امیر  معین تقوی

 فعالیت های پژوهشی

 

امیر معین تقوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیر معین تقوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : MoeentaghaviA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پریودانتیکسدندانپزشک متخصص1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1377/08/031383/11/11

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960344بررسی هیستولوژیک ترمیم استخوان اطراف ایمپلنت های بدون ثبات اولیه در ترکیب با بیومتریال های Biodentine ، FDBA و BTCP : : مطالعه حیوانیمجریعقد قراردادبلي
2950468بررسی میکروسکوپی اثر لیزر Diodeو CO2 وEr:YAG و Er,Cr:YSGG در تغییرات سطح ایمپلنتمجریپایان یافتهبلي
3950227بررسی ارتباط بین متغیر های پریودنتال با شدت بیماری در مبتلایان به COPDمجریدر دست اجرابلي
4950171بررسی میزان تغییر کرست استخوان آلوئولار و شاخص های پری ایمپلنت در ایمپلنت های فوری کاشته شده: retrospective cohortمجریپایان یافتهبلي
5941469بررسی زیستایی و حساسیت دندان های مجاور محل جراحی سینوس لیفت بسته قبل و پس از درمانمجریدر دست اجرابلي
6941014بررسی زیستایی و حساسیت دندان های مجاور محل جراحی سینوس لیفت باز قبل و پس از درمانمجریدر دست اجرابلي
7940839بررسي کارايي ليزرهاي CO2وDiode ( تابش پالسي و پيوسته) در حذف پيگمانتاسيون لثه اي.مجریدر دست اجرابلي
8910101بررسی میزان آگاهی و استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال1391مجریپایان یافتهبلي
9900764ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک تغییرات عرضی ریج آلوئول با استفاده از Demineralized freeze-dried cancellous block allograftمجریپایان یافتهبلي
10900497بررسی هیستوپاتولوژیک اثر پانسمان نانو- پک بر روند بهبود زخم های جراحی به دنبال فلپ پریودنتال در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
1189468مقایسه شاخص های رادیومورفومتریک مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1289179بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال با تغییرات Lipid- profile, CRP, FBS و CBCمجریپایان یافتهبلي
13891028تأثیر استعمال دخانیات در بیان ژنهای IL-1وIL-12 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمن مجریپایان یافتهبلي
1488552بررسی و مقایسه وضعیت پریودنتال در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی و استئوپروز با گروه سالممجریپایان یافتهبلي
1588395مقایسه هیستوپاتولوژیک پانسمان حاوی ذرات نانوسیلور با پانسمان پریودنتال معمولی بر روند بهبود زخم های جینجیوکتومی در مدل حیوانی ( خرگوش)مجریپایان یافتهخير
1687525بررسی عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در کیفیت و تسریع ارائه خدمات پژوهشی مجریپایان یافتهخير
1787374مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنتهای Internal & External) 3I) یکسال بعد از بارگذاریمجریپایان یافتهبلي
1887336بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی درمان جامع در سال تحصیلی 88-87مجریپایان یافتهبلي
1987304بررسی تأثیر درمان کامل پریودنتال بر فاکتورهای خونی C-reactive protein، تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین های سرم (HDL و LDL) در بیماران مبتلا به پریودنتیت شدیدمجریپایان یافتهبلي
2087216 بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی افزایش عرض ریج باقیمانده با استفاده از demineralized cortical cancellous blocksمجریپایان یافتهبلي
2186710ارزیابی اثرات مشکلات دهانی بر روی کیفیت زندگی بیماران بالغ مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و کلینیک جهاد دانشگاهیمجریپایان یافتهخير
2286709بررسی 5ساله میزان بقا و موفقیت انواع مختلف ایمپلنت های دهانی کاشته شده از سال 1379 تا 1384 در دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2386671بررسی میزان موفقیت بالا بردن کف سینوس به روش کرستال و با استفاده از Trephine drill مجریپایان یافتهخير
2486571بررسی اثر دهانشویه گیاهی عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های لثه ای مجریپایان یافتهبلي
2586570بررسی اثر دهانشویه از عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های پریودنتال بعد از scaling & root planingمجریپایان یافتهبلي
2686394مقایسه کلینیکی سه نوع مسواک Pulsar ، Crossaction و Butler در کاهش پلاک و التهاب لثهمجریپایان یافتهبلي
2786322مقایسه آزمایشگاهی میزان سایش نسوج دندانی با و بدون ادهزیوهای محافظ توسط چند خمیر دندان رایج در بازار ایرانمجریپایان یافتهخير
2886261بررسی اثر کرایوسرجری بر رفع پیگمانتاسیون فیزیولوپیک لثه نوجوانانمجریپایان یافتهخير
2986099اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITIمجریپایان یافتهخير
3086067تأثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر کنترل متابولیک دیابت type IIمجریپایان یافتهخير
3185435بررسی ا ثر عصاره گیاه مسواک(salvadora persica) و دهانشویه Persica برروی استرپتوکوک های Sanguis و Salivarius، کاندیدا آلبیکانس و لاکتوباسیلوس به صورت invitroمجریپایان یافتهخير
32960081بررسی میزان زنده بودن و چسبندگی فیبروبلاست لثه ای به سطح ریشه در محیط کشت حاوی غلظت غیر سمی روغن زیتون اوزونه(ozonated olive oil)همکاردر دست اجرابلي
33950349ترجمه و بررسی اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ) در جمعیت ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
34950062بررسی عوارض و میزان رضایتمندی بیماران جهت فرنکتومی با روش لیزرهمکارپایان یافتهبلي
35950011درمان با منشا طبیعی و گیاهی زخم های آفتوز دهانی ، یک مرور نظام مند و متا انالیزهمکارپایان یافتهبلي
36940475تأثیر استعمال دخانیات در بیان ژنهای FOXP3 و ROR gamma t و IL-8 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمنهمکاردر دست اجرابلي
37931704بررسی تاثیر تزریق موضعی rhBMP-2 در زمان گرفت آلوئول بر ریلاپس گسترش عرضی و حجم و دانسیته ی استخوان کام در بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهبلي
38931482ارزیابی نقادانه مطالعات پژوهشی انجام شده در بخش پریو دانشکده دندانپزشکی مشهد از بدو تاسیس تا کنون(1344-1393)همکارپایان یافتهبلي
39930970: ارزيابي مقايسه اي ميزان IL-17 و TGF-β در بافت بيماران مبتلا به پريودونتيت مزمن و مقايسه با ميزان آن در بافت سالم به روش Real-time PCRهمکاردر دست اجرابلي
40930309ارزیابی نقادانه مطالعات پژوهشی انجام شده در بخش ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد از بدو تاسیس تا کنون(1377 -1393)همکارعقد قراردادبلي
41930240یک کارآزمایی بالینی برای مقایسه یک ماده حساسیت زدا و ادهزیو سلف اچ بر حساسیت عاجی پس از جراحی پریودنتالهمکارپایان یافتهبلي
42921457بررسی اثر بارگذاری فوری ایمپلنت های کاشته شده در حفره دندانهای تازه کشیده شده بر موفقیت ایمپلنت: مرور نظام مند همکاردر دست اجرابلي
43920200کارآیی مقایسه ای نخ دندان کشیدن قبل یا پس از مسواک زدن در کاهش پلاک بین دندانی و میزان فلوراید باقیمانده در آن ناحیه همکارپایان یافتهبلي
44900076بررسی و نقد تحقیقات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی منتشر شده کشور از سال 88-75همکارپایان یافتهخير
45900070بررسی اثر ضدمیکروبی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو همکارپایان یافتهبلي
4689963بررسی میان میزان آگاهی ، نگرش وعملکرد در رابطه با سلامت دهان ودندان با DMFT در دانشجویان پسرجدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد .(سال 1389)همکارپایان یافتهبلي
4789213بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی در زمینه سرفصل های اموزشی گروه پریودنتولوژی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهبلي
4887777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387همکارپایان یافتهخير
4987285بررسی میزان موفقیت Lateral Ridge Augmentation با استفاده از اتوژنوس بون توسط فرزهای ترفاینهمکارپایان یافتهبلي
5087280بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
5187023بررسی بافت شناسی تاثیر بالینی کاربرد موضعی ژل حاوی عصاره زرشک بر التهاب لثههمکارپایان یافتهخير
5286445ارزیابی وضعیت سلامت دهان، نیازهای دهانی و رفتارهای بهداشتی کارکنان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 85همکارپایان یافتهخير
5386343بررسی جهش های ژنی کاتپسین C در افراد مبتلا به سندرم پاپیلون لفور در خراسان رضوی همکارپایان یافتهخير
5486276تأثیر استعمال سیگار در بیان ژن IL-6 در بافت لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمنهمکارپایان یافتهبلي
55951510بررسی FD و لاکوناریتی در بیماران سالم و بیماران با پریودنتیت متوسطناظرعقد قراردادبلي
56951461ارزیابی مقایسه ای شاخص های پریودنتال در ایمپلنت های با بارگذاری فوری کاشته شده درتکنیک حفره الوئول تازه کشیده شده و تاخیریناظرعقد قراردادبلي
57950179مطالعه ارزیابی کلینیکی و بررسی عوارض جانبی و سازگاری نسجی ماده بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتایت در جراحی های رژنراتیو ایمپلنتناظردر دست اجرابلي
58940955ارزیابی گذشته نگر میزان تحلیل استخوان کرست آلوئول اطراف ایمپلنت های پایه کانتی لور و مقایسه آن با ایمپلنت های بازسازی کننده ی تک دندانناظرپایان یافتهبلي
59940235ارزیابی کاربرد زیرلثه ای ژل تتراسیکلین2% در بیماران پریودنتیت مزمنناظرپایان یافتهبلي
60921670 بررسی ترمیم سمان و عاج دندان به دنبال آسیب وارده به ریشه بر اثر قرار دادن مینی اسکروهای self tappingوself drilling-کارازمایی بالینیناظردر دست اجرابلي
61921209بررسی نظرات اساتید و دستیاران دندانپزشکی مشهد از واحد علوم وابستهناظرپایان یافتهخير
62911316تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر وضعیت کاری دانشجویان دندانپزشکی مشهدناظرپایان یافتهبلي
63910695تعیین مقالات ترومای دندانی-فکی با ارجاع بیش از 100 مورد تا ابتدای سال 2013 و تحلیل آنهاناظرپایان یافتهخير
64910694بررسی Citation Classic (مقالات با ارجاع بیش از 100) در دندانپزشکی تا ابتدای سال 2013ناظرپایان یافتهخير
65910019بررسی وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف آموزش از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال تحصیلی1391-1392ناظرپایان یافتهخير
66901113بررسی معیارهای انتخاب اساتید راهنمای پایان نامه های مقطع دکترای عمومی از نظر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سا ل91-1390ناظردر دست اجراخير
67901018مقایسه مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی از نظر دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90ناظرپایان یافتهبلي
68900859بررسی حیات سلولهای پریودنتال لیگامان دندانهای از ساکت بیرون افتاده در محیط های نگه دارنده Ham 's F-10 ناظرپایان یافتهبلي
69900561بررسی وضعیت پریودنتال، DMFT و دردهای صورتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)ناظرپایان یافتهبلي
70900495بررسی هیستوپاتولوژیک اثر نخ بخیة حاوی نانوسیلور بر روند بهبود زخم های جراحی به دنبال فلپ پریودنتال در مدل حیوانیناظرپایان یافتهبلي
71900343کشف تجارب دستیاران و اعضای هیات علمی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از اجرای روش های نوین ارزشیابی-مطالعه پدیدار شناسیناظرپایان یافتهبلي
72900307بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی مشهد در مورد کیفیت اسلاید های آموزشی فارسیناظرپایان یافتهبلي
73900081بررسی اثر بالینی تتراسایکلین موضعی در درمان پری ایمپلنتایتیس (یک مطالعه دو سویه کور)ناظرپایان یافتهخير
7489448بررسی‍ Cytomegalovirus, Epstein –Barr virus وHerpes simplex virus در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن به روش polymerase chain reactionناظرپایان یافتهبلي
7589364بررسی تاثیر بیماری های پریودونتال بر سقط زودرس جنین در خانمهای باردار مبتلا به پریودونتیتناظرپایان یافتهبلي
7688724بررسی تغییرات ابعادی کانتور ریج آلوئول پس از انجام Socket Preservation در مقایسه با خارج کردن معمولی دندانناظرپایان یافتهبلي
7788675بررسی تغییرات ابعادی ریج پس از نصب ایمپلنت های فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شدهناظرپایان یافتهبلي
7888555بررسی تطابق آموزش دروس نظری ترم نهم دانشکده دندانپزشکی مشهد با طرح درس ارائه شده (1388-89)ناظرپایان یافتهخير
7988363بررسی کلینیکی پارامترهای پریودنتال در ترمیم های صحیح دندانپزشکی مجاور لثهناظرپایان یافتهخير
8088096بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهدناظرپایان یافتهخير
8187567بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در پریودنتیت مزمن و پریودنتیت مهاجمناظرپایان یافتهبلي
8287322بررسی واحد پایان نامه ازدیدگاه دانشجویان و اساتیددانشکده دندانپزشکی مشهددرسال تحصیلی 88-87 ناظرپایان یافتهبلي
8387217بررسی مقایسه ای اثرات دهانشویه های نانو سیل و کلر هگزیدین0.2% بر التهاب لثه ناظرپایان یافتهبلي
8487098ارزیابی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل واحد بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی درمانی مشهد نسبت به کنترل عفونت در سال 1387ناظرپایان یافتهبلي
8587005تعیین دقت تکنیک سونوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل قرارگیری mental foramen در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری اسپیرال برای تعیین محل جایگزاری ایمپلنتناظرپایان یافتهخير
8686430ارزیابی و مقایسه هیستولوژیک ترمیم بافت پریودنتال با استفاده موضعی ترکیب curcoma longa-ghee و اسید هیالورونیک متعاقب جراحی فلپ پریودنتال جهت درمان پریودنتیت تجربی در سگناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963953A Review Over Benefits and Drawbacks of Combining Sodium Hypochlorite with Other Endodontic MaterialsPMCThe open dentistry journal1396مسئول
2963848Clinical and histological evaluation of increase in the residual ridge width using mineralized corticocancellous block allografts: A pilot studyPMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1396دوم
3963586The Effects of Smoking on Expression of IL-12 and IL-1β in Gingival Tissues of Patients with Chronic PeriodontitisPMCThe open dentistry journal1396اول و مسئول
4962603Comparing the Quality of Life of Patients Requesting Dental Implants Before and After ImplantPMCOPEN DENTISTRY JOURNAL1396مسئول
5961766Comparing the effect of a desensitizing material and a self-etch adhesive on dentin sensitivity after periodontal surgery: a randomized clinical trialPMCRestorative dentistry and endodontics1396چهارم
6960228Clinical and Radiographic Evaluation of Demineralized Freeze-Dried Cancellous Block Allograft for Ridge Augmentation: A Pilot StudyMedlineJournal of long-term effects of medical implants1395اول
7960093Comparison of Three types of Tooth Brushes on Plaque and Gingival Indices: A Randomized Clinical TrialPMCThe open dentistry journal1395اول
8953916Comparison of Two Regenerative Surgical Treatments for Peri-Implantitis Defect using Natix Alone or in Combination with Bio-Oss and Collagen Membrane.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395مسئول
9953911Evaluation of Alveolar Crest Changes following Buccal Bone Overbuilding in Immediate Implantation.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395اول
10953904Lateral Ridge Augmentation with Autogenous Bone Harvested Using Trephine Drills: A Noninvasive TechniquePMCThe open dentistry journal1394مسئول
11953883Resonance frequency analysis of implant stability in augmented and non-augmented sinus sitesISCJournal of Dental Materials and Techniques1394اول و مسئول
12953794Analgesic Efficacy of Aloe Vera and Green Tea Mouthwash After Periodontal Pocket Reduction Surgery: A Randomized Split-Mouth Clinical TrialChemical Abstractjournal of dental school1395پنجم
13953793Dimensional changes of hard and soft tissue after immediate implantation in comparison with conventional tooth extractionISIBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE1395چهارم
14950066Clinical efficacy of an herbal mouth wash composed of Salix alba, Malva sylvestrais and Althaea officinalis in chronic periodontitis patientsISIJournal of Herbal Medicine1394دوم
15941817Evaluation of Evidence Based Dentistry Knowledge and Usage among Postgraduate Dental Students of Mashhad Dental School in 2012-2013Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
16941816Enhancement of Gingival Wound Healing by Local Application of Silver Nanoparticles Periodontal Dressing Following Surgery: A Histological Assessment in Animal ModelChemical AbstractModern Research in Inflammation1393پنجم
17941813Oral Health Related Quality of Life in a Group of GeriatricsPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394سوم
18941811The Comparison of Mandibular Radiomorphometric Indices in Panoramic Radiography between Patients with Chronic Periodontitis and Healthy IndividualsPMCThe Journal of Contemporary Dental Practice1393اول
19941810Management of a Congenitally Missing Lateral Incisor with Orthodontics, Bone Grafting (a New Method) and Single-Tooth Implant: A Case Reportindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1393دوم
20941025A Comparison of the Students’ and Teachers’ Viewpoints about the Characteristics of a Good Teacher in Dentistry(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی دانشکده پزشکی مشهد1393مسئول
21940912Evaluation of Effect of Immediate Loading on Clinical Success after Immediate Implantation: A Systematic Review and Meta-AnalysisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394دوم
22940800Clinical Parameters and Crestal Bone Loss in Internal Versus External Hex Implants at One Year after LoadingISCJournal of Dental Materials and Techniques1394دوم
23933035Kindler Syndrome: A case Report from IranISCJournal of Dental Materials and Techniques1393دوم
24932423Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental StudyEmbasefuture of medical education journal1393سوم
25931205بررسی کلینیکی اثر ژل کار باماید پراکساید 10% در تکنیک Home Bleaching بر روی پریودونشیومindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1382سوم
26924771A Study on the Reasons of Noncompliance with Tooth Brushing in Young Males of Azadshahr Region of Yazd, Iranindex copernicusIndian Journal of Dental Education1388
27924770Hyperlipidemia in Patients with PeriodontitisPMCThe Journal of Contemporary Dental Practice1384مسئول
28924769Association between TGF- β1-509 Gene Polymorphism with Aggressive Periodontitisسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Genetic Engineering1391چهارم
29924768A Clinical Study of Combined Systemic Co-Amoxiclave and Metronidazole as Adjuncts to Periodontal Surgery in the Treatment of Advanced Periodontal Diseaseسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Surgical Research1391سوم
30924767Evaluation of the Relationship between Cystatin C Level in Whole Saliva and Chronic PeriodontitisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392چهارم
31924765Clinical Study of Vertical Bone Formation around Dental Implants Using Titanium Re-Inforced Membraneسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Surgical Research1392دوم
32924764Comparative Study of Algipore and Decalcified Freeze-Dried Bone Allograft In Open Maxillary Sinus Elevation Using Piezoelectric Surgery(Emro (IMEMRJournal of Periodontology and Implant Dentistry1392مسئول
33924763Oral Health-Related Quality of Life: A Cross-Sectional Survey among Adult Patients in Mashhad, IranISCJournal of Dental Material and Technique1392اول و مسئول
34924762Relationship between maternal periodontal disease and low birth weight babiesISIIranian Journal of Reproductive Medicine1392
35924760Evaluation of the Association Between Periodonta Parameters, Osteoporosis and Osteopenia in Post Menopausal WomenPMCJournal of Dentistry(tehran1392اول و مسئول
36924740The Association between Current Low-Dose Oral Contraceptive Pills and Periodontal Health: A Matched-Case-Control StudyPMCJournal of contemporary Dental Practice1389
37924739Influence of moderate to severe chronic periodontitis on dental pulpPMCJournal of Indian Society of Periodontology1391چهارم
38924738Evaluation of 3- to 8-year treatment outcomes and success rates with 6 implant brands in partially edentulous patients.ISIjournal of oral Implantology1391اول و مسئول
39924737Treatment of gingival physiologic pigmentation in adolescents by liquid nitrogen cryosurgery: 24-month follow-up.ISIInternational Journal of Periodontics and Restorative Dentistry1391مسئول
40924728evaluation of relationship between osteoporosis and tooth loss in posmenoposal womenscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1391دوم
4191476Berberine Gel in Periodontal Inflammation: Clinical and Histological Effectsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry 1391اول و مسئول
4290909In vitro antimicrobial comparison of chlorhexidine, persica mouthwash and miswak extractPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390مسئول
4390838Non-surgical periodontal therapy affects metabolic control in diabetics: a randomized controlled clinical trialISIAustralian dental journal1390اول
4490509Pattern of cigarette smoking effect on periodontal pocketing and attachment loss: a retrospective studyISIInternational journal of dental hygiene1390پنجم
4590322Effect of occlusal relationship on periodontal parametersISCJournal of Isfahan Dental School1390دوم
4689061Resonance Frequency Analysis of Clinical Stability of Astra Tech and ITI Implant Systemsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry1389چهارم
4789046Occlusal rehabilitation in a partially edentulous patient with lost vertical dimension using dental implants: a clinical reportPMCJ Contemp Dent Pract1389دوم
4889023Comparison of Stability of Implants Inserted in Ridges Augmented with Mineralized Cortical Cancellous Allograft Blocks with Implants in Native Bone Using Resonance Frequency Analysis(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
4988459بررسی میزان تاثیر role modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت دهان و دندنindex copernicusمجله دندانپزشکی جانعه اسلامی دندانپزشکان1388دوم
5088386درمان پیگمانتاسیون فیزیولوژیک لثه در نوجوانان توسط تکنیک کرایوسرجری با استفاده از نیتروژن مایع: ارزیابی یک ساله(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388مسئول
5188371اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITI(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول
5288356بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388چهارم
5387653Association of Periodontal Diseases with C Reactive Protein scopusJournal of Medical Sciences 1387مسئول
5487609Correlation between levels of sulcular and capillary blood glucosePMCThe journal of contemporary dental practice1388دوم
5587518Evaluation of HTLV-1 in Human Subgingival Plaque of Seropositive Patients Chemical AbstractJournal of dentistry Tehran university of medical sciences1387سوم
5687417ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیکی ایمپلنت های یکپارچه (One-Piece) ماکسیموس همراه با بارگذاری غیرفانکشنال فوری در جایگذاری دندانهای لترال بالا و ثنایای پایینسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387مسئول
5787247Clinical and radiographic comparison of primary molars after formocresol and electrosurgical pulpotomy: a randomized clinical trial ISIIndian J Dent Res 1387مسئول
5887166ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون نمودن استخوان(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1387سوم
5987090relationship between cholesterol and triglyceride blood values and periodontal parameters in patients of mashhad health centerISInew york state dental journal1387مسئول
6086672IL-1β +3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran ProvincescopusJournal of Medicinal sciences1386چهارم
6186597بررسی اثر استفاده از ترکیب خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم در کاهش حساسیت عاجی بعد از جراحی پریودنتال سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386سوم
6286434Adjunctive effects of systemic amoxicillin and metronidazole with scaling and root planing: a randomized, placebo controlled clinical trial.PMCJ Contemp Dent Pract1386اول و مسئول
6386223ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم
6485375L بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلولهای فیبروبلاست 929در محیط آزمایشگاهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
6585253Evaluation of Long-Term Usage of Low Dose Doxycycline after Periodontal Surgery in Patients with Chronic PeriodontitisscopusInternational Journal of Pharmacology1385سوم
6685231Antibiotics to prevent complications following periodontal surgeryscopusInternational Journal of Pharmacology1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950295ارتباط بیماریهای پریودونتال و بیماریهای سیستمیکنخستین همایش دندانپزشکی و طب حیطه ها و رویکردهایزدسخنرانی1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
2643اصول کاربردی در ایمپلنتهای دندانی1390ترجمه
3639مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد1388ترجمه
41416کتاب مرجع ملی پریودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب
51413مجموعه کتابهای مرجع دندانپزشکی : پریودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
147خمیر پیشگیری دندانپزشکی1392/05/1580239nf>, مجیدرضا مختاری , حمیدرضا عرب , امیر معین تقوی , محمد درهمی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه