معصومه  طبری

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه طبری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): معصومه طبری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : tabarim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960218بررسی ارتباط Snoringبا عوارض ریوی پس عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریعقد قراردادبلي
2940448بررسی بروز اختلالات شناختی و تغییرات عملکرد شناختی بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش beating -on pump ` پس از پره مدیکیشن با دکسمدتومیدینمجریدر دست اجرابلي
3921885مقایسه تغییرات عملکرد شناختی با استفاده از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و مقیاس حافظه بالینی وکسلر در بیماران تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش off - pumpمجریدر دست اجرابلي
4920273مقایسه روش تهویه مداوم ریه ها با حجم دقیقه ای کم در مقابل عدم تهویه ریه ها حین پمپ در اکسیژنا سیون و زمان خروج لوله تراشه بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونریریوی بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونریمجریدر دست اجراخير
5910691بررسی مقایسه ای سطح هموسیستئین خون در بیماران تحت بای پس کرونری(CABG) با و بدون ریسک فاکتورهای قلبی کلاسیکمجریپایان یافتهخير
6910056اثر تزریق دگزمدتومیدین داخل مفصلی بر درد بعد از عمل در جراحی آرتروسکوپی تشخیصی زانومجریدر دست اجرابلي
7900308بررسی اثر داروی تیزانیدین در میزان درد بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران تحت بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهبلي
8900048بررسی اثر پیش داروی خوراکی تیزانیدین بر مدت بلوک و تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بیحسی نخاعیمجریپایان یافتهبلي
989869بررسی اثر پیش‌داروی خوراکی تیزانیدین بر روی پاسخ‌های همودینامیک حین اعمال جراحی شکمی تحت بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهبلي
1089670بررسی مقایسه‌ای فراوانی تهوع و استفراغ بدنبال بیهوشی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی، بوپیواکائین- فنتانیل و بوپیواکائین- سوفنتانیل، در اعمال جراحی سزارینمجریپایان یافتهبلي
1189664مقایسه استفاده از پنج داروی پاراستامول، اندانسترون، گرانی سترون، سولفات منیزیوم و لیدوکایین در تغییر شدت درد تزریق پروپوفول دربیماران کاندید جراحی الکتیو در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
1289322مقایسه اثربخشی سه داروی اندانسترون ، متوکلوپرامید و دگزامتادون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپیمجریپایان یافتهبلي
1388795مقایسه تغییرات همودینامیک در دو روش لارنگوسکوپی مستقیم و ماسک حنجره ای لوله گذاری شونده در بیماران کاندید عمل جراحی تحت بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهبلي
1487895مقایسه اثر دگزامتازون وریدی و ژل موضعی بتامتازون برروی کاف لوله تراشه در کاهش گلو درد و سرفه بعد از اعمال جراحی شکمیمجریپایان یافتهخير
15960598: بررسی میزان بروز عوارض عصبی به دنبال اعمال جراحی قلب بازهمکارعقد قراردادبلي
16951478بررسی نحوه مصرف وارفارین پس از اعمال تعویض دریچه های قلبی وپیش آگهی بیمارانهمکارعقد قراردادبلي
17950693مقايسه سطح پلاسمايي پروکلسي تونين و لاکتات با پيش آگهي بيماران بستري در ICU و ارتباط آنها با سيستم نمره دهي آپاچي IVهمکاردر دست اجرابلي
18931362بررسی مقایسه استفاده از گلایدوسکوپ، لارنگوسکوپ مکنتاش و لارنگوسکوپ McCoy در لوله گذاری تراشه در افراد چاقهمکاردر دست اجراخير
19910761بررسی تاثیر تلفیق دو روش رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت و تزریق ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی در اعمال جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pumpهمکارپایان یافتهبلي
20900197بررسی اثرات و عوارض دوز های مختلف بوپی واکایین همراه با سوفنتانیل در بیماران کاندید سزارین تحت اسپینال آنستزیهمکارپایان یافتهبلي
2189795بررسی مقایسه ای اثر سوفنتانیل و میدازولام در کاهش میزان میوکلونوس ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتهمکارپایان یافتهبلي
2288483بررسی تأثیر ترانس آمین خوراکی بر میزان خونریزی متعاقب آرتروپلاستی زانوهمکارپایان یافتهبلي
23950676بررسی فراوانی بروز نارسایی کلیوی به دنبال تجویز کولیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی یکساله (1396-1395)ناظرعقد قراردادبلي
24921923بررسی ارتباط پاسخ التهابی با درد شانه ، بعد از جراحی سزارین، توسط اندازه گیری مارکر High-sesivity C-reactive Proteinناظرپایان یافتهخير
25920405:بررسی اثرهیپوترمی متوسط بر روی میزان داروی مصرفی و عمق بیهوشی در بیماران دچاراعتیادبه مواد مخدرکه تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری قرار می گیرند در مطالعه مداخله ای تصادفی دوسو کورناظرپایان یافتهبلي
26920220: بررسی میزان اثر بی دردی تزریق داخل مفصلی میدازولام و/یا بوپی واکایین و /یا فنتانیل روی درد پس از عمل جراحی آرتروسکپی زانوناظرپایان یافتهبلي
27900878بررسی اثر اتومیدیت بر آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ رتناظرپایان یافتهخير
28891001بررسی مقایسه ای اثرات و عوارض بی حسی اسپاینال به روش یکطرفه (Unilateral) با بی حسی اسپاینال به روش استاندارد در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانیناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963053Effectiveness of Moderate Acute Normovolemic Hemodilution Combined with Tranexamic Acid on the Reduction of Allogenic Blood Transfusion in Patients Undergoing Off-pump Coronary Artery BypassISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
2961580A comparative study of homocysteine levels in patients undergoing coronary bypassISIchirurgia1396مسئول
3961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396سوم
4960922Emergency Surgery for Acute Dissection of the Ascending Aortaindex copernicusAnnals of Anesthesiology and Critical Care1395مسئول
5953240Effect of magnesium sulfate on cardiac arrhythmias after open heart surgeryscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388اول و مسئول
6951573Successful Repair of Type a Aortic Dissection in a Term Pregnancy: A Case Report.index copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395دوم
7951345Comparative study evaluating efficacy of sufentanil versus midazolam in preventing myoclonic movements following etomidatePMCJournal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology1394دوم
8951282A Case of Mitral Valve Replacement with Neurologic Manifestations during PregnancyISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395مسئول
9951281A Report on Emergent Pulmonary EmbolectomyISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
10942954Nausea and Vomiting after Septorhinoplasty Using Alfentanil or RemifentanilISCPatient Saf Qual Improv1393اول
11935470Comparative Study of the Effectiveness of Ondansetron, Metoclopramide and Low Dose Dexamethasone to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting in Females who Undergo Laparoscopic Cholecystectomyindex copernicusWomens Health Bull1393اول
12932055Investigation the Effects and Side Effects of Different Dosage of Bupivacaine in Combination with Sufentanil for Spinal Anesthesia in Cesarian Sectionscopusزنان مامایی و نازایی ایران1392دوم
13931650Effect of Dexmedetomidine on Post perative Pain in Knee Arthroscopic Surgery; a Randomized Controlled Clinical Trialعلمی پژوهشی ایندکس نشدهABJS1392دوم
14931457Paracetamol, Ondansetron, Granisetron, Magnesium Sulfate and Lidocaine and Reduced Propofol Injection PainISIIran Red Crescent Med Journal1392مسئول
15931340Effect of Dexmedetomidine on Postoperative Painin Knee Arthroscopic Meniscectomy; a Randomized Controlled Clinical TrialPMCTHE ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1392مسئول
16931327COMPARISON OF SCALP INFILTRATION WITH BUPIVACAINE AND INTRAVENOUS MORPHINE ON POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS UNDERGOING CRANIOTOMYChemical AbstractUrmia Medical journal1393مسئول
17931326Comparison of Unstable Hemodynamic Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery with on‐ or off‐Pump MethodsISCjournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
18930696Effect of Intravenous Ketamine on Prevention of Postoperative Shivering: A Comparison with Intravenous PethedineSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1393اول
19930212A Comparison Between Intravenous Acetaminophen (Paracetamol) and Intravenous Meperidine in Postoperative Pain Reduction of Patients Undergoing AppendectomySID/Iranmedex/MagiranRazavi International Journal of Medicine1392اول
20925168Problems of Cold Agglutinins in Cardiac Surgery: How to Manage Cardiopulmonary Bypass and Myocardial Protectionسایر سایت‏های تخصصیjournal of cardio-thoracic medicina1392مسئول
21925166A Comparison of Effects of Propofol and Isoflurane on Arterial Oxygenation Pressure, Mean Arterial Pressure and Heart Rate Variations Following One-Lung Ventilation in Thoracic SurgeriesPMCIran Red Crescent Med J.1392مسئول
22925098Delayed Emergence from Anesthesia-A case reportISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392دوم
23924217Evaluation of Oral Tiazinidine Effects on [intraoperative] Hemodynamic Responses During Direct Laryngoscopy Under General AnesthesiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1392اول و مسئول
24924086Effectiveness of oral Tranexamic acid administration on blood loss after knee artroplasty: A randomized clinical trialISITransfusion and Apheresis Science1392مسئول
25923882بررسی اثرات و عوارض دوزهای مختلف بوپی واکائین همراه باسوفنتانیل در بیماران داوطلب سزارین تحت بی حسی نخاعیscopusمجله زنان مامائی و نازایی ایران1392دوم
26923021Emergency Conversion from Off Pump to Cardiopulmonary Bypass in Patients with Coronary Artery Bypass Graft Surgeryindex copernicusJCoaurrdnioal– oTfhoracic Medicine1392دوم
27922610Comparison of Effectiveness of Betamethasone gel Applied to the Tracheal Tube and IV Dexamethasone on Postoperative Sore Throat: A Randomized Controlled TrialscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول و مسئول
28922362Hemodynamic changes occurring with tracheal intubation by direct laryngoscopy compared with intubating laryngeal mask airway in adults: A randomized comparison trialscopusEgyptian Journal of Anaesthesia1392اول
2988510بررسی اثر تجویز سولفات منیزیم در کاهش آریتمی قلبی بعد از عمل جراحی قلب بازindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961467بررسی مقایسه ای میزان هموسیستین در بیماران تحت عمل بای پس کرونری با وبدون ریسک فاکتورهای کلاسیککنگره میاندوره ای جامعه جراحان ایران و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1395خير
2951351نتایج عمل پیوند شریان کرونری به روش بدون پمپ در بیمارستان قایم مشهدکنگره بین المللی پیوند اعضا ایران و جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
3951287نتایج حفظ دریچه ائورت در دایسکسیون حاد ائورت صعودی تیپ آThe 7th Kowsar Hospital congress update of C.V diseasesشیرازسخنرانی1395خير
4932687Comparison of the effects of Paracetamol,Ondansetron,Granisetron, Magnesium Sulfate and Lidocaine drugs in reducing Propofol injection painکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
5931387Tizanidine pre-medication in postoperative pain after total hip replacementکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392خير
6931382review of blunt cardiac traumaکنگره بین المللیجراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392بله
7931376Assessment of survival in unstable hemodynamic patients who undergone coronary artery bypass graftingMiddle east cardiovascular congressاستانبولپوستر1393بله
8931372CABG in cardiogenic shock and resuscitated patientsInternational congress of coronary artery diseasesمشهدسخنرانی1392خير
9931325عمل کرونری بای پاس ونتایج ان در افراد سالخورده . ایا ما میتوانیم عوارض عمل را کم کنیم؟international symposioum on updatesin cardio vascular diseaseشیرازسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه