سیده حوریه  موسوی بندر آبادی
خلاصه عملکرد سیده حوریه  موسوی بندر آبادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده حوریه موسوی بندر آبادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده حوریه موسوی بندر آبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ترمیمی و زیبایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : moosavih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971524ارزیابی روشهای مختلف بازیابی باند فوری به مینا بعد از بلیچینگمجریدر دست اجرابلي
2970142بررسی تاثیر روشهای پلی مریزاسیون کامپازیتها بر استحکام باند Push-out ادهزیو یونیورسال به عاج تاجیمجریدر دست اجرابلي
3961337ارزیابی اثر چرخه محلول های اسیدی و قلیایی بر خواص مکانیکی مواد ترمیمی همرنگ دندانمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4961071مقایسه اثر لاینرهای بیواکتیوگلاس، گلاس ینومر و لیزر اربیوم یاگ روی رمینرالیزاسیون عاج: یک مطالعه آزمایشگاهیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
5951160بررسی اثر لیزر Er:YAG بر استحکام pull-out پستهای همرنگ دندان باند شده با انواع سمانهای رزینیمجریپایان یافتهبلي
6950862تاثیر کاربرد MI Paste و تابش لیزر Er:YAG بر استحکام باند برشی به عاج دمینرالیزهمجریپایان یافتهبلي
7950074بررسی اثرنانوهیدروکسی آپاتیت، MI paste، لیزر فراکشنال CO2بر خواص مکانیکی مینای دندان بعد از درمان بلیچینگمجریپایان یافتهبلي
8941133ارزیابی ریزنشت ضخامت های مختلف گلاس یونومر در تکنیک ساندویچ باز ترمیم های کلاس دومجریپایان یافتهبلي
9940325بررسی میزان عمق نفوذ رزین و مقاومت به دمینرالیزاسیون به روش سختی سنجی در ضایعات پوسیدگی پروگزیمالی با روشهای مختلف آماده سازی سطحمجریپایان یافتهبلي
10931775مقایسه ریزسختی، خواص شیمیایی، ریزنشت و استحکام باند ریزکششی رزین کامپوزیت های bulk-filled به عاج دندان های مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن شدید و عاج سالم مقایسه ریزسختی، خواص شیمیایی، ریزنشت و استحکام باند ریزکششی رزین کامپوزیت های bulk-filled به عاج دندان های مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن شدید و عاج سالم مجریپایان یافتهبلي
11931008بررسی مقاومت به شکست و ریزنشت رزین کامپازیتهای bulk-fill با ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ در ترمیمهای کلاس دو مجریپایان یافتهبلي
12922457مقایسه استحکام باند و ریزسختی عاج پس از جایگزینی ترمیمهای آمالگام کلاس یک با رزین کامپوزیتهای سایلوران و متاکریلات بیس مجریپایان یافتهبلي
13921922بررسی کلینیکی اثر تابش لیزر کم توان بر حساسیت بعد از سفیدسازی دندان های زنده در مطبمجریپایان یافتهبلي
14921209بررسی نظرات اساتید و دستیاران دندانپزشکی مشهد از واحد علوم وابستهمجریپایان یافتهخير
15910709بررسی استحکام باند برشی به مینای بلیچ شده با هیدروژن پراکساید تغییر یافتهمجریپایان یافتهبلي
16910650بررسی سودمندی آماده سازی های مختلف بدنبال بلیچینگ در پیشگیری ازجذب رنگ و ریزسختی مینامجریپایان یافتهبلي
17910165بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه مجریپایان یافتهبلي
18900853بررسی کلینیکی تاثیرات تابش لیزر قبل از گذاشتن ترمیم بر حساسیت پس از درمان ترمیم های کلاس پنج کامپوزیت رزینمجریپایان یافتهبلي
19900744بررسی سیتوتوکسیستی دو سمان رزینی بر رده سلولی فیبروبلاستیمجریپایان یافتهخير
20900672ارزیابی استحکام باند میکروتنسایل در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane با روشهای قرارگیری مختلف در حفره مجریپایان یافتهبلي
21900619ارزیابی ریزنشت در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane در روشهای قرارگیری لایه ای و snowplow و توده ایمجریپایان یافتهخير
22900511بررسی خواص فیزیکومکانیکال ادهزیوهای آزمایشی سلف اچ حاوی درصدهای مختلف مونومر MDP- 10 به عاجمجریپایان یافتهبلي
23900221تعیین زمان خشک کردن حلال ادهزیوهای مختلف بر ریزنشت ترمیم های کلاس پنجمجریپایان یافتهبلي
24900165بررسی ریزنشت سمان رزینی خود چسبنده با دو روش آماده سازی و کیورینگ متفاوتمجریپایان یافتهبلي
2589971بررسی پتانسیل جذب آب ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ با و بدون استفاده از رزین هیدروفوبمجریپایان یافتهبلي
2688577بررسی مقاومت به پوسیدگی دندان در حفرات کلاس پنج آماده سازی شده توسط فرز و لیزر Er:YAGمجریپایان یافتهبلي
2788456بررسی ریزنشت ادهزیوهای مختلف به روشهای متفاوت در ترمیم های کلاس دو کامپازیت رزینمجریپایان یافتهخير
2888393بررسی روش و عوامل موثر بر ارزشیابی کیفیت آموزشی اساتید دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2988304ارزیابی لابراتواری تاثیر ادهزیوهای سلف اچ بر پتانسیل کروژن در ترمیمهای آمالگام مجریپایان یافتهبلي
3088106تاثیر عوامل آنتی اکسیدان بر استحکام باند برشی دندانهای سفید شده مجریپایان یافتهخير
3188095بررسی اثرآماده سازیهای مختلف بر ریزنشت براکتهای ارتدنسی چسبانده شده به مینای هیپوکلسیفیهمجریپایان یافتهخير
3288070بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد درباره کیفیت آموزشهای تئوری درس ترمیمی نظری با کاربردی بودن آن در بخش ترمیمی در سال تحصیلی 1388-1387مجریپایان یافتهبلي
3388048بررسی تاثیر درمان با فلوراید موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپازیت رزین و گلاس یونومر بر ریزنشت لبه ایمجریپایان یافتهخير
3487892بررسی سفید کنندگی دندانها باکاربرد خمیر دندان جدید حاوی ازنمجریپایان یافتهخير
3587636بررسی مقایسه ای انواع ترمیمهای موظف کوریکولوم با ترمیمهای انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی عمومی در دانشکده دندانپزشکی مشهد در سالهای 1387-1385مجریپایان یافتهبلي
3687039تاثیر ریباندینگ و بلیچینگ بر آزادسازی یونهای فلزی و ریزساختار آمالگامهای دندانی مختلفمجریپایان یافتهخير
3786604مقاومت به شکست ترمیم های کامپازیت کلاس دو با مواد و روش های متفاوت جای گذاریمجریپایان یافتهبلي
3886470ارزیابی کلینیکی سه سیستم چسباننده در ترمیم ضایعات سرویکالی غیر پوسیدهمجریپایان یافتهخير
3986379مطالعه تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی، بر میزان رضایت و اضطراب دانشجویان دندانپزشکی و بیماران آنهامجریپایان یافتهبلي
4086216تاثیر اثر وایتال بلیچینگ در زمانهای مختلف بعد از ترمیم، بر ریز نشت لبه ای ترمیم های کامپازیت و گلاس یونومر نوریمجریپایان یافتهخير
4186086تاثیر عوامل آنتی اکسیدان برریزنشت تاجی دندانهای قدامی غیرزنده سفید شدهمجریپایان یافتهخير
4286068بررسی ریزنشت کامپازیت رزینهای کور بیلدآپ با و بدون سیستم‌های ادهزیومجریپایان یافتهخير
4385452بررسی میکروهاردنس روشهای متفاوت قرار دهی کامپوزیت رزین در ترمیم های کلاس دومجریپایان یافتهخير
4485279تاثیر نوع ادهزیو و روشهای متفاوت نور دهی بر ریز نشت و تطابق لبه ای ونیر های کامپازیتیمجریپایان یافتهخير
4585191ارزیابی تاثیر rebonding و سه نوع لاینر مختلف بر ریزنشت ترمیم های آمالگاممجریپایان یافتهخير
4685172کفایت سیستم های ادهزیو در سیل اتاقک پالپ پس از آماده سازی با هیپوکلریت سدیم و ترمیم با کامپازیت رزینمجریپایان یافتهخير
4784146بررسی آزمایشگاهی استحکام در برابر شکست دندانهای قدامی ترمیم شده با کامپازیت و پست های F.R.Cمجریپایان یافتهخير
4884008بررسی ریزنشت جینجیوالی روشهای centripetal و incremental در ترمیم های کلاسII کامپازیت رزینمجریپایان یافتهخير
4980017بررسی هیستوپاتولوژیک و مطالعه مقایسه ای پالپ بعد از DPC توسط ادهزیوها و هیدروکسید کلسیم در گربهمجریپایان یافتهخير
50900356بررسی تأثیر روش های آماده سازی مختلف بر ریزنشت و استحکام برشی پیوند براکت های ارتودنسی چسبانده شده به دندان های هیپوکلسیفیههمکارپایان یافتهخير
5189545مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به آلیاژ نیکل-کروم پس از آماده سازی به سه روش معمول و روش سیلیکالیزینگهمکارپایان یافتهبلي
5288578بررسی اثر لیزر Co2 بر رمینرالیزاسیون ضایعات White Spot در میناهمکارپایان یافتهبلي
5388561مقایسه آزمایشگاهی روش های مختلف ارزیابی ریزنشت در ترمیم های کلاس پنج کامپازیت رزین همکارپایان یافتهبلي
5488096بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
5587803بررسی استحکام پیوند برشی براکت به دندانهای هیپوکلسیفیه پس از آماده سازی دندان ها به روش های مختلفهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981763Microhardness and cervical microleakage of healthy and periodontally involved dentin at class II cavities restored with conventional and bulk-fill resin compositesISIAnnali di stomatologia1397اول
2973241Fracture Resistance Evaluation of Bulk-Fill Composite Resins with Total-Etch and Self-Etch Adhesives in Class II RestorationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397مسئول
3973240Microleakage Evaluation of Bulk-fill Composites Used with Different Adhesive SystemsISCJournal of dental biomaterials1397اول
4972533Microleakage Evaluation of Class II Composite Resin Restorations with Different Thicknesses of Resin-Modified Glass IonomerSID/Iranmedex/MagiranJournal of Islamic Dental Association of Iran1397اول
5964244The effects of fractional CO2 laser, Nano-hydroxyapatite and MI paste on mechanical properties of bovine enamel after bleaching.PMCJournal of clinical and experimental dentistry1396اول
6963715Evaluation of Dental Residents’ Experiences on Related Sciences Course: A Qualitative StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1394اول و مسئول
7960144Fracture resistance of endodontically treated teeth with different direct corono-radicular restoration methodsPMCJournal of clinical and experimental dentistry1395اول
8953431Instructors’ Viewpoints about the Teacher Evaluation System and the Influencing Factors at the Faculty of DentistryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
9953427Effect of Self-etch Adhesives on Self-sealing Ability of High-Copper AmalgamsPMCJournal of dentistry1395دوم
10950346Structural and Morphological Changes in Human Dentin after Ablative and Subablative Er:YAG Laser IrradiationISIJournal of Lasers in Medical Sciences1395اول
11950345Effect of low-level laser therapy on tooth sensitivity induced by in-office bleachingISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395اول
12950344The Influence of Post Bleaching Treatments in Stain Absorption and MicrohardnessPMCThe open dentistry journal1394اول و مسئول
13942636Evaluating Resin-Dentin Bond by Microtensile Bond Strength Test:Effects of Various Resin Composites and Placement TechniquesPMCThe Open Dentistry Journal1394اول
14942548Effect of Bleaching and Thermocycling on Resin-Enamel Bond StrengthPMCInternational journal of biomaterials1394اول
15942091Shear Bond Strength of Resin Bonded to Bleached Enamel Using Different Modified 35% Hydrogen PeroxidesISCJournal of Dental Biomaterials1394اول و مسئول
16941998Influence of bleaching and rebonding on ion releasing andChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1392اول و مسئول
17941994Study the effects of communication skills training on satisfaction and anxiety level of dentistry students and their patientsسایر سایت‏های تخصصیJOURNAL OF DENTISTRY AND ORAL CARE MEDICINE1394اول و مسئول
18941992In Vitro Cytotoxicity Evaluation of Polymerized Resin Cements on the Viability of L-929 Fibroblast Cellsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Dentistry and Oral Care1394اول و مسئول
19941991Evaluation of Dental Residents’ Experiences on Related Sciences Course: A Qualitative Study.سایر سایت‏های تخصصیگام های توسعه در آموزش پزشکی1394اول و مسئول
20935271Dentin bond strength and degree of conversion evaluation of experimental self-etch adhesive systemsPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1394مسئول
21934037Evaluation of teeth whitening with application of novel toothpaste containing ozoneISCJ Oral Health Oral Epidemiol1393اول و مسئول
22934036Comparitive evaluation of microleakage in Class II Composite restorations with two methods of Fluid filtration and Dye-extractionChemical Abstractمجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان1393اول و مسئول
23934007Antioxidant agents and their effects on shear bond strength of bleached enamel.PMCJ Contemp Dent Pract1392اول و مسئول
24932629Bacterial Leakage Assessment for Different Types of Resin-Based Dental Restorations Applied Using Various Placement MethodsISCjournal of Dental Materials and Techniques1393اول
25932236Effectiveness of Silica-Lasing Method on the Bond Strength of Composite Resin Repair to Ni-Cr Alloy.ISIJ Prosthodont1393پنجم
26932235In vitro effects of different moisture level and curing method on microleakage of resin cements to pulp chamber dentine.PMCEur J Prosthodont Restor Dent1392اول
27932234Microleakage evaluation of adhesive systems following pulp chamber irrigation with sodium hypochlorite.PMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1392مسئول
28931950Microleakage and shear bond strength of orthodontc brackets bonded to hypomineralized enamel following different surface preparationsPMCJournal of clinical and experimental dentistry1393چهارم
29931947A randomized clinical trial of the effect of low level laser therapy before composite placement on postoperative sensitivity in Class V restorations.ISILasers in Medical Science1394اول
30931139Microleakage in core build up composite resinsChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1388اول و مسئول
3192581In vitro effects of several surface preparation methods on shear bond strength of orthodontic brackets to caries-like lesions of enamelISIEUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY1391دوم
32922770Effect of bleaching and rebonding on the ion release and scanning electron microscope of spherical and admixed particles of amalgamsISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1392اول
33922575The effect of fractional CO2 laser irradiation on remineralization of enamel white spot lesions.ISILasers in medical science1393سوم
34922525Effects of curing mode and moisture on nanoindentation mechanical properties and bonding of a self-adhesive resin cement to pulp chamber floor.ISIDental Materials1392اول و مسئول
35922502The effect of different surface treatments of demineralised enamel on microleakage under metal orthodontic bracketsPMCProgress in Orthodontics1392اول
36922497The Clinical Effectiveness of Various Adhesive Systems: An 18-Month EvaluationISIOperative Dentistry1391اول
37922112Effect of different air-drying time on the microleakage of single-step self-etch adhesivesPMCrestorative dentistry and endodontics1392اول
38921081Comparison of resin composite restorations microleakage: An in-vitro studyChemical AbstractOpen Journal of Stomatology1392اول
3991527Effect of Surface Roughness and Materials Compositionon Biofilm FormationISIJournal of Biomaterials and Nanobiotechnology1391دوم
4091182Fracture resistance of premolars restored by various types and placement techniques of resin compositesPMCInternational journal of dentistry1391اول و مسئول
4190503The effect of topical fluoride therapy on microleakage of tooth colored restorationsPMCJournal of conservative dentistry1390مسئول
4290265Permeability evaluation after decay removal in primary teeth with current caries-excavation techniquesPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390مسئول
4390095Comparison of Restoration Types Requirements in Dentistry Curriculum with the Practiced Restorations by Dentistry Students of Mashhad Dental School during 2007 - 2008ISCStrides in Development of Medical Education1390مسئول
4489689A comparative study on the effect of the composite type and restoration method on the fracture resistance of composite restorationsindex copernicusJournal of Isfahan Dental School1389مسئول
4589605Evaluation of the effect of pre- and post-topical fluoride treatment on marginal microleakage of resin composite and glass ionomer restorationsChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389اول
4689089Clinical evaluation of bonded amalgam restorations in endodontically treated premolar teeth: a one-year evaluationPMCJ Contemp Dent Pract1389مسئول
4789047Effects of two antioxidants on the microleakage of resin-based composite restorations after nonvital bleachingPMCThe journal of contemporary dental practice1389مسئول
4888721Effect of Antioxidant agents on coronal microleakage of bleached non- vital anterior teethindex copernicusJournal of Isfahan Dental School1388مسئول
4988201Microleakage evaluation of core buildup composite resins with total-etch and self-etch adhesive systemsPMCthe journal of contemporary dental practice1388مسئول
5088123Effect of post operative Bleaching on marginal leakage of Resin composite and Resin - Modified Glass lonomer Restrorations at Differnt Delayed periods of exposure to carbamide peroxide PMCThe Journal of Contemporary Dental Practice 1388مسئول
5188079The effect of various placement techniques on the microhardness of classII(slot) resin composite restorationsISIThe journal of contemporary dantal practice1388اول و مسئول
5288042The effect of different adhesive types and curing methods on microleakage and the marginal adaptation of composite veneersISIthe journal of contemporary dental practice1388دوم
5387647The effect of different adhesive systems on the retention strength of bonded amalgam restorations.ISIJ Contemp Dent Pract1387دوم
5487643Short-term evaluation of resin sealing and rebonding on amalgam microleakage: an SEM observation.ISIJ Contemp Dent Pract1387اول و مسئول
5587632Fracture resistance of endodontically-treated teeth restored using three root-reinforcement methods.ISIJ Contemp Dent Pract1387اول و مسئول
5687606Clinical evaluation of bonded amalgam restorations in endodontically treated premolar teethindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1387اول
5787605The effect of rebonding and liner type on microleakage of Class V amalgam restorationsindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1387مسئول
5887498مقایسه انواع روش های تقویت دیواره های باکالی تضعیف شده در دندان های پرمولر index copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387مسئول
5987381Effect of NaOCl as Canal Irrigant on Microleakage of Resin Composite Restorationsindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1387مسئول
6087132تاثیرنوع ادهزیو وروشهای متفاوت نوردهی برریزنشت وتطابق لبه ای ونیرهای کامپوزیتیChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1387مسئول
6186640Effect of centripetal and incremental methods in class II composite resin restorations on gingival microleakageISIJournal of Contemporary Dental Practice1386دوم
6285356تأثیر سه روش آماده سازی سطح آمالگام بر استحکام در برابرشکست بین آمالگام و کامپازیتسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1940242اثر سدیم هیپوکلریت بر ریزنشت سیستم های ادهزیو رزینپنجاه و پنجمین کنگره علمی بین المللی سالیانه انجمن دندانپزشکی ایرانتهرانپوستر1394خير
2923973بررسی زمانهای مختلف خشک کردن بر ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ تک مرحله ایسیزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتهرانسخنرانی1392بله
3923221. The Effects of Several Surface Preparation Methods on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets to Caries-like Lesions of Enamelدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانپوستر1391خير
4923213. The Effects of CO2 laser on remineralization of white spot lesions in enamelدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانسخنرانی1391خير
5923199اثر آماده سازی های مختلف مینای دمینرالیزه روی میکرولیکیج زیر براکت های ارتودنسیدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانپوستر1391خير
6923198The Effects of Several Surface Preparation Methods on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets to Caries-like Lesions of Enamelدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11412کتاب ملی دندان پزشکی ترمیمی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
172دستگاه شبیه ساز مسواک زدن مجهز به سیستم اندازه گیری دقیق سایش بر حسب میکرومتر1392/05/0580138nf>, سیده حوریه موسوی بندر آبادی
241دستگاه برش CNC با دیسکت گرد الماسه به منظور تهیه مقاطع میله ای شکل از مواد مختلف1391/08/1777454nf>, سیده حوریه موسوی بندر آبادی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19234کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29175کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
3116کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه