امیر هوشنگ  محمدپور
خلاصه عملکرد امیر هوشنگ  محمدپور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امیر هوشنگ محمدپور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیر هوشنگ محمدپور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : mohamadpoorah@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961020بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Fetuin-A و Osteoprotegerin با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
2951031بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه بادرنج بویه (Melissa officinalis)در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه :کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاهمجریدر دست اجرابلي
3950904بررسی تاثیر مصرف موضعی پماد روغن زیتون در ناحیه شکم در درمان یبوست کودکان 1 تا 4 ساله: یک کارآزمایی بالینی دوسویه ناآگاهمجریدر دست اجراخير
4950789بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF) بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربنمجریدر دست اجرابلي
5950754بررسی مداخله آموزشی بر الگوی مصرف هپارین خرد نشده در بخش قلب بیمارستان قائممجریپایان یافتهبلي
6950194بررسی اثرنانومیسلهای حاوی کورکومین در انمی های مقاوم به اریتروپویتین در بیماران تحت همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
7941846بررسی بیومارکرهای سرمی ADMA, DPP-4 و پارااکسوناز جهت ارزیابی ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرمجریپایان یافتهخير
8940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیمجریپایان یافتهبلي
9940503بررسی اثر افزودن کورکومین در مقایسه با دارو نما بر روی علائم کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی تحت درمان با درمان ریتالینمجریپایان یافتهبلي
10931525مقایسه سطح سرمی ADMA در بیماران دریافت کننده آنتی سایکوتیک نسل دو با اثرات متابولیک متفاوتمجریپایان یافتهخير
11931524ارزیابی غلظت سرمی نئوپترین به عنوان یک بیومارکر مستقل قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونرمجریپایان یافتهخير
12931414بررسی تاثیرکرم موضعی حاوی عسل و آلوئه ورا در درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
13931413بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با غلظت سرمی 2و7 bone morphogenic protein در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیمجریپایان یافتهبلي
14930824کارازمایی بالینی دو سو ناآگاه تصادفی عصاره اتانولی ریشه گیاه بوزیدان (Withania somnifera) در درمان بیماران مبتلا به وسواس فکری -عملی مجریپایان یافتهخير
15930823ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در درمان بیماران مبتلا به ژنژویتمجریپایان یافتهبلي
16922815بررسی اثر بخشی اضافه کردن عصاره گیاه ویتانیا سومنیفرا به درمانهای ضد اضطراب در اختلال اضطراب منتشرمجریپایان یافتهبلي
17922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
18922279بررسی اثر درمانی داروی جدید چند ترکیبی بر روی مدل موشی مبتلا به کولیت اولسرومجریپایان یافتهخير
19910999بررسی تاثیر کورکومین بر بیومارکرهای دخیل در ناپایداری پلاک آترواسکلروتیک و عوارض قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مجریپایان یافتهبلي
20910738بررسی اثر ایمنومدیلاتوری کورکومین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر غلظت سرمیCD40Lمجریپایان یافتهبلي
21910035استخراج و آنالیزترامادول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنمجریپایان یافتهبلي
22910017مدل سازی فارماکوکینتیک/فارماکودینامیک سدیم والپروات در بیماران مبتلا به صرعمجریپایان یافتهبلي
23900903تاًثیر لیکوپن بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
24900872بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی استئوپونتین در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
25900871بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی اسیمتریک دی متیل ارژنین (ADMA) در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
26900677بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی کاتپسین - د در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
27900484تاًثیر نانو ذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
28900160استخراج و آنالیز هالوپریدول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنمجریپایان یافتهبلي
29900104بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین در سندرم تخمدان تحریک پذیر در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت IOمجریپایان یافتهبلي
3089635مطالعۀ اثر آنتی دوتی امولسیون چربی تزریقی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی پارامترهای توکسیکوکینتیکمجریپایان یافتهبلي
3189634بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از هالوپریدول و شاخص های فارکوکنیتیک آن در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
3289206بررسی اثر فیلگراستیم(G-CSF) بر سمیت عصبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتمجریپایان یافتهبلي
3388764مدل سازی فارماکوکینتیکی/فارماکودینامیکی اریتروپویتین نوترکیب انسانی (rh-Erythropoetin) در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با قطعه بالا رونده STمجریپایان یافتهبلي
3488641ارزیابی تزریق شاربن با هدایت سونوگرافی به داخل دانسیته های غیر قابل لمس پستانی به عنوان مارکر حین عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
3588479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتمجریپایان یافتهبلي
3688394بررسی تاثیرآموزش داروساز بالینی درکارآیی پرستاران جهت تجویز صحیح داروهای ضد سرطان در بیمارستان امیدمجریپایان یافتهبلي
3788300بررسی اثر زمان بر فارماکوکینتیک مایکوفنولات مفتیل در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
3888129تاًثیر کور کومین بر چسبندگی پریتوئن به دنبال ایجاد پریتونیت در رتمجریپایان یافتهبلي
3988071بررسی اثر اریتروپوئتین بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتمجریپایان یافتهبلي
4088067بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (رسپتور آنژیوتانسین П تیپ یک) با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
4188046بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در اترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیمجریپایان یافتهخير
4287662بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمی IL-18، MCP-1 و VCAM در بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهخير
4387661بررسی ارتباط نسبت غلظت سرمی RANKL به OPG با کلسیفیکاسیون عروق کرونر در مبتلایان به بیماریهایی عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
4487660تاثیراریتروپویتین بر عملکرد پلاکتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با افزایش قطعة STمجریپایان یافتهبلي
4587656پایش فارماکوکینتیکی ونکومایسین وبررسی عوامل احتمالی موثر برفارماکوکینتیک دارو در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
4687143راه اندازی پایش درمانی ونکومایسین، آمیکاسین و فنی توئین در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
4786737بررسی رابطه ضخامت انتیما-مدیای کاروتید با غلظت سرمی Cathepsin-D در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
4886662بررسی رابطه ضخامت انتیما-مدیای کاروتید با غلظت سرمیHeat Shock Protein 27 (HSP 27) در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
4985363بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا3 برغلظت سرمی مارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه مجریپایان یافتهخير
5084174بررسی خصوصیات فارماکوکینتیک مایکوفنولیک اسید در بیمارنا پیوند کلیه با عملکرد کلیوی نرمال در مراحل اولیه پیوندمجریپایان یافتهخير
51980110بررسی اثربخشی درمان با پالس کورتیکواستروئید در بیماران مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک مقاوم جوانانهمکاردر دست اجرابلي
52971682بررسی تغییرات غلظت استروژن، پروژسترون، LH و FSH به دنبال مصرف داروی ضدبارداری خوراکی LD بعد از دو روش رایج جراحی درمان چاقی در بانوان در سن باروریهمکاردر دست اجراخير
53970956ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی سعد کوفی وآویشن در درمان بیماران مبتلا به ژنژیویتهمکاردر دست اجرابلي
54970372بررسی دانش، نگرش و عملکرد دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد گزارش عوارض جانبی فرآورده های دارویی در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
55970346بررسی اثربخشی افزودن کورکومین به رژیم درمانی ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
56970339بررسی اثربخشیاضافه کردن ان-استیل سیستئین به رژیم درمانی ریسپریدوندر بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
57970280بررسی اثربخشی عصاره ترکیبی گیاهان ترتیزک و خارخسک دربهبود میل جنسی بانوانهمکاردر دست اجرابلي
58970242بررسی اثر بخشی عصاره ترکیبی گیاه پنج انگشت (ویتکس اگنوس کاستوس) و گیاه رازک (لوپولوس هومولوس) در مقایسه با بوپروپیون در درمان اختلال عملکرد جنسی زنان ناشی از مهارکننده های باز جذب سروتونینهمکاردر دست اجرابلي
59961945بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Apolipoprotein A-IV و RANKL با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
60961784تهیه نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی فیناستراید و بررسی اثربخشی موضعی فراورده بر ریزش موی آندروژنیکهمکاردر دست اجرابلي
61961732بررسی اثر دیابت بر غلظت پلاسمایی و سمیت قلبی رانولازین در رتهمکاردر دست اجرابلي
62961112بررسی رابطه غلظت سرمی CD40L با ‏corrected time frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرهمکارپایان یافتهخير
63960936فرمولاسیون، بهینه سازی و ارزیابی خصوصیات سوسپانسیون حاوی میکرو/نانو ذرات امپرازول به روش برون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
64960824تولید یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلت های 5-آمینوسالیسیلیک اسیدهمکاردر دست اجرابلي
65960375بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های Cyp450 2D6 در بیماران بستری در بیمارستان ابن سیناهمکارپایان یافتهبلي
66960229بررسی اثربخشی افزودن تریپتورلین تزریقی به درمان ضد وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبریهمکاردر دست اجرابلي
67951673مقایسه اثر شل کنندگی تجویز خوراکی دیازپام تک دوز و منقسم در بیماران دارای محدودیت باز کردن دهان با منشا عضلاتت جونده(کارآزمایی بالینی تصادفی یکسوکور)همکارپایان یافتهخير
68951322تاثیر افزوده عصاره ریشه گیاه ویتانیا سومنیفرا بر روی علایم اضطراب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کم توجهیهمکارپایان یافتهبلي
69950951بررسی ارتباط غلظت سرمی تعدادی از ریزمغذی ها با شدت ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
70950122بررسی اثر کورکومین نانومیسل خوراکی بر بهبود FEV1 و کیفیت زندگی در مبتلایان به آسم برونشیال غیر آتوپیکهمکارپایان یافتهبلي
71941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبهمکاردر دست اجراخير
72941794بررسی رابطه غلظت سرمی آنزیم نیتریک اکساید سنتاز با ‏corrected time frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرهمکارپایان یافتهبلي
73941684بررسی عملکرد HDL (HDL functionality) در ارزیابی بیماران قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
74941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
75940491بررسی تأثیر افزودن کرکومین به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکارپایان یافتهبلي
76940249بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPAR- α با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
77940247بررسی نقش پیش گویی کننده روی ، مس و سوپراکسید دیسموتاز و حذف 50 bp در پروموتر ژن SOD1 در وقوع بیماریهای قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
78940009بررسی جهش ‍‍ژن های ABCC8.KCNJ11.HNF4A در بیماران مبتلا به هایوگلیسیمی هایپر انسولینمی و بررسی میزان پاسخ به درمان با داروی سیریلیموس در بیماران مبتلا به هایپوگلیسیم هایپرانسولینمی مقاوم به درمان های طبی روتین بسته به وجود جهش یا عدم وجود جهش ABCC8.KCNJ11.HNF4Aهمکارپایان یافتهبلي
79931615بررسی پارامترهای فارماکوکینتیک تاکرولیموس در فاز اولیه بعد از پیوند کلیه در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
80931459بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با چهار بیومارکر جدید موثر در اترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیهمکارپایان یافتهخير
81922597تهیه ، تعیین ویژگی ها و بررسی اثر بخشی سامانه ی پودر خشک ریوی نانوذرات آلبومین حاوی استرپتومایسین در درمان سلهمکارپایان یافتهبلي
82922595تهیه و بررسی خصوصیات نانوشبکه هوشمند تنظیم کننده قند خون با پایه نانوذرات PLGA و کیتوزانهمکارپایان یافتهبلي
83922200بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنهمکارپایان یافتهبلي
84921638طراحی و ارزیابی تأثیر سیستم بازخورد الکترونیکی بر روند تجویز آنتی بیوتیک ها در بیماران سرپاییهمکارپایان یافتهبلي
85920832بررسی ریسک فاکتورهای احتمالی افزایش هورمون پاراتیروئید پس از سکته قلبیهمکارپایان یافتهبلي
86911211بررسی میزان اثر هورمون پاراتیروئید بر بروز حوادث قلبی وعروقی در بیماران مبتلا به سکته قلبی (MI)همکارپایان یافتهبلي
87910965بررسی اثر کپسول کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاقهمکارپایان یافتهبلي
88910874بومی سازی و تعیین اعتبار ابزارهای ارزیابی تجویز نابجای دارو در سالمندان و بررسی فراوانی تجویز نابجای دارو در سالمندان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
89910557بررسی اثر عصاره گیاه گزنه (urtica dioica) در درمان رینیت آلرژیک دائمیهمکارپایان یافتهبلي
90901063مقایسه اثر درمانی کورکومین (Curcumin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی (مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور)همکارپایان یافتهبلي
91900925بررسی تاثیر پماد گیاهی ضد بواسیر بر بهبود علایم و درمان بیماری بواسیرهمکارپایان یافتهخير
92900879اثر عصاره الکلی بره موم (propolis) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
93900845اثرات روغن شتر مرغ بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
94900844بررسی اثر عصاره های آبی، آبی الکلی و الکلی گیاه پنیرک (Malva Sylvestris) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
9589940تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئین و بررسی کارآزمایی بالینی آن به همراه کلیندامایسین در بهبود آکنههمکارپایان یافتهبلي
9689433بررسی الگوی اتصال G-CSF به پروتئین های بافت مغز موشهمکارپایان یافتهخير
9789191بررسی اثر اریتروپوئیتین بر آسیب های عصبی و رفتاری ناشی از مونوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهخير
9888591بررسی اثر G-CSF بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتهمکارپایان یافتهبلي
9988507مقایسه اثر درمانی کوئرستین (Quercetin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی(مطالعه دوسویه کور)همکارپایان یافتهخير
10088498بررسی تاثیر زیره سیاه بر روی سطح پلاسمای هورمونهای تیروئیدی و تیروتروپین در افراد نرمال و افراد تحت درمان با هورمون تیروئیدهمکارپایان یافتهخير
10188348بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوریهمکارپایان یافتهبلي
10288335بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و رزوراترول بر فراهمی زیستی روراترول در داوطلبین سالم انسانی و بررسی پایداری آن در پلاسما در مقایسه با محیط های آلیهمکارپایان یافتهبلي
10388307بررسی تاثیر پیوند کلیه بر غلظت سرمی F2isoprostane و هموسیستئین در بیماران دچار نارسائی مزمن پیشرفته کلیههمکارپایان یافتهبلي
10487692تهیه و بررسی خصوصیات میکروسفرهای متخلخل PLGA حاوی جنتامایسین و بررسی توزیع بافتی دارو پس از تجویز ریوی در رتهمکارپایان یافتهبلي
10587691بررسی اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوریازیس نوع پلاک و مقایسه دو پماد تهیه شده از دو گیاه چینی و ایرانی با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
10687689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير
10787673بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی و مغزی ناشی از منوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهبلي
10887653بررسی اثر ضد التهابی پنتوکسی فیلین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر پایداری پلاکهمکارپایان یافتهبلي
10986118ارزیابی بالینی داروی دافع سنگ کلیه (استون ریز)همکارپایان یافتهخير
11086108بررسی تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی rh-Erythropoetin بر فراخوانی سلول های پیش ساز اندوتلیال و عملکرد بطن چپ در بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد که تحت آنژیوپلاستی(PCI) موفقیت آمیز قرارگرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
11186033بررسی اثر ضددردی کرم سلوی 10% و لوسیون سلوی 6% محتوی کامفر، منتول، روغن زیتون و عسل و مقایسه آن با دارونما در بیماران سرپائیهمکارپایان یافتهخير
11286032ارزیابی بالینی کرم ضد چاقی موضعی هوتنهمکارپایان یافتهخير
11385130ارزیابی تأثیر قرص زعفران در القاء Complete remission در بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوستیک حادهمکارپایان یافتهخير
11485108بررسی سمیت حاد و تحت حاد پایه کروسین و ارزیابی فازI قرص کروسینهمکارپایان یافتهخير
11585105فرمولاسیون و بررسی خصوصیات ریز ذرات حاوی پاکلی تاکسل و ارزیابی درون تن و بیرون تن انها در تجویز ریوی همکارپایان یافتهخير
11685013بررسی تاثیر عصاره گشنیز بر روی میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983584A novel atheroprotective role of MF59-like adjuvant when co-administered with CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIIranian journal of basic medical sciences1395دوم
2983578Development of an effective liposomal cholesterol ester transfer protein (CETP) vaccine for protecting against atherosclerosis in rabbit model Pharmaceutical development and technology سوم
3983417Evaluation of association between polymorphism of proxisome proliferator-activated receptor-α and coronary artery calcification in coronary artery disease patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398سوم
4982648A Pilot Study on Correlation Between Serum Selenium and Copper Concentrations and Coronary Slow Flow Phenomenonscopusacta medica iranica1398مسئول
598224750bp deletion in promoter SOD1 gene and increasing risk of cardiovascular disease in MASHAD cohort studyISIBioFactors مسئول
6982239Altered serum Zinc and Copper in Iranian Adults who were of normal weight but metabolically obeseISIScientific reports1398مسئول
7982163Preparation, in vitro and in vivo evaluation of PLGA/Chitosan based nanocomplex as a novel insulin delivery formulationISIInternational Journal of Pharmaceutics پنجم
8982078Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on DNA damage in patients with depressionISIJournal of psychopharmacology1398پنجم
9982021Evaluation of the Effectiveness of Withania SomniferaRoot Extract on the Anxiety Symptoms among children with ADHD in MashhadISIPakistan Journal of Medical and Health Sciences1397چهارم
10981677Curcumin effects on myeloperoxidase, interleukin-18 and matrix metalloproteinase-9 inflammatory biomarkers in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398اول
11981399The effect of diabetes mellitus on pharmacokinetics, pharmacodynamics and adverse drug reactions of anticancer drugsISIJournal of cellular physiology1398مسئول
12981368Evaluation of Parenteral Electrolyte Solution Utilization and Fluid Therapy in Surgical Department of Imam Reza, Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1397دوم
13981344Rare P376L variant in the SR-BI gene associates with HDL dysfunction and risk of cardiovascular disease.ISIClinical Biochemistry پنجم
14981219Effect of Malva sylvestris Extract on Postoperative Peritoneal Adhesion in RatsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398پنجم به بعد
15981179High-density lipoprotein lipid peroxidation as a molecular signature of the risk for developing cardiovascular disease: Results from MASHAD cohortISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
16981160Evaluation of human serum S100B protein as a prognostic factor in nonmetastatic breast cancer patientsISIBREAST CANCER MANAGEMENT1397مسئول
17980897The change of immunosuppressive regimen from calcineurin inhibitors to mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors and its effect on malignancy following heart transplantation.ISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1398مسئول
18980835Human T lymphotropic virus type 1 and risk of cardiovascular disease: High-density lipoprotein dysfunction versus serum HDL-C concentrations.ISIBioFactors1398چهارم
19980795Streptomycin sulfate dry powder inhalers for the new tuberculosis treatment scheduleISIJournal of Drug Delivery Science and Technology1398سوم
20980424Oxidative stress and inflammation, two features associated with a high percentage body fat, and that may lead to diabetes mellitus and metabolic syndromeISIBioFactors1397مسئول
21980245Drug interactions of cola-containing drinksISICLINICAL NUTRITION مسئول
22974448Preventive effect of cyproheptadine on sleep and appetite disorders induced by methylphenidate: an exploratory randomised, double-blinded, placebo-controlled clinical trial.ISIInternational journal of psychiatry in clinical practice1397سوم
23974308Association Between Hypertension in Healthy Participants and Zinc and Copper Status: a Population-Based StudyISIBiological trace element research1398مسئول
24974183High-density lipoprotein functionality and breast cancer: A potential therapeutic target.ISIjournal of cellular biochemistry1398سوم
25974101Oral administration of nanomicelle curcumin in the prevention of radiotherapy‐induced mucositis in head and neck cancersMedlineSpecial Care in Dentistry1397پنجم به بعد
26974071Application of G-CSF in Congestive Heart Failure TreatmentMedlineCurrent Cardiology Reviews مسئول
27974002Association Between Trace Element Status and Depression in HTLV-1-Infected Patients: a Retrospective Cohort StudyISIBiological trace element research1398پنجم به بعد
28973470association between serum zinc and copper levels and antioxidant defense in subjects infected with human T-lymphotropic virus type 1PMCJournal of Blood Medicine1397پنجم به بعد
29972682Does granulocyte colony stimulating factor have protective effects against carbon monoxide-induced apoptosis?ISIBiologia1397دوم
30972673Antidotes for aluminum phosphide poisoning – An updatePMCToxicology Reports1397دوم
31972561Could decorin be a biomarker of coronary artery disease? A pilot study in human beingsMedlineActa bio-medica1397مسئول
32972560Vancomycin Utilization Evaluation in a Tertiary Teaching Hospital in Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1395مسئول
33972556Could Biglycan be a biomarker of coronary artery disease? A pilot human studyISCresearch in cardiovascular medicine1397مسئول
34972554Evaluation of NPP1 as a Novel Biomarker of Coronary Artery Disease: A Pilot Study in Human BeingsMedlineAdvanced pharmaceutical bulletin1397اول
35972368Evaluation of Correlation Between Serum Level of Dihydropyrimidine Dehydrogenase Enzyme and Capecitabine Induced Adverse ReactionISCReports of Radiotherapy and Oncology1396پنجم
36971802Could BMP-2 and BMP-7 be biomarkers of coronary artery disease? A pilot clinical studyISIArtery Research1397مسئول
37971800Prospective Drug Use Evaluation of Meropenem in a Teaching Referral Hospital, Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1396چهارم
38971746The effects of curcumin on the prevention of atrial and ventricular arrhythmias and heart failure in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم به بعد
39971373Evaluation of serum Asymmetric Dimethyl Arginine concentrations in coronary artery disease patients without traditional cardiovascular risk factorsMedlineActa bio-medica1397پنجم به بعد
40971336Evaluation of serum cathepsin D concentrations in coronary artery diseaseMedlineIndian Heart Journal1397اول
41964409Evaluation of serum levels of 8-oxo-2′-deoxyguanosine as a prognostic factor in nonmetastatic breast cancer patientsISIBreast Cancer Management1396مسئول
42963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
43962366The effect of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on appetite hormone in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395مسئول
44961682Drug utilization evaluation of albumin in a teaching hospital of Mashhad, Iran: an interventional pre-post design studyISIInternational journal of clinical pharmacy1396مسئول
45961040Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Antihyperglycemic Medications in Children and Adolescents with Type 2 Diabetes MellitusISICLINICAL PHARMACOKINETICS1396سوم
46960643Development of solid-phase microextraction coupled with liquid chromatography for analysis of tramadol in brain tissue using its molecularly imprinted polymerISIBIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY1395دوم
47960482G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different MechanismsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395دوم
48960334Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica) root extract: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Clinical TrialISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395دوم
49952546Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE1394مسئول
50952541Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1395مسئول
51952004Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395سوم
52951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395دوم
53943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394دوم
54943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394دوم
55940880Effects of omega-3 administration on concentration of serum inflammatory makers in renal transplant recipientسایر سایت‏های تخصصیAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1392اول
56940875Future of cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitors: a pharmacological perspective.ISIClin Pharmacokinet1392اول
57940869Limited sampling strategy for estimation of amikacin optimal sampling time in critically ill adultsPMCAnaesth Intensive Care1392دوم
58935451Effect of gold nanoparticles on postoperative peritoneal adhesions in ratsChemical Abstractnanomedicine1394اول
59935347Erythropoietin Reduces Post-PCI Arrhythmias in Patients with ST-elevation Myocardial InfarctionISIJournal of Cardiovascular Pharmacology1394سوم
60935090Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver DiseaseChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393سوم
61934871A Randomized Placebo-controlled Double Blind Clinical Trial of Quercetin for Treatment of Oral Lichen Planus.PMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1393پنجم به بعد
62934839Serum osteopontin concentrations in relation to coronary artery diseaseISIArchives of Medical Research1393اول
63934728The Effect of Curcumin on some of Traditional and Non-traditional Cardiovascular Risk Factors: A Pilot Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial.ISIIranian journal of pharmaceutical research : IJPR1394دوم
64933290Haloperidol imprinted polymer: preparation, evaluation, and application for drug assay in brain tissueISIAnalytical and Bioanalytical Chemistry1393دوم
65932177Elevated Vancomycin Trough Concentration: Increased Efficacy and/or Toxicity?PMCIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم
66930943Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1393اول
67930940Proteomics screening of molecular targets of granulocyte colony stimulating factor in the mouse brain and PC12 cell lineISILife Sciences1393دوم
68930936Evaluating the effects and safety of intravenous lipid emulsion on haloperidol-induced neurotoxicity in rabbitISIBioMed Research International1393دوم
69924537Evaluation of intravenous lipid emulsion on haloperidol induced hypotension in rabbitsISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1392سوم
70923975Teratogenic Effects of Pregabalin in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS1392سوم
71923550Influence of sepsis on higher daily dose of amikacin pharmacokinetics in critically ill patientsPMCEur Rev Med Pharmacol Sci1391
72923547Pentoxifylline Decreases Serum Level of Adhesion Molecules in Atherosclerosis PatientsscopusIranian Biomedical Journal (IBJ1392اول
73923543Evaluation of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.), Effects Seeds Extract on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovarian SyndromeISIIranian journal of pharmaceutical research1392پنجم به بعد
74923539Estimating the Optimal Dosage of Sodium Valproate in Idiopathic Generalized Epilepsy with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemscopusBasic and Clinical Neuroscience1391چهارم
75923517Effects of omega-3 administration on homocysteine serum concentration in renal transplant recipientindex copernicusJournal of Pharmaceutical Care1392اول
76922787Effects of Erythropoietin on Electrocardiogram Changes in Carbon Monoxide Poisoning: an Experimental Study in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391مسئول
7792274The effect of granulocyte colony-stimulating factor administration on carbon monoxide neurotoxicity in ratsISIdrug and chemical toxicology1391مسئول
78922638Promising effects of intravenous lipid emulsion as an antidote in acute tramadol poisoningISIRegional Anesthesia and Pain Medicine1392سوم
79922467Method validation for the one-month stability study of trans-resveratrol in human plasmaPMCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1392دوم
80921645Safety Evaluation of Crocin (a constituent of saffron) Tablets in Healthy VolunteersISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
8192112Evaluation of Curcumin Effects on Post-Operative Peritoneal Adhesion in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
8291579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
8391493Serum Levels of Sodium Valproate in Patients Suffering from Bipolar Disorders: Comparing Acute and Maintenance Phases of ManiaISIPharmacopsychiatry1391پنجم به بعد
8491150Pentoxifylline decreases soluble CD40 ligand concentration and CD40 gene expression in coronary artery disease patientsISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391دوم
8591106Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian populationISIArchives of biological sciences1391اول
8691041Effect of Erythropoietin on Serum Brain-derived Biomarkers after Carbon Monoxide Poisoning in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
8791040Relationship between Patient Demographic Characteristics, Valproic Acid Dosage and Clearance in Adult Iranian PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
8891011Vancomycin-induced nephrotoxicity: mechanism, incidence, risk factors and special populations. A literature reviewISIEuropean Journal of Clinical Pharmacology1391چهارم
8991004Effect of verapamil on bronchial goblet cells of asthma: An experimental study on sensitized animalsISIPulmonary Pharmacology and Therapeutics1391سوم
9090666The effects of pentoxifylline administration on NFΚB P50 transcription factorPMCARYA Atherosclerosis Journal1390چهارم
9190628Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot StudyPMCThrombosis1390اول
9290548Effects of granulocyte colony-stimulating factor on electrocardiogram changes after carbon monoxide poisoning in ratsISIDrug Chem Toxicol1391اول
9390521Comparison of Valproic acid Clearance between Epileptic Patients and Patients with Acute ManiaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
9490519A Review on Therapeutic Drug Monitoring of Immunosuppressant DrugsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
9590426Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic RhinitisISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1390پنجم به بعد
9690339Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima -media thickness in hemodialysis patientsISIInternational urology and nephrology1390مسئول
9790279Pentoxifylline administration changes protein expression profile of coronary artery disease patientsISIGene1390چهارم
9890175Correlation between heat-shock protein 27 serum concentration and common carotid intima-media thickness in hemodialysis patientsISIIranian journal of kidney diseases1390اول
9989122Evaluation of effect of silymarin on granulosa cell apoptosis and follicular development in patients undergoing in vitro fertilizationPMCEast Mediterr Health J1389مسئول
10089087Effect of silymarin administration on TNF-α serum concentration in peritoneal dialysis patients.ISIPhytother Res1389مسئول
10189076Effect of Omega-3 Fatty Acids on Plasma Level of 8-Isoprostane in Kidney Transplant PatientsISIJOURNAL OF RENAL NUTRITION1389مسئول
10288789Study the frequncy of CYP2D6*4 null allele in Iranian populationscopusPharmacologyonline 1388چهارم
10388701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388مسئول
10488151teratogenic effects of carbamazepine on embryonic eye development in pregnant miceISIcutaneous and ocular toxicology1388سوم
10588004Curcumin as a novel plaque stabilizing agent in prevention of acute coronary syndromescopusIranian journal of medical hypotheses and ideas1388مسئول
10687452تأثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 سالهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387پنجم
10787274Influence of renal graft function on mycophenolic acid pharmacokinetics during the early period after kidney transplant ISIExp Clin Transplant 1387اول
10887266Estimation of Abbreviated Mycophenolic Acid Area Under the Concentration-Time Curve During Early Posttransplant Period by Limited Sampling Strategy ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1387اول و مسئول
10987050THE PREVALENCE OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE AMONG CLINICAL ISOLATES FROM A GENERAL HOSPITAL IN IRAN ISIACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 1388سوم
11087049The RANKL: osteoprotegerin(OPG) ratio as a new biomarker for coronary artery diseaseChemical AbstractIranian journal of medical hypotheses and ideas1388مسئول
11187044Why homocysteine-lowering therapy does not have beneficial effects on patients with cardiovascular disease?scopusBioscience Hypotheses 1388مسئول
11286539Pharmacokinetics of mycophenolic acid during the early period after renal transplantISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1386دوم
11386403EFFECT OF GANCICLOVIR ON PHARMACOKINETICS OF MYCOPHENOLIC MOFETIL, IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983618ارزیابی سطح سرمی پروتئین متصل شونده به اسید چرب انسانی به عنوان فاکتور پیش آگهی در سرطان پستان غیر متاستاتیکچهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژیتهرانپوستر1398خير
2974066BMP-2 و BMP-7 بعنوان بیومارکرهای بیماری عروق کرونری: یک مطالعه بالینی پایلوتهجدمین کنفرانس آسیایی داروسازی بالینیتهرانسخنرانی1397خير
3963717Evaluation of pharmacokinetics parameters of tacrolimus in the early phase in adult renal transplant recipientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشسخنرانی1396خير
4960149ارزیابی مصرف تزریقی محلولهای الکترولیت و مایع درمانی در بخش جراحی یک بیمارستان آموزشیهفتمین همایش داروسازی بالینی ایرانتهرانپوستر1395خير
5953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395خير
6941652Tattooing localization of non palpable breast sonographic lesionsسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393خير
7941607بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
8940723supportive allergic rhinitis by stinging nettel (urtica Dioica):Randomaizedamerican-rhinologic-Society ARS 2015دالاس تگزاسپوستر1394خير
9940644Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica): a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trialthe 2015 American Academy of Otolaryngic Allergy Annual MeetingDallasپوستر1394خير
10924471محافظت اریتروپویتین در آسیب مغزی3rd International Congress of ToxicologyFes, Moroccoسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1213دهانشویه حاوی فرمولاسیون عصاره گیاهان زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در بیماران مبتلا به ژنژویت1395/06/0189675nf>, سیداحمد امامی , بیژن ملائکه نیکوئی , امیر هوشنگ محمدپور
2212کپسول های حاوی عصاره ریشه گیاه Withania somnifera در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی1395/06/0189675nf>, سیداحمد امامی , امیر هوشنگ محمدپور

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19087کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1389

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه