مهناز  بنی هاشمی
خلاصه عملکرد مهناز  بنی هاشمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهناز بنی هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهناز بنی هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BanihashemiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940227بررسی نتایج درمانی لنتیگو آفتابی با استفاده از لیزر Nd YAG Q- Switched در سال 1395-1394مجریپایان یافتهبلي
2931345بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
3930208مرور نظام مند تاثیر کرایوتراپی در درمان لشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهخير
4920588بررسی سطح سرمی ویتامین3D در خانمهای دارای آلوپسی با طرح زنانه و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
5910994: مقایسه اثر کورتیکو استرویید سیستمیک به تنهایی با کورتیکو استرویید و متوتروکسات در درمان الوپسی ارهاتای مجریپایان یافتهبلي
6910183مقایسه اثرات درمانی فرم لیپوزومال تران اگزامیک اسید با فرم متداول هیدروکینون در بیماران مبتلا به ملاسمامجریپایان یافتهبلي
7901109بررسی اثرپلاسمای اتولوگ غنی شده از پلاکتها ((PRP در جوانسازی پوست صورتمجریپایان یافتهبلي
8901024بررسی کارآیی لیزر CO2 فرکشنال در در مان اسکار آتروفیک ناشی از لیشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
9900429بررسی میزان پرولاکتین سرم مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریس و مقایسه ی آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
1089163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
1189013بررسی نتایج درمان با مایکوفنولات موفتیل در درمان بیماران پمفیگوسی مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
1288272بررسی مقایسه ای میزان فراوانی ویروس های هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انسانی نوع 8 و اپشتن بار در ضایعات پوستی بیماران پمفیگوس و لگاریس، پمفیگوس فولیاسه و گروه کنترل مجریپایان یافتهبلي
1387843بررسی فراوانی اختلالات تیروئید در کودکان مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستانهای قائم و امام رضامجریپایان یافتهخير
1487838بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1مجریپایان یافتهبلي
1587836مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید و گلوکانتیم داخل ضایعه در درمان لیشمانیازیس لوپوئیدمجریپایان یافتهبلي
1687060اثر بخشی ساکشن بلیستر اپیدرمال گرافت در درمان ویتیلیگوی موضعی پایدار مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
1786721بررسی میزان اثر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم با کرایوتراپی همزمان و مقایسه آن با کرایوتراپی به تنهایی و تزریق داخل ضاعیه گلوکانتیم به تنهایی، در بهبود بیماری لیشمانیازیس پوستیمجریپایان یافتهبلي
1885495تعیین اثر اسید فرمیک و فرمات سدیم بر کاهش مو در رتمجریپایان یافتهخير
19941564بررسی مقایسه ای اثر کلاریترومایسین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک در درمان لیشمانیوز جلدی حادهمکارپایان یافتهبلي
20941249مطالعه تحلیلی بیماریهای تیره کننده رنگ پوست در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده ترکیبی طب سنتی بر درمان ملاسما قابل تطبیق با بیماری کلفهمکارپایان یافتهبلي
21930092بررسی اثر پلاسمای اتولوگ غنی شده از پلاکتها ((PRP در آلوپسی آندروژنتیک فرم مردانههمکارپایان یافتهبلي
22920211مقایسه اثر تزریق همزمان گلوکانتیم و اینترفرون گاما در داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
23920119بکار گیری سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ایجاد شده با ساکشن، برای درمان ضایعات ویتیلیگو در ترکیب با نور درمانی (NB-UVB) و بدون آنهمکارپایان یافتهبلي
24900774بررسی اثر افزوده سیپروفلوکساسین موضعی بر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستیهمکارپایان یافتهبلي
25900369بررسی میزان تأثیر نیمودیپین بر ضد پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در محیطهای In-Vitro و In-Vivo همکارپایان یافتهبلي
2689412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
2789207بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
2888647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
2988092بررسی مقایسه ای ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سالک در افراد سالمند با گروههای سنی زیر 20 سال طی سال 88 تا 89 همکارپایان یافتهبلي
3087691بررسی اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوریازیس نوع پلاک و مقایسه دو پماد تهیه شده از دو گیاه چینی و ایرانی با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
3187517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آهمکارپایان یافتهبلي
3286533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
3386255بررسی اثر و عوارض داروی پیوگلیتازون بر درمان بیماری پسوریازیس(نوع پلاکی)همکارپایان یافتهخير
3486175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
3586107مقایسه بین کارایی روش های آسپیراسیون سوزنی و اسمیر مستقیم پوستی در تشخیص لیشمانیوز جلدی حاد بر پایه نتایج PCR به عنوان روش مرجعهمکارپایان یافتهخير
3686077بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش آفتاب در سیر بیماری لیشمانیوز جلدی در موشهای BALB/Cهمکارپایان یافتهخير
3785248بررسی مقایسه ای فراوانی کاندیدا البیکنس و انواع دیگر کاندیدا در ترشحات بزاق و ضایعات پوستی مبتلایان به پسوریازیس ولگاریس و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ازمرداد 1385 تا مرداد 1386همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981843The effect of platelet‐rich plasma injection in the treatment of androgenetic alopeciaISIJournal of cosmetic dermatology1398چهارم
2980172Serum vitamin D level in patients with newly diagnosed pemphigus vulgarisscopusIranian Journal of Dermatology1397اول
3973053Comparison of therapeutic effects of conventional and liposomal form of 4% topical hydroquinone in patients with melasmaISIJournal of cosmetic dermatology1398دوم
4963460Clinical efficacy and quality of life under micronutrients in combination with methotrexate therapy in chronic plaque of psoriatic patientsISIDERMATOLOGICA SINICA1396سوم
5962629Expression of Th1 and Th2 Cytokine and Associated Transcription Factors in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Correlation with Disease SeverityPMCReports of biochemistry & molecular biology1396چهارم
6961841Investigation of dietary supplements prevalence as complementary therapy: Comparison between hospitalized psoriasis patients and non-psoriasis patients, correlation with disease severity and quality of lifeISIComplementary therapies in medicine1396سوم
7961783Generalized granuloma annulare in association with breast carcinomascopusIranian Journal of Dermatology1395اول
8960381Evaluation of psoriasis severity and inflammatory responses under concomitant treatment with methotrexate plus micronutrients for psoriasis vulgaris: a randomized double blind trialMedlineACTA DERMATOVENEROLOGICA ALPINA PANNONICA ET ADRIATICA1395سوم
9951962Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair LossPMCInternational journal of trichology1395اول
10950324Efficacy of Fractional CO2 laser in Treatment of Atrophic Scar of Cutaneous LeishmaniasisISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395اول
11942832Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boyscopusIran J Dermatol1394اول
12941537An introduction to application of Platelet Rich Plasma (PRP) in skin rejuvenationChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1393اول
13941280Association of Pityriasis Rosea with human herpes virus-6.scopusIran J Dermatol1393اول
14941277Anderson-Fabry disease: A case reportSID/Iranmedex/Magiranپوست و زیبایی1393اول
15940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394چهارم
16935498Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasma.ISIJournal of cosmetic dermatology1394اول
17934982Tzanck smears in herpes simplex virus infectionsscopusIranian Journal of Dermatology1393اول
18934925Evaluation between Association of Psoriasis and Vitiligo.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393مسئول
19934600Survey of bullous pemphigoid disease in northern Iran.ISIInternational journal of dermatology1394اول
20934439Comparison of Lesions Improvement in Lupoid Leishmaniasis Patients within Two Treatment approach: Trichloroacetic Acid and Intralesional Meglumine Antimoniate.ISIJournal of Cutaneous Medicine & Surgery1393اول
21933901Clinical features of Old World cutaneous leishmaniasis in elderly patientsISIBritish Journal of Dermatology1393دوم
22931284Psoriasis and Indigo Naturalis as a treatmentChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393چهارم
23930517Exfoliative dermatitis: a study from north-east of Iran.scopusIranian Journal of Dermatology1392مسئول
24924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392مسئول
25923044Prevalence of cutaneous tuberculosis in ZahedanSID/Iranmedex/Magiranتحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1382اول و مسئول
26923043Effect of cimetedine on multiple wartsSID/Iranmedex/Magiranتحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1382اول و مسئول
27923042Pachydermoperiostosis: A case reportSID/Iranmedex/MagiranZahedan Journal of Research in Medical Sciences1381اول و مسئول
28923041Frequency of HBsAg positive cases in Lichen Planus patients attending the skin clinic of Khatam-Al-Anbia Hospital of Zahedan in 1376-77SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماری های پوست1378اول و مسئول
29923040The relationship between Vitiligo and Thyroid gland dysfunctions: A case-control studySID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماری های پوست1382اول و مسئول
30923036A patient with reticular pigmentationscopusIran J Dermatol1392اول
31922897Incidence of herpes family viruses in skin lesions of pemphigus patientsscopusIranian journal of dermatology1392اول
32921561An Evaluation of Hirsutism at Khatam-Alanbia HospitalISCMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1386اول و مسئول
33921420Efficacy of mycophenolate mofetil in the treatment of patients with recalcitrant pemphigus vulgarisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پوست و زیبایی1392اول
34921412Clinical and laboratory adverse effects of oral isotretinoin in patients with nodulo-cystic acneSID/Iranmedex/Magiranپوست و زیبایی1391سوم
35921407Evaluation efficacy of Dinitrochlorobenzene in the treatment of Alopecia areatascopusIranian Journal of Dermatology1391مسئول
36921406Study of the Association Between Human T-cell Lymphotropic Virus Type I Infection and Lichen PlanusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
37921072Comparative study of topical 80% trichloroacetic Acid with 35% trichloroacetic Acid in the treatment of the common wartISIJournal of Drugs in Dermatology1391مسئول
3891269Efficacy of suction blister epidermal graft without phototherapy for locally stable and resistant vitiligoPMCIndian journal of dermatology1391مسئول
3990160Comparison of oral zinc sulfate with systemic meglumine antimoniate in the treatment of cutaneous leishmaniasisPMCDermatology research and practice1390مسئول
4090076The Effect of Sun Radiation on the Course of Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
4190059Evaluation of the effect of formic acid and sodium formate on hair reduction in ratPMCClinical, Cosmetic and Investigational Dermatology1390اول
4288430Oral submucous fibrosis in a young patientISIActa dermatoven APA1388دوم
4388325Goltz Syndrome with Absence of Fibula(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
4488281Hewitt-Pelisse syndrome with stenosis of the vagina: a case reportISIinternationaml journal of dermatology1388مسئول
4588120Hewitt- peliss syndrome with stenosis of the vaginaISIThe International society of dermatology1388مسئول
4687217a six years-old girl with several skeletal deformities and cutaneous lesionsISIindian journal of dermatology , venereology and leprology1387اول و مسئول
4787216efficacy of 80%phenol solution in comparison with cryotherapy in the treatment of common warts of handsISIsingapore medical journal1387مسئول
4886285بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول
4985334مقایسه اثر فلوکونازول با گریزوفولوین درکچلی کشاله ران(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973075serum vitamin D level in patients with newly diagnosed pemphigus vulgarisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
2963048تزریق داخل ضایعه مگلومین آنتی مونیات به علاوه اینترفرون گاما در مقایسه با مگلومین آنتی مونیات به تنهایی برای درمان لیشمانیوز پوستی : یک بررسی مقایسه ایکنگره بین المللی سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1396خير
3941572Prolaction in pemphigus vulgaris: cases versus controls.24th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyCopenhagenپوستر1394بله
4933317Effect of platelets rich plasma on skin rejuvenation23rd EADV congressآمستردامپوستر1393بله
5933316Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boy23rd EADV congressآمستردامپوستر1393بله
6932366Survey of Bullous pemphigoid disease in North of Iranدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
7932346Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasmaدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
8930436Pioglithazone: a safe and effective treatment for plaque Psoriasis22th world congress of dermatologyseolپوستر1390خير
9930427A survey of thyroid disorders in children with Alopecia areata.11th congress of the European society for pediatric dermatologyIstanbulپوستر1391بله
10930426Evaluation efficacy of Dinitrochlorobenzene in the treatment of Alopecia areata22th world congress of dermatologyseolپوستر1390بله
11930425Comparative study of efficacy of combined crayotherapy and intralesional meglumin antimoniate versus cryotherapy an intralesional alone for treatment of cutaneous leishmaniasis22th world congress of dermatologyseolپوستر1390بله
12930423Effect of formic acid and sodium format on hair reduction in rat22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390بله
13930422Efficacy of suction blister epidermal graft treatment in local stable and resistant vitiligo.22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390خير
14930421Therapeutic results with mycophenolate mofetil in refractory pemphigus.22th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyIstanbulپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11336پوست و حاملگی1388تالیف
21335کاربرد لیزر در پوست1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19194کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه