplasty in Single Level Osteoporotic Compression Fractures? A Comparative Prospective StudyPMCJournal of Osteoporosis1392اول و مسئول
8491953The Correlation between Clinical Diagnosis and knee Arthroscopic FindingsISCاسرار (فصلنامه دانشکده علوم پزشکی سبزوار)1382دوم
8591808Hybrid External Fixation for Open Severe Comminuted Fractures of the Distal Femur.ISISurgical Science1391سوم
8691807Magnetic Resonance Imaging versus Electrophysiologic Tests in Clinical Diagnosis of Lower Extremity Radicular Pain.Chemical AbstractISRN Neuroscience1392مسئول
8791804Generalized Ligamentous Laxity; a Parameter Should not to be Forgotten in Preoperative Planning of Adolescent Idiopathic ScoliosisISIIranian Red Crescent Medical Journal1390مسئول
8891803Study the results of less invasive decompressive surgery in lumbar spinal stenosisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1388چهارم
8991802In situ fusion for spondylolysis is regaining its lost popularityscopusMedical Journal of Islamic Republic of Iran1388چهارم
9091798Surgical treatment of scoliosis in patients with Charcot-Marie-Tooth diseaseindex copernicusJournal of Hainan Medical College1387اول و مسئول
9191796Radiographic outcome of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis in males versus femalesPMCscoliosis1387مسئول
9291793Distal soft tissue surgery and proximal open wedge metatarsal osteotomy in hallux valgusعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1385مسئول
9391780Pronator quadrates pedicle bone graft in scaphoid fracture non-unionSID/Iranmedex/Magiranمجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1384
9491338Treatment Delay in Orthopedic Tumorsسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1391اول و مسئول
9591337Anterior spinal surgery alone in the surgical treatment of thoracolumbar spinal tuberculosis: a prospective studyscopusMedical Journal of Islamic Republic of Iran1390اول و مسئول
9691238The effects of combined therapeutic protocol (therapeutic exercises and ‎massage) on the pain and physical performance in men with chronic low back ‎pain due to lumbar disc herniationCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391سوم
9790411The Effect of Combined Therapeutic Protocol (Exercise Therapy and Massage) on Quality of Life in Male Patients Suffering from Chronic Low Back Pain due to Lumbar Disc HerniationSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Health and Physical Activity1390سوم
9889587Efficacy of surgical time on clinical and radiologic outcome of unstable thoracolumbar burst fracturesscopusJournal of Chinese Clinical Medicine 1389دوم
9988724Late onset sciatalgia as a rare complication of percutaneous vertebroplasty; a case reportISICases journal1388مسئول
10088475دیسبلازی نیمه اپی فیز(سندروم ترور) (گزارش یک مورد)index copernicusمجله جراحی استخوان و مفتصل ایران1388سوم
10188100Painful and tender toe, osteoid osteoma of the distal phalanx of toe, a diagnostic dilemmaISI foot1388دوم
10288056Varus distal femoral osteotomy in young adults with valgus kneeISIJ Orthop Surg Res1388اول و مسئول
10388034Isolated long thoracic nerve paralysis - a rare complication of anterior spinal surgery: a case reportPMCJournal of medical case reports1388مسئول
10487235Bioactive glass versus autogenous iliac crest bone graft in adolescent idiopathic scoliosis surgeryscopusActa Medica Iranica1388چهارم
10587201Is surgery recommended in adults with neglected congenital muscular torticollis? A prospective studyISIBMC Masculoskeletal disorder1387
10687200نتایج درمان جراحی در اسپوندیلولیستزی دژنراتیو به روش رفع فشار، جوش دادن خلفی جانبی و وسیله گذاریEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
10787068Is Bristow-Latarjet Operation Effective for Every Recurrent Anterior Shoulder Dislocation?ISIArch Iranian Med1387اول و مسئول
10886670Fixation of tibial avulsion fractures of the posterior cruciate ligament using pull through suture and malleolar screwscopusJournal of Research in Medical Sciences1386اول و مسئول
10986040Unusual presentation of iliac bone hydatid cystscopusIranian journal of Medical sciences1386اول و مسئول
11085344مقایسه علائم بالینی با یافته های آرتروسکوپی در ضایعات داخل مفصلی زانو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954044بررسی شیوع کمردرد و عوامل خطر موثر بر آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 1394هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلیتهرانسخنرانی1394خير
2952628A survey on occupational low back pain and its risk factors in steel industry workers in Iran3rd International Conference On Occupational & Environmental Health (ICOEH2016)New Delhiسخنرانی1395خير
3952423استفاده از Orthopedic Dual Sliding Compression Plate (ODSCP) در High Medial Tibial Open Wedge Osteotomies24th Annual Meeting of the Iranian Orthopedic Associationتهرانپوستر1395خير
491813Efficacy of posterior instrumentation accompanied by posterior tension band fixation in thoracolumbar flexion distraction injuriesSpine WeekAmsterdamپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1825فوریتهای ستون فقرات آنچه یک پزشک باید از ستون فقرات بداند1388تالیف
221فوریتهای ستون فقرات1388تالیف
3189تشریح کاربردی اندام و فوریتهای ارتوپدی1386تالیف
41749اسپاین کمپل1397ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1181فیکساتور خارج بدنی لغزنده شکستگیهای هیپ1394/02/1685605nf>, علی مرادی , احسان واحدی , فرزاد امیدی کاشانی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19771فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19208کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
2104کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه