مهناز  بنی هاشمی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهناز بنی هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهناز بنی هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : BanihashemiM@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1940227بررسی نتایج درمانی لنتیگو آفتابی با استفاده از لیزر Nd YAG Q- Switched در سال 1395-1394مجریپایان یافتهبلي
2931345بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
3930208مرور نظام مند تاثیر کرایوتراپی در درمان لشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهخير
4920588بررسی سطح سرمی ویتامین3D در خانمهای دارای آلوپسی با طرح زنانه و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
5911010مقایسه اثرات درمانی فرم متداول و فرم لیپوزومی هیدروکینون موضعی 4% در بیماران مبتلا به ملاسمامجریدر دست اجرابلي
6910994: مقایسه اثر کورتیکو استرویید سیستمیک به تنهایی با کورتیکو استرویید و متوتروکسات در درمان الوپسی ارهاتای مجریپایان یافتهبلي
7910183مقایسه اثرات درمانی فرم لیپوزومال تران اگزامیک اسید با فرم متداول هیدروکینون در بیماران مبتلا به ملاسمامجریپایان یافتهبلي
8901109بررسی اثرپلاسمای اتولوگ غنی شده از پلاکتها ((PRP در جوانسازی پوست صورتمجریپایان یافتهبلي
9901024بررسی کارآیی لیزر CO2 فرکشنال در در مان اسکار آتروفیک ناشی از لیشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
10900429بررسی میزان پرولاکتین سرم مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریس و مقایسه ی آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
1189163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
1289013بررسی نتایج درمان با مایکوفنولات موفتیل در درمان بیماران پمفیگوسی مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
1388272بررسی مقایسه ای میزان فراوانی ویروس های هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انسانی نوع 8 و اپشتن بار در ضایعات پوستی بیماران پمفیگوس و لگاریس، پمفیگوس فولیاسه و گروه کنترل مجریپایان یافتهبلي
1487843بررسی فراوانی اختلالات تیروئید در کودکان مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستانهای قائم و امام رضامجریپایان یافتهخير
1587838بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1مجریپایان یافتهبلي
1687836مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید و گلوکانتیم داخل ضایعه در درمان لیشمانیازیس لوپوئیدمجریپایان یافتهبلي
1787060اثر بخشی ساکشن بلیستر اپیدرمال گرافت در درمان ویتیلیگوی موضعی پایدار مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
1886721بررسی میزان اثر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم با کرایوتراپی همزمان و مقایسه آن با کرایوتراپی به تنهایی و تزریق داخل ضاعیه گلوکانتیم به تنهایی، در بهبود بیماری لیشمانیازیس پوستیمجریپایان یافتهبلي
1985495تعیین اثر اسید فرمیک و فرمات سدیم بر کاهش مو در رتمجریپایان یافتهخير
20941564بررسی مقایسه ای اثر کلاریترومایسین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک در درمان لیشمانیوز جلدی حادهمکاردر دست اجرابلي
21941249مطالعه تحلیلی بیماریهای تیره کننده رنگ پوست در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده ترکیبی طب سنتی بر درمان ملاسما قابل تطبیق با بیماری کلفهمکارپایان یافتهبلي
22930092بررسی اثر پلاسمای اتولوگ غنی شده از پلاکتها ((PRP در آلوپسی آندروژنتیک فرم مردانههمکارپایان یافتهبلي
23920211مقایسه اثر تزریق همزمان گلوکانتیم و اینترفرون گاما در داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
24920119بکار گیری سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ایجاد شده با ساکشن، برای درمان ضایعات ویتیلیگو در ترکیب با نور درمانی (NB-UVB) و بدون آنهمکارپایان یافتهبلي
25910739ارزیابی اثربخشی بالینی و ایمونولوژیک متوتروکسات و ایمونس در درمان بیماری پسوریازیس ولگاریسهمکاردر دست اجرابلي
26900774بررسی اثر افزوده سیپروفلوکساسین موضعی بر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستیهمکارپایان یافتهبلي
27900369بررسی میزان تأثیر نیمودیپین بر ضد پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در محیطهای In-Vitro و In-Vivo همکارپایان یافتهبلي
2889412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
2989207بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
3088647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
3188092بررسی مقایسه ای ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سالک در افراد سالمند با گروههای سنی زیر 20 سال طی سال 88 تا 89 همکارپایان یافتهبلي
3287691بررسی اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوریازیس نوع پلاک و مقایسه دو پماد تهیه شده از دو گیاه چینی و ایرانی با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
3387517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آهمکارپایان یافتهبلي
3486533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
3586255بررسی اثر و عوارض داروی پیوگلیتازون بر درمان بیماری پسوریازیس(نوع پلاکی)همکارپایان یافتهخير
3686175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
3786107مقایسه بین کارایی روش های آسپیراسیون سوزنی و اسمیر مستقیم پوستی در تشخیص لیشمانیوز جلدی حاد بر پایه نتایج PCR به عنوان روش مرجعهمکارپایان یافتهخير
3886077بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش آفتاب در سیر بیماری لیشمانیوز جلدی در موشهای BALB/Cهمکارپایان یافتهخير
3985248بررسی مقایسه ای فراوانی کاندیدا البیکنس و انواع دیگر کاندیدا در ترشحات بزاق و ضایعات پوستی مبتلایان به پسوریازیس ولگاریس و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ازمرداد 1385 تا مرداد 1386همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963460Clinical efficacy and quality of life under micronutrients in combination with methotrexate therapy in chronic plaque of psoriatic patientsISIDERMATOLOGICA SINICA1396سوم
2962629Expression of Th1 and Th2 Cytokine and Associated Transcription Factors in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Correlation with Disease SeverityPMCReports of biochemistry & molecular biology1396چهارم
3961841Investigation of dietary supplements prevalence as complementary therapy: Comparison between hospitalized psoriasis patients and non-psoriasis patients, correlation with disease severity and quality of lifeISIComplementary therapies in medicine1396سوم
4961783Generalized granuloma annulare in association with breast carcinomascopusIranian Journal of Dermatology1395اول
5960381Evaluation of psoriasis severity and inflammatory responses under concomitant treatment with methotrexate plus micronutrients for psoriasis vulgaris: a randomized double blind trialMedlineACTA DERMATOVENEROLOGICA ALPINA PANNONICA ET ADRIATICA1395سوم
6951962Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair LossPMCInternational journal of trichology1395اول
7950324Efficacy of Fractional CO2 laser in Treatment of Atrophic Scar of Cutaneous LeishmaniasisISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395اول
8942832Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boyscopusIran J Dermatol1394اول
9941537An introduction to application of Platelet Rich Plasma (PRP) in skin rejuvenationChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1393اول
10941280Association of Pityriasis Rosea with human herpes virus-6.scopusIran J Dermatol1393اول
11941277Anderson-Fabry disease: A case reportSID/Iranmedex/Magiranپوست و زیبایی1393اول
12940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394چهارم
13935498Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasma.ISIJournal of cosmetic dermatology1394اول
14934982Tzanck smears in herpes simplex virus infectionsscopusIranian Journal of Dermatology1393اول
15934925Evaluation between Association of Psoriasis and Vitiligo.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393مسئول
16934600Survey of bullous pemphigoid disease in northern Iran.ISIInternational journal of dermatology1394اول
17934439Comparison of Lesions Improvement in Lupoid Leishmaniasis Patients within Two Treatment approach: Trichloroacetic Acid and Intralesional Meglumine Antimoniate.ISIJournal of Cutaneous Medicine & Surgery1393اول
18933901Clinical features of Old World cutaneous leishmaniasis in elderly patientsISIBritish Journal of Dermatology1393دوم
19931284Psoriasis and Indigo Naturalis as a treatmentChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393چهارم
20930517Exfoliative dermatitis: a study from north-east of Iran.scopusIranian Journal of Dermatology1392مسئول
21924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392مسئول
22923044Prevalence of cutaneous tuberculosis in ZahedanSID/Iranmedex/Magiranتحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1382اول و مسئول
23923043Effect of cimetedine on multiple wartsSID/Iranmedex/Magiranتحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1382اول و مسئول
24923042Pachydermoperiostosis: A case reportSID/Iranmedex/MagiranZahedan Journal of Research in Medical Sciences1381اول و مسئول
25923041Frequency of HBsAg positive cases in Lichen Planus patients attending the skin clinic of Khatam-Al-Anbia Hospital of Zahedan in 1376-77SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماری های پوست1378اول و مسئول
26923040The relationship between Vitiligo and Thyroid gland dysfunctions: A case-control studySID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماری های پوست1382اول و مسئول
27923036A patient with reticular pigmentationscopusIran J Dermatol1392اول
28922897Incidence of herpes family viruses in skin lesions of pemphigus patientsscopusIranian journal of dermatology1392اول
29921561An Evaluation of Hirsutism at Khatam-Alanbia HospitalISCMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1386اول و مسئول
30921420Efficacy of mycophenolate mofetil in the treatment of patients with recalcitrant pemphigus vulgarisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پوست و زیبایی1392اول
31921412Clinical and laboratory adverse effects of oral isotretinoin in patients with nodulo-cystic acneSID/Iranmedex/Magiranپوست و زیبایی1391سوم
32921407Evaluation efficacy of Dinitrochlorobenzene in the treatment of Alopecia areatascopusIranian Journal of Dermatology1391مسئول
33921406Study of the Association Between Human T-cell Lymphotropic Virus Type I Infection and Lichen PlanusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
34921072Comparative study of topical 80% trichloroacetic Acid with 35% trichloroacetic Acid in the treatment of the common wartISIJournal of Drugs in Dermatology1391مسئول
3591269Efficacy of suction blister epidermal graft without phototherapy for locally stable and resistant vitiligoPMCIndian journal of dermatology1391مسئول
3690160Comparison of oral zinc sulfate with systemic meglumine antimoniate in the treatment of cutaneous leishmaniasisPMCDermatology research and practice1390مسئول
3790076The Effect of Sun Radiation on the Course of Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
3890059Evaluation of the effect of formic acid and sodium formate on hair reduction in ratPMCClinical, Cosmetic and Investigational Dermatology1390اول
3988430Oral submucous fibrosis in a young patientISIActa dermatoven APA1388دوم
4088325Goltz Syndrome with Absence of Fibula(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
4188281Hewitt-Pelisse syndrome with stenosis of the vagina: a case reportISIinternationaml journal of dermatology1388مسئول
4288120Hewitt- peliss syndrome with stenosis of the vaginaISIThe International society of dermatology1388مسئول
4387217a six years-old girl with several skeletal deformities and cutaneous lesionsISIindian journal of dermatology , venereology and leprology1387اول و مسئول
4487216efficacy of 80%phenol solution in comparison with cryotherapy in the treatment of common warts of handsISIsingapore medical journal1387مسئول
4586285بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول
4685334مقایسه اثر فلوکونازول با گریزوفولوین درکچلی کشاله ران(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963048تزریق داخل ضایعه مگلومین آنتی مونیات به علاوه اینترفرون گاما در مقایسه با مگلومین آنتی مونیات به تنهایی برای درمان لیشمانیوز پوستی : یک بررسی مقایسه ایکنگره بین المللی سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1396خير
2941572Prolaction in pemphigus vulgaris: cases versus controls.24th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyCopenhagenپوستر1394بله
3933317Effect of platelets rich plasma on skin rejuvenation23rd EADV congressآمستردامپوستر1393بله
4933316Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boy23rd EADV congressآمستردامپوستر1393بله
5932366Survey of Bullous pemphigoid disease in North of Iranدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
6932346Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasmaدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
7930436Pioglithazone: a safe and effective treatment for plaque Psoriasis22th world congress of dermatologyseolپوستر1390خير
8930427A survey of thyroid disorders in children with Alopecia areata.11th congress of the European society for pediatric dermatologyIstanbulپوستر1391بله
9930426Evaluation efficacy of Dinitrochlorobenzene in the treatment of Alopecia areata22th world congress of dermatologyseolپوستر1390بله
10930425Comparative study of efficacy of combined crayotherapy and intralesional meglumin antimoniate versus cryotherapy an intralesional alone for treatment of cutaneous leishmaniasis22th world congress of dermatologyseolپوستر1390بله
11930423Effect of formic acid and sodium format on hair reduction in rat22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390بله
12930422Efficacy of suction blister epidermal graft treatment in local stable and resistant vitiligo.22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390خير
13930421Therapeutic results with mycophenolate mofetil in refractory pemphigus.22th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyIstanbulپوستر1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11336پوست و حاملگی1388تالیف
21335کاربرد لیزر در پوست1388تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه