رضا  افشاری

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا افشاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا افشاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AfshariR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941464بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران مبتلا به بوتولیسم بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان امام رضا بین فروردین 85 تا فروردین 95مجریپایان یافتهخير
2930624بررسی غلظت ادراری و خونی عنصر کروم و سرب در ساکنین منطقه رباط سفید و مقایسه با منطقه ملک آبادمجریدر دست اجراخير
3930157بررسی تاثیر مصرف مواد مخدر در مادر بر تست های تیروئید نوزادانمجریدر دست اجراخير
4921543 بررسی عملکرد جنسی، کیفیت زندگی و کیفیت خواب در مردان مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده و همسرانشان مجریدر دست اجراخير
5920441بررسی کمی و کیفی تالیم ادراری در بیماران مسموم با ترکیبات شبه تریاک در سال 92 در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
6920199اثردرمان طولانی مدت با مورفین بر آنزیمها، شاخصهای استرس اکسیداتیو و محتوی آنتی اکسیدانی در با فت کبد موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
7920165بررسی میزان پاسخگویی به مسکن ها در جمعیت تحت درمان با متادونمجریپایان یافتهبلي
8920127بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژنCYP3A5 با میزان دوز مصرفی متادون در بیماران با اوردوزمتادون درکلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
9920125بررسی عوارض جسمی مصرف مواد غیر قانونی در معتادان بی خانمانمجریدر دست اجراخير
10910800تاثیر دوز های مختلف متادون بر سندرم پیش از قاعدگی در زنان تحت درمان نگهدارنده متادون در مشهد سال 1391مجریدر دست اجراخير
11910653بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژنCYP3A5 در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) درکلینیک بیمارستان امام رضا(ع) ( و نیز ارتباط احتمالی آنها با دوزمجریدر دست اجراخير
12901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجراخير
13901066بررسی فروانی اختلال وسواسی-جبری(OCD) در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجرابلي
14901049مقایسه سطح دانش دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی مشهد نسبت به درس مسمومیت ها قبل و بعد از دوره آموزش 34 ساعتهمجریدر دست اجراخير
15900494مقایسه ی مسمومیت احتمالی با سرب در زنان باردار معتاد به تریاک یا هروئین و زنان باردار معمولی در مراجعان درمانگاه زنان بیمارستان امام رضا(ع ) و بستری در بخش زنان این بیمارستانمجریدر دست اجراخير
16900468بررسی فراوانی موارد مثبت آزمایش شناسایی ترامادول ، متادون ، هرویین، مورفین ،آمفتامین و حشیش در نمونه ادراری مراجعین به مرکز بهداشت شهرستان مشهدمجریدر دست اجراخير
17900277بررسی مقایسه ای سرانجام مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار معتاد به کریستال هرویین و زنان باردار تحت درمان با متادونمجریدر دست اجرابلي
18900012بررسی ارتباط بین سطح سرب و بهره هوشی در کودکان کلاس اول (7 سال) و پنجم (11 سال) شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
1989723بررسی سطح سرمی و ادراری جیوه در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و پمفیگوس فولیاسه ومقایسه آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
2089672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
2189500نظریه پردازی در آموزش و سلامت بر اساس آموزه های فرهنگ و ادب پارسی در شاهنامه فردوسیمجریپایان یافتهخير
2289247مقایسه نالتروکسان با و بدون فلوکستین بر روی پیشگیری از عود در اعتیاد به مواد افیونیمجریپایان یافتهبلي
2389224 بررسی تاثیر تجویز سیپروهپتادین وکلرودیازپوکساید در پیشگیری از سندروم سروتونین ناشی از مسمومیت با ترامادولمجریپایان یافتهبلي
24891032تعیین تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان در تالاب بین المللی حرامجریپایان یافتهخير
25891000بررسی تطبیقی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران فوت شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) با یافته های اتوپسی در پزشکی قانونی مشهد از شهریور 88 تا شهریور 89مجریپایان یافتهخير
2689045بررسی میزان رعایت ملاحظات اخلاقی توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهخير
2789044ساخت دستگاه خود تزریقی هروئین در رت، به منظور مدل سازی رفتارهای اعتیاد در انسانمجریپایان یافتهخير
2888837تعیین نیمه عمر پلاسمایی ترامادول در بیماران مسموم با این دارومجریپایان یافتهخير
2988725تاثیر دوز بسیار پایین نالتروکسان در سم زدایی ترکیبات تریاکیمجریپایان یافتهبلي
3088713مقایسه سطح سرب خون در بیماران معتاد به تریاک و گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
3188595بررسی مسمومیت احتمالی با سرب در معتادان به تریاک خوراکی یا هروئین تدخینی پذیرفته شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مجریدر دست اجراخير
3288594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388مجریپایان یافتهخير
3388593تعیین غلظت سرب خون در دهه های سنی مختلف در شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
3488430بررسی تاثیر ترکیبات مهار کننده H1 & H2 هیستامین بر ایجاد علائم محرومیت در بیماران وابسته به ترکیبات تریاکیمجریپایان یافتهخير
3588359بررسی تاثیر تجویز مهار کننده های H2, H1 بر عوارض ریوی بیماران مسموم با ترکیبات هروئینی ومتادون مجریپایان یافتهخير
3688340طراحی برنامه نرم افزاری شناسائی داروهای ایرانی و سموم بر اساس وی‍‍‍ژگی های ظاهری (توسعه آموزش)مجریپایان یافتهخير
3788205بررسی بیماران مارگزیده در شمال خراسان در فاصله زمانی 1387 تا 1388مجریپایان یافتهخير
3888074بررسی شیوع تداخلات دارویی در شهر مشهد در سال‌های 1385 و 1386مجریپایان یافتهخير
3988040بررسی فراوانی پرفوراسیون اولسر پپتیک و عوارض آن در افراد معتاد (پس از ترک اعتیاد) و غیر معتادمجریپایان یافتهبلي
4088011بررسی نظرات برخی مدیران گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی در مورد نقش تصمیم گیرندگی هر یک از اعضای گروه آموزشی درباره پرسنل بخشمجریپایان یافتهخير
4187826بررسی اثر درمان 6 ماهه مراکز متادون درمانی بر عوامل خطر خودکشی در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد از پاییز 1388 الی پاییز 1389مجریپایان یافتهبلي
4287581بررسی فراوانی ژنوتیپ های 1 و 3 هپاتیت C در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) و بیماران HCV مثبت مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ، شمال شرق کشور، مشهدمجریپایان یافتهخير
4387388بررسی مقایسه ای تاثیر Clonidine , Buprenorphine وJitai( from TCM) بر درمان اعتیاد به تریاک در میان بیماران بخش ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع)مجریعقد قراردادخير
4487380بررسی مسمومیت با فلزات سنگین ووضعیت کارکرد کبدی و کلیوی در ورزشکاران مصرف کننده مکمل ورزشی کراتین مجریدر دست اجراخير
4587282تخمین فراوانی داروهای مخدرغیرقانونی و روند تغییر مصرف آنها از طریق مقایسه با فراوانی مسمومیت با ضد افسردگیها, ضدجنونها و بنزودیازپینها در مراجعه کنندگان به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد طی سالهای85-72مجریپایان یافتهبلي
4687220بررسی ارتباط تشنج و رابدومیولیز بعد از مسمومیت (Over dose) با ونلوفکسین در موش هامجریپایان یافتهخير
4787133بررسی تاثیر آلودگی خربزه با دیازینون بر سطح خونی کولین استراز داوطلبین سالممجریپایان یافتهخير
4887107طراحی جعبه آزمایشگاهی ساده جهت شناسایی کیفی مسمومیت های داروئی شایعمجریپایان یافتهبلي
4986755بررسی عوارض همودینامیک، آزمایشگاهی و الکتروکاردیوگرافیک ناشی از مسمومیت با یا بدون تشنج با ترکیب تریاکی ترامادول در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در سال 85-86 مجریپایان یافتهخير
5086651طراحی سیستم پیش‌بینی میوکاردیت یا عوارض قلبی در عنکبوت‌گزیدگیمجریپایان یافتهخير
5186610تعیین غلظت بعضی از فلزات سنگین و کاتیونها (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، روی، آهن، منگنز، مس، کلسیم و منیزیوم) درآبهای لوله کشی شهر مشهد و آبهای معدنی بسته بندی شده موجود در بازار مقایسه آن با استانداردهای جهانیمجریپایان یافتهخير
5286310بررسی توصیف یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و الکتروفیزیولوژیک در عنکبوت گزیدگی با سم نوروتوکسین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از تاریخ 1/7/1384 تا 1/7/1385 مجریپایان یافتهخير
5386251بررسی علل تغییر شیوه اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مرکز چند تخصصی کنترل و ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع) از86/1/1 لغایت 86/7/1مجریپایان یافتهخير
5486244بررسی توصیفی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در مسمومیت اتفاقی با مونوکسید کربن در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ) مهر 84 تا مهر 85( مجریپایان یافتهخير
5586011بررسی اثر فسفید آلومینیوم بر روی شکست DNA ناشی از متیل متان سولفونات(MMS) در ارگانهای موشمجریپایان یافتهخير
5685378توصیف برخی متغیرهای مرتبط با پایان نامه های دانشکده پزشکی مشهد در پنجاه سال گذشتهمجریپایان یافتهخير
5785225بررسی نگرش شاغلین حرف پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتانازی در سال 1385مجریپایان یافتهخير
5885164بررسی سطح آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط آن با بیماری ها در سال 1385مجریپایان یافتهخير
59941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
60931352بررسی داروهایی که بیماران تحت درمان نکهدارنده با متادون بدون تجویز پزشک همزمان با این درمان مصرف می کنندهمکارپایان یافتهخير
61931280مقایسه اثر بخشی و عوارض دو داروی ترامادول و مورفین در درمان دردهای متوسط و شدید در بیماران مبتلا به بدخیمیهمکاردر دست اجرابلي
62931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94همکارپایان یافتهبلي
63930148بررسی عوامل دموگرافیک و اجتماعی زمینه ساز اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1393همکارپایان یافتهبلي
64921197شناسایی عوامل خطر اقدام به خودکشی در بستری شدگان بخش مسمومین و سوختگی و سوانح بیمارستان امام رضاهمکاردر دست اجرابلي
65920491بررسی تاثیر اپیوم بر پارامتر های بالینی ریوی و اسپیرومتری مصرف کنندگان اپیومهمکاردر دست اجراخير
66920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنهمکارپایان یافتهبلي
67910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
68910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
69910432بررسی اثر آنتی اکسیدانی کورکومین بر مصدومین شیمییایی با عوارض ریویهمکارپایان یافتهبلي
70910392بررسی مقایسه سطح سرمی روی ، سلنیوم ، مس و سرب در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه وکودکان سالمهمکارپایان یافتهبلي
71901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهخير
72901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدهمکارپایان یافتهخير
73900757میزان آگاهی و نگرش قومیت‏های مختلف نسبت به مصرف مواد غیرقانونیهمکارپایان یافتهخير
74900742میزان آگاهی و نگرش کارکنان شبکه بهداشت و درمان سرخس نسبت به مصرف مواد غیرقانونیهمکارپایان یافتهخير
75900713بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیکی موثر در پوسیدگی در بزاق مبتلایان به سوءمصرف کریستال و میزان تغییر آن در دوران ترکهمکارپایان یافتهخير
76900534ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشجویان MPH پزشک خانوادههمکارپایان یافتهخير
77900403مقایسه سطح پروکلسیتونین سرم در کودکان 4 ماهه تا 16 ساله بستری با پنومونی لوبر و پنومونی غیرلوبردر بخش اطفالهمکارپایان یافتهبلي
78900273بررسی تاثیر سولفات روی بربهبود علائم آسم درکودکان2-12ساله بستری در بخش های اطفال بیمارستان قائم(عج) و دکتر شیخ مشهد طی یک سال (1390تا 1391)همکارپایان یافتهبلي
79900155بررسی نظرات دستیاران تخصصی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد دررابطه با کوریکولوم تخصصی قلب و عروق در سال 1390همکارپایان یافتهخير
80900053نیازسنجی خدمات دندانپزشکی در جمعیت مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر در دوره ترک اعتیاد در مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
8189873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
8289654بررسی تاثیر سولفات روی بر بهبود علائم بالینی پنومونی در کودکان 59 -2 ماهههمکارپایان یافتهبلي
8389491ارزیابی سطح جیوه ادرار دندانپزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی در شهر مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهبلي
8489210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیهمکارپایان یافتهخير
8588839تاثیر اختلال یا فقدان شبکه هموروئیدال تحتانی بر سطح سرمی استامینوفن پس از استفاده استامینوفن به روش رکتال و مقایسه آن با گروه شاهدهمکاردر دست اجراخير
8688787بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
8788767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
8888307بررسی تاثیر پیوند کلیه بر غلظت سرمی F2isoprostane و هموسیستئین در بیماران دچار نارسائی مزمن پیشرفته کلیههمکارپایان یافتهبلي
8988105بررسی تاثیر اجرای تئوری شناختی- اجتماعی «بندورا» بر ترک اعتیاد در مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
9087696نظر سنجی از دستیاران دوره های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر مورد علل انتخاب رشته تحصیلی در سال تحصیلی 87-88همکارپایان یافتهخير
9187531اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، کادمیوم) در پساب حاصل از صنایع دشت مشهدهمکارپایان یافتهخير
9287359مقایسه SAN-Kt/V و spKt/V در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
9387012بررسی رابدومیولیز در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا (ع) طی 16ماه همکارپایان یافتهخير
9487010سرانجام مادری وجنینی ونوزادی خانمهای حامله معتاد به مواد مخدرهمکارپایان یافتهخير
9586404بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای محترم هیات علمی بالینی و دانشجویان پزشکی، همچنین عملکرد دانشجویان از گزارش صبحگاهی در دانشکده پزشکی مشهد سال 1387همکارپایان یافتهخير
9686172بررسی سمیت حاد ، تحت حاد و تحت مزمن اپی گالو کاتشی گالات EGCG ماده موثره چای سبز در رت ویستار همکارپایان یافتهخير
9785360بررسی اثر IFN الفا در شنواییهمکارپایان یافتهخير
9885250بررسی عوارض روانی عوامل شیمیائی جنگی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهخير
9985229بررسی عوارض عصبی عوامل شیمیایی جنگی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهخير
10085031بررسی فراوانی متیلاسیون ژن های RASSF1A,E-Cadherin,MGMT,DAP-Kinase,hMLH1 در نمونه های خون و بافت تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (و مقایسه آن با گروه شاهد)همکارپایان یافتهخير
101931791بررسی تشنج در مصرف کنندگان ترامادول مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) و اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) در سال 95-1394ناظردر دست اجرابلي
102930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94ناظردر دست اجراخير
103920109بررسی مشخصات معتادان خیابانی نگهداری شده در کمپ‏های درمان اجباری شهر مشهد -1391ناظرپایان یافتهخير
10486439بررسی عوارض تنفسی فوقانی و تحتانی مسمومین با خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی جنگی خراسان رضویناظرپایان یافتهبلي
10586301اندازه‌گیری متانل و ترکیبات سمی مشابه در فرآرده های مایی گیاهان دارویی بازار مشهدناظرپایان یافتهخير
10685467بررسی ارتباط بین اختلالات خونی و سطح سرب خون در کارگران در معرض تماس با سرب در یک کارخانه باطری سازی اتومبیل در 1385ناظرپایان یافتهخير
10785206مقایسه سطح خونی روی در بیماران همودیالیزی با وبدون عفونت باکتریال وافراد شاهد سالمناظرپایان یافتهخير
10885013بررسی تاثیر عصاره گشنیز بر روی میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962860Epidemiology of suicide attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015scopus...مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1396چهارم
2962855Successful treatment of zolpidem dependency with replacement benzodiazepine therapy: A case studyscopusIndian Journal of Forensic Medicine and Toxicology1396دوم
3961178Prevalence of non-food allergies among British Columbia residents from different countries of originISICanadian journal of public health1396مسئول
4961177Epidemiology of Poisoning in Northeast of Iran (2004-2013)EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395مسئول
5961176Qualitative thallium urinary assays are almost as valuable as quantitative tests: implication for outpatient settings in low and middle income countriesPMCElectronic Physician1396مسئول
6961174The measurement of disability weights for 18 prevalent acute poisoning conditionsISIHuman & experimental toxicology1395مسئول
7960760Hydrogeochemical and isotopic evaluation of arsenic contaminated waters in an argillic alteration zoneISIJOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION1396چهارم
8960726Gustav III's risk assessment on coffee consumption; A medical history reportPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396اول و مسئول
9954243Role of Diffusion-Weighted MRI (DWI-MRI) in the Diagnosis of Brain Complications caused by Heroin Substance AbuseEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395چهارم
10953587Opium Addiction and Risk of Laryngeal and Esophageal CarcinomaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395سوم
11953495Mushroom Poisoning in the Northeast of Iran; a Retrospective 6-Year Epidemiologic StudyPMCemergency1395مسئول
12952956Comparison of serum and urine lead levels in opium addicts with healthy control groupISIHUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY1395مسئول
13952626Study geographical distribution of poisoning cases referred to the emergency department of Imam-Reza Hospital MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
14952501The Chronicle of Arsenic Poisoning in the 19th CenturyChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395اول و مسئول
15952499Arthropods: Bite like a spider, sting like a scorpionISINature1395مسئول
16951903Evaluation of Oral Health Status and Dental Need Assessment in Narcotic Drug AbusersChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394چهارم
17951552Inorganic arsenic can be potent granulotoxin in mammalian neutrophils in vitroISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395سوم
18951490Carbon monoxide poisoning in Northeast of IranISIJOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE1394مسئول
19951440Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.ISINuclear medicine communications1395سوم
20951103Does diazinon-sprayed market melon alter cholinesterase activity in healthyconsumers? A randomized control trialISIEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences1395مسئول
21950310Structural Findings in the Brain MRI of Patients with Acute Carbon Monoxide PoisoningChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1393سوم
22950014An outbreak of aluminium phosphide poisoning in Mashhad, IranISIArh Hig Rada Toksikol.1394مسئول
23950012Preference-Based Health Valuation for Acute Poisoning: the Challenge of Very Acute Disease and Rapid Reversal of the Health StateISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
24950009WorldHealthOrganizationGlobalEstimates andRegionalComparisonsoftheBurdenof FoodborneDiseasein2010ISIPLOS MEDICINE1394پنجم به بعد
25943366Iran, sanctions, and collaborationsISILANCET1394اول و مسئول
26943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395دوم
27943029Comparison of Three Consciousness Assessment Scales in Poisoned Patients and Recommendation of a New Scale: AVPU PlusChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1394مسئول
28942994Suicidal Attempt With Intentional Poisoning Seems a Comorbid Illness With an Increased Burdenسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1394مسئول
29941334Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Studentsindex copernicusFuture of Medical Education Journal1394سوم
30941179Development of Latrodectus Envenomation Severity Score (LESS); a Severity Index for Widow Spider Bite: Initial StepSID/Iranmedex/MagiranASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1393مسئول
31940970Comparing Motivational Interviewing-Based Treatment and its combination with Nicotine Replacement Therapy on smoking cessation in prisoners: a randomized controlled clinical trialPMCElectronic Physician1394دوم
32940339Knowledge and Attitude of Health Network Staff toward Illegal Drug Use.PMCAddiction & health1394اول
33940090Thallium exists in opioid poisoned patients.ISIDaru1394مسئول
34940016Effectiveness of AClinical Protocol Implemented To Standardize Snakebite Management In Iran:Initial EvaluationISIWilderness & Environmental Medicine1394مسئول
35935424Consideration for Drug Smuggling/TraffickingISIInternational Journal of Forensic Science & Pathology1394مسئول
36935421High soil and groundwater arsenic levels induce high body arsenic loads, health risk and potential anemia for inhabitants of northeastern IranISIEnvironmental Geochemistry and Health1395چهارم
37935394Effects of buprenorphine on balance of oxidant/antioxidant system in the different ages of male rat live.ISIJ. Biochem. Mol. Toxicol.1394سوم
38935348Geogenic thallium and lead pollution in soils and potential risk of toxicity: A report from IranISIJournal of Research in Medical Sciences1394مسئول
39935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394مسئول
40934782Rhabdomyolysis in 114 patients with acute poisoningsISIJournal of Research in Medical Sciences1393پنجم به بعد
41934563Evaluation of the Effect of Diacetyl Morphine on Salivary Factors and their Changes after Methadone TherapyPMCJ Contemp Dent Pract1393دوم
42934534Evaluation of blood and urinary mercury in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus patients and its comparison with control groupISIIndian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology1393سوم
43934368Tramadol half life is dose dependent in overdoseISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1393مسئول
44934365Spiritual Health; an International Medical NecessityISCJournal of Mashhad Medical council1393مسئول
45934230Black spotted larynx, a finding in patients addicted to inhalational opiumISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1393سوم
46934059Measurement Of Methanol Contents In Most Commonly Used Herbal Distillates In MashhadChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393دوم
47934039Qualitative versus Quantitative Evaluation of Scientists' Impact: A Medical Toxicology TaleChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393مسئول
48933801Alcohol consumption in IranISIThe Lancet1393مسئول
49933323Blood lead levels in opium addicts in Mashhad, IranISIClinical Toxicology1393سوم
50933322Very low-dose naltrexone versus placebo in alleviating withdrawal manifestationISIClinical Toxicology1393چهارم
51933318Serotonin syndrome in tramadol overdose patientsISIClinical Toxicology1393دوم
52933297Analysis of the Votes in the 6th Election of Board of Directors of Mashhad Medical Council in 2013سایر سایت‏های تخصصیمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
53933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول
54933079Cholestasis and Seizure Due to Lead Toxicity: A Case ReportISIhepatitis monthly1392سوم
55932719Dissemination of Research in Medical Toxicology; the Way ForwardChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1392اول و مسئول
56932718Applying Global Burden of Diseases in Medical ToxicologyChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1392مسئول
57932716Scientometric Analysis of Toxicology in Asia Pacific Region: Signs of GrowthChemical AbstractAsia Pac J Med Toxicol1393اول و مسئول
58932423Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental Studyindex copernicusfuture of medical education journal1393پنجم
59931815Unrealistic Medical Fees, the Main Problem of Medical Community and Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول و مسئول
60931814Descriptive Study on Addiction Rehabilitation Centers in Mashhad, With a Glimpse to Influential Factors for Discontinuing the Treatment by Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
61931813Journal of Mashhad Medical Council; the Cultural Axis of Support for Medical Communityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول و مسئول
62931812Non-medical Use of Medications in Middle and Low Income CountriesChemical AbstractASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1393اول و مسئول
63931133Delayed Polyneuropathy in Farm Sprayers Due to Chronic Low Dose Pesticide ExposureISIIranian Red Crescent Medical journal1393سوم
64931082Effect of long-term treatment of morphine on enzymes, oxidative stress indices and antioxidant status in male rat liverISIInternational Journal of Clinical and Experimental Medicine1393مسئول
65931075Analysis and Determination of Trace Metals (Nickel, Cadmium, Chromium, and Lead) in Tissues of Pampus argenteus and Platycephalus indicus in the Hara Reserve, IranPMCJournal of toxicology1393مسئول
66930955Genotype distribution of hepatitis C virus in Khorasan Razavi Province, IranISITurkish Journal of Medical Sciences1393اول
67930762The Relationship between Suicide Attempts and Different Phases of Menstrual Cycle in Womenscopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1391دوم
68930020Smoking Crushed Hyoscine/Scopolamine Tablets as Drug Abuse.ISISUBSTANCE USE & MISUSE1393مسئول
69930015Blood products used in exchange transfusion should also be screened for opioidsISIjournal of pakestan medical association1392مسئول
70930003snakebite management in iran: Devising a protocolISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
7192720Indices to Assess Fatality and Morbidity of Poisoning: Application to Opioid OverdoseISIclinical toxicology1384اول
7292714Evaluation of the level of urinary Mercury in general dentists and restorative specialists in Mashhad in 2010ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391چهارم
7392685Spider Bite Induced Clinical, Paraclinical and Electocardiographic ChangesISIclinical toxicology1387اول
7492674Pesticide Exposure in the Czech TIC from 1997 to 2005ISIclinical toxicology1386سوم
7592670The Impact of Menstrual Period of Women in Committing Intentional PoisoningsISIclinical toxicology1386دوم
7692668Clinical, Paraclinical, and Electocardiographic Changes of Spider Bite in North East Iran, 2005–2006ISIclinical toxicology1386اول
7792667Blood and Urine Lead Concentration Association in 506 Cases Referred to Toxicology Laboratory from 2000 to 2005, Mashhad, IranISIclinical toxicology1386اول
7892665Comparison of Psychological Profiles Between Intentional and Accidental Opioid Overdose Patients in Mashhad, IranISIclinical toxicology1386دوم
7992649Pattern of Acute Opioid Poisonings in North East Iran, 1993–2000ISIclinical toxicology1385اول
8092646An Epidemiologic Study of Opioid Dependent Subjects Who Were Volunteered for Opioid Detoxification in Iran, 2005ISIclinical toxicology1385سوم
8192645Arterial Stiffness in Dihydrocodeine Overdose Compared with Minor Paracetamol OverdoseISIClinical Toxicology1385اول و مسئول
8292505Co-proxamol and suicide: Licence needs to be changedISIBMJ1382مسئول
83925045evaluation of lung and bronchoalveolar lavage fluid oxidative stress indices for assessing the preventing effects of safranal on respiratory distress in diabetic ratsPMCthe Scientific World Journal1392مسئول
8492501Effects of licence change on prescribing and poisons enquiries for antipsychotic agents in England and ScotlandISIEffects of licence change on prescribing and poisons enquiries for antipsychotic agents in England and Scotland1382مسئول
8592482ECG abnormalities in co-proxamol (paracetamol/dextropropoxyphene) poisoningISIClinical Toxicology1383اول
86924372Perceived therapeutic effects of street drugs affect knowledge, attitude and practice of medical and health studentsISIJOURNAL OF SUBSTANCE USE1393اول
87923883Crocus sativus L. (Saffron) Stigma Aqueous Extract Induces Apoptosis In Alveolar Human Lung Cancer Cells Through Caspase-Dependent Pathways ActivationISIBioMed Research International1392مسئول
8892377Historic Perspective (Ferdowsi); Scholarship of TeachingSID/Iranmedex/MagiranFuture of Medical Education Journal1391اول و مسئول
8992375Science, Education and the World’s Future; By Prof. Bruce AlbertsISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1391دوم
9092364Changing pattern of use of 'ethnicity' and 'race' in scientific literatureISIInternational Journal of Epidemiology1381اول
91923319Understanding Grows When “P Value” Is Replaced with the “Confidence Interval” in Medical ToxicologyChemical AbstractAsia pacific journal of medical toxicology1392
92923317What is the “Best Research” for Low Income Countries?Chemical AbstractAsia pacific journal of medical toxicology1391
93923314Effects of Some Social-Psychological Factors on Trend of DrugsscopusGlobal Journal of Pharmacology1392مسئول
94923308Empowerment of Medical Toxicology in Asia Pacific RegionChemical AbstractAsia pacific journal of medical toxicology1392
9592321Recreational use and overdose of ingested processed cannabis (Majoon Birjandi) in the eastern IranPMCHum Exp Toxicol1391مسئول
9692317Metal concentrations in marine fishes collected from Hara biosphere in IranPMCBull Environ Contam Toxicol1391دوم
97922988Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad UniversitySID/Iranmedex/Magiranfuture of medical education journal1392چهارم
9892278The Effect of lead acetate on oxidative stress and antioxidant status in rat bronchoalveolar lavage fluid and lung tissuePMCToxicology Mechanisms and Methods1391مسئول
99922503Chlordiazepoxide preventive effect on tramadol overdose induced serotonin syndrome evaluated by Hunter and Radomski criteria: A clinical trialPMCtoxicology international1392مسئول
100922313co-proxamol induces GRSD prolonaitonISIClinical Toxicology1383اول و مسئول
101921346First scientific report of a new derivative of street heroin in east of Iran.ISIdaru journal pharmaceutrical Sciences1392اول و مسئول
102921334Should activated charcoal be given after tramadol overdose?ISIdaru1391دوم
103921114Metal mercury poisoning in two boys initially treated for brucellosis in Mashhad, IranISIHuman & experimental toxicology1390سوم
104921084Overestimation of N-Acetylcysteine Treatment in Acetaminophen Overdose According to Ingested DoseISIClinical Toxicology1391سوم
105921069Response to the letter "Risk assessment of methanol poisoning in outbreaks not applicable to isolated casesPMCClin Toxicol (Phila)1391مسئول
106921025Pattern of illicit drug use in patients referred to addiction treatment centres in Birjand, Eastern IranPMCJournal of the Pakistan Medical Association1392
10791834Snakebite prognostic factors: Leading factors of weak therapeutic response following snakebite envenomationSID/Iranmedex/MagiranAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1391مسئول
10891666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391سوم
10991446Risk factors related to poor outcome after methanol poisoning and the relation between outcome and antidotes – a multicenter studyISIClinical Toxicology1391پنجم
11091359Illegal drug self-poisoning induced death; Referred or not referred to Health system in Mashhad, Iran 2004-2007.ISIHealthMED1391دوم
11191243بهبود کوریکولوم آموزشی در خصوص سوء مصرف مواد غیرقانونیindex copernicusFuture of Medical Education Journal1391مسئول
11291235Concentrations of Cd, Ni, Pb, and Cr in the two edible fish species Liza klunzingeri and Sillago sihama collected from Hara biosphere in IranPMCToxicological & Environmental Chemistry1391سوم
11391052Acute Datura Stramonium poisoning in East of Iran - a case seriesChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
11490751Medical (Clinical) Toxicology Education in Asia Pacific Regionindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390مسئول
11590704Foodborne Botulism in Mashhad from 2003 to 2010index copernicusJournal of Clinical Toxicology1390مسئول
11690690Process of Scholarship of Teaching Has Been Successful in Mashad University of Medial Sciencesindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390مسئول
11790689Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?index copernicusFuture of Medical Education Journal1390اول و مسئول
11890553Iranian International Rank in Educationعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390مسئول
11990461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390دوم
12090396Cardiotoxicity due to paracetamol overdose-a case study and review of the literatureChemical AbstractIndian journal of forensic medicine toxicology1390دوم
12190348Tramadol overdose: review of the literaturescopusRéanimation1390اول
12290328The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant WomenISCJournal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
12390247Factors Related to Seizure in Tramadol Poisoning and Its Blood ConcentrationPMCJournal of Medical Toxicology1390سوم
12489640A Botulism outbreak following a wedding in a suburban area of Mashhad, 2006index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389مسئول
12589312Ethnicity has overtaken race in medical science: MEDLINE-based comparison of trends in the USA and the rest of the world, 1965-2005 ISIInternational Journal of Epidemiology1389اول
12689191Tramadol overdose as a cause of serotonin syndrome: a case seriesISIClin Toxicol (Phila)1389مسئول
12789168Population-based severity, onset and type of drug-drug interactions in prescriptionsISIMethods Find Exp Clin Pharmacol1389مسئول
12888709Occupational Lead Poisoning in Workers of Traditional Tile Factories in Mashhad, Northeast of Iranindex copernicusThe International Journal of Occupational and Environmental Medicine1388چهارم
12988195Short communication: case report on adulterated opium-induced severe lead toxicityISIDrug and Chemical Toxicology1388مسئول
13088083Spider bite ( latrodectism) in mashhad, iranISIHum exp toxicol1388اول و مسئول
13188051A new illicit opioid dependence outbreak, evidence for a combination of opioids and steroids ISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY 1388مسئول
13288009Morphine is an arteriolar vasodilator in manISIBritish Journal of Clinical Pharmacology1388اول
13387452تأثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 سالهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387پنجم به بعد
13487236Tramadol overdose induced seizure, dramatic rise of CPK and acute renal failureISI j pak med assoc1388اول
13586677Use of high doses of sodium bicarbonate in acute organophosphorous pesticide poisoning is advancing scopusClinical toxicology1386دوم
13686526Hemodynamic effects of methadone and dihydrocodeine in overdose ISIClinical Toxicology 1386مسئول
13784056Co-proxamol overdose is associated with a 10-fold excess mortality compared with other paracetamol combination analgesicsISIBritish Journal of clinical pharmacology1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953264آیا مسمومیت با الکل نشانه ای از یک گذار در سبک زندگی است؟اولین همایش کشوری سبک زندگی سالمبندر انزلیسخنرانی1395خير
2952508Coagulopathic disorders following snake bite: a 5-years study on 108 patients in khorasan region11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391خير
3952505Prognosis of acute organophosphate poisoning11th scientific congress of asia pacific association of medical toxicologyهنگ کنگپوستر1391خير
4952229Does Alkaline Phosphatase enzyme reflect the Blood Lead concentrations in hepatotoxic doses?12th international congress of toxicology and iranian congress of toxicologyساریپوستر1392خير
5952226Creatine phosphokinase (CPK) ratio (CPK day2/CPKday1) and not absolute CPK is a valuable predictor of duration of admission in poisoned patients.13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزپوستر1394خير
6952225Clinical Risk Factors in Botulism13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYتبریزسخنرانی1394خير
7952223The Impact of H1 and H2 blockers in opioid overdose11th Annual Congress of the Asia Pacific Association of Medical Toxicologyهنگ کنگسخنرانی1391خير
8952200Prognostic Factors in Mushroom Poisoning10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پننگسخنرانی1390خير
9952072Altered mental status following chelating therapy in a case of lead poisoningAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
10952062Zolpidem Withdrawal Seizure: A Case Report11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
11952061An Epidemiologic Study on Mushroom Poisoning in Admitted Patients in Mashhad Medical Toxicology Centre from 2006 to 201111th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
12952060Reduction of Serum Calcium Level by Sub-Acute Intravenous Phenytoin Administration11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
13952045Treatment of Lead Toxicity Induced Accelerated Hypertension by Prazosin11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
14952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
15952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
16952040Lead Toxicity Due to Opium Addiction, a Case Series11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390خير
17941349Domestic Violence in Alcohol AbuseThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
18941346Social Consequences of Alcohol AbuseThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
19941339Assessment of the Burden of Alcohol Abuse in North East Iran based on DALYThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
20941337Epidemics/Outbreaks of Methanol PoisoningThe First International Congress of Alcohol Abuseمشهدسخنرانی1393بله
21941274Cases with Concurrent Use of Alcohol and Methadone Should be Closely Monitored for Liver Function Tests1th International Congress Abuseمشهدپوستر1393خير
22941265Gas Chromatographic Determination and Peaks Separation between Methanol and Ethanol in a General Capillary Column1th International Congress Abuseمشهدپوستر1393خير
23941261Determination of Blood Methanol Concentration by Gas Chromatography and its Comparison with a Routine Colorimetric Method1th International Congress Abuseمشهدپوستر1393خير
24934886Evaluation of Heavy metals, Nitrate and Nitrite in Tap Water of Mashhad, Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
25933461 Evaluation of the Demographic Factors on Alcohol Consumers in Mashhad.The First International Congress of Alcohol AbuseMashhad–Iranسخنرانی1393خير
26932339Scientometric Analysis of Medial Toxicology in Asia Pacific Region: Signs Of a Relative Growth13th International Scientific CongressShenyang-chinaسخنرانی1393بله
27932077Neuropsychological Functions in Tramadol Abusers in Comparison to Normal Subjectsهشتمین کنگره بین المللی اعتیادتهرانسخنرانی1393خير
28931752تاثیر مداخلات فرا شناختی در کاهش افسردگی در بیماران با سوء مصرف الکلFirst International Congress of Alcohol Abuseمشهدپوستر1393خير
29931706عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) در شش ماهه دوم سال 1391هفتمین کنگره سالیانه دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392خير
30924478Tramadol is Superior to Methadone in Black Widow Spider Envenomation: a Randomized Control Trialapamt2013dubaiسخنرانی1392خير
31924463Effectiveness of a Clinical Protocol Implement ‘ Standardize the Snakebite Management in Iran: if an Interventional Studyapamt2013dubaiسخنرانی1392خير
32924462Tramadol is Superior to Methadone in Black Wido Envenomation: a Randomized Control Trialapamt2013bubaiسخنرانی1392خير
33924461How Medical Toxicology Curriculum in the Asia Pacific Region should be Designed?apamt2013dubaiسخنرانی1392خير
34924126Effectiveness of a clinical protocol implemented to standardize the snakebite management in Iran:results of an intervention studyAsia Pacific Journal of medical Toxicology 12th international scentific congressDubaiسخنرانی1392خير
35924060tramadol is superior to methadone in black widow spider envenomation : a randomized control trial12 th international scientific congress (APAMT)dobaiسخنرانی1392بله
36923598One year evaluation of Persian tox11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongپوستر1391خير
37923596the impact of and h2 blockers on opioid overdose11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
38923595coagulopathic disoders following snakebit: a-5-years study of 108 patients in khorasan region11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongپوستر1391خير
39923592None datura stramonium plant poisoning11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
40923591Predictive value of tramadol overdose induced clinical manifestadonse11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
41923590Pattern of change in illicit overdose in iran11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
42923589Prognosis of acute organophosphate poisoning11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
43923588A study on QT dispersion in acute tricyclic poisoning as a new risk factor for arrhythmia11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
44923587Geogenic arsenic in drinking water of chelipu region(north of kashmar-ne iran): implication for its concentration in urine and hair biomakers11th Congress Asia Pacific association Medical Toxicology (APAMT)hong kongسخنرانی1391خير
45923545Pulmonary consequences of chemical warfare agent: Sulphur Mustard.the scientific programme under the theme of “was designed by the EUROTOX scientific Programme Committee whit input from toxicologists from all parts of Europe and overseasInterlakenسخنرانی1392خير
46923474abortation during methadone maintenance therapy; case reportدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریسخنرانی1392بله
47923468آگهی و نگرش پزشکان و رشته های وابسته به مصرف مواد غیرقانونیهفتمین کنگره دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392بله
48923463عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوم بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در شش ماهه دوم سال 1391هفتمین کنگره دانش اعتیادتهرانسخنرانی1392بله
49922716the scientific programme under the theme of “was designed by the EUROTOX scientific Programme Committee whit input from toxicologists from all parts of Europe and overseas49th EUROTOX Congress, Septamber 1-4, 2013 in Interlaken, Switzerlandinterlakenسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
197مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین 1390
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
3668خلاصه کاربردی تداخلات دارویی1392تالیف
4667آنچه شما باید در مورد درمان با متادون بدانید1392تالیف
5268سم شناسی بالینی و درمان اورژانس های مسمومینِ افشاری1390تالیف
6136نیک اموز پزشکی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
161دستگاه شناسائی داروها بر اساس وی‍‍ژگی های ظاهری- فارسی تاکس nf>, رضا افشاری , سید محمد رضا مهاجری , سید امیر رضا مهاجری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه