رضا  افشاری
خلاصه عملکرد رضا  افشاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا افشاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا افشاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AfshariR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941464بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران مبتلا به بوتولیسم بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 85 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
2921543بررسی عملکرد جنسی، کیفیت زندگی و کیفیت خواب در مردان مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده و همسرانشانمجریپایان یافتهخير
3920441بررسی کمی و کیفی تالیم ادراری در بیماران مسموم با ترکیبات شبه تریاک در سال 92 در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
4920199اثردرمان طولانی مدت با مورفین بر آنزیمها، شاخصهای استرس اکسیداتیو و محتوی آنتی اکسیدانی در با فت کبد موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
5920165بررسی میزان پاسخگویی به مسکن ها در جمعیت تحت درمان با متادونمجریپایان یافتهبلي
6920127بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژنCYP3A5 با میزان دوز مصرفی متادون در بیماران با اوردوزمتادون درکلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
7910998تعیین وزن ناتوانی (disability weights) مسمومیت های شایع برای محاسبه DALY منطبق شده بر جنس و سنمجریپایان یافتهبلي
8901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
9901066بررسی فروانی اختلال وسواسی-جبری(OCD) در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
1089723بررسی سطح سرمی و ادراری جیوه در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و پمفیگوس فولیاسه ومقایسه آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
1189672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
1289500نظریه پردازی در آموزش و سلامت بر اساس آموزه های فرهنگ و ادب پارسی در شاهنامه فردوسیمجریپایان یافتهخير
1389247مقایسه نالتروکسان با و بدون فلوکستین بر روی پیشگیری از عود در اعتیاد به مواد افیونیمجریپایان یافتهبلي
1489224 بررسی تاثیر تجویز سیپروهپتادین وکلرودیازپوکساید در پیشگیری از سندروم سروتونین ناشی از مسمومیت با ترامادولمجریپایان یافتهبلي
15891032تعیین تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان در تالاب بین المللی حرامجریپایان یافتهخير
16891000بررسی تطبیقی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران فوت شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) با یافته های اتوپسی در پزشکی قانونی مشهد از شهریور 88 تا شهریور 89مجریپایان یافتهخير
1789045بررسی میزان رعایت ملاحظات اخلاقی توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهخير
1889044ساخت دستگاه خود تزریقی هروئین در رت، به منظور مدل سازی رفتارهای اعتیاد در انسانمجریپایان یافتهخير
1988837تعیین نیمه عمر پلاسمایی ترامادول در بیماران مسموم با این دارومجریپایان یافتهخير
2088725تاثیر دوز بسیار پایین نالتروکسان در سم زدایی ترکیبات تریاکیمجریپایان یافتهبلي
2188713مقایسه سطح سرب خون در بیماران معتاد به تریاک و گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
2288594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388مجریپایان یافتهخير
2388430بررسی تاثیر ترکیبات مهار کننده H1 & H2 هیستامین بر ایجاد علائم محرومیت در بیماران وابسته به ترکیبات تریاکیمجریپایان یافتهخير
2488359بررسی تاثیر تجویز مهار کننده های H2, H1 بر عوارض ریوی بیماران مسموم با ترکیبات هروئینی ومتادون مجریپایان یافتهخير
2588340طراحی برنامه نرم افزاری شناسائی داروهای ایرانی و سموم بر اساس وی‍‍‍ژگی های ظاهری (توسعه آموزش)مجریپایان یافتهخير
2688205بررسی بیماران مارگزیده در شمال خراسان در فاصله زمانی 1387 تا 1388مجریپایان یافتهخير
2788074بررسی شیوع تداخلات دارویی در شهر مشهد در سال‌های 1385 و 1386مجریپایان یافتهخير
2888040بررسی فراوانی پرفوراسیون اولسر پپتیک و عوارض آن در افراد معتاد (پس از ترک اعتیاد) و غیر معتادمجریپایان یافتهبلي
2988011بررسی نظرات برخی مدیران گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی در مورد نقش تصمیم گیرندگی هر یک از اعضای گروه آموزشی درباره پرسنل بخشمجریپایان یافتهخير
3087826بررسی اثر درمان 6 ماهه مراکز متادون درمانی بر عوامل خطر خودکشی در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد از پاییز 1388 الی پاییز 1389مجریپایان یافتهبلي
3187581بررسی فراوانی ژنوتیپ های 1 و 3 هپاتیت C در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) و بیماران HCV مثبت مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ، شمال شرق کشور، مشهدمجریپایان یافتهخير
3287282تخمین فراوانی داروهای مخدرغیرقانونی و روند تغییر مصرف آنها از طریق مقایسه با فراوانی مسمومیت با ضد افسردگیها, ضدجنونها و بنزودیازپینها در مراجعه کنندگان به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد طی سالهای85-72مجریپایان یافتهبلي
3387220بررسی ارتباط تشنج و رابدومیولیز بعد از مسمومیت (Over dose) با ونلوفکسین در موش هامجریپایان یافتهخير
3487133بررسی تاثیر آلودگی خربزه با دیازینون بر سطح خونی کولین استراز داوطلبین سالممجریپایان یافتهخير
3587107طراحی جعبه آزمایشگاهی ساده جهت شناسایی کیفی مسمومیت های داروئی شایعمجریپایان یافتهبلي
3686755بررسی عوارض همودینامیک، آزمایشگاهی و الکتروکاردیوگرافیک ناشی از مسمومیت با یا بدون تشنج با ترکیب تریاکی ترامادول در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در سال 85-86 مجریپایان یافتهخير
3786651طراحی سیستم پیش‌بینی میوکاردیت یا عوارض قلبی در عنکبوت‌گزیدگیمجریپایان یافتهخير
3886610تعیین غلظت بعضی از فلزات سنگین و کاتیونها (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، روی، آهن، منگنز، مس، کلسیم و منیزیوم) درآبهای لوله کشی شهر مشهد و آبهای معدنی بسته بندی شده موجود در بازار مقایسه آن با استانداردهای جهانیمجریپایان یافتهخير
3986310بررسی توصیف یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و الکتروفیزیولوژیک در عنکبوت گزیدگی با سم نوروتوکسین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از تاریخ 1/7/1384 تا 1/7/1385 مجریپایان یافتهخير
4086251بررسی علل تغییر شیوه اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مرکز چند تخصصی کنترل و ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع) از86/1/1 لغایت 86/7/1مجریپایان یافتهخير
4186244بررسی توصیفی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در مسمومیت اتفاقی با مونوکسید کربن در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ) مهر 84 تا مهر 85( مجریپایان یافتهخير
4286011بررسی اثر فسفید آلومینیوم بر روی شکست DNA ناشی از متیل متان سولفونات(MMS) در ارگانهای موشمجریپایان یافتهخير
4385378توصیف برخی متغیرهای مرتبط با پایان نامه های دانشکده پزشکی مشهد در پنجاه سال گذشتهمجریپایان یافتهخير
4485225بررسی نگرش شاغلین حرف پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتانازی در سال 1385مجریپایان یافتهخير
4585164بررسی سطح آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط آن با بیماری ها در سال 1385مجریپایان یافتهخير
46941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
47940731بررسی توزیع جغرافیایی اورژانس های مسمومین سطح شهر مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
48931352بررسی داروهایی که بیماران تحت درمان نکهدارنده با متادون بدون تجویز پزشک همزمان با این درمان مصرف می کنندهمکارپایان یافتهخير
49931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94همکارپایان یافتهبلي
50930148بررسی عوامل دموگرافیک و اجتماعی زمینه ساز اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1393همکارپایان یافتهبلي
51921197شناسایی عوامل خطر اقدام به خودکشی در بستری شدگان بخش مسمومین و سوختگی و سوانح بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
52920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنهمکارپایان یافتهبلي
53910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
54910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
55910432بررسی اثر آنتی اکسیدانی کورکومین بر مصدومین شیمییایی با عوارض ریویهمکارپایان یافتهبلي
56910392بررسی مقایسه سطح سرمی روی ، سلنیوم ، مس و سرب در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه وکودکان سالمهمکارپایان یافتهبلي
57901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهخير
58901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدهمکارپایان یافتهخير
59900842ارزیابی نشانه شناختی همبودی اختلالات روانپزشکی در بیماران با سابقه وابستگی به مواد افیونی و شبه افیون، در مراکز متادون درمانی بیمارستان امام رضا(ع) و ابن سینای مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
60900757میزان آگاهی و نگرش قومیت‏های مختلف نسبت به مصرف مواد غیرقانونیهمکارپایان یافتهخير
61900742میزان آگاهی و نگرش کارکنان شبکه بهداشت و درمان سرخس نسبت به مصرف مواد غیرقانونیهمکارپایان یافتهخير
62900713بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیکی موثر در پوسیدگی در بزاق مبتلایان به سوءمصرف کریستال و میزان تغییر آن در دوران ترکهمکارپایان یافتهخير
63900534ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشجویان MPH پزشک خانوادههمکارپایان یافتهخير
64900403مقایسه سطح پروکلسیتونین سرم در کودکان 4 ماهه تا 16 ساله بستری با پنومونی لوبر و پنومونی غیرلوبردر بخش اطفالهمکارپایان یافتهبلي
65900273بررسی تاثیر سولفات روی بربهبود علائم آسم درکودکان2-12ساله بستری در بخش های اطفال بیمارستان قائم(عج) و دکتر شیخ مشهد طی یک سال (1390تا 1391)همکارپایان یافتهبلي
66900155بررسی نظرات دستیاران تخصصی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد دررابطه با کوریکولوم تخصصی قلب و عروق در سال 1390همکارپایان یافتهخير
67900053نیازسنجی خدمات دندانپزشکی در جمعیت مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر در دوره ترک اعتیاد در مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
6889873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
6989654بررسی تاثیر سولفات روی بر بهبود علائم بالینی پنومونی در کودکان 59 -2 ماهههمکارپایان یافتهبلي
7089491ارزیابی سطح جیوه ادرار دندانپزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی در شهر مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهبلي
7189210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیهمکارپایان یافتهخير
7288787بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
7388767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
7488307بررسی تاثیر پیوند کلیه بر غلظت سرمی F2isoprostane و هموسیستئین در بیماران دچار نارسائی مزمن پیشرفته کلیههمکارپایان یافتهبلي
7588105بررسی تاثیر اجرای تئوری شناختی- اجتماعی «بندورا» بر ترک اعتیاد در مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
7687696نظر سنجی از دستیاران دوره های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر مورد علل انتخاب رشته تحصیلی در سال تحصیلی 87-88همکارپایان یافتهخير
7787531اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، کادمیوم) در پساب حاصل از صنایع دشت مشهدهمکارپایان یافتهخير
7887359مقایسه SAN-Kt/V و spKt/V در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
7987012بررسی رابدومیولیز در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا (ع) طی 16ماه همکارپایان یافتهخير
8087010سرانجام مادری وجنینی ونوزادی خانمهای حامله معتاد به مواد مخدرهمکارپایان یافتهخير
8186404بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای محترم هیات علمی بالینی و دانشجویان پزشکی، همچنین عملکرد دانشجویان از گزارش صبحگاهی در دانشکده پزشکی مشهد سال 1387همکارپایان یافتهخير
8286172بررسی سمیت حاد ، تحت حاد و تحت مزمن اپی گالو کاتشی گالات EGCG ماده موثره چای سبز در رت ویستار همکارپایان یافتهخير
8385360بررسی اثر IFN الفا در شنواییهمکارپایان یافتهخير
8485250بررسی عوارض روانی عوامل شیمیائی جنگی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهخير
8585229بررسی عوارض عصبی عوامل شیمیایی جنگی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهخير
8685031بررسی فراوانی متیلاسیون ژن های RASSF1A,E-Cadherin,MGMT,DAP-Kinase,hMLH1 در نمونه های خون و بافت تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (و مقایسه آن با گروه شاهد)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982815Very low dose naltrexone in opioid detoxification: a double-blind, randomized clinical trial of efficacy and safetyPMCToxicological Research1398اول
2982151Geospatial Analysis of Acute Poisonings at Mashhad, Iran in 2013Chemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1398پنجم به بعد
3971180Measurement of Methanol and Ethanol Contents in Most Commonly Used Herbal Distillates Produced by Three Famous BrandsISIIranian Journal of Public Health1397دوم
4970632Different aspects of scientific misconduct among Iranian academic membersscopusEuropean Science Editing1397دوم
5963759Alcohol Intoxication: An Emerging Public Health ProblemChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395مسئول
6963757Epidemiology of Snake, Spider and Scorpion Envenomation in Mashhad, Khorasan Razavi, Iran (2004-2011)Chemical Abstractiranian journal of toxicology1396مسئول
7962860Epidemiology of suicide attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015scopus...مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1396چهارم
8962855Successful treatment of zolpidem dependency with replacement benzodiazepine therapy: A case studyscopusIndian Journal of Forensic Medicine and Toxicology1396دوم
9961178Prevalence of non-food allergies among British Columbia residents from different countries of originISICanadian journal of public health1396مسئول
10961177Epidemiology of Poisoning in Northeast of Iran (2004-2013)EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395مسئول
11961176Qualitative thallium urinary assays are almost as valuable as quantitative tests: implication for outpatient settings in low and middle income countriesPMCElectronic Physician1396مسئول
12961174The measurement of disability weights for 18 prevalent acute poisoning conditionsISIHuman & experimental toxicology1395مسئول
13960760Hydrogeochemical and isotopic evaluation of arsenic contaminated waters in an argillic alteration zoneISIJOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION1396چهارم
14960726Gustav III's risk assessment on coffee consumption; A medical history reportPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396اول و مسئول
15954243Role of Diffusion-Weighted MRI (DWI-MRI) in the Diagnosis of Brain Complications caused by Heroin Substance AbuseEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395چهارم
16953587Opium Addiction and Risk of Laryngeal and Esophageal CarcinomaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395سوم
17953495Mushroom Poisoning in the Northeast of Iran; a Retrospective 6-Year Epidemiologic StudyPMCemergency1395مسئول
18952956Comparison of serum and urine lead levels in opium addicts with healthy control groupISIHUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY1395مسئول
19952626Study geographical distribution of poisoning cases referred to the emergency department of Imam-Reza Hospital MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
20952501The Chronicle of Arsenic Poisoning in the 19th CenturyChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395اول و مسئول
21952499Arthropods: Bite like a spider, sting like a scorpionISINature1395مسئول
22951903Evaluation of Oral Health Status and Dental Need Assessment in Narcotic Drug AbusersChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394چهارم
23951552Inorganic arsenic can be potent granulotoxin in mammalian neutrophils in vitroISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395سوم
24951490Carbon monoxide poisoning in Northeast of IranISIJOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE1394مسئول
25951440Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.ISINuclear medicine communications1395سوم
26951103Does diazinon-sprayed market melon alter cholinesterase activity in healthyconsumers? A randomized control trialISIEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences1395مسئول
27950310Structural Findings in the Brain MRI of Patients with Acute Carbon Monoxide PoisoningChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1393سوم
28950014An outbreak of aluminium phosphide poisoning in Mashhad, IranISIArh Hig Rada Toksikol.1394مسئول
29950012Preference-Based Health Valuation for Acute Poisoning: the Challenge of Very Acute Disease and Rapid Reversal of the Health StateISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
30950009WorldHealthOrganizationGlobalEstimates andRegionalComparisonsoftheBurdenof FoodborneDiseasein2010ISIPLOS MEDICINE1394پنجم به بعد
31943366Iran, sanctions, and collaborationsISILANCET1394اول و مسئول
32943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395دوم
33943029Comparison of Three Consciousness Assessment Scales in Poisoned Patients and Recommendation of a New Scale: AVPU PlusChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1394مسئول
34942994Suicidal Attempt With Intentional Poisoning Seems a Comorbid Illness With an Increased Burdenسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1394مسئول
35941334Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Studentsindex copernicusFuture of Medical Education Journal1394سوم
36941179Development of Latrodectus Envenomation Severity Score (LESS); a Severity Index for Widow Spider Bite: Initial StepChemical AbstractASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1393مسئول
37940970Comparing Motivational Interviewing-Based Treatment and its combination with Nicotine Replacement Therapy on smoking cessation in prisoners: a randomized controlled clinical trialPMCElectronic Physician1394دوم
38940339Knowledge and Attitude of Health Network Staff toward Illegal Drug Use.PMCAddiction & health1394اول
39940090Thallium exists in opioid poisoned patients.ISIDaru1394مسئول
40940016Effectiveness of AClinical Protocol Implemented To Standardize Snakebite Management In Iran:Initial EvaluationISIWilderness & Environmental Medicine1394مسئول
41935424Consideration for Drug Smuggling/TraffickingISIInternational Journal of Forensic Science & Pathology1394مسئول
42935421High soil and groundwater arsenic levels induce high body arsenic loads, health risk and potential anemia for inhabitants of northeastern IranISIEnvironmental Geochemistry and Health1395چهارم
43935394Effects of buprenorphine on balance of oxidant/antioxidant system in the different ages of male rat live.ISIJ. Biochem. Mol. Toxicol.1394سوم
44935348Geogenic thallium and lead pollution in soils and potential risk of toxicity: A report from IranISIJournal of Research in Medical Sciences1394مسئول
45935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394مسئول
46934782Rhabdomyolysis in 114 patients with acute poisoningsISIJournal of Research in Medical Sciences1393پنجم به بعد
47934563Evaluation of the Effect of Diacetyl Morphine on Salivary Factors and their Changes after Methadone TherapyPMCJ Contemp Dent Pract1393دوم
48934534Evaluation of blood and urinary mercury in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus patients and its comparison with control groupISIIndian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology1393سوم
49934368Tramadol half life is dose dependent in overdoseISIDARUDARU1393مسئول
50934365Spiritual Health; an International Medical NecessityISCJournal of Mashhad Medical council1393مسئول
51934230Black spotted larynx, a finding in patients addicted to inhalational opiumISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1393سوم
52934059Measurement Of Methanol Contents In Most Commonly Used Herbal Distillates In MashhadChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393دوم
53934039Qualitative versus Quantitative Evaluation of Scientists' Impact: A Medical Toxicology TaleChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393مسئول
54933801Alcohol consumption in IranISIThe Lancet1393مسئول
55933323Blood lead levels in opium addicts in Mashhad, IranISIClinical Toxicology1393سوم
56933318Serotonin syndrome in tramadol overdose patientsISIClinical Toxicology1393دوم
57933297Analysis of the Votes in the 6th Election of Board of Directors of Mashhad Medical Council in 2013سایر سایت‏های تخصصیمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
58933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول
59933079Cholestasis and Seizure Due to Lead Toxicity: A Case ReportISIhepatitis monthly1392سوم
60932719Dissemination of Research in Medical Toxicology; the Way ForwardChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1392اول و مسئول
61932718Applying Global Burden of Diseases in Medical ToxicologyChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1392مسئول
62932716Scientometric Analysis of Toxicology in Asia Pacific Region: Signs of GrowthChemical AbstractAsia Pac J Med Toxicol1393اول و مسئول
63932423Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental StudyEmbasefuture of medical education journal1393پنجم
64931815Unrealistic Medical Fees, the Main Problem of Medical Community and Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول و مسئول
65931814Descriptive Study on Addiction Rehabilitation Centers in Mashhad, With a Glimpse to Influential Factors for Discontinuing the Treatment by Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
66931813Journal of Mashhad Medical Council; the Cultural Axis of Support for Medical Communityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول و مسئول
67931812Non-medical Use of Medications in Middle and Low Income CountriesChemical AbstractASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1393اول و مسئول
68931133Delayed Polyneuropathy in Farm Sprayers Due to Chronic Low Dose Pesticide ExposureISIIranian Red Crescent Medical journal1393سوم
69931082Effect of long-term treatment of morphine on enzymes, oxidative stress indices and antioxidant status in male rat liverISIInternational Journal of Clinical and Experimental Medicine1393مسئول
70931075Analysis and Determination of Trace Metals (Nickel, Cadmium, Chromium, and Lead) in Tissues of Pampus argenteus and Platycephalus indicus in the Hara Reserve, IranPMCJournal of toxicology1393مسئول
71930955Genotype distribution of hepatitis C virus in Khorasan Razavi Province, IranISITurkish Journal of Medical Sciences1393اول
72930762The Relationship between Suicide Attempts and Different Phases of Menstrual Cycle in Womenscopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1391دوم
73930020Smoking Crushed Hyoscine/Scopolamine Tablets as Drug Abuse.ISISUBSTANCE USE & MISUSE1393مسئول
74930015Blood products used in exchange transfusion should also be screened for opioidsISIjournal of pakestan medical association1392مسئول
75930003snakebite management in iran: Devising a protocolISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
7692720Indices to Assess Fatality and Morbidity of Poisoning: Application to Opioid OverdoseISIclinical toxicology1384اول
7792714Evaluation of the level of urinary Mercury in general dentists and restorative specialists in Mashhad in 2010ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391چهارم
7892685Spider Bite Induced Clinical, Paraclinical and Electocardiographic ChangesISIclinical toxicology1387اول
7992674Pesticide Exposure in the Czech TIC from 1997 to 2005ISIclinical toxicology1386سوم
8092670The Impact of Menstrual Period of Women in Committing Intentional PoisoningsISIclinical toxicology1386دوم
8192668Clinical, Paraclinical, and Electocardiographic Changes of Spider Bite in North East Iran, 2005–2006ISIclinical toxicology1386اول
8292667Blood and Urine Lead Concentration Association in 506 Cases Referred to Toxicology Laboratory from 2000 to 2005, Mashhad, IranISIclinical toxicology1386اول
8392665Comparison of Psychological Profiles Between Intentional and Accidental Opioid Overdose Patients in Mashhad, IranISIclinical toxicology1386دوم
8492649Pattern of Acute Opioid Poisonings in North East Iran, 1993–2000ISIclinical toxicology1385اول
8592646An Epidemiologic Study of Opioid Dependent Subjects Who Were Volunteered for Opioid Detoxification in Iran, 2005ISIclinical toxicology1385سوم
8692645Arterial Stiffness in Dihydrocodeine Overdose Compared with Minor Paracetamol OverdoseISIClinical Toxicology1385اول و مسئول
8792505Co-proxamol and suicide: Licence needs to be changedISIBMJ1382مسئول
88925045evaluation of lung and bronchoalveolar lavage fluid oxidative stress indices for assessing the preventing effects of safranal on respiratory distress in diabetic ratsPMCthe Scientific World Journal1392مسئول
8992501Effects of licence change on prescribing and poisons enquiries for antipsychotic agents in England and ScotlandISIEffects of licence change on prescribing and poisons enquiries for antipsychotic agents in England and Scotland1382مسئول
9092482ECG abnormalities in co-proxamol (paracetamol/dextropropoxyphene) poisoningISIClinical Toxicology1383اول
91924372Perceived therapeutic effects of street drugs affect knowledge, attitude and practice of medical and health studentsISIJOURNAL OF SUBSTANCE USE1393اول
92923883Crocus sativus L. (Saffron) Stigma Aqueous Extract Induces Apoptosis In Alveolar Human Lung Cancer Cells Through Caspase-Dependent Pathways ActivationISIBioMed Research International1392مسئول
9392377Historic Perspective (Ferdowsi); Scholarship of TeachingSID/Iranmedex/MagiranFuture of Medical Education Journal1391اول و مسئول
9492375Science, Education and the World’s Future; By Prof. Bruce AlbertsISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1391دوم
9592364Changing pattern of use of 'ethnicity' and 'race' in scientific literatureISIInternational Journal of Epidemiology1381اول
96923319Understanding Grows When “P Value” Is Replaced with the “Confidence Interval” in Medical ToxicologyChemical AbstractAsia pacific journal of medical toxicology1392
97923317What is the “Best Research” for Low Income Countries?Chemical AbstractAsia pacific journal of medical toxicology1391
98923314Effects of Some Social-Psychological Factors on Trend of DrugsscopusGlobal Journal of Pharmacology1392مسئول
99923308Empowerment of Medical Toxicology in Asia Pacific RegionChemical AbstractAsia pacific journal of medical toxicology1392
10092321Recreational use and overdose of ingested processed cannabis (Majoon Birjandi) in the eastern IranPMCHum Exp Toxicol1391مسئول
10192317Metal concentrations in marine fishes collected from Hara biosphere in IranPMCBull Environ Contam Toxicol1391دوم
102922988Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad UniversitySID/Iranmedex/Magiranfuture of medical education journal1392چهارم
10392278The Effect of lead acetate on oxidative stress and antioxidant status in rat bronchoalveolar lavage fluid and lung tissuePMCToxicology Mechanisms and Methods1391مسئول
104922503Chlordiazepoxide preventive effect on tramadol overdose induced serotonin syndrome evaluated by Hunter and Radomski criteria: A clinical trialPMCtoxicology international1392مسئول
105922313co-proxamol induces GRSD prolonaitonISIClinical Toxicology1383اول و مسئول
106921346First scientific report of a new derivative of street heroin in east of Iran.ISIdaru journal pharmaceutrical Sciences1392اول و مسئول
107921334Should activated charcoal be given after tramadol overdose?ISIdaru1391دوم
108921114Metal mercury poisoning in two boys initially treated for brucellosis in Mashhad, IranISIHuman & experimental toxicology1390سوم
109921084Overestimation of N-Acetylcysteine Treatment in Acetaminophen Overdose According to Ingested DoseISIClinical Toxicology1391سوم
110921069Response to the letter "Risk assessment of methanol poisoning in outbreaks not applicable to isolated casesPMCClin Toxicol (Phila)1391مسئول
111921025Pattern of illicit drug use in patients referred to addiction treatment centres in Birjand, Eastern IranPMCJournal of the Pakistan Medical Association1392
11291834Snakebite prognostic factors: Leading factors of weak therapeutic response following snakebite envenomationSID/Iranmedex/MagiranAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1391مسئول
11391666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391سوم
11491446Risk factors related to poor outcome after methanol poisoning and the relation between outcome and antidotes – a multicenter studyISIClinical Toxicology1391پنجم
11591359Illegal drug self-poisoning induced death; Referred or not referred to Health system in Mashhad, Iran 2004-2007.ISIHealthMED1391دوم
11691243بهبود کوریکولوم آموزشی در خصوص سوء مصرف مواد غیرقانونیindex copernicusFuture of Medical Education Journal1391مسئول
11791235Concentrations of Cd, Ni, Pb, and Cr in the two edible fish species Liza klunzingeri and Sillago sihama collected from Hara biosphere in IranPMCToxicological & Environmental Chemistry1391سوم
11891052Acute Datura Stramonium poisoning in East of Iran - a case seriesChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
11990751Medical (Clinical) Toxicology Education in Asia Pacific Regionindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390مسئول
12090704Foodborne Botulism in Mashhad from 2003 to 2010index copernicusJournal of Clinical Toxicology1390مسئول
12190690Process of Scholarship of Teaching Has Been Successful in Mashad University of Medial Sciencesindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390مسئول
12290689Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?index copernicusFuture of Medical Education Journal1390اول و مسئول
12390553Iranian International Rank in Educationعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390مسئول
12490461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390دوم
12590396Cardiotoxicity due to paracetamol overdose-a case study and review of the literatureChemical AbstractIndian journal of forensic medicine toxicology1390دوم
12690348Tramadol overdose: review of the literaturescopusRéanimation1390اول
12790328The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant WomenISCJournal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
12890247Factors Related to Seizure in Tramadol Poisoning and Its Blood ConcentrationPMCJournal of Medical Toxicology1390سوم
12989640A Botulism outbreak following a wedding in a suburban area of Mashhad, 2006index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389مسئول
13089312Ethnicity has overtaken race in medical science: MEDLINE-based comparison of trends in the USA and the rest of the world, 1965-2005 ISIInternational Journal of Epidemiology1389اول
13189191Tramadol overdose as a cause of serotonin syndrome: a case seriesISIClin Toxicol (Phila)1389مسئول
13289168Population-based severity, onset and type of drug-drug interactions in prescriptionsISIMethods Find Exp Clin Pharmacol1389مسئول
13388709Occupational Lead Poisoning in Workers of Traditional Tile Factories in Mashhad, Northeast of Iranindex copernicusThe International Journal of Occupational and Environmental Medicine1388چهارم
13488195Short communication: case report on adulterated opium-induced severe lead toxicityISIDrug and Chemical Toxicology1388مسئول
13588083Spider bite ( latrodectism) in mashhad, iranISIHum exp toxicol1388اول و مسئول
13688051A new illicit opioid dependence outbreak, evidence for a combination of opioids and steroids ISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY 1388مسئول
13788009Morphine is an arteriolar vasodilator in manISIBritish Journal of Clinical Pharmacology1388اول
13887452تأثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 سالهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387پنجم به بعد
13987236Tramadol overdose induced seizure, dramatic rise of CPK and acute renal failureISI j pak med assoc1388اول
14086677Use of high doses of sodium bicarbonate in acute organophosphorous pesticide poisoning is advancing scopusClinical toxicology1386دوم
14186526Hemodynamic effects of methadone and dihydrocodeine in overdose ISIClinical Toxicology 1386مسئول
14284056Co-proxamol overdose is associated with a 10-fold excess mortality compared with other paracetamol combination analgesicsISIBritish Journal of clinical pharmacology1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972220تدوین طرح دوره، طرح درسها و کارپوشه جهت راه اندازی دوره اموزش پاسخگو در عرصه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اجرا و ارزشیابی انهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
2953264آیا مسمومیت با الکل نشانه ای از یک گذار در سبک زندگی است؟اولین همایش کشوری سبک زندگی سالمبندر انزلیسخنرانی1395خير
3952508Coagulopathic disorders following snake bite: a 5-years study on 108 patients in khorasan region11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391خير
4952505Prognosis of acute organophosphate poisoning11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391خير
5952229Does Alkaline Phosphatase enzyme reflect the Blood Lead concentrations in hepatotoxic doses?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392خير
6952226Creatine phosphokinase (CPK) ratio (CPK day2/CPKday1) and not absolute CPK is a valuable predictor of duration of admission in poisoned patients.13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزپوستر1394خير
7952225Clinical Risk Factors in Botulism13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزسخنرانی1394خير
8952223The Impact of H1 and H2 blockers in opioid overdose11th Annual Congress of the Asia Pacific Association of Medical Toxicologyهنگ کنگسخنرانی1391خير
9952200Prognostic Factors in Mushroom Poisoning10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پننگسخنرانی1390خير
10952072Altered mental status following chelating therapy in a case of lead poisoningAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
11952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
12952061An Epidemiologic Study on Mushroom Poisoning in Admitted Patients in Mashhad Medical Toxicology Centre from 2006 to 201111th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
13952060Reduction of Serum Calcium Level by Sub-Acute Intravenous Phenytoin Administration11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
14952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
15952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
16952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
17952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
18941349Domestic Violence in Alcohol AbuseThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
19941346Social Consequences of Alcohol AbuseThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
20941339Assessment of the Burden of Alcohol Abuse in North East Iran based on DALYThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
21941337Epidemics/Outbreaks of Methanol PoisoningThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدسخنرانی1393بله
22941274Cases with Concurrent Use of Alcohol and Methadone Should be Closely Monitored for Liver Function Tests1th International Congress Abuseمشهدپوستر1393خير
23941265Gas Chromatographic Determination and Peaks Separation between Methanol and Ethanol in a General Capillary Column1th International Congress Abuseمشهدپوستر1393خير
24941261Determination of Blood Methanol Concentration by Gas Chromatography and its Comparison with a Routine Colorimetric Method1th International Congress Abuseمشهدپوستر1393خير
25934886Evaluation of Heavy metals, Nitrate and Nitrite in Tap Water of Mashhad, Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
26933461 Evaluation of the Demographic Factors on Alcohol Consumers in Mashhad.The First International Congress of Alcohol AbuseMashhad–Iranسخنرانی1393خير
27932339Scientometric Analysis of Medial Toxicology in Asia Pacific Region: Signs Of a Relative Growth13th International Scientific CongressShenyang-chinaسخنرانی1393بله
28932077Neuropsychological Functions in Tramadol Abusers in Comparison to Normal Subjectsهشتمین کنگره بین المللی اعتیادتهرانسخنرانی1393خير
29931752تاثیر مداخلات فرا شناختی در کاهش افسردگی در بیماران با سوء مصرف الکلFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
30931706عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) در شش ماهه دوم سال 1391هفتمین کنگره سالیانه دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392خير
31924478Tramadol is Superior to Methadone in Black Widow Spider Envenomation: a Randomized Control Trialapamt2013dubaiسخنرانی1392خير
32924463Effectiveness of a Clinical Protocol Implement ‘ Standardize the Snakebite Management in Iran: if an Interventional Studyapamt2013dubaiسخنرانی1392خير
33924462Tramadol is Superior to Methadone in Black Wido Envenomation: a Randomized Control Trialapamt2013bubaiسخنرانی1392خير
34924461How Medical Toxicology Curriculum in the Asia Pacific Region should be Designed?apamt2013dubaiسخنرانی1392خير
35924126Effectiveness of a clinical protocol implemented to standardize the snakebite management in Iran:results of an intervention studyAsia Pacific Journal of medical Toxicology 12th international scentific congressDubaiسخنرانی1392خير
36924060tramadol is superior to methadone in black widow spider envenomation : a randomized control trial12 th international scientific congress (APAMT)dobaiسخنرانی1392بله
37923598One year evaluation of Persian tox11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongپوستر1391خير
38923596the impact of and h2 blockers on opioid overdose11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
39923595coagulopathic disoders following snakebit: a-5-years study of 108 patients in khorasan region11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongپوستر1391خير
40923592None datura stramonium plant poisoning11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
41923591Predictive value of tramadol overdose induced clinical manifestadonse11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
42923590Pattern of change in illicit overdose in iran11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
43923589Prognosis of acute organophosphate poisoning11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
44923588A study on QT dispersion in acute tricyclic poisoning as a new risk factor for arrhythmia11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
45923587Geogenic arsenic in drinking water of chelipu region(north of kashmar-ne iran): implication for its concentration in urine and hair biomakers11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
46923545Pulmonary consequences of chemical warfare agent: Sulphur Mustard.the scientific programme under the theme of “was designed by the EUROTOX scientific Programme Committee whit input from toxicologists from all parts of Europe and overseasInterlakenسخنرانی1392خير
47923474abortation during methadone maintenance therapy; case reportدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریسخنرانی1392بله
48923468آگهی و نگرش پزشکان و رشته های وابسته به مصرف مواد غیرقانونیهفتمین کنگره دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392بله
49923463عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در شش ماهه دوم سال 1391هفتمین کنگره دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392بله
50922716the scientific programme under the theme of “was designed by the EUROTOX scientific Programme Committee whit input from toxicologists from all parts of Europe and overseas49th EUROTOX Congress, Septamber 1-4, 2013 in Interlaken, Switzerlandinterlakenسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
197مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین(ویراست 2)1390تالیف
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
3668خلاصه کاربردی تداخلات دارویی1392تالیف
4667آنچه شما باید در مورد درمان با متادون بدانید1392تالیف
5268سم شناسی بالینی و درمان اورژانس های مسمومینِ افشاری1390تالیف
6136نیک اموز پزشکی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
161دستگاه شناسائی داروها بر اساس وی‍‍ژگی های ظاهری- فارسی تاکس nf>, رضا افشاری , سید محمد رضا مهاجری , سید امیر رضا مهاجری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19221کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29143کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39085کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1389
4164کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه