حمیده  عامری
خلاصه عملکرد حمیده  عامری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیده عامری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیده عامری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ترمیمی و زیبایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : amerih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900405بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمرترمیم آمالگام بر استحکام باند و نفوذ محصولات کروژن درترمیم های کامپوزیت جایگزین شونده آمالگاممجریپایان یافتهبلي
2900071بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده باتکنیک های مختلف و کامپازیت های با بیس متفاوتمجریپایان یافتهبلي
389628تأثیر استفاده از کلرهگزیدین بر استحکام باند و ریزنشت دو نوع ادهزیو به عاج دندان های شیریمجریپایان یافتهبلي
489608بررسی تاثیر مواد سفید کننده داخل تاجی دندان بر ریز ساختار و محتوای معدنی عاج دندانمجریپایان یافتهبلي
588601بررسی مقایسه ای تأثیر محلول های فلوراید و فسفات کلسیم بر ریزسختی ضایعات سفید میناییمجریپایان یافتهبلي
688500 بررسی توزیع تنش در پستهای کامپوزیتی تقویت شده با فیبر با طول ها و قطر های مختلف به روش اجزای محدود سه بعدیمجریپایان یافتهبلي
788155بررسی مقایسه ای تأثیر محلول های فلوراید و فسفات کلسیم در درمان کلینیکی نقاط سفید میناییمجریپایان یافتهخير
888072بررسی مقایسه ای یکساله دوام کلینیکی سه روش مختلف ترمیم دندانهای پرمولر معالجه ریشه شدهمجریپایان یافتهخير
987893مقایسه بالینی عوامل چسبنده عاجی توتال اچ و سلف اچ درترمیمهای کلاس V دو فکمجریپایان یافتهخير
1087889مقایسه آزمایشگاهی قدرت باند براکتهای ارتودنسی با و بدون اچ کردن سطح مینامجریپایان یافتهبلي
1187754بررسی تاثیر پرکربنات سدیم بر اصلاح رنگ تغییر رنگهای ناشی از کاربرد MTA سفید و خاکستریمجریپایان یافتهخير
1287524رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1387183مقایسه آزمایشگاهی اثر مواد سفید کننده بر میزان سایش مسواک در کامپوزیت رزین هامجریپایان یافتهبلي
1487173بررسی عوامل مرتبط با میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی سالهای 82-86 دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1587088بررسی تاثیر ژل سفیدکننده کارباماید پراکساید 15% بر تغییر رنگ کامپازیت رزینمجریپایان یافتهبلي
1686650بررسی تاثیر بارگذاری دوره ای و شکل لبه خارجی حفرات کلاس Vبر ریزنشت و ریز ساختار حد فاصل کامپازیت- دندانمجریپایان یافتهبلي
1786208بررسی تأثیر استفاده از رزین بر تغییر رنگ مینای محدوده براکتهای ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
1886117بررسی آزمایشگاهی تاثیرمدت زمانهای مختلف وایتال بلیچینگ بر چقرمگی کمپلکس میناو عاجمجریپایان یافتهخير
19900739مقایسه اسیدتانیک و کلرهگزیدین بر استحکام باند برشی سیستم های باندینگTotal Etch و Self Etch در عاج دندان های شیریهمکارپایان یافتهبلي
20900544مقایسه استحکام باند برشی پرسلن فلدسپاتیک توسط سمانهای خود چسبنده و مرسوم به مینا و عاجهمکارپایان یافتهبلي
21900080بررسی آزمایشگاهی تأثیر ژل سفید کننده کارباماید پراکساید 15% بر چقرمگی کامپازیت رزین های مختلفهمکارپایان یافتهبلي
2289368آنالیز Energy Dispersive X.ray (EDX) محصولات کروژن در عاج تغییر رنگ نیافته و بررسی ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی جایگزین آمالگام در حفرات کلاس IIهمکارپایان یافتهبلي
2388571مقایسه اثرات دو روش میکروابریژن در بهبود ضایعات سفیدرنگ اطراف براکت و تغییر رنگ بعدی میناهمکارپایان یافتهبلي
2488096بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
2587212بررسی آزمایشگاهی تاثیر فواصل و زمانهای مختلف نوردهی بر درجه تبدیل ادهزیوهای مختلفهمکارپایان یافتهبلي
2681077بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمانهای مختلف خشک کردن عاج اچ شده بر ضخامت لایه هیبرید و Nanoleakageهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980372Effects of fluoride versus amorphous calcium phosphate solutions on enamel microhardness of white spot lesions: An in-vitro study.PMCJournal of clinical and experimental dentistry1397سوم
2972731The Effect of Chlorhexidine Application on Shear Bond Strength and Microleakage of Two Different ETCH and Rinse and Self-ETCH Adhesive Systems in Primary DentitionISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH1396سوم
3971200An In Vitro Study on the Effect of Amorphous Calcium Phosphate and Fluoride Solutions on Color Improvement of White Spot LesionsPMCDentistry journal1397دوم
4953875One-Year Clinical Comparison of Survival of Endodontically Treated Premolar Restored with Different Direct Restoration Technique: A Prospective Cohort StudyEmbaseRazavi Int J Med1395دوم
5952350Management of Post-orthodontic White Spot Lesions and Subsequent Enamel Discoloration with Two Microabrasion TechniquesPMCJournal of dentistry1393دوم
6943118Effect of amalgam corrosion products in non-discolored dentin on the bond strength of replaced composite resinPMCJournal of conservative dentistry1394سوم
7934548Dental Students' Educational Achievement in Relation to Their Learning Styles: A Cross-sectional Study in IranPMCGlobal Journal of Health Science1394دوم
8923440The effect of bleaching on brush abrasion of resin compositesscopusJournal of Conservative Dentistry1391مسئول
9923413Energy dispersive X-ray analysis of corrosion products in non-discolored dentin and a microleakage study of Class II composite restorations following amalgam removalISIQuintessence International1391چهارم
1091028Effect of intracoronal bleaching agents on ultrastructure and mineral content of dentinPMCJournal of Conservative Dentistry1391مسئول
1190804Correlation between dental arch location and clinical success rate of total etch and self-etch adhesives in ClassV composite restorationsPMCThe European journal of prosthodontics and restorative dentistry1390دوم
1290531A retrospective clinical evaluation of success rate in endodontic-treated premolars restored with composite resin and fiber reinforced composite postsPMCJournal of conservative dentistry1390سوم
1389790Effect of load cycling on nanoleakage of butt joint and beveled occlusal enamel margins in Class V composite resin restorationsindex copernicusJournal of dental clinics and research1389مسئول
1489789Effect of a bleaching agent on the color stability of a microhybrid composite resinindex copernicusJournal of dental clinics and research1389اول
1589433Effects of load cycling on the microleakage of beveled and nonbeveled margins in class V resin-based composite restorationsPMCJ Contemp Dent Pract 1389اول
1688073Effect of adhesive types on enamel discolouration around orthodontic bracketsISIAUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL 1388دوم
1786038مقایسه آزمایشگاهی مقاومت به سایش دو نوع کامپوزیت در ترمیم های CII با و بدون استفاده از ایندکس اکلوزال Chemical Abstractمجله دندانپزشکی1386سوم
1886004اثر روشهای گوناگون قرارگیری وکیورینگ بر ریزسختی کامپوزیت در ترمیم های کلاس یکChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971516An in vitro Study on the effect of amorphous calcium phosphate and fluoride solutions on color improvement of white spot lesionsاولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایرانتهرانپوستر1397خير
2951115آیا سبکهای یادگیری کُلب عامل مهمی در پیش بینی موفقیت تحصیلی است؟ یک مطالعه مقطعی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانسخنرانی1395خير
3941131Dental Students' Educational Achievement in Relation to Their Learning Styles: A Cross­Sectional Study in IranTwenty-second International Conference on LearningMadridپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه