محبوبه  شب زنده دار
خلاصه عملکرد محبوبه  شب زنده دار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محبوبه شب زنده دار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محبوبه شب زنده دار رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : دندانپزشکی کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : ShabzendehDM941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189029مقایسه ریز سختی و ریز ساختاری دندانهای شیری و دائمی پس از قرارگیری در معرض نوشیدنیهای گازدار مجریپایان یافتهبلي
288144 بررسی تاثیر فلوراید موضعی(APF) قبل یا بعد از درمان فیشورسیلانت بر ریزنشت لبه ای دندانهای دائمی مجریپایان یافتهبلي
388048بررسی تاثیر درمان با فلوراید موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپازیت رزین و گلاس یونومر بر ریزنشت لبه ایمجریپایان یافتهخير
487536ارزیابی بالینی ترمیم های سیم کامپوزیت در درمان انسیزیورهای شیری با تخریب شدید تاجمجریپایان یافتهخير
587035ارزیابی کلینیکی & رادیوگرافیک پالپوتومی دندانهای شیری با استفاده از سدیم هیپوکلرایت مجریپایان یافتهخير
687023بررسی بافت شناسی تاثیر بالینی کاربرد موضعی ژل حاوی عصاره زرشک بر التهاب لثهمجریپایان یافتهخير
786252بررسی میزان شیوع هیپودنشیا در کودکان14-9 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و کلینیک های تخصصی دندانپزشکی کودکان وارتدنسی شهر مشهد در سال 1386 -1385مجریپایان یافتهخير
885342بررسی شیوع Dens invagination در دندانهای ثنایای دانش اموزان 12 ساله مشهد مجریپایان یافتهخير
985285بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در رابطه با سلامت دهان ودندان در سال 1385 مجریپایان یافتهخير
1085223بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به درمان برخی بیماران خاص در سال 1385مجریپایان یافتهخير
11922918بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی وارتباط آن با ریسک فاکتورهای مرتبط در کودکان مبتلا به 5 گروه سرطان های شایع در مراجعه کنندگان به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 همکارپایان یافتهبلي
1282083مقایسه آزمایشگاهی تغییر رنگ مینای دندان های شیری ناشی از مصرف سه نوع قطره آهنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972931Management of oral mucositis in pediatric patients receiving cancer therapy: A systematic review and meta‐analysisISIPediatric blood & cancer1397مسئول
2943404Success Evaluation of Pulpotomy in Primary Molars with Enamel Matrix Derivative: a Pilot Studyindex copernicusjournal of dental materials and techniques1395دوم
3930981Sodium Hypochlorite Vs Formocresol as Pulpotomy Medicaments in Primary Molars: 1-year Follow-upISIPEDIATRIC D ENTISTRY1392اول
4924585Evaluation of alveolar bone loss in sites with proximal caries in 5-11year old childrenسایر سایت‏های تخصصیمجله دندانپزشکی کودکان ایران1389سوم
591476Berberine Gel in Periodontal Inflammation: Clinical and Histological Effectsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry 1391دوم
690503The effect of topical fluoride therapy on microleakage of tooth colored restorationsPMCJournal of conservative dentistry1390اول
790265Permeability evaluation after decay removal in primary teeth with current caries-excavation techniquesPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390اول
889605Evaluation of the effect of pre- and post-topical fluoride treatment on marginal microleakage of resin composite and glass ionomer restorationsChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389دوم
989050Prevalence of hypodontia in nine- to fourteen-year-old children who attended the Mashhad School of DentistryPMCIndian J Dent Res1389مسئول
1087399ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشت شماره 1 و 2 و 3 شهرستان مشهد در رابطه با سلامت دهان و دندان در سال 1385 سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
1185371مقایسه آزمایشگاهی تغییر رنگ مینای دندانهای شیری ناشی از مصرف سه نوع قطره آهنسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1930510A simplified method for the restoration of severely decayed primary incisorsدوازدهمین کنگره بین اللملی دندانپزشکی کودکانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه