حمید  فرهنگی
خلاصه عملکرد حمید  فرهنگی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید فرهنگی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد







چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید فرهنگی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : خون اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Farhangih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951394کارازمایی بالینی بررسی اثر ویتامین E بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتینمجریپایان یافتهبلي
2941095بررسی وضعیت تغذیه ای در کودکان مبتلا به کانسرمجریپایان یافتهبلي
3940402مقایسه اثر بخشی و عوارض داروی اهن زدای(exjude با osveral ) در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
4940019بررسی تاثیر آرمیدگی عضلانی و آرمیدگی عضلانی به همراه تصویرسازی ذهنی در کاهش خشم و افزایش امید به زندگی در کودکان مبتلا به سرطان ALL (لوسمی حاد)مجریدر دست اجراخير
5931728بررسی تأثیر راهنمای بالینی پیشگیری از استفراغ برای پیشگیری از استفراغ نا شی از داروهای ضد سرطان در کودکان مبتلا به بدخیمیمجریپایان یافتهخير
6930777بررسی ارتباط سطح معنویت والدین کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر میزان استرس و افسردگی و کیفیت زندگی والدینمجریپایان یافتهبلي
7930276بررسی بقاء و نتایج درمان کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در بیمارستان کودکان دکترشیخ مشهد (شمال شرق ایران) 1391-1385مجریپایان یافتهبلي
8921182مقایسه علایم بالینی و نتایج درمان کودکان مبتلا به ترمبوسیتوپنی حاد اتو ایمیون با سن کمتر از 3 ماه در مقابل کودکان 3 ماه تا 2 سال در بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
9910348مقایسه ی اثرات درمانی دوز بالای دگزامتازون و آنتی Rh در کودکان مبتلا به ITP مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
1089542بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی و MRI T2 در مورد سرباری آهن در قلب و کبد در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
1189090بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 17-7 سال مبتلا به سرطان های لنفو هماتوپوئتیکمجریپایان یافتهبلي
12970762بررسی فراوانی آنمی فقر آهن در کودکان با بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک در بیماران بستری در بخش قلب کودکان بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
13970210بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه 'دوستانی برای زندگی' در قالب گروه درمانی درعلایم اضطرابی یا افسردگی خفیف تا متوسط در نوجوانان 12-16 ساله مبتلا به اختلال ALLهمکاردر دست اجرابلي
14970100بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی سوزنی تحت هدایت سونوگرافی در تومور های سالید کلیه و فوق کلیه کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای دکتر شیخ و اکبر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
15961900بررسی اثر پروفیلاکتیک ترانس آمین خوراکی بر شدت خونریزی در کودکان مبتلا به اختلالات ارثی عملکرد پلاکت مراجعه کننده به کلینیک سرورمشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
16951576بررسی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1391-1395)همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
17951395کارازمایی بالینی بررسی اثر سلنیوم بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتینهمکاردر دست اجرابلي
18951301:بررسی سطح ادراری KIM -1 )(kidney injury molecule) در تشخیص زودرس اسیب حاد کلیوی در بیماران تحت شیمی درمانی با سیس پلاتینهمکاردر دست اجرابلي
19950359بررسی وضعیت تغذیه ای کودکان بستری در بخش انکولوژی-هماتولوژیهمکارپایان یافتهبلي
20941431بررسی اپیدمیولوژیک عفونت ها ی خونی ،ادراری،مایع مغزی نخائی و ریوی در کودکان بستری در بخش هماتولوژی- انکولوژی بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد.همکارپایان یافتهبلي
21940972تحلیل داده های بقا در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد در حضور ریسک های رقابتی با استفاده از مدل درخت تصمیم 1391-1385همکارپایان یافتهبلي
22940658مقایسه اثر بخشی داروی peg-Gcsf با داروی G-csf در پیشگیری و درمان نوتروپنی کودکان تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
23940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
24931505بررسی فراوانی آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، لوپوس آنتی کوآگولانت و سطوح پروتئین Cو S در بیماران دارای سقط مکررهمکارپایان یافتهبلي
25920712بررسی تراکم استخوان قبل و پس از درمان با مکمل های کلسیم و ویتامین D در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
26910564بررسی فراوانی عفونت در کاتتر های مخزن دارتمام زیرجلدی در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ از سال 1385 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
27900848بررسی میزان بیان cox2 در تومور ویلمز و ارتباط آن با فاکتورهای پیش بینی کننده پیش اگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ بین سالهای1378-1390همکارپایان یافتهبلي
28900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLهمکارپایان یافتهبلي
29900384بررسی میزان بیان COX2 در نوروبلاستوم و ارتباط ان با فاکتورهای کلینکوپاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
30891018بررسی بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در تومورهای نوروبلاستیک محیطی کودکانهمکارپایان یافتهبلي
31891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
3287780ارزیابی مشخصات بالینی، آزمایشگاهی و پیش آگهی کودکان مبتلا به لنفوم هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 86-1380همکارپایان یافتهبلي
3386147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982382An unexpected cerebral sinovenous thrombosis in a boy with acute lymphoblastic leukemia: A case reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Clinical and Experimental Neurology1396اول
2982380Effect of Spiritual Care Based on Ghalbe Salim on Anxiety in Adolescent with CancerISIJournal of Religion and Health سوم
3980729Determining factors contributing to the five-year survival of children suffering from acute lymphoblastic leukemia based on tree survival model in the presence of competing risksISCJorjani Biomedicine Journal1396سوم
4972587Massive splenic infarction with specific sonographic feature: Two case reports with Rare EtiologiesChemical AbstractJournal of Clinical Gastroenterology and Treatment1397پنجم
5972550Prevalence of β-Thalassemia Mutations among Northeastern Iranian Population and their Impacts on Hematological Indices and Application of Prenatal Diagnosis, a Seven-Years StudyISIMediterranean journal of hematology and infectious diseases1397پنجم به بعد
6971842Nutritional Risk Assessment in Children with Cancer: A Longitudinal Study in North East of IranISIInternational Journal of Pediatrics1397اول
7962846Prevention of Chemotherapy-Induced Nephrotoxicity in Children with CancerPMCInternational journal of preventive medicine1396دوم
8962265Prevention of Chemotherapy‑Induced Nephrotoxicity in Children with CancerPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396دوم
9961785Acute Lymphoblastic Leukemia Following Nasopharyngeal Carcinoma: Report of an Unusual CasePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396اول
10961756Evaluation of Efficacy of Varicella Vaccine in Pediatric Patients with Acute lymphoblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395سوم
11961722Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemiaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1396سوم
12960789Factors affecting survival of children with acute lymphoblastic leukemia using competing risks modelscopusمجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396دوم
13960641Assessment of Heart and Liver Iron Overload in Thalassemia Major Patients Using T2* Magnetic Resonance ImagingISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1396اول
14960088Evaluation of stress, anxiety and depression in parents of children with leukemiascopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
15951654Comparison of anti-D immunoglobulin and dexamethasone in chronic and persistent forms of pediatric immune thrombocytopenic purpuraISIiranian journal of pediatric hematology and oncology1395اول
16943248Clinical Features and Treatment Outcomes of Primary Immune Thrombocytopenic Purpura in Hospitalized Children Under 2-Years Oldindex copernicusiranian journal of pediatric hematology oncology1394اول
17942720Evaluation of Nosocomial Infection in Patients at hematology-oncology ward of Dr. Sheikh children’s hospitalPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1394دوم
18941138Evaluate the diagnostic value of procalcitonin to differentiate viral from bacterial meningitis in children admitted to the pediatric emergencySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
19940074Prevalence of Pulmonary Hypertension in Patients with Thalassemia Intermedia in 2009: a single center’s experiencePMCElectronic Physician1394مسئول
20935092Prediction of Heart Complications in Thalassemia Major PatientsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
21935091Evaluation of acquired cardiac complications in major b-thalassemic patients referred to Ahvaz thalassemia centerSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی1388مسئول
22935055Autoimmune Hemolytic Anemia preceding the Diagnosis of Primary Central Nervous System LymphomaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1394اول
23935054Childhood Facial Osteo Sarcoma: a Case ReportPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery1394اول
24935026Prevalence of Psychiatric Symptoms in ALL Patients during Maintenance TherapyPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology Vol5.No21394اول
25934666Report of some cases of recurrent pregnancy loss due to congenital deficiency of factor XIIIscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
26932910Rights of Children and Parents in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393دوم
27932909Medicinal Fruits in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393اول
28931910تازه های لوسمی میلومونوستیک نوجوانان و گزارش یک موردISCمجلۀ علمی پزشکی جندی شاپور1392اول و مسئول
29931466Comparison of dexamethasone and Anti-D Immune globulin for immune thrombocytopenia purpura in childrenChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393دوم
30924128Correlation between blood lead concentration and iron deficiency in Iranian childrenPMCNigerian Medical Journal1392پنجم
3191485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم به بعد
3289074Risk factors associated with life-threatening infections in children with febrile neutropenia: a data mining ApproachISIJ Pediatr Hematol Oncol1389پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982381Survival outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia in Dr. Sheikh pediatric hospital (northeast of Iran) 2006-2012International Congress of Supportive Care of Patients with Childhood Cancer Urmia-Iran, 18-20 September 2019ارومیهپوستر1398بله
2972903بررسی ارتباط سطح معنویت والدین کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر میزان استرس و افسردگی و کیفیت زندگی والدینهشتمین همایش سراسری روان پزشکی کودک و نوجوان اختلالات عصبی تکاملیتهرانپوستر1396خير
3972232Frequencies of antiphospholipid antibodies in women with recurrent abortion in Northeast of Iranthe 14th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1397خير
4970687Identification of invasive aspergillosis and candidiasis in patients with hematologic malignancy and recipients of transplantation by Real-Time PCRدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
5954254Nutritional Intervention: Important Aspect Of Treatment In Children With Cancerدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن -مشهدپوستر1395خير
6931943علائم، یافته های بالینی و نتایج درمان 132 شیرخوار مبتلا به پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایمیوناولین کنگره بین المللی نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391بله
7931942بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 7-17 ساله مبتلا به سرطان لنفوهماتوپویتیککنگره الکترو انسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدپوستر1392بله
8931941کوردوما در اوایل کودکی- گزارش یک موردکنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدسخنرانی1392بله
9931929‍Comparison of clinical features and treatment outcome of idiopathic thrombocytopenic purpuria in infants below 3 months versus 3-24 months in Dr. Sheikh Pediatric Hospitalهشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایرانبندرعباسپوستر1392بله
10931928Evaluation of Echocardiographical & MRI T2* Findings about Iron over load in Heart and Liver in Beta Thalassemia major patientsهشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایرانبندرعباسپوستر1392بله
11931925Nasopharyngeal Carcinoma in Children-An Interesting Caseکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391بله
12931924گزارش سه ماهه موارد مثبت کشت خون در کودکان بستری بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ از اسفند ماه 1390 تا خرداد ماه 1391ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
13931923گزارش 6 ماهه موارد کشت خون مثبت در بیماران مبتلا به لوسمی حاد در بخش هماتولوژی-انکولوژی کودکان بیمارستان دکتر شیخ از مهر لغایت اسفند ماه 1390ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391بله
14931773are they really rare prevalence of rare bleeding disorders (RBDs) in north east of iranXXX international congress of the world federation of hemophiliaپاریسپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
21800بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان1397ترجمه و گردآوری
31288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف
41217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19532فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29401فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39359فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه