امین  راه پیما

 فعالیت های پژوهشی

 

امین راه پیما

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امین راه پیما رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : rahpeymaa@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951422استفاده از ترکیب کورتیکال ناحیه راموس ماندیبول به صورت خیمه ای و آلوگرفت ریز شده در پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلا در سیستم دندانی مختلط.مجریعقد قراردادخير
2940738پیوند استخوان ساب ماندیبولر فوسا با استفاده از بلوک استخوان FDBAو تکنیک تقویت طرفیمجریپایان یافتهخير
3940691بررسی روند ترمیم فلپ ساب منتال فاقد پوست پس از قرار گیری در حفره دهان:مطالعه بافت شناسی در سگ ها مجریپایان یافتهخير
4940684بررسی زنده ماندن فلپ مخاطی جزیره ای نازوپالاتین:مطالعه حیوانمجریپایان یافتهخير
5940675بررسی زنده ماندن فلپ عضلانی مخاطی باکال که منحصرا خونرسانی آن به عهده شریان فاسیال می باشد.(مطالعه حیوانی)مجریپایان یافتهخير
6940594ارزيابي تقارن سوراخ هاي بيني در بيماران شکاف يکطرفه لب و کام داراي فرورفتگي کف بيني بعد از به کاربردن فلپ ساب کوتانئوس نازوليبيالمجریدر دست اجرابلي
7940121ارزیابی آینده نگر موربیدیتی محل دهنده فاسیاتمپوروپاریتال درباره  ناحیه فک و صورتمجریپایان یافتهبلي
8930369 بررسی نتایج پیوند استخوان شکاف الوئول یکطرفه ماگزیلا با منشا استخوان چانه ومواد جایگزین استخوانFDBAمجریپایان یافتهبلي
9922807بررسی کارایی پلیت روی مخاطی در درمان شکستگی تیغه کامی فک فوقانیمجریپایان یافتهبلي
10922450بررسی میزان تغییرات فاصله بین کانینی در موارد شکستگی پاراسمفیز مندیبل همراه با از دست دادن دندانهای انسیزورپایینمجریپایان یافتهخير
11922446بررسی فراوانی روشهای مورد استفاده در بازسازی کف بینی حین درمان پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلامجریپایان یافتهخير
12920855بررسی اثر بخشی Needle subcision با یا بدون تزریق فیلر پوستی جهت رفع فرورفتگی پوست صورت ناشی از عوارض عفونت دندانیمجریپایان یافتهخير
13920850بررسی دهیسنس متعاقب جراحی دندان عقل ماندیبول با نهفتگی مزیوانگولر کلاس IB در دو روش فلپ پاکتی و فلپ مثلثی با جا به جایی بافتیمجریپایان یافتهبلي
14920847بررسی توانایی فلپ مخاطی عضلانی باکسیناتور با پایه فوقانی (FAMM) برای پوشاندن پیوند استخوان در پرماگزیلای بی دندان آتروفیک بیماران شکاف لب وکام دو طرفهمجریپایان یافتهخير
15920846بررسی توانایی پوشش فلپ پایه دار بافت همبند کام با پایه قدامی در پروسه حفظ ریج ساکت بی دندانی تک ریشه ای های ماگزیلا با نقص استخوان باکالمجریپایان یافتهخير
16920844بررسی زنده ماندن فلپ ساب منتال فاقد پوست با خونرسانی ارتوگرید در بازسازی نقایص مخاطی حفره دهانمجریپایان یافتهخير
17920335یافته های کلینیکی و رادیوگرافی رادیولوسنسی های پری کرونال فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و یک مرکز خصوصی رادیولوژی در مشهد از سال 1387 تا1392مجریپایان یافتهبلي
18911299توانایی فلپ شاخک تحتانی دربازسازی کف بینی بیماران دارای شکاف آلوئول ماگزیلاری یکطرفهمجریپایان یافتهخير
19911034بررسی فلپ ساب منتال از نظر اصول انکولوژیک مجریپایان یافتهبلي
20910862تعیین فراوانی وجود شریان آلوئولردر دیواره طرفی سینوس ماگزیلاری و ارتباط آن با ضخامت این دیواره و قطر شریان در افراد دندان دار با استفاده از CBCT اسکنمجریپایان یافتهخير
21910567ارزیابی طول پایه فلپ جزیره ای عضلانی – مخاطی بوکسیناتور با پایه تحتانی (BUMIF)مجریپایان یافتهبلي
22910545تعیین عوارض ناشی از لوله گذاری نای با روش ساب منتالمجریپایان یافتهخير
23910026بررسی اثر متقابل داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی غشاءاشنایدریان سینوس ماگزیلا و سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in vitroمجریپایان یافتهخير
24901015مقایسه فلپ های VIP-CT و Lateral sliding در میزان پوشش پیوند استخوانی محل شکاف آلوئل ماگزیلا در بالغینمجریپایان یافتهبلي
25900990بررسی تغییرات عرض ریج بی دندانی بعدازانجام جراحی گسترش جانبی ریج باتکنیک استئوتوم وکارگذاری همزمان فیکسچر ایمپلنت دندانیمجریپایان یافتهبلي
26900306تعیین فاصله شریان لبی تحتانی تا ورمیلیون بوردر لب تحتانی در مطالعه بر روی اجساد تازهمجریپایان یافتهخير
27900305بررسی ضخامت استخوان دیواره لترال سینوس ماگزیلا در نواحی خلف ماگزیلا با استفاده از Cone Beam CTمجریپایان یافتهخير
28900302ارزیابی وایتالیتی دندانهای Intact قدام فورامن منتال متعاقب قطع عصب Incisive در جراحی جابجایی عصب آلوئولار تحتانیمجریپایان یافتهخير
29900300بررسی مقایسه ای میزان نیرو و خصوصیات کششی الاستیک های ساخته شده از سوند فولی با الاستیک ارتدنسی 16/3 اینچ در دو حالت اولیه و پس از قرار گرفتن در محیط دهانی تقلید شدهمجریپایان یافتهخير
30900299بررسی مقایسه ای طول فیکسچر به کار رفته در روش جراحی سینوس لیفت باز، به صورت همزمان با روش تاخیری: مطالعه گذشته نگرمجریپایان یافتهخير
3187532استفاده از دومینی پلیت مندیبولر عمود بر هم جهت درمان شکستگی های فک تحتانیمجریپایان یافتهبلي
3286064بررسی نتایج درمان شکستگی های مندیبل با پیچهای ثابت کننده بین فکی (MMFS)مجریپایان یافتهخير
33950397تعیین تاثیر افزودن پودر کافئین به پودر استخوان زنوگرفت Bio-Oss در میزان ترمیم استخوانی دیفکت ایاتروژنیک ایجاد شده در استخوان مندیبل سگهمکاردر دست اجرابلي
34941569بررسی یافته های CBCT انواع انکیلوزهای مفصل تمپورومندیبولارهمکارپایان یافتهبلي
35940024مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrelهمکارپایان یافتهبلي
36930501بررسی موقعیت و مشخصات آناتومیک فورامن و کانال کامی بزرگ در تصاویر CBCTدر شهر مشهد از سال 1388تا سال 1393همکارپایان یافتهبلي
37920428مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCTبیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970764Accessory Mental Foramen and Maxillofacial Surgery.ISIJournal of craniofacial surgery1397اول
2970245A Prospective Study of Chin Bone Graft Harvesting for Unilateral Maxillary Alveolar Cleft During Mixed Dentition.ISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1396دوم
3970244The Role of Lingual Bone Grafting in the Treatment of Displaced Edentulous Mandibular Fracture with Severe Atrophy.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396اول
4970243Submandibular fossa augmentation in implant dentistry.PMCJournal of Indian Society of Periodontology1396اول
5963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396سوم
6962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396سوم
7962804Le lambeau musculo-muqueux buccinateur postérieur (Lambeau de Bozola)scopusAnnales Francaises d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale1396اول
8961857Maxillary artery based flaps for oral cavity reconstruction, a reviewPMCAnnals of Medicine and Surgery1396اول
9961798The posterior-based buccinator myomucosal flap (Bozola's flap)ISIEuropean Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases1396اول
10961263Marsupialization of large residual cyst and subsequent dental implant insertion: Technical noteISIjournal of oral implantology1396اول
11961166Assessment of stylohyoid ligament in patients with Eagle’s syndrome and patients with asymptomatic elongated styloid process: A Cone-Beam CT studyISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1395سوم
12961068Using Osseointegrated Implants Concomitant With Onlay Bone Grafting for Auricular ReconstructionISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1396اول
13961059Improving the Results of Cross Lip Vermilion Flap in Cleft Patients.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1396اول
14961018Donor site morbidity in buccinator-based myomucosal flaps: A retrospective study.ISIAsian journal of surgery1396اول
15960556Saddle Nose Reconstruction with Bone Graft in Multiple Facial Fracture PatientsISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395اول
16960276A Protocol for Management of the Hairs Problem in Oral Cavity Reconstruction by Submental Flap.PMCJOURNAL OF MAXILLOFACIAL & ORAL SURGERY1395اول
17960170O to Z Local Skin Flap: The Role for Managing Depressed Facial Scar After Resolution of Odontogenic Source of InfectionPMCJournal of cutaneous and aesthetic surgery1395اول
18953517Evaluating the Effectiveness of Overmucosal Plating in Management of Maxillary Palatal FractureChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
19953511Facial Artery Myomucosal Flap, Pedicled Solely on the Facial Artery: Experimental Design Study on Survival.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1395اول
20953510Nasopalatine Island Advancement Flap.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1394اول
21953508The place of nasolabial flap in orofacial reconstruction: A review.PMCAnnals of medicine and surgery1395اول
22951464Random Pattern Vertically Oriented, Partial Thickness Buccinator Myomucosal Flap for Intraoral Reconstruction:A Report of Two Cases.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395اول
23951463Anterior Palatal Island Advancement Flap for Bone Graft Coverage: Technical NotePMCJournal of Surgical Technique and Case Report1394اول
24950797Premaxillary palatal flap (PPF) as an aid to create nasal floor in anterior palatal fistula closure of cleft patients. Technical note.ISIInternational Journal of Surgery1395اول
25950367Nasolabial Flap in Maxillofacial Gunshot Trauma: A Case Series.PMCArch Trauma Res1394اول
26950336Odontogenic Myxofibroma of the Mandible Along With an Unerupted Third Molar Tooth: Report of a CaseChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395پنجم
27950233Reply to: Reconstruction of the maxilla by submental flapISIANZ journal of surgery1395اول
28950055Mandibular Condyle Reimplantation and Free Bone Grafting: Considerations to Increase Its Efficacy.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1395اول
29950052Posteriorly based lateral tongue flap for reconstruction of large palatal-alveolar fistulas in cleft patients.PMCannals of maxillofacial surgery1394اول
30950051bone suturing as a new way for splinting of single standing molar tooth after intentional replantation:A technical noteسایر سایت‏های تخصصیJournal of Clinical Sciences1395اول
31943206Mandibular Symphyseal/Parasymphyseal Fracture with Incisor Tooth Loss: Preventing Lower Arch Constriction.PMCCraniomaxillofac Trauma Reconstr1394اول
32942664Developing an Algorithm for Reconstruction of Full Thickness Cheek Defect by Submental Flap.ISITHE AMERICAN SURGEON1394اول
33942655Wound Dehiscence after Wisdom Tooth Removal in Mandibular Mesioangular Class IB Impactions: Triangular Transposition Flap versus Envelope Flap.PMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1394اول
34942348Bone suture and lateral sinus lift surgery.PMCJournal of Indian Society of Periodontology1394اول
35941632Epidermoid/Dermoid cysts mimicking odontogenic infections: review of literatureChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
36940871Facial Artery Musculomucosal (FAMM) flap for nasal lining in reconstruction of large full thickness lateral nasal defectsPMCAnnals of Medicine and Surgery1394اول و مسئول
37940691Open Sinus Lift Surgery and the Importance of Preoperative Cone-Beam Computed Tomography Scan: A Review.PMCJournal of international oral health1394اول
38940630A Surgical Technique for the Management of Suction Cup-Induced Palatal Perforation: A Technical Note.PMCJournal of clinical and diagnostic research1394اول
39940259Pathologic surface changes in the submental flap used for intraoral reconstruction: Report of two casesPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394اول
40940072The Need for Lateral Piriform Rim Augmentation in Patients with Unilateral Cleft Lip/Palate During Alveolar Cleft Bone Grafting.PMCJournal of maxillofacial and oral surgery1394اول
41940055Inferiorly based buccinator myomucosal island flap in oral and pharyngeal reconstruction. Four techniques to increase its application.PMCInternational journal of surgery case reports1394اول
42935495Subcutaneous Nasolabial Flap for Eliminating Depressed Nasal Floor in Adult Cleft Rhinoplasty: Technical Note.PMCPlastic and reconstructive surgery1394اول
43935448Apical Force Application in the Management of Dentoalveolar Fractures: Indications, Procedure and LimitationsISCJDMT1394اول
44935374Premaxillary osteotomy fixation in bilateral cleft lip/palate: Introducing a new technique.ISIAsian journal of surgery1395اول
45935111Unilateral one stage nasolabial flap for reconstruction of the lips.PMCJ Maxillofac Oral Surg1394اول
46935057Closure of huge palatal fistula in an adult patient with isolated cleft palate: a technical note.PMCPlastic and reconstructive surgery. Global open1393اول
47934921Recurrent glandular odontogenic cyst of maxilla: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1393دوم
48934659Bone suture: Useful aid in apical repositioning full thickness mucoperiosteal flap during dental implant surgery, Technical NoteEmbaseJournal of Dental Implants1394اول
49934461Combined Submental-tongue Flap for Reconstruction of Subtotal Traumatic Avulsion of Lower Lip: A Technical Note.PMCPlast Reconstr Surg Glob Open1393اول
50934382Submental Flap in Intraoral Reconstruction After Pathologic Resections: Indications and LimitationsPMCJ. Maxillofac. Oral Surg.1393اول
51934052Inferior Turbinate Flap for Nasal-side Closure of Palatal Fistula in Cleft Patients: Technical NotePMCPlast Reconstr Surg Glob Open1393اول
52933853Decellularized human Schneiderian membrane: Electron microscopic study as a bioscaffold and preliminary cell seeding.ISIPathol Res Pract1393اول
53933848Treatment of a unilateral Tessier number 4 facial cleft in an adult: role of nasolabial V-Y advancement flap.ISIBr J Oral Maxillofac Surg.1393اول
54932067Vascularized interpositional periosteal connective tissue fl ap in implant dentistry(Emro (IMEMRJournal of Dental Implants1393اول
55932063Force relaxation of 3/16 inch heavy orthodontic latex elastics used in maxillofacial trauma in simulated jaw fracture situationscopusDental Hypotheses1393اول
56932061Chin bone graft for maxillary alveolar cleft: indications and limitations.ISIJ Craniofac Surg.1393اول
57932060Inferior alveolar nerve repositioning and orthognathic surgery.ISIJ Craniofac Surg1393اول
58931041Alveolar Antral Artery: Does its Diameter Correlate with Maxillary lateral wall Thickness in Dentate Patients?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
59930978Esthetic Management of Gingival Lesions in Anterior Maxilla: The Role of VIP‑CT Flap, a Technical NotePMCJournal of Surgical Technique and Case Report1392اول
60930899Reconstruction of the maxilla by submental flapISIANZJSurg1394اول
61930895The last resort for reconstruction of nasal floor in difficult-to-repair alveolar cleft cases: A retrospective studyISIJournal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery1392اول
62930893Submental artery island flap in intraoral reconstruction: A reviewISIJournal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery1392اول
63930889Effects of Bimax and Segmental Surgeries for Correction of Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion Class I on Soft Tissue Parameters: Upper lip Thickness and Curvature,Nasolabial Angle and Nasal ProminencePMCThe Journal of Contemporary Dental Practice,1392اول
64930888Onlay bone grafting simultaneous with facial soft tissue augmentation in a hemifacial microsomia patient using de-epithelialized orthograde submental flap: a technical note.PMCAnn Stomatol (Roma1392اول
65930887Alveolar Antral Artery: Review of Surgical Techniques Involving this Anatomic StructurePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
66930276Association between the lateral wall thickness of the maxillary sinus and the dental status: cone beam computed tomography evaluation.ISIIran J Radiol.1392مسئول
67924672Treatment of Mandibular Fractures by Two Perpendicular Mini-PlatesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology,1392اول
68924670Tongue Squamous Cell Carcinoma: A Clinical StudyscopusIranian Journal of Pathology1392مسئول
69924290Severe Osteolysis of the Mandibular Angle and Total Condylolysis in Progressive Systemic SclerosisPMCcase report in dentistry1392اول
7092424Decellularized Human Maxillary Sinus Membrane as a Potential Scaffold for Tissue EngineeringEmbaseمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1390مسئول
7192414The use of maxillomandibular fixation screws with essig wiring in the treatment of symphyseal fracture of deep bite patientsPMCJ Maxillofac Oral Surg1388اول
7292412Central Odontogenic FibromascopusIranian Journal of Pathology1392مسئول
7392410Vermilion lower lip cross flap - An anatomic study on 22 fresh cadaversPMCAnnals of Maxillofacial Surgery1391مسئول
74923836The Effects of Low Level Laser Therapy on the Expression of Collagen Type I Gene and Proliferation of Human Gingival Fibroblasts (Hgf3-Pi 53): in vitro StudyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
75923153Comparative evaluation of implant fixture length in open sinus lift procedure simultaneously with delayed placementindex copernicusJournal of Dental Implants1392اول
76923116Lateral ridge split and immediate implant placement in moderately resorbed alveolar ridges: How much is the added width?PMCDental Research Journal1392اول
77923115Buccinator based myomucosal flaps in intraoral reconstruction: a review and new classification.PMCNational Journal of Maxillofacial Surgery1392اول
78923113Oral reconstruction with submental flapPMCAnnals of Maxillofacial Surgery1392اول
79923105Bone Suture in Management of Mandibular Degloving InjuryPMCJournal of Surgical Technique and Case Report1392اول
80922717Needle subcision: a conservative treatment for facial dimpling after elimination of odontogenic infection source: a technical note.PMCOral Maxillofac Surg1392اول
81922710Pedicle length in the inferiorly based buccinator myomucosal island flap: a cadaveric study.ISIInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery1392اول
82922604Polymorphous Low-grade Adenocarcinoma of the Larynx: A Rare Case ReportISIArch Iran Med.1392سوم
83922189Sialolipoma of salivary glands: Two case reports and review of the literaturePMCDent Res J1391چهارم
84921923Osteolipoma in the floor of the mouth: report of a caseindex copernicusIndian Journal of Dental Education.1388اول
85921905Use of Lower Vermilion Cross-Lip Flap for Correction of Whistle Deformity in Clinical Practice and Anatomic Study for the Secondary Cleft Lip RepairISIThe Journal of Craniofacial Surgery1392اول
86921640Modified VIP-CT flap in late maxillary alveolar cleft surgeryISIJournal of cranio-maxillo-facial surgery1393اول
87921446Submental Artery Island Flap in Reconstruction of Hard Palate after wide Surgical Resection of Verruccous Carcinoma, Two Case ReportsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول
88921051Sublingual gland hyperplasia interfere with mandibular interforaminal implantsEmbaseJ Dent Implant1392اول
89921030Vitality of intact teeth anterior to the mental foramen after inferior alveolar nerve repositioning: nerve transpositioning versus nerve lateralizationISIInternational Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.1392مسئول
9092052Submental intubation in maxillofacial trauma patientsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology.1391اول
9191537Central Odontogenic Fibroma of the Mandibleسایر سایت‏های تخصصی Journal of Dental Materials and Techniques1391مسئول
9291439Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Featuresعلمی پژوهشی ایندکس نشدهjournal of dental materials and techniques1391اول
9391437Vermilion lower lip cross flap - An anatomic studyPMCAnnals of maxillofacial surgery1391مسئول
9491058A bilateral pediculated palatal periosteal connective tissue flap for coverage of large bone grafts in the anterior maxillary regionPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology 1391اول
9591057A Schwannoma of the Soft Palate in a Child: Histological and Immunohistochemical Features and Surgical MethodPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1391اول
9690911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390چهارم
9790392The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological indexISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390پنجم به بعد
9890256Intraosseous ancient Schwannoma of the mandible: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1390سوم
9988383گزارش یک مورد بازسازی لب تحتانی با استفاده از فلپ زبانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388اول
10088366ارزیابی پیچ‏های ثابت کننده بین فکی در درمان شکستگی‏های فک پایین(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388دوم
10188344تومور تریتون بدخیم فک تحتانی: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388پنجم
10287048Osteolipoma of the oral and pharyngeal region: report of a case and review of the literature ISIOral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology 1387چهارم
10386339استئولیپومای داخل دهانی گزارش یک مورد و مروری بر مقالاتسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953925بررسی کارایی رادیوگرافی معمولی در تشخیص شکستگیهای ماگزیلوفاسیالچهارمین کنگره سراسری انجمن رادیولوژی دهان وفک و صورتاصفهانپوستر1390خير
2943208Anterior Palatal Advancement Flap for Bone Graft Coverage14th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeonsتهرانپوستر1394بله
3943207Premaxillary Advancement Flap for Closure of Palatal Fistula14th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeonsتهرانسخنرانی1394بله
4942738استئوتومی تک دندان جهت به اکلوژن برگرداندن دندان ثنایای فک فوقانی انکیلوزاولین همایش صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدپوستر1394بله
5942737مدیریت نسج نرم و استخوان در موارد تروماتیزهاولین همایش صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدسخنرانی1394بله
6942736اعمال نیروی آپیکالی در ترومای دنتوآلوئلراولین همایش صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدپوستر1394خير
792513Dental Management of Patients with Gilbert SyndromeThe first international congress of special care in dentistry/ a new perspectivemashhadپوستر1391خير
892512Bisphosphate - Associated Osteonecrosis of the Jaws: Prevention and TreatmentThe first international congress of special care in dentistry/ a new perspectivemashhadپوستر1391خير
992511Red Teeth as Oral Manifestation of Erythropoietic PorphyriaThe first international congress of special care in dentistry/ a new perspectivemashhadپوستر1391خير
1092449تصحیح اپن بایت شدید در آملوژنز ایمپرفکتادوازدهمین کنگره ترمیمیتبریزپوستر1391خير
11923522Vascularized Interpositional Periosteal Connective Tissue Flap (VIP-CT flap) in Implant Dentistry13th Meeting of the Iranian Academy of Periodontology 30 Oct – 1 NovTehranپوستر1392بله
12923521Lateral Ridge Split and Immediate Implant Placement in Moderately Resorbed Alveolar Ridges: How Much is the Added Width?13th Meeting of the Iranian Academy of Periodontology 30 Oct – 1 NovTehranسخنرانی1392خير
13923518Sublingual Gland Hyperplasia Interfere with Mandibular Interforaminal Implants: A case report.13th Meeting of the Iranian Academy of Periodontology 30 Oct – 1 NovTehranپوستر1392خير
14923163Solitary intrabony radioluscent lesion affecting the mandibular condyle.3rd international persian Gulf implant symposiumTehranسخنرانی1391خير
15921075غشای سینوس سلول زدایی شده به عنوان اداربست در مهندسی بافتThe first irannian congress progress in tissue engineering and regenerative medicinetehranسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1198ساخت روکش سیم آرچ بار1395/08/1990375nf>, امین راه پیما , سعیده خواجه احمدی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه