امیر  معین تقوی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

امیر معین تقوی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): امیر معین تقوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : MoeentaghaviA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پریودانتیکسدندانپزشک متخصص1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
استادیاردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1377/08/031383/11/11

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960557بررسی سطح گیرنده های کانابینوئید نوع یک و دو در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمنمجریدر دست اجرابلي
2960344بررسی هیستولوژیک ترمیم استخوان اطراف ایمپلنت های بدون ثبات اولیه در ترکیب با بیومتریال های Biodentine ، FDBA و BTCP : : مطالعه حیوانیمجریدر دست اجرابلي
3950468بررسی میکروسکوپی اثر لیزر Diodeو CO2 وEr:YAG و Er,Cr:YSGG در تغییرات سطح ایمپلنتمجریپایان یافتهبلي
4950227بررسی ارتباط بین متغیر های پریودنتال با شدت بیماری در مبتلایان به COPDمجریپایان یافتهبلي
5950171بررسی میزان تغییر کرست استخوان آلوئولار و شاخص های پری ایمپلنت در ایمپلنت های فوری کاشته شده: retrospective cohortمجریپایان یافتهبلي
6941469بررسی زیستایی و حساسیت دندان های مجاور محل جراحی سینوس لیفت بسته قبل و پس از درمانمجریدر دست اجرابلي
7941014بررسی زیستایی و حساسیت دندان های مجاور محل جراحی سینوس لیفت باز قبل و پس از درمانمجریدر دست اجرابلي
8940839بررسی کارایی لیزرهای CO2وDiode ( تابش پالسی و پیوسته) در حذف پیگمانتاسیون لثه ای.مجریپایان یافتهبلي
9910101بررسی میزان آگاهی و استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال1391مجریپایان یافتهبلي
10900764ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک تغییرات عرضی ریج آلوئول با استفاده از Demineralized freeze-dried cancellous block allograftمجریپایان یافتهبلي
11900497بررسی هیستوپاتولوژیک اثر پانسمان نانو- پک بر روند بهبود زخم های جراحی به دنبال فلپ پریودنتال در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
1289468مقایسه شاخص های رادیومورفومتریک مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1389179بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال با تغییرات Lipid- profile, CRP, FBS و CBCمجریپایان یافتهبلي
14891028تأثیر استعمال دخانیات در بیان ژنهای IL-1وIL-12 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمن مجریپایان یافتهبلي
1588552بررسی و مقایسه وضعیت پریودنتال در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی و استئوپروز با گروه سالممجریپایان یافتهبلي
1688395مقایسه هیستوپاتولوژیک پانسمان حاوی ذرات نانوسیلور با پانسمان پریودنتال معمولی بر روند بهبود زخم های جینجیوکتومی در مدل حیوانی ( خرگوش)مجریپایان یافتهخير
1787525بررسی عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در کیفیت و تسریع ارائه خدمات پژوهشی مجریپایان یافتهخير
1887374مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنتهای Internal & External) 3I) یکسال بعد از بارگذاریمجریپایان یافتهبلي
1987336بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی درمان جامع در سال تحصیلی 88-87مجریپایان یافتهبلي
2087304بررسی تأثیر درمان کامل پریودنتال بر فاکتورهای خونی C-reactive protein، تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین های سرم (HDL و LDL) در بیماران مبتلا به پریودنتیت شدیدمجریپایان یافتهبلي
2187216 بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی افزایش عرض ریج باقیمانده با استفاده از demineralized cortical cancellous blocksمجریپایان یافتهبلي
2286710ارزیابی اثرات مشکلات دهانی بر روی کیفیت زندگی بیماران بالغ مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و کلینیک جهاد دانشگاهیمجریپایان یافتهخير
2386709بررسی 5ساله میزان بقا و موفقیت انواع مختلف ایمپلنت های دهانی کاشته شده از سال 1379 تا 1384 در دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2486671بررسی میزان موفقیت بالا بردن کف سینوس به روش کرستال و با استفاده از Trephine drill مجریپایان یافتهخير
2586571بررسی اثر دهانشویه گیاهی عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های لثه ای مجریپایان یافتهبلي
2686570بررسی اثر دهانشویه از عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های پریودنتال بعد از scaling & root planingمجریپایان یافتهبلي
2786394مقایسه کلینیکی سه نوع مسواک Pulsar ، Crossaction و Butler در کاهش پلاک و التهاب لثهمجریپایان یافتهبلي
2886322مقایسه آزمایشگاهی میزان سایش نسوج دندانی با و بدون ادهزیوهای محافظ توسط چند خمیر دندان رایج در بازار ایرانمجریپایان یافتهخير
2986261بررسی اثر کرایوسرجری بر رفع پیگمانتاسیون فیزیولوپیک لثه نوجوانانمجریپایان یافتهخير
3086099اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITIمجریپایان یافتهخير
3186067تأثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر کنترل متابولیک دیابت type IIمجریپایان یافتهخير
3285435بررسی ا ثر عصاره گیاه مسواک(salvadora persica) و دهانشویه Persica برروی استرپتوکوک های Sanguis و Salivarius، کاندیدا آلبیکانس و لاکتوباسیلوس به صورت invitroمجریپایان یافتهخير
33960081بررسی میزان زنده بودن و چسبندگی فیبروبلاست لثه ای به سطح ریشه در محیط کشت حاوی غلظت غیر سمی روغن زیتون اوزونه(ozonated olive oil)همکاردر دست اجرابلي
34950349ترجمه و بررسی اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ) در جمعیت ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
35950062بررسی عوارض و میزان رضایتمندی بیماران جهت فرنکتومی با روش لیزرهمکارپایان یافتهبلي
36950011درمان با منشا طبیعی و گیاهی زخم های آفتوز دهانی ، یک مرور نظام مند و متا انالیزهمکارپایان یافتهبلي
37940475تأثیر استعمال دخانیات در بیان ژنهای FOXP3 و ROR gamma t و IL-8 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمنهمکاردر دست اجرابلي
38931704بررسی تاثیر تزریق موضعی rhBMP-2 در زمان گرفت آلوئول بر ریلاپس گسترش عرضی و حجم و دانسیته ی استخوان کام در بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهبلي
39931482ارزیابی نقادانه مطالعات پژوهشی انجام شده در بخش پریو دانشکده دندانپزشکی مشهد از بدو تاسیس تا کنون(1344-1393)همکارپایان یافتهبلي
40930970: ارزیابی مقایسه ای میزان IL-17 و TGF-β در بافت بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن و مقایسه با میزان آن در بافت سالم به روش Real-time PCRهمکاردر دست اجرابلي
41930309ارزیابی نقادانه مطالعات پژوهشی انجام شده در بخش ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد از بدو تاسیس تا کنون(1377 -1393)همکارعقد قراردادبلي
42930240یک کارآزمایی بالینی برای مقایسه یک ماده حساسیت زدا و ادهزیو سلف اچ بر حساسیت عاجی پس از جراحی پریودنتالهمکارپایان یافتهبلي
43921457بررسی اثر بارگذاری فوری ایمپلنت های کاشته شده در حفره دندانهای تازه کشیده شده بر موفقیت ایمپلنت: مرور نظام مندهمکارپایان یافتهبلي
44920200کارآیی مقایسه ای نخ دندان کشیدن قبل یا پس از مسواک زدن در کاهش پلاک بین دندانی و میزان فلوراید باقیمانده در آن ناحیه همکارپایان یافتهبلي
45900076بررسی و نقد تحقیقات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی منتشر شده کشور از سال 88-75همکارپایان یافتهخير
46900070بررسی اثر ضدمیکروبی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو همکارپایان یافتهبلي
4789963بررسی میان میزان آگاهی ، نگرش وعملکرد در رابطه با سلامت دهان ودندان با DMFT در دانشجویان پسرجدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد .(سال 1389)همکارپایان یافتهبلي
4889213بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی در زمینه سرفصل های اموزشی گروه پریودنتولوژی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهبلي
4987777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387همکارپایان یافتهخير
5087285بررسی میزان موفقیت Lateral Ridge Augmentation با استفاده از اتوژنوس بون توسط فرزهای ترفاینهمکارپایان یافتهبلي
5187280بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
5287023بررسی بافت شناسی تاثیر بالینی کاربرد موضعی ژل حاوی عصاره زرشک بر التهاب لثههمکارپایان یافتهخير
5386445ارزیابی وضعیت سلامت دهان، نیازهای دهانی و رفتارهای بهداشتی کارکنان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 85همکارپایان یافتهخير
5486343بررسی جهش های ژنی کاتپسین C در افراد مبتلا به سندرم پاپیلون لفور در خراسان رضوی همکارپایان یافتهخير
5586276تأثیر استعمال سیگار در بیان ژن IL-6 در بافت لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمنهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970011Natural Treatment of Oral Aphthous Ulcers: A Systematic Reviewسایر سایت‏های تخصصیtranslational biomdicine1396پنجم
2964463Critical Appraisal of Iranian Dentistry Clinical Trials Published in English from 1999 to 2012Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397پنجم به بعد
3963953A Review Over Benefits and Drawbacks of Combining Sodium Hypochlorite with Other Endodontic MaterialsPMCThe open dentistry journal1396مسئول
4963848Clinical and histological evaluation of increase in the residual ridge width using mineralized corticocancellous block allografts: A pilot studyPMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1396دوم
5963586The Effects of Smoking on Expression of IL-12 and IL-1β in Gingival Tissues of Patients with Chronic PeriodontitisPMCThe open dentistry journal1396اول و مسئول
6962603Comparing the Quality of Life of Patients Requesting Dental Implants Before and After ImplantPMCOPEN DENTISTRY JOURNAL1396مسئول
7961766Comparing the effect of a desensitizing material and a self-etch adhesive on dentin sensitivity after periodontal surgery: a randomized clinical trialPMCRestorative dentistry and endodontics1396چهارم
8960228Clinical and Radiographic Evaluation of Demineralized Freeze-Dried Cancellous Block Allograft for Ridge Augmentation: A Pilot StudyMedlineJournal of long-term effects of medical implants1395اول
9960093Comparison of Three types of Tooth Brushes on Plaque and Gingival Indices: A Randomized Clinical TrialPMCThe open dentistry journal1395اول
10953916Comparison of Two Regenerative Surgical Treatments for Peri-Implantitis Defect using Natix Alone or in Combination with Bio-Oss and Collagen Membrane.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395مسئول
11953911Evaluation of Alveolar Crest Changes following Buccal Bone Overbuilding in Immediate Implantation.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395اول
12953904Lateral Ridge Augmentation with Autogenous Bone Harvested Using Trephine Drills: A Noninvasive TechniquePMCThe open dentistry journal1394مسئول
13953883Resonance frequency analysis of implant stability in augmented and non-augmented sinus sitesISCJournal of Dental Materials and Techniques1394اول و مسئول
14953794Analgesic Efficacy of Aloe Vera and Green Tea Mouthwash After Periodontal Pocket Reduction Surgery: A Randomized Split-Mouth Clinical TrialChemical Abstractjournal of dental school1395پنجم
15953793Dimensional changes of hard and soft tissue after immediate implantation in comparison with conventional tooth extractionISIBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE1395چهارم
16950066Clinical efficacy of an herbal mouth wash composed of Salix alba, Malva sylvestrais and Althaea officinalis in chronic periodontitis patientsISIJournal of Herbal Medicine1394دوم
17941817Evaluation of Evidence Based Dentistry Knowledge and Usage among Postgraduate Dental Students of Mashhad Dental School in 2012-2013Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
18941816Enhancement of Gingival Wound Healing by Local Application of Silver Nanoparticles Periodontal Dressing Following Surgery: A Histological Assessment in Animal ModelChemical AbstractModern Research in Inflammation1393پنجم
19941813Oral Health Related Quality of Life in a Group of GeriatricsPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394سوم
20941811The Comparison of Mandibular Radiomorphometric Indices in Panoramic Radiography between Patients with Chronic Periodontitis and Healthy IndividualsPMCThe Journal of Contemporary Dental Practice1393اول
21941810Management of a Congenitally Missing Lateral Incisor with Orthodontics, Bone Grafting (a New Method) and Single-Tooth Implant: A Case Reportindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1393دوم
22941025A Comparison of the Students’ and Teachers’ Viewpoints about the Characteristics of a Good Teacher in DentistryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393مسئول
23940912Evaluation of Effect of Immediate Loading on Clinical Success after Immediate Implantation: A Systematic Review and Meta-AnalysisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394دوم
24940800Clinical Parameters and Crestal Bone Loss in Internal Versus External Hex Implants at One Year after LoadingISCJournal of Dental Materials and Techniques1394دوم
25933035Kindler Syndrome: A case Report from IranISCJournal of Dental Materials and Techniques1393دوم
26932423Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental StudyEmbasefuture of medical education journal1393سوم
27931205بررسی کلینیکی اثر ژل کار باماید پراکساید 10% در تکنیک Home Bleaching بر روی پریودونشیومindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1382سوم
28924771A Study on the Reasons of Noncompliance with Tooth Brushing in Young Males of Azadshahr Region of Yazd, Iranindex copernicusIndian Journal of Dental Education1388
29924770Hyperlipidemia in Patients with PeriodontitisPMCThe Journal of Contemporary Dental Practice1384مسئول
30924769Association between TGF- β1-509 Gene Polymorphism with Aggressive Periodontitisسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Genetic Engineering1391چهارم
31924768A Clinical Study of Combined Systemic Co-Amoxiclave and Metronidazole as Adjuncts to Periodontal Surgery in the Treatment of Advanced Periodontal Diseaseسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Surgical Research1391سوم
32924767Evaluation of the Relationship between Cystatin C Level in Whole Saliva and Chronic PeriodontitisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392چهارم
33924765Clinical Study of Vertical Bone Formation around Dental Implants Using Titanium Re-Inforced Membraneسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Surgical Research1392دوم
34924764Comparative Study of Algipore and Decalcified Freeze-Dried Bone Allograft In Open Maxillary Sinus Elevation Using Piezoelectric Surgery(Emro (IMEMRJournal of Periodontology and Implant Dentistry1392مسئول
35924763Oral Health-Related Quality of Life: A Cross-Sectional Survey among Adult Patients in Mashhad, IranISCJournal of Dental Material and Technique1392اول و مسئول
36924762Relationship between maternal periodontal disease and low birth weight babiesISIIranian Journal of Reproductive Medicine1392
37924760Evaluation of the Association Between Periodonta Parameters, Osteoporosis and Osteopenia in Post Menopausal WomenPMCJournal of Dentistry(tehran1392اول و مسئول
38924740The Association between Current Low-Dose Oral Contraceptive Pills and Periodontal Health: A Matched-Case-Control StudyPMCJournal of contemporary Dental Practice1389
39924739Influence of moderate to severe chronic periodontitis on dental pulpPMCJournal of Indian Society of Periodontology1391چهارم
40924738Evaluation of 3- to 8-year treatment outcomes and success rates with 6 implant brands in partially edentulous patients.ISIjournal of oral Implantology1391اول و مسئول
41924737Treatment of gingival physiologic pigmentation in adolescents by liquid nitrogen cryosurgery: 24-month follow-up.ISIInternational Journal of Periodontics and Restorative Dentistry1391مسئول
42924728evaluation of relationship between osteoporosis and tooth loss in posmenoposal womenscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1391دوم
4391476Berberine Gel in Periodontal Inflammation: Clinical and Histological Effectsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry 1391اول و مسئول
4490909In vitro antimicrobial comparison of chlorhexidine, persica mouthwash and miswak extractPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390مسئول
4590838Non-surgical periodontal therapy affects metabolic control in diabetics: a randomized controlled clinical trialISIAustralian dental journal1390اول
4690509Pattern of cigarette smoking effect on periodontal pocketing and attachment loss: a retrospective studyISIInternational journal of dental hygiene1390پنجم
4790322Effect of occlusal relationship on periodontal parametersISCJournal of Isfahan Dental School1390دوم
4889061Resonance Frequency Analysis of Clinical Stability of Astra Tech and ITI Implant Systemsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry1389چهارم
4989046Occlusal rehabilitation in a partially edentulous patient with lost vertical dimension using dental implants: a clinical reportPMCJ Contemp Dent Pract1389دوم
5089023Comparison of Stability of Implants Inserted in Ridges Augmented with Mineralized Cortical Cancellous Allograft Blocks with Implants in Native Bone Using Resonance Frequency Analysis(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
5188459بررسی میزان تاثیر role modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت دهان و دندنindex copernicusمجله دندانپزشکی جانعه اسلامی دندانپزشکان1388دوم
5288386درمان پیگمانتاسیون فیزیولوژیک لثه در نوجوانان توسط تکنیک کرایوسرجری با استفاده از نیتروژن مایع: ارزیابی یک ساله(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388مسئول
5388371اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITI(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول
5488356بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388چهارم
5587653Association of Periodontal Diseases with C Reactive Protein scopusJournal of Medical Sciences 1387مسئول
5687609Correlation between levels of sulcular and capillary blood glucosePMCThe journal of contemporary dental practice1388دوم
5787518Evaluation of HTLV-1 in Human Subgingival Plaque of Seropositive Patients Chemical AbstractJournal of dentistry Tehran university of medical sciences1387سوم
5887417ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیکی ایمپلنت های یکپارچه (One-Piece) ماکسیموس همراه با بارگذاری غیرفانکشنال فوری در جایگذاری دندانهای لترال بالا و ثنایای پایینسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387مسئول
5987247Clinical and radiographic comparison of primary molars after formocresol and electrosurgical pulpotomy: a randomized clinical trial ISIIndian J Dent Res 1387مسئول
6087166ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون نمودن استخوان(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1387سوم
6187090relationship between cholesterol and triglyceride blood values and periodontal parameters in patients of mashhad health centerISInew york state dental journal1387مسئول
6286672IL-1β +3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran ProvincescopusJournal of Medicinal sciences1386چهارم
6386597بررسی اثر استفاده از ترکیب خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم در کاهش حساسیت عاجی بعد از جراحی پریودنتال سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386سوم
6486434Adjunctive effects of systemic amoxicillin and metronidazole with scaling and root planing: a randomized, placebo controlled clinical trial.PMCJ Contemp Dent Pract1386اول و مسئول
6586223ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم
6685375L بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلولهای فیبروبلاست 929در محیط آزمایشگاهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
6785253Evaluation of Long-Term Usage of Low Dose Doxycycline after Periodontal Surgery in Patients with Chronic PeriodontitisscopusInternational Journal of Pharmacology1385سوم
6885231Antibiotics to prevent complications following periodontal surgeryscopusInternational Journal of Pharmacology1385سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970012بازسازی بافت سخت بایدها و نبایدهاperiodontology17th international congress of Iranian academy ofتهرانسخنرانی1396بله
2950295ارتباط بیماریهای پریودونتال و بیماریهای سیستمیکنخستین همایش دندانپزشکی و طب حیطه ها و رویکردهایزدسخنرانی1395بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
2643اصول کاربردی در ایمپلنتهای دندانی1390ترجمه
3639مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد1388ترجمه
41416کتاب مرجع ملی پریودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب
51413مجموعه کتابهای مرجع دندانپزشکی : پریودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان
147خمیر پیشگیری دندانپزشکی1392/05/1580239nf>, مجیدرضا مختاری , حمیدرضا عرب , امیر معین تقوی , محمد درهمی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه