محمد علی  سردار
خلاصه عملکرد محمد علی  سردار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد علی سردار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد علی سردار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : تربیت بدنی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Sardarma@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی1376دانشگاه فردوسی مشهد
تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس ارشد 1378دانشگاه تهران
تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی )دکترا (Ph.D.)1384دانشگاه خوارزمی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961204تأثیر مدل های فعالیت بدنی به همراه مکمل دهی الیگوپین بر روی شاخص های التهابی و بیوشیمیایی در رت های ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلیمجریدر دست اجراخير
2961195بررسی تأثیر ورزش هوازی - مقاومتی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های قندی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق میانسال مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
3961193بررسی فراوانی مصرف مکمل‌های بدنسازی و میزان آگاهی از عوارض آن‌ها در مردان ورزشکار باشگاه‌های بدنسازی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
486312تاثیر یک برنامه ورزشی منظم بر چاقی و مقاومت انسولینی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهخير
586113تاثیر تمرینات آموزشی شنا بر لپتین و آدیپونکتین سرم و برخی از هورمونهای مربوط در کودکان و نوجوانان چاقمجریپایان یافتهخير
685431تعیین‌تأثیر‌فعالیت‌بدنی‌بر‌قند‌خون‌،میزان‌دوز‌انسولین،شاخص‌توده‌بدن،حداکثر‌اکسیژن مصرفی‌و‌عوامل‌خطر‌زای‌قلبی - عروقی در‌دیابتی‌های‌مرد‌نوع‌اولمجریپایان یافتهخير
785357تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و روانی بیماران دیابتی نوع IIمجریپایان یافتهخير
883143اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف قرص گلی بن کلامید بر شاخص های قندیمجریپایان یافتهخير
9970479بررسی ارتباط همزمان فعالیت فیزیکی و مواجهات تنفسی شغلی با شاخصهای اسپیرومتری در کارکنان صنعت لاستیکهمکارعقد قراردادبلي
10961335بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن از طریق مولتی مدیا و پمفلت بر کیفیت زندگی جنسی و عملکرد جنسی زنان یائسه در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11941805بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص سرقت ادبیهمکارپایان یافتهخير
12941586اجرا و سنجش پایلوت مداخله بومی سازی شده با هدف افزایش فعالیت بدنی و تغذیه سالم در میان کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
13931232مقایسه تاثیر ورزش در مزاج های مختلف بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگیهمکارپایان یافتهبلي
14930418بررسی تأثیر آموزش بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خودمراقبتی و میزان قند خون زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریهمکارپایان یافتهبلي
15920056تاثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر مدت مراحل زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
1689094بررسی تأثیر وضعیت های قرارگیری مچ پا درحین انجام ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به سندرم شلی عضلات کف لگنهمکارپایان یافتهبلي
1787204بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر اضطراب و ترس از زایمان زنان باردار شهر مشهد 1387 همکارپایان یافتهبلي
1887153بررسی تاثیر تمرینات منظم هوازی بر آمادگی جسمانی زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
1984334بررسی و مقایسه علل عدم شرکت دختران و پسران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فعالیت های فوق برنامه ورزشیهمکارپایان یافتهخير
2084214بررسی تاثیر تمرینات ورزشی آبی بر خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به M.S.همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980871Effects of Physical Exercise with and without Pomegranate Concentrate Consumption on the HbA1c and C-peptide Levels in the Middle-aged Women with Metabolic SyndromeISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1398اول و مسئول
2973377A Customized Intervention Program Aiming to Improve Healthy Eating and Physical Activity Among Preschool Children: Protocol for a Randomized Controlled Trial (Iran Healthy Start Study)PMCJMIR Research Protocols1397پنجم
3972902Evidence for the Validity of the Children's Attraction to Physical Activity (CAPA) Scale in Iranian Preschool ChildrenISIJournal of pediatric nursing چهارم
4972830The effect of self care on percieved stress of pregnant women with gestational diabet under treatment with InsulinCinahlEvidence based Care Journal1394پنجم به بعد
5970438The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394پنجم
6964200The effect of 10-week plyometric training program on muscle strength of the upper and lower limbs, lean body mass, and Insulin-like growth factor 1 in young womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
7961012Effect of aerobic exercise program on premenstrual syndrome in women of hot and cold temperamentsscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395پنجم
8952812Self-Care Behaviors of Mothers with Gestational Diabetes Treated with Insulin Based on the Theory of Planned BehaviorCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1395پنجم به بعد
9952391Study of the relationship between the prevalence of sports injuries and athlete’s temperament from the perspective of Iranian traditional medicine in heavy and light exercisesSID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395اول و مسئول
10950237The relationship between warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndromescopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394پنجم
11950235The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394پنجم
12941797Fatigue and quality of life of women with multiple sclerosis: A randomized controlled clinical trialISIJournal of Sports Medicine and Physical Fitness1394سوم
13941188The effect of Ramadan fasting and physical activity on homocysteine and fibrinogen concentrations in overweight womenISCJournal of Fasting and Health1393دوم
14940982The Effect of Birth Ball Exercises during Pregnancy on Mode of Delivery in Primiparous WomenSID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1393چهارم
15940979The Effects of Aerobic Exercise during Ramadan on the Levels of Leptin and Adiponectin in Overweight WomenISCJ Fasting Health1393مسئول
16940735Effects of Self-care Education on Perceived Stress in Women with Gestational Diabetes under Insulin TreatmentCinahlEvidence Based Care Journal1394پنجم به بعد
17933023The effect of execution of exercise program with birth ball during pregnancy on anxiety rate in nulliparous womenscopusIJOGI,1393پنجم
18930779The effect of exercise training in water on serum adiponectin and insulin resistance in obese children and adolescentsISCسوخت و سازو فعالیت ورزشی1391سوم
19930778تأثیر حجم های مختلف تمرینات هوازی بر وضعیّت آهن دختران جوانISCپژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی1391چهارم
20930776The Effects of Aerobic Exercise Training on Psychosocial Aspects of Men with Type 2 Diabetes MellitusPMCGlobal Journal of Health Science1392اول و مسئول
21922522اثر 8 هفته تمرین سرعتی با و بدون مکمل ویتامین های C و E بر مالون دی آلدیید و سوپر اکسید دسموتاز پلاسماییISCفصلنامه المپیک1389چهارم
22922519The Effect of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes in FemalesscopusInt J Endocrinol Metab1392اول و مسئول
23922274Assessing the Effect of Passive Ankle Dorsi Flexion while Doing Strengthening Exercises of Pelvic Floor Muscles on Pelvic Floor Muscles Strength in Women with Pelvic floor Muscles Relaxation SyndromeISCمجله زنان مامایی ونازایی1391چهارم
2491449The effects of an eight-week aerobic exercise training program on serum leptin and cardiovascular risk ISILife Science Journal 1391اول و مسئول
2591365the impact of regular aerobic exercise on the levels of leptin, fasting blood glucose, insulin and insulin resistance in patients with diabetes mellitus type 2ISIlife science journal1391
2691230The effects of an aerobic exercise program on LH, FSH, TST and DHEA levels in obese women with polycystic ovary syndromescopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1391دوم
2791130Relationship Between Media Advertisements and Purchase of Losing Weight Sport Products in IranscopusWorld Applied Sciences Journal1391دوم
2890934Effect of Aerobic Training Program on Obesity and Insulin Resistance in Young Women with Polycystic Ovary SyndromeISCIranian journal of diabetes and obesity1390دوم
2989805تاثیر دو ماه تمرین سبک بر سایتوکاینهای منتخب افراد غیر ورزشکار سالم و ارتباط آن با درصد چربی آنانSID/Iranmedex/Magiranدانشکده پرستاری ماماییمشهد1389دوم
3089509The effect of light exercise for two months on selected cytokines healthy non-athletes and its relation to their fatSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389دوم
3188763Comparison of adiponectin and leptin levels in obese children and adolescentsscopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism 1388دوم
3288688The Effect of aerobic regular exercise on physical fitness in post menopausal womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
3388646effects of aerobic exercise training on the mental and physical health and social functioning of patients with type 2 diabetes mellitusscopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism 1388اول
3488523تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان،ابعاد نشانه های بدنی،اضطراب و بی خوابی،کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2(Emro (IMEMRمجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388مسئول
3587104The Effect of 8-Weeks of Regular Physical Activity on Blood Glucose, Body Mass Index, Maximal Oxygen Uptake (Vo2max) and Risk Factors Cardiovascular Diseases in Patients With Type of 1 Diabetes MellitusChemical Abstractمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1387مسئول
3685300The interaction effect of glibenclamide and aerobic training on cpeptide insulin and insulin resistance in type 2 diabetic patientsscopusIranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973375A Customized Intervention Program Aiming at Improving Healthy Eating and Physical Activity among Preschool Children: Iran Healthy Start Study ProtocolThe 3rd International and 15th Iranian Nutrition CongressTehranپوستر1397خير
2973374Evidence for the validity of the children's attraction to physical activity (CAPA) scale in Iranian preschool childrenThe 3rd international and 15th Iranian Nutrition CongressTehranپوستر1397خير
3971625تأثیر یک برنامه ورزشی ترکیبی با و بدون مصرف کنستانتره انار بر HbA1c و C-peptid در زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک3 International Conference on Endocrinology and Metabolic Syndromeآمستردامسخنرانی1397بله
4951990ارتباط شیوع آسیبهای ورزشی در ورزشهای سبک و سنگین با مزاج ورزشکاران از دیدگاه طب سنتی ایراناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه