علی  وفائی نجار
خلاصه عملکرد علی  وفائی نجار
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

علی وفائی نجار

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): علی وفائی نجار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونيک : vafaeea@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترا (Ph.D.)1383دانشگاه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1970765تجزیه و تحلیل پویای مخاطرات تجهیزات بخش های مراقبت ویژه (ICU) بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن، مدل پاپیونی و مدل شبکه بیزینمجریعقد قراردادبلي
2961276بررسی تاثیرپیاده سازی رویکرد مدیریت ناب برکیفیت ارائه خدمات سرپایی، بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا در سال 1396مجریدر دست اجرابلي
3960642ارزیابی استفاده از رویکرد تولید پاسخگوی سریع در کاهش زمان انتظار مراجعین به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجراخير
4960527ارزیابی کیفیت ارائه خدمات دربخش زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل servuseمجریپایان یافتهخير
5960322بررسی پاسخگویی خدمات سلامت در بخش های مامایی بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396مجریپایان یافتهخير
6960288ارزیابی کارایی نسبی پرستاران بخش داخلی بیمارستان امام رضا ع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هامجریپایان یافتهخير
7960225بررسی تجربه تقاضای القایی ،علل بروز و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آن از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96مجریدر دست اجرابلي
8960222بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان زابلمجریپایان یافتهبلي
9951711ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
10951709مقایسه هزینه عمل جراحی پیوندکلیه با تعرفه‌گلوبال مصوب در بیمارستان منتصریه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
11951675بررسی هزینه های اعمال جراحی قلب باز در بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد-1396مجریپایان یافتهخير
12951674بررسی چالشهای انجام پژوهش و ارایه راه کار مناسب جهت تسهیل فرایند پژوهش در کارکنان بیمه سلامتمجریپایان یافتهخير
13951542بررسی الگوهای مختلف سلامت سازمانی و ارائه الگو برای بیمارستانهای کشور ایرانمجریدر دست اجرابلي
14950341ارزیابی کیفیت مراقبت های ارایه شده به بیماران آترواسکلروز براساس مدل ارزیابی کیفیت جامع (CQMH) در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
15950339مقایسه هزینه های اعمال جراحی دارای بیشترین بار مالی قبل و بعد از اجرای طرح تحول، کتاب ارزش نسبی در بیمارستان امام رضای مشهدمجریدر دست اجراخير
16950285بررسی چالش های پیاده سازی بیمه مکمل در کشور ایرانمجریپایان یافتهبلي
17941590ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان های خصوصی شهر مشهد بر اساس مدل servuse در سال 1394-95مجریپایان یافتهخير
18941589بررسی کیفیت خدمات پزشک خانواده از دیدگاه بیمه شدگان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشهد در سال 1394-95مجریپایان یافتهخير
19941098بررسی تطبیقی الگوهای بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایرانمجریپایان یافتهبلي
20941076بررسی تاثیر برنامه آموزشی برمیزان کسورات بیمه ای اسنادسرپایی بیمه سلامت ایران،دربیمارستان ام البنین مشهد درسال1394مجریدر دست اجرابلي
21940736بررسی رابطه سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
22940734مقایسه وضعیت میزان شیوع اختلال اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
23940722بررسی اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر درمان اعتیاد به اینترنت در دانشجویانمجریپایان یافتهخير
24940604کاربرد مدیریت ناب و تاثیر آن در بهبود فرآیندهای بخش جراحی بیمارستان آزادی تهران- سال 1394مجریپایان یافتهبلي
25940431بررسی چالشهای نظام بیمه درمان روستایی و ارائه راهکارهای رفع آن در خراسان رضویمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
26940426بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
27940419بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده و بیمه درمان روستایی و ارائه راهکارهای رفع آن در خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
28931662طراحی چک لیست استانداردهای بیمارستان سبز برای کشورایران مجریپایان یافتهبلي
29931418بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک برنامه پزشک خانواده توسط پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
30931000ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف داروهای بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی -درمانی امام رضا مشهد با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطامجریپایان یافتهبلي
31930968بررسی ابعاد مختلف اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مجریپایان یافتهخير
32930682بررسی میزان خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
33930670بررسی ارتباط اضطراب آشکار و پنهان با کیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
34930549بررسی میزان تجربه پزشکی تدافعی ،علل بروز و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آن از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهبلي
35930007بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرستان کلات نادری در بهار و تابستان 1393مجریپایان یافتهخير
36922810بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر کاهش وابستگی نوجوانان به بازی های کامپیوتری در شهرکاشمر سال 1392مجریپایان یافتهبلي
37922752بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی کلان شهر مشهد در زمینه رعایت حقوق بیمار از دیدگاه مادران باردار وارتباط آن با روش زایمانمجریپایان یافتهخير
38922667بررسی دستاوردهای پیاده سازی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاریمجریپایان یافتهخير
39921673ارزیابی عملکرد اتاق عمل بیمارستان منتصریه با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سال93مجریپایان یافتهخير
40921566تبیین تجارب زوجین ترکمن از خشونت خانگی :مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
41921508بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر بیرجند در مورد تغذیه در دوران بلوغمجریپایان یافتهخير
42920681بررسی وضعیت پرداخت های غیر رسمی بیماران و عوامل مؤثر بر آن دربخش جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
43920626ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در داروخانه های شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه SOPSمجریپایان یافتهخير
44911129تاثیرآموزش به پزشک خانواده براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران دیابتی بر سطح HbA1c وFBS بیماران دیابتی نوع2 تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در سال 92 مجریپایان یافتهبلي
45911127ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار بر اساس مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش (IEQM) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
46911122بررسی میزان آرسنیک موجود درمنابع آبی روستاهای شهرریوش و مقایسه با استاندارد موجود در سال 92مجریپایان یافتهخير
47911121بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی، 1391-92مجریپایان یافتهبلي
48911094بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از پای دیابتی دربیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوارمجریپایان یافتهبلي
49911093بررسی اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر خستگی عاطفی کارمندان شهرستان اق قلا- 1392مجریپایان یافتهبلي
50911092ارزیابی منابع نیروی انسانی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391 مجریپایان یافتهبلي
51911091بررسی سطح آمادگی بیمارستان های شهر مشهد در جذب گردشگر سلامت و ارتباط آن با رضایتمندی گردشگران پزشکی1392.مجریپایان یافتهبلي
52911089ارزیابی ریسک فرایندهای بخشهای منتخب مرکز اموزشی - درمانی قائم مشهد با روش" تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت"-1392 مجریپایان یافتهبلي
53910938بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال 1390-1391مجریپایان یافتهخير
54910769بررسی میزان تطابق محتوای تدریس شده دروس اختصاصی توسط استاد با طرح دوره مصوب در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1391مجریپایان یافتهخير
55910718رتبه بندی شهرستان‌های‌استان خراسان رضوی در زمینه بهره‌مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان با استفاده از مدل آنالیز اسکالوگرام: 1392مجریپایان یافتهخير
56910519بررسی پاسخگویی خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391مجریپایان یافتهخير
57910375 بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی کارمندان شهرستان آق قلا در سال1391مجریپایان یافتهبلي
58910370ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از پرسشنامه استاندارد HSOPSمجریپایان یافتهخير
59910333تبیین چالشهای ماماهای شاغل در طرح پزشک خانواده: مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
60910286بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
61910251 بررسی میزان و علل شکایات بیماران از خدمات بیمارستان ام البنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد87تا90.مجریپایان یافتهخير
62910219 بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد- 90-1388مجریپایان یافتهخير
63910218بررسی رضایت بیماران از خدمات ارایه شده توسط پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1393مجریپایان یافتهخير
64900927بررسی میزان سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و ارتباط آن با سلامت روانی ورزشکاران مرد عضو باشگاه‌های پرورش اندام شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
65900768بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی کودکان از بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد : 1388- 1389مجریپایان یافتهخير
66900463بررسی ارتباط فواید و موانع درک شده نسبت به فعالیت فیزیکی منظم در کارمندان شبکه بهداشت شهرستان کلات بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1394مجریپایان یافتهخير
67900328بررسی نگرش پرستاران و ماماهای شاغل در زایشگاه ها و بخشهای زنان و زایمان بیمارستان های دولتی شهرستان مشهد نسبت به علل و میزان گزارش دهی خطاهای پزشکی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
68900296کاربرد مدل بازاریابی اجتماعی بر اساس مدل SMART جهت افزایش میزان انجام ماموگرافی در زنان روستایی شهر بجنورد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
6989789بررسی فلزات سنگین (کروم،کادمیوم، سرب) در شبکه آب آشامیدنی شهر مشهد درفصول بهار و تابستان سال 1390 و مقایسه آن با استانداردهامجریپایان یافتهخير
7089484تحلیل و بررسی فرسودگی شغلی پرسنل در معرض آلاینده سازمان بازیافت شهرداری مشهدمجریپایان یافتهخير
7189180تجربة اولین رابطة جنسی در زنان متأهل شهر سبزوارمجریپایان یافتهخير
7289175تبیین تجربه‌ی اولین قاعدگی سه نسل از دختران شهر تنکابنمجریپایان یافتهخير
7389046تجربة حاملگی ناخواسته در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- یک مطالعة پدیدارشناسیمجریپایان یافتهخير
7488618تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجله های علوم بهداشتی دارای رتبه علمی- پژوهشی در سال 1389مجریپایان یافتهخير
7588485بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7688119بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مهارت های مدیریتی - 1388مجریپایان یافتهخير
7787873بررسی تأثیر ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری بر بهره وری پرستاری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد،1388مجریپایان یافتهخير
7887862بررسی میزان تطابق آموزش دانشجویان با نیازهای حرفه ای رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشهد مجریپایان یافتهخير
7987763بررسی عوامل موثر بر جلب و تداوم همکاری رابطین سلامت شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
8086672تدوین نظام ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی زندانهای استانمجریپایان یافتهخير
8186576بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از امکانات مراکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1386مجریپایان یافتهخير
8286569بررسی کمی اطلاعات پرونده پزشکی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی و تامین اجتماعی شهر مشهد،1386مجریپایان یافتهخير
8386506بررسی استرس های شغلی و برخی عوامل موثر بر آن در کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد-1386مجریپایان یافتهخير
8486150ارزیابی نظام حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از الگوی بلوغ قابلیتهای منابع انسانیمجریپایان یافتهخير
8585418بررسی کیفیت ارایه خدمات آموزش بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه مدل ارتقای سلامت _1385مجریپایان یافتهخير
8685171ارزیابی نگرش و عملکرد مدیریتی سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد-1385مجریپایان یافتهخير
87961781بررسی شان بیماران مبتلا به HIV/AIDS در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
88960702بررسی و مقایسه الگوی مصرف خدمات بستری سالمندان در بیمارستان های منتخب عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از طرح تحول سلامتهمکاردر دست اجرابلي
89960192تبیین چالش های ارزیابی عملکر د پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاری دانشگاه در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
90951710بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر سهم بیمه تکمیلی در هزینه های پرونده مراجعین به بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 95-91همکارپایان یافتهخير
91951665بررسی چالش های مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت از دیدگاه مدیران سلامت و مدیران سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
92951470طراحی الگوی ارتقا کیفیت برای بیمارستان های کشور ایرانهمکاردر دست اجرابلي
93951468طراحی حداقل مجموعه داده های پرونده سلامت الکترونیک در سیستم بهداشتی کشور ایرانهمکاردر دست اجرابلي
94951465بررسی عوامل پیش بینی کننده غیبت از کار و استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
95951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
96950731تعیین چالش¬های برنامه کشوری رابطین بهداشتی در استان خراسان رضوی در سال 1395 از دیدگاه مدیرانهمکارپایان یافتهبلي
97950705بررسی رابطه وضعیت محیط داخلی با شاخص خطر بلایا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ سال 1395همکارپایان یافتهبلي
98950473ارائه مدلی جهت شناسایی اطفال بیمار دارای قابلیت ترخیص زودتر از موعد در زمان بلایا در بیمارستان های تخصصی کودکان و بخش های اطفال بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 1395همکارپایان یافتهبلي
99950452بررسی برنامه ایمنی آب در مجتمع آبرسانی روستایی گراخک ابرده ، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی.( مطالعه موردی چاه های مجتمع)همکارپایان یافتهخير
100950303طراحی ابزار جهت بررسی و تحلیل شکایات درمانی بر اساس مدل HCATهمکارپایان یافتهبلي
101950280بررسی چالش های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح در استان خراسان شمالی در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
102950103برآورد مدل پیش بینی کننده بیماران بالغ بستری شده مستعد ترخیص زودرس در بلایا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1396همکارپایان یافتهخير
103940807بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
104940352ارزیابی عملکرد بیمارستانهای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس استانداردهای بیمارستان های ارتقا دهنده سلامتهمکارپایان یافتهبلي
105940239ارزیابی انتظارات بیماران از کیفیت خدمات قبل و بعد از بستری در بیمارستانهای شهر نیشابوردر سال 1393همکارپایان یافتهبلي
106931174بررسی نقش مسئولیت فردی سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت از دیدگاه متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد ، بهار 94همکارپایان یافتهبلي
107930973بررسی فراوانی علل بستری مجدد و هزینه های ناشی از آن در بیماران گیرنده پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهد در سال های 90 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
108930020بررسی اثر محل دفن قدیم زباله مشهد بر روی کیفیت میکروبی آب های زیر زمینی مناطق مجاور سال 1393همکارپایان یافتهخير
109930006بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب شرب شهر درگز درسال 1394-1393همکارپایان یافتهخير
110922798بررسی تاثیر محل قدیم دفن زباله مشهد برکیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی مناطق مجاور _ 1393همکارپایان یافتهخير
111922674شناسایی راهکار های بهبود ارائه خدمات پس از وقوع تصادفات جرحی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
112922303تاثیر بکارگیری مدل شش سیگما بر متوسط زمان انتظار در فرآیند ترخیص بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
113920502بررسی میزان غلظت آلومینیوم در آب ورودی به دستگاه همودیالیز بیمارستان های منتخب شهر مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
114920373بررسی میزان آگاهی و بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در میان دانشجویان پزشکی (انترن ها) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از -1392همکارپایان یافتهخير
115920178تعیین تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر آشخانه- 1393همکارپایان یافتهبلي
116911320فرهنگ اقتصاد مراقبت سلامت در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهاهمکارپایان یافتهبلي
117911126 ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل پابون لاسو در طی سالهای 85 تا90همکارپایان یافتهخير
118911118 بررسی آموزه های قرآنی در خصوص تحقق مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
119911105بررسی بار مالی ناشی از تجویز های نامناسب ام ار ای زانو با استفاده از روش مناسبت RAND در بیمارستان قائم مشهد - سال 1392 همکارپایان یافتهبلي
120911029بررسی و ارزیابی آلودگی صوتی درنقاط پر ترافیک و اماکن عمومی مشهد و ارائه راهکار به منظور کنترل آنهمکارپایان یافتهخير
121911028بررسی دانسیته امواج الکترومغناطیسی 800-2100MHz در مناطق پرترافیک و پرازدحام شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
122910936بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از مصرف قلیان در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
123910926تبیین تجربه ی ابتلا به /AIDS HIV در بیماران شهرستان نکا و ساری- مطالعه پدیدارشناسیهمکارپایان یافتهخير
124910581بررسی دلایل عمده انتخاب بیمارستان های بخش دولتی یا خصوصی توسط خانوارهای ساکن در مناطق منتخب شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
125901143بررسی غلظت فلوئور منابع آب شرب شهرستان خواف و ارتباط آن با DMFT دانش آموزان12 ساله این شهرستان در سال 91همکارپایان یافتهخير
126901130بررسی میزان آلودگی قارچی هوای بخش های منتخب بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
127901035بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان رضوی برای سال 1390همکارپایان یافتهخير
128900208بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390همکارپایان یافتهبلي
12989806بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در سبزیجات مصرفی شهر مشهد درنیمسال اول 1390همکارپایان یافتهخير
13089565بررسی تجربه پرستاران در مورد نوع، عوامل مؤثر بر رخداد و گزارش‌دهی خطاهای داروئی در بیمارستان امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
13189279بازبینی قانون هیات امنا و نظام تشکیلاتی مراکز آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیهمکارپایان یافتهخير
13285259بررسی رابطه عوامل موثر بر وقوع و شدت صدمات جانی در حوادث رانندگی جاده مشهد-تربت حیدریه در سال 1385همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972638Rural family physician system in Iran: Key challenges from the perspective of managers and physicians, 2016ISIInternational Journal of Healthcare Management پنجم به بعد
2972340The Quality of Maternity Services in Mashhad Educational Hospitals, Using SERVUSE ModelISCJournal of Health Management and Informatics1397مسئول
3972274The Effect of Lean Management on Improving Hospital Processes: from 2014 to 2016ISCمجله علوم پزشکی صدرا1397سوم
4972173Culture of Productivity in clinical care: A qualitative studyISCمدیریت سلامت1397دوم
5972138Identification and Prioritization of Hospital Performance Evaluation Indices by Combination of Balanced Scorecard and Delphi (Montaserieh Hospital)SID/Iranmedex/Magiranنوید نو1397اول
6971856The design of an estimation norm to assess nurses required for educational and noneducational hospitals using workload indicators of staffing need in IranISIHuman Resources for Health1397اول
7971394Designing a Performance Evaluation Model Based on Balanced Score Card and Analytic Hierarchy Process Methods: Montaserieh HospitalISIHEALTH SCOPE1397مسئول
8971285Culture of Health Economics in Clinical Care: A Qualitative StudyISCمدیریت سلامت1397دوم
9971229Assessing the Relative Performance of Nurses Using Data Envelopment Analysis Matrix (DEAM)ISIJOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS1397اول
10970990Assessment of Internal Environment of Hospitals at Mashhad University of Medical Sciences Based on Wiseboard Model; 2016ISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397دوم
11970017Strategies to Overcome Hospital Surge Capacity in Disasters and its Related Factors; a Systematic ReviewISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1396مسئول
12964425Design Strategy Map with Balanced Scorecard Approachindex copernicusراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1396مسئول
13964376Reviewing the Challenges of Family Physician Program from the Perspective of Managers and Doctors in North Khorasan province 2017ISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397دوم
14964118Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396اول
15963642Evaluating the Pattern of Anabolic Androgenic Steroid Use and Its Relation with Mental Health of Male Members of Bodybuilding Clubs of Iran, in 2015scopusAsian Journal of Sports Medicine1396مسئول
16963639The epidemiological study of accidents causing injury and death to pedestrians of MashhadSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات1395مسئول
17963206Evaluation of General Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Based on the Standards of Health-promoting HospitalsISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1396دوم
18962945Attitudes of Mashhad public hospital’s nurses and midwives toward the causes and rates of medical errors reportingPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1395سوم
19962539Pre-Hospital Emergency Services With Emphasis on Traffic Accidents: A Case Study in Mashhad, IranISCHealth in Emergencies & Disasters Quarterly1396سوم
20962444Hospital Surge Capacity in Disasters in a Developing Country: Challenges and StrategiesISITRAUMA MONTHLY1396پنجم به بعد
21961313Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical SciencesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1396اول
22961209Evaluating the performance of family physician in rural health centers, Bardaskan, 2013index copernicusبیهق1394چهارم
23961100Experience and Etiology of Defensive Medicine in View of Residents in Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396مسئول
24960947Assessment of Inpatients' Expectations and Perceptions of Service Quality of Surgical Wards of Private Hospitals in 2016ISCمدیریت سلامت1396اول
25960739Nurse Staffing Norm in Iran Hospitals: What Features Should be Included for Success?PMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1395دوم
26960404Systematic Reviews of Healthcare Complaints in the Hospital of Iran Since 2006 to 2016ISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1396دوم
27960118At first glance, informal payments experience on track: why accept or refuse Patients’ perceive in cardiac surgery department of public hospitals, northeast of Iran 2013ISIBMC health services research1395اول
28954311Survey of the Causes and Solutions to Reduce Defensive Medicine in View of Residents in Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1395اول
29954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395اول
30953699Barriers against required nurse estimation models applying in Iran hospitals from health system experts' point of viewPMCElectronic Physician1395سوم
31952611Validity and reliability of the Persian version of quality assessment questionnaire (SERVUSE Model)ISCپایش1395چهارم
32951930Medication Errors and its Contributing Factors among MidwivesISCjournal of miwifery and reproductive health1395مسئول
33951676Performance Evaluation of Mashhad University of Medical Sciences’ Hospitals During 2006-2011: Application of Pabon Lasso ModelISCJentashapir Journal of Health Research1395پنجم به بعد
34951367Explanation of foot care using parallel process model developedin diabetic patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395اول
35951277Evaluation of Medication Errors by Nurses in Hospitals Affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395پنجم به بعد
36951215Systematic review of different models of green hospitalsISCفصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1395دوم
37951150Efficacy of Suggestion System in Hashemi Nezhad Hospital, Mashhad University of Medical Sciences during 2010-2012ISCPatient Safety and Quality Improvement1395مسئول
38951147The relationship between attachment styles with Internet addiction in studentsISCاصول بهداشت روانی1395مسئول
39951118Assessment of Patient Safety Culture in a Selected Number of Pharmacies Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Using the Pharmacy Survey on Patient Safety Culture (SOPS)ISCjournal of patient safety & quality improvement journal1395مسئول
40951085Identification of priorities for medication safety in the neonatal intensive care unit via failure mode and effect analysisISIiranian journal of neonatology1395اول
41950638Challenges in the rural family doctor system in Iran in 2013–14: a qualitative approachISIfamily practice1395مسئول
42950542Risk Assessment of Using Entonox for the Relief of Labor Pain: A Healthcare Failure Modes and Effects Analysis ApproachPMCElectron Physician1394چهارم
43942869Intensive Care Nurses' Belief Systems Regarding the Health Economics: a Focused EthnographyPMCGlobal Journal of Health Science1395دوم
44942797Obvious and hidden anxiety and quality of working life among nurses in educational hospitalsISCپایش1394اول
45942671Resource Management among Intensive Care Nurses: An Ethnographic studyPMCMateria Socio-Medica1394دوم
46942511Predictors of oral health care in pregnant women based On theory of planned behaviorسایر سایت‏های تخصصیمجله تحقیقات نظام سالمت1394پنجم
47941139Studying Waiting Time of Patient during Discharge Process in Clinical Departments of Imam Reza Hospital affiliated with Mashhad University Of Medical Science In 2014SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیمارستان1394دوم
48940795Awareness and performance of Iranian nurses with regard to health economics: A cross-sectional studyPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394سوم
49940420The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employeesindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی آموزش به داشت و ارتقای سلامت1394اول
50935154The effect of educational programs based on the theory of planned behavior to improve the oral health behavior of pregnant women attending urban health facilities Ashkhaneh city in 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394پنجم
51935041Proactive risk assessment of the laboratory management process in Ghaem Hospital, Mashhad (2013)ISCJournal of Paramedical Sciences1394سوم
52934984Risk assessment of the selected processes in women’s surgery ward by Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) method, 2013Chemical AbstractInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences1394سوم
53934731Quantitative Investigation of Inpatients’ Medical Records in Training and Social Security Hospitals in MashhadISCمجله علوم پیراپزشکی و بهداشت1394مسئول
54934685Validating and determining the weight of items used for evaluating clinical governance implementation based on analytic hierarchy process modelPMCInternational Journal of Health Policy and Management,1394چهارم
55934547Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer GamesEmbaseفصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1393اول
56934518Patients Satisfaction from Family Physicians in Health Centers Affiliated with Sabzevar University of Medical Sciences with EUROPEP -2012ISCطلوع بهداشت1393سوم
57934425Intercourse Intention Based on Planned Behavior Theory in Married Women Visiting Healthcare Centers of Mashhad CityChemical Abstractمجله سلامت وبهداشت1393پنجم
58934040Risk Assessment of Drug Management Process in Women Surgery Department of Qaem Educational Hospital (QEH) Using HFMEA Method (2013)scopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1393چهارم
59934038Health Care Failure Mode and Effect Analysis: A Useful Proactive Risk Analysis of Nutrition and Food Distribution in Mashhad Qaem Hospital’s Women’s Surgery Ward in 2013Chemical AbstractNutrition and Food Sciences Research1393دوم
60933932Prospective risk assessment of blood transfusion in Pediatric Emergency Department of Ghaem Hospital by the Health Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA) methodologyindex copernicusفصلنامه پژوهشی خون1393سوم
61933822Proactive Risk Assessment of Blood Transfusion Process, in Pediatric Emergency, Using the Health Care Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA)PMCGlobal Journal of Health Science1393چهارم
62933779Content Analysis of Course Plans Presented by Teachers in the School of Health of Mashhad University of Medical Sciences (2012-2013)EmbaseFuture of Medical Education1393دوم
63933768Assessing Risks of Selected Processes in Otolaryngology surgery Department Quaem Hospital Using Health Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA)*ISCمدیریت اطلاعات سلامت1393دوم
64933763Performance evaluation of Bardaskan city health network: Using the model of the European Foundation for Quality Management (EFQM)SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه مدیریت ارتقای سلامت1393دوم
65933382Proactive risk assessment of the MRI process in Ghaem Hospital, Mashhad (2013)index copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1393چهارم
66933307Is Mashhad hospitals ready for medical tourists?index copernicusInternational Journal of Health System and Disaster Management1393دوم
67933302Awareness of Evidence-Based Medicine among Interns of Mashhad University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med EducISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393سوم
68932577A Study on the Frequency and the Reasons for Cancellation of Surgical Operations in Khatam Hospital (Mashhad, Iran) in 2013(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1393مسئول
69932462Effect of nutrition education during puberty on nutritional knowledge and behavior of secondary School female students in Birjand in 2012ISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1393اول
70932459The relationship between critical thinking disposition and job satisfaction in health team in North-Khorasan province, IranEmbaseJ Research Health1393چهارم
71932260Perception of fear and adoption of risk control for hookah use among male students: using the extended parallel process modelindex copernicusJ of research and health1393چهارم
72932259The Relationship between Social Capital and Nurses’ Performance in Hospitals of Mashhad City, IranISCInternational Journal of Travel Medicine and Global Health1393اول
73932147Evaluating Effective Factors in Recruiting and Retaining Health Volunteers in Iran-2013سایر سایت‏های تخصصیMiddle-East Journal of Scientific Research1393مسئول
74931574Factors Associated with Discharge of Children from Hospital Against Medical Advice (AMA) at Doctor Sheikh Pediatric Hospital (DSPH) in Mashhad: 2011-2013Chemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1393مسئول
75931150Using social marketing model to persuade the rural women to do mammographyISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیات بهداشتی تهران1393مسئول
76931088Compliance between what teachers taught and the course plans: The students' perspective at the School of Public Health of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی1393دوم
77930573A Survey on Evaluating the Relation between Self-esteem and Quality of Life in Students of Health School Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences (2012)index copernicusJundishapur Journal of Health Sciences (JJHS)1393پنجم به بعد
78930218The quality assessment of family physician service in rural regions, Northeast of Iran in 2012PMCInternational Journal of Health Policy and Management1393اول
7992774Patient education services and the organizational factors affecting them at teaching hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 2008ISI2012 WPMH GmbH. Published by Elsevier Ireland Ltd1391اول و مسئول
80925120Occupational burnout and influence of work environment factors among family physicians in Khorasan RazaviISCفصلنامه علمی پژوهشی طب کار1392دوم
81925119Developing an Appropriateness Criteria for Knee MRI Using the Rand Appropriateness Method (RAM)-2013Chemical AbstractArchives of Bone and Joint Surgery (ABJS)1392سوم
82925047The Effects of Physical Activity Training on Occupational Burnout of Employees in the Iranian city of AghGhala in 2012SID/Iranmedex/MagiranJundishapur Journal of Health Sciences,1392اول و مسئول
83924709Measurement of Patient Safety Culture in Iranian hospitals: A National Baseline Study Journal of Clinical Research & Governance1392
84924671Quality of Labor Support during LaborSID/Iranmedex/Magiranpatient safety and quality improvement journal1392دوم
8592370Biodegradation of Lignocelluloses in Sewage Sludge Composting and VermicompostingISCArchives of Hygiene Sciences1391سوم
86923392Drug Perscription IN IranISCحکیم1392
87923341Customers’ Complaints and its Determinants: The Case of a Training Educational Hospital in IranPMCInternational Journal of Health Policy and Management (IJHPM)1392دوم
88923059Mammography in Rural Areas of Iran: A Qualitative Study for Designing a Social Marketing InterventionISCمجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت-1392اول
89922566Study of Patient’scomplaints Reported over 36 Months at a Large Public Educational Specialized Center of Obstetrics and GynecologyscopusMiddle-East Journal of Scientific Research1392اول و مسئول
90922481Experience of applying withdrawal in women of Mashhad: a phenomenological studyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392چهارم
91922000The Challenges facing Boards of Trustees for Managing Medical Universities in Iran: A Qualitative StudyISIWULFENIA Journal1392پنجم به بعد
92921998Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centersISCمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392پنجم
93921996Health System Responsiveness: A Case Study of General Hospitals in IranPMCInternational Journal of Health Policy and Management (IJHPM)1392دوم
94921403managers’ attitude and managerial performance in health care centers of MashhadISCمجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی1388اول
9591495Patient education services and the organizational factors affecting them at teaching hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 2008ISIJOMH:1391اول
9691247The First Experience of Sexual Relations in Married Women in Sabzevar - A Phenomenological StudyscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391سوم
9790824The first experience of intercourse in married women of Sabzevar city: A phenomenological studyISIHealthMED1390سوم
9890733The causes for lack of interest to blood donation in eligible individuals, Mashhad, Northeastern IranPMCIranian Red Crescent Medical Journal1390دوم
9990716The Effects of Improvement in Nursing Managers’ Professional Competencies the Performance-based on Nurses’ Productivityindex copernicusDaneshvar Medicine1390اول
10090421Investigating the relative risk factors of injuries caused by accidents on roads in the Mashhad area in 2007ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
10190238The Effect of E-Learning on Students Educational Successindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390دوم
10290236Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation of the Electronic Learning System (ELS) in mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009index copernicusIranian Journal of Medical Education1390اول
10389702Correlation between demographic factors and deferral rate of voluntary blood donors in Mashadindex copernicusخون1389اول
10489551Views of users towards the quality of hospital information system in training hospitalsscopusJournal of Research in Health Sciences1389اول
10589373Motorcycle Fatal Accidents in Khorasan Razavi Province, IranISIIranian Journal of Public Health1389اول
10688278motorcycle fatal accident in khorasan razavi provice iranISIiranian j of public health1388
10788189Prevalence of exclusive breastfeeding during the first six months of life and its determinant factors on the referring children to the health centers in mashhad, northest of iran-2007ISIjournal of applied sciences1388اول
10888032Epidemiologic study of motor vehicle accidents resulting in injury and death in Mashhad, Iran (2006-2007)scopusJournal of Applied Sciences 1388اول
10987112Role of Physical Activity and Nutrition in Controlling Type 2 Diabetes Mellitus-2007ISIJournal of Biological sciences1387مسئول
11086152مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای بیمه درمان مکمل در چند کشور منتخب و ارائه الگویی برای ایرانindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت1386مسئول
11186073Appraisal of supervisor's attitude and managerial performance in health care facilities-Mashhad-2007scopusJournal of Applied Sciences1386مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971303طراحی مدل بیمارستان سبز برای کشور ایراندومین کنفراس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
2971142بررسی عملکرد سمن ها در حمایت مالی از هزینه های درمانی بیماران دانشگاه علوم پزشکی مشهددومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
3971141مقایسه سهم تامین مالی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از بخش های مختلف قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامتدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
4971140تحلیل هزینه لوازم مصرفی در بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی مشهد در سال 1395دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
5970757بررسی و مقایسه الگوهای موجود سلامت سازمانیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
6964431بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن در سال 1392دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
7964429ترسیم روابط علت و معلولی اهداف استراتژیک در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش بحث گروهیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
8964428مقایسه ارزیابی عملکرد بخش بهداشت با بخش درمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن با استفاده از مدل EFQMدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
9964427طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
10964377شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر پیاده سازی رویکرد آموزش الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی کشورنهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی همراه با چهارمین جشنواره تولید محتوای سلامت)سینا(مشهدپوستر1396خير
11963194تدوین نقشه راه اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازندومین همایش کشوری و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامتبابلسخنرانی1396خير
12963136تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با تکنیک دلفی در کارت امتیازی متوازندومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع انسانیبابلسخنرانی1396خير
13960618تبیین چالش‌های نظام پزشک خانواده روستایی در ایران در سال2015: یک رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
14960617تبیین نقاط ضعف نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1393: با رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
15960616بررسی چالش­های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان خانواده در استان خراسان رضوی 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
16960615بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جلب و تداوم همکاری داوطلبان سلامت در شهر مشهد سال 1391اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
17960614ارزیابی کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهر مشهد در سال 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
18960369تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی منتصریه مشهد براساس الگوی کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفیاولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
19960367مقایسه ارزیابی عملکرد با وزن دهی و بدون وزن دهی به شاخص ها با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان منتصریه مشهداولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
20960365پاسخگویی در مرکز آموزش درمانی منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهداولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
21953245بررسی رضایت شغلی پزشکان خانواده پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394کنگره ملی مدیریت سلامتتبریزپوستر1395خير
22953072بررسی علل ماندگاری پایین پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده روستایی پس از استقرار طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1394کنگره ملی مدیریت سلامتتبریزسخنرانی1395خير
23950627بررسی رضایتمندی و علل تمایل به ترک خدمت در پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
24950626بررسی رابطه بین رضایتمندی و کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94نهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
25950114the relationship between quality of working life and causes intention to leave the family physician program by physician in mashhad university of medical sciences in year 2015سمینار بین المللی پزشک خانوادهشیرازپوستر1394خير
26943361بررسی شکایات ثبت شده در بیمارستان ام البنین(س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل موثر بر آن1387-90اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و ارتقای کیفیتتبریزپوستر1391خير
27943360بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1391همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیخراسان شمالیپوستر1391خير
28943356ارزیابی ریسک فرایند مدیریت دارو دربخش جراحی زنان مرکز آموزشی-درمانی قائم مشهد با روش'تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت' (HFMEA)(1392)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
29943341بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1392-93. با رویکرد کیفیاولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1393خير
30943334ارزیابی ریسک پیشگیرانه فرایند ام آر آی در بیمارستان آموزشی قائم مشهد (1392)دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورسبزوارپوستر1394خير
31943326ارزیابی میزان رضایت پزشکان خانواده شهرستان مشهد از برنامه پزشک خانواده سال 1388سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
32943321بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی (منطقه 1) شهر مشهد در سال 1390-91سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
33942741تاثیرآموزش به پزشک خانواده براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران دیابتی بر سطح HbA1c وFBSدر بیماران دیابتی نوع2سمینار بین المللی پزشک خانوادهشیرازپوستر1394خير
34941983ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
35941982ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
36941981ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
37941980ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
38941979ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
39941978ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه عفونی و مسمومین به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
40941977ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه نوزادان به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
41941976ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
42941832ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه جراحی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
43934816توسعه رقابت داخلی مثبت با فرصت کلینیک های ویژه: راهی برای افزایش کارایی طرح تحول در بیمارستان های دولتیهمایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامتتهرانپوستر1394خير
44934815بیمارستان آموزشی چند محصولی و مدل های برنامه ریزی استراتژیک تک محصولی: بررسی نقادانه مدل های معمول در بیمارستان های آموزشیهمایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامتتهرانپوستر1393خير
45934658بیمارستان دولتی یا خصوصی: بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع بیمارستان از دیدگاه خانوارهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير
46931162بررسی کمی اطلاعات پرونده پزشکی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه و تأمین اجتماعی شهر مشهدهمایش بررسی راهکارهای ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های کشور و سومین گردهمایی مسئولین و کارشناسان آمار و مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشورتهرانسخنرانی1392خير
47924295تاثیر کیفیت آموزش و مراقبت پزشک بر سطح هموگلوبین A1c بیماران دیابتی نوع IIپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1481بیمه درمان مکمل1388تالیف
21423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف
3137برون سپاری در نظام سلامت1391تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
19799کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه